Terug
Lidmaatschap

Nu het seizoen op zijn einde begint te lopen, willen we iedereen nogmaals informeren over de voorwaarden van het lidmaatschap die zijn beschreven in het document ‘Algemene Voorwaarden Lidmaatschap‘. Hierin staan regels die standaard gelden alsmede de nodige rechten en plichten van zowel het lid als de club. Van elk lid wordt verwacht dat hij of zij zich houdt aan de algemene voorwaarden van het lidmaatschap.

Het kan natuurlijk zijn dat je je lidmaatschap wilt aanpassen. Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen, kunnen dit alleen schriftelijk doen. Dit kan op de volgende manieren:

  • Door een e-mail te sturen naar de secretaris: secretaris@vvpapendrecht.nl
    of naar de ledenadministratie: ledenadministratie@vvpapendrecht.nl.
  • Middels een van een handtekening voorziene brief. Deze kan afgegeven worden in de Commissiekamer of opgestuurd worden naar secretaris Edwin Schreurs of de ledenadministratie, postadres: Voetbalvereniging Papendrecht,  Postbus 100,  3350 AC  Papendrecht.

Wil je je lidmaatschap opzeggen, doe dit dan vóór 15 juni. Doet u dat niet tijdig, dan blijft u, afhankelijk van de reden van opzegging, nog maximaal 1 seizoen lid. Elke club, dus ook VV Papendrecht, is namelijk verplicht op 1 juli, het begin van het seizoen 2024-2025, aan de KNVB door te geven wie er lid zijn. Daaraan zijn voor VV Papendrecht kosten verbonden die niet veranderen als tijdens het seizoen het lidmaatschap door leden wordt opgezegd.

Leden die overschrijving willen naar een andere voetbalclub, dienen de volgende stappen te doorlopen:

  1. U gaat naar de vereniging waar u naar toe wilt. Deze voert de benodigde gegevens in in Sportlink.
  2. De vereniging waar u vertrekt, krijgt via Sportlink een melding daarover en het verzoek u vrij te geven.
  3. Uw huidige vereniging gaat akkoord en geeft u vrij mits aan alle financiële verplichtingen is voldaan als contributie en eventuele boetes en mits geleende spullen als kleding en eventuele andere materialen ingeleverd zijn.

Aanvragen voor de A-categorie moeten vóór 15 juni gebeuren. Voor de B-categorie kan dit het gehele jaar (maximaal één keer per seizoen).