Terug

Vrijwilligerscommissie

 

De Vrijwilligerscommissie draagt in belangrijke mate bij aan het uitvoeren van het vrijwilligersbeleid van VV Papendrecht. Een voorwaarde voor het werven van nieuwe vrijwilligers is het duidelijk maken van de structuur van onze vereniging, welke commissies er zijn en wat voor activiteiten daarin plaatsvinden. Vervolgens kunnen functiebeschrijvingen gemaakt worden, zodat potentiële vrijwilligers in beeld hebben wat er bij bepaalde functies wordt verwacht.

Met een actief benaderingsbeleid hoopt de commissie meer vrijwilligers te kunnen rekruteren, in het belang van het voortbestaan van de club. Op die manier kunnen we hopelijk andere maatregelen voorkomen, zoals contributieverhoging en het opleggen van verplichtingen.

Mocht u vragen, ideeën of initiatieven hebben, meldt u zich dan bij ons.

E-mail: vrijwilligers@vvpapendrecht.nl.


Staand: Marc Tenfelde (links) en Sandra Zwart (voorzitter).
Zittend: Linda van Vianen (links) en Ronald van der Veere.