Lidmaatschap

Op deze pagina staat informatie over lid worden (en lid zijn) van VV Papendrecht. Mocht u meer willen weten, neem dan contact met ons op, bijvoorbeeld per mail.

Ledenadministratie: ledenadministratie@vvpapendrecht.nl.
Jeugdafdeling: jeugd@vvpapendrecht.nl.

Bij VV Papendrecht krijgt elk jeugdteam de beschikking over een spelerstas met wedstrijdkleding. Het tenue is rood-zwart >>

Leeftijdscategorieën en vrijwilligers

Kinderen kunnen lid worden vanaf de leeftijd van 4 jaar. In de jeugd, jongens en meisjes, zijn verschillende categorieën.

PUPILLEN

 • JO7 (Onder 7): Mini’s, 4 – 6 jaar, spelen 4 tegen 4, op een veld van 30 x 20 meter, 8 x 5 minuten.
 • JO8 en JO9: 7 – 8 jaar, spelen 6 tegen 6 op een bijna kwart veld, 2 x 20 minuten.
 • JO10 (Onder 10): 9 jaar, spelen 6 tegen 6 op een bijna kwart veld, 2 x 25 minuten.
 • JO11 en JO12: 10 – 11 jaar, spelen 8 tegen 8 op een bijna half veld, 2 x 30 minuten.
 • J/MO13 (Onder 13): 11 – 12 jaar, spelen 11 tegen 11 op heel veld, 2 x 30 minuten.

JUNIOREN

 • J/MO14 en J/MO15: 13 – 14 jaar, 11 tegen 11 op heel veld, 2 x 35 minuten.
 • J/MO17 (Onder 17): 15 – 16 jaar, 11 tegen 11 op heel veld, 2 x 40 minuten.
 • J/MO19 (Onder 19): 17 – 18 jaar, 11 tegen 11 op heel veld, 2 x 45 minuten.

O23

De afdeling O23 is voor spelers jonger dan 23 jaar en minimaal 15 jaar oud. Ze voetballen 11 tegen 11 op een heel veld, 2 x 45 minuten.

 

SENIOREN

Senioren zijn ouder dan 18 jaar, spelen 11 tegen 11 op een heel veld, 2 x 45 minuten.

 

VETERANEN

Veteranen zijn 35 jaar of ouder, spelen 11 tegen 11 op een heel veld, 2 x 45 minuten.

 

VRIJWILLIGERS

De Voetbalvereniging Papendrecht draait op vrijwilligers. Op dit moment is ‘lid zijn is meedoen’, wat inhoudt dat elk lid/ouder zijn of haar steentje aan het verenigingsleven dient bij te dragen, nog geen vaste afspraak. In de tussentijd vragen wij leden en wettelijke vertegenwoordiger(s) van leden zich spontaan aan te melden bij de Vrijwilligerscommissie  >>

Tarieven lidmaatschap

De contributie kan op verschillende manieren betaald worden. VV Papendrecht geeft de voorkeur aan betaling per automatische incasso. Als u de vereniging daartoe machtigt, wordt aan het begin van elk kwartaal de contributie van uw bankrekening afgeschreven. Het machtigen is mogelijk door het invullen van het Machtigingsformulier dat te verkrijgen is op de club en tevens hier te downloaden is  >>
U kunt er ook voor kiezen te betalen via een acceptgirokaart. In dat geval brengt VV Papendrecht per kwartaal € 2,50 aan administratiekosten in rekening.

Contributie per kwartaal (per 1 januari 2024)

Pupil *  € 36,25
Junior *  € 43,75
Senior  € 57,50
G-lid  € 29,25
Rustend lid  € 28,75
Rustend lid 65+  € 16,75

 

* Exclusief de verplichte bijdrage aan het kledingpakket  >>

VV Papendrecht is verplicht een gedeelte van de contributie-inkomsten af te dragen aan de KNVB. Als je bij ons ingeschreven bent, ben je daarom automatisch lid van de KNVB.

De contributie wordt vier keer per jaar geïnd en wel in de maanden juli, oktober, januari en april. Neem voor meer informatie contact op met de penningmeester, bijvoorbeeld per e-mail: penningmeester@vvpapendrecht.nl.

Wil je lid worden, maar kan je het niet betalen? Wend je dan tot onze financieel contactpersoon  >>

Het SMS-Kinderfonds maakt sport mogelijk voor iedereen tot 18 jaar, ook als je dat eigenlijk niet kunt betalen. Meer informatie hierover vind je in een bericht elders op de website  >>

Ik wil me graag aanmelden als lid!

Lid worden is mogelijk door het inschrijfformulier in te vullen. Het inschrijfformulier kunt u afhalen bij de voetbalclub of downloaden via onderstaande link. Tevens is een document te downloaden met extra informatie omtrent het lidmaatschap van Voetbalvereniging Papendrecht. Aan de inschrijving als nieuw lid is € 5,00 aan administratiekosten verbonden. Van elk lid wordt verwacht dat hij of zij zich houdt aan de algemene voorwaarden van het lidmaatschap.

Inschrijfformulier VV Papendrecht  >>
Algemene Voorwaarden Lidmaatschap  >>
Informatiebrochure VV Papendrecht  >>

U kunt het inschrijfformulier inleveren bij de club of opsturen naar:

Voetbalvereniging Papendrecht, t.a.v. de Ledenadministratie
Postbus 100,  3350 AC  Papendrecht

Elk spelend lid dient in principe over een digitale spelerspas te beschikken. Vanaf JO13 is het hebben van de pas verplicht en wordt deze op het digitale wedstrijdformulier gezet. Alleen met een geldige spelerspas met een correcte en herkenbare foto mag je meedoen aan beker- en competitiewedstrijden. Het aanvragen van een digitale spelerspas gebeurt automatisch bij inschrijving. Voor nieuwe leden wordt een foto ingescand, bij voorkeur een pasfoto, maar dit hoeft niet. De spelerspas is geldig zolang je lid van de KNVB blijft. Het enige wat af en toe moet gebeuren, is je foto aanpassen. Dit is een eigen verantwoording. De foto moet dusdanig duidelijk en goedgelijkend zijn dat de identiteit vastgesteld kan worden.

Uw digitale spelerspas is gekoppeld aan uw e-mailadres. Het is dus essentieel voor een spelend lid dat uw huidige e-mailadres voorkomt in de administratie van VV Papendrecht. Is dit niet het geval, dan kan dit tot problemen leiden bij het spelen van officiële wedstrijden.

En dan ben je lid, en dan…

Als alles geregeld is, kun je gaan voetballen. Eerst zal het een en ander uitgelegd worden door de intakecoördinator  >>

Van je teamleider krijg je te horen, wanneer je moet trainen en wanneer er wedstrijden zijn. 
Als je meer wilt weten over onze vereniging, de afspraken die we onderling gemaakt hebben, wat je rechten, maar ook wat je plichten zijn, kijk dan eens op de site bij ‘De Club‘. Daar staat nuttige informatie voor leden, ouders en vrijwilligers.

Ledenadministratie

Om onze ledenadministratie zo goed mogelijk op orde te houden vragen wij onze leden om wijzigingen van adres, telefoonnummer, rekeningnummer (IBAN), e-mailadres en dergelijke zo snel mogelijk aan ons door te geven, bijvoorbeeld via de e-mail:

Ledenadministratie: ledenadministratie@vvpapendrecht.nl,
Penningmeester VV Papendrecht: penningmeester@vvpapendrecht.nl.
Secretaris VV Papendrecht: secretaris@vvpapendrecht.nl.

Wijzigingen kunnen tevens doorgegeven worden door het invullen van het Wijzigingsformulier dat te verkrijgen is op de club en hier te downloaden is  >> 

Opzeggen of overschrijven

Het kan natuurlijk dat u het lidmaatschap wilt opzeggen of dat u bij een andere voetbalclub wilt gaan spelen.

Afmelden als lid

Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen, kunnen dit alleen schriftelijk doen. Dit kan op de volgende manieren:

 • Door een e-mail te sturen naar de secretaris: secretaris@vvpapendrecht.nl
  of naar de ledenadministratie: ledenadministratie@vvpapendrecht.nl.
 • Middels een van een handtekening voorziene brief. Deze kan afgegeven worden in de Commissiekamer of opgestuurd worden naar de secretaris of de ledenadministratie.
  Postadres: Voetbalvereniging Papendrecht,  Postbus 100,  3350 AC  Papendrecht.

De opzegging dient vóór 15 juni binnen zijn. Is dat niet het geval dan blijft u, afhankelijk van de reden van opzegging, nog maximaal 1 seizoen lid. Voor die periode bent u gewoon contributie verschuldigd. VV Papendrecht maakt namelijk kosten voor elk lid. Zo moet van elk lid een deel van het contributiegeld afgedragen worden aan de KNVB. De afdracht vermindert niet indien tijdens het seizoen het lidmaatschap door leden wordt opgezegd.

Overschrijven

Leden die overschrijving willen naar een andere vereniging, dienen de volgende stappen te doorlopen:

 1. U gaat naar de vereniging waar u naartoe wilt. Deze voert de benodigde gegevens in in Sportlink.
 2. De vereniging waar u vertrekt, krijgt via Sportlink een melding daarover en het verzoek u vrij te geven.
 3. Uw huidige vereniging gaat akkoord en geeft u vrij mits aan alle financiële verplichtingen is voldaan als contributie en eventuele boetes en mits geleende spullen als kleding en eventuele andere materialen weer ingeleverd zijn.

Aanvragen voor de A-categorie moeten vóór 15 juni gebeuren. Voor de B-categorie kan dit het gehele jaar (maximaal één keer per seizoen).