Terug

Vrijwilligerscommissie

 

Voetbalvereniging Papendrecht heeft enkele honderden vrijwilligers, die zich elke dag belangeloos inzetten voor onze club. Zij zorgen voor een succesvol, sfeervol, gezellig en goed georganiseerd VV Papendrecht. Uiteraard zetten wij daar als club het nodige tegenover. Zo wordt elk voorjaar speciaal voor hen een feestavond georganiseerd inclusief een uitgebreid buffet dat net als de drankjes gratis is. Verder wordt tijdens het seizoen om de zoveel tijd een vrijwilliger in het zonnetje gezet en krijgt hij of zij een fraaie bos bloemen van onze sponsor Ron’s Bloemen- & Kadosjop.

De Vrijwilligerscommissie draagt in belangrijke mate bij aan het uitvoeren van het vrijwilligersbeleid van VV Papendrecht. Een voorwaarde voor het werven van nieuwe vrijwilligers is het duidelijk maken van de organisatie van onze vereniging, welke commissies er zijn en wat voor activiteiten daarin plaatsvinden. Vervolgens kunnen functiebeschrijvingen gemaakt worden, zodat potentiële vrijwilligers in beeld hebben wat er bij bepaalde functies wordt verwacht. De commissieleden ondersteunen de vrijwilligers en pogen daarnaast anderen warm te maken om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Ze zorgen voor structuur en proberen de beste mensen op de juiste plekken te zetten.

Met een actief benaderingsbeleid hoopt de commissie meer vrijwilligers te kunnen rekruteren, in het belang van het voortbestaan van de club. Op die manier kunnen we hopelijk andere maatregelen voorkomen, zoals contributieverhoging en het opleggen van verplichtingen.


Mocht u vragen, ideeën of initiatieven hebben, of ook vrijwilliger willen worden, meldt u zich dan bij ons.

E-mail: vrijwilligers@vvpapendrecht.nl.

Want zonder vrijwilligers geen club!