Terug

Vrijwilligerscommissie

VV Papendrecht heeft enkele honderden vrijwilligers die zich elke dag belangeloos inzetten voor onze club. Zij geven de vereniging een ziel, een gezicht, profiel en karakter. Ze zijn onmisbaar en zijn er altijd. Het zijn helden die al hun tijd geven voor de club. Voor dag en dauw. Voor jullie. Vanuit hun hart. Uiteraard ontgaat dit niemand. Zo is Coby Blom verkozen tot Clubheld van de gemeente Papendrecht en is menig VV Papendrechter uitgeroepen tot Vrijwilliger van het Jaar.

Functies en tegenprestaties

Vrijwilligers zorgen voor een succesvol, sfeervol, gezellig en goed georganiseerd VV Papendrecht. Op vele gebieden zijn ze nodig: als trainer, leider, commissielid, (assistent-)scheidsrechter, in de werkploeg, in de kantine en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Vanzelfsprekend zetten wij daar als club het nodige tegenover. Elk voorjaar wordt speciaal voor hen een feestavond georganiseerd inclusief een uitgebreid buffet dat net als de drankjes gratis is. Tevens wordt regelmatig een vrijwilliger in het zonnetje gezet. Verder stelt het bestuur voor iedere vrijwilliger gratis de Vrijwilligerspas ter beschikking. Elke pashouder kan in het Drechtstedengebied leuke kortingen krijgen bij allerlei winkels en culturele organisaties.

Taak Vrijwilligerscommissie

De Vrijwilligerscommissie draagt in belangrijke mate bij aan het uitvoeren van het vrijwilligersbeleid van VV Papendrecht. Een voorwaarde voor het werven van nieuwe vrijwilligers is het duidelijk maken van de organisatie van onze vereniging, welke commissies er zijn en wat voor activiteiten daarin plaatsvinden. Vervolgens kunnen functiebeschrijvingen gemaakt worden, zodat potentiële vrijwilligers een beeld hebben wat er bij bepaalde functies wordt verwacht. De commissieleden ondersteunen de vrijwilligers en pogen daarnaast anderen warm te maken om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Ze zorgen voor structuur en proberen de beste mensen op de juiste plekken te zetten.

Met een actief benaderingsbeleid hoopt de commissie meer vrijwilligers te kunnen rekruteren, in het belang van het voortbestaan van de club. Op die manier kunnen we hopelijk andere maatregelen voorkomen zoals contributieverhoging en het opleggen van verplichtingen.

Mocht u vragen, ideeën of initiatieven hebben, of ook vrijwilliger willen worden, meldt u zich dan bij ons.

E-mail: vrijwilligers@vvpapendrecht.nl.

Want zonder vrijwilligers geen club!