Terug
Maatschappelijke betrokkenheid

VV Papendrecht wil een inclusieve voetbalclub zijn waar ruimte is voor iedereen en waar buiten het voetbal veel andere activiteiten gehouden worden. Maatschappelijke betrokkenheid staat bij ons hoog in het vaandel. Zo doen wij uiteraard mee aan het Vitaliteitsakkoord Papendrecht. Doel is om (meer) inwoners van Papendrecht de mogelijkheid te bieden om samen voor een gezondere leefstijl te kiezen. Het voorkomen van eenzaamheid is een belangrijk nevendoel. In het kader daarvan verzamelt zich elke woensdag om 10 uur op de Slobbengors een wandelgroep voor een rondgang van een uur. Na afloop daarvan staat een kopje koffie of thee klaar in onze kantine. Iedereen kan zich daarbij aansluiten.

De Gouwe Ouwe Papendrecht-Soos is niet meer weg te denken binnen de club. Onder het genot van een hapje en een drankje wordt lekker gekletst aan de stamtafel of een spelletje gespeeld. De Ouderensoos heeft een sterke binding met VV Papendrecht maar ook mensen die geen band hebben met de club, zijn tijdens het voetbalseizoen elke woensdag van 13.30 tot 17.30 uur van harte welkom. We bieden ook veel activiteiten voor de jeugd aan, onder meer dankzij de samenwerking met Suppord jeugd- en jongerenwerk Papendrecht. Zo hebben de laatste jaren een kinderdisco en een leuke sport-, spel- en doemiddag voor kinderen bij VV Papendrecht plaatsgevonden. Daarnaast organiseert VV Papendrecht elk jaar het veldvoetbaltoernooi voor basisscholieren.

In 2018 is het Nationaal Preventieakkoord tot stand gekomen waarin diverse maatregelen staan ter verbetering van de gezondheid. Vanzelfsprekend ondersteunt VV Papendrecht dat van harte. Ons sportcomplex is daarom sinds 1 januari 2021 rookvrij. Op die manier beschermen we kwetsbare groepen en opgroeiende kinderen tegen de schadelijke gevolgen van (mee)roken. Dankzij die inzet is VV Papendrecht binnen de gemeente Papendrecht verkozen tot winnaar van de Regionale Rookvrije Generatie Awards 2022.

VV Papendrecht is er trots op zich al jaren een erkend leerbedrijf van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven te mogen noemen. Hierdoor draagt VV Papendrecht haar steentje direct bij aan de vorming van gekwalificeerde arbeidskrachten en zorgt er zo voor dat de komende jaren voldoende goed opgeleide vakmensen beschikbaar zijn. Onze club is erkend voor diverse opleidingen op verschillende niveaus, zowel op het gebied van Sport als op het gebied van Zorg en Welzijn. Maar ook scholieren die stage moeten lopen, kunnen bij ons terecht.

Mensen die het moeilijk hebben, laten ons zeker niet onberoerd. Zo is onder leiding van Ton Rutteman en Jim Vermeulen voetbaltraining gegeven aan Oekraïense kinderen die in Papendrecht in de opvang zitten. Verder krijgen minder bedeelde kinderen de mogelijkheid deel te nemen aan de jaarlijkse VV Papendrecht-Voetbaldagen. Al vele jaren vinden activiteiten plaats ter ondersteuning van jongeren met de spierziekte van Duchenne. Aan het eind van het voorjaar werd door tientallen deelnemers een mooi geldbedrag bij elkaar gefietst voor twee goede doelen, namelijk Duchenne Parent Project en KiKa. Deelnemers konden intekenen op drie afstanden, te weten 10, 40 en 160 km. Bijzonder was dat er 6 wheelers, waaronder 3 jongens met Duchenne, meededen aan de 10 km.

Kortom, bij VV Papendrecht is iedereen welkom en gebeurt veel.