Terug

Sponsorcommissie

Onze voetbalvereniging heeft een Sponsorcommissie die voor sponsoring bij VV Papendrecht zorgt en de contacten met onze sponsoren onderhoudt. Daarnaast heeft de Sponsorcommissie als doelstelling de brug te zijn tussen het (regionale) bedrijfsleven en VV Papendrecht.

Het werven van en onderhouden van contacten met sponsors is voor een club natuurlijk van levensbelang. Zo ook voor VV Papendrecht. Om onze huidige en toekomstige sponsoren zo goed mogelijk te kunnen bedienen is de Sponsorcommissie op zoek naar uitbreiding, bij voorkeur met een ondernemer met een netwerk in het (Papendrechtse) bedrijfsleven. Maar uiteraard kunnen ook andere enthousiaste vrijwilligers zich opgeven. Als u interesse heeft, kunt u dit laten weten.

E-mail: sponsor@vvpapendrecht.nl.