Terug

Kantinecommissie

De Kantinecommissie is opgericht om de hoge druk weg te nemen die op de kantinemedewerkers stond. Dit hebben we gedaan door een centraal overlegorgaan te introduceren voor de kantine. Dit orgaan is de commissie die over alle zaken in, over en met de kantine gaat. De commissie zorgt ervoor dat er communicatie is, verschillende aandachtspunten aangepakt worden, activiteiten georganiseerd worden (in samenwerking met andere leden of commissies), nieuwe ideeën geïntroduceerd worden en nog veel meer.

De Kantinecommissie wordt geleid door voorzitter Kiki Smit. De overige leden zijn Aad Koot en Dinie Verschuren. Mocht u vragen, ideeën of initiatieven hebben of mocht u kantinevrijwilliger willen worden, dan kunt u bij hem terecht.

E-mail: kantinecommissie@vvpapendrecht.nl.

 

Kantinecommissie juni 2016
Eerste Kantinecommissie (zomer 2016)