Terug

Kantinecommissie

De Kantinecommissie is opgericht om de hoge druk die op de kantinemedewerkers stond, weg te nemen. Dit hebben we gedaan door een centraal overlegorgaan te introduceren voor de kantine. Dit orgaan is de commissie die over alle zaken in, over en met de kantine gaat. De commissie gaat ervoor zorgen dat er communicatie is, verschillende aandachtspunten aangepakt worden, activiteiten georganiseerd worden (in samenwerking met andere leden of commissies), nieuwe ideeën geïntroduceerd worden en nog veel meer.
De Kantinecommissie bestaat uit vier vaste leden:

– Marc Commandeur (voorzitter);
– Niels van Heteren (secretaris);
– Kelly Jansen (activiteiten);
– Corrie van Helden (bar en vrijwilligers).

Mocht u vragen, ideeën of initiatieven hebben, dan kunt u terecht bij Niels van Heteren. Als u kantinevrijwilliger wilt worden, zoals achter de bar staan, dan kunt u terecht bij Corrie van Helden.

E-mail: kantinecommissie@vvpapendrecht.nl.

 


Kantinecommissie juni 2016

Van link naar rechts:
Marc Commandeur, Kelly Jansen,
Niels van Heteren en Corrie van Helden