Terug

Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie (JC) is een van de belangrijkste commissies van elke vereniging. Immers, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en dat is voor veel verenigingen toch heel belangrijk. Iets dergelijks geldt voor VV Papendrecht. De JC zorgt ervoor dat onze jonge leden kunnen spelen, van de mini’s van zo’n beetje 5 jaar tot aan de oudste junioren van 19 jaar. De JC is verantwoordelijk voor de organisatie binnen de jeugdafdeling en daar komt aardig wat bij kijken. Maar een klein gedeelte is direct zichtbaar is. Veel gebeurt achter de schermen.

Wedstrijdsecretariaat

Een belangrijk onderdeel van de Jeugdcommissie is het wedstrijdsecretariaat.

Bij het wedstrijdsecretariaat komen de wedstrijdschema’s van de KNVB binnen. Dit leidt vervolgens tot de planning van de wedstrijden en communicatie naar de teambegeleiding en andere belanghebbenden. Wijzigingen zijn vaak urgent. Dus moet het wedstrijdsecretariaat (e-mail: wedstrijdsecretariaat@vvpapendrecht.nl) snel kunnen schakelen met alle betrokkenen.

Organisatie

Organisatorisch is de Jeugdcommissie opgedeeld in zes leeftijdscategorieën.

De leeftijdscategorieën gaan van Onder-19 tot aan Onder-9 inclusief de minipupillen. Daarnaast is er de meisjesafdeling, die zich verheugt in veel belangstelling, ongetwijfeld mede door de successen van het Nederlandse vrouwenelftal. Elke afdeling heeft een zogenaamde leeftijdscoördinator, die ervoor zorgt dat elk team een of meerdere begeleiders heeft, dat de teams compleet zijn bij de wedstrijden, dat iedereen weet wanneer er gespeeld wordt etc. Dat vergt vooral veel communicatie onderling en uiteraard met de trainers van de verschillende teams. Bij de indelingen van de teams werkt de leeftijdscoördinator samen met de technische jeugdcoördinator en de verschillende jeugdtrainers, om te komen tot de teamindelingen. De keuze voor wel of niet in de selectie, vriendenteams en dergelijke zorgen ervoor, dat dit geen gemakkelijke taak is. Het is niet altijd eenvoudig om iedereen tevreden te stellen.

Uitvoering Jeugdkledingplan

Sinds enkele jaren werkt VV Papendrecht met het Jeugdkledingplan. De uitvoering ervan gebeurt door de Jeugdcommissie.

De uitvoering van het Jeugdkledingplan behelst niet alleen het uitdelen van de tenues, maar ook de administratie ervan: wat is uitgegeven, hoe gaan we alles innemen aan het einde van het seizoen, wat wordt er weer uitgedeeld aan het begin van het nieuwe seizoen, wanneer dienen spullen vervangen te worden etc. Een belangrijke, maar lastige taak.

Evenementen

Jeugdcommissie is vaak betrokken bij de organisatie van aparte evenementen.

Denk bijvoorbeeld aan de Westfalia VV Papendrecht-Voetbaldagen, die niet alleen voor onze eigen jeugd zijn, maar eigenlijk voor alle kinderen. Verschillende leden van de JC zijn vaak in touw met het vastleggen van alle vrijwilligers.