Terug

Jeugdcommissie en Technisch Jeugdkader

De Jeugdcommissie en het Technisch Jeugdkader behoren tot de belangrijkste commissies van elke vereniging. Immers, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en dat is voor veel verenigingen toch heel belangrijk. Iets dergelijks geldt voor VV Papendrecht.

Organisatie

De commissies zorgen ervoor dat onze jonge leden kunnen spelen, van de mini’s van zo’n beetje 5 jaar tot aan de jongste senioren van maximaal 22 jaar. De Jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie binnen de jeugdafdeling en daar komt aardig wat bij kijken. Het Technisch Jeugdkader richt zich op de manier van trainen en de begeleiding van de jeugdtrainers en -coaches. Maar een klein gedeelte is direct zichtbaar is. Veel gebeurt achter de schermen.

De bevlogen vrijwilligers met een rood-zwart hart zetten zich in voor de jeugd met alles wat daarbij komt kijken. Het geweldige team zet zich elk seizoen weer met hart en ziel in om alle radertjes te laten draaien, samen met alle leiders, trainers, jeugdscheidsrechters, verzorgers en iedereen die de jeugd een warm hart toedraagt. Organisatorisch zijn de Jeugdcommissie en het Technisch Jeugdkader opgedeeld in leeftijdscategorieën. Coördinatoren hebben de leiding over de verschillende jeugdcategorieën.

De leeftijdscategorieën gaan van Onder 7 tot aan Onder 23. Ook is er de meisjesafdeling die zich verheugt in veel belangstelling. Elke afdeling heeft een zogenaamde leeftijdscoördinator die ervoor zorgt dat elk team een of meerdere begeleiders heeft, dat de teams compleet zijn bij de wedstrijden, dat iedereen weet wanneer er gespeeld wordt etc.

De coördinatoren zijn het aanspreekpunt voor alle vragen. Het functioneren van de trainers valt onder de verantwoordelijkheid van de technische jeugdcoördinatoren. Zij proberen verder inzicht te krijgen in onder andere de kwaliteiten van de jeugdspelers, om zo aan het eind van het seizoen te kunnen meedenken over een goede indeling voor de teams voor het seizoen erop. Het bestuur heeft regels opgesteld zodat de privacy van iedereen gewaarborgd is.

Het organiseren vergt vooral veel communicatie onderling en uiteraard met de trainers van de verschillende teams. Bij de indelingen van de teams werkt de leeftijdscoördinator samen met de technische jeugdcoördinator en de verschillende jeugdtrainers, om te komen tot de teamindelingen. De keuze voor wel of niet in de selectie, vriendenteams en dergelijke zorgen ervoor, dat dit geen gemakkelijke taak is. Het is niet altijd eenvoudig om iedereen tevreden te stellen. 

Kledingpakket jeugd

Sinds enkele jaren stelt VV Papendrecht voor elk jeugdteam aan het begin van het seizoen een spelerstas met voetbalkleding ter beschikking. De uitvoering ervan gebeurt door de Jeugdcommissie. Het gaat hierbij niet alleen om het uitdelen van de spelerstassen, maar ook de administratie ervan: wat is uitgegeven, hoe gaan we alles innemen aan het einde van het seizoen, wat wordt er weer uitgedeeld aan het begin van het nieuwe seizoen, wanneer dienen spullen vervangen te worden etc. Een belangrijke, maar lastige taak. Meer over het kledingpakket is te vinden op de pagina Winkel en Tenue »

Evenementen

De Jeugdcommissie is betrokken bij de organisatie van activiteiten voor onze jongeren. Voorbeelden zijn jeugdtoernooien, het Tentenkamp of speciale jeugdavonden, maar ook de VV Papendrecht-Voetbaldagen die niet alleen voor onze eigen jeugd zijn, maar eigenlijk voor alle kinderen. Verschillende leden van de Jeugdcommissie zijn dan onder meer in touw met het vastleggen van alle vrijwilligers. 

E-mail: jeugd@vvpapendrecht.nl.


Jeugdvoorzitter Rick Croese


Jeugdsecretaris Yvonne van der Zande