Terug

Communicatiecommissie

De Communicatiecommissie houdt zich bezig met de communicatie binnen VV Papendrecht en naar buiten toe. De commissie telt vier leden, namelijk Edwin (voorzitter), Dick, Jan Willem en Eimerd.

De missie van de Communicatiecommissie is: “Het structureren, vastleggen en borgen van de interne en externe communicatie van Voetbalvereniging Papendrecht.” We doen dit door ons te profileren via diverse mediakanalen. Onze belangrijkste externe mediakanalen zijn de website van VV Papendrecht en onze Facebook-pagina. Het belangrijkste interne mediakanaal is de Weekbrief. Deze wordt ongeveer elke twee weken uitgegeven, ook tijdens de zomer- en winterstop. U kunt zich abonneren op de Weekbrief via de website  >>

Verder maken we gebruik van Twitter, Instagram en lokale media. Het streven is om voor het grote publiek minstens 2 keer per jaar een publicatie uit te geven als de presentatiegids De Rode V en de VV Papendrecht-Voetbalkrant. De laatstgenoemde wordt door heel Papendrecht verspreid. Op de genoemde publicaties kunt u zich eveneens abonneren via de website  >>

Overigens komen De Rode V en de VV Papendrecht-Voetbalkrant tot stand in samenwerking met onze mediapartners NOSUCH en ZPRESS Media Group.

De Communicatiecommissie zorgt voor diverse soorten berichtgeving die betrekking hebben op de club als nieuwsfeiten, verslaggeving van wedstrijden van het eerste alsmede van allerlei activiteiten als de Algemene Ledenvergadering, de Nieuwjaarsreceptie, de Slotdag en dergelijke. Verder verzorgt de commissie fotoreportages en interviews met clubmensen. Om te achterhalen wat zich afspeelt binnen de club werken de leden van de Communicatiecommissie samen met andere commissies en het bestuur of hebben daar zelfs zitting in.

Kortom, we doen best vrij veel, maar we kunnen het niet alleen. Voor het voeden van alle mediakanalen zijn we sterk afhankelijk van de inbreng van onze leden en vrijwilligers. Wij zijn geen journalisten die elke dag op pad kunnen gaan om stukjes te schrijven. We zijn dus altijd op zoek naar verslagen van wedstrijden of andere activiteiten, leuke foto’s, nieuwsfeiten of overige wetenswaardigheden. Als er vrijwilligers zijn die stukjes willen schrijven of andere bijdragen willen leveren, dan horen we dit graag. De berichtgeving dient uiteraard wel te voldoen aan de privacywet, ons Privacyreglement en onze Privacyverklaring. Wilt u toetreden tot de Communicatiecommissie om uw creatieve inbreng te leveren, bent u uiteraard van harte welkom. Je kan altijd terecht bij één van de leden als je vragen hebt over de werkzaamheden van de Communicatiecommissie.

U kunt ons ook mailen: websitevoetbal@vvpapendrecht.nl.