Terug
VOG-beleid weer onder de aandacht

Voetbalvereniging Papendrecht vindt het belangrijk, dat haar leden in een veilig klimaat kunnen sporten. Helaas komt het voor, dat mensen misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen meerdere gevallen van (seksueel) ongewenst gedrag in de sport aan het licht. Een van de maatregelen die wordt aanbevolen door NOC*NSF en de KNVB om de kans daarop zoveel mogelijk te beperken, is het invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit is een bewijs van goed gedrag van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt, dat het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het werken met kwetsbare mensen. De VOG vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan, een functie binnen de sport kan uitoefenen.

In april 2015 heeft het toenmalige bestuur besloten om van alle functionarissen (vrijwilligers en werknemers), die werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking, een VOG te verlangen. Daarna is voor diverse betrokkenen een VOG aangevraagd en geregistreerd.

Voor het nieuwe seizoen wil het bestuur het VOG-beleid verder uitwerken, formeel vastleggen en bekrachtigen. VV Papendrecht streeft ernaar om ervoor te zorgen, dat alle personen die met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking werken, in het bezit zijn van een geldig VOG.

Het bestuur beseft, dat een VOG geen garanties geeft, maar de drempel voor mensen met verkeerde intenties ligt daardoor hoger. Het VOG-beleid heeft een preventieve werking. Ouders, leden en potentiƫle leden kunnen ervan uitgaan, dat VV Papendrecht er alles aandoet om iedereen onbezorgd te laten voetballen.

Meer informatie staat op de pagina VOG-beleid en VertrouwenspersoonĀ  >>