Terug
Velden VV Papendrecht

De voorbije jaren is veel gediscussieerd over de staat van onze velden. Afgelopen zomer heeft de gemeente Papendrecht hard gewerkt om de velden weer in topconditie te krijgen. Door de droogte is dit een lastige klus gebleken. Desondanks is op dit moment de conditie van de velden redelijk te noemen is. De natuurgrasvelden liggen er prima bij en de hybridevelden zijn goed bespeelbaar.

Om de staat van onze velden zo goed mogelijk te houden moeten we als vereniging daarmee met verstand omgaan. Wij hebben als VV Papendrecht verplichtingen richting de gemeente met betrekking tot maximale veldbelasting. Dit seizoen wordt de veldbelasting nauwkeurig geregistreerd. Het is van belang dat de velden op de juiste wijze worden ingezet, afhankelijk van de conditie van het veld en de maximale belasting. Elke week wordt door het wedstrijdsecretariaat aan de hand van wensen, geregistreerde belasting en conditie de veldindeling voor de wedstrijden bepaald.

Op het trainingsschema is de veldindeling weergegeven. Dit is een basisindeling. De veldindeling kan aan de hand van de conditie en geregistreerde belasting aangepast worden. Het kan zowel op trainings- als op wedstrijddagen zo zijn, dat bepaalde velden gespaard worden om eerdergenoemde redenen. Het is daarom belangrijk, dat alle ploegen zich houden aan de vastgelegde veldindeling. Als velden niet in gebruik zijn, mag je ervan uitgaan, dat dit weloverwogen besloten is. Wijk dus niet af van de veldindelingen, zowel voor de trainingen als voor de wedstrijden.

We moeten met zijn allen ervoor zorgen, dat we de velden in een zo goed mogelijke staat houden. Ook de trainers kunnen hier een bijdrage aan leveren door tijdens de trainingen zoveel mogelijk gebruik te maken van het volledige, toebedeelde deel van het trainingsveld. Voorkom dat steeds op hetzelfde stuk oefeningen gedaan worden.

Kortom, willen we het maximale halen uit onze velden, dan is het belangrijk dat we allemaal ons steentje bijdragen.

Namens het bestuur,

Edwin Schreurs
Secretaris