Terug
Trainingen jeugd en senioren

Sinds eind april hebben onze jeugdleden de mogelijkheid om zich weer op het veld uit te leven. Het is nu ook de beurt aan onze senioren om weer actief te worden. De activiteiten zijn uiteraard gebonden aan de voorwaarden die de overheid stelt, zoals inachtneming van 1,5 meter afstand en het protocol van NOC*NSF  >>

Tevens dienen wij bij de gemeente Papendrecht ter goedkeuring een plan in, waarin wij omschrijven hoe wij de activiteiten en de veiligheidsmaatregelen gaan vormgeven.

Daar wij de laatste twee weken van mei maar de beschikking hebben over één veld, is het van belang om te weten wie gebruik gaan maken van de mogelijkheid om een balletje te trappen. Daarnaast dienen de trainingen in goede banen geleid te worden. We zijn dan ook op zoek naar vrijwilligers die de begeleiding op zich willen nemen. Aan de hand van de belangstelling zullen wij een planning opstellen, waarmee we zowel onze jeugdleden als onze senioren kunnen laten trainen. De doelstelling is om ook de weekenden te gaan benutten. De Zondagveteranen trainen op vrijdagavond. De maandag zal de trainingsavond worden voor de overige, lagere seniorenteams. In principe kunnen wij zaterdag 16 mei, afhankelijk van de belangstelling, starten met de weekendtrainingen.

Heb je interesse om een balletje te trappen of wil je de begeleiding van een training op je nemen, dan kan je dit per e-mail laten weten aan secretaris Edwin Schreurs: secretaris@vvpapendrecht.nl. Uiteraard kan je je ook per team aanmelden. Geef dan aan met hoeveel spelers jullie willen gaan trainen en wanneer. Wij denken half mei de planning, die loopt tot 1 juni, bekend te kunnen maken. Ten overvloede willen wij aangegeven dat de gebouwen gesloten blijven. Er kan derhalve geen gebruik worden gemaakt van de kleedkamers, douches of kantine.

Na 1 juni kan niet meer gevoetbald worden op ons sportcomplex, aangezien alle velden dan in groot onderhoud zijn. Half augustus verwachten wij weer de beschikking te hebben over onze velden.

Wij gaan ervan uit dat al onze leden die de mogelijkheid benutten om te trainen, zich zullen houden aan alle maatregelen en afspraken. Wij wensen iedereen veel plezier en misschien tot ziens op het Slobbengors.

Namens het bestuur,

Edwin Schreurs
Secretaris VV Papendrecht