Terug
Tentoonstelling 100 jaar VV Papendrecht in museum Dorpsbehoud Papendrecht

Sinds half juli loopt in het museum Dorpsbehoud Papendrecht, Veerdam 6, de tentoonstelling ‘100 jaar VV Papendrecht’. Iedereen die tot nu toe geweest is, is vol lof over de tentoonstelling. Een deel van de stukken is afkomstig van het archief van de stichting Dorpsbehoud Papendrecht maar het merendeel komt uit ons eigen archief. U kunt er onder meer foto’s, notulenboeken, krantenstukken en bijzondere prijzen bewonderen maar ook een collage van sponsors. Vele ondernemingen bestaan inmiddels niet meer maar alle hebben zij een bijdrage geleverd aan de groei en bloei van Voetbalvereniging Papendrecht.

De tentoonstelling is tot half oktober elke zaterdag te bezoeken van 14 tot 16 uur. De toegang is gratis, evenals een kopje koffie of thee. Een vrijwillige bijdrage in de weckpot wordt wel op prijs gesteld. Het museum is door de aanwezigheid van een traplift ook geschikt voor minder valide bezoekers.

Meer op de website van Dorpsbehoud Papendrecht  >>