Terug
Technische commissies

Het technisch beleid van VV Papendrecht ligt vanaf dit seizoen in handen van drie technische commissies: Technische Commissie (TC) jeugd, heren en vrouwen. Uit deze technische commissies gaat de coördinator als afgevaardigde naar een centraal technisch overleg. De doelstelling is dat de verschillende geledingen nauw samenwerken op technisch vlak, waardoor de doorstroming vanuit de jeugd goed geborgd is en dat het voetbaltechnische niveau op een hoger plan komt. Aan tafel zitten Bert Duthler (TC-heren), Monique Klooster (TC-vrouwen) en Dennis Zaal (TC-jeugd). Voordat er één vraag gesteld is, zijn de drie al geanimeerd in gesprek over de mogelijkheden en uitdagingen die er zijn. Dit laat zien dat de drie gepassioneerd bezig zijn om de club verder te helpen. De basis van de huidige technische structuur is op verzoek van het bestuur uitgewerkt in een visie, opgesteld door Bert Duthler. Na goedkeuring van het bestuur is deze binnen de club geïmplementeerd.

Hoe vaak zitten jullie bij elkaar en hoe functioneert het?
Dennis: “Er zit nog geen vaste cyclus in. We hebben in het begin van het seizoen al meerdere keren bij elkaar gezeten. Voor de zomer hadden we het eerste overleg.” “De doelstelling is om een cyclus te hebben van 6 weken”, vult Bert aan. Dennis: “De samenhang tussen de verschillende afdelingen moet gaan groeien”. Bert: “Het is belangrijk dat we van elkaar weten wat we doen en dat we alle drie hetzelfde verhaal vertellen naar onze doelgroepen”. Dennis: “We geven elkaar de ruimte om het te ontdekken. We zullen nog tegen allerlei uitdagingen aanlopen.” Monique: “Het is fijn om met elkaar te sparren of feedback te geven. Daar wachten we uiteraard niet mee tot de overleggen. Als we elkaar nodig hebben, zoeken we elkaar op.”

Wat is de volgende stap?
Bert: “De kernwaarden van VV Papendrecht vormen de rode draad. We moeten nu beleid gaan maken voor de lange termijn.” Monique: “We willen dat eenvoudig houden. Ik heb moeite met grote plannen. Het moet wel uitvoerbaar en leesbaar zijn voor alle leden.” Dennis: “Cultuurbewaking en een proactieve rol richting de trainers, dat zijn ook onderdelen die we moeten oppakken”. Monique: “Ook de aansluiting van de jeugd naar de senioren is een lastig onderwerp. We moeten ons vooral toeleggen op het veranderen van de mindset bij de begeleiding. Geen teambelang maar verenigingsbelang.” Dennis: “We moeten ook trots zijn op wat we al hebben. Bijna alle geledingen in het voetbal zijn aanwezig binnen de club. Daarbij komt dat er een grote diversiteit is bij VV Papendrecht. Iedereen is welkom. Dat geeft aan dat een centraal technisch beleid geen overbodige luxe is.”

Wat is het ultieme doel?
Bert: “Dat iedereen binnen de club op zijn plek zit. We hopen dat de mensen zelf komen met ideeën of tips om spelers of trainers te ontwikkelen of om zichzelf te ontwikkelen.” Dennis: “Je wilt graag dat mensen meedenken, een proactieve houding, dat is wat we willen”. Monique: “We blijven ook ambitieus op zowel prestatief als recreatief niveau. Maar ook op maatschappelijk vlak willen we voorwaarden blijven scheppen.”

Hoe kunnen de mensen jullie vinden, zijn alle posities volledig bezet?
Bert: “Goede vraag. Het is belangrijk dat we toegankelijk zijn, dat mensen ons makkelijk kunnen vinden. Daarom is een speciaal e-mailadres in het leven geroepen. We beheren met zijn drieën de e-mailbox. Dus alle vragen op technisch gebied kunnen hier gesteld worden. En uiteraard zijn we regelmatig op de club te vinden.” Monique: “Bij de vrouwen zijn we nog op zoek naar uitbreiding. Enthousiaste mensen die het technisch beleid vorm willen geven zijn welkom. Vrouw of man maakt uiteraard niet uit.” Dennis: “Bij de jeugd zijn de functies vacant van technisch coördinator JO15/13 en JO19/17”. Bert: “De TC-heren staat in principe. Echter, iemand met ambitie kan altijd komen praten.” Dennis: “We hebben nog een wens. Dat is het inrichten van een interne scouting. We zoeken iemand die daarvoor de organisatie wil opzetten.”

Drie enthousiaste mensen de club verder willen brengen. Wil jij ook onderdeel uitmaken van de ontwikkeling van het technisch beleid, meld je dan aan via tc@vvpapendrecht.nl.