Terug
Subsidiecommissie van start

Bij de laatste Algemene Ledenvergadering werd de wens uitgesproken om in de loop van dit jaar een Subsidiecommissie te vormen. Die is recentelijk van start gegaan en bestaat uit Dieter Hasenbein en Mathilde Schram. De Subsidiecommissie gaat onderzoeken welke subsidies interessant zouden kunnen zijn voor VV Papendrecht. Bent u bekend in de wereld van subsidies, zou een bijdrage willen leveren aan of zitting willen nemen in de Subsidiecommissie, neem dan contact op met Dieter of Mathilde of stuur een e-mail naar onze secretaris Edwin Schreurs: secretaris@vvpapendrecht.nl.

VV Papendrecht wenst de Subsidiecommissie veel succes.