Terug
Sportakkoord Papendrecht

Eind 2020 is het Sportakkoord Papendrecht afgesloten. Ruim 20 instellingen als plaatselijke sportaanbieders, scholen, kinderopvang en andere maatschappelijke organisaties, zijn met de gemeente een duurzame samenwerking aangegaan gaan om meer kansen en mogelijkheden te creƫren voor een aantrekkelijk sport- en beweegaanbod. Het is een middel om samen richting te geven aan de gemeenschappelijke ambities voor een gezonde leefstijl voor alle inwoners van Papendrecht. Sporten en bewegen worden gezien als middel om een belangrijke bijdrage te leveren aan een sociale, inclusieve, leefbaarder en veiliger samenleving. Het is de bedoeling dat in de loop van 2021 meer partijen zich aansluiten bij het Sportakkoord Papendrecht.

De kopgroep, waartoe VV Papendrecht behoort, speelt een centrale rol in de uitwerking van het sportakkoord. Onze club werkt mee aan diverse doelstellingen als:

  • Sport voor echt iedereen waarbij eenieder met plezier mee kan doen, zich welkom voelt, erbij hoort, geaccepteerd en niet uitgesloten wordt.
  • Het versterken en vergroten van maatschappelijke impact door samenwerking en verbinding, bijvoorbeeld in de organisatie en promotie van sportactiviteiten, gebruik van faciliteiten, opleiden van trainers en coaches of het werven van vrijwilligers.

VV Papendrecht wordt vertegenwoordigd door jeugdvoorzitter Rick Croese. Voor nadere informatie kunt u contact met hem opnemen, bijvoorbeeld per e-mail: jeugdvoorzitter@vvpapendrecht.nl.