Terug
Rookvrije sportaccommodatie per 1 januari

In de ledenvergadering van 2018 is het initiatief ingebracht om ons sportpark rookvrij te maken. Twee leden, Bert Duthler en Mischa van Heteren, hebben destijds aangeboden dat uit te werken in een voorstel. Een jaar later werd het voorstel door de leden goedgekeurd. Het voorstel bestond uit twee stappen. In 2020 werd het Slobbengors deels rookvrij. Vanaf 1 januari 2021 wordt ons sportcomplex volledig rookvrij.

Binnen niet al te lange tijd zullen we beginnen met ons sportcomplex in te richten als rookvrij sportpark. Zo zullen borden aangepast en aangebracht worden. Tevens zullen alle rookplekken verdwijnen. Hiermee geven we onze jeugd het goede voorbeeld, maken we roken minder normaal en minder aantrekkelijk en wordt het schadelijke meeroken voorkomen. Roken en sport passen niet bij elkaar. Als kinderen anderen zien roken, lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals sporters, trainers en ouders. Zien roken, doet roken. Het begint vaak op jonge leeftijd. Twee derde van de rokers is begonnen voor het 18e levensjaar.

Door de keuze van onze leden hebben zij aangegeven dat zij willen dat iedereen op onze sportaccommodatie rookvrij kan voetballen en het voetbal rookvrij kan bijwonen. VV Papendrecht is zeker niet de eerste vereniging die een rookvrij sportpark heeft, maar we zijn blij dat wij een bijdrage kunnen leveren aan de rookvrije generatie.

We beseffen dat we ook leden hebben die roken. We waarderen het zeer dat zij zich het afgelopen jaar hebben gehouden aan de afspraken. Hoe vervelend het ook is voor hen, we denken dat we de juiste keuze hebben gemaakt.

Het bestuur