Terug
VV Papendrecht is rookvrij

VV Papendrecht is met ingang van het nieuwe jaar rookvrij. Op ons sportcomplex zijn geen rookplekken en asbakken meer aanwezig. Hiermee maken we deel uit van een groep van ongeveer 1700 sportclubs die het roken uitgebannen hebben.

Roken is slecht voor de gezondheid. Het is veruit de belangrijkste leefstijlfactor waardoor mensen ziek worden of overlijden. Ruim één achtste van de totale ziektelast in Nederland is toe te schrijven aan roken. In ons land overlijden elk jaar bijna 20.000 mensen aan de gevolgen van roken, actief en passief. Vooral volwassenen met gezondheidsklachten en kinderen zijn gevoelig voor meeroken. Om daar iets aan te doen heeft VV Papendrecht besloten dat bij ons nergens meer gerookt mag worden. Onze club steunt hiermee het initiatief om komen tot een Rookvrije Generatie. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met secretaris Edwin Schreurs: secretaris@vvpapendrecht.nl.

VV Papendrecht rekent erop dat iedereen die ons sportterrein aanwezig is, zich aan het rookverbod houdt. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.