Terug
Nieuw onderhoudscontract voor onze velden

De afgelopen periode was de staat van de velden van Voetbalvereniging Papendrecht niet bepaald geweldig. De gemeente Papendrecht heeft vorig jaar een nieuwe aanbesteding uitgeschreven voor het onderhoud van de voetbalvelden. Dit heeft enige tijd terug geleid tot de ondertekening van een nieuw onderhoudscontract. Daarbij is afgesproken, dat de gemeente zal toezien op de naleving ervan. Uiteraard zal VV Papendrecht de vinger aan de pols houden.

Krinkels b.v., totaalaannemer op het gebied van groen, infra, water en sport, heeft met ingang van half maart het beheer van de velden overgenomen en is gestart met het onderhoud. Vanuit het bestuur is er vertrouwen in de toekomst met betrekking tot dit onderhoudsbedrijf.