Terug
NIX18 is de afspraak

Sport is het leukst als iedereen sportief is. Binnen de lijnen van het veld maar ook daarbuiten. VV Papendrecht werkt al jaren actief aan een gezonde sportomgeving. Ons sportcomplex is rookvrij en we houden ons strikt aan de Alcoholwet. Dit betekent onder meer dat geen alcohol geschonken of doorgegeven wordt aan jongeren onder de 18 jaar.

VV Papendrecht werkt daarom mee aan de NIX18-campagne in de sport die recentelijk gelanceerd is. Onder meer door duidelijk opgehangen materialen inde kantine laten we bezoekers weten dat onze barvrijwilligers geen alcohol schenken aan jongeren onder de 18 en dat het niet toegestaan is om alcohol door te geven aan jongeren onder de 18.

Bij VV Papendrecht is NIX18 de afspraak.