Terug
Nieuwjaarsrede voorzitter

Beste voetbalvrienden en -vriendinnen,

Op 4 januari 2020 hield ik na de nieuwjaarswedstrijd in een volle kantine een nieuwjaarstoespraak waarin werd teruggeblikt op 2019 en met vol optimisme op 2020 werd vooruitgeblikt. Het jubileumjaar van onze 100-jarige VV Papendrecht kon van start gaan. Voorbereidingen waren getroffen, activiteiten stonden gepland en het enthousiasme was groot.

Hoe anders is het in januari 2021. Geen fysieke nieuwjaarswensen, een lege kantine, geen nieuwjaarswedstrijd, het is stil op ons sportcomplex. Dit stille beeld is in 2020 overheersend geweest.

In dit afgelopen jaar hebben we helaas afscheid moeten nemen van één van onze leden en een tweetal vrijwilligers. In maart ontvingen wij het bericht dat Jan de Lange, die ik tijdens de nieuwjaarsreceptie in 2019 mocht feliciteren met zijn 75-jarige lidmaatschap, was overleden. In november werden wij opgeschrikt door het bericht dat Leo Commandeur, jarenlang scheidsrechter bij vele wedstrijden op het Slobbengors, was overleden. Kort daarna hoorden wij dat onze oudste vrijwilliger, Bas Bakker, was overleden. Bas was bij velen bekend als de man bij de kassa bij de wedstrijden van ons eerste.
Wij wensen alle nabestaanden nogmaals veel sterkte toe met het verlies.

Waar we in januari en februari nog met vol elan aan de tweede helft van het seizoen 2019-2020 gestart waren, werden op 17 maart de hekken en gebouwen van ons sportterrein gesloten. Het coronavirus sloeg toe in Nederland en de eerste lockdown volgde.

Voor bestuur, trainers en vrijwilligers was het zoeken. Zoeken naar mogelijkheden om binnen de richtlijnen van de overheid op enige manier toch nog iets voor leden en vereniging te kunnen blijven doen. Trainingen en onderlinge wedstrijden waren voor de jeugd mogelijk maar binnen het sportpark moesten er wel maatregelen worden getroffen. Gelukkig waren velen bereid om mee te denken en helpen. Omdat al vrij snel duidelijk werd dat grote feesten en bijeenkomsten geen doorgang konden vinden, is in overleg met de Jubileumcommissie besloten praktisch alle activiteiten een jaar door te schuiven. En gelukkig heeft de Jubileumcommissie hierover ook vrijwel met alle deelnemers overeenstemming bereikt.

Eind mei, begin juni kon er op het sportpark weer wat meer. Senioren konden in beperkte mate op afstand trainen en de jeugd kon weer volledig aan de bak. Het spelen van competitiewedstrijden was wel voorbij. De KNVB besloot namelijk de competitie voortijdig te beëindigen. Half juni gingen de velden in onderhoud en werden de trainingsactiviteiten gestopt. Daarmee werd het rustig op het sportpark, maar nog niet stil. Op 31 juli werd door de Jubileumcommissie binnen de RIVM-maatregelen tóch nog de Oudejaarsavond georganiseerd. Het schitterende jubileumboek over 100 jaar VV Papendrecht werd gepresenteerd en op 1 augustus 00.00 uur werd het 100-jarig bestaan van Voetbalvereniging Papendrecht ingeluid.
Dank en waardering voor de Jubileumcommissie en allen die aan het jubileumboek hebben meegewerkt.

Gedurende de zomerstop is door een fanatieke groep vrijwilligers de kantine aan de binnenzijde vrijwel geheel opgeknapt. Deze heeft een ware metamorfose ondergaan. Dat enthousiasme werkte aanstekelijk want vervolgens werden ook de commissiekamer, verzorgersruimte en bestuurskamer geheel opgeknapt. Mijn enorme dank gaat uit naar deze vrijwilligers die blij waren om gedurende deze stille periode iets om handen te hebben. Een voorbeeld voor het verenigingsleven dat eenieder zo node mist!

In aanloop naar het nieuwe seizoen 2020-2021 kon er in augustus weer worden getraind en konden oefen- en bekerwedstrijden worden gespeeld. Vervolgens werd gestart met de competitie. Wel waren aan het betreden van het kleedkamergebouw en de kantine strenge eisen verbonden. Om iedereen toch een mogelijkheid te bieden zich bij regen droog om te kleden en toeschouwers een droge plek te geven bij het nuttigen van een drankje, werden op het Rood-Zwarte Plein door vrijwilligers tenten geplaatst. Helaas werd de competitie na enkele wedstrijden weer stilgelegd en werden de hekken en gebouwen van het sportpark Slobbengors opnieuw gesloten. Alleen voor de jeugd vonden en vinden er in beperkte mate trainingen en onderlinge wedstrijden plaats. Voorlopig is er nog geen enkel vooruitzicht op een herstart van de officiële wedstrijden. Begin januari werden de trainingen voor de jeugd met de nodige beperkingen weer opgestart. Jammer genoeg zijn op derde kerstdag de tenten op het plein weggewaaid. Met de werkploeg wordt gekeken of herstel mogelijk is of dat deze vervangen dienen te worden.
Zoals eenieder hoopt ook het bestuur dat er in 2021 betere tijden aanbreken. Dat de beperkingen kunnen worden opgeheven en de activiteiten kunnen worden hervat.

De pandemie hakt er behoorlijk in. Gelukkig hebben vele leden en sponsors ons laten weten de vereniging te blijven steunen. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat wij, op dit moment gezegd en door de schouders eronder te blijven zetten, niet in de problemen gaan komen.

Mede namens het bestuur wil ik iedereen bedanken die in dit afgelopen, bijzondere jaar op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan onze vereniging. De saamhorigheid was groot en er is op veel fronten ontzettend veel werk verzet. Het resultaat mag er zijn. Bedankt daarvoor.

Ik wens u allen, ondanks deze voor velen zware periode, een goed en sportief maar vooral gezond 2021 toe. Dat we elkaar maar weer snel op ons sportpark Slobbengors bij onze mooie 100-jarige Voetbalvereniging Papendrecht mogen ontmoeten.

Hans Jonker
Voorzitter