Terug
Kleedkamers schoon achterlaten!

We hebben helaas de laatste tijd regelmatig moeten constateren, dat menig kleedkamer vol lag met rommel, dat er modder op de vloeren lag en zelfs tegen de muren zat. Het mag duidelijk, dat dit niet getolereerd wordt. Het is bijzonder storend, dat een kleedkamer na binnenkomst eerst aangeveegd dient te worden, voordat deze gebruikt kan worden. Ruim de rommel dus op en lever de kleedkamer na gebruik schoon op. Dat geldt na een wedstrijd ook voor de kleedkamer van de gasten. Het is de taak van de teamleiding, dat daarop toegezien wordt.

We zijn een vereniging en dat betekent, dat van eenieder verwacht wordt dat hij of zij zich netjes gedraagt en dat alles fatsoenlijk achtergelaten wordt. Het kan niet zo zijn, dat een groep mensen voor rotzooi zorgt en dat door anderen laat opruimen. Samen houden we VV Papendrecht schoon.

Bedankt voor de medewerking!