Terug
Inning contributie met ClubCollect – update

Beste leden,

Wij zijn nog bezig met de inrichting van het nieuwe contributiesysteem. Dit heeft wat vertraging opgelopen als gevolg van externe omstandigheden en vakanties. Om goed van start te kunnen gaan en om zo nodig gelijk vragen te kunnen beantwoorden, zal de inning en/of facturatie van het eerste kwartaal van het seizoen 2022-2023 in de eerste week van september 2022 plaatsvinden. Drie maanden later, begin december 2022, volgt dan het tweede kwartaal. In 2023 zullen wij de resterende kwartalen voor het seizoen 2022-2023 steeds een maand eerder doen om zo in te lopen. De innings- en facturatiedata van het seizoen 2022-2023 zijn dus als volgt:

  • 1e kwartaal: 1e week september 2022
  • 2e kwartaal: 1e week december 2022
  • 3e kwartaal: 1e week februari 2023
  • 4e kwartaal: 1e week mei 2023

Het klopt dus dat erbij u nog geen contributie is geïnd of dat u nog geen factuur heeft ontvangen voor het nieuwe seizoen. Voor meer informatie verwijzen we u naar het eerder op de website geplaatste artikel over het nieuwe contributiesysteem met als titel: Inning contributie met ClubCollect  >>

Het bestuur