Terug
Geslaagde Nieuwjaarsreceptie 2020

De eerste zaterdag van 2020 begon anders dan gehoopt. Een gebroken afvoerpijp had tot lekkage geleid. Dat moest eerst aangepakt worden, voordat in de kantine van VV Papendrecht de Nieuwjaarsreceptie van start kon gaan. Om 16 uur nam voorzitter Hans Jonker het woord. Hij nodigde iedereen uit om naar de bar te gaan voor een gratis drankje om te toosten op het nieuwe jaar. Nadat hij alle aanwezigen van harte welkom had geheten, vroeg hij een moment stilte voor Sjaak Veen, die overleed, kort na het bereiken van het 50-jarige lidmaatschap van onze club.

   

Na het ogenblik stilte begon de voorzitter met een terugblik op 2019. Hij bedankte de werkploeg voor het uitvoeren van vele werkzaamheden. Op sportief vlak waren diverse successen te vieren. Zaterdag 1 promoveerde naar de eerste klasse en Zaterdag 2 wist zich te handhaven in de reserve hoofdklasse. Voor de vereniging is het verder belangrijk, dat het aantal senioren bij de lagere zaterdagteams flink gegroeid is. Dit was onder meer merkbaar in de omzet in de kantine. Daarnaast lijkt de zondagafdeling onverslijtbaar.

Ook de vrouwen-/meisjesafdeling blijft groeien. Dit is onder meer het gevolg van de oprichting van de Meidenvoetbalacademie. Die positieve ontwikkeling betaalde zich al aan het eind van het jaar uit middels het kampioenschap van MO19-1. Verder is het goed om te zien, dat naast het voetballen allerlei leuke activiteiten georganiseerd worden. Zo werd een spelletjesavond gehouden, waaraan de vrouwen samen met de twee hoogste meidenteams meededen. Bij de jeugd presteerden de juniorenteams over het algemeen naar verwachting, maar helaas maken de pupillen een moeilijke periode door. Daarentegen doet G1 het weer prima. Ook de derde Nieuwjaarswedstrijd tegen ons eerste werd winnend afgesloten.

Halverwege de middag waren de jubilarissen uitgebreid gehuldigd in de bestuurskamer. De nog aanwezige jubilarissen werden naar voren geroepen en nogmaals in het zonnetje gezet. In het laatste deel van zijn Nieuwjaarstoespraak wees onze voorzitter erop, dat over iets meer dan een half jaar onze club 100 jaar wordt. De Jubileumcommissie werkt hard aan een speciaal Jubileumprogramma. Binnenkort zullen de nodige details via onze mediakanalen bekendgemaakt worden. Houd die dan ook in de gaten. Tot slot wenste Hans Jonker eenieder een gezond, sportief en succesvol 2020 toe.

Het bleef nog lang druk in onze kantine. Pas ver in de avond gingen de laatsten naar huis. VV Papendrecht wil het kantinepersoneel van harte bedanken voor de uitstekende verzorging.