Terug
Geen verhoging contributie in 2021

Tijdens de algemene ledenvergadering van 14 december 2020 werd het voorstel ingebracht om een eventuele contributieverhoging uit te stellen naar 1 juli 2021 en die pas door te voeren als we rond die tijd weer normaal zouden kunnen voetballen. Het bestuur zou de eerste helft van juni 2021 een nadere beslissing nemen. De stemgerechtigde leden gingen akkoord met het voorstel.

Het bestuur heeft recentelijk vergaderd over het onderwerp. Aangezien de situatie het afgelopen half jaar verre van normaal was en het afwachten is hoe de coronacrisis de komende maanden gaat verlopen, hebben wij als bestuur besloten geen verhoging van het lidmaatschapsgeld door te voeren c.q. toe te passen voor het restant van 2021.

Het bestuur