Terug
Foto’s uit de oude doos

Regelmatig krijgen we leuke foto’s opgestuurd uit de oude doos. Bijgaand ziet u twee foto’s van Trudie Stam die we recentelijk ontvingen. Weet u meer over de foto’s, laat dat ons dan weten. Hebt u ook leuke foto’s of ander beeldmateriaal, het liefst met context, stuur dat dan op. U kunt natuurlijk ook verslagen van wedstrijden of andere activiteiten, nieuwsfeiten of overige wetenswaardigheden doorsturen. E-mail: websitevoetbal@vvpapendrecht.nl.

   

De berichtgeving dient uiteraard wel te voldoen aan de privacywet, ons Privacyreglement en onze Privacyverklaring. Voor publicatie van recente foto’s, films, posters of ander beeldmateriaal waarop mensen zichtbaar in beeld zijn, is schriftelijke toestemming nodig van de betrokkene(n). Indien de betrokkene jonger is dan 16 jaar, dan is tevens toestemming nodig van ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s). Toestemming kan verleend worden met behulp van het Toestemmingsformulier  >>