Terug
Digitale spelerspas

Iedere voetballer van 12 jaar en ouder, die aan officiële wedstrijden van de KNVB wil deelnemen, dient te beschikken over een digitale spelerspas met foto. Deze is onderdeel van de Wedstrijdzaken-app. Kan een speler niet op het wedstrijdformulier geplaatst worden, dan mag deze persoon niet deelnemen aan de betreffende wedstrijd. Het is tot 1 november mogelijk om zelf of via een teammanager de spelersfoto op de digitale spelerspas toe te voegen of te wijzigen via de Wedstrijdzaken-app of de Voetbal.nl-app. Spelers jonger dan 16 jaar kunnen dat overigens niet zelf doen. Dat dient te gebeuren door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

De spelersfoto hoeft niet een officiële pasfoto te zijn. Belangrijk is dat in alle redelijkheid verwacht kan worden, dat de scheidsrechter het een goedgelijkende foto vindt. Voorafgaand aan elke wedstrijd behoort een visuele controle uitgevoerd te worden om te bepalen, of de juiste speler op het juiste veld staat. Als de scheidsrechter twijfelt over de identiteit van een (wissel)speler, dan kan hij of zij de betreffende (wissel)speler vragen om een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht. Wanneer de identiteit is vastgesteld, mag de speler meespelen. Is dit niet het geval, dan wordt de speler van het wedstrijdformulier verwijderd en mag hij of zij niet meedoen.

Zorg dus voor een correcte foto op je spelerspas. Geen zijaanzichten, geen gezichten van te grote afstand en geen petjes of zonnebrillen. En zorg voor een recente foto met voldoende contrast. Neem niet het risico, dat de scheidsrechter je identiteit niet kan vaststellen. Het bestand van de foto moet van het formaat JPG, GIF of PNG zijn. Om de kwaliteit van de foto’s te behouden, wordt geadviseerd om te kiezen voor foto’s die kleiner zijn dan twee megapixel (1600×1200). De foto’s worden altijd geschaald naar het formaat 800×600.

Je digitale spelerspas is gekoppeld aan je e-mailadres. Het is dus essentieel voor een spelend lid, dat je e-mailadres voorkomt in de administratie van VV Papendrecht. Is dit niet het geval, dan kan dit tot problemen leiden bij het spelen van officiële wedstrijden. Zorg er daarom voor, dat je huidige e-mailadres bij ons bekend is. Neem voor meer informatie, voor problemen met je spelerspas of voor het doorgeven van wijzigingen, contact met op met de ledenadministratie. E-mail: ledenadministratie@vvpapendrecht.nl.