Privacy

Verwerken persoonsgegevens

VV Papendrecht verwerkt persoonsgegevens van mensen, omdat zij lid zijn, gebruikmaken van onze diensten en/of omdat zij die aan ons verstrekt hebben. 

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon, als naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres en dergelijke. Maar ook foto’s en filmbeelden kunnen persoonsgegevens bevatten. In feite is iedere handeling met een persoonsgegeven een verwerking. Denk hierbij aan het verzamelen, opslaan, bewaren, verplaatsen, wissen, doorsturen, aanpassen, printen van digitale informatie, maar ook aan het kwijtraken van persoonsgegevens. In dat laatste geval is sprake van een datalek. Hoe VV Papendrecht daarmee omgaat, kunt u lezen in het Protocol Datalek  >>

Beschermen persoonsgegevens

VV Papendrecht hecht veel waarde aan het beschermen van en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens.  

De club houdt zich strikt aan de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Welke persoonsgegevens worden bewaard alsmede waarom en voor hoelang, wordt beschreven in het Privacyreglement  >>
Hoe invulling gegeven wordt aan verschillende verplichtingen van de AVG, staat in de Privacyverklaring  >>

Publicatie beeldmateriaal

Een belangrijk onderdeel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het gebruik van foto’s, films, posters of ander beeldmateriaal waarop mensen zichtbaar in beeld zijn. Beeldmateriaal waarop personen te herkennen zijn, mag alleen op ons sportcomplex opgehangen worden, hetzij op onze mediakanalen of in lokale media gepubliceerd worden, als VV Papendrecht schriftelijke toestemming heeft van de betrokkene(n).  

Om VV Papendrecht in het nieuws te brengen worden regelmatig artikelen, foto’s of ander beeldmateriaal gedeeld van wedstrijden of evenementen van de club via diverse mediakanalen zoals lokale kranten, onze website en sociale media. Daarnaast worden soms posters of ander beeldmateriaal opgehangen. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en ander beeldmateriaal. Wij plaatsen geen afbeeldingen die als bezwarend beschouwd zouden kunnen worden. De rechten van door VV Papendrecht gemaakte artikelen, foto’s en ander (beeld)materiaal berusten bij VV Papendrecht. In het kader van de AVG heeft de club bij het publiceren van beeldmateriaal als foto’s en films uw uitdrukkelijke toestemming nodig.

Het betreft de vraag of u VV Papendrecht toestemming verleent voor het publiceren van foto’s of ander beeldmateriaal, met of zonder bijschrift, waar u en/of uw gevolmachtigd kind opstaat. Indien de betrokkene jonger is dan 16 jaar, dan is tevens toestemming nodig van ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s).

U kunt die toestemming geven door een e-mail te sturen naar onze secretaris: secretaris@vvpapendrecht.nl.
Een andere manier om uw toestemming te verlenen is met behulp van het Toestemmingsformulier  >>
Het ingevulde Toestemmingsformulier kunt u afgeven aan onze secretaris of sturen naar:
VV Papendrecht, t.a.v. de secretaris,  Postbus 100,  3350 AC  Papendrecht.

Commerciële uitingen, activiteiten van derden

VV Papendrecht mag u alleen benaderen met betrekking tot commerciële boodschappen en activiteiten van derden, als u daar schriftelijk toestemming voor gegeven hebt.  

In de Weekbrief of andere publicaties die VV Papendrecht uitgeeft, kunnen commerciële boodschappen als sponsorberichten en/of activiteiten van derden, als goede doelen of de voetbalschool, opgenomen zijn. VV Papendrecht zal u daarom alleen die publicaties opsturen, als u daar toestemming voor gegeven hebt. Dit kan met behulp van het Toestemmingsformulier  >>
Een andere manier is door op de pagina Weekbrief & Weeknieuws of op de pagina Nieuwsbrief, Krant, Glossy uw gegevens in te vullen en de aangegeven stappen te volgen.

Toestemming intrekken

U kunt op elk moment uw toestemming intrekken. Dit kan door contact op te nemen met onze secretaris.