Terug

VOG-beleid

VV Papendrecht vindt het essentieel, dat iedereen zich veilig en prettig voelt op de club en dat mensen respectvol met elkaar omgaan. Onze Normen en Waarden en onze Gedragsregels vormen de pijlers van onze club. Tevens voert onze club een preventief, alert en proactief beleid om de kans op grensoverschrijdend gedrag tot een maximum te beperken. Het is uitermate belangrijk dat onze leden onbezorgd kunnen sporten en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in goede handen zijn. Binnen onze vereniging moeten we er gezamenlijk alles aandoen om zaken als (seksuele) intimidatie, treiteren, pesten, agressie, geweld, discriminatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen. VV Papendrecht voert daarom een aannamebeleid en een VOG-beleid  >>

Wij zijn ons ervan bewust dat dit geen 100%-garantie biedt, maar het sluit wel een aantal zaken uit.

 

Vertrouwenspersoon

VV Papendrecht beschikt in de persoon van Danielle Bouter-Spitsbaard over een vertrouwenspersoon. 

Danielle Bouter is kindercoach en eigenaar van Kinderpraktijk Papendrecht. Op het moment dat een probleem speelt met iets of iemand binnen de club en u er samen met de coördinator niet uitkomt, kan haar hulp ingeroepen worden. Ze zal een luisterend oor bieden en op zoek gaan naar een acceptabele oplossing. Het kan ook zijn dat er iets speelt in het leven van uw kind wat belangrijk is voor trainers en begeleiders om te weten. Mocht u het moeilijk vinden om bij hen uw verhaal te doen, dan kunt u haar vragen om hierbij te helpen. Ze zal de begeleiding adviseren zonder uw vertrouwen te schaden. U kunt onze vertrouwenspersoon ook direct per e-mail benaderen: info@kinderpraktijkpapendrecht.nl.

 

Papendrecht G1 10-09-2016 A