Terug
Borden en posters rookvrije accommodatie

In 2018 heeft de regering met zo’n 70 maatschappelijke organisaties en instellingen het Nationaal Preventieakkoord gesloten, waarin diverse maatregelen staan ter verbetering van de gezondheid. Volgens deze afspraken dienen eind 2020 vele terreinen als speeltuinen, kinderboerderijen en schoolpleinen rookvrij te zijn. Het streven is om ervoor te zorgen, dat alle sportverenigingen in 2025 (nagenoeg) rookvrij zijn. Meer dan 1000 sportclubs hebben ervoor gekozen om nu al op een rookvrije accommodatie over te gaan. Ook voetbalvereniging Papendrecht heeft die keuze gemaakt.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 3 december 2019 is het voorstel goedgekeurd om te komen tot een rookvrij sportcomplex per 1 januari 2021, 2020 is een overgangsjaar. Dit houdt in, dat met ingang van dit jaar de mogelijkheden om te roken zijn beperkt. De precieze maatregelen zijn te lezen op borden en posters, die zijn ontwikkeld in samenwerking met de beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’.

   

Van ieder lid en elke vrijwilliger wordt verwacht het rookbeleid van de club te handhaven en zijn of haar familieleden, vrienden en kennissen hierop aan te spreken. VV Papendrecht vindt dat trainers, begeleiders en ouders een voorbeeld zijn voor de jeugdspelers en verwacht daarom, dat zij zich zullen inzetten om de accommodatie rookvrij te krijgen en te houden.

Wij vertrouwen erop, dat iedereen de wens van de leden accepteert om te komen tot een rookvrij sportcomplex en dat eenieder zich houdt aan de bijbehorende instructies. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris Edwin Schreurs: secretaris@vvpapendrecht.nl.