Terug
Berichten tweede helft 2021

70-plussers VV Papendrecht ontvangen Eindejaarspakket  (31-12-2021)

Op de laatste twee dagen van het kalenderjaar 2021 togen drie mobiele teams met vrijwilligers van Voetbalvereniging Papendrecht de wijken in om bij ieder lid van 70 jaar en ouder een speciaal Eindejaarspakket te brengen. “In deze tijden van pandemie en quarantaine kunnen onze meest kwetsbare leden wel wat extra aandacht gebruiken”, aldus initiatiefnemer Guido Donk. Met dank aan sponsors Albert Heijn Papendrecht, Elsco Drankenhandel, Ron’s Bloemen- & Kadosjop, Wijnhuis De Paap en ZPRESS Media Group werd een gevarieerd pakket samengesteld met allerlei lekkernijen. Als klap op de (heel toepasselijke) vuurpijl werden daar dankzij Van Eck Fysiotherapie ook nog eens overheerlijke oliebollen en appelflappen aan toegevoegd.

   

   

    

Meer dan 50 pakketten werden bezorgd bij de blij verraste leden. Vooral de fles wijn viel in goede aarde bij ons oudste lid Arie Schutte (93). Hij had namelijk net zijn laatste flesje rood uitgeschonken.

    

   

   

We danken alle betrokken sponsors en vrijwilligers voor deze geweldige actie. Een nieuwe traditie lijkt geboren bij de club van rood en zwart!

   

   

 

Doe mee aan het Eindbazen Online Voetbaltoernooi

Jeugd- en Jongerenwerk Suppord Papendrecht en Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht organiseren op initiatief van de KNVB en in samenwerking met meerdere partijen op vrijdag 31 december van 10.30 tot 14.00 uur het Eindbazen Online Voetbaltoernooi voor jongeren van 13 tot en met 21 jaar uit Sliedrecht en Papendrecht. Ga vanuit je eigen huis op de Playstation 4 en FIFA 22 onderling de strijd aan en kroon je tot beste FIFA-speler van de regio. De finale wordt gespeeld van 19.00 tot 20.00 uur. De winnaar ontvangt een tegoedbon ter waarde van € 70 voor een game naar keuze. Ook de KNVB heeft fraaie prijzen ter beschikking gesteld. Vooraf inschrijven is verplicht en vol=vol. Deelnemers ontvangen na inschrijving drie mails met alle informatie en een reminder om op tijd in te checken voor het toernooi. Inschrijven voor dit toernooi is gratis, dus waar wacht je nog op. Veel succes en wie weet word jij als VV Papendrechter de beste FIFA-speler van allemaal!

 

Contributieverhoging per 1 januari 2022

Drie jaar geleden stelde penningmeester Dick Verschoor tijdens de Algemene Ledenvergadering namens het bestuur voor om het lidmaatschapsgeld voortaan jaarlijks te laten stijgen overeenkomstig de consumentenprijsindex die berekend wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De aanwezige leden stemden met het voorstel in. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 december 2021 stelde de penningmeester dan ook een nieuwe contributieverhoging voor per 1 januari 2022, gebaseerd op de stijging van de consumentenprijzen van de afgelopen twee jaar. De vergadering ging daarmee akkoord. Het lidmaatschapsgeld per kwartaal is vanaf 1 januari 2022 als volgt:

 • Pupil:    € 32,75.
 • Junior:  € 39,75.
 • Senior:  € 52,00.
 • G-lid:     € 26,50.
 • Rustend lid: € 26,00.
 • Rustend lid 65+: € 15,00.

Jeugdleden dienen tevens maandelijks 2 euro af te dragen voor hun kledingpakket. De contributie wordt vier keer per jaar geïnd en wel in de maanden januari, april, juli en oktober. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze penningmeester, bijvoorbeeld per e-mail: penningmeester@vvpapendrecht.nl.

 

In memoriam Henk van Wijngaarden

Ons heeft het droevige bericht bereikt dat op 24 december ons lid van verdienste Henk van Wijngaarden is overleden. Henk was dit jaar 60 jaar lid van onze club. Hij was een warme persoonlijkheid die altijd geïnteresseerd was in de gang van zaken binnen VV Papendrecht. Hij sprak met iedereen. Tijdens die gesprekken was hij altijd vol lof over de club. Wij zullen hem missen en zijn dankbaar voor zijn inzet voor de club.

Wij wensen de familie de komende tijd sterkte in het verwerken van het verlies van Henk.

Namens het voltallige bestuur van Voetbalvereniging Papendrecht,

Hans Jonker – voorzitter

 

Laatste Weekbrief van 2021  (24-12-2021)

De 13e Weekbrief van het seizoen 2021-2022, tevens de laatste Weekbrief van het kalenderjaar 2021, is naar de abonnees verzonden. Deze bevat een kerstkaart alsmede de volgende artikelen: ‘Van de bestuurstafel (12-2021)’, ‘Algemene Ledenvergadering’, ‘Nieuwjaarsreceptie 2022 gaat niet door’, ‘Jubilarissen’, ‘Nieuwe Kascontrolecommissie’, ‘Geslaagd Boutdraaien’, ‘Contributieverhoging per 1 januari 2022’, ‘Veteranen schenken kerstbuffet aan Merwebolder’, ‘VV Papendrecht in de media’, ‘Knappe zege MO13-1’, ‘Weer ruime zege MO13-1′ en Papendrecht JO9-1 is najaarskampioen!’. De Weekbrief wordt meestal eens per twee weken uitgebracht. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen.

 

VV Papendrecht in de media

Ondanks de (avond)lockdown van de laatste tijd kwam VV Papendrecht regelmatig in het nieuws. Naast de wedstrijdverslagen die gepubliceerd werden, staat het bericht ‘Nieuwe presentatiegids van VV Papendrecht’ onder meer op de website van Papendrecht.net en Dordt Centraal, is over het najaarskampioenschap van JO9-1 te lezen op RTV Papendrecht en publiceerde Het Kontakt-Klaroen.nl het artikel ‘Veteranen VV Papendrecht schenken Kerstbuffet aan de Merwebolder‘ en een interview met hoofdtrainer Johan Sturrus. Verder zijn in het VoetbalJournaal Drechtsteden vraaggesprekken verschenen met selectiespelers Job van der Werff en Wesley Tilroe.

 

Jubilarissen

Zoals eerder bericht gaat vanwege de coronacrisis onze nieuwjaarsreceptie voor het tweede jaar op rij niet door. Dit betekent dat wij onze jubilarissen niet de aandacht kunnen geven die zij eigenlijk verdienen. Zij krijgen uiteraard wel het bijhorende speldje. We hebben we de jubilarissen de mogelijkheid geboden om het speldje alsnog overhandigd te krijgen door de voorzitter, hetzij thuis, hetzij op de club. Een deel van de jubilarissen heeft daar inmiddels gebruik van gemaakt. Dit jaar vieren de volgende leden hun jubileum:

    

25 jaar
Eimerd van de Griend, Joop van Breenen, Paul van den Nieuwenhuizen, Arie Verzijl, Theo van Wijland, Mick de Bruin en Bryan Mooiman.

40 jaar
Lonneke Michielse.

50 jaar
Karel Besemer, Wim Veldhuis jr., Wim Erkelens en Addy Matena.

60 jaar
Henk van Wijngaarden en Cor de Bondt.

     

Namens het bestuur feliciteren we alle jubilarissen met het behalen van deze mijlpaal.

Edwin Schreurs
Secretaris

 

Prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar

VV Papendrecht wenst iedereen gezellige feestdagen en het allerbeste voor 2022.

 

Van de bestuurstafel (12-2021)

Helaas zitten we weer met zijn allen in een lockdown. Op dit moment heeft het nog weinig impact op onze club omdat de winterstop net is ingegaan. Het heeft al wel gevolgen voor de herstart van de competities van de A-categorie die in elk geval twee weken naar achteren geschoven is tot begin februari. Dit geldt voor onze club voor Zaterdag 1, 2 en 3. De grote vraag is wel of het hierbij blijft. Het blijft speculeren, dus we wachten het maar rustig af. De laatste weken tot de winterstop hebben we kunnen rekenen op steun vanuit de gemeente met betrekking tot de controle van het coronatoegangsbewijs. Door de inzet van beveiligers, die betaald zijn door de gemeente Papendrecht, hebben we samen met vrijwilligers de toegang in goede banen kunnen leiden. Of deze steun wordt voortgezet, hangt af van de situatie half januari. Half december heeft de Algemene LedenVergadering (ALV) plaatsgevonden. De belangstelling was, waarschijnlijk door alle coronaperikelen, minimaal. Tijdens de ALV heeft het bestuur decharge gekregen voor het gevoerde financiële beleid. Wij hebben als club in het seizoen 2020-2021 slechts een klein negatief cijfer gerealiseerd. Dit is mede gelukt door de loyaliteit van onze leden, sponsors en vrijwilligers. Maar zeker ook door de strakke hand van onze penningmeester en de steun die we hebben gekregen vanuit de overheid, gemeente Papendrecht en de KNVB. Tijdens de ALV is onze voorzitter Hans Jonker herkozen voor een nieuwe periode. Hij waardeert het zeer dat hij het vertrouwen van de leden weer heeft gekregen voor een nieuwe periode, maar heeft daarbij wel aangegeven dat hij tijdens deze zittingsperiode op zoek gaat naar een opvolger.

Ondanks de hernieuwde lockdown hebben we het kalenderjaar toch nog kunnen afsluiten met het traditionele boutdraaien. Weliswaar online maar dat mocht de pret niet drukken. De opbrengst komt weer ten goede aan de club. Wij willen de vrijwilligers en sponsors die het weer mogelijk hebben gemaakt, bedanken voor hun bijdragen. Er rest ons niets meer dan u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe wensen. We hopen dat we half januari, in welke vorm dan ook, onze sportaccommodatie weer kunnen openen om elkaar weer te ontmoeten en om ons favoriete spelletje weer te kunnen spelen.

Namens het bestuur,

Edwin Schreurs
Secretaris

 

Afgelastingen 18 en 19 december

Ook tijdens het laatste weekend voor de winterstop zijn enkele wedstrijden van elftallen van VV Papendrecht uit het programma gehaald. Voor zaterdag 18 december zijn de wedstrijden geschrapt van VR1 en JO23-1. Op zondag 19 december wordt geen enkele wedstrijden gespeeld.

 

Geslaagd Boutdraaien

Op zaterdag 18 december vond het jaarlijkse Boutdraaien plaatsen. Vanwege de coronacrisis was het net als vorig jaar online. Geïnteresseerden konden het prijzenspektakel achter het beeldscherm volgen of via het scherm in de kantine. Om half 4 opende de in kerstsferen uitgedoste spreekstalmeester Eimerd van de Griend het bal. Hij begon met het uitleggen van de procedure en de te winnen prijzen. Even daarna draaide hij voor de eerste keer aan het Rad van Fortuin dat deze keer in de bestuurskamer was opgesteld.

In elke ronde was kip, rollade en kalkoen te winnen, op te halen bij Barten’s Slagerij op de Wilgendonk. Verder waren fraaie VV Papendrecht-artikelen te winnen als de Jubileumsjaal en de Jubileumparaplu. Ron’s Bloemen- & Kadosjop had diverse mooie prijzen ter beschikking besteld als kerstbomen en allerlei prachtige kersttukjes. Overigens was Marc Commandeur één van de winnaars van zo’n schitterend kerststuk. Opvallend was dat de familie Schreurs wel heel vaak in de prijzen viel. Ook onze voorzitter ging niet met lege handen naar huis. Na vijf rondes werd een pauze van tien minuten gehouden om de stem van Eimerd enige rust te gunnen. Na het verloten van de laatste prijs, een grote kalkoen, hield hij het een kort afscheidswoord waarin hij de prijswinnaars feliciteerde en alle lotenkopers bedankte alsook iedereen die het uitzenden van het online boutdraaien mogelijk had gemaakt. Verder sprak hij de hoop uit dat het volgend jaar weer in de kantine gehouden zou kunnen worden. Even voor half 5 werd editie 2021 afgesloten.

 

Nieuwjaarsreceptie 2022 gaat niet door

We hebben besloten om de nieuwjaarsreceptie, die op 8 januari 2022 op het programma stond, gezien alle huidige maatregelen niet te laten doorgaan. Normaal worden tijdens de nieuwjaarsreceptie de jubilarissen gehuldigd. Net als vorig jaar zullen wij ervoor zorgen dat de jubilarissen het welverdiende speldje thuis overhandigd krijgen. Op deze manier krijgen de jubilarissen toch de aandacht die zij verdienen.

Namens het bestuur,

Edwin Schreurs
Secretaris

 

Nieuwe Kascontrolecommissie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2021 was de benoeming van de nieuwe Kascontrolecommissie een belangrijk punt. Huidig lid van de Kascontrolecommissie Dieter Hasenbein stelde zich opnieuw beschikbaar. Eimerd van de Griend gaf aan toe te willen treden en Martin van Heteren stelde zich beschikbaar als reservelid. De vergadering ging unaniem akkoord met de samenstelling van de nieuwe Kascontrolecommissie.

 

Boutdraaien zaterdag om half 4

Het online boutdraaien, dat komende zaterdag plaatsvindt, zal een half uur eerder starten dan oorspronkelijk gepland. Eimerd van de Griend zal om 15.30 uur in de bestuurskamer de eerste draai aan het Rad van Fortuin geven. U kunt het online boutdraaien volgen. In totaal zullen 10 rondes worden afgewerkt. Per ronde zijn meerdere prijzen te winnen als kalkoen, rollade, kip en leuke prijzenpakketten van Ron’s Bloemen- & Kadosjop. Ronde 5 en 10 zijn superrondes. Tijdens deze ronden worden tevens enkele verrassingspakketten verloot. Het prijzenfestival is ook op het scherm in de kantine te volgen, maar let op: vanwege alle coronamaatregelen is het aantal plaatsen beperkt. Mocht u het in de kantine willen meemaken, dan dient u een plek te reserveren door een e-mail te sturen naar de Kantinecommissie: kantinecommissie@vvpapendrecht.nl.

 

Algemene Ledenvergadering 2021

Op dinsdag 14 december werd de Algemene Ledenvergadering gehouden. Voor het tweede jaar op rij was deze online. Om 20 uur opende voorzitter Hans Jonker de vergadering. In zijn openingswoord vroeg hij om een minuut stilte vanwege het overlijden van vier leden en een bekend ex-lid. Secretaris Edwin Schreurs legde vervolgens de gang van zaken uit. De voorzitter nam daarna opnieuw het woord. Hij gaf aan dat het afgelopen voetbaljaar duidelijk geleden heeft onder de coronacrisis. De vergadering had geen vragen over het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2020 en over het jaarverslag van de secretaris. Daarmee waren die vastgesteld. Daarna werd het woord gegeven aan Kascontrolecommissielid Dieter Hasenbein. De Kascontrolecommissie was over het algemeen bijzonder positief over de inspanningen van het bestuur en dan vooral over penningmeester Dick Verschoor. Geadviseerd werd door te gaan op de ingeslagen weg. De Kascontrolecommissie stelde voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Alle stemgerechtigden gingen daarin mee. Daarna gaf de penningmeester een toelichting op het financiële verslag, gevolgd door de begroting 2021-2022. Deze stonden vanzelfsprekend in het teken van de coronacrisis. De penningmeester vertelde dat het bestuur een beroep heeft gedaan op verschillende COVID-19-steunpakketten van de overheid. De meeste zijn inmiddels toegekend.

De secretaris zei dat de accommodatie een belangrijk aandachtspunt is voor het bestuur. Daarover worden regelmatig gesprekken gevoerd met de gemeente. De voorzitter verhaalde over de velden. Hij vertelde dat dankzij de nieuwe aannemer de situatie van de velden verbeterd is maar dat de toestand van de XtraGrass-velden nog steeds zorgelijk is. Aan die velden, de velden 2 en 4, is groot onderhoud noodzakelijk. Over een eventueel kunstgrasveld valt op korte termijn niets te zeggen. Het bestuur stuurt erop aan veld 3 opnieuw tijdens de zomer uit het onderhoud te houden zodat we het tijdens de zomerstop kunnen gebruiken. Hans Jonker was aftredend bestuurslid. Hij had zich herkiesbaar gesteld als voorzitter met als aanvulling dat hij om zich heen gaat kijken naar een opvolger. Iedereen was voor een nieuwe termijn. Na zijn herverkiezing werd hij via de chat gefeliciteerd door diverse leden. De rondvraag werd afgesloten door Erevoorzitter Bram Blom. Hij gaf een compliment voor het gevoerde beleid en wenste het bestuur veel succes in deze lastige tijden. Om kwart over 9 werd de vergadering afgesloten door de voorzitter.

 

Document coronamaatregelen

Het bestuur van VV Papendrecht heeft voor bezoekers van ons sportcomplex een speciaal coronadocument opgesteld. Hierin wordt wordt aangegeven hoe bij VV Papendrecht omgegaan wordt met de naleving en controle van de coronamaatregelen waaronder het coronatoegangsbewijs. U kunt het document ‘Informatie bezoekers VV Papendrecht’ downloaden van de website.

 

11 en 12 december enkele afgelastingen

Voor het tweede weekend van december zijn enkele wedstrijden uit het programma gehaald. Voor zaterdag 11 december gaat het om de wedstrijden van VR2, MO17-1, MO15-1, JO23-1, JO19-1 en JO13-3. Voor zondag 12 december zijn alle competitiewedstrijden van onze zondagelftallen geschrapt.

 

Prachtige opbrengst Grote Clubactie

De Grote Clubactie 2021 heeft een geweldig resultaat opgeleverd. Dankzij alle superverkopers en -kopers kan onze club een cheque tegemoetzien van maar liefst € 3.164,28, ruim meer dan het streefbedrag van € 2.500,00. Onze dank voor jullie inzet is groot! Inmiddels is de trekkingsuitslag van de Grote Clubactie bekendgemaakt. Benieuwd of u bij de prijswinnaars hoort? Raadpleeg dan de website van de Grote Clubactie >>

Daarnaast heeft Voetbalvereniging Papendrecht voor onze beste lotenverkopers leuke prijzen klaarliggen. Binnenkort laten we weten wie dat zijn en wat ze gewonnen hebben.

 

Tenuesponsor Ron’s Bloemen- en Kadosjop

Op het tenue van onze hoofdmacht staan drie sponsors die al vele jaren verbonden zijn aan VV Papendrecht. We zetten ze de komende tijd graag even in de schijnwerpers. Op het broekje valt de naam te lezen van Ron’s Bloemen- & Kadosjop, Sponsor van de Maand oktober. De winkel op het Westeind, een begrip in Papendrecht, is gestart door Ron Commandeur en ondertussen overgenomen door zijn zoon Marc Commandeur.

    

Hoe ben je bij Papendrecht terechtgekomen?
Marc: “Ik werd op mijn 8e lid, heb heel de jeugd hier gespeeld en ben vervolgens in de senioren vrolijk doorgegaan. Ik speel in Zaterdag 3 en heb het nog steeds prima naar mijn zin. Beetje een vriendenteam met ambities. Als het uitkomt met het speelschema van het derde, ben ik langs de lijn te vinden. Mijn vader is er overigens altijd.”

Waarom VV Papendrecht sponsoren?
Marc: “Wij zijn VV Papendrecht voornamelijk uit clubliefde gaan sponsoren. We willen wat toevoegen aan de club zodat er meer mogelijk is. Het is een mooie vereniging met veel betrokken leden. Een club die op vele gebieden maatschappelijk betrokken is. Kortom, de moeite waard!”

 

12e Weekbrief van seizoen 2021-2022  (09-12-2021)

De 12e Weekbrief van het seizoen 2021-2022 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat, naast vaste onderdelen als wedstrijdverslagen en het wedstrijdprogramma voor de komende twee weken de volgende artikelen: ‘Algemene Ledenvergadering alleen online’, ‘Agenda Algemene Ledenvergadering’, ‘Koop nog snel lootjes voor boutdraaien’, ‘Prachtige opbrengst Grote Clubactie’, ‘Tenuesponsor Ron’s Bloemen- en Kadosjop’, ‘Ken Aigbosuria, trainer van Papendrecht 2’ en ‘Competitie A-categorie stilgelegd’. De Weekbrief wordt meestal eens per twee weken uitgebracht. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen.

 

Koop nog snel lootjes voor boutdraaien

Net als in 2020 zal dit jaar vanwege de coronacrisis het boutdraaien online zijn. Zoals altijd zal het onvolprezen lid van verdienste Eimerd van de Griend het spektakel in goede banen leiden. De gegevens:

 • Het boutdraaien is op zaterdag 18 december vanaf 16 uur.
 • In totaal zullen 10 rondes worden afgewerkt. Per ronde zijn meerdere prijzen te winnen.
 • Prijzen zijn kalkoen, rollade, kip en leuke prijzenpakketten van Ron’s Bloemen- & Kadosjop.
 • Ronde 5 en 10 zijn superrondes. Tijdens deze ronden worden tevens enkele verrassingspakketten verloot.
 • Een bundel van 5 lootjes, voor 5 ronden, kost 10 euro. Een bundel van 10 loten, voor alle ronden, kost 18 euro.
 • Na uw bestelling zult u half december per e-mail een lijst ontvangen met de nummers van uw lootjes. Tevens ontvangt u dan de link waarmee u het boutdraaien online kunt volgen.

Er zijn al de nodige lootjes verkocht maar u kunt nog altijd lootjes kopen. Dit kan tot en met vrijdag 17 december in de webwinkel van VV Papendrecht. Dus: koop lootjes, doe gezellig mee en wie weet heeft u met de feestdagen mooie prijzen in huis.

 

Agenda Algemene Ledenvergadering 2021

Het bestuur van Voetbalvereniging Papendrecht nodigt hierbij haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering die online gehouden zal worden op dinsdag 14 december 2021, aanvang 20.00 uur.

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststelling agenda.
 3. Vaststelling van het verslag van de algemene ledenvergadering gehouden 14 december 2020.
 4. Ingekomen stukken.
 5. Jaarverslag secretaris. *
 6. Verslag Kascontrolecommissie.
 7. Financieel verslag 2020-2021 van de penningmeester. *
 8. Begroting 2021-2022.
 9. Benoeming Kascontrolecommissie.
 10. Bestuursmededelingen
 • Voorstel tot contributieverhoging. *
 1. Bestuursverkiezing **
 • Aftredend is: dhr.  H. Jonker (voorzitter);
 • Herkiesbaar is:
 • dhr.  H. Jonker (voorzitter).
 1. Rondvraag.
 2. Sluiting.

* De bijhorende stukken zijn voor leden vanaf maandag 29 november op te vragen door een e-mail met een verzoek hiertoe te sturen naar secretaris Edwin Schreurs: secretaris@vvpapendrecht.nl.

** Kandidaten voor de functie van voorzitter kunnen zich tot drie dagen voor de vergadering schriftelijk aanmelden bij het secretariaat. De kandidaatsstelling moet
door ten minste drie stemgerechtigde leden zijn ondertekend.

Namens het bestuur

Hans Jonker – voorzitter

U kunt de agenda tevens hier downloaden  >>

 

Algemene Ledenvergadering alleen online

Beste leden,

In een eerdere communicatie hebben wij aangegeven dat de Algemene LedenVergadering (ALV) verplaatst is naar 14 december en dat deze online te volgen is. Gezien de ontwikkelingen van de laatste dagen hebben we besloten de ALV alleen online te laten plaatsvinden. Het is dus niet mogelijk voor de leden om de vergadering fysiek bij te wonen. De leden die online willen deelnemen aan de vergadering kunnen zich aanmelden bij de secretaris. Zij dienen een e-mailadres en een mobielnummer op te geven waaronder zij bereikbaar zijn. Op het opgegeven e-mailadres ontvangt u de uitnodiging met daarin de link naar het platform. Om toegang te krijgen tot de vergadering heeft u een code nodig die u verstrekt krijgt via een sms op het opgegeven mobiele nummer. Twee weken voor de vergadering kunt u inloggen en de vergaderstukken bekijken of downloaden. Tevens vindt u daar instructiefilmpjes hoe u kunt stemmen en chatten. Vanaf maandag 29 november kunt u de vergaderstukken opvragen bij de secretaris door te mailen naar secretaris@vvpapendrecht.nl. Wij beseffen dat er leden zijn die niet de mogelijkheid hebben om de ALV online te volgen. Indien dit het geval is, kunt u zich wenden tot de secretaris. We zullen dan kijken hoe we het toch voor u mogelijk kunnen maken om de ledenvergadering te volgen. Dit kunt u als volgt doen:

Namens het bestuur,

Edwin Schreurs
Secretaris VV Papendrecht

 

Afgelastingen 4 en 5 december

Voor het eerste weekend van december zijn de nodige wedstrijden uit het programma gehaald. Zoals eerder aangegeven spelen Zaterdag 1, 2 en 3 geen competitie. Verder gaan op zaterdag 4 december de wedstrijden niet door van Papendrecht 5 en 7, VR1 en 2 alsmede JO19-1, JO19-2, JO11-1 en JO10-3. Op zondag 5 december staat alleen voor Papendrecht Zondag 2 een competitiewedstrijd gepland.

 

Accommodatiemanager en Seniorencommissie

Iets langer dan een jaar zit VV Papendrecht weer in de luxe positie dat er een accommodatiemanager is. Hij doet het beheer van alle gebouwen met alles daarin, zorgt ervoor dat ze geopend en afgesloten worden en houdt een oogje in het zeil als er getraind wordt. De functie wordt ingevuld door allrounder Ton Rutteman die tevens de voorzitter van de Seniorencommissie is. Hij is het aanspreekpunt voor alle seniorenteams binnen de club.

Hoe ben je accommodatiemanager geworden?
“Ik ben gevraagd. Vorig jaar december ben ik gestopt met werken bij de trein. Voorzitter Hans Jonker heeft me toen benaderd of ik als accommodatiemanager aan de slag zou willen. Na een kort overleg met Hans en de secretaris hebben we de taakomschrijving opgesteld waarna ik aan de slag ben gegaan.”

Hoe vaak ben je hier te vinden?
“In principe elke dag en in de avond. Zondag is mijn rustdag. Spelen de zondagploegen, dan kom ik kijken en doe daarna een biertje in de kantine.”

Heb je nog meer rollen?
“Zeker. Ik ben interne consul, jeugdtrainer, trainer zaterdag en kerstman. Als interne consul keur ik de velden voor de trainingen als dat nodig is. Het trainen is mijn passie. Ik train de meiden onder 17. Dat doe ik samen met Rob van Dalen en Maikel van der Wal. Hartstikke leuk. Je kan die meiden nog wat leren. Ontzettend enthousiaste groep. En ik train Zaterdag 3. Ook een heel leuke groep, eigenlijk een vriendenteam maar dan op niveau.”

Wat zijn je ambities?
“Op voetbalgebied zo hoog mogelijk eindigen met veel spelvreugde. Het moet leuk zijn maar ook met wat ambitie.”

Waar word je verdrietig van?
“Waar ik echt verdrietig van word, is dat er teams zijn die hun kleedkamer achterlaten als een zwijnenstal. Ik begrijp daar niets van. Waarschijnlijk wordt thuis alles achter hun reet opgeruimd. Hier wordt verwacht dat je dat zelf even doet als groep. De leiders en trainers spelen hier ook in rol in. Samen moeten we het doen.”

Waar word je blij van op de club?
“Ik ben gelukkig als ik mensen om me heen heb. Binnen deze club staan veel mensen klaar voor elkaar. Als het nodig is, worden de handen uit de mouwen gestoken. Daar word ik dus blij van.”

Heb je nog hulp als voorzitter van de Seniorencommissie?
“Nee. Ik ben het enige lid van de Seniorencommissie. Heeft zijn voordelen zo in je eentje. Je kan geen ruzie krijgen maar wat assistentie zou mooi zijn.” Zou je Ton willen ondersteunen en toetreden tot de Seniorencommissie, neem dan contact op met secretaris Edwin Schreurs, secretaris@vvpapendrecht.nl.

 

Competitie A-categorie stilgelegd, 1 en 2 oefenen

De regering heeft een avondlockdown ingesteld die in elk geval loopt tot half december. Dit betekent dat tot die tijd na 17 uur niet meer getraind mag worden. De KNVB heeft hierop besloten de competitie tot de winterstop stil te leggen voor alle ploegen uit de A-categorie. Hieronder vallen Zaterdag 1, 2 en 3. De competitie voor de overige ploegen gaat gewoon door. Teams die niet willen voetballen, kunnen op coulance en medewerking van de KNVB rekenen. In een later stadium neemt de KNVB een besluit over het programma voor de komende periode. Om toch aan voetballen toe te komen, spelen Zaterdag 1 en 2 oefenwedstrijden. Het programma voor zaterdag 4 december is als volgt:

14.00 uur: Pelikaan 1 – Papendrecht 1
13.00 uur: Poortugaal 2 – Papendrecht 2

 

Foto’s uit de oude doos

Regelmatig krijgen we leuke foto’s opgestuurd uit de oude doos. Bijgaand ziet u twee foto’s van Trudie Stam die we recentelijk ontvingen. Weet u meer over de foto’s, laat dat ons dan weten. Hebt u ook leuke foto’s of ander beeldmateriaal, het liefst met context, stuur dat dan op. U kunt natuurlijk ook verslagen van wedstrijden of andere activiteiten, nieuwsfeiten of overige wetenswaardigheden doorsturen. E-mail: websitevoetbal@vvpapendrecht.nl.

   

De berichtgeving dient uiteraard wel te voldoen aan de privacywet, ons Privacyreglement en onze Privacyverklaring. Voor publicatie van recente foto’s, films, posters of ander beeldmateriaal waarop mensen zichtbaar in beeld zijn, is schriftelijke toestemming nodig van de betrokkene(n). Indien de betrokkene jonger is dan 16 jaar, dan is tevens toestemming nodig van ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s). Toestemming kan verleend worden met behulp van het Toestemmingsformulier  >>

 

Sinterklaas bij VV Papendrecht

De coronacrisis bepaalt helaas nog steeds in grote mate het dagelijkse leven. Zo hebben we onder meer te maken met een avondlockdown. Normaal bezoeken Sinterklaas en zijn pieten onze club op een doordeweekse avond maar dat kan dit jaar niet. Zonder dat iemand het wist, blijken ze toch pas op het Slobbengors geweest te zijn. De goedheiligman blijkt pakjes achtergelaten te hebben voor de kinderen van JO7, JO8 en JO9. Deze kunnen op zaterdag 4 december tussen 10 en 11 uur opgehaald worden bij mevrouw Nelie.

 

VV Papendrecht trakteert jeugdteams  (30-11-2021)

VV Papendrecht trakteert jouw jeugdteam eenmalig op een patatje met een snack en een flesje fris! Wat moet je hiervoor doen:

 • Maak minimaal een week van tevoren een afspraak via kantinecommissie@vvpapendrecht.nl.
 • Haal op de betreffende dag de tegoedbon op in de Commissiekamer en geef deze af aan één van onze vrijwilligers in de kantine.

Eet smakelijk!

 

Koop lootjes voor online boutdraaien

Na de positieve reacties van vorig jaar en gezien de huidige coronaperikelen hebben we besloten om het boutdraaien weer online te laten plaatsvinden. Bij het altijd spannende prijzenfestival zijn zoals gebruikelijk speciaal voor de feestdagen fraaie prijzen te winnen. Op zaterdag 18 december zal onze opperraddraaier Eimerd van de Griend uw gastheer zijn. Om 16 uur zal hij de eerste slinger aan het rad geven. Zijn verrichtingen zullen gestreamd worden zodat iedereen het boutdraaien online kan volgen. In totaal zullen 10 rondes worden afgewerkt. Per ronde zijn meerdere prijzen te winnen als kalkoen, rollade, kip en leuke prijzenpakketten van Ron’s Bloemen- & Kadosjop. Ronde 5 en 10 zijn superrondes, tijdens deze ronden worden tevens enkele verrassingspakketten verloot. Een bundel van 5 lootjes, voor 5 ronden, kost 10 euro. Een bundel van 10 loten, voor alle ronden, kost 18 euro. Zolang de voorraad strekt, kunt u de lootjes kopen in de webwinkel van VV Papendrecht.

Na uw bestelling zult u half december per e-mail een lijst ontvangen met de nummers van uw lootjes. Tevens ontvangt u dan de link waarmee u het boutdraaien online kunt volgen. Dus: koop lootjes, speel mee en maak kans op mooie prijzen voor de feestdagen.

 

Afgelastingen 27 en 28 november

Op zaterdag 27 november zijn alle thuiswedstrijden voor de competitie afgelast. Alleen de oefenwedstrijd van Papendrecht 1 tegen Pelikaan 1 gaat vooralsnog door. Verder gaan de volgende uitduels niet door:

 • Pelikaan JO13-4  – Papendrecht JO13-3
 • Rijsoord VR1 – Papendrecht VR2

De thuiswedstrijden van zondag 28 november zijn eveneens afgelast.

 

Competitieduel Papendrecht 1 gaat niet door, zaterdag thuis oefenen

Net als een week eerder gaat het competitieduel van ons eerste, dat voor zaterdag 27 november op het programma stond, niet door en net als vorige week vanwege het grote aantal coronabesmettingen bij de tegenpartij, in dit geval de eerste selectie van VV Brielle. In plaats daarvan oefent onze hoofdmacht op het Slobbengors tegen Pelikaan. De wedstrijd Brielle – Papendrecht is verschoven naar dinsdag 14 december. Mogelijk vallen het laatste weekend van november nog meer wedstrijden uit vanwege besmettingen met COVID-19.

 

Trainingen 26 november afgelast

Vanwege de grote hoeveelheid neerslag die op de laatste vrijdag van november gevallen is, zijn er plassen ontstaan op sportpark Slobbengors. De trainingen van 26 november zijn daarom afgelast.

 

Vrijwilligers gevraagd coronamaatregelen 27 november

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers vanaf 18 jaar die op 27 november willen helpen bij de naleving van de coronamaatregelen. Mensen die komende zaterdag onze binnenruimten willen betreden of gebruik willen maken van het Rood-Zwarte Plein, kunnen een polsbandje verkrijgen bij de ingang van ons sportcomplex. We werken in tijdsblokken van anderhalf uur waarbij twee vrijwilligers bij de entree van het sportpark de controle uitvoeren. Er zijn twee soorten bandjes: polsbandjes met een egale kleur (CTB-bandjes) en polsbandjes die voorzien zijn van meerdere rode letters V (Vrijwilligersbandjes). De vrijwilligersbandjes zijn bedoeld voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn in het verenigingsgebouw als trainers, coaches, leiders, (assistent-)scheidsrechters, onderhoudsmensen, kantinepersoneel en andere vrijwilligers van de club. Deze mensen hoeven geen CoronaToegangsbewijs (CTB) te tonen. De CTB-bandjes worden uitgereikt op vertoon van een geldig CTB en identiteitsbewijs en wanneer geen sprake is van coronagerelateerde klachten. U kunt zich aanmelden bij een bestuurslid door een e-mail te sturen naar secretaris Edwin Schreurs: secretaris@vvpapendrecht.nl.

Namens het bestuur,

Edwin Schreurs
Secretaris

 

Elfde Weekbrief van seizoen 2021-2022  (24-11-2021)

De elfde Weekbrief van het seizoen 2021-2022 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat, naast vaste onderdelen als wedstrijdverslagen en het wedstrijdprogramma voor de komende twee weken, de volgende artikelen: ‘In Memoriam Joop Herwig’, ‘In Memoriam Artur van der Leeden’, ‘Koop lootjes voor online boutdraaien’, ‘Vrijwilligers gevraagd coronamaatregelen 27 november’, ‘Tussenstand beste lotenverkopers Grote Clubactie’, ‘Coronamaatregelen 13 november’, ‘Document coronamaatregelen’, ‘Start Kader Ontwikkelprogramma’, ‘VV Papendrecht trakteert jeugdteams’, ‘Accommodatiemanager en Seniorencommissie’, ‘Foto’s uit de oude doos’ en ‘Rotterdamse aanvoerdersband voor Rick Resoort’. De Weekbrief wordt meestal eens per twee weken uitgebracht. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen.

 

Tussenstand beste lotenverkopers Grote Clubactie

Kopen en verkopen van loten van de Grote Clubactie 2021 via het lotenboekje is weliswaar niet meer mogelijk maar daarentegen is de online verkoop met een week verlengd. VV Papendrecht stelt voor de beste lotenverkopers van de jeugdleden een shirt van je favoriete club en bioscoopbonnen beschikbaar. Voor het jeugdteam dat de meeste loten verkocht heeft, liggen kaarten klaar voor een bezoek aan een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. Doe nog even je best en sleep die prijzen voor jezelf of voor jouw team in de wacht. Het is nog mogelijk tot dinsdag 30 november 23.59 uur loten te kopen op de volgende wijze:

Klik hier voor de aankoop van een gewoon lot >>
Klik hier voor de aankoop van een Superlot >>

Tussenstand individuele verkopers

 1. Senn K. (JO8-1): 86 loten.
 2. Fay M. (JO10-2): 69 loten.
 3. Josje D. (MO13-1): 67 loten.
 4. Hugo K. (JO11-1): 48 loten.
 5. Anton vd L. (JO10-1): 42 loten.

Tussenstand teams

 1. JO8-1: 164 loten.
 2. MO13-1: 103 loten.
 3. JO11-1: 99 loten.
 4. JO10-2: 99 loten.
 5. JO10-1: 88 loten.

 

Start Kader Ontwikkelprogramma

Op dinsdag 9 november vond de eerste themabijeenkomst van het Kader Ontwikkelprogramma plaats. Met ingang van dit seizoen worden diverse thema-avonden georganiseerd om het begeleidend kader als trainers en leiders verder te ontwikkelen. Het doel is om hiermee de kwaliteit van ons kader te verbeteren. Hopelijk levert het ook meer kader op. Door het kader naar een hoger plan te tillen, zullen de jeugdleden betere begeleiding krijgen en zich dus ook beter ontwikkelen. De eerste themabijeenkomst stond in het teken van visievorming en inzicht krijgen in de verschillende rollen en kwaliteiten van een trainer-coach. Diverse trainers en jeugdcommissieleden waren hierbij aanwezig. In drie verschillende rondes werd dieper ingegaan op de onderwerpen. De verschillende uitkomsten bieden houvast voor de kaderleden waarmee ze aan de slag kunnen gaan.

Het Kader Ontwikkelprogramma omvat 8 thema-avonden per seizoen. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 29 november aanstaande. Het thema is: zit de tijd van rekken en strekken erop? Tijdens deze bijeenkomst zal Bert Duthler, fysiotherapeut en verzorger van de seniorenselectie van VV Papendrecht, onder meer ingaan op de zin en onzin van rekken en strekken. Wil je erbij zijn? De deuren van de kantine gaan open om 19.30 uur.

Let op: op deze avond vervallen de jeugdtrainingen na 19.30 uur.

 

Kleding en sponsoring

In de zomer van 2020 is VV Papendrecht in zee gegaan met een nieuwe kledingleverancier: Quick Teamwear. Door de coronacrisis heeft het even geduurd maar vanaf dit seizoen speelt een groot deel van onze club in de prachtige nieuwe tenues. Erwin Schuil, bestuurslid Commerciële Zaken en Communicatie: “Ten opzichte van de oude tenues zijn er wat zaken veranderd zonder dat dit het unieke klassieke karakter van het rood-zwarte tenue geweld heeft aangedaan. Samen met hoofdsponsor NOSUCH en de nieuwe kledingleverancier zijn we aan de tekentafel gaan zitten en het resultaat is, al zeg ik het zelf, echt verbluffend mooi.” De reacties zijn overwegend positief, al zijn er ook leden die aan de veranderingen moeten wennen. Erwin gaat verder: “We hebben ervoor gekozen om de rode V wat korter te maken. Het klinkt misschien gek maar hierdoor komt deze beter tot zijn recht, zeker op de shirts van onze kleinste leden. Verder zijn er wat andere, subtiele details aan het shirt toegevoegd zoals de drie molens uit het wapen van de gemeente Papendrecht alsmede een verwijzing naar ons 100-jarig bestaan. De broek is geheel rood en voor de kousen zijn we teruggegaan naar mijn jongste jeugdjaren bij de club: rood met alleen aan de bovenkant een zwarte rand.”

“Inmiddels zijn we druk bezig om alle jeugdploegen door middel van sponsoring in mooie nieuwe Quick-presentatiepakken te steken. Nog maar een paar teams te gaan. Als er interesse is, kan altijd contact opgenomen worden. Niet geheel onbelangrijk om te melden is dat we daarnaast ook bezig zijn om alle jeugdtrainers -en leiders te voorzien van mooie presentatiekleding. De doelstelling is om dit allemaal aan het eind van de winterstop gerealiseerd te hebben.” In samenwerking met de nieuwe kledingleverancier is een webwinkel ontwikkeld waar u VV Papendrecht-artikelen van Quick Teamwear kunt kopen: VVPapendrecht.Voetbalstraat.nl. Log in met onze clubcode VVP1920, koop de fraaie kleding en accessoires als trainingssets, ballen, tassen of casual kleding en ontvang maar liefst 25 % korting. Je kunt kiezen uit artikelen met of zonder VV Papendrecht-clubbadge. Daarnaast kun je de aankopen personaliseren door je naam, initialen of nummer erop te laten drukken. Ook niet-voetballende broertjes, zusjes of andere familieleden kunnen een order plaatsen. De bestelling wordt gratis thuisbezorgd. Bovendien zijn er regelmatig speciale acties met extra kortingen voor onze leden. Neem eens een kijkje bij onze Quick-webshop en meet jezelf een echte VV Papendrecht-look aan.

Wilt u ook een (jeugd)team sponsoren of nadere informatie over sponsoring? Neem dan contact op met Erwin Schuil. E-mail: sponsor@vvpapendrecht.nl.

 

Rotterdamse aanvoerdersband voor Rick Resoort

Op een donderdagavond in november werd onze selectiespeler Rick Resoort voor de training verrast door Erna Truijens van de stichting Rotterdam Sportsupport. Rick kreeg in het bijzijn van zijn ouders en vriendin de Rotterdamse aanvoerdersband. Deze wordt uitgereikt aan voorlopers, mensen die lef hebben en het verschil willen maken en staat voor elkaar steunen, leiderschap, samenwerking en betrokkenheid. Erna Truijens legde uit waarom Rick onderscheiden werd: “Rick is 3 jaar geleden het slachtoffer geworden van een steekpartij in het centrum van Rotterdam waarbij hij een mes in zijn hart kreeg. Ter plekke hebben een paar helden een openhartoperatie uitgevoerd. Twee dagen lang werd hij in het ziekenhuis in slaap gehouden, voor familie en vrienden één grote onzekerheid. Hij heeft geluk gehad maar wat ik zo geweldig vind, is hoe hij een positieve, constructieve wending geeft aan dit alles. In samenwerking met Stichting Halt heeft hij zijn verhaal opgenomen en geeft hij voorlichting op scholen. Wij zijn trots op jou Rick.”

Namens VV Papendrecht bedanken wij Erna en de stichting Rotterdam Sportsupport voor dit prachtige gebaar. Uiteraard is ook VV Papendrecht supertrots op Rick en waarderen wij zijn positieve houding die hij tentoonspreidt na deze vreselijke gebeurtenis, die iemand uit het niets kan overkomen. Wij kennen Rick als een sportieve topgozer en hopen hem nog lang op de Papendrechtse voetbalvelden te mogen supporten.

 

Papendrecht – Heinenoord gaat niet door

De wedstrijd van de hoofdmachten van VV Papendrecht en Heinenoord, die op zaterdagmiddag 20 november op het Slobbengors op het programma stond, gaat niet door. Heinenoord heeft de KNVB laten weten dat meerdere selectiespelers positief getest zijn op het coronavirus of nog wachten op hun testuitslag. Aangezien het virus mogelijk nog in de groep zit, vindt Heinenoord het onverantwoord om te spelen. De KNVB heeft besloten de wedstrijd uit het programma te halen en te verplaatsen naar dinsdag 7 december. Overigens zijn vanwege coronabesmettingen nog enkele wedstrijden uit het programma gehaald. Het betreft de competitiewedstrijden van Zaterdag 2, 3, 6 en 7. Ook de wedstrijd van MO17-1 gaat niet door. Het valt niet uit te sluiten dat nog meer wedstrijden zullen uitvallen.

 

Coronamaatregelen 13 november

Met ingang van zaterdag 13 november 18.00 uur gelden extra coronamaatregelen boven op de maatregelen die reeds eerder zijn gecommuniceerd. Voor iedereen vanaf 18 jaar is het CoronaToegangsBewijs (CTB) verplicht in alle binnenruimten op sportcomplexen. Voor onze vereniging geldt dit dus voor de kantine en het verenigingsgebouw. In het verenigingsgebouw bevinden zich de kleedkamers, commissiekamer en bestuurskamer. Mensen die functioneel aanwezig moeten zijn in de betreffende binnenruimten als trainers, coaches, leiders, (assistent-)scheidsrechters, onderhoudsmensen, kantinepersoneel en andere vrijwilligers van de club, zijn uitgezonderd van de verplichting van het tonen van het CTB voor de betreffende ruimten. Sporters vanaf 18 jaar dienen dus altijd CTB en identiteitsbewijs te tonen bij het betreden van een binnenruimte. Bij wedstrijden en trainingen mogen geen toeschouwers meer aanwezig zijn. Wanneer er gevoetbald wordt, mogen ouders of andere belangstellenden ons sportcomplex dus niet meer betreden, hoe vervelend wij dat ook vinden. Alleen personen die functioneel aanwezig moeten zijn, mogen het voetballen bijwonen. Hieronder vallen ook chauffeurs (rijouders) die voor een uitwedstrijd jonge sporters per auto vervoeren naar het sportcomplex van de tegenstander. Zij mogen zonder het tonen van een CTB langs de lijn of op de tribune plaatsnemen en na vertoon van CTB en identiteitsbewijs de sportkantine betreden. Als u als chauffeur fungeert bij een uitwedstrijd, informeert u dan vooraf hoe de club waar u naar toegaat, de maatregelen ten uitvoering brengt. Wij willen u wel vragen om het aantal rijouders tot een minimum te beperken als u op bezoek gaat bij een andere club.

Het is duidelijk dat de invoering van de nieuwe regels verenigingen, dus ook VV Papendrecht, voor een flinke uitdaging stelt. Het toelaten van rijouders van een bezoekend team en het niet toelaten van de ouders van de thuisclub is een lastige situatie. Wij verzoeken iedereen dan ook zich te houden aan alle maatregelen, onze vrijwilligers, die alles in goede banen moeten leiden, te respecteren en niet met hen in discussie te gaan. Zij hebben tenslotte de regels niet bedacht. En voor iedereen die zich op het sportpark Slobbengors begeeft, denk aan de basisregels, bescherm jezelf en anderen, dus: was vaak en goed je handen, schud geen handen, hoest en nies in je elleboog, 1,5 meter is een veilige afstand en bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD.

Bestuur VV Papendrecht

 

Voorbeschouwing Papendrecht – Heinenoord op 20 november

Komende zaterdag komt Heinenoord naar het Slobbengors. De mannen van voorzitter, elftalleider en hoofsponsor Fidus, tevens naamgever van de inmiddels bekende Fidus Cup, allemaal vertegenwoordigd in de persoon van Arie van den Berg, begonnen dramatisch aan het seizoen en behaalden in de eerste 5 wedstrijden 1 schamel punt. De vele blessures speelden ‘De Noord’, zoals de club binnen de eigen regio gemakshalve wordt genoemd, nogal parten. Maar in de laatste twee wedstrijden lukte het trainer Joop Hiele zijn manschappen schier onverzettelijk te krijgen en slaagden ze erin om in de laatste fase van de wedstrijd een 2-0 achterstand tegen SHO om te zetten in een 3-2 overwinning, gevolgd door een knap 1-1 gelijkspel tegen Oranje Wit, eveneens in de slotfase. Bijzonder is dat Heinenoord deels kan beschikken over een aantal voetballers die op het hoogste amateurniveau hebben geacteerd en om verschillende redenen de 90 minuten niet kunnen volmaken. De aanvallers Tom den Boer (Spijkenisse), Remy Salem (Barendrecht) en Donny Navajas Sanchez (Barendrecht) staan als invallers ter beschikking van Hiele, die Navajas Sanchez de gelijkmaker in de laatste minuut zag binnenkoppen tegen Oranje Wit.

De wedstrijd tegen Heienoord biedt Papendrecht derhalve de mogelijkheid om bij een overwinning het aantal punten op 13 te brengen en zo de voorsprong op Heinenoord te vergroten naar 8. Maar in theorie is veel mogelijk. Zo was afgelopen weekend toch min of meer gerekend op bekerwinst tegen De Zwerver. Na een slap begin en een vroege achterstand herstelde het team zich, kwam via een strafschop, na onderuithalen van Xavier Leenheer en benut door Stephan Bravenboer op gelijke hoogte, waarna zich een gelijkopgaande en spannende wedstrijd voltrok waarin beide partijen vol voor de winst gingen. Beide ploegen misten de nodige kansen. Het bleef 1-1 en in de penaltyserie was De Zwerver de gelukkige na een misser aan rood-zwarte kant bij de 8e strafschop. Het bleef na afloop, begrijpelijk, nog lang onrustig in de Kinderdijkse kleedkamer. Bij Papendrecht zat Jay Luciano dit seizoen voor het eerst op de bank maar vanwege een, na een test in de warming-up, toch wat pijnlijke lies leek het de snelle aanvaller en trainer Johan Sturrus beter nog een weekje extra geduld te hebben. Hopelijk kan hij zaterdag zijn rentree maken.
Met de inzet en het vertoonde spel in de laatste twee competitiewedstrijden tegen zowel Nieuw Lekkerland als Terneuzense Boys moet het mogelijk zijn om een goed resultaat te behalen. De steun van het publiek moet de Papendrechtse hoofdmacht helaas missen vanwege de coronamaatregelen. Wij wensen onze jongens daarom op deze wijze alle succes komende zaterdag en brengen u via de site als gebruikelijk achteraf op de hoogte van alle details van deze wedstrijd. De scheidsrechter is de heer M.P. van Dijk. Hij wordt geassisteerd door twee door de KNVB aangestelde assistent-scheidsrechters, namelijk de heren Van Doren en Heuts. Tot slot: Papendrecht 2 ontvangt komende zaterdag de reserves van Almkerk. De aanvang is 12.00 uur.

 

Uitstel Algemene ledenvergadering 2021

Door de invoering van het coronatoegangsbewijs kan het zijn dat het voor leden niet mogelijk is om bij de Algemene LedenVergadering (ALV) aanwezig te zijn. We hebben daarom besloten om, als aanvulling op de fysieke vergadering, het opnieuw mogelijk te maken de ALV online te volgen. Dit vergt echter voorbereiding. Daarom is besloten de ALV te verplaatsen naar dinsdag 14 december om 20.00 uur. Om online deel te nemen aan de ALV maken we gebruik van het platform dat ook vorig jaar gebruikt is. Dankzij het platform kunnen leden, die de ALV online willen volgen, vragen stellen met behulp van een chat alsook hun stem uitbrengen.

Hoe gaat het in zijn werk?
De leden die online willen deelnemen aan de vergadering kunnen zich aanmelden bij de secretaris. Zij dienen een e-mailadres en een mobielnummer op te geven waaronder zij bereikbaar zijn. Op het opgegeven e-mailadres ontvangt u de uitnodiging met daarin de link naar het platform. Om toegang te krijgen tot de vergadering heeft u een code nodig die u verstrekt krijgt via een sms op het opgegeven mobiele nummer. Twee weken voor de vergadering kunt u inloggen en de vergaderstukken bekijken of downloaden. Tevens vindt u daar instructiefilmpjes hoe u kunt stemmen en chatten. Vanaf maandag 29 november kunt u de vergaderstukken opvragen bij de secretaris door te mailen naar secretaris@vvpapendrecht.nl. Wij beseffen dat er leden zijn die niet de mogelijkheid hebben om de vergadering fysiek of online te volgen. Indien dit het geval is, kunt u zich wenden tot de secretaris. We kijken dan hoe we het toch voor u mogelijk kunnen maken om de ledenvergadering te volgen. Dit kunt u doen:

Namens het bestuur,

Edwin Schreurs
Secretaris VV Papendrecht

 

PUB-Quiz uitgesteld naar voorjaar

VV Papendrecht was voornemens op zaterdagavond 20 november een PUB-Quiz te houden in de kantine. Begin november heeft de overheid de coronamaatregelen aangescherpt vanwege de alsmaar stijgende COVID-19-besmettingen. Aangezien de druk op de gezondheidszorg maar blijft toenemen, is een verdere aanscherping op korte termijn niet uit te sluiten. Op dit moment is het dan ook onduidelijk of we de PUB-Quiz wel kunnen laten doorgaan op de manier die we voor ogen hebben. Vanwege die onzekerheid is besloten de PUB-Quiz uit te stellen naar het voorjaar. Zodra we een nieuwe datum hebben, zal erover bericht worden op de mediakanalen van de club.

Het organisatieteam PUB-Quiz VV Papendrecht

 

Van de bestuurstafel (11-2021)

Het zal u niet verbazen dat we op dit moment druk bezig zijn met de gevolgen die de aangescherpte coronamaatregelen met zich meebrengen voor onze club. Het voldoen aan de verplichtingen betreffende het coronatoegangsbewijs is de grootste uitdaging. De berichtgeving die wij de afgelopen dagen hebben gecommuniceerd is u waarschijnlijk niet ontgaan. Om het voetballen mogelijk te blijven maken hebben we de verplichtingen vanuit de overheid zo goed mogelijk vertaald naar een praktisch uitvoerbare oplossing. Wij vertrouwen erop dat alle leden en bezoekers begrip hebben voor de maatregelen en controles die we moeten uitvoeren. Door de extra maatregelen hebben we besloten om ervoor te zorgen dat de Algemene LedenVergadering (ALV) zowel fysiek als online gevolgd kan worden. Om dit te realiseren hebben wij extra voorbereidingstijd nodig en hebben daarom de ALV verplaatst naar dinsdag 14 december. Meer informatie hierover vindt u op de website. Buiten alle uitdagingen hebben we gelukkig ook nog tijd om te genieten van het feit dat we weer aan voetballen toekomen. De bedrijvigheid op ons sportpark en de inzet van de vele vrijwilligers geven ons een goed gevoel. Het eerste heeft na een lastige start zich goed herpakt en bivakkeert ondertussen in de middenmoot van de eerste klasse B. Kortom: uitdagingen genoeg. Met de inzet van al onze leden en vrijwilligers verwachten wij ook door deze lastige periode heen te zullen komen.

Namens het bestuur,

Edwin Schreurs
Secretaris

 

13 november veel thuisduels afgelast

Vanwege de gestage regenval zijn alle wedstrijden afgelast die voor zaterdagochtend 13 november op het Slobbengors op het programma stonden, alsook twee wedstrijden die aan het begin van de middag gespeeld zouden worden. Het gaat om de thuiswedstrijden van MO15-1, JO19-1, JO19-3, JO13-3, JO10-1, JO10-2, JO9-1, JO8-1 en G1.

 

In Memoriam Joop Herwig

Op 12 november heeft ons het bericht bereikt dat Joop Herwig op 89-jarige leeftijd is overleden. Hij was een legendarische voetballer die op jonge leeftijd debuteerde in het eerste zondagelftal en was de eerste Papendrecht-speler die de overstap maakte naar het betaalde voetbal. Na zijn terugkeer heeft hij nog vele jaren in het eerste elftal gespeeld. Joop was één van de spelers van het team dat wedstrijden heeft gespeeld om het kampioenschap van Nederland bij de zondagamateurs waaronder de befaamde wedstrijd tegen Emmen die met een helikopter vanaf het Slobbengors werd bezocht. Volgens velen was hij de beste speler die ooit voor Papendrecht uitkwam. Wij wensen de familie veel sterkte in het verwerken van het verlies van Joop.

Namens het voltallige bestuur van Voetbalvereniging Papendrecht,

Hans Jonker
Voorzitter

 

In Memoriam Artur van der Leeden

Ons heeft het droevige bericht bereikt dat op 11 november Artur van der Leeden op 50-jarige leeftijd is overleden. Artur heeft vanaf de jeugd tot aan de senioren vele jaren bij ons gevoetbald en was een bekend gezicht op het Slobbengors. De laatste jaren was hij vaak langs het veld te vinden om naar zijn zoon Anton te kijken. Wij wensen de familie veel sterkte in het verwerken van het verlies van Artur.

Namens het voltallige bestuur van Voetbalvereniging Papendrecht,

Hans Jonker
Voorzitter

 

Tiende Weekbrief van seizoen 2021-2022  (10-11-2021)

De tiende Weekbrief van het seizoen 2021-2022 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat, naast vaste onderdelen als wedstrijdverslagen, het wedstrijdprogramma voor de komende twee weken en de voorbeschouwing van de thuiswedstrijd van het eerste de volgende artikelen: ‘Coronamaatregelen 6 november’, ‘Uitvoering coronamaatregelen’, ‘Vrijwilligers gevraagd naleving coronamaatregelen’, ‘Van de bestuurstafel (11-2021)’, ‘Uitstel Algemene Ledenvergadering 2021’, ‘Grote Clubactie 2021 loopt ten einde’, ‘Koop nog snel een Superlot’, ‘Kleding en sponsoring’, ‘Vitaliteitsakkoord Papendrecht ondertekend’, ‘Sport & Spel Event voor kinderen’ en ‘PUB-Quiz uitgesteld naar voorjaar’. De Weekbrief wordt meestal eens per twee weken uitgebracht. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen.

 

Voorbeschouwing bekerwedstrijd Papendrecht – De Zwerver 13 november

Voor Papendrecht staat er na de eclatante 0-4 overwinning bij Terneuzense Boys, doelpuntenmakers Lorenzo van Wijk, Juninho van Ree, aanvoerder Xavier Leenheer en Semih Kaplan, op zaterdagmiddag 13 november de bekerwedstrijd tegen het in de tweede klasse uitkomende De Zwerver uit Kinderdijk op het programma. De Zwerver doet het naar behoren in de competitie en staat met 7 gespeeld en 11 punten keurig in de middenmoot. Drechtstreek ondervond kortgeleden nog de kracht van het homogene en strijdlustige team van trainer Joery van der Waal en assistent en clublegende Pleun de Paauw. De blauw-witten kregen op ‘De Schans’ met 4-1 klop waarbij spits Glenn Weijts en passant met drie treffers zijn seizoenstotaal opvijzelde naar vijf. De bekerwedstrijd betreft de eerste ronde na de poulefase waarin Papendrecht achter LRC als tweede eindigde. De Zwerver leverde een knappe prestatie door zowel Sliedrecht als Nieuw Lekkerland op een 2-2 gelijkspel te houden en zich zodoende met Sliedrecht plaatste voor de volgende ronde. Het moge duidelijk zijn dat we hier te maken hebben met een echte cupfighter die ‘de kortste weg naar Europa’, zoals het amateurbekervoetbal gekscherend wordt genoemd, al enthousiast heeft ingeslagen. Uiteraard hopen wij dat de mannen van het trainersduo Sturrus – Nardten voor het thuispubliek de ingeslagen weg van de laatste twee weken met een plaatsing voor de volgende ronde zullen vervolgen.

Afgelopen dinsdag waren de rood-zwarten nog succesvol door in Hei- en Boeicop de plaatselijke trots HSSC‘61 met 0-3 te verslaan. Lorenzo van Wijk, Jillroy Ruiz en Semih Kaplan waren trefzeker. Deze wedstrijd werd gespeeld in het kader van het door Regiovoetbal georganiseerde toernooi, waarbij 28 regionale amateurclubs zijn verdeeld in poules van 4, waarbij de nummers 1 en 2 zich plaatsen voor de volgende ronde. Het uiteindelijke doel is het winnen van de EM – Van der Wal Cup en de bijbehorende prijs, een cheque van een paar duizend euro voor een trainingskamp. EM Kantoorsystemen en Van der Wal interieurs uit Leerdam zijn al 6 jaar de hoofdsponsors van dit toernooi. Door de inmiddels geboekte overwinningen bij Peursum en HSSC’61 is Papendrecht reeds geplaatst voor de volgende ronde. Voor de derde en laatste wedstrijd in de poule komt op dinsdag 7 december De Alblas naar het Slobbengors. De bekerwedstrijd van het district Zuid I wordt afgetrapt om 14.30 uur en staat onder leiding van de heer E. van Yren, aan Papendrechtse zijde als vanouds geassisteerd door Adrie van Rooijen. Het tweede elftal tenslotte speelt zaterdag om 12.00 uur eveneens thuis, een vriendschappelijke wedstrijd tegen het sterke Capelle 2.

 

Koop nog snel een Superlot

De Grote Clubactie 2021 is al geruime tijd bezig. VV Papendrecht doet ook mee en natuurlijk willen we zoveel mogelijk loten verkopen. Ons doel dit jaar is om 2.500 euro op te halen voor het ballenhok en voor jeugdactiviteiten. Naast de reguliere loten verkopen we ook Superloten. Een Superlot vertegenwoordigt 50 loten en heeft een waarde van € 150 waarvan 80 % (€ 120) naar de vereniging gaat. Help ons doel te behalen door een Superlot te kopen en maak kans op mooie prijzen. De voordelen voor u zijn:

 • Met de aanschaf van 50 loten maakt uzelf 50 keer kans op mooie prijzen uit de Grote Clubactieloterij.
 • Als koper kunt u deze 50 loten ook weggeven aan familie, vrienden, personeel, relaties of klanten.
 • De aankoop van een Superlot kan worden ingezet om publiciteit te genereren op uw website en/of sociale mediakanalen.

Door de aankoop van een Superlot maakt VV Papendrecht bovendien kans op € 5.000 extra voor de clubkas. U kunt een Superlot op de volgende wijzen aanschaffen:

 • Door het klikken op deze link van VV Papendrecht >>
 • Door het scannen van onderstaande QR-code met uw smartphone of tablet.

U hebt tot 23 november (23.59 uur) om online een Superlot te kopen. We gaan voor een geweldig resultaat en hopen op uw steun. Uw inzet is goud waard!

 

PUB-Quiz bij VV Papendrecht

Op zaterdag 20 november vindt bij VV Papendrecht een leuke PUB-Quiz plaats. Bij de quiz zullen vragen gesteld worden over allerlei onderwerpen, dus zeker niet alleen over voetbal. Test uw algemene kennis en strijd met gerenommeerde ploegen als Team Oude Garde Dames VVP en De Oakhaertjes om de eer en leuke prijzen. De kosten bedragen vijf euro per persoon, contant te betalen op de avond zelf. Dit is inclusief een welkomstdrankje en een schaaltje snacks. Enkele bijzonderheden:

 • Een team dient uit 4 personen te bestaan waaronder minstens 2 leden.
 • De minimumleeftijd is 18 jaar.
 • De uiterste inschrijfdatum is maandag 15 november.
 • De inlooptijd is van 18.45 tot 19.20 uur. De quiz start om 19.30 uur.

Vanzelfsprekend dient eenieder zich te houden aan alle coronamaatregelen. Dit houdt onder meer in dat bij binnenkomst een gezondheidscheck zal plaatsvinden en dat u een geldig coronatoegangsbewijs dient te tonen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen met daarin de naam van uw team en de namen van de teamleden naar websitevoetbal@vvpapendrecht.nl. Dus kom op zaterdag 20 november naar ons sportcomplex om vanaf 14.30 uur onze hoofdmacht naar een nieuwe competitiezege te juichen in de wedstrijd tegen Heinenoord om vervolgens gezellig te kwissen in onze kantine. Tot dan.

Het organisatieteam PUB-Quiz VV Papendrecht

 

Vrijwilligers gevraagd naleving coronamaatregelen

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers vanaf 18 jaar die willen helpen bij het toezien op de naleving van de coronamaatregelen. Er zijn mensen benodigd die bij bezoekers van onze binnenruimten de QR-code van het coronatoegangsbewijs scannen. Kleurt de scanner groen, komt het identiteitsbewijs overeen met de gegevens van de scan en zijn er geen coronagerelateerde gezondheidsklachten, dan overhandigt de vrijwilliger een polsbandje aan de bezoeker. Tevens zijn er vrijwilligers nodig die bij de ingangen van de binnenruimten de aanwezigheid van het polsbandje bij de bezoekers controleren. Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar secretaris Edwin Schreurs: secretaris@vvpapendrecht.nl.

Het bestuur

 

Document coronamaatregelen 6 november

Het bestuur van VV Papendrecht heeft voor bezoekers van ons sportcomplex een speciaal document opgesteld. Hierin wordt wordt aangegeven hoe bij VV Papendrecht omgegaan wordt met de naleving en controle van de coronamaatregelen en dan met name het coronatoegangsbewijs.

 

Uitvoering coronamaatregelen

Met ingang van zaterdag 6 november is vanaf 18 jaar het CoronaToegangsBewijs (CTB) verplicht in alle binnenruimten op ons sportcomplex. Dit geldt dus voor de kantine, kleedkamers en overige ruimten van het verenigingsgebouw. De buitenruimte van het sportcomplex blijf vrij toegankelijk. Om het iedereen zo makkelijk mogelijk te maken hebben we besloten om op wedstrijddagen het als volgt te organiseren. Indien u zich wilt begeven in één van de binnenruimten, dan kunt op vertoon van uw CTB en legitimatie een polsbandje afhalen op het Rood-Zwarte Plein voor de kantine. Bij de toegang tot de gebouwen wordt er gecontroleerd of u over een polsbandje beschikt. Mensen die functioneel aanwezig moeten zijn in de binnenruimten (kantine of verenigingsgebouw) als trainers, coaches, leiders, onderhoudsmensen, kantinepersoneel, (assistent-)scheidsrechters en andere vrijwilligers van de club, kunnen eveneens een polsbandje afhalen. Zij zijn uitgezonderd van de verplichting van het CTB voor de betreffende ruimten. Uiteraard is het de eigen verantwoordelijkheid van elke bezoeker van onze binnenruimten om over het CTB te beschikken, dus ook op trainingsdagen. Er kunnen steekproefsgewijs controles worden uitgevoerd. Het is duidelijk dat de invoering van de coronamaatregelen verenigingen, dus ook VV Papendrecht, voor een flinke uitdaging stelt. Naast de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers vraagt het ook discipline van zowel controleurs als bezoekers om niet in discussie te gaan. Wij hebben tenslotte de regels niet bedacht. Wij vertrouwen erop dat iedereen de besluiten opvolgt die bedoeld zijn om de coronacrisis onder controle te krijgen. En blijft u zich houden aan de basisregels. Deze helpen om besmetting van jezelf en anderen met het coronavirus te voorkomen. Ook als je al gevaccineerd bent. Als laatste willen wij aangeven dat wij continu de laatste ontwikkelingen vanuit de overheid volgen. Indien er wijzigingen zijn, zullen wij u weer informeren.

Het bestuur

 

Coronamaatregelen 6 november

Tijdens de persconferentie van dinsdag 2 november van demissionair minister-president Mark Rutte en demissionair minister De Jonge werden vanwege de oplopende coronaproblematiek nieuwe maatregelen afgekondigd die grote impact hadden op de amateursport. Iedereen vanaf 18 jaar die zich op een sportaccommodatie zou begeven, zou een coronatoegangsbewijs dienen te tonen. Tijdens het debat in de Tweede Kamer zijn de coronamaatregelen afgezwakt. Dit betekent echter nog wel dat vanaf zaterdag 6 november iedereen vanaf 18 jaar in alle binnenruimten als kleedkamers, bestuurskamer, commissiekamer en massageruimte een coronatoegangsbewijs moet tonen. Uitzondering hierop zijn personen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen coronatoegangsbewijs te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders en onderhoudsmensen. Dit geldt echter niet voor sporters, ouders en overige belangstellenden. Zij moeten bij het betreden van binnenlocaties wel een coronatoegangsbewijs tonen. In de kantine en op het terras dient iedereen een coronatoegangsbewijs te tonen. Wij hebben ervoor gezorgd dat op ons sportcomplex bij de ingangen van alle binnenruimten signaleringen hangen om de aandacht erop te vestigen dat voor binnenkomst, indien vereist, het coronatoegangsbewijs getoond dient te worden. De overheid heeft richting de sportsector aangegeven er begrip voor te hebben als de praktische invoering niet direct geregeld is. Wij zullen ons binnenkort gaan beraden hoe wij de komende maanden gaan voldoen aan de eisen die de coronamaatregelen met zich meebrengen. Wij zullen daarbij ook ondersteuning vragen aan de gemeente. Wij vertrouwen erop dat iedereen zich aan de maatregelen houdt die opgelegd zijn door de overheid. En blijf je houden aan de basismaatregelen, bescherm jezelf en anderen, dus: was vaak en goed je handen, schud geen handen, hoest en nies in je elleboog, 1,5 meter is een veilige afstand en bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD.

Het bestuur

 

Gratis met de bus naar Terneuzense Boys – Papendrecht inclusief nazit

Lees dit bericht goed: dit kan echt alleen bij VV Papendrecht!

Dankzij een aantal sponsoren is het mogelijk om aanstaande zaterdag 6 november geheel gratis met de spelersbus mee te gaan naar de uitwedstrijd van Papendrecht tegen Terneuzense Boys. Wederom een belangrijke wedstrijd in de eerste klasse B waarin de competitie nu al superspannend is te noemen. Dus elke steun kunnen onze mannen goed gebruiken. Daarom is een VV Papendrecht-sjaal, -pet of een ander VV Papendrecht-attribuut wel een vereiste om mee te kunnen. Uiterlijk om 11.30 uur wordt u bij de ingang van het Slobbengors verwacht waarna we gezamenlijk met de spelers vertrekken naar Terneuzen. Vanaf 14.30 uur zullen we onze mannen aanmoedigen waarna we, als het goed is, met de drie punten in de tas van trainer Johan Sturrus omstreeks 17.00 uur de terugreis richting Papendrecht zullen aanvangen. Na thuiskomst zal er gezamenlijk geborreld worden waarna we ook nog eens, eveneens door de sponsoren ter beschikking gesteld, bij Willaerts aan het diner gaan. Hierbij zijn ook enkele plaatsen beschikbaar voor de eerste aanmelders.

Let op: het aantal plaatsen is beperkt, dus geef je snel op want vol is vol!

Aanmelden kan per e-mail via: busvvp@gmail.com. De aanmeldingen zullen per volgorde van binnenkomst worden behandeld. Uiteraard houden we ons aan de geldende coronamaatregelen. Dat houdt op dit moment in dat er een geldige QR-code getoond moet kunnen worden en dat het mondkapje in de bus verplicht is. Tot zaterdag!

 

Grote Clubactie 2021 begint ten einde te lopen

De Grote Clubactie 2021 loopt op haar einde. Met de aankoop van een lot maakt u niet alleen kans op fraaie prijzen maar tevens steunt u onze club. Het streefbedrag komt in zicht maar er moeten nog de nodige loten verkocht worden om het te behalen. We doen daarom een oproep aan leden, vrijwilligers, teams en sponsoren om nog een lot van 3 euro te kopen. U kunt dit doen op verschillende manieren:

 • Via het lotenboekje van een lotenverkoper. U kunt een papieren lot kopen of de barcode scannen die op het boekje staat.
 • Digitaal. Klik op deze link van Voetbalvereniging Papendrecht >>
 • Door het scannen van onderstaande QR-code met uw smartphone of tablet.

Of koop met een groep mensen een Superlot van 150 euro. Dat kan via deze link >>

Online kan tot 23 november (23.59 uur) besteld worden. De lotenboekjes dienen om administratieve redenen uiterlijk op 15 november ingeleverd te zijn in de Commissiekamer, bijvoorbeeld door ze in de daarvoor bestemde doos te deponeren. Topverkopers kunnen mooie prijzen winnen, zowel via de Grote Clubactie als via de club. Wij stellen voor de beste lotenverkopers een shirt van je favoriete club en bioscoopbonnen beschikbaar. Voor het team dat de meeste loten verkocht heeft, liggen kaarten klaar voor een bezoek aan een wedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie. Hieronder staan de tussenstanden. Doe nog even je best en sleep die prijzen voor jezelf of voor jouw team in de wacht.

Tussenstand individuele verkopers

 1. Fay M. (JO10-2): 69 loten.
 2. Senn K. (JO8-1): 68 loten.
 3. Hugo K. (JO11-1): 48 loten.
 4. Anton vd L. (JO10-1): 42 loten.
 5. Timo R. (JO9-1): 24 loten.

Tussenstand teams

 1. JO8-1: 80 loten.
 2. JO11-1: 75 loten.
 3. JO10-2: 71 loten.
 4. JO10-1: 66 loten.
 5. MO13-1: 33 loten.

 

PUB-Quiz op 20 november  (31-10-2021)

Op zaterdag 20 november houdt Voetbalvereniging Papendrecht voor de leden in de kantine een leuke PUB-Quiz. De quiz start om 19.30 uur, na de thuiswedstrijd van de heren van Papendrecht 1 tegen Heinenoord 1. U kunt vanaf heden uw team daarvoor inschrijven. Enkele bijzonderheden:

 • Een team dient uit 4 personen te bestaan waarvan er minimaal 2 lid zijn.
 • De minimumleeftijd is 18 jaar.
 • De uiterste inschrijfdatum is maandag 15 november.
 • De kosten bedragen 5 euro per persoon, contant te betalen op de avond zelf.
 • De inlooptijd is van 18.45 tot 19.20 uur.
 • Een welkomstdrankje en een schaaltje snacks tijdens de quiz zijn gratis.

Uiteraard dient iedereen zich te houden aan de COVID-19-richtlijnen. Dit betekent onder meer dat bij binnenkomst een gezondheidscheck zal plaatsvinden en dat u een geldig coronatoegangsbewijs dient te tonen. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar websitevoetbal@vvpapendrecht.nl. Geef daarbij de naam van uw team op en de namen van de teamleden.

Wees er snel bij want er is ruimte voor maximaal 25 teams. We hebben er zin in en gaan er een gezellige avond van maken. Tot 20 november!

Het organisatieteam PUB-Quiz VV Papendrecht

 

Enkele duels afgelast op 30 oktober

Op zaterdag 30 oktober gaan enkele wedstrijden niet door:

 • Pelikaan 11 – Papendrecht 5
 • Drechtstreek JO19-3 – Papendrecht JO19-3
 • TPO JO13-1JM – Papendrecht JO13-3

 

Vitaliteitsakkoord Papendrecht ondertekend

Afgelopen jaar hebben ruim 70 partijen in Papendrecht, waaronder VV Papendrecht, met elkaar gesproken over welke bijdrage zij kunnen leveren om meer inwoners van Papendrecht de mogelijkheid te bieden om voor een gezondere leefstijl te kiezen. Maar ook eenzaamheid inclusief het herkennen en signaleren ervan is een belangrijk thema. De resultaten zijn vastgelegd in het  Vitaliteitsakkoord Papendrecht. Op de laatste maandag van oktober is het ondertekend door de aangesloten partijen, onder aanvoering van wethouder Sport Pieter Paans en de wethouder van Volksgezondheid Kees de Ruijter. Het Vitaliteitsakkoord richt zich op vier speerpunten:

 1. Inclusieve samenleving.
 2. Stimulerende omgeving voor jeugd.
 3. Vitaal ouder worden.
 4. Maatschappelijk impact door samenwerking en verbinding.

 

Negende Weekbrief van seizoen 2021-2022  (28-10-2021)

De negende Weekbrief van het seizoen 2021-2022 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat, naast vaste onderdelen als wedstrijdverslagen, het wedstrijdprogramma voor de komende twee weken, de voorbeschouwing van de thuiswedstrijd van het eerste en de Pupil van de Week, de volgende artikelen: ‘Van de bestuurstafel (10-2021)’, ‘De Rode V 2021 is uit!’, ‘PUB-Quiz op 20 november’, ‘VV Papendrecht Kader Ontwikkelprogramma’, ‘Grote Clubactie is volop bezig’, ‘VV Papendrecht-influencers gezocht’, ‘Fraai resultaat actie Voetbalpassie’, ‘De Werkploeg’, ‘Correcte foto voor digitale spelerspas’ en ‘Nieuwe outfit JO17-1’. De Weekbrief wordt meestal eens per twee weken uitgebracht. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen.

 

Voorbeschouwing Papendrecht- Nieuw Lekkerland op 30 oktober

Komende zaterdag staat een heuse streekderby op het programma als Papendrecht gedeeld koploper Nieuw Lekkerland om 14.30 uur op het Slobbengors ontvangt. Samen met XerxesDZB gaan de groen-witten met 5 gespeeld en 10 punten aan de leiding in de eerste klasse C. Afgelopen zaterdag wonnen de mannen van trainer Bert Buizert en oud-Papendrecht-speler Terry van der Waal met 2-0 van Terneuzense Boys waarbij Damien Muller in de tweede helft tweemaal trefzeker was. Hoe anders verging het Papendrecht in Ridderkerk bij RVVH. Het begin was hoopgevend toen Jarden van Ek al na 5 minuten wist te scoren maar al gauw bleek dat RVVH veel meer kwaliteit in huis had dan onze jongens, die, het moet gezegd, ook veel te passief speelden en zo de betere tegenstander wel alle ruimte gaven om tot een ruime overwinning te komen. De mannen van trainer Kevin Vink, startend met 2 nederlagen waaronder een 2-0 verlies tegen Nieuw Lekkerland, maken op deze wijze spelend overigens een grote kans om in de top van de eerste klasse te eindigen.
In de afgelopen 2 seizoenen speelde Papendrecht vanwege corona slechts 1 keer tegen Nieuw Lekkerland en wel thuis op 1 december 2019. Met Jay Luciano als absolute uitblinker speelde Papendrecht een prima wedstrijd die zeer verdiend met een 3-1 overwinning werd afgesloten. Jay Luciano met 2 treffers en Djerrel Saffignani waren voor Papendrecht de doelpuntenmakers. Lennart de Vries deed wat terug voor de gasten. We gaan ervan uit dat onze jongens zich zullen willen spiegelen aan de tomeloze inzet tijdens die wedstrijd en zodoende kans maken op een positief resultaat, daarbij hopelijk gesteund door een enthousiaste supportersschare. Het is bekend dat juist bij onze tegenstander dit onderdeel goed verzorgd is en wij verwachten dan ook een flinke aanloop uit Nieuw-Lekkerland.

Ons tweede elftal treedt ook thuis aan. Om 12.00 uur wacht koploper ASWH. Onze tweelingen ontmoeten in deze wedstrijd hun oude trainer Martin Nouwen weer.

 

VV Papendrecht Kader Ontwikkelprogramma

Met ingang van het seizoen 2021-2022 wil VV Papendrecht starten met het Kader Ontwikkelprogramma. Met dit programma wil de club het (technisch) kader ontwikkelen tot nog betere trainers en coaches. Dat wij trots zijn op onze trainers en leiders moge duidelijk zijn. Maar de club is van mening dat het verder ontwikkelen van het jeugdkader leidt tot nog beter voetballende jeugdleden die nog meer plezier kunnen beleven in hun hobby. Daarom zullen in het huidige seizoen 8 thema-avonden worden georganiseerd, te beginnen op dinsdag 9 november aanstaande. Aanvang is 19.00 uur. Alle trainers, leiders en andere geïnteresseerden die wellicht iets willen betekenen in een coachende functie zijn van harte welkom.

Let op: om alle jeugdtrainers de mogelijkheid te bieden om hieraan deel te nemen, zullen op dinsdag 9 november alle jeugdtrainingen vanaf 19.00 uur worden geannuleerd.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Hoofd Jeugdopleidingen Dennis Zaal via 06-31005674 of hoofdjeugdopleidingen@vvpapendrecht.nl.

 

VV Papendrecht-influencers gezocht

Zoals iedereen wel weet, heeft VV Papendrecht niet alleen een website maar zijn we ook actief op sociale media. Alleen kan dit veel beter. Door tijdgebrek hebben de huidige accountbeheerders weinig gelegenheid om bijvoorbeeld de Instagram-pagina bij te houden wat natuurlijk wel leuk zou zijn. Hiermee zouden we VV Papendrecht veel meer kunnen laten zien aan iedereen. Daarom zoeken wij VV Papendrecht-influencers die het medebeheer krijgen over de Instagram-pagina van VV Papendrecht  >>

Je kunt verhalen plaatsen, reels maken, berichten posten en op berichten reageren. Je hebt volledige vrijheid daarin. Bedenk wel: je plaatst alles uit de naam van VV Papendrecht, dus wees altijd respectvol en bedachtzaam. Je legt verantwoordelijkheid af aan de Communicatiecommissie maar zoals aangegeven: je hebt alle vrijheid voor je creativiteit. Kortom: wil je medebeheerder van de Instagram-pagina van VV Papendrecht worden? Slide dan maar onze DM (@vvpapendrecht100jaar) in!

 

De Werkploeg

De werkploeg, een onmisbaar onderdeel van VV Papendrecht, is een fenomeen binnen onze club en al vele jaren actief. De werkploeg werd eind jaren zeventig opgericht op initiatief van voormalig voorzitter en erevoorzitter Ad Matena. Ad was vele jaren de stuwende kracht. Na zijn overlijden in 2017 is het stokje overgenomen door Hans Jonker. Tot op de dag van vandaag verricht de werkgroep werkzaamheden op ons sportcomplex. Aan het eind van elk voetbalseizoen worden alle plannen bedacht voor de zomerstop. Maar niet alleen in de zomer zijn de mannen van de werkploeg actief. Het hele jaar door worden allerlei klussen uitgevoerd. Dat gaat van schilderwerk, het vervangen van verlichting, herstellen van deuren, ophangen van reclameborden tot aan opruimen, schoonmaken, afvoeren van grof afval en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Aan tafel zitten twee vaste krachten van de werkploeg, Wim van Pelt en Henny Kuijpers. Zij zijn wekelijks te vinden op het Slobbengors.

Wie zitten er allemaal in de werkploeg?
Wim krabt eens achter zijn oren. “Even denken, dat zijn er nogal wat. Arie Redelijkheid, Cor Romijn, Sietse Bettenbroek, Dick van Hoek, Leen Holleman, Kees Kornet. Ik vergeet er vast nog een paar.” “André Appeldoorn, Jaap Suijker, Cor de Bondt, Jan Boogers”, vult Henny aan. “Ik hoop niet dat we nog iemand vergeten zijn. Wim: “We hebben verschillende specialisten binnen de werkploeg als een schilder, een elektricien en een timmerman. We zijn dus van alle markten thuis. Wat ik bijna vergeet, is de schoonmaakploeg, die hoort er ook bij. Elke maandag maken Coby Blom, Jaap van Breenen, Cor de Bondt en Teun van Dalen de kantine schoon.”

Hoe ziet zo’n werkdag op het Slobbengors eruit?
Wim: “We zijn hier standaard elke maandag. We starten om 09.00 uur en stoppen rond 12.30 uur.” Henny: “De klussen die we moeten doen, krijgen we van voorzitter Hans Jonker. Hij geeft ze aan mij door en ik verdeel de klusjes onder de leden van de werkploeg. Hij weet altijd wat te vinden voor ons.” Wim: “Buiten de maandag zijn we ook nog op afroep beschikbaar als er wat tussendoor moet gebeuren of als er zaken zijn die niet kunnen wachten. We staan altijd paraat.”

Wat is er afgelopen zomer gedaan?
Henny: “Na het plaatsen van het nieuwe dak op de hoofdtribune door de aannemer hebben we de tribune schoongemaakt en opgeknapt. Tevens hebben we de verlichting van de tribune vervangen. Verder hebben we wat schilderwerk gedaan en verschillende reclameborden vervangen of verplaatst.”

Waarom doen jullie dit?
Wim: “Als eerste hebben we een rood-zwart hart. We helpen de club ermee.” Henny: “Na mijn pensionering kreeg ik meer tijd. Zodoende ben ik bij de werkploeg gekomen. Je houdt hierdoor je sociale contacten en het is ook gewoon gezellig. Er is een leuke sfeer en het is dankbaar werk.”

Zijn er nog plannen de komende tijd?
Wim: “Het schilderen van de buitenkant van de kantine is de volgende grote klus. Dat zal volgend voorjaar worden denk ik. De rest wachten we af. Wat onze opdrachtgever (de voorzitter) vraagt, voeren wij uit. Nogmaals: we doen het met veel plezier en het zorgt ervoor dat je onder de mensen blijft.”

Met deze woorden sluit Wim het interview af en gaan de mannen weer aan het werk, geen tijd te verspillen. Wilt u ook meehelpen? Neem dan contact op met onze voorzitter Hans Jonker. E-mail: voorzitter@vvpapendrecht.nl.

 

Sport & Spel Event voor kinderen

Op een woensdagmiddag in oktober hebben de Opel Centrale, AV Passaat en PKC/Vertom op sportpark Oostpolder het Opel Centrale Sport & Spel Event georganiseerd, bedoeld voor alle kinderen van 6 tot en met 14 jaar waarvoor het niet vanzelfsprekend is om te sporten en/of lid te zijn van een sportvereniging. Het evenement viel binnen het Vitaliteitsakkoord Papendrecht en kende een samenwerking met Stichting Leergeld, sportverenigingen, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. Tijdens het evenement werden de positieve effecten van sporten benadrukt als plezierbeleving, bevordering van de gezondheid, de ontwikkeling van persoonlijke waarden en maatschappelijke integratie.

    

De middag werd begonnen met een gezonde lunch voor alle kinderen, zo’n 100 in totaal. Daarna konden de kinderen kennismaken met de verschillende sporten waarbij ook VV Papendrecht was vertegenwoordigd. De dag werd afgesloten met een loterij waarbij leuke prijzen gewonnen konden worden, die beschikbaar waren gesteld door het bedrijfsleven. Al met al was het een zeer geslaagde dag voor de kinderen en de ouders, maar ook was het mooi om te zien hoe de verschillende sportverenigingen en het bedrijfsleven de handen in elkaar hadden geslagen om dit mogelijk te maken. We bedanken Dianne en Gertjan Terborg voor de puike organisatie.

 

Trainingen donderdag 21 oktober afgelast

Voor 21 oktober heeft het KNMI voor onze provincie gedurende de gehele dag code geel afgekondigd. Met name bij buien komen lokaal zware windstoten voorkomen. Buitenactiviteiten kunnen hiervan hinder ondervinden. Het gevolg is dat voor deze donderdagavond alle trainingen zijn afgelast.

 

Grote Clubactie 2021 is volop bezig

De Grote Clubactie 2021 is volop bezig. Hiermee zijn prachtige prijzen te winnen, voor zowel lotenverkopers als lotenkopers. Tevens steunt u met de aankoop van een lot onze club. Hebt u al een lot gekocht? Heb je 20 loten van de Grote Clubactie of meer verkocht, dan kan je via de club meedoen aan de 20-loten-actie. Daarmee krijg je toegang tot leuke kortingen op dagjes uit, gratis entreekaartjes en aanbiedingen bij het uitzoeken van een nieuwe sportoutfit. Tevens ben je dan een KeukenKampioentje. Je krijgt dan de mogelijkheid om samen met een vriend(in), broer, zus of één van je ouders een voetbalwedstrijd van de KeukenKampioendivisie te bezoeken. Je moet dan wel het bijbehorende inschrijfformulier invullen. U kunt overigens ook nog steeds een Superlot kopen. We wensen iedereen veel succes en bedanken alle lotenkopers en -verkopers voor de ondersteuning van de club.

 

Correcte foto voor digitale spelerspas

Iedere voetballer van 12 jaar en ouder, die aan officiële wedstrijden van de KNVB wil deelnemen, dient te beschikken over een digitale spelerspas met foto. Deze is onderdeel van de Wedstrijdzaken-app. Het is ons gebleken dat niet iedereen een foto of een juiste foto op de spelerspas heeft. Zorg er daarom zo snel mogelijk voor dat dit in orde komt. Tot 1 november kun je zelf of via een teammanager de spelersfoto op de digitale spelerspas toevoegen of wijzigen via de Wedstrijdzaken-app of de Voetbal.nl-app. Spelers jonger dan 16 jaar mogen dat overigens niet zelf doen. Dat dient te gebeuren door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger. De spelersfoto hoeft geen officiële pasfoto te zijn, zolang het maar om een goedgelijkende foto gaat. Voorafgaand aan elke wedstrijd behoort de scheidsrechter een visuele controle uit te voeren om te bepalen of de juiste spelers op het juiste veld staat. Als de arbiter twijfels heeft over de identiteit van een (wissel)speler, dan kan gevraagd worden om een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht. Wanneer de identiteit is vastgesteld, mag de speler meedoen. Is dit niet het geval, dan wordt de speler van het wedstrijdformulier verwijderd en mag hij of zij niet meedoen. Zorg dus voor een correcte foto op je spelerspas. Geen zijaanzichten, geen gezichten van te grote afstand en geen petjes of zonnebrillen. En zorg voor een recente foto met voldoende contrast. Neem niet het risico dat de scheidsrechter je identiteit niet kan vaststellen. Je digitale spelerspas is gekoppeld aan je e-mailadres. Het is dus essentieel voor een spelend lid, dat je e-mailadres voorkomt in de administratie van VV Papendrecht. Is dit niet het geval, dan kan dit tot problemen leiden bij het spelen van officiële wedstrijden. Zorg er daarom voor dat je huidige e-mailadres bij ons bekend is. Neem voor meer informatie, voor problemen met je spelerspas of voor het doorgeven van wijzigingen, contact met op met de ledenadministratie. E-mail: ledenadministratie@vvpapendrecht.nl.

 

Fraai resultaat actie Voetbalpassie

De Voetbalpassie-actie van Albert Heijn in samenwerking met de KNVB, die de afgelopen weken heeft plaatsgevonden, heeft een mooi bedrag opgeleverd voor de club. Secretaris Edwin Schreurs heeft een cheque van € 1.337,60 in ontvangst mogen nemen van Evelien Kamperman, manager service bij Albert Heijn Papendrecht. Met de opbrengst van de actie zal voor de kantine een installatie worden aangeschaft voor narrowcasting. Hiermee kunnen standen, opstellingen, kleedkamerindelingen, berichten, reclames en nog veel meer getoond worden.

Namens de gehele vereniging bedanken we Albert Heijn voor de opbrengst van de Voetbalpassie-actie alsmede iedereen die spaarpunten heeft gedoneerd aan VV Papendrecht.

 

De Rode V 2021 is uit!

De afgelopen maanden is onder leiding van de Communicatiecommissie hard gewerkt aan onze nieuwe presentatiegids. Voorafgaand aan de tweede thuiswedstrijd van Papendrecht 1 van dit seizoen werd het eerste exemplaar van De Rode V 2021 door voorzitter Hans Jonker overhandigd aan erevoorzitter Bram Blom. De prachtige uitgave geeft een beeld van wat VV Papendrecht allemaal te bieden heeft. Alle leden kunnen het magazine in het bezit krijgen via de club. Overige geïnteresseerden kunnen het tijdschrift ophalen in de Commissiekamer.

We willen Van ’t Geloof Kalkzandsteen lijmwerken, TriCasa Vastgoedbeheer, Zon-, wind- en regenspecialist Jaleco-Havaro Papendrecht, Esbi reclame, Nederlof Makelaardij, CLB Loodgieters en Installatiebedrijf, ZPRESS Print, 2M Makelaars, Van EkerenBistro & Snackbar Basic, Ron’s Bloemen- & Kadosjop, Vego Papendrecht, Smederij A. Groen, AH Hoveniers, Wok Planet & The Bridge, Aannemersbedrijf A. Blom en Zonen, Aannemingsbedrijf Gebr. de Koning, Melini Pizzeria & Döner, Support Casper, Automobielbedrijf A. Bochanen en Zonen, SMG Allround Bouw, Nexus Contructions, L&B Groep, Woonwinkel Klop, Scheepswerf Matena, Autobedrijf A&G Autoservice, Anko Piping, Ten Dam Projecten, Lésec Beveiliging, Van Heeswijk Advies, Schenk Tanktransport, Ames Autobedrijf, E.A. Bijleveld Woningstoffering, Elsco Drankenhandel, Bano Benelux – Specialist in badkamer hulpmiddelen, R. Meijdam Tuinaanleg, Breko Shipbuilding & Repair, PSI Piping, Connect-Parts Cable solutions, Stichting AAP, Create Comfort Airconditioning, ABS Autoherstel van ’t Hoff Papendrecht, DiLAGO Hijs- en Heftechniek, Wasko Kinderopvang, FlexForce personeelsdiensten en NOSUCH dankzeggen voor het plaatsen van een advertentie in onze fraaie glossy.

VV Papendrecht bedankt alle betrokken vrijwilligers en onze mediapartners NOSUCH en ZPRESS Media Group voor de totstandkoming van de zevende editie van De Rode V.

 

Van de bestuurstafel (10-2021)

De eerste wedstrijden van het seizoen zitten erop. Gelukkig kunnen we weer iedereen ontvangen op ons sportpark en is de kantine, onder de bekende voorwaarden, weer open. Door het stopzetten van alle overheidssteun is het belangrijk dat we omzet kunnen genereren uit onze kantine. Je ziet dat iedereen blij is dat er weer gevoetbald kan worden. Je merkt wel dat, net als in de hele maatschappij, de lontjes wwat kort zijn. Het aantal gestaakte wedstrijden is opvallend hoog. Na ruim anderhalf maand voetbal zijn er net zoveel wedstrijden gestaakt als normaal in een heel seizoen. Overigens niet alleen door toedoen van onze spelers. We willen daarom iedereen oproepen om toch vooral sportief en respectvol met elkaar om te gaan. Dit geldt zowel naar de tegenstanders toe als naar de wedstrijdleiding. De afgelopen periode zijn er allerlei acties en initiatieven geweest die onze club geld hebben opgeleverd en hopelijk nog gaan opleveren. Het gaat om de spaaractie bij Albert Heijn, de L&B Verenigingsrun, Rabo ClubSupport en de nog lopende lotenverkoop van de Grote Clubactie. We willen iedereen bedanken voor haar of zijn inzet. Op zaterdag 16 oktober is de nieuwe presentatiegids uitgebracht, De Rode V 2021 die een mooi beeld geeft van onze club. We zijn blij met het resultaat. We danken de Communicatiecommissie, hoofdsponsor NOSUCH en ZPRESS Media Group voor hun medewerking.
De afgelopen maanden zijn op onze accommodatie heel wat werkzaamheden uitgevoerd. Zo is onze hoofdtribune voorzien van een nieuw dak en nieuwe verlichting, is het dak van de bestuurskamer vervangen en heeft de werkploeg diverse projecten afgerond. Bij dezen dank voor alle inspanningen. Op maandag 22 november zal onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaatsvinden. Indien u zaken hebt die besproken dienen te worden in de ledenvergadering, dan kan u dit aangeven bij de secretaris door een e-mail te sturen naar: secretaris@vvpapendrecht.nl. Vanaf 8 november zijn de vergaderstukken beschikbaar. In het nieuwe jaar zullen wij ons als bestuur gaan richten op het actualiseren van onze toekomstvisie. Dit gaan wij niet alleen doen. We vinden het belangrijk dat de leden hierbij betrokken zijn. Heb je interesse om mee te denken aan de revitalisatie van onze toekomstvisie, laat dit dan weten aan de secretaris.

Namens het bestuur,

Edwin Schreurs
Secretaris

 

Achtste Weekbrief van seizoen 2021-2022  (13-10-2021)

De achtste Weekbrief van het seizoen 2021-2022 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat, naast vaste onderdelen als wedstrijdverslagen, het wedstrijdprogramma voor de komende twee weken, de voorbeschouwing van de thuiswedstrijd van het eerste en de Pupil van de Week, de volgende artikelen: ‘Koop een Superlot van de Grote Clubactie’, ‘Mooie opbrengst L&B Verenigingsrun’, ‘Stem op VV Papendrecht bij Rabo ClubSupport’, ‘Prijswinnaars lotenverkoop Grote Clubactie 2020’, ‘Stage lopen bij VV Papendrecht’, ‘Gevonden voorwerpen ophalen’, ‘Storing webshop VV Papendrecht’, ‘VV Papendrecht in de media’, ‘Zondag 35+1 in het nieuw’ en ‘Bekervoetbal Papendrecht 1 en O23 A-categorie’. De Weekbrief wordt meestal eens per twee weken uitgebracht. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen.

 

Voorbeschouwing Papendrecht – Neptunus-Schiebroek op 16 oktober

Komende zaterdag nemen de mannen van teammanager Marc de Groen het op tegen het Rotterdamse Neptunus-Schiebroek. Deze in 1900 als Neptunus opgerichte club was decennialang gevestigd aan de Abraham van Stolkweg in Rotterdam-West. Een club met een roemrucht verleden die ooit, in 1944, uitkwam op het hoogste niveau en in dat jaar zelfs 4 spelers afleverde aan het Nederlands elftal. Leen Vente, later Feijenoord, doelman Wim Landman, Jan Everse Sr. en Henk van Spaandonk waren de toenmalige topspelers van de ‘drietanders’. Neptunus bleef geruime tijd een sterke amateurvereniging en was meerdere malen een lastige tegenstander voor ons toenmalige Papendrecht 1 in de eerste klasse en hoofdklasse zondag. In 2011 besloot Neptunus, om verschillende redenen, de Abraham van Stolkweg te verlaten en te fuseren met de RVV Schiebroek’94 die tevens over een ruime jeugdafdeling beschikte. De fusieclub ging op zaterdag spelen en is nu gevestigd op een fraai complex aan de Hazelaarweg in Rotterdam-Schiebroek.

Neptunus-Schiebroek is net als Papendrecht matig aan de competitie begonnen, al staan de mannen van trainer Ben Spork twee plaatsen boven Papendrecht met twee punten meer. Afgelopen zaterdag speelde de ploeg een prima eerste helft tegen Oranje Wit, ging met 2-0 rusten, waarna in de tweede helft de Dordtenaren een tandje bijzetten en er zelfs met een 2-3 overwinning vandoor gingen dankzij een treffer in de laatste minuut. Papendrecht zelf moest in kampioenskandidaat Kloetinge haar meerdere erkennen. Op het officieel door de burgemeester feestelijk geopende nieuwe kunstgras vloog de thuisclub uit de startblokken. Dit resulteerde al snel in de fraaie openingstreffer, gevolgd door de 2-0 in de loop van de eerste helft. Net als vorige week tegen Oranje Wit was Papendrecht in de eerste 45 minuten ook niet opgewassen tegen deze tegenstander. Na rust tapte Papendrecht wel uit een ander vaatje. Het resulteerde in een sterk aandringend maar weinig kansen scheppend Papendrecht en een counterend Kloetinge. In de 90e minuut ging de wedstrijd definitief op slot na een goed uitgespeelde Zeeuwse aanval. De wedstrijd van komende zaterdag is derhalve al van groot belang. Winst kan de mannen van aanvoerder Nick Kamerling een aantal plaatsen doen stijgen, weg van de momenteel benarde positie. De kwaliteiten en de prima conditie zijn absoluut aanwezig om een middenmootpositie te kunnen innemen maar daarvoor zal wel vanaf minuut 1 een verbetenheid, hier-valt-niets-te-halen-mentaliteit, aan de dag moeten worden gelegd. De verbale steun van onze supporters kan hierbij een extra steuntje in de rug betekenen. Op 16 oktober is Anne Greveling de leidsman, aan Papendrecht-zijde geassisteerd door Adrie van Rooijen. Pupil van de Week is Anton van der Leeden, speler van JO10-1 die Papendrecht een 4-2 overwinning voorspelt. We hopen dat hij gelijk krijgt.

Papendrecht 2, met 4 uit 3 keurig in de middenmoot, speelt komende zaterdag ook thuis. Pelikaan 2 is om 12 uur de tegenstander.

 

VV Papendrecht in de media

De afgelopen tijd kwam VV Papendrecht in de lokale media opnieuw veel aan bod. Naast de wedstrijdverslagen die gepubliceerd werden, staat het bericht ‘VV Papendrecht bij RTL4’ onder meer op de website van Dordt Centraal, is op Papendrecht.net te lezen over de gloednieuwe uitrusting van Papendrecht Zondag35+1, is het stuk over stage lopen bij VV Papendrecht terug te vinden bij RTV Papendrecht, had Regio-Voetbal een leuk interview met eerste-elftalspeler Jarden van Ek en staan in het VoetbalJournaal Alblasserwaard van dit najaar diverse artikelen over onze club.

 

Storing webshop VV Papendrecht

De webshop van VV Papendrecht heeft met een storing gekampt. Hierdoor kregen kopers een e-mail over een oude en allang afgehandelde bestelling. Verder werden wij niet op de hoogte gebracht van nieuwe bestellingen waardoor klanten langer dan gebruikelijk op hun bestelde artikelen moeten wachten. Onze excuses hiervoor. Als het goed is, is de storing inmiddels verholpen.

 

Bekervoetbal Papendrecht 1 en O23 A-categorie

Doordat Papendrecht 1 in de strijd om de KNVB-beker van het district Zuid I in de poule als tweede geëindigd is, is onze hoofdmacht door naar de knock-outfase. Verder is de ploeg nog actief in de poulefase van de EM – Van de Wal Cup, een initiatief van Regio-Voetbal / Het Kontakt, en wordt gespeeld in de knock-outfase van de VoetbalRotterdam Fidus Cup. O23 A-categorie doet mee aan de VoetbalRijnmond Drukzo Talent Cup. Het programma is als volgt:

 • Dinsdag 19-10  20.00 uur: Peursum 1 – Papendrecht 1  (EM van der Wal Cup)
 • Dinsdag 02-11  20.00 uur: Spijkenisse 1 – Papendrecht 1  (Fidus Cup)
 • Dinsdag 09-11  20.00 uur: HSSC’61 1 – Papendrecht 1  (EM van der Wal Cup)
 • Zaterdag 13-11  14.30 uur: Papendrecht 1 – De Zwerver 1  (KNVB-beker)
 • Dinsdag 16-11  20.30 uur:  NOCKralingen O23 – Papendrecht O23  (Drukzo Talent Cup)
 • Dinsdag 07-12  20.00 uur: Papendrecht 1 – De Alblas 1  (EM van der Wal Cup)

 

Gevonden voorwerpen ophalen

Regelmatig vinden we na afloop van wedstrijden of trainingen allerlei spullen die mensen vergeten hebben mee te nemen, van voetbalkleding, tassen en jassen tot slippers en voetbalschoenen. De artikelen bergen we netjes op tot de rechtmatige eigenaren ze komen ophalen. De hoeveelheid gevonden voorwerpen neemt momenteel dermate vormen aan dat we besloten hebben mensen tot eind oktober de tijd te geven ze op te halen. Alles wat we al maandenlang bewaard hebben en wat er in november nog ligt, gaan we wegdoen.

    

Dus: ben jij recentelijk iets vergeten op ons sportcomplex? Kom dan zo snel mogelijk langs om het op te halen.

 

Stage lopen bij VV Papendrecht

VV Papendrecht is er trots op zich al jaren een erkend leerbedrijf van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) te mogen noemen. Hierdoor draagt VV Papendrecht haar steentje direct bij aan de vorming van gekwalificeerde arbeidskrachten en zorgt er zo voor dat de komende jaren voldoende goed opgeleide vakmensen beschikbaar zijn. Bij een erkend leerbedrijf leren jongeren, die een mbo-opleiding volgen, het vak in de praktijk. Onze club is erkend voor diverse opleidingen op verschillende niveaus, zowel op het gebied van Sport als op het gebied van Zorg en Welzijn.

Maar ook scholieren die stage moeten lopen, kunnen bij ons terecht. Wil jij in het kader van je maatschappelijke stage iets leuks doen op voetbalgebied, geef je dan snel op en wordt assistent-trainer bij VV Papendrecht. Voor meer informatie kun je mailen naar onze jeugdafdeling: jeugd@vvpapendrecht.nl.

 

Stem op VV Papendrecht bij Rabo ClubSupport

Een vereniging of club is er voor iedereen. Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt. Het is als een tweede thuis. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom versterkt de Rabobank met Rabo ClubSupport clubs met kennis, netwerk en geld. Dat is goed voor de club en geweldig voor de buurt. Als lid van de Rabobank beslis jij mee welke club een financiële ondersteuning ontvangt. Kortom: jouw stem is geld waard. VV Papendrecht is een club met historie en toekomst. Historie is mooi maar dat is niet voldoende. We kijken daarom vooral vooruit. In verband met de verduurzaming van onze accommodatie willen we zonnepanelen plaatsen op het dak van de bestuurskamer en kleedkamers. Als je bankiert bij de Rabobank, kun je ons helpen dat doel te bereiken. Je kunt tot 25 oktober stemmen op Voetbalvereniging Papendrecht. Niet vergeten! Stemmen kan via de website van Rabo Clubsupport.

 

Trainingen 6 oktober afgelast

Op 6 oktober is een hoeveelheid regen gevallen van enkele tientallen millimeters met als gevolg plassen op het Slobbengors en drassige velden. De trainingen van deze woensdag zijn daarom afgelast.

 

Koop een Superlot van de Grote Clubactie

Sinds enige tijd zijn onze jeugdleden bezig met de verkoop van loten voor de Grote Clubactie. Dit gaat fantastisch: de eerste paar honderd loten zijn al verkocht. Om de Grote Clubactie een extra boost te geven, gaan we nu ook SUPERLOTEN inzetten. Het Superlot is een manier om de inkomsten voor VV Papendrecht te vergroten. Het heeft namelijk een verkoopwaarde van € 150 waarvan ook weer 80 % oftewel € 120 naar de club gaat. Speciaal voor de Superloten is er een aparte trekking. Ieder verkocht Superlot geeft kans op de superprijs van € 5.000 voor de club. Met de aanschaf van een Superlot geeft de koper de club dus kans op deze superprijs; een enorm sympathiek gebaar. Maar voor de koper zelf is het Superlot ook interessant. Hij of zij ontvangt namelijk vijftig reguliere loten waarmee de winkansen op prijzen van de Grote Clubactie aanzienlijk vergroot worden. Een Superlot is ook geschikt als minisponsoring, ideaal voor een bedrijf of seniorenteam dat de club wil steunen. Als bedrijf kunt u de 50 loten uiteraard ook cadeau doen aan personeel, klanten of relaties.
U kunt een Superlot kopen via deze link >>

Indien gewenst kunt u aangeven het Superlot te kopen via een jeugdlid door zijn of haar voornaam in te vullen. De bestuursleden hebben gezamenlijk het eerste SUPERLOT gekocht. Wie volgt? U kunt uiteraard ook nog steeds een gewoon lot kopen.

 

Wedstrijden 3 oktober afgelast

De voetbalwedstrijden die voor zondag 3 oktober op het Slobbengors op het programma stonden, zijn afgelast. Vanwege de stromende regen zijn onze velden onbespeelbaar.

 

Spaar nog snel voor onze club bij Albert Heijn

De actie Voetbalpassie van Albert Heijn en de KNVB loopt ten einde. U kunt nog tot en met komende zondag Voetbalpassiepunten sparen door boodschappen te doen bij Albert Heijn. In de winkel herkent u de deelnemende producten aan de schapkaartjes. Als je in de AH-app een volle spaarkaart hebt, kunt u door te klikken op de button ‘Sponsoren’ VV Papendrecht sponsoren door onze club te selecteren. Via de KNVB wordt al het gespaarde geld overgemaakt naar onze club. Deelnemers helpen met Voetbalpassie onze club maar maken tevens kans op schitterende prijzen. Zo kun je met drie vrienden een Eredivisiewedstrijd beleven vanuit een skybox, toffe OranjeLeeuwinnen-prijzen winnen of een unieke Red Bull voetbalexperience in New York, Salzburg of Leipzig. Dus spaar je mee, voor onze club én jezelf.

 

Trainingen 1 oktober afgelast

De trainingen van vrijdagavond 1 oktober zijn afgelast. Vanwege de overvloedige regenval zijn onze voetbalvelden onbespeelbaar.

 

Mooie opbrengst L&B Verenigingsrun

Op de laatste avond van september vond de L&B Verenigingsrun 2021 plaats. Onder de deelnemers waren aardig wat VV Papendrechters te zien. Vooral de jeugdleden in hun schitterende VV Papendrecht-outfit waren goed herkenbaar. Namens de club werden 361 rondes afgelegd waarmee het fraaie bedrag van € 1.444 is opgehaald. We bedanken iedereen die namens de club meegedaan heeft aan de L&B Verenigingsrun.

 

Zevende Weekbrief van seizoen 2021-2022  (29-09-2021)

De zevende Weekbrief van het seizoen 2021-2022 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat, naast vaste onderdelen als wedstrijdverslagen, het wedstrijdprogramma voor de komende twee weken, de voorbeschouwing van de thuiswedstrijd van het eerste en de Pupil van de Week, de volgende artikelen: ‘Coronarichtlijnen begin najaar’, ‘L&B Verenigingsrun op donderdag 30 september’, ‘Grote Clubactie 2021 gestart’, ‘Kantinecommissie’, ‘Spaar nog snel voor onze club bij Albert Heijn’, ‘Nieuwe verlichting hoofdtribune dankzij Werkploeg’, ‘Instructieruimte opgeknapt’, ‘Leuke barbecue Zondag 35+1’ en ‘DRINGEND: zaterdag hulp in de kantine gezocht’. De Weekbrief wordt meestal eens per twee weken uitgebracht. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen.

 

Coronarichtlijnen begin najaar

Per 25 september zijn nieuwe coronamaatregelen doorgevoerd. Belangrijk is dat publiek weer zonder restricties welkom is bij trainingen en wedstrijden. Uiteraard blijft het belangrijk om u te houden aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, als:

 • Blijf thuis als je ziek of verkouden bent of als iemand uit jouw huishouden positief op het coronavirus is getest.
 • De anderhalvemeterregel is vervallen maar het blijft verstandig 1,5 meter afstand te houden.
 • Houd handhygiëne aan, was vaak je handen en probeer het schudden van handen te vermijden.
 • Hoest en nies in je elleboog.

De kantine, die onder de horeca valt, is gewoon open, maar:

 • Voor het bezoeken van de kantine, bijvoorbeeld om daarbinnen eten en/of drinken te nuttigen, is WEL een coronatoegangsbewijs en een gezondheidscheck nodig.
 • Voor het terras op het Rood-Zwarte Plein en bij het afhalen van eten en drinken in de kantine is GEEN coronatoegangsbewijs en gezondheidscheck nodig.

 

DRINGEND: zaterdag hulp in de kantine gezocht

Komende zaterdag heeft de Kantinecommissie een bezettingsprobleem voor de bar en snackhoek. In het ergste geval zal de keuken niet de gehele dag geopend zijn. Ben jij degene die ons kan helpen? Neem dan contact op met Kiki Smit, voorzitter van de Kantinecommissie (kantinecommissie@vvpapendrecht.nl), of secretaris Edwin Schreurs (secretaris@vvpapendrecht.nl).

 

Voorbeschouwing Papendrecht – Oranje Wit op 2 oktober

Het Dordtse Oranje Wit, met 1250 leden de grootste amateurvereniging in onze regio, komt komende zaterdag naar het Slobbengors om te trachten het slechte gevoel, na de ruime nederlaag (1-4) tegen XerxesDZB, weg te spoelen. Overigens behoort XerxesDZB volgens insiders wel tot de toonaangevende clubs in de eerste klasse B en was het risico van een nederlaag wel ingecalculeerd. Toch had trainer Faysal Kadi Wahabi, na de redelijk verlopen voorbereiding en de plaatsing voor de volgende ronde van het KNVB-bekertoernooi, stiekem op meer gehoopt. Gelukkig voor de Dordtenaren, die in middenvelder Mike Langerak afgelopen zaterdag hun beste speler hadden, kunnen zij wel weer beschikken over linkervleugelverdediger Adelino en linkerspits Fortes Furtado. Ook Papendrecht plaatste zich voor de volgende ronde van het toernooi om de districtsbeker waarin De Zwerver uit Kinderdijk op zaterdag 13 november op het Slobbengors de volgende tegenstander is. Na een wat haperend begin in de voorbereiding werd het spel de afgelopen weken steeds beter en pakte de eerste competitietest tegen Nieuwenhoorn goed uit. Na een in de eerste helft gelijkopgaande wedstrijd bleken onze rood-zwarten na rust over de betere conditie te beschikken, iets wat de begeleidende staf op de bank met genoegen aanschouwde. Het 1-1 gelijke spel – doelpuntenmaker Jarden van Ek – was dan ook zeker niet onverdiend gelet op onze betere kansen in het tweede deel van de wedstrijd.

Komende zaterdag kan Papendrecht, na een door corona tweemaal onderbroken competitie, eindelijk weer beschikken over de schorsingsvrije Jay Luciano, hetgeen Johan Sturrus in aanvallend opzicht meer mogelijkheden biedt. Waar Oranje Wit hoopt op een revanche is het Papendrecht er alles aangelegen de eerste thuiswedstrijd van het seizoen 2021-2022 winnend af te sluiten. Er wordt een ruime publieke opkomst verwacht omdat vanuit Dordrecht er veelal de nodige supporters meegaan om het team te steunen. De wedstrijd start als vanouds om 14.30 uur en wordt geleid door de heer M.J.W. Blaak, geassisteerd door Papendrechter Adrie van Rooijen en de heer B. Haak van Oranje Wit.

Ook ons tweede selectie-elftal speelt zijn eerste thuiswedstrijd. Het in de reserve Hoofdklasse uitkomende Papendrecht 2 ontvangt om 12.00 uur tegenstander GRC14 2.

 

Prijswinnaars lotenverkoop Grote Clubactie 2020

Nu de Grote Clubactie 2021 volop bezig is, is het tijd om de winnaars bekend te maken van de prijzen die VV Papendrecht ter beschikking gesteld had voor de beste lotenverkopers van de Grote Clubactie 2020. De hoofdprijs was voor Fay Matena. Zij had met 67 loten veruit het meest verkocht en won daarmee een shirt van haar favoriete club.

Wessel Sterk (links op linkerfoto onder) en Hugo Kornet (links op rechterfoto onder) hadden respectievelijk 56 en 48 loten verkocht en wonnen allebei twee bioscoopbonnen.

    

Vanwege de coronacrisis hadden we vorig jaar geen teamwinnaars. Dit jaar kunnen de best verkopende teams weer rekenen op patat in de kantine. We feliciteren Fay, Wessel en Hugo met hun fraaie prijzen. Wil jij daar dit jaar ook kans op maken? Dat kan. Probeer dan zoveel mogelijk loten te verkopen van de Grote Clubactie 2021 en wie weet loop jij volgend jaar rond in het shirt van jouw favoriete club.

 

L&B Verenigingsrun op donderdag 30 september

Op donderdag 30 september vindt de derde editie plaats van de L&B Verenigingsrun. Na een bewogen en lastige tijd rondom COVID-19 kunnen alle verenigingen eindelijk weer rondjes wandelen of rennen door en rondom sportpark Oostpolder, uiteraard om de verenigingskas te spekken. Een heerlijk vooruitzicht. Gemeente Papendrecht is eenmalig cosponsor en verdubbelt het bedrag per gelopen ronde. Hiermee komt het bedrag per gelopen ronde op het unieke niveau van € 4,00. Let op:

 • Je kunt alleen meedoen met een deelnameformulier met ons verenigingsnummer, één formulier per persoon. Deze kunt u eventueel aan de start afhalen bij Coby Blom of Nelie Sterrenburg.
 • Haal bij de stempelposten een stempel. Per ronde ontvang je twee stempels.
 • Lever na afloop de deelnemerskaart in met de benodigde stempels.
 • Aanvang deelnemers tot 15 jaar: 18.30 uur, maximaal 2 rondes.
 • Aanvang deelnemers vanaf 15 jaar: 19.30 uur, maximaal 4 rondes.
 • Einde rondjes lopen: 21.00 uur.
 • Een ronde is ongeveer 2,5 km lang.

De jeugd tot 15 jaar kan dit jaar dus tot € 8,00 per kaart ophalen en de oudere jeugd en de volwassenen tot € 16,00 per kaart. De jeugdtrainingen komen te vervallen. Er is dus geen beletsel om niet mee te doen. Jeugdleden lopen in teamverband in VV Papendrecht-kledij onder leiding van hun begeleider(s). Verzameld wordt bij de ingang van AV Passaat, Andoornlaan 38. Vanzelfsprekend kunnen ook vrijwilligers, rustende leden, familieleden, buren, vrienden en supporters meelopen. Doe mee en zet je in voor de club!

 

Instructieruimte opgeknapt

De afgelopen periode hebben vrijwilligers van de club het instructielokaal vernieuwd. De ruimte is geverfd, elektriciteitsleidingen zijn omgelegd en er is nieuw meubilair neergezet. Aan een wand is een scherm opgehangen, tussen twee borden. Hierdoor hebben we meer mogelijkheden voor wedstrijdbesprekingen, het geven van instructies, het opnemen en terugkijken van trainingen en wedstrijden en dergelijke. VV Papendrecht bedankt iedereen die meegewerkt heeft aan het opknappen van de instructieruimte.

 

Nieuwe verlichting hoofdtribune dankzij Werkploeg

Halverwege de zomer heeft de gemeente het pad voor onze hoofdtribune opnieuw geasfalteerd waarna het nieuwe dak op de hoofdtribune geplaatst werd. Vervolgens heeft de Werkploeg de hoofdtribune schoongemaakt en opgeknapt. Tevens heeft de Werkploeg de verlichting ervan aangepakt. Eerst werden de oude armaturen vervangen door nieuwe, voorzien van ledverlichting. Ook werden nieuwe stroomkabels aangelegd. Hierdoor kan bij donker weer de hoofdtribune verlicht worden. VV Papendrecht bedankt de leden van de Werkploeg voor de uitgevoerde werkzaamheden aan de hoofdtribune.

 

Kantinecommissie

De Kantinecommissie is opgericht om de hoge druk weg te nemen die op de kantinemedewerkers stond. Dit hebben we gedaan door een centraal overlegorgaan te introduceren voor de kantine. Dit orgaan is de commissie die over alle zaken in, over en met de kantine gaat. De commissie zorgt ervoor dat er communicatie is, verschillende aandachtspunten aangepakt worden, activiteiten georganiseerd worden (in samenwerking met andere leden of commissies), nieuwe ideeën geïntroduceerd worden en nog veel meer. De Kantinecommissie wordt geleid door voorzitter Kiki Smit. De overige leden zijn Aad Koot en Dinie Verschuren. Daarnaast hebben we een leuke en hechte groep kantinepersoneel waaronder diverse jonge gezichten. Met zijn allen zorgen ze ervoor dat de kantine er altijd netjes uitziet en dat alles in en om de kantine goed reilt en zeilt. Kenmerken zijn professionaliteit, gastvrijheid en klantgerichtheid. Ze zorgen voor gezelligheid en dat het de inwendige mens op ons sportpark aan niets ontbreekt. Uiteraard kunnen we altijd extra helpende handen gebruiken. Mocht u vragen, ideeën of initiatieven hebben of mocht u kantinevrijwilliger willen worden, dan kunt u bij Kiki, Aad of Dinie terecht. Of stuur een e-mail naar: kantinecommissie@vvpapendrecht.nl.


Van links naar rechts: Kik, Dinie en Aad

 

Sponsor van de Maand Van ’t Geloof Kalkzandsteen lijmwerken

De eerste Sponsor van de Maand is Van ’t Geloof Kalkzandsteen lijmwerken die naast reclamebordsponsor ook shirtsponsor van het eerste is èn betrokken bij diverse evenementen op de club. Melvin van ’t Geloof en zijn gezin zijn voor de meeste VV Papendrechters zeker geen onbekenden met drie voetballende zoons. Bovendien zijn Melvin en Joyce nooit te beroerd om als vrijwilliger bij de club hun steentje bij te dragen. Ondanks zijn drukke werkzaamheden is Melvin bijvoorbeeld vaak op zaterdagochtend als één van de eersten op de club om de jeugddoelen te versjouwen.

Melvin is sinds 2001 actief als timmerman in de bouw en vanaf 2007 als zelfstandig ondernemer. Naast zijn werkzaamheden als timmerman vooral als blokkenlijmwerker in het kalkzandsteenlijmwerk. Inmiddels heeft Van ’t Geloof Kalkzandsteen lijmwerken meerdere personeelsleden in dienst en is er door de geleverde kwaliteit, betrouwbaarheid, flexibiliteit en resultaatgerichtheid een zeer goede naam opgebouwd in de bouwwereld. Hierdoor wordt Van ’t Geloof als vaste bouwpartners door meerdere grote opdrachtgevers voor allerlei verschillende bouwprojecten ingeschakeld.

Wij bedanken Melvin en Joyce om hun betrokkenheid bij de club, terecht de eerste Sponsor van de Maand.

Melvin van ’t Geloof (rechts) en bestuurslid Erwin Schuil

 

Grote Clubactie 2021 gestart

De Nationale Stichting Grote Clubactie helpt verenigingen en instellingen in heel Nederland hun doelen te verwezenlijken door middel van een jaarlijkse loterij. Een lot kost slechts € 3,00. Hiervan gaat 80 % naar de vereniging. Dit jaar willen wij de opbrengst besteden aan de verbetering van het ballenhok en aan jeugdactiviteiten. Met de loterij zijn fraaie prijzen te winnen als entreekaarten, cadeaubonnen, fietsen, cruises en een auto, een Seat Mii electric. De hoofdprijs is € 100.000! Wij stellen als club prijzen beschikbaar voor de jeugdleden die de meeste loten weten te verkopen en een teamprijs voor het jeugdteam met de hoogste verkoop. Lotenverkopers kunnen ook via de Grote Clubactie prijzen winnen. Wat dit jaar nieuw is, is dat op het verkoopboekje een sticker zit met je eigen barcode. Kopers kunnen gewoon de barcode scannen. En de verkoop staat direct op jouw naam. Tijdens de actie kun jij als lotenverkoper inloggen op je eigen online verkooppagina. Hier zie je jouw eigen lotenmeter, kun je badges verdienen, de stand in het team bekijken, meedoen met winacties, video’s met tips en tricks bekijken en nog veel meer. Meer staat in de informatiebrief  >>

Belangstellenden kunnen natuurlijk ook via het boekje loten kopen. De lotenboekjes dienen uiterlijk 15 november 2021 zijn ingeleverd in de Commissiekamer. Daar staat een doos waarin jij jouw boekje kunt doen of je kunt het afgeven aan Nelie Sterrenburg. We roepen iedereen op om zoveel mogelijk loten te verkopen en te kopen van de Grote Clubactie. Veel succes!

 

Spaar voor onze club bij Albert Heijn

Na een lastig seizoen waarin het verenigingsleven lange tijd heeft stilgestaan, zijn we blij dat iedereen weer op de velden staat. Het is fantastisch jullie weer te kunnen verwelkomen bij VV Papendrecht. De coronacrisis heeft zijn sporen achtergelaten. Om amateurclubs te steunen hebben Albert Heijn en de KNVB Voetbalpassie opgezet. Een spaarprogramma, waarmee je VV Papendrecht kunt sponsoren, gewoon door boodschappen te doen bij Albert Heijn. Het werkt heel simpel. Tot en met zondag 3 oktober 2021 kun je bij Albert Heijn Voetbalpassiepunten sparen. Deze punten spaar je bij meer dan 1.500 huismerk- en A-merkproducten waaronder al het verse fruit. Elke bestede euro aan de deelnemende producten levert één punt op. En met iedere volle, digitale spaarkaart van tien punten sponsor je onze club al met één euro. Dus dat spaart lekker door. Hoe meer mensen er sparen voor onze club, hoe hoger het bedrag dat we kunnen ophalen. Breng dus ook je familie en vrienden op de hoogte van de actie en vraag hen mee te sparen. Met Voetbalpassie helpen we dus samen onze club, maar het kan jou persoonlijk ook iets opleveren. Wanneer je mee spaart, maak je namelijk kans op prachtige prijzen. Zo kun je onder meer een meet & greet met Lieke Martens in Barcelona winnen, een dag leven als voetbalprof en worden er kaarten voor het Nederlands elftal beschikbaar gesteld. Spaar je mee? Bevestig dan nu je deelname aan Voetbalpassie in de AH-app en kies voor VV Papendrecht. Alvast bedankt voor jouw hulp!

 

Voorbeschouwing Papendrecht – LRC komende zaterdag

Komende zaterdag 18 september treft ons eerste op het Slobbengors om 14.30 uur in zijn laatste poulewedstrijd LRC uit Leerdam. Papendrecht heeft zich inmiddels geplaatst voor de knock-outfase van de districtsbeker. De ploeg behaalde de volle 6 punten uit 2 wedstrijden en omdat de eerste twee van de poule zich plaatsen, is deze klus nu al geklaard. Na de ruime 4-0  zege op Arkel verliep de tweede wedstrijd bij zondagtweedeklasser TSC een stuk moeizamer. Het was wel knap dat Papendrecht een flinke portie gezonde vechtlust toonde om de in de eerste helft opgelopen 2-0 achterstand weer weg te poetsen. De van de Sparta Amateurs overgekomen linkervleugelspeler Job van der Werff bekroonde zijn goede wedstrijd met de 2-3 in de 89e minuut. LRC, dat bij een gelijkspel zeker is van de volgende bekerronde, is voor Papendrecht een mooie testcase naar de start van het nieuwe seizoen. De Leerdammers komen dit jaar uit in de zaterdag eerste klasse C met onder meer Sliedrecht. Ze zijn behoorlijk ambitieus voor wat betreft de kansen in het nieuwe jaar. Op het sinds 2020 geopende, gloednieuwe en prachtige sportpark Bruinsdeel, dat met een hockey- en korfbalclub wordt gedeeld, verwelkomde trainer Emanuel Sluis een aantal nieuwe en vooral geroutineerde spelers. Spits Ansu Camara, linksback Furkan Cetin en middenvelder Jamey van der Meer zijn terug bij de paars-witten en moeten LRC extra impulsen kunnen geven. Aanstaande zaterdag moet Sluis echter Ansu Camara missen vanwege een rode kaart tegen Arkel en heeft Jamey van der Meer tijdens de training in de afgelopen week helaas een kuitbeenbreuk opgelopen waardoor hij lange tijd zal zijn uitgeschakeld. Onze rood-zwarten raken inmiddels aardig op stoom en hebben coach Johan Sturrus en assistent Richard Nardten naar het lijkt, mede door de verrassende kwalitatieve inbreng van een aantal voormalige jeugdspelers en de komst van een viertal nieuwelingen, duidelijk meer keuzemogelijkheden. Tegenvaller is de nieuwe blessure van pechvogel Rick Molenaar die vermoedelijk enige tijd aan de kant moet blijven, nadat hij juist weer volledig wedstrijdfit was na een langdurige knieblessurerevalidatie. Papendrecht- LRC wordt geleid door de heer M.P. van Dijk, geassisteerd door onze Adrie van Rooijen en de heer P. Colle van LRC.

Papendrecht 2 speelt komende zaterdag ook de derde poulewedstrijd. Na twee overwinningen, 0-2 bij Drechtstreek 2 en 7-0 tegen Oranje Wit 5, heeft het team van de nieuwe trainer Ken Aigbosuria aan een gelijkspel bij het nog puntloze DFC 2 (12.00 uur) voldoende voor plaatsing voor de volgende ronde.

 

Zesde Weekbrief van seizoen 2021-2022  (15-09-2021)

De zesde Weekbrief van het seizoen 2021-2022 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat, naast vaste onderdelen als wedstrijdverslagen, het wedstrijdprogramma voor de komende twee weken en de voorbeschouwing van de thuiswedstrijd van het eerste, de volgende artikelen: ‘Word lid en krijg een gratis trainingsset van Quick’, ‘Spaar voor onze club bij Albert Heijn’, ‘Sponsor van de Maand Van ’t Geloof Kalkzandsteen lijmwerken’, ‘VV Papendrecht bij RTL4 terugkijken’, ‘NIX18 is de afspraak’, ‘VV Papendrecht ondersteunt sportklas De Lage Waard’ en ‘Zaterdag seizoen 2015-2016’. De Weekbrief wordt meestal eens per twee weken uitgebracht. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen.

 

VV Papendrecht bij RTL4 terugkijken

In het tweede weekend van september is op RTL4 de eerste aflevering uitgezonden van het tweede seizoen van het programma Clubliefde, opgenomen bij VV Papendrecht. In het televisieprogramma stond het toenmalige MO15-1 centraal.
De uitzending is terug te kijken op YouTube  >>

 

Zaterdag 3 seizoen 2015-2016

Binnen VV Papendrecht leefde halverwege het vorige decennium de wens om bij de senioren een prestatiegericht opleidingselftal te hebben. Dit leidde in de zomer van 2015 tot de oprichting van een nieuwe ploeg die als Zaterdag 3 aan het seizoen 2015-2016 zou gaan beginnen. Hiervoor werd in de persoon van Wout van Dijk een nieuwe trainer aangetrokken. De overige begeleiding bestond uit leider Dick Verschoor en assistent-scheidsrechter Gert de Vogel. Aanvoerder werd Marc Commandeur. Trainer Wout, door de spelers Wood genoemd, probeerde de spelers keer op keer op zeer speciale wijze te motiveren. Zijn speeches werden met de week creatiever. De tegenstanders waren jonge honden die over het veld vlogen. Een kop koffie uit een automaat drink je net zo makkelijk als een dure espresso. Je kon het zo gek niet bedenken. Ook op de trainingen probeerde Wood de jongens meer bij te leren. De afwerkoefeningen met de dropkick staan nog in het geheugen gegrift. Dat één speler ook daadwerkelijk een dropkick scoorde in een wedstrijd, was dan ook een hoogtepunt voor trainer Wood. Het bleek een groot succes want al vier wedstrijden voor het einde kon het derde zaterdagelftal zich tot kampioen laten kronen. Uiteindelijk sloot het team de competitie zonder puntverlies af en met meer dan 100 gemaakte doelpunten. Spits Mischa scoorde 40 keer.

    

De strijd om de districtsbeker verliep eveneens uitstekend. Na een sterke reeks wedstrijden werd de halve finale bereikt die plaatsvond op ons het hoofdveld. Tegenstander was Zaterdag 4. Het geroutineerde vierde elftal, dat onder leiding stond van Joop Warner, maakte het de jonge garde bijzonder lastig maar uiteindelijk boekte het derde een 1-3 overwinning. Op 28 mei 2016 speelde Zaterdag 3 de finale van districtsbeker op het sportpark van Peursum in Giessenburg. Tegenstander op de benauwde zaterdag was SteDoCo 3 dat eveneens kampioen geworden was. Bij de wedstrijd waren veel supporters van Voetbalvereniging Papendrecht komen kijken. Papendrecht 3 pakte direct het initiatief. Al snel kreeg de ploeg een strafschop na hands die door Mischa werd benut. Kort voor rust werd het 1-1. Na rust zette Mischa de Papendrechters opnieuw op voorsprong. Marco benutte een tweede penalty en zette zo de 3-1 eindcijfers op het bord. Voor het eerst in de clubgeschiedenis verloor een VV Papendrecht-team, dat actief was in zowel de competitie als de beker, geen enkele keer. Maar één keer werd gelijkgespeeld, de allereerste wedstrijd van het seizoen. Na de dubbel werd trainer Wood door de spelers geridderd tot Sir Wood. Toen het team het seizoen daarop weer promoveerde, besloten de spelers Sir Wood zelfs tot Lord Wood uit te roepen. Lord Wood heeft in zijn twee seizoenen bij VV Papendrecht laten zien dat je in korte tijd een plekje in de geschiedenis kan veroveren.

 

Zondag 3 en Zondag 35+1 in evenwicht

Op zondag 5 september begon even na 10 uur de eerste oefenwedstrijd van een tweeluik tussen Zondag 3 en Zondag 35+1. In de beginfase waren beide elftallen aan elkaar gewaagd maar al snel kreeg Zondag 3 de overhand. Dit resulteerde in de openingstreffer van tiener en gastspeler Deacan. Vervolgens kreeg het in het wit gehulde Zondag 3 meer kansen maar aan de kant van de Zondagveteranen was doelverdediger Rob in bloedvorm. Halverwege de tweede helft was hij echter kansloos na een weergaloze actie van Peter en een dito wippertje. Na de 0-2 ging Zondag 35+1, geïnspireerd door de aanvuringen en bemoedigende woorden van supporter Wim E., verwoed op jacht naar de aansluitingstreffer maar ook aan de kant van Zondag 3 stond in de persoon van Maurice een sterke doelman onder de lat die niet wenste te capituleren. In de slotfase moest bij de Zondagveteranen de een na de ander met een blessure naar de kant waardoor ze met zijn tienen eindigden. Zondag 3 profiteerde hiervan middels treffers van Jan en Mark S. Eindstand: 0-4.

   

Een week later waren de rollen omgedraaid. De Zondagveteranen, die voor de gelegenheid Deacan in de gelederen hadden, waren duidelijk uit op revanche en die kwam er ook. Opnieuw was het Deacan die de score opende. Na een half uur kon Gerrit alleen af op Maurice die zijn inzet keerde. Bas was echter goed meegelopen en deponeerde de bal in het lege doel. Niet veel later raakte Mark L. de onderkant van de lat met een fraaie boogbal waarna de bal via de rug van de ongelukkige Rob in het doel viel. Even na rust kon Mark S. na een sterke actie alleen op Rob af maar de goalie plukte de bal voor zijn voeten weg. Waar een week eerder de Zondagveteranen met blessureleed kampte, was dat deze keer bij Zondag 3 het geval. Na een uur spelen stond de ploeg met tien man. Vlak voor tijd sloeg Zondag 35+1 toe dankzij Martin. Eindstand 3-1.

    

Het waren twee leuke wedstrijden die geleid werden door een foutloze Aad Koot. Nogmaals dank voor het fluiten Aad!

 

NIX18 is de afspraak

Sport is het leukst als iedereen sportief is. Binnen de lijnen van het veld maar ook daarbuiten. VV Papendrecht werkt al jaren actief aan een gezonde sportomgeving. Ons sportcomplex is rookvrij en we houden ons strikt aan de Alcoholwet. Dit betekent onder meer dat geen alcohol geschonken of doorgegeven wordt aan jongeren onder de 18 jaar. VV Papendrecht werkt daarom mee aan de NIX18-campagne in de sport die recentelijk gelanceerd is. Onder meer door duidelijk opgehangen materialen inde kantine laten we bezoekers weten dat onze barvrijwilligers geen alcohol schenken aan jongeren onder de 18 en dat het niet toegestaan is om alcohol door te geven aan jongeren onder de 18. Bij VV Papendrecht is NIX18 de afspraak.

 

DRINGEND: vacatures jeugd

Beste leden, vrijwilligers en ouders,

Voorafgaand aan elk seizoen zijn de teamindelingen voor de jeugd een (in)spannende aangelegenheid. Naast het indelen van onze jeugdspelers zien we dat het vinden van jeugdtrainers -en leiders elk seizoen lastiger wordt. Op dit moment zijn er helaas nog enkele teams zonder trainers en leiders, ondanks meerdere verzoeken op deze website en persoonlijke gesprekken die we met diverse mensen hebben gevoerd. Ik doe dan ook met klem een beroep op iedereen om toch te kijken wat je voor deze teams zou kunnen betekenen. Een trainerschap met meerdere mensen behoort ook tot de mogelijkheden. Het gaat hierbij met name om JO15-1, JO14-1 en JO7-1. Het zou verschrikkelijk zijn als we deze teams uit de competitie moeten halen omdat niemand opstaat om deze kinderen te trainen en te begeleiden tijdens de wedstrijden. Voor toelichting over de specifieke teams en taken ben ik te bereiken onder jeugdvoorzitter@vvpapendrecht.nl.

Met sportieve groeten,

Rick Croese
Jeugdvoorzitter

 

Promo VV Papendrecht bij RTL4

Zoals eerder gemeld is VV Papendrecht binnenkort te zien tijdens de eerste aflevering van het tweede seizoen van het RTL-programma Clubliefde dat gepresenteerd wordt door Jochem van Gelder. De uitzenddata en -tijden zijn:

 • Zaterdag 11 september om 17.00 uur;
 • Zondag 12 september om 12.30 uur en om 16.30 uur.

Inmiddels is een promo vrijgegeven die u kunt bekijken op Facebook  >>

En vergeet niet tijdens het tweede weekend van september af te stemmen op RTL4 voor het programma Clubliefde met het toenmalige MO15-1 in de hoofdrol.

 

Komende zaterdag Open Huis

Op zaterdag 11 september kunt u VV Papendrecht bezoeken tijdens de Open Huis – Proeverij 2021. Bezoekers kunnen in de Commissiekamer een consumptiebon krijgen voor in de kantine en/of een waterijsje voor de kinderen. De Commissiekamer is het hart van elke wedstrijddag. Hier komen teamleiders zich hier melden, maken scheidsrechters zich klaar voor hun wedstrijd en worden alle problemen worden opgelost. Neem gerust ons magazine en eventueel een inschrijfformulier mee. Lid worden is al mogelijk vanaf 4 jaar. Het is elke zaterdag een drukte van belang bij onze club. ’s Ochtends voetbalt de jongste jeugd. De senioren sluiten de dag af. Op de overzichtskaart ziet u ons sportcomplex afgebeeld. U kunt deze gebruiken om een indruk te krijgen van onze accommodatie.

 1. Ingang.
 2. Rood-Zwarte Plein, de ontmoetingsplek van de club.
 3. Kleedkamers.
 4. Commissiekamer.
 5. Hoofdveld.
 6. Cees van Swietenveld, speciaal aangelegd voor de allerjongsten.
 7. Kruispunt, hier kunt u mooi zien hoe groot ons complex is. VV Papendrecht beschikt over 5 grote voetbalvelden.
 8. Het pannaveld, populaire ontmoetingsplek voor de jeugd en voor het uitproberen van voetbaltrucjes.
 9. Kantine.
 10. Uitgang.

We hopen u graag komende zaterdag te zien op sportpark Slobbengors.

 

Word lid en krijg een gratis trainingsset van Quick

Het seizoen 2021-2022 is begonnen. Wil jij ook lekker voetballen? Word dan lid van de mooiste club van Papendrecht en ontvang een gratis trainingsset van onze teamwearpartner Quick. Voetbalvereniging Papendrecht heeft veel te bieden. Buiten een grote jeugdafdeling is de afdeling voor dames en meisjes een snelgroeiende tak. Daarnaast heeft VV Papendrecht de nodige gemengde jeugdploegen. Voor iedereen bestaan mogelijkheden om te voetballen. Zo zijn er veteranenelftallen, O23-ploegen, een G-team en zijn er Powervrouwen actief die het heerlijk vinden om in trainingsvorm wekelijks tegen een balletje te trappen. Sportpark Slobbengors beschikt over vijf voetbalvelden, een pannaveld en voor de allerkleinsten een speciaal minipupillenveld. Maar het is niet alleen voetbal. Zo worden allerlei evenementen georganiseerd als themafeesten, tentenkampen, groepsweekenden, gourmet- en barbecueavonden, voetgolf, sport-, spel- en doedagen en nog veel meer. VV Papendrecht is dus een club die bruist van de activiteiten. Kom eens langs voor een gratis proeftraining. Je bent altijd welkom. Of neem contact met ons op, bijvoorbeeld per e-mail:

Secretariaat: secretaris@vvpapendrecht.nl.
Jeugdzaken: jeugd@vvpapendrecht.nl.
Lid worden: ledenadministratie@vvpapendrecht.nl.

Meer informatie over lid worden staat op de pagina Lidmaatschap  >>

 

VV Papendrecht ondersteunt sportklas De Lage Waard

Gedurende de maand september zullen twee sportklassen van de Papendrechtse scholengemeenschap De Lage Waard met kinderen in de leeftijd van 13 en 14 jaar, onder leiding van sportdocent Stefan van Rijn, elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur een voetbalclinic op ons sportcomplex volgen. Deze zal door Ton Rutterman worden gegeven. Hiermee geven we een vervolg aan de eerdere samenwerking met De Lage Waard die in 2019 werd opgezet.

 

E2 voorjaar 1979

Op bijgaande teamfoto, die waarschijnlijk uit het voorjaar van 1979 is, staat E2. Ronald van der Wens, die rechts naast de beker zit, heeft mooie herinneringen aan een prachtige tijd. “Ondanks dat het meer dan 40 jaar geleden is, kan ik me nog wel herinneren dat het een superleuk jaar was met een gezellig team dat veel talentvolle voetballers telde.” Dit blijkt wel uit het feit dat teamleden Jacco Hessing en Anton Schreuders, Speler van het Jaar in respectievelijk 1995 en 2002, jarenlang met Zondag 1 uitkwamen op het hoogste amateurniveau. “We werden met E2 ongeslagen kampioen en wonnen alle (2 of 3) toernooien met als hoogtepunt de beker van 1 meter en 5 centimeter hoog (zie foto) waar de prijzenkast van VV Papendrecht speciaal voor moest worden verbouwd. Leiders waren Cor van Dongen, die jarenlang hoofdleider is geweest, en Peter Kroes, rechts op de foto. Veel ouders stonden wekelijks langs de lijn om ons aan te moedigen. Van de heer Schreuders (de vader van Anton), die een staalbedrijf had (Schreuders Staal), kregen we onze eerste gesponseerde trainingspakken en tassen. Enkele spelers hebben later hun geluk beproefd in het noorden van het land of zijn zelfs geëmigreerd naar Curaçao of Amerika. Veel van de teamleden staan nu als vader langs de kant om hun zoons aan te moedigen en/of zijn zelf leider geworden. Ik denk dat ik meer dan de helft van deze jonge mannen nog regelmatig zie en vaak wordt er toch nog wel iets over dit jaar gezegd.”

De spelers zijn:
Staand van links naar rechts: Patrick van Dongen, Joan van der Veen, Remco Baris, Leon Verbeek, Peter ten Brink, Marco Kroes, Johan Kats, Gerrit Schutte en Jacco Hessing.
Zittend van links naar rechts: Willem Goossen, Peter Hoederop, John Koote, Ronald van der Wens, Remco Dupuis, Edwin van der Linden en Anton Schreuders.

 

Open Huis Proeverij op 11 september

Aan het eind van week 36 zetten de maatschappelijke organisaties in Papendrecht hun deuren open. Tijdens de ‘Open Huis – Proeverij 2021’ presenteren ze zichzelf en hun activiteitenaanbod. Inwoners van de gemeente Papendrecht zijn van harte uitgenodigd om een kijkje achter de schermen te nemen en te ‘proeven’ van het activiteitenaanbod. Medewerkers en vrijwilligers vertellen graag over hun activiteiten. Je wacht een hartelijke ontvangst met koffie, thee en een verrassing. Ben jij op zoek naar vrijwilligerswerk of zoek je een leuke sportclub voor jezelf of je kind? Ga dan op pad naar de zorgzame, culturele, creatieve, sportieve en ‘groene’ organisaties in Papendrecht. Uiteraard doet VV Papendrecht hieraan mee. Willen jij en je vader en moeder meer weten over onze club? Dan ben je van harte welkom. Je kunt onder meer jeugd- en seniorenwedstrijden bezoeken, kijken wat de verschillende commissies als de jeugd- en wedstrijdcommissie doen, een rondleiding krijgen, veldvoorbereidingen meemaken en nog veel meer.

We verwelkomen je op zaterdag 11 september graag op ons sportcomplex.

 

VV Papendrecht in de media

In de maand augustus werd wederom veel geschreven over Voetbalvereniging Papendrecht. Zo had het Algemeen Dagblad Regio Dordrecht een leuk interview met eerste-elftalspelers Stephan Bravenboer en Nick Kamerling. Verder kwamen in de lokale media de Jubileumwedstrijden uitgebreid aan bod. Zo stond bijvoorbeeld de aankondiging van de wedstrijd tegen FC de Rebellen op de website van Dordt Centraal en was het wedstrijdverslag te lezen bij Het Kontakt-Klaroen.nl. Papendrecht.net publiceerde de impressie van Dé Derbydag en RTV Papendrecht had daar zelfs een heuse reportage over. Het verslag van de Westfalia VV Papendrecht-Voetbaldagen 2021 staat eveneens op de website van RTV Papendrecht.

 

We gaan weer beginnen!

Na bijna een jaar zonder officiële wedstrijden is het eindelijk zover. In het eerste weekend van september staan de eerste bekerwedstrijden van het nieuwe seizoen op het programma. Op zaterdag 4 september staan direct enkele leuke voetbalmatchen gepland. Papendrecht 1 begint om 14.30 uur met een thuisduel tegen het eerste van ASV Arkel. Vrouwen 1 start eveneens op het Slobbengors. Tegenstander is Nieuw Lekkerland VR1. Zaterdag 2 gaat naar sportpark Oostpolder voor de derby tegen Drechtstreek 2. De aftrap is om 12.00 uur. Het volledige wedstrijdprogramma staat op de website op de pagina Programma.

 

Vijfde Weekbrief van seizoen 2021-2022  (01-09-2021)

De vijfde Weekbrief van het seizoen 2021-2022 is naar de abonnees verzonden. Naast het wedstrijdprogramma voor de komende twee weken bevat deze de volgende artikelen: ‘Jubileumduel VV Papendrecht tegen FC de Rebellen’, ‘DRINGEND: vacatures jeugd’, ‘Westfalia VV Papendrecht-Voetbaldagen Dag 1’, ‘Westfalia VV Papendrecht-Voetbaldagen Dag 2’, ‘Westfalia VV Papendrecht-Voetbaldagen Dag 3’ ‘VV Papendrecht op RTL4 bij ‘Clubliefde’’, ‘Geslaagde Derbydag’, ‘OPen Huis Proeverij op zaterdag 11 september’, ‘Jubileum-Nieuwsbrief 28’, ‘VV Papendrecht in de media’, ‘E2 voorjaar 1979’, ‘Leuke opening seizoen Vrouwen 1’, ‘Alle competitie-indelingen bekend’, ‘Voorbeschouwing Papendrecht – ASV Arkel op 4 september’ en ‘We gaan weer beginnen’. De Weekbrief wordt meestal eens per twee weken uitgebracht. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen.

 

Jubileum-Nieuwsbrief 28  (31-08-2021)

In de tweede helft van augustus werden vanwege het 100-jarig bestaan van Voetbalvereniging Papendrecht maar liefst drie Jubileumwedstrijden gespeeld. Meer hierover kunt u lezen in de 28e Nieuwsbrief van de Jubileumcommissie. U kunt Jubileum-Nieuwsbrief 28 downloaden door hier te klikken  >>

Voor nadere informatie over de Jubileumactiviteiten kunt u contact met ons opnemen via: jubileum@vvpapendrecht.nl.

 

Reportage Papendrecht – Drechtstreek door RTV Papendrecht

Op zaterdagmiddag 28 augustus heeft RTV Papendrecht een reportage gemaakt van Dé Derby tussen Papendrecht en Drechtstreek. De impressie kunt u bekijken op de website van RTV Papendrecht  >>

 

Geslaagde Derbydag

In het kader van de jubileumactiviteiten was het op de laatste zaterdag van de meteorologische zomer dan eindelijk Derbydag. Na een jaar uitstel stonden twee wedstrijden op het programma tussen VV Papendrecht en VV Drechtstreek. Om 12 uur was het de beurt aan beide reserve-elftallen. In een stevige maar faire wedstrijd trokken de blauw-witten met een 0-2 zege aan het langste eind. Een saillant detail is dat beide ploegen elkaar op de eerste zaterdag van september in de Oostpolder weer treffen, dan voor de beker.

Om half drie kwamen de hoofdmachten van beide verenigingen in actie. Voorafgaand aan de wedstrijd overhandigde VV Drechtstreek-voorzitter Steven Wierckx een cadeau aan VV Papendrecht-voorzitter Hans Jonker. VV Drechtstreek, dat overigens dit jaar zelf het 75-jarig jubileum viert, feliciteerde hiermee VV Papendrecht. De wedstrijd, die onder prima omstandigheden en met ruime publieke belangstelling werd gespeeld, was hartstochtelijk en vermakelijk, een echte derby dus. Een mooie afsluiting van de oefencampagne voor beide teams. De 1-1 uitslag was een aardig beeld van de wedstrijd. We kunnen terugkijken op een geslaagde en sfeervolle Derbydag. Het spelen van beide wedstrijden is hopelijk een mooi begin van een jaarlijks terugkerende traditie.

 

Alle competitie-indelingen bekend

Nadat de KNVB eerder dit seizoen al de nodige indelingen bekendmaakte, zijn nu ook de voorlopige competitie-indelingen gepubliceerd voor de junioren en de senioren die uitkomen in de B-categorie. Wil jij weten welke tegenstanders jij met je voetbalploeg gaat treffen? Ga dan op de website naar de pagina Teams  >>

Na het klikken op de naam van jouw team verschijnt de bijbehorende teampagina. Daarop vind je de indelingen plus het wedstrijdprogramma voor de komende weken. Zoals aangegeven betreft het voorlopige indelingen. Veranderingen zijn derhalve nog mogelijk. Heb je vragen over de indeling? Neem dan contact op met wedstrijdsecretaris Thomas van der Kaap: wedstrijdsecretariaat@vvpapendrecht.nl.

 

Westfalia VV Papendrecht-Voetbaldagen Dag 3

Op de laatste vrijdag van de zomervakantie vond op sportpark Slobbengors de derde en afsluitende dag van de Westfalia VV Papendrecht-Voetbaldagen plaats. De begeleiders waren al om half 9 aanwezig om de materialen klaar te zetten en de trainingsvormen voor te bereiden. Dit ging redelijk vlug zodat ze ruim op tijd waren om de kinderen te ontvangen. In de ochtend was er een training voor de veldspelers en een keeperstraining voor de goalies. De tijd vloog voorbij. Tussen de middag kreeg iedereen weer een heerlijke lunch voorgeschoteld.

   

Het middagprogramma bestond uit een landentoernooi. Op twee halve velden werd 8 tegen 8 gespeeld. De teams waren goed ingedeeld. Ze waren behoorlijk gelijkwaardig waardoor veel werd gelijkgespeeld. Aan het slot speelden de beste drie landen alsook de verliezende landen nog in een poule tegen elkaar. Na afloop van het voetballen werden op de hoofdtribune de prijzen uitgereikt aan de winnaars van alle onderdelen van de drie dagen. Alle deelnemers kregen een oorkonde en alle trainers een presentje voor hun hulp.

   

Een groot compliment aan alle vrijwilligers die ervoor gezorgd hebben dat de Westfalia VV Papendrecht-Voetbaldagen wederom bijzonder succesvol waren. Verder gaat onze dank uit naar Lidl Papendrecht voor de sponsoring van het fruit en het drinken. Tot slot willen we Yvonne van der Zande, Kiki Smit en Rob Regeer bedanken voor de verslaggeving en de foto’s. Het was opnieuw een leuke opening van het voetbalseizoen en we wensen iedereen heel veel succes en plezier in het aankomende jaar.

 

Westfalia VV Papendrecht-Voetbaldagen Dag 2

Op donderdag 26 augustus was het tijd voor dag 2 van de Westfalia VV Papendrecht-Voetbaldagen 2021. Het was iets minder warm dan op de eerste dag, dus perfect voetbalweer. Desondanks was het dorstig weer. Hierop werd gelukkig prima ingespeeld door de organisatie die ervoor zorgde dat iedereen de hele dag door voldoende te drinken had.

     

In de ochtend werden de keepers stevig onder handen genomen. Naast techniektrainingen en diverse positiespellen kregen de kinderen op ook freestylevoetballes van Bailey de Regt dat plaatsvond op ons pannaveld. Een leuke afwisseling om zo nieuwe ’trucjes’ te leren. Na de lunch, die weer uitstekend verzorgd was door het kantinepersoneel, stond in de middag een 4×4-toernooi op het programma. Moe en voldaan konden de kids daarna weer naar huis om uit te rusten voor morgen, alweer de laatste dag.

   

 

Westfalia VV Papendrecht-Voetbaldagen Dag 1

Op woensdag 25 augustus startte alweer de elfde editie van de VV Papendrecht-Voetbaldagen. Na het openingswoord door de organisatie werden de deelnemers ingedeeld in groepen. Ze kregen één of twee begeleiders toegewezen, waaronder jeugdleden en mensen van de A-selectie. Iedereen kreeg, met dank aan sponsor Westfalia Fruit, een schitterend, nieuw voetbaltenue. Nadat Yvonne van der Zande alle kinderen en begeleiders op de foto had gezet, was het tijd om naar de velden te gaan.

   

Onder het genot van een heerlijk zonnetje kregen de deelnemers allerlei voetbalvormen voorgeschoteld als positiespelletjes en afronden met trainingspoppen voor de doellijn. Uiteraard werden ook enkele partijtjes gespeeld. Na enkele uren voetbalpret was het tijd om weer naar huis te gaan.

   

 

VV Papendrecht op RTL4 bij ‘CLubliefde’

Op zaterdag 7 maart 2020 zijn op ons sportcomplex opnamen gemaakt voor het televisieprogramma ‘Clubliefde’. De dag stond in het teken van het Papendrechtse meisjesteam onder 15 jaar. Ook scheidsrechter Bo Jonker en enkele prominente VV Papendrechters werden gevolgd. Direct daarna brak de coronacrisis uit waardoor het ruim anderhalf jaar geduurd heeft voordat we het resultaat kunnen bewonderen. Binnenkort is het eindelijk zover. Voetbalvereniging Papendrecht is te zien tijdens de eerste aflevering van het tweede seizoen van het RTL-programma dat gepresenteerd wordt door Jochem van Gelder. De aflevering wordt liefst drie keer uitgezonden op RTL4 en wel op:

 • Zaterdag 11 september om 17.00 uur;
 • Zondag 12 september om 12.30 uur en om 16.30 uur.

Na de laatste keer wordt de aflevering op YouTube gezet. Zodra daarover meer bekend is, zullen we dat laten weten. Dus stem tijdens het tweede weekend van september af op RTL4 voor het programma Clubliefde met VV Papendrecht in de hoofdrol.

 

Bestrating weer keurig dankzij Schraapploeg

Iedereen die ons sportcomplex de afgelopen maanden bezocht heeft, zal gemerkt hebben dat de bestrating er tot eind juli nou niet bepaald netjes uitzag. Reden voor Werkgroep de Schrapers de afgelopen weken de handen weer eens uit de handen te steken. Het resultaat mag er zeker zijn. De Schraapploeg heeft duidelijk van zich laten spreken. Al het onkruid is verwijderd en de bestrating ligt er weer keurig en schoon bij. Een grote pluim aan De Karperkoning, Heintje, Sir Tinky, Geter, Bram Blom, Ton Rutteman en Marc de Groen.

       

 

     

      

 

Geen soos op 25 augustus

Komende woensdag gaat de Gouwe Ouwe Papendrecht-Soos niet door. In de laatste week van de zomervakantie vinden namelijk de Westfalia VV Papendrecht-Voetbaldagen plaats. Op 25 augustus is de kantine daardoor niet beschikbaar voor de Ouderensoos met als logisch gevolg dat die op de laatste woensdag van augustus niet gehouden kan worden.

 

Jubileumwedstrijd VV Papendrecht tegen FC de Rebellen

Op zaterdag 21 augustus werd eindelijk ter ere van het 100-jarig bestaan van onze club de uitgestelde jubileumwedstrijd van VV Papendrecht tegen FC de Rebellen gespeeld. Onder fraaie weersomstandigheden liet voormalig betaaldvoetbalarbiter Roelof Luinge om 15 uur de aftrap verrichten.

   

Het bleek dat de Rebellen al 665 dagen aan het wachten waren op een voetbalwedstrijd. Dit was ook te zien aan de oud-profs. Ze waren gretig, enthousiast en sommigen hadden nog wat coronakilo’s aan het lijf. Coach Mario Been probeerde zijn mannen vooral simpel te laten voetballen. Tegen de jonge, fitte spelers van ons eerste gemixt met een aantal gewiekste veteranen was dit makkelijker gezegd dan gedaan. Vooral bij het eerste doelpunt van Peter Bouw droop de klasse er weer vanaf. Een voorzet kwam bij Bouw in de 16 en waar iedereen dacht dat hij de bal op de pantoffel zou nemen, wipte hij die subtiel over doelman Noah Zeeuw. Ook het weerzien van ‘De Giraffe’ Bert Duthler in de rood-zwarte kleuren was memorabel. Uiteindelijk werd de rust bereikt met een 1-1 stand nadat Ricky van den Bergh een vrije trap erin had geschoten.

    

In de tweede helft kwam de ene na de andere legende het veld in. Noemenswaardig was de invalbeurt van ‘de man van glas’ Teus Baars. Hij haalde de twee minuten waarna een zweepslag een einde maakte aan zijn invalbeurt. Nadat Andwelé Slory met een fantastisch afstandsschot de gasten op voorsprong had gezet, maakte Stephan Bravenboer gelijk. Vervolgens kwam Papendrecht op voorsprong waarna Ruben Schaken de 3-3 liet noteren. Jarden van Ek zorgde ervoor dat Papendrecht met een 4-3 zege van het veld stapte. Zelfs onze eigen Rebel Gerrit Schutte kon daar niets aan veranderen.

   

Naast het voetballen vonden nog enkele leuke activiteiten plaats. Zo mochten diverse jeugdleden proberen de goalie van FC de Rebellen vanaf de penaltystip te verschalken. Verder was de derde helft dik in orde wat zeker beaamd werd door de gasten wat te lezen is op de website van FC de Rebellen  >>

      

VV Papendrecht heeft weer een mooie jubileumactiviteit mogen organiseren. Helaas nog steeds onder coronatijd waardoor weer rekening gehouden diende te worden met de noodzakelijke maatregelen. De circa 400 aanwezigen verleenden alle medewerking waarvoor een compliment zeker op zijn plaats is.

   

We willen iedereen bedanken die voor een prachtige dag heeft gezorgd en dan met name de Jubileumcommissie, Kiki Smit, Aad Koot en Erwin Schuil.

 

Westfalia VV Papendrecht-Voetbaldagen 2021

Met dank aan Westfalia Fruit vindt binnenkort de elfde editie plaats van de VV Papendrecht-Voetbaldagen. De deelnemers kunnen het volgende programma verwachten:

Woensdag 25 augustus
Start (kantine): 9.30 uur.
Einde: 16.00 uur voor 7-13 jaar en 13.00 uur voor 5-6 jaar.
Donderdag 26 augustus
Start (omgekleed in Westfalia-kleding): 10.00 uur.
Einde: 16.00 uur voor 7-13 jaar en 13.00 uur voor 5-6 jaar.
Vrijdag 27 augustus
Start (omgekleed in Westfalia-kleding): 10.00 uur voor 7-13 jaar en 12.30 uur voor 5-6 jaar.
Einde: 16.00 uur.

De eindtijden zijn richttijden. Het zou dus kunnen dat een trainingsdag eerder afgelopen is dan gepland. Houd daar a.u.b. rekening mee, zeker voor de afsluitende dag. Meer informatie staat in de informatiebrief die u hier kunt downloaden  >>

De organisatie is momenteel druk bezig met het afronden van de voorbereidingen. Het is een hele operatie van zaken die geregeld dienen te zijn als begeleiding, kantinepersoneel, tenues, ballen, trainingsmaterialen, oorkondes, etc. Maar met vereende krachten gaat dat natuurlijk allemaal goed komen en gaan wij er met zijn allen drie fantastische voetbaldagen van maken.

Organisatie Westfalia VV Papendrecht-Voetbaldagen 2021

 

Vierde Weekbrief van seizoen 2021-2022  (19-08-2021)

De vierde Weekbrief van het seizoen 2021-2022 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat de volgende artikelen: ‘Papendrecht tegen oud-profs FC de Rebellen’, ‘Westfalia VV Papendrecht-Voetbaldagen 2021’, ‘Papendrecht – Drechtstreek op 28 augustus’, ‘Bestrating weer keurig dankzij Schraapploeg’, ‘Nieuw e-mailadres Technische Commissie’, ‘Twee ex-leden in voorselectie Oranje onder 19’, ‘Geen soos op 25 augustus’, ‘Kiki Smit van de webshop’, ‘Nieuwe reclame-uiting IJzer & Metaalhandel Stal’, ‘Jubileum-Nieuwsbrief 27’, ‘Spelregels seizoen 2021-2022’, ‘A1 in seizoen 1982-1983’, ‘Voorlopige indeling lagere seniorenteams’, ‘Eerste trainingsschema seizoen 2021-2022′, Indelingen beker en eerste fase bekend’ en ‘Nieuw oefenprogramma’. De Weekbrief wordt meestal eens per twee weken uitgebracht. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen.

 

Jubileum-Nieuwsbrief 27

Nog even en dan vinden drie spektakelvolle Jubileumwedstrijden plaats ter ere van het 100-jarig bestaan van VV Papendrecht. Meer hierover kunt u lezen in de 27e Nieuwsbrief van de Jubileumcommissie. U kunt Jubileum-Nieuwsbrief 27 downloaden door hier te klikken  >>

Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen via: jubileum@vvpapendrecht.nl.

 

Voorlopige indeling lagere seniorenteams

De voorlopige indeling van de lagere seniorenteams is beschikbaar. Staat je naam er niet bij, is je naam foutief geschreven, ben je volgens jou in een verkeerde ploeg ingedeeld of heb je een andere vraag over de voorlopige indeling, dan kun je per e-mail contact opnemen met onze secretaris Edwin Schreurs: secretaris@vvpapendrecht.nl.

Klik hier voor de voorlopige indeling van de lagere seniorenteams  >>

 

Eerste trainingsschema seizoen 2021-2022

We kunnen inmiddels weer beschikken over al onze voetbalvelden. Vanaf heden kan iedereen trainen volgens het nieuwe trainingsschema dat staat op de website op de pagina Trainingen  >>

Begin september zullen enkele veranderingen in het trainingsschema doorgevoerd worden. Ook daarna zijn kleine verschuivingen mogelijk. Indien dat het geval is, wordt het trainingsschema aangepast. Om de trainingen goed te laten verlopen zijn regels opgesteld waaraan iedereen zich dient te houden. Afwijken van die punten kan alleen na toestemming van het bestuur of accommodatiemanager Ton Rutteman. Het zijn kleine dingen die niet veel tijd kosten maar waar we allen profijt van hebben. Wij rekenen op ieders medewerking om het trainen met elkaar goed te laten verlopen.

 

Indelingen beker en eerste fase bekend

De KNVB heeft voor de senioren alle poule-indelingen voor de districtsbeker gepubliceerd en voor de junioren de eerste bekerronde. Voor de pupillen zijn de indelingen voor de eerste fase bekendgemaakt. Ben jij benieuwd welke tegenstanders jij met je voetbalploeg gaat treffen? Ga dan op de website naar de pagina Teams  >>

Na het klikken op de naam van jouw team verschijnt de bijbehorende teampagina. Daarop vind je de indelingen plus het wedstrijdprogramma voor de komende weken.

 

Twee ex-leden in voorselectie Oranje onder 19

Op dezelfde dag waarop Louis van Gaal met de voorselectie van het Nederlands elftal kwam, maakte Bert Konterman, de trainer van Oranje onder 19, zijn lijst bekend voor het oefenduel tegen de leeftijdgenoten van Italië. In de voorlopige selectie van Oranje onder 19 staan de namen van Guus Baars van Feyenoord en Gyan de Regt van Vitesse. Beiden zijn hun voetbalcarrière begonnen in de jeugd van VV Papendrecht. Dit bewijst maar weer eens de kracht van onze jeugdopleiding.

Guus (links op de foto) en Gyan startten tegelijk bij onze minipupillen en zijn samen verder gegroeid bij de jeugdafdeling van onze club. Ze vierden samen kampioenschappen in de F- en E-jeugd. Hierna ging Guus naar Feyenoord en zette Gyan zijn loopbaan voort bij FC Dordrecht. Nu komen ze elkaar tegen bij Oranje O19. Een waar voetbalsprookje!

 

Papendrecht tegen oud-profs FC de Rebellen

Iets meer dan een jaar geleden vierde VV Papendrecht haar 100-jarig bestaan volgens de toen geldende coronamaatregelen. We zijn nog steeds niet van COVID-19 af maar wel wordt een nieuwe, grote jubileumactiviteit georganiseerd. Op 21 augustus zal een spectaculaire jubileumwedstrijd plaatsvinden op sportpark Slobbengors. Een combinatieteam van huidige eerste-elftalspelers en legendes uit het roemrijke verleden van de club zullen het opnemen tegen FC de Rebellen. Die ploeg bestaat uit oud-eredivisiespelers en culthelden. Het treffen tussen Papendrecht 1 en 100 pupillen, dat aanvankelijk eveneens op 21 augustus zou plaatsvinden, is verplaatst naar een later tijdstip.

De legendes van VV Papendrecht die u weer in de prachtige rood-zwarte kleuren mag bewonderen zijn:
Jos en Sjaak van Giersbergen, Teus Baars, Peter Michielse, Jacco Hessing, Bert Duthler, Mark van der Leeden, Aart van Toor, Anton Schreuders, André Tamerus, Maikel Blom, Peter Bouw, John Vievermans en Agnes Bouw.

De Rebellen die we gaan zien zijn:
Mario Been (coach), Sjaak Polak, Ricky van den Bergh, Geert den Ouden, Jeroen Heubach, Romano Denneboom, Ruben Schaken, Paul Jans, René van Dieren, Martijn Meerdink, Olaf Lindenbergh, Leo Koswal en Andwelé Slory.

De toegangsprijs is 5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis naar binnen. Om 15.00 uur zal topscheidsrechter Roelof Luinge voor de aftrap fluiten. De wedstrijd wordt georganiseerd onder de huidige coronarichtlijnen. Dit betekent voor elke toeschouwer een vaste plaats en anderhalve meter afstand houden. Uiteraard zal na afloop van het voetballen ook de derde helft van groot belang zijn.
Dus tot komende zaterdag op ons prachtige sportpark!

 

Kiki Smit van de webshop

In de Weekbrief van 11 maart 2020 stond het bericht dat de eerste officiële webshop van VV Papendrecht gelanceerd was. Opvallend was dat in dezelfde Weekbrief het eerste bericht van VV Papendrecht stond over de ‘Gevolgen van het coronavirus voor het voetbal’. Jarenlang werden artikelen verkocht in onze winkel die gevestigd was in de kantine. De winkel werd gesloten en de vereniging richtte zich volledig op online verkoop. Daarvoor werd een team gevormd bestaande uit Jan Willem de Man, Eimerd van de Griend en Kiki Smit. De eerste artikelen op de webshop waren jubileumartikelen voor het 100-jarig bestaan van VV Papendrecht zoals het jubileumbier. Wij spraken met Kiki over het eerste jaar van de webwinkel.

Wat waren de verwachtingen van de webshop?
‘’We begonnen met lage verwachtingen omdat we een beperkt assortiment hadden. De bekendheid was relatief klein en door de coronatijd verliep veel berichtgeving alleen via de website, de Weekbrief en de sociale media.” Diezelfde coronatijd zorgde wel voor het opzetten van speciale acties. Zo werden sportpakketjes voor de jeugd samengesteld. Kiki: ‘’Dit was een heel succesvolle actie en zorgde ook voor meer bekendheid van de webwinkel bij veel ouders. Hierdoor stegen de bestellingen.’’ Daarnaast werd een Vaderdagactie opgezet en werden leuke pakketten gemaakt van wijn en speciaalbieren uit de kantine die goed verkochten.

Wat is de hardloper geweest van het afgelopen jaar?
‘’Het jubileumboek was absoluut de hardloper van het afgelopen jaar.’’ Het boek, dat op 31 juli 2020 werd gelanceerd door de Jubileumcommissie, is nu al uitverkocht. Mensen kunnen zich nog wel inschrijven voor de tweede druk. Kiki: ‘’Nu lopen de handschoenen en schoenentasjes goed door. Aangezien de vereniging voor veel mensen geruime tijd gesloten was, is het lang enigszins aan de stille kant geweest.’’

Wat is een tip van jou?
‘’We hebben veel oude artikelen in de uitverkoop omdat we met VV Papendrecht van kledingleverancier Beltona naar Quick zijn overgegaan. Zo hebben we veel keeperskleding en voetbalsokken voor lage prijzen en bijna in alle maten. Tevens hebben we nog leuke jubileumartikelen zoals de VV Papendrecht-sjaal, -pet en -paraplu. Maar ook mooie aanvoerdersbanden en een leuk mini-T-shirt.”

Wat zou je nog meer aan het assortiment willen toevoegen?
Meer VV Papendrecht-accessoires, uiteraard wel voetbalgerelateerd, zodat de club in het dorp meer zichtbaar wordt. Bijvoorbeeld tassen of bidons, noem het maar op. Het is toch tof als jeugdspelers met spullen rondlopen waarop het logo van VV Papendrecht staat. Of dat ouders, opa’s en oma’s met spullen van VV Papendrecht langs het veld staan.’’

Hoe zie je de toekomst van de webshop?
“We moeten meer gaan werken met onze sociale media. Ik zit nog met veel ideeën. We houden een kleine voorraad aan maar alles wat niet op voorraad ligt, wordt snel besteld. Verder kan uiteraard alles geretourneerd worden als het niet past. Nu de winkel is weggevallen, hebben we een mooie webshop als alternatief wat volledig in het belang van de club is.’’

Kijk dus eens op de webshop van VV Papendrecht. Er staan prachtige artikelen te koop.

 

Nieuw oefenprogramma

In het oefenprogramma van ons eerste en tweede selectieteam zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Het ziet er nu als volgt uit:

 • Zaterdag 14 augustus  15.00 uur: IFC – Papendrecht
 • Dinsdag 17 augustus  20.00 uur: Papendrecht – ASWH onder 23
 • Dinsdag 24 augustus  20.15 uur: Nivo Sparta – Papendrecht
  Dinsdag 24 augustus  20.00 uur: Papendrecht 2 – GSC/ODS 1
 • Dinsdag 31 augustus  20.00 uur: Papendrecht – Sparta AV
  Dinsdag 31 augustus  20.00 uur: Streefkerk 2 – Papendrecht 2
 • Dinsdag 7 september  20.00 uur: Papendrecht – Rijsoord
  Dinsdag 7 september  20.00 uur: LRC  2 – Papendrecht 2
 • Dinsdag 14 september  20.00 uur: GRC14 – Papendrecht

Tot het eerste weekend van september spelen nog enkele ploegen oefenwedstrijden.

 • Zondag 29 augustus  12.00 uur: Papendrecht Zon35+1 – Aeolis 35+2
 • Woensdag 1 september  19.00 uur: RCD JO17-1 – Papendrecht JO17-1

 

A1 in het seizoen 1982-1983

Op de elftalfoto staat A1 uit het seizoen 1982-1983. Een bijzonder talentvolle groep. Bijna iedereen heeft later de seniorenselectie gehaald. De meesten speelden al samen vanaf de jongste jeugd. Ze voetbalden die jaren altijd op hoog niveau en zijn vaak kampioen geworden. Ook dat jaar met A1, met leider Wim van der Wiel, grensrechter Piet Molenaar en sponsor Cees van Swieten. Trainer was Leo Vroegindeweij. Al voor de laatste speeldag was A1 kampioen van de Dordtse klasse. Vervolgens speelde de ploeg nacompetitie met de vier andere districtskampioenen om twee plekken in de regionale klasse, destijds het een-na-hoogste niveau. Het betrof een halve competitie. Thuis werd tegen Alexandria’66 een 2-2 gelijkspel behaald. Uit bij Woerden werd op weergaloze wijze met 2-8 gewonnen, onder andere dankzij een werelddoelpunt van Henk van der Steen. Vervolgens werd op het Slobbengors met 1-1 gelijkgespeeld tegen RVC. De slotwedstrijd was in Zwammerdam. Winst op ARC zou promotie betekenen. Dat lukte na een zwaar bevochten 1-3 zege. Het leidde tot een groot feest in de bus naar huis en daarna op ons sportcomplex.

Teamlid Addy: “Het was een geweldig team, bestaande uit vier oudjes (Chris Klein, Erik Hardam, Henk van der Steen en doelman Frans van Houwelingen) en voor de rest eerstejaars A-spelers. Trainer was destijds Leo Vroegindeweij. Ik herinner ik me vooral een oefening waarbij hij zelf de afronding voordeed. Hilariteit alom en die bal zijn we volgens mij nu nog steeds kwijt. Aanvoerder Chris Klein had een geweldig en kiezelhard schot in zijn benen, maar was ook de man die zo langzaam naar het Slobbengors kon fietsen dat hij net niet omviel. Wij (Addy, Henk M. en Michel) vertrokken standaard 10 minuten later vanuit dezelfde straat en waren altijd eerder dan Chris op de voetbal. We trainden meestal boven op de dijk waar nu Fokker zit. Weer of geen weer, trainen kon altijd. We speelden bij thuiswedstrijden vaak voor meer dan 100 man en gingen na de wedstrijd altijd de kantine in. Behalve ikzelf voetballen tegenwoordig nog twee teamleden van destijds op recreatief niveau op zondag. Sylvester heb ik nog wel eens op zondag zien aansluiten bij Zondag 3. Waarschijnlijk was hij dan net niet op tijd aanwezig. De foto is van een kleine 40 jaar geleden. De tijd vliegt!”

 

Nieuwe reclame-uiting IJzer & Metaalhandel Stal

In de laatste week van juli is een nieuw dak op onze hoofdtribune geplaatst. Sinsdien hangt langs de gehele voorkant van het dak een nieuwe reclame-uiting van IJzer & Metaalhandel Stal. Bij IJzer & Metaalhandel Stal kunt u terecht voor de inkoop en verwerking van oud ijzer en metaalafval. Desgewenst kan gratis een container geplaatst worden of kunnen de materialen ter plekke ingeladen worden met een kraan. Dankzij goede contacten is het Papendrechtse bedrijf in staat een hoge prijs voor uw oud ijzer en metaal te betalen. Veel grondstoffen worden steeds schaarser. Daarom is het van groot belang dat die op een goede en verantwoorde manier gerecycled worden. IJzer & Metaalhandel Stal zorgt ervoor dat alle materialen na het sorteren op de juiste manier worden aangeboden bij de eindverwerkers. Het afvoeren van oud ijzer en metaal levert de klant dus niet alleen geld op. Het draagt ook meteen bij aan een beter milieu.

     

Al sinds de oprichting is het bedrijf actief op en rondom het spoor. Het specialisme is dan ook spoorgebonden sloopwerkzaamheden. U kunt er terecht voor het knippen en afvoeren van bovenleidingen, de sloop van draagconstructies, het afvoeren van betonblokken, het snijbranden van portalen en dergelijke. Ook objecten die behandeld zijn met het schadelijke chroom-6 kunt u laten slopen. Asbestinventarisatie en het saneren en afvoeren van asbesthoudende materialen behoren eveneens tot de mogelijkheden. Zo bent u veilig en snel van uw asbest af. IJzer & Metaalhandel Stal heeft vakbekwaam, gecertificeerd en enthousiast personeel met jarenlange ervaring. Service, tevreden klanten en milieubewustzijn staan hoog in het vaandel. Het bedrijf staat voor een doelgerichte en flexibele aanpak en kan zijn klanten altijd op korte termijn van dienst zijn. VV Papendrecht bedankt IJzer & Metaalhandel Stal voor alle inspanningen.

 

Spelregels seizoen 2021-2022

Recentelijk zijn de spelregels voor het nieuwe seizoen bekendgemaakt. Ook dit jaar zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste betreft de interpretatie van hands. Niet elke aanraking van de bal door een speler met de hand of arm is een overtreding. Er is sprake van strafbaar hands als een speler:

 • de bal opzettelijk raakt met zijn hand of arm, zoals door het bewegen van de hand of arm richting de bal;
 • de bal met hand of arm raakt wanneer dit het lichaam op onnatuurlijke wijze groter heeft gemaakt;
 • scoort in het doel van de tegenstander, rechtstreeks vanaf de hand of arm of direct nadat de bal de hand of arm geraakt heeft, zelfs als dit onopzettelijk gebeurt.

Onopzettelijk hands dat ertoe leidt dat een ploeggenoot scoort of dat er een scoringskans ontstaat, wordt niet langer als een overtreding beschouwd.

 

Nieuw e-mailadres Technische Commissie

Met ingang van het nieuwe seizoen heeft de Technische Commissie (TC) een andere structuur gekregen. De TC is opgesplitst in drie delen, namelijk TC-heren, TC-vrouwen en TC-jeugd. De TC-heren wordt ingevuld door Jacco Hessing, Theo Smit en Bert Duthler (coördinator) en houdt zich bezig met de A-selectie van de heren; Zaterdag 1 en 2. De TC-vrouwen bestaat uit Lonneke Michielse en Monique Klooster (coördinator) en is betrokken bij Vrouwen 1 en MO23. De TC-jeugd wordt ingevuld door Hoofd Jeugdopleidingen Dennis Zaal. Hij is de hoofdverantwoordelijke voor het technische beleid bij de jeugd. Voor alle vragen op voetbaltechnisch vlak vanuit de jeugdafdeling kunt u terecht bij de gebruikelijke e-mailadressen:
Hoofd Jeugdopleidingen: hoofdjeugdopleidingen@vvpapendrecht.nl.
Technische Jeugdkader algemeen: jeugd@vvpapendrecht.nl.

Dennis Zaal, Monique Klooster en Bert Duthler vormen met elkaar de TC-Papendrecht en bewaken als stuurgroep het voetbaltechnisch beleid van de vereniging. Heeft u vragen voor de TC, dan kunt u voortaan terecht bij het nieuwe e-mailadres tc@vvpapendrecht.nl.

 

Derde Weekbrief van seizoen 2021-2022  (06-08-2021)

De derde Weekbrief van het seizoen 2021-2022 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat de volgende artikelen: ‘Alle seinen voor Jubileumwedstrijden op groen’, ‘Nieuw dak hoofdtribune VV Papendrecht’, ‘Ouderensoos weer van start’, ‘Werkzaamheden werkploeg’, ‘Jubileum-Nieuwsbrief 26’, ‘Dames 1 in 1988’, ‘Guido Donk, vrijwilliger met een rood-zwart hart’, ‘VV Papendrecht in de media’, ‘Barbecue MO17’, ‘Poule-indeling districtsbeker A-categorie’, ‘Start reguliere trainingen’ en ‘Oefenprogramma A-selectie’. De Weekbrief wordt meestal eens per twee weken uitgebracht. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen.

 

Jubileum-Nieuwsbrief 26

Alle seinen voor de Jubileumwedstrijden ter ere van het 100-jarig bestaan van VV Papendrecht staan op groen. Meer hierover kunt u lezen in de 26e Nieuwsbrief van de Jubileumcommissie. U kunt Jubileum-Nieuwsbrief 26 downloaden door hier te klikken  >>

Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen via: jubileum@vvpapendrecht.nl.

 

Start reguliere trainingen

Nu de zomerstop op zijn einde begint te lopen en we steeds meer voetbalvelden tot onze beschikking krijgen, beginnen de reguliere trainingen langzaam op te starten. Zaterdag 1 en 2 zijn inmiddels volop aan het trainen. De meeste selectieploegen beginnen halverwege augustus. Het overgrote deel van de overige teams hervat eind augustus de trainingen. Het nieuwe trainingsschema wordt binnenkort bekendgemaakt. Vraag aan je leider of trainer wanneer je eerste training van het nieuwe seizoen is.

 

VV Papendrecht in de media

Ook tijdens de eerste weken van de zomer werd in de regionale media veel bericht over Voetbalvereniging Papendrecht. Zo kwamen onder meer RTVPapendrecht, Dordt Centraal, Papendrecht.net, VoetbalJournaal en het Kontakt Klaroen.nl met artikelen als ‘Nieuw dak hoofdtribune VV Papendrecht‘, ‘Clinics freestylevoetbal bij voetbaldagen VV Papendrecht‘ en ‘Bende van Duchenne trapt ruim € 8.000 bij elkaar‘.

 

Guido Donk, vrijwilliger met een rood-zwart hart

Guido Donk is één van de vele vrijwilligers die actief zijn binnen VV Papendrecht. De 51-jarige vader van twee voetballende zoons is al meer dan 40 jaar lid. “Ik geloof dat ik begonnen ben in E7. Ik weet er niet zoveel meer van. Ik weet nog wel dat we een heel grote beker kregen. Ik heb tot aan de A-jeugd, tegenwoordig JO19, niet in de selecties gezeten. In B3 nog wel kampioen geworden onder leiding van Wim Erkelens. Als tweedejaars A-junior kwam ik in A-regionaal. Enige jaren daarvoor had een sterke lichting dat niveau bereikt. Onze trainer was John Kila. We hebben ons helaas niet gehandhaafd dat seizoen maar wel veel lol gehad.”

Senioren
Na de jeugd ging ik als enige speler van A-regionaal naar de zaterdagafdeling. Destijds hing die er een beetje bij. Ik ging naar Zaterdag 2 van leider Arie Redelijkheid. Ik speelde met mannen als Richard Nardten, Ferry Jansen en Jan de Waal, een sterk elftal. Ik heb nog weleens wat wedstrijden als invaller voor Zaterdag 1 gespeeld, verdeeld over verschillende jaren en onder verschillende trainers. Op een gegeven moment ben ik in het derde gaan voetballen. Een legendarisch team van leider Marco Korteland met allemaal oud-selectiespelers als Mark van der Leeden, Arjan van Toor en het spitsenduo Edwin van der Linden en Briam Kaptein. We hadden meer kwaliteit dan het eerste destijds, haha. Ik zit niet meer in een team maar ben nog wel beschikbaar. Door alle coronaperikelen is er van voetballen helaas niet veel terechtgekomen.”

Leider/trainer
“Ik ben op een gegeven moment leider geworden van de ploeg van mijn oudste zoon Vincent. De jaren erna wisselde ik regelmatig als leider tussen het team van Vincent en dat van mijn andere zoon Jesper. Vorig seizoen ben ik begonnen als trainer van het elftal van Jesper. Hij speelde in JO17-2, een hartstikke enthousiaste groep. De trainingsopkomst was groot en de inzet top. Ik heb geen trainersdiploma maar het lukte altijd weer om samen met Remco Maaskant en Remco Brouwer een gevarieerde training in elkaar te draaien. Daarbij kwam nog dat de mannen zelf ook ideeën hadden, leuk toch. En niet alleen de spelers waren enthousiast maar ook de ouders waren betrokken.”

Initiatiefnemer
Guido is ook een persoon die initiatief neemt om zaken op te pakken binnen de club. Zo kwam hij met het voorstel voor een kerstgeschenk voor de oudere leden. “Dat was iets wat me veel voldoening heeft gegeven. De dankbaarheid die je terugkreeg, de verhalen die je hoorde, soms best schrijnend. Het toonde wel aan dat deze mensen behoefte hadden aan wat extra aandacht in deze lastige tijd. Het begon met het idee van een flesje wijn en eindigde met een compleet kerstpakket waaraan supermarkten en wijnhandelaren binnen Papendrecht kosteloos hebben meegewerkt.”

Opknappen kantine
Nadat het idee geboren was om de kantine een likje verf te geven was Guido degene die met de suggestie kwam een tikkieactie te starten om geld in te zamelen. “Ook dat was hartstikke leuk. Binnen de kortste keren hadden we een aardig bedrag en heel wat spullen bij elkaar waardoor eerst de kantine en vervolgens het clubgebouw een metamorfose hebben ondergaan. Met een grote groep vrijwilligers hebben we alles zelf gedaan. Het heeft wat uurtjes gekost maar het resultaat is prachtig.”

Vrijwilliger in hart en nieren
Ik ben altijd bereid om zaken op te pakken. Het liefst op projectbasis, misschien in de toekomst een functie bij de jeugd. Een bestuursfunctie? Daar heb ik nog niet over nagedacht maar wie weet als de jongens bij de senioren zitten.”

 

Ouderensoos weer van start

Vanwege de coronacrisis heeft de Gouwe Ouwe Papendrecht-Soos anderhalf jaar lang niet plaatsgevonden. In augustus wordt de Ouderensoos weer opgestart. Elke woensdagmiddag bent u van 13.30 uur tot ongeveer 17.30 uur van harte welkom. De deuren van onze kantine gaan al om 13.15 uur open. De gelegenheid bestaat om te biljarten, klaverjassen, sjoelen, darten of zo maar een gezellig praatje te maken. De plakboeken over onze sportclub kunt u op uw gemak inkijken. Komt u hier ook eens genieten. U bent van harte welkom, of u nou lid bent van VV Papendrecht of niet. Uiteraard dient u zich aan alle coronamaatregelen te houden. Dit betekent anderhalve meter afstand houden en uw handen wassen bij binnenkomst. Verplicht zijn een vaste zitplek, een gezondheidsheck vooraf en registratie ter plekke. Heeft u klachten die horen bij corona? Kom dan niet en blijf thuis. De eerste Soos van dit jaar is op woensdag 4 augustus. Tot dan!

 

Alle seinen voor Jubileumwedstrijden op groen  (31-07-2021)

Als de voortekenen ons niet bedriegen gaan de jubileumwedstrijden ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van VV Papendrecht binnenkort daadwerkelijk gespeeld worden. Het lijkt er namelijk op dat de coronagoden ons positief gezind zijn, al weten we pas na de persconferentie van 13 augustus met welke maatregelen we te maken gaan hebben. De eerste wedstrijden staan gepland voor 21 augustus en daarbij staat zowel historie als toekomst centraal. Voor onze hoofdmacht staan twee bijzondere wedstrijden op het programma. Allereerst wordt om 13.30 uur afgetrapt voor een spectaculair duel tegen 100 pupillen (tegelijk) van onze eigen jeugdafdeling. Deze nu al legendarische wedstrijd staat onder de bezielende leiding van Aart van Toor. Om 15.00 uur wordt door scheidsrechter Roelof Luinge gefloten voor de start van de tweede wedstrijd van die middag van ons vlaggenschip. Tegenstander is FC de Rebellen. Tenminste, als de kruitdampen van de eerste wedstrijd enigszins zijn opgetrokken. De spelers van FC de Rebellen zijn allemaal oud-betaaldvoetballers die de naam Rebel eer aan doen. De definitieve selectie wordt binnenkort bekendgemaakt.

De selectie van Papendrecht 1 zal voor deze gelegenheid voor de helft bestaan uit spelers die in het verleden furore hebben gemaakt in Zondag 1 en/of Zaterdag 1. Zo zullen onder andere de gebroeders Van Giersbergen, John Vievermans, Maikel Blom en onze hoofdsponsor Teus Baars hun beste linker- en/of rechterbeentje voorzetten. Hoogtepunt van de middag is de rentree van Bert Duthler. Hij is al een aantal maanden serieus in training voor dit treffen en is inmiddels weer wedstrijdfit. Na de wedstrijd hopen we weer eens een ouderwetse derde helft te kunnen beleven. De Rebellen zijn er in ieder geval graag bij aanwezig om met iedereen die dat wil van gedachten te wisselen over de prestaties van die middag of hun carrière. Na het geweld van de 21e augustus staat een week later, als slagroom op de taart, de kraker tegen Drechtstreek op het programma. Onze blauw-witte buren vieren dit jaar hun 75-jarig jubileum en Dé Derby mag natuurlijk niet ontbreken in de festiviteiten. Aanvang van de traditierijke voetbalclash is 14.30 uur. De toegang voor de wedstrijden op 21 augustus is voor kinderen t/m 12 jaar gratis. Ben je ouder, dan kost een kaartje, voor leden en niet-leden, 5 euro. De toegang voor de wedstrijd tegen Drechtstreek is voor iedereen gratis.

Hopelijk tot ziens op 21 en 28 augustus bij drie bijzondere wedstrijden op sportpark Slobbengors.

 

Oefenprogramma A-selectie

Binnenkort beginnen onze hoogste herenploegen met het spelen van oefenduels. Het voorlopige programma is als volgt:

 • Zaterdag 14 augustus 15.00 uur: IFC – Papendrecht
 • Dinsdag 17 augustus 20.00 uur: Papendrecht – ASWH onder 23
 • Dinsdag 24 augustus 20.00 uur: Rijsoord – Papendrecht
  Dinsdag 24 augustus 20.00 uur: Papendrecht 2 – IFC 2
 • Zaterdag 28 augustus 12.00 uur: Drechtstreek 2 – Papendrecht 2
 • Dinsdag 31 augustus 20.00 uur: Papendrecht – Sparta AV
  Dinsdag 31 augustus 20.00 uur: Streefkerk 2 – Papendrecht 2
 • Dinsdag 7 september 20.00 uur: Papendrecht – LRC
  Dinsdag 7 september 20.00 uur: LRC  2 – Papendrecht 2
 • Dinsdag 14 september 20.00 uur: GRC14 – Papendrecht
 • Dinsdag 14 september 20.00 uur: Papendrecht 2 – Heerjansdam 2

 

Poule-indeling districtsbeker A-categorie

De KNVB heeft voor de ploegen uit de A-categorie de poule-indeling voor de districtsbeker gepubliceerd. Onze hoofdmacht treft zaterdagtweedeklasser ASV Arkel, zaterdageersteklasser LRC Leerdam en zondagtweedeklasser TSC uit Oosterhout. Zaterdag 2 speelt tegen Oranje Wit 5, DFC 2 en Drechtstreek 2. Zaterdag 3 is ingedeeld bij De Alblas 3, Alblasserdam 2 en De Zwerver 2. De bekerindelingen van de overige Papendrecht-teams worden later bekendgemaakt. De speeldata zijn de eerste drie weekenden van september.

 

Dames 1 in 1988

In het jubileumboek over 100 jaar Voetbalvereniging Papendrecht, dat vorig jaar verschenen is, staan vele leuke, oude teamfoto’s. Enkele daarvan zullen de komende tijd nader worden toegelicht. Bij dit artikel staat een foto van Dames 1 uit 1988 dat destijds gepubliceerd is in de huis-aan-huis-voetbalkrant. Dit team stond aan het basis van de vele successen die de jaren daarna zouden volgen. Zo promoveerde Dames 1 naar de eerste klasse van het district, destijds het een-na-hoogste niveau. Het absolute hoogtepunt was het winnen van de districtsbeker op 9 mei 1992 tegen Woudrichem op neutraal terrein in Peursum. Het was echte vriendinnengroep. De meesten zijn nog steeds bevriend en gaan met elkaar om. Overigens trouwden enkele speelsters met (voormalige) voetballers van Zondag 1. Heel wat vrouwen kregen later kinderen die op hun beurt zijn gaan voetballen bij VV Papendrecht.

Op de foto, van links naar rechts:
Staand: Peter Bosselaar (leider), Lou Hessing (sponsor), Monica Leeuwis, Yvonne de Jong, Marion Uiterwijk, Ingrid Leeuwis, Agnes Bouw en Wim Uiterwijk (leider).
Gehurkt: Astrid van Efferen, Brigitte Huygen, Karin van Efferen, Lonneke Appeldoorn, Monique Klooster, Marianne Tichem en Agnes den Boef.
Let wel: de meisjesnamen zijn gebruikt!

 

Werkzaamheden werkploeg

Ook deze zomerstop wordt door de werkploeg van VV Papendrecht hard gewerkt aan de renovatie van ons sportcomplex. Zo is geverfd en zijn de nodige herstelwerkzaamheden uitgevoerd, met name op het gebied van elektra. Zo is de klok gerepareerd die in de lichtmast hangt die tussen het hoofdveld en het Rood-Zwarte Plein staat. Ook de daarnaast hangende lichtreclame van Esbi functioneert weer.

    

Verder werden voorbereidingen getroffen voor de modernisering van de verlichting van de hoofdtribune. De oude lichtbakken zullen vervangen worden door nieuwe met ledverlichting. De reparatie van het dak van ons clubgebouw aan de achterkant van de bestuurskamer zal de volgende klus zijn.

      

We bedanken de leden van werkploeg voor al hun inspanningen.

 

Nieuw dak hoofdtribune VV Papendrecht

In juli 2020 zijn de platen van het dak van de hoofdtribune van VV Papendrecht verwijderd omdat deze asbesthoudend waren. Met het herstel ervan is gewacht tot deze zomer aangezien vanwege de coronacrisis in het seizoen 2020-2021 nauwelijks gevoetbald mocht worden. Aan het begin van de laatste week van juli heeft IJzer & Metaalhandel Stal een nieuw dak geplaatst. De medewerkers van het Papendrechtse bedrijf hadden de klus in twee dagen geklaard. Dit betekent dat bij regenachtige omstandigheden de bezoekers op de hoofdtribune droog kunnen zitten. In een later stadium zal de werkploeg van VV Papendrecht de verlichting van de hoofdtribune moderniseren. VV Papendrecht bedankt IJzer & Metaalhandel Stal voor het prachtige nieuwe dak van de hoofdtribune.

   

   

   

    

 

Theo van Wijland van ZPRESS Media Group

Ondanks alle restricties vanwege de coronacrisis heeft Voetbalvereniging Papendrecht aan het eind van het voorjaar een nieuwe editie van de voetbalkrant weten uit te brengen. Deze is niet alleen tot stand gekomen dankzij onze enthousiaste vrijwilligers en onze hoofdsponsor NOSUCH maar zou ook niet uitgegeven kunnen zijn zonder onze vaste mediapartner ZPRESS Media Group. ZPRESS is naast de VV Papendrecht-Voetbalkrant tevens medeverantwoordelijk voor de jaarlijkse uitgave van de presentatiegids De Rode V en is verder bordsponsor en lid van de Business Club vv Papendrecht. Daarnaast kan VV Papendrecht altijd een beroep doen op ZPRESS voor al het nodige drukwerk. VV Papendrecht werkt inmiddels al heel wat jaren tot volle tevredenheid samen met ZPRESS. Een grote rol hierin is weggelegd voor Theo van Wijland en hij is ook als voetballer zeker geen onbekende voor onze club. Theo is inmiddels 25 jaar werkzaam bij ZPRESS en bijna even lang aan VV Papendrecht verbonden. Na onder meer de jeugdopleiding van Feyenoord doorlopen te hebben was hij eerst speler van de Papendrechtse zondagselectie en later jarenlang vormgever op het middenveld van Zaterdag 1. Na die tijd is Theo met zijn vrienden gaan voetballen in Zaterdag 4 waar ook de nodige sportieve successen werden behaald. Tot een ernstige knieblessure een einde maakte aan vrije trappen in de kruising schieten en het oeverloos kappen en draaien op het middenveld. Op dit moment is Theo nog steeds vaak op het Slobbengors te vinden als speler van Zondag 3 en langs de lijn bij zijn twee voetballende zoons Finn en Jens. Zij kunnen net als Theo allebei een aardig balletje trappen. VV Papendrecht hoopt de succesvolle samenwerking nog heel lang voort te zetten.

Theo van Wijland (links) en bestuurslid Commerciële zaken en communicatie Erwin Schuil

 

Tweede Weekbrief van seizoen 2021-2022  (21-07-2021)

De tweede Weekbrief van het seizoen 2021-2022 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat de volgende artikelen: ‘Van de bestuurstafel (07-2021)’, ‘Scheidsrechterscommissie’, ‘Terras en kantine geopend op zaterdagmiddag’, ‘Vacatures jeugd’, ‘Hoofdtribune krijgt nieuw dak’, ‘Kantineprijzen per juli licht verhoogd’, ‘Theo van Wijland van ZPRESS Media Group’, ‘Uitslag Amateurvoetbal loterij’, ‘Competitie-indeling Papendrecht 1’, ‘Vriendenteam Zaterdag 6’, ‘Papendrecht Vr1 oefent tegen Noordeloos Vr1’, ‘Zondag35+ mag weer partijen’ en ‘Trainingsschema veld 3 (eind juli)’. De Weekbrief wordt meestal eens per twee weken uitgebracht. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen.

 

Vacatures jeugd

De jeugdcommissie en het technisch jeugdkader zijn volop bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Van veel teams zijn de begeleiders inmiddels bekend. Nog enkele vacatures staan open. Het gaat om:

 • Spelbegeleiders voor JO7 t/m JO10.
 • Jeugdscheidsrechters.
 • Trainers en leiders voor JO15-1, JO14-1, JO11-2, JO9-1, JO7-1 en MO13-1.
 • Trainer JO17-2.
 • Vicevoorzitter Jeugdcommissie.
 • Technisch coördinator meisjes onderbouw.
 • Technisch coördinator JO13/12.

Bent u bereid om een openstaande functie te bekleden of weet u iemand die dat zou willen doen, neemt dan contact op met de jeugdafdeling, e-mail: jeugd@vvpapendrecht.nl.

 

Scheidsrechterscommissie

Een heel belangrijke commissie binnen VV Papendrecht is de Scheidsrechterscommissie. De aanwezigheid van een scheidsrechter wordt vaak als vanzelfsprekend gezien. Het zijn echter mensen met passie voor voetbal die in hun vrije tijd op het veld staan, zodat onze leden hun wedstrijden kunnen spelen. De scheidsrechter is een essentieel onderdeel van voetbal en hij of zij speelt een belangrijke rol op én buiten het veld. De scheidsrechter draagt bij aan een sportief en eerlijk verloop van de wedstrijd. Dit betekent meer plezier bij alle deelnemers aan het voetbal. Een belangrijke taak is die van scheidsrechterscoördinator. Scheidsrechterscoördinator Aad Koot heeft de leiding over onze clubscheidsrechters en zorgt ervoor dat de wedstrijden waarvoor de KNVB geen scheidsrechter heeft aangewezen, geleid worden door één van onze arbiters. Verder begeleidt hij onze clubscheidsrechters en beoordeelt hij arbiters in opleiding. VV Papendrecht heeft een hechte groep leidsmannen en -vrouwen, zowel jong als ervaren. In het nieuwe seizoen kunnen we echter nog wel wat nieuwe mensen gebruiken. Onze scheidsrechterscoördinator Aad Koot is maar al te graag bereid om nieuwe scheidsrechters, in samenwerking met de KNVB, gedegen op te leiden. De opleiding tot pupillenscheidsrechter/spelbegeleider bestaat uit 2 theoretische bijeenkomsten van 2,5 uur, een deel zelfstudie en opdrachten dat ongeveer 5 uur kost en het leiden van 2 stagewedstrijden op onze club. De opleiding tot verenigingsscheidsrechter bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3 uur, een deel zelfstudie en opdrachten dat ongeveer 8 uur kost en het leiden van (minimaal) 4 wedstrijden. De cursus is vooral praktijkgericht. Uiteraard krijg je ook theorie over de spelregels, maar de hoofdmoot gaat over praktijksituaties.

Heb je interesse om onze scheidsrechterscoördinator te ondersteunen of zou je wedstrijden willen fluiten, laat dat ons dan weten, bijvoorbeeld per e-mail.
Jeugdafdeling: jeugd@vvpapendrecht.nl;
Secretaris Edwin Schreurs: secretaris@vvpapendrecht.nl.

 

Hoofdtribune krijgt nieuw dak

Zoals wel bekend is, heeft onze hoofdtribune al een jaar lang geen dak meer. Aan het eind van het voorjaar heeft het bestuur de beslissing genomen deze zomer een nieuw dak te laten plaatsen. In de laatste week van juli gaat dit gebeuren. De werkzaamheden worden uitgevoerd door IJzer & Metaalhandel Stal uit Papendrecht. We zullen u van de ontwikkelingen op de hoogte houden.

 

Trainingsschema veld 3 (week 28-31)

Een trainingsschema is opgesteld voor het gebruik van veld 3 tijdens de zomerstop. Momenteel ziet dat er als volgt uit:

Maandag
19.30-20.30 uur: JO23
20.00-21.00 uur: Zaterdag 5

Dinsdag
18.30-19.30 uur: MO15
20.00-21.00 uur: MO23
20.00-21.00 uur: A-selectie

Woensdag
19.00-20.00 uur: Zaterdag 3
20.00-21.00 uur: Zaterdag 7

Donderdag
18.30-19.30 uur: MO15
20.00-21.00 uur: MO23
20.00-21.00 uur: Vrouwen 1

Vrijdag
20.00-21.00 uur: Zondagveteranen en Powervrouwen

Zondag
10.30-12.00 uur: Zondagveteranen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Thomas van der Kaap van het wedstrijdsecretariaat: wedstrijdsecretariaat@vvpapendrecht.nl.

 

Terras en kantine geopend op zaterdagmiddag

Het is weliswaar zomerstop maar dat betekent niet dat ons sportcomplex de hele tijd gesloten is. Zo zijn de kantine en het terras op het Rood-Zwarte Plein elke zaterdag geopend van 14 tot 18 uur. Wel natuurlijk conform de algehele voorwaarden:

Verder vragen wij u de tafels niet te verplaatsen.

Bij klachten blijft u thuis!

VV Papendrecht gaat ervan uit dat iedereen zich aan alle voorwaarden houdt en dat u het onze vrijwilligers (kantinemedewerkers) makkelijk maakt om het terras en de kantine open te houden. Bij het niet naleven van de regels zullen de kantine en het terras worden gesloten. Bij slecht weer zal het terras gesloten blijven. Check dit op onze mediakanalen.

 

Van de bestuurstafel (07-2021)

De vakantie staat nu echt voor de deur. De meeste voetbalactiviteiten zijn beëindigd. Zoals eerder gecommuniceerd blijft veld 3 beschikbaar om te trainen of om te voetballen. Wil je hier gebruik van maken, dan kan je dit aanvragen door een e-mail te sturen naar Thomas van der Kaap van het wedstrijdsecretariaat: wedstrijdsecretariaat@vvpapendrecht.nl. De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn alweer volop aan de gang. De teaminschrijvingen zijn verstuurd naar de KNVB. De nieuwe kleding voor de jeugdteams is op basis van de nieuwe teamindelingen uitgezocht en zal aan het begin van het seizoen in teamtassen verstrekt worden aan de trainers of leiders. Binnen de jeugdafdeling zijn nog wel enkele vacatures voor trainers en leiders. Heb je interesse om een jeugdteam te trainen of te begeleiden, meld je dan aan bij de jeugdcommissie. Dit kan door een e-mail te sturen naar jeugd@vvpapendrecht.nl. In de laatste week van juli zal het nieuwe dak geplaatst worden op de tribune. Ondertussen is door de gemeente Papendrecht het straatwerk voor de tribune opnieuw gelegd. We zitten er dus weer goed bij in het nieuwe seizoen. De contributie-inning van het derde kwartaal van 2021 is vanwege administratieve werkzaamheden later dan gebruikelijk. De incassorun en het versturen van de facturen zullen naar verwachting in de tweede helft van juli plaatsvinden. Als laatste willen wij iedereen een prettige vakantie wensen.

Namens het bestuur,

Edwin Schreurs
Secretaris

 

Kantineprijzen per juli licht verhoogd

Ieder jaar bekijkt de penningmeester samen met de kantinecommissie of de verkoopprijzen nog in de pas lopen met de inkoopprijzen. De inkoopprijzen bleken tijdens de coronacrisis jammer genoeg gestegen te zijn. Dit betekent dat de prijzen van de kantineartikelen licht verhoogd zullen gaan worden. De prijsstijgingen zullen in juli worden doorgevoerd.

 

Uitslag Amateurvoetbal loterij

Een maand lang kon u loten kopen van de Amateurvoetbal loterij. Heel wat mensen hebben dat gedaan wat de club een mooi bedrag heeft opgeleverd. VV Papendrecht bedankt iedereen die op die manier onze club gesteund heeft. Bent u benieuwd of u een prijs gewonnen heeft? De uitslag is inmiddels bekend.

 

Wijzigingen Kantinecommissie

Onlangs heeft Marc Commandeur aangegeven te stoppen als voorzitter van de Kantinecommissie vanwege zijn drukke werkzaamheden bij Ron’s Bloemen- & Kadosjop. Wel zal hij bij evenementen beschikbaar blijven. Wij bedanken Marc voor zijn inzet voor onze kantine. Vervolgens is het bestuur in gesprek gegaan met de overige leden van de Kantinecommissie, te weten Kiki Smit, Dinie Verschuren en Aad Koot. Hieruit is voortgekomen dat Kiki het voorzitterschap op zich zal nemen. Dinie en Aad zullen haar daarbij ondersteunen. Voor zaken die de kantine aangaan, kunt u dus in eerste instantie terecht bij Kiki of anders bij Dinie en/of Aad. Bij dezen willen wij gelijk een oproep doen ter versterking van de Kantinecommissie en de kantinecrew. Lijkt het jou leuk om je aan te sluiten bij de Kantinecommissie of zou je een dag, dagdeel en/of een paar uur per week in de kantine willen helpen, meld je dan bij één van de leden van de Kantinecommissie of stuur een e-mail naar secretaris Edwin Schreurs: secretaris@vvpapendrecht.nl.

Bestuur VV Papendrecht

 

Statiegeld op plastic flesjes

De rijksoverheid heeft op 1 juli een nieuw statiegeldsysteem ingevoerd. Vanaf heden wordt op elk plastic flesje met een inhoud van minder dan een liter 15 cent statiegeld geheven. Tot invoering van die maatregel is besloten in een poging de hoeveelheid plastic zwerfafval te verminderen. Dit betekent dat ook bij ons € 0,15 statiegeld berekend wordt op kleine petflessen met drankjes als frisdranken en waters. De kleine flessen hebben een nieuwe EAN-code en een statiegeldfles-logo op het etiket. Lege flesjes kunnen bij zo’n 12.000 verkooppunten ingeleverd worden.

VV Papendrecht heeft zich bij Statiegeld Nederland aangemeld als vrijwillig innamepunt. In de kantine komen inzamelbakken te staan voor de lege plastic flesjes. De ingezamelde flesjes gaan naar Statiegeld Nederland. Het statiegeld ervan komt ten goede aan onze vereniging. Op de inzamelbakken wordt aangegeven waaraan het opgehaalde geld besteed zal worden.

 

Clinics freestylevoetbal bij VV Papendrecht-Voetbaldagen

Dit jaar vinden de jaarlijkse Voetbaldagen van Voetbalvereniging Papendrecht plaats op 25, 26 en 27 augustus. Zoals altijd gaan de deelnemers aan de slag met allerlei gave voetbalvormen. Deze keer hebben we een extraatje. Voormalig jeugdspeler van VV Papendrecht en FC Dordrecht Bailey de Regt, één van de beste freestylevoetballers van Nederland, geeft elke dag supertoffe clinics. Freestylevoetbal is een combinatie van sport en kunst. Controle over de bal staat centraal en je gebruikt je hele lichaam om de coolste en spectaculairste trucs uit te voeren. Je ervaart al gauw een ultiem gevoel van vrijheid. Dit zorgt er ook voor dat iedere freestyler een unieke stijl ontwikkelt.

 • Wordt in alle opzichten baas over de bal en ga knallend het voetbalseizoen 2021-2022 in.
 • Nieuw trainingstenue.
 • Drie dagen professioneel trainen.
 • Iedere dag gratis lunch.

Het voetbalspektakel is voor jongens en meisjes, leden en niet-leden, tot en met 13 jaar. Iedereen is welkom. Dankzij hoofdsponsor Westfalia Fruit is het inschrijfgeld maar € 17,50 voor leden van VV Papendrecht en € 35,00 voor niet-leden. Nadere informatie staat op het inschrijfformulier dat te verkrijgen is op de club of dat je hier kunt downloaden  >>

Inschrijven kan ook door te mailen naar jeugd@vvpapendrecht.nl. Je hebt tot halfjuli de tijd. We zien jullie graag tijdens de laatste week van de zomervakantie op sportpark Slobbengors.

 

Amateurvoetbal loterij: koop nog snel een lot

De door de KNVB georganiseerde Amateurvoetbal loterij nadert haar einde. U hebt nog tot 13 juli om een lot te kopen dat slechts € 2,50 kost. Hiermee steunt u niet alleen onze club maar tevens maakt u kans op fraaie prijzen als kaartjes voor een wedstrijd van het Nederlands elftal, Jong Oranje of de OranjeLeeuwinnen, deelname aan een KNVB-dagkamp in de herfstvakantie (8-14 jaar), een bezoek aan de KNVB-campus (inclusief rondleiding een partijtje voetgolf) en nog veel meer. De hoofdprijs is € 5.000 voor jezelf én € 5.000 voor de club. Dus: doe mee, koop een lot en steun VV Papendrecht.

 

Eerste Weekbrief van seizoen 2021-2022  (07-07-2021)

De eerste Weekbrief van het seizoen 2021-2022 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat de volgende artikelen: ‘Clinics freestylevoetbal bij Voetbaldagen’, ‘Bende van Duchenne trapt ruim € 8.000 bij elkaar!’, ‘VV Papendrecht feliciteert VV Drechtstreek’, ‘Wijzigingen Kantinecommissie’, ‘Amateurvoetbal loterij: koop nog snel een lot’, ‘Geslaagde Suppord Kids dag’, ‘Statiegeld op plastic flesjes’, ‘Inning contributie derde kwartaal’, ‘Vitaliteitsakkoord Papendrecht’, ‘Ook Cees van Swietenveld in onderhoud’, ‘BBQ MO19/O23 ter afsluiting van seizoen’, ‘Nieuwe afdeling: Onder 23’, ‘JO7 sluit af met oefenduels’ en ‘Trainingsschema veld 3 (begin juli)’. De Weekbrief wordt meestal eens per twee weken uitgebracht. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen.

 

Trainingsschema veld 3 (week 27)

Een trainingsschema is opgesteld voor het gebruik van veld 3 tijdens de zomerstop. Momenteel ziet dat er als volgt uit:

Maandag
19.30-20.30 uur: JO19-3
20.00-21.00 uur: Zaterdag 5

Dinsdag
18.30-19.30 uur: MO15
20.00-21.00 uur: MO23

Woensdag
20.00-21.00 uur: Zaterdag 3 en Zaterdag 7

Donderdag
18.30-19.30 uur: MO15
20.00-21.00 uur: MO23 en Vrouwen 1

Vrijdag
20.00-21.00 uur: Zondagveteranen en Powervrouwen

Zondag
10.30-12.00 uur: Zondagveteranen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Thomas van der Kaap van het wedstrijdsecretariaat: wedstrijdsecretariaat@vvpapendrecht.nl.

 

Nieuwe afdeling: Onder 23

De KNVB introduceert met ingang van het nieuwe seizoen de O23-competitie voor de B-categorie. Deze wordt aangeboden voor de zaterdag en/of de zondag. VV Papendrecht heeft besloten daaraan mee te doen. Dat betekent dat we met ingang van het seizoen 2021-2022 een nieuwe afdeling hebben: O23. De O23-competitie kan gezien worden als een verlenging het jeugdvoetbal, een verlenging van de overgang naar de senioren. Het biedt spelers tot en met 22 jaar de mogelijkheid langer met en tegen leeftijdsgenoten te blijven voetballen. Per team zijn maximaal drie dispensatiespelers in de leeftijd van 23 jaar toegestaan. Leden mogen meespelen vanaf het moment dat zij de leeftijd van 15 jaar bereikt hebben. Voorlopig is er geen promotie-/degradatieregeling voor deze nieuwe competitieopzet. Mits er voldoende animo is, wordt er ook voor de beker gespeeld. VV Papendrecht heeft zowel bij de dames als bij de heren een team samengesteld.

Voorlopige teamindelingen O23 seizoen 2021-2022  >>

 

Inning contributie derde kwartaal

De tweede helft van het jaar is begonnen. Over het algemeen vindt de inning van de contributie van het derde kwartaal rond 1 juli plaats. Dit jaar zal de incasso- en factuurverzending ongeveer een week later zijn aangezien de penningmeester en de ledenadministratie momenteel druk bezig zijn het afronden van de nodige administratieve handelingen.

 

Voorlopige indelingen jeugdteams seizoen 2021-2022

VV Papendrecht heeft na intensief overleg met alle betrokkenen de voorlopige indelingen van de jeugdteams voor het seizoen 2021-2022 opgesteld, met de nadruk op voorlopig. Wijzigingen zijn dus nog mogelijk! Voor deze methode is gekozen zodat iedereen tijdig weet, waar hij of zij aan toe is. De definitieve indelingen volgen pas voor aanvang van de eerste, officiële wedstrijden van het nieuwe seizoen.

Voorlopige teamindelingen junioren seizoen 2021-2022  >>
Voorlopige teamindelingen pupillen seizoen 2021-2022  >>
Voorlopige teamindelingen meisjes seizoen 2021-2022  >>

Momenteel lopen nog de nodige gesprekken met spelers, ploegen en teambegeleiders. Het kan daarom zijn dat jouw naam er niet bijstaat. Met uiterste zorgvuldigheid is gekeken naar de invulling. Mocht desondanks je naam niet in de voorlopige teamindeling zijn opgenomen of je naam niet juist geschreven zijn, neem dan direct contact op met de desbetreffende jeugdcoördinator of stuur een e-mail naar: jeugd@vvpapendrecht.nl. U kunt eveneens van dat e-mailadres gebruikmaken als u als vrijwilliger een bijdrage wilt leveren aan de jeugdafdeling, bijvoorbeeld als (assistent-)scheidsrechter, trainer of leider.

 

VV Papendrecht feliciteert VV Drechtstreek

Op 1 juli is VV Drechtstreek driekwart eeuw oud geworden. VV Papendrecht feliciteert alle leden en vrijwilligers van VV Drechtstreek met het 75-jarig bestaan van de club.