Terug
Berichten tweede helft 2020

Aantal bestuursleden van 6 naar 5  (31-12-2020)

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 14 december waren secretaris Edwin Schreurs, jeugdvoorzitter Rick Croese en bestuurslid Commerciële Zaken en Communicatie Erwin Schuil aftredend bestuurslid. Zij stelden zich herkiesbaar voor een nieuwe termijn van drie jaar. De stemgerechtigden gingen daarmee akkoord. Joop Warner was eveneens aftredend bestuurslid. Hij was na 6 jaar in het bestuur gezeten te hebben niet herkiesbaar. Het bestuur vond dat het moment om, in het kader van de ingezette koers om te komen tot een commissiegestuurde vereniging met een kleiner bestuur, het voorstel ter stemming in te brengen om het aantal bestuursleden terug te brengen tot vijf. De vergadering stemde daar unaniem mee in. Dit betekent dat met ingang van half december het bestuur geen bestuurslid Technische Zaken meer heeft. Alle besluiten op technisch vlak zullen te allen tijde worden genomen binnen het bestuur, na advies van de technische commissie. De voorzitter heeft voortaan de portefeuille technische zaken onder zijn hoede.

 

Laatste Weekbrief van 2020  (30-12-2020)

De 13e Weekbrief van het seizoen 2020-2021, de laatste Weekbrief van 2020, is naar de abonnees verzonden. Deze bevat de volgende artikelen: ‘Jubilarissen VV Papendrecht geëerd’, ‘Help ons een kantineavond met Jan van Halst winnen!’, ‘Oudere leden VV Papendrecht verrast’, ‘Aantal bestuursleden van 6 naar 5’, ‘Ledentevredenheidsonderzoek’, ‘Joop bedankt!’, ‘Storm maatje te groot voor de tenten’, ‘Geen nieuwjaarsviering’, ‘Uitslag Grote Clubactie 2020’, ‘Kascontrolecommissie’, ‘Online Kerstboutdraaien zeer geslaagd’, ‘Johan Sturrus en Richard Nardten verlengen contract’, ‘Ondanks corona trainen en oefenen’ en ‘Start trainingen 2021’. De Weekbrief wordt meestal eens per twee weken uitgebracht. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen.

 

Joop bedankt!

Op maandagavond 14 december is Joop Warner teruggetreden als bestuurslid technische zaken. Hij heeft 6 jaar deel uitgemaakt van het bestuur. Wij willen Joop bedanken voor zijn inzet binnen het bestuur in de afgelopen jaren. Wij zullen zeker nog gebruik blijven maken van zijn expertise, zeker in het kader van het kunstgrasdossier. Joop blijft tot het eind van dit seizoen zijn werkzaamheden als hoofd van de technische commissie uitvoeren. Hij zal daarom nog regelmatig zijn gezicht laten zien op het Slobbengors.

Joop: nogmaals dank en het ga je goed.

Het Bestuur

 

Help ons een kantineavond met Jan van Halst winnen!

Helaas kunnen we de komende periode geen leuke activiteiten in de kantine organiseren. Behalve alle gezelligheid loopt onze club ook inkomsten mis. Daarom roepen wij iedereen op om online een rondje te geven voor onze club in de virtuele kantine. Of een kwart of half rondje. Ook al krijgt u daar zelf niets voor terug, u steunt VV Papendrecht daar enorm mee in deze moeilijke tijden. De afgelopen weken hebben we flink wat mogen ontvangen. Half december hadden 46 donateurs in totaal 40,5 rondjes gegeven. Onze hartelijke dank daarvoor. De laatste ronde is begonnen. Als onze club in de periode van 21 tot en met 31 december minimaal 10 rondjes ontvangt, dan maken we kans op een geweldige prijs, namelijk een topavond in de kantine met Jan van Halst. Uiteraard zodra de coronamaatregelen dat weer toelaten. Door ons een rondje te geven, help je de club dus dubbel als we winnen.

Helpt u mee?

 

Storm maatje te groot voor de tenten

Op zaterdag 27 december raasde storm Bella over het land en bezorgde de nodige schade, ook op het Slobbengors. De tenten die op het Rood-Zwarte plein stonden, hebben de storm niet overleefd. De ravage was behoorlijk. Een tiental vrijwilligers, onder andere leden van de werkploeg en het bestuur, hebben met vereende krachten dit probleem aangepakt. Halverwege de middag was het plein alweer aan kant.

Aangezien we vanwege de coronamaatregelen onze gebouwen slechts beperkt mogen openen, waren de tenten neergezet om bezoekers de mogelijkheid te geven te schuilen bij slecht weer. Vanwege de voetballoze periode hebben we nog even om na te denken over een alternatief. Een oplossing is mede afhankelijk van de ontwikkeling van de coronacrisis.

     

VV Papendrecht bedankt Peter van der Linde, Dick Verschoor, Rick Croese, Hennie Kuipers en echtgenote, Cor Romijn, Peter Michielse, Cor de Bondt, Arie Redelijkheid en Hans Jonker voor hun inspanningen.

    

 

VV Papendrecht in de media

De competities liggen weliswaar stil, maar dat betekent niet dat in de regionale media geen aandacht besteed aan wordt Voetbalvereniging Papendrecht. Zo zijn in het VoetbalJournaal Drechtsteden vraaggesprekken verschenen met selectiespelers Lorenzo van Wijk en Roy Rijntjes alsmede met Silvia Trommelen en Marieke Huisman van Vrouwen 1. Tevens maakten diverse media melding van het uitbrengen van De Rode V 2020. Maar ook in lokale kranten komt VV Papendrecht aan bod. Zo stond in de Klaroen een interview met voormalig jeugspeler Gyan de Regt.

 

Ondanks corona trainen en oefenen

Ondanks dat we al een hele tijd te maken hebben met het COVID-19-virus, blijven we bij VV Papendrecht er alles aan doen om voor de jeugd een zo gevarieerd mogelijk programma aan te bieden. Afgezien van de periode rond kerst en oud en nieuw wordt er doordeweeks gewoon getraind. Zowel groeps- als keeperstrainingen worden aangeboden door onze enthousiaste vrijwilligers. Nu er niet in competitieverband mag worden gevoetbald, proberen we zo creatief mogelijk te zijn en bieden we afwisselend trainingen, onderlinge wedstrijden en minitoernooien aan. Ook heeft een goalmasterclinic plaatsgehad waar vanuit ons team (JO7), maar ik denk de gehele jeugd, enthousiast op gereageerd is. Voor de allerkleinste voetballertjes is er tevens een pietentraining geweest.

    

Ook in deze tijd is het daarom zeker de moeite waard om lid te worden of om als vrijwilliger te helpen. Zoals beschreven wordt er een hoop aangeboden en gaan we hier zeker mee door totdat die mooie dag komt waarop we allemaal weer mogen voetballen. Ik wens iedereen ondanks de coronatijd een fijne jaarwisseling en een mooi maar vooral gezond en sportief 2021 toe!!

Rob (trainer/leider JO7 en keeperstrainer JO8-12)

 

Oudere leden VV Papendrecht verrast

Door alle maatregelen zijn veel van de oudere leden van VV Papendrecht al een zeer lange tijd niet meer op hun geliefde club geweest waar zij ontspanning en gezelligheid konden vinden. Om dit gemis een beetje te verzachten, werden alle leden van 70 jaar en ouder vlak voor de kerst door kerstmannen en -vrouwen van VV Papendrecht verrast met een schitterend kerstpakket. Het betrof een initiatief van enkele leden die het plan hadden opgevat om de oudere leden wat extra aandacht te geven. Een geweldig initiatief dat prima past in deze lastige tijd.

      

Wat begon met het idee van een flesje wijn, eindigde bij een compleet kerstpakket dankzij de gulle giften van verschillende Papendrechters en Papendrechtse winkels. Zo hebben Wijnhuis De Paap, Ron’s Bloemen- & Kadosjop, Albert Heijn Papendrecht, Lidl, Boon’s Markt, Jumbo Westpolder, Dirk en Westfalia Fruit een bijdrage geleverd.

   

Wij zijn alle gulle gevers bijzonder dankbaar. Ondanks de regen ging de zon steeds meer schijnen bij elke bezorging. We hebben mooie reacties meegemaakt en vele verhalen gehoord. Alle positieve en emotionele reacties tijdens het rondbrengen gaven eens te meer aan dat er grote behoefte is aan wederzijds sociaal contact en dat de voetbal enorm wordt gemist.

     

Voetbalvereniging Papendrecht bedankt iedereen die dit schitterende gebaar mogelijk heeft gemaakt en dan vooral alle donateurs en initiatiefnemer Guido D.

   

 

Jubilarissen VV Papendrecht geëerd

Vanwege de coronacrisis kan VV Papendrecht in 2021 geen Nieuwjaarsreceptie in de kantine organiseren. Tijdens die gelegenheid zetten we gewoontegetrouw de jubilarissen in het zonnetje. Uiteraard wilden we ook deze winter de jubilarissen huldigen, ook al kon dat niet op de gebruikelijke wijze. In plaats van de jubilarissen naar ons te laten komen, zijn we daarom naar de jubilarissen toegegaan. Voorzitter Hans Jonker is met de speldjes en de bloemen van Ron’s Bloemen- & Kadosjop op pad gegaan om de jubilarissen thuis te eren.

    

Deze keer hebben we vijf jubilarissen. Erelid en voormalig bestuurslid Peter Michielse is al 50 jaar aan VV Papendrecht verbonden. Bestuurslid Erwin Schuil, Kees Commandeur en Mathias (Simon) Pattiradjawane zijn 40 jaar lid. Arie Schutte is met zijn 25-jarig lidmaatschap de laatste in het rijtje.

    

Bij alle jubilarissen werd het bijhorende speldje op de borst gespeld en werden de bloemen overhandigd. Het is jammer dat we het niet met alle leden kunnen vieren, maar op deze wijze hebben de jubilarissen toch de aandacht die ze verdienen.

 

Onderzoek bij VV Papendrecht

Enige tijd terug hebben wij een verzoek ontvangen van drie eerstejaars hbo-studenten van de opleiding SPECO Sportmarketing op de Fontys Hogeschool te Tilburg om binnen VV Papendrecht een onderzoek uit te voeren in het kader van de opleiding. Wij vinden het als bestuur belangrijk dat wij jonge mensen helpen in hun ontwikkeling. Wij zijn niet voor niets een erkend leerbedrijf van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Wij hebben daarom aangeven dat wij willen meewerken aan de opdracht. Tijdens het onderzoek worden de studenten ondersteund door een projectcoach van Fontys. De opdracht bestaat uit meerdere onderdelen. Een onderdeel is het uitvoeren van een ledentevredenheidsonderzoek. Hoe deze ledentevredenheidsmeting eruit komt te zien, is nog niet bekend. Maar het kan dus zijn dat u benaderd wordt om mee te werken aan het onderzoek. Uiteindelijk zullen de studenten hun onderzoeksrapport presenteren aan het bestuur en zullen zij een advies uitbrengen aan de club. Wij wensen de drie studenten veel succes en zijn zeer benieuwd naar de resultaten van het onderzoek.

 

Prettige feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar

Wij wensen u gezellige feestdagen en een sportief, maar vooral gezond 2021.

 

Online Kerstboutdraaien zeer geslaagd

Net als de afgelopen jaren was het Boutdraaien op de laatste zaterdag voor de Kerst in onze kantine. Vanwege de coronacrisis mochten daar geen bezoekers bij aanwezig zijn. Het was wel online te volgen, wat tientallen mensen deden. Om 16 uur heette presentator Eimerd van de Griend de kijkers welkom. Het prijzenpakket was iets anders dan van tevoren aangekondigd. Per ronde waren twee varkensfiletrollades, een scharrelkip, een Jubileumparaplu, een kerststuk geschonken door Ron’s Bloemen- & Kadosjop en als klap op de vuurpijl een kalkoen te winnen. Aangezien vijf rondes gedraaid zouden worden, ging het derhalve om 30 prijzen in totaal. Om een paar minuten na vieren bracht de spreekstalmeester het Rad van Fortuin voor de eerste keer in beweging. Al na de derde keer sleepte hij zelf een prijs in de wacht, niet veel later gevolgd door een tweede prijs. Hij was overigens zo sportief deze opnieuw in te brengen. Heel wat prijzen bleken richting de Business Club te gaan, maar ook twee trainers, de schenker van de kerststukken, een bestuurslid alsmede een familielid van een bestuurslid bleven niet met lege handen achter. Even voor half 5 besloot de spelleider het bijzonder geslaagde Kerstboutdraaien 2020.

VV Papendrecht bedankt iedereen die het online Kerstboutdraaien mogelijk heeft gemaakt en feliciteert de prijswinnaars met hun prijs. Hopelijk kunnen we de editie van 2021 wel in een volle kantine houden. De prijzen zijn in de kantine af te halen op maandag 21 december tussen 19 en 20 uur.

 

Kersttrui en andere artikelen in webshop

De kerstdagen zijn in aantocht. Bent u op zoek naar een leuk presentje? Neem dan eens een kijkje in onze webshop. Behalve leuke Jubileumartikelen, voetbalkleding en accessoires kunt u bij ons terecht voor onze speciale kersttrui, VV Papendrecht-hoody’s, jassen, slippers, truien, polo’s, T-shirts en nog veel meer. Dus doe uw kerstaankopen in onze webwinkel.

    

 

Johan Sturrus en Richard Nardten verlengen contract

Tijdens de Algemene Ledenvergadering 2020 maakte voorzitter Hans Jonker bekend dat het bestuur met hoofdtrainer Johan Sturrus (linkerfoto) en zijn assistent Richard Nardten (rechterfoto) een contractverlenging van een jaar is overeengekomen. De voorzitter gaf aan daar verheugd over te zijn en bijzonder tevreden te zijn over het duo.

      

Ook leider Marc de Groen, verzorger Bert Duthler en assistent-scheidsrechter Adrie van Rooijen blijven in principe aan onze club verbonden. Met keeperstrainer Robert Rijntjes en Aron Kraal, trainer van Zaterdag 2, worden nog gesprekken gevoerd.

 

Algemene Ledenvergadering 2020

Op maandag 14 december was de Algemene Ledenvergadering 2020. Deze keer werd de Algemene Ledenvergadering online gehouden. Even na 20 uur opende voorzitter Hans Jonker de vergadering. In zijn openingswoord stond hij stil bij het overlijden van drie prominente VV Papendrechters. Secretaris Edwin Schreurs gaf een korte uitleg over het verloop van de online vergadering. De voorzitter blikte terug op een bewogen jaar waarna hij het woord gaf aan de secretaris voor de vaststelling van de agenda. De vergadering had geen vragen over het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 2019 en over het jaarverslag van de secretaris. Daarmee waren die vastgesteld. Penningmeester Dick Verschoor leidde het verslag in van de Kascontrolecommissie. Kascontrolecommissielid Dieter Hasenbein gaf het advies op de ingeslagen weg door te gaan. Op enkele kleine punten zijn verbeteringen mogelijk, maar Dieter was zeer te spreken over de manier van werken van het bestuur en de penningmeester in het bijzonder. De Kascontrolecommissie stelde voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Iedereen die zijn of haar stem uitbracht, ging daarin mee. Vervolgens nam de penningmeester het woord en besprak het financiële verslag, gevolgd door de begroting 2020-2021. Uiteraard stonden die in het teken van de coronacrisis.

Een belangrijk punt was dat we per 1 januari een rookvrije sportaccommodatie zijn. Het bestuur gaat daarover in overleg met de gemeente. Daarna besprak de secretaris de stand van zaken aangaande de samenwerking met andere sportverenigingen om te komen tot een derde sportcluster op het Slobbengors. De voorzitter vertelde dat een gemeentelijke kadernota wordt opgesteld betreffende uitgaven op het gebied van sportzaken als een kunstgrasveld. Voorafgaand aan de rondvraag werd aftredend bestuurslid Joop Warner toegesproken door Hans Jonker. De voorzitter sprak vol lof over hem en bedankte hem voor al zijn inspanningen. De rondvraag werd afgesloten door Erevoorzitter Bram Blom. Om 10 over half 10 werd de vergadering afgesloten door de voorzitter.

 

Laatste trainingen 2020, eerste 2021

In week 51 zijn de laatste trainingen en oefenwedstrijden voor de jeugd van 2020. In principe wordt op ons sportcomplex in week 1 of 2 van 2021 gestart met de eerste trainingen van het nieuwe jaar. In eerste instantie zal alleen getraind worden door de jeugdspelers, door de selectiespelers van Zaterdag 1 en 2 en door Vrouwen 1. Uiteraard dienen te allen tijde de coronamaatregelen strikt in acht genomen te worden.

 

12e Weekbrief van seizoen 2020-2021  (15-12-2020)

De 12e Weekbrief van het seizoen 2020-2021 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat de volgende artikelen: ‘Algemene Ledenvergadering 2020’, ‘Kersttrui en andere artikelen in webshop’, ‘Kick-off VVPlus-Programma’, ‘Volg Kerstboutdraaien via livestream’, ‘Nieuwe reclame-uiting Webmyday’, ‘Interview Niels van Heteren’, ‘Onderzoek bij VV Papendrecht’, ”Hoofdsponsor NOSUCH bij RTL7′, ‘Jubileum-Nieuwsbrief 23’, ‘VV Papendrecht in de media’, ‘Laatste trainingen 2020, eerste 2021’, ‘Zaalvoetvolleytoernooi O17/O19’, ‘Hoofdpiet bij training Vrouwen 1 en MO19-1’ en ‘Pietentraining JO7-1’. De Weekbrief wordt meestal eens per twee weken uitgebracht. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen.

 

Volg Kerstboutdraaien via livestream

Zoals eerder is vermeld, is dit jaar het Kerstboutdraaien online op zaterdagmiddag 19 december. We zijn bijzonder blij dat het gelukt is om alle loten te verkopen. We willen nogmaals iedereen die loten gekocht heeft, bedanken voor het steunen van onze club. De deelnemers hebben per e-mail een lijst met de nummers van de loten ontvangen. Mocht u geen lijst gekregen hebben of mocht u een vraag hebben, neem dan per e-mail contact op met secretaris Edwin Schreurs: secretaris@vvpapendrecht.nl. Per ronde worden met behulp van het Rad van Fortuin een kalkoen, een rollade, een kip en twee fraaie prijzen van Ron’s Bloemen- & Kadosjop verloot. Tijdens de vijfde en laatste ronde, de superronde, maakt eenieder die lootjes heeft, bovendien kans op diverse verrassingspakketten. Indien u één van de mooie prijzen hebt gewonnen, dan kan u deze op maandagavond 21 december tussen 19 en 20 uur ophalen in onze kantine. Om 16 uur zal het online boutdraaien starten. U kunt het vanaf 15.50 uur op YouTube volgen via livestream door hier te klikken  >>

Veel speelplezier!

 

Hoofdsponsor NOSUCH bij RTL7

Het succes van onze hoofdsponsor NOSUCH is niet voorbijgegaan aan het bedrijfsleven en de landelijke televisie. Zo schitterde het bedrijf van voormalig bestuurslid Teus Baars recentelijk op nationale televisie dankzij het bezoek van een ploeg van het zakelijke RTL7-programma ‘Op de Zaak’. Klik hier om NOSUCH in Op de Zaak te bekijken  >>

 

Kick-off VVPlus-Programma

Op dinsdag 15 december vindt de Kick-off plaats van het VVPlus-programma. Tijdens deze Kick-off kunnen spelers en speelsters uit de O13- tot en met O19-teams deelnemen aan verschillende workshops. Deze vormen de aftrap van het nieuwe Plus-programma van VV Papendrecht. Dit zal starten in februari 2021 en omvat diverse modules die naast de reguliere teamtrainingen worden aangeboden. Tijdens de Kick-off kunnen de kinderen kennismaken met enkele mogelijke modulevormen. De Kick-off omvat 2 rondes, namelijk van 18.45 tot 19.30 uur en 19.30 uur tot 20.15 uur. Gekozen kan worden uit 5 workshops per ronde. De workshops zijn:

 • Vrije trap aanvallend. Word jij de nieuwe Beckham, Messi of Ronaldo als het gaat om vrije trappen? Oefening baart kunst. Ontdek jouw vrijetraptalent.
 • Speedladder. Het hedendaagse voetbal vraagt wendbaarheid en snelheid. Ga aan de slag met de speedladder en train het snelle voetenwerk.
 • 1-op-1-verdedigen in de 16. Verdedigen zoals Matthijs de Ligt of Virgil van Dijk. Verdedigen vanuit alle hoeken en standen. Houd het doel schoon!
 • Scoren/Schieten. Ben jij die killer in de 16? Als spits moet je scherp reageren op de mogelijkheden die je krijgt.
 • Freestylevoetbal. Bailey de Regt leert jou enkele skills van het freestyle-soccer. Show your moves.

Wil je meedoen? Schrijf je dan in.

Let op: er geldt een maximumaantal van 10 kinderen per workshop. De indeling geschiedt op basis van het moment van inschrijving. Wie het eerst komt, die het eerst maalt. Wees er dus snel bij. Vol=Vol! Tijdens de Kick-off zijn er overigens GEEN teamtrainingen!

 

Jubileum-Nieuwsbrief 23

In de laatste Jubileum-Nieuwsbrief van 2020 vertelt Niels van Heteren over de totstandkoming van het Jubileumboek. Het is nog steeds, net als diverse andere Jubileumartikelen, verkrijgbaar in onze webwinkel.

Meer over de genoemde onderwerpen kunt u lezen in de 23e Nieuwsbrief van de Jubileumcommissie. U kunt Jubileum-Nieuwsbrief 23 downloaden door hier te klikken  >>

Sponsoren, helpen of ideeën? Laat het ons weten en doe mee. Contact opnemen kan per e-mail via: jubileum@vvpapendrecht.nl.

 

Interview Niels van Heteren

Niels van Heteren is de drijvende kracht achter het jubileumboek. “Het lezen van de verslagen van de algemene ledenvergaderingen uit de jaren 40 kostte me drie volle dagen, ze waren handgeschreven. Hoe ik erin verzeild ben geraakt? Ik heb mezelf in 2016 aangemeld om het jubileumboek op te pakken. Ik was net afgestudeerd als historicus met als specialisatie de jaren 20 en 30 van de 20e eeuw. Het paste dus precies. De eerste jaren heb ik alleen geïnventariseerd, wat er allemaal is. Vervolgens ben ik gaan schrijven, met mensen gaan praten en heb ik vooral veel gelezen. Ik heb alle jaarverslagen van de secretaris doorgenomen en alle verslagen van de ledenvergaderingen. Maar ook clubbladen, krantenknipsels en notulen van bestuursvergaderingen. In het begin deed ik het alleen op zondagen. Later kwamen er doordeweekse avonden bij. Op het laatst heb ik zelfs vrije dagen moeten opnemen om het af te kunnen ronden.”

Opbouw
“Het boek is opgebouwd uit hoofdstukken, die elk 10 jaar beslaan. We zijn uitgekomen op 172 pagina’s. Ik heb het niet helemaal alleen gedaan, dat was onmogelijk. Zo heeft Peter Michielse de basis gelegd voor de jaren 60, 70 en 80. Hij had al ervaring met de jubileumeditie van 1995. Jeroen Lasschuit heeft een bijdrage geleverd aan de jaren 90. Dit was perfect, want ik kon de stukken compleet maken met mijn toegang tot de historische bronnen. Het was als het ware ontbrekende puzzelstukjes in een puzzel leggen. Hierna heb ik de stukken in mijn eigen schrijfstijl herschreven.”

Historisch
“Het is een historisch boek. Ik heb vele citaten gebruikt uit clubladen en krantenartikelen. Hierdoor spreekt het verleden. Het boek is eveneens leuk om te lezen voor mensen, die niets hebben met voetbal of VV Papendrecht. Het beschrijft de tijdgeest en wat er allemaal speelde rond de club en in Papendrecht. Denk alleen al aan de economische crisis in de jaren 30 (slechts 10% van de leden had nog een baan), de Tweede Wereldoorlog en de Watersnoodramp van 1953. In de jaren 60 ging op zondag de ene helft van Papendrecht naar de kerk en de andere helft naar het voetbalveld. 3000 mensen langs de lijn was geen uitzondering.”

Ontdekkingen
“Wat het bijzonderste is, wat ik ontdekt heb? Historisch gezien het feit dat een VV Papendrecht-lid in de Tweede Wereldoorlog is omgekomen door toedoen van de Duitsers. Dit staat bijna nergens beschreven, ook niet in de jubileumuitgave van 1945. Ik kwam het toevallig tegen in een verslag van de secretaris en ben dat gaan uitzoeken. Het was aan het eind van de oorlog, de tijd van de razzia’s voor de Arbeitseinsatz in Duitsland. Bij een identiteitscontrole op het Westeind raakte Adrianus van Oudenaarde in paniek en rende weg. Hij is vervolgens in zijn rug geschoten en overleefde dat niet. Het volledige verhaal staat in het boek. Voetbalgerelateerd was dat de ontdekking, dat Coen Moulijn na zijn actieve carrière bij Feyenoord nog zijn voetbalkunsten vertoond heeft op het Slobbengors als speler van Xerxes. Dit stond nergens vastgelegd in het clubarchief. Het kwam ter sprake tijdens een gesprek met een oud-lid. Papendrecht won overigens met 2-1. Maar niet alleen Moulijn stond tegenover Papendrecht. Ook de vier gebroeders Van der Gijp, Wim Jansen, Joop van Daele, Arie Haan, Jan en Wil van Beveren, Ruud Suurendonk, Jan Boskamp, Aad de Mos en nog vele andere, historische voetballers hebben tegen Papendrecht gespeeld. Dan besef je even de plek, die VV Papendrecht in de voetbalhistorie heeft verworven.”

Nationaal team Tsjechoslowakije
“Een ander mooi verhaal waar ik achter kwam, was de trainingsstage op het Slobbengors van het nationaal elftal van Tsjechoslowakije. Dat was enkele maanden voor het EK van 1976, waarin de ploeg het grote Oranje met Cruijff en Van Hanegem versloeg in de halve finale en West-Duitsland met penalty’s in de finale. De Tsjechoslowaken oefenden zelfs nog tegen Zondag 1. In de vrieskou voor een kleine honderd mensen. Panenka liep daartussen, die wereldfaam verwierf met de beslissende elfmeter tijdens de strafschoppenserie. Zijn stift door het midden verraste de Duitse keeper Sepp Maier. De panenka was geboren. Maar het allermooiste was, dat ze later, na de felicitatie van het bestuur voor het behalen van de titel, spontaan aanboden nog een keer langs te komen. Zo gebeurde het, dat het team, nu als Europees kampioen, wederom op het Slobbengors een wedstrijd speelde tegen Zondag 1, nu voor 1000 toeschouwers.”

    

“Het heeft heel veel tijd en inspanning gekost, maar ik ben trots op het resultaat en nog trotser op de club. Als je het boek leest, zie je pas goed wat een roemruchte historie deze geweldige club heeft.” Met deze woorden sluit de enthousiast vertellende Niels af.

Het jubileumboek kost € 24,99 en is verkrijgbaar in de webshop van VV Papendrecht.

 

Lootjes Kerstboutdraaien uitverkocht!

Alle lootjes voor het jaarlijkse Kerstboutdraaien zijn uitverkocht. We bedanken iedereen die lootjes gekocht heeft. Het Kerstboutdraaien zal via een livestream te volgen zijn. Momenteel zitten we in de testfase. Zodra meer bekend is, zal hierover bericht worden op de mediakanalen van VV Papendrecht.

 

Ton Rutteman officieel Accommodatiemanager

Enige tijd geleden is gemeld dat wij een Accommodatiemanager gevonden hebben. Vanaf heden is Ton Rutteman officieel Accommodatiemanager van onze gebouwen en velden. Wij willen nadrukkelijk aangeven dat de Accommodatiemanager geen schoonmaker, opruimer of veldbeheerder is. Hij gaat geen kleedkamers schoonmaken of doelen van het veld slepen. Ton is er verantwoordelijk voor dat onze accommodatie er netjes bij ligt en dat zaken geregeld zijn voor trainingen en wedstrijden. Iedereen, elk team, heeft zijn eigen of haar verantwoordelijkheid en dient ervoor te zorgen dat de kleedkamers na de training of wedstrijd schoon achtergelaten worden, de velden opgeruimd worden, de cornervlaggen meegenomen, de netten opgehaald en dergelijke.

Ton heeft enorm veel zin in de uitdaging en zit vol ideeën. Wij zijn als bestuur zeer blij dat we de functie van Accommodatiemanager weer ingevuld hebben en wensen Ton veel succes bij het vervullen van deze rol binnen onze club.

Het bestuur

 

Algemene Ledenvergadering online op 14 december

Zoals eerder vermeld zal de Algemene Ledenvergadering dit jaar online plaatsvinden op maandag 14 december om 20.00 uur. De vergaderstukken kunt u inmiddels per e-mail opvragen bij secretaris Edwin Schreurs: secretaris@vvpapendrecht.nl. Leden kunnen aan de vergadering deelnemen middels een platform en kunnen op die manier gewoon stemmen en vragen stellen. Om te kunnen deelnemen dient u zich aan te melden bij de secretaris en een e-mailadres en een mobiel telefoonnummer op te geven. U ontvangt op het opgegeven e-mailadres de uitnodiging met daarin de link naar het platform. De bijbehorende code krijgt u via een sms op het opgegeven mobiele nummer. Enkele dagen voor de vergadering kunt u al inloggen en instructiefilmpjes bekijken en de vergaderstukken inzien of downloaden. Leden die aan de vergadering willen deelnemen maar deze niet online kunnen volgen, kunnen contact opnemen met de secretaris:

Wij zullen dan gezamenlijk naar een oplossing zoeken.

De agenda kunt u hier downloaden >>

Het bestuur

 

Zaalvoetvolleytoernooi O17/O19

Op 5 december ging de O17/O19 weer in de zaal ballen.
Deze keer niet in om in een doel te knallen.
De bal moest nu met veel gevoel
Over een net heen, dat was het doel.
Ze waren gelukkig weer met velen
En konden ze iedereen over 7 teams verdelen.

    

Er waren mooie rally’s om te zien.
Met de voet, het hoofd of knie bovendien.
De scheidsrechters waren Guido, Jo en Ed.
Maar of er nu altijd goed werd opgelet…

    

Karel had de touwtjes in handen
En Peter was er weer om de calorieën te verbranden.
De winnaars waren Tim, Steven en Rijk.
Ze wonnen alles, speelden zelfs niet gelijk.
Het was een groot succes weer.
Eens kijken wat we gaan doen de volgende keer.

    

 

Hoofdpiet bij training Vrouwen 1 en MO19-1

Op de laatste trainingsavond voor het heerlijk avondje werden Vrouwen 1 en MO19-1 verrast door hoog bezoek. De hoofdpiet kwam persoonlijk langs en had voor elke dame een chocoladeletter. Daarna stond op het Rood-Zwarte Plein voor iedereen warme chocolademelk met slagroom klaar. Dankuwel Sint en Piet!

 

Elfde Weekbrief van seizoen 2020-2021  (04-12-2020)

De elfde Weekbrief van het seizoen 2020-2021 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat de volgende artikelen: ‘Algemene Ledenvergadering online op 14 december’, ‘Koop lootjes voor online Boutdraaien’, ‘Sinterklaas bij VV Papendrecht’, ‘ING heeft sponsorschap met 3 jaar verlengd’, ‘Persoonlijk stukje rookbeleid’, ‘Ton Rutteman officieel Accommodatiemanager’, ‘Wetenswaardigheden roken en meer’, ‘Doe u decemberaankopen in onze webshop’, ‘Auto niet voor ingang of slagboom’, ‘Gyan de Regt, profspeler bij Vitesse’, ‘Vrouwen 1 en MO19-1 weer begonnen met trainen’ en ‘Opnieuw leuke jeugdduels’. De Weekbrief wordt meestal eens per twee weken uitgebracht. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen.

 

Koop lootjes voor online boutdraaien

Al jarenlang wordt in de laatste week voor de winterstop het Kerstboutdraaien georganiseerd. In een bomvolle en gezellige kantine worden dan lootjes verkocht waarmee fraaie prijzen te winnen zijn, speciaal voor de kerstdagen. Helaas mogen we vanwege de coronacrisis deze dagen geen bezoekers in onze kantine toelaten. Dat belet VV Papendrecht echter niet om ook deze keer het boutspektakel door te laten. Het altijd spannende prijzenfestijn vindt dit jaar op zaterdag 19 december plaats. Vanaf 16 uur zal onze betrouwbare en goudeerlijke veilingmeester Eimerd van de Griend het Rad van Fortuin voor de eerste keer in beweging brengen. Zijn verrichtingen zullen gestreamd worden zodat iedereen het boutdraaien online kan volgen. In totaal zullen 5 rondes worden afgewerkt. Per ronde zijn 5 prijzen te winnen:

In ronde 5, de superronde, worden bovendien enkele verrassingspakketten verloot! Een bundel van 5 lootjes kost 10 euro waarmee u elke ronde één keer meedoet. U kunt de lootjes kopen in onze webwinkel, zolang de voorraad strekt. Na uw bestelling zal u enige tijd later per e-mail een lijst ontvangen met de nummers van uw lootjes. Dus koop lootjes, speel mee en maak kans op mooie prijzen voor de feestdagen.

 

Sinterklaas bij VV Papendrecht

Iedereen heeft in het Sinterklaasjournaal kunnen zien dat Sint-Nicolaas dit jaar thuiswerkt en dat hij het Grote Pietenhuis vrijwel niet verlaat. Alhoewel, wacht eens even… Wie zien we daar in onze kantine?

Klik hier snel voor het filmpje  >>

De goedheiligman kan helaas dit jaar de lieve kinderen van VV Papendrecht niet persoonlijk begroeten op ons sportcomplex op 5 december. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij de jeugdleden van JO9, JO8 en JO7 helemaal vergeten is. Dus kom komende zaterdag gewoon naar het Slobbengors om te trainen of een wedstrijdje te spelen. Wie weet…

 

Doe uw decemberaankopen in onze webshop

Hoewel in december de feestdagen door de coronacrisis niet op de gebruikelijke wijze gevierd kunnen worden, kunt u natuurlijk wel in kleine kring voor gezelligheid en cadeaus zorgen. Weet u niet goed wat voor presentjes u zal kopen? Kijk dan eens in onze webwinkel. Bestel bijvoorbeeld voor deze koude en natte dagen de Jubileumhandschoenen, -sjaal, -pet of -paraplu. U kunt er natuurlijk eveneens voor voetbalartikelen terecht als sporttassen, trainingskleren en scheenbeschermers, maar ook voor keepers is er van alles te krijgen. En uiteraard is ons schitterende Jubileumboek een prachtig geschenk voor elke VV Papendrechter, net als het speciale jubileumbier ’t Slobbertje met bijbehorend glas.

Dus doe uw decemberaankopen in onze webwinkel.

 

Koop lootjes voor online boutdraaien (30-11-2020)

Al jarenlang wordt in de laatste week voor de winterstop het Kerstboutdraaien georganiseerd. In een bomvolle en gezellige kantine worden dan lootjes verkocht waarmee fraaie prijzen te winnen zijn, speciaal voor de kerstdagen. Helaas mogen we vanwege de coronacrisis deze dagen geen bezoekers in onze kantine toelaten. Dat belet VV Papendrecht echter niet om ook deze keer het boutspektakel door te laten. Het altijd spannende prijzenfestijn vindt dit jaar op zaterdag 19 december plaats. Vanaf 16 uur zal onze betrouwbare en goudeerlijke veilingmeester Eimerd van de Griend het Rad van Fortuin voor de eerste keer in beweging brengen. Zijn verrichtingen zullen gestreamd worden zodat iedereen het boutdraaien online kan volgen. In totaal zullen 5 rondes worden afgewerkt. Per ronde zijn 5 prijzen te winnen:

In ronde 5, de superronde, worden bovendien enkele verrassingspakketten verloot! Een bundel van 5 lootjes kost 10 euro waarmee u elke ronde één keer meedoet. U kunt de lootjes kopen in onze webwinkel.

Dus koop lootjes, speel mee en maak kans op mooie prijzen voor de feestdagen.

 

Vrouwen 1 en MO19-1 weer begonnen met trainen

Op zaterdag 28 november hervatten Vrouwen 1 en MO19-1, na lange tijd geen bal geraakt te hebben, de training. Aan het begin van de middag kregen de dames op ons hoofdveld diverse pittige trainingsvormen voorgeschoteld door het fanatieke trainersduo. Uiteraard verliep alles volgens de geldende regels. De kick-off was bijzonder geslaagd en smaakt naar meer. In december zullen daarom meerdere trainingen volgen.

   

 

Opnieuw leuke jeugdwedstrijden

Ook op de laatste zaterdag van november werden op een fris, maar zonnig sportpark Slobbengors leuke jeugdwedstrijden gespeeld. Aan het eind van de ochtend begon op het hoofdveld een wedstrijd tussen MO17-1 en een ploeg van jongens die iets jonger waren dan de meiden. Het werd een leuke en spannende voetbalpot met kansen over en weer die nipt door de jongens gewonnen werd. Ook in december zullen voor onze jeugdspelers onderlinge oefenduels georganiseerd worden op ons sportcomplex.

    

 

ING heeft sponsorschap met 3 jaar verlengd

In 2014 heeft ING zich aan VV Papendrecht verbonden als sponsor. Onze club was daarmee één van de 475 Nederlandse amateurclubs die uit bijna 800 aanmeldingen beloond werden met het sponsorschap. Met het sponsorprogramma wilde ING samen met de KNVB het amateurvoetbal in Nederland verder vooruit helpen. ING is uitermate tevreden over het partnerschap met VV Papendrecht en heeft de verbintenis enige tijd geleden daarom verlengd met drie jaar.

Voetbalvereniging Papendrecht is ING dankbaar voor de hernieuwde sponsoring en kijkt uit naar de verdere samenwerking.

 

Gyan de Regt, profspeler bij Vitesse

Waar menig jeugdspeler bij VV Papendrecht van droomt, is de 17-jarige Gyan de Regt gelukt: een profcontract tekenen bij een profclub. Gyan was waarschijnlijk het jongste voetballende lid ooit. Met 4 jaar en 28 dagen werd hij lid waarna hij niet meer van het veld te krijgen was. Rinus van Gangelen, destijds trainer van de mini’s, zag het gelijk: die kan voetballen. Na de mini’s ging Gyan naar de F1 en E1 waarna hij vervroegd werd doorgeschoven naar de D1.

Kun je wat vertellen over je begintijd bij VV Papendrecht?
“In de F1 hadden we een leuk team waarmee we, onder leiding van hoofdsponsor Teus Baars, de eerste editie van de Coen Moulijn Memorial Cup wonnen. In de D1 en C1 speelde ik in een geweldige lichting. Ik speelde onder andere met mijn broer Bailey, de huidige selectiespelers Cees Baars, Wesley Tilroe en Bas Jonker, en niet te vergeten Nikki IJzerman die nu bij ADO Den Haag speelt, in de eredivisie vrouwen. Guus Baars was toen net vertrokken naar Feyenoord. Ik liep samen met Guus stage bij Feyenoord. Ik viel in de laatste ronde af. Hij heeft het gered en ondertussen heeft ook hij een profcontract getekend, mooi toch. In diezelfde tijd heb ik ook nog stage gelopen bij de gecombineerde jeugdopleiding van Willem II en RKC.”

Je bent na de C1 van VV Papendrecht naar FC Dordrecht gegaan.
“Dat klopt. Dat laatste jaar in C1 was overigens een leuk seizoen. We werden kampioen met Vincent de Klerk als trainer. Daarna ben ik inderdaad door FC Dordrecht gevraagd en daar samen met mijn broer Bailey naartoe gegaan. De keuze was makkelijk. Ik zat in Dordrecht op school en kon met de fiets gelijk door naar de training en daarna met de waterbus weer naar huis. Ik heb daar drie jaar gevoetbald. Na die periode heb ik de keuze gemaakt om via Alphense Boys te proberen me bij andere betaaldvoetbalorganisaties in de kijker te spelen. Dat lukte waarna ik gekozen heb voor Vitesse. Ik kreeg wel reacties waarom ik voor Vitesse gekozen had. Mensen gaven aan dat daar nou niet echt veel jeugdspelers doorbraken. Ik kon kiezen uit 7 clubs waaronder FC Utrecht en Sparta maar Vitesse gaf me een goed gevoel. Ook omdat alles er goed geregeld is. Tevens werd aangegeven dat de Arnhemse voetbalclub het anders zou gaan doen, dat de jeugd meer de kans gegeven zal worden. Dat zie je nu al gebeuren. Dit seizoen zijn er al meerdere jeugdspelers doorgeschoven naar het eerste. Dus de verandering is duidelijk in gang gezet.”

    

Hoe is dat om als jongen van 17 doordeweeks van huis te zijn?
“Ik zit in het laatste jaar van het VWO en woon doordeweeks in Arnhem. Ik heb het goed naar mijn zin. Ik woon met nog vier andere jeugdspelers op een vakantiepark, samen met een begeleider. Het vervoer van en naar huis is met busjes geregeld. Na de trainingen eten we op de club. Vanwege de coronacrisis ligt de competitie stil. Het spelen van wedstrijden mis ik erg. Ook de sportschool is nu even niet aan de orde. Balen, maar het is niet anders.”

Je bent aanvaller, is dit altijd zo geweest?
“Ja, vanaf het begin. Ik speelde altijd of rechts- of linksbuiten. De laatste jaren speel ik vooral op links, al ben ik van nature rechtsbenig. Ik heb dan de mogelijkheid om naar binnen te komen om vervolgens met m’n rechter te kunnen schieten.”

Je speelt in de Onder 18 en krijgt training van Theo Janssen. Hoe is dat?
“Dat is natuurlijk geweldig. Bij de Onder 21, waar ik al een paar keer mee heb getraind en gespeeld, zijn de trainers Nicky Hofs en Tim Cornelisse. Edward Sturing is hoofd jeugdopleiding. Zij zijn allemaal ex-profvoetballers. Je leert enorm veel van dit soort mannen. Ze geven je tips en adviezen waar je echt wat mee kan.”

Je krijgt regelmatig een beoordeling, hoe werkt dat?
“We maken gebruik van een app. In die app moet je een actieplan zetten, hoe jij jezelf wilt ontwikkelen. Wat zijn je doelen, waar wil je je verbeteren. Het initiatief ligt bij de speler. Via de app kan je ook beelden terugzien van jezelf van trainingen en wedstrijden. We trainen ook vaak met zo’n hesje met een sensor. Dan kan je precies zien hoeveel en hoe hard je gelopen hebt. Vooraf aan wedstrijden krijg je soms ook nog beelden te zien. Ze laten dan zien wat er goed en minder goed ging. Daarnaast heb je regelmatig een gesprek over hoe het gaat en krijg je adviezen.”

    

Wat zijn je sterke punten en je verbeterpunten?
“Mijn sterke punten zijn mijn passeeracties, snelheid en overzicht voor de goal. Ik werk eraan om nog sneller en sterker te worden. Ik wil mee kunnen in het mannenvoetbal. Daarbij wil ik mijn schot van buiten de zestien nog verbeteren.”

Wat zijn je doelen?
“In wil ieder geval mijn VWO afronden, waarvan ik het examen over twee jaar kan verdelen. Daarnaast focus ik me volledig op het voetbal. Mijn doel is uiteraard het eerste van Vitesse halen en daarna lekker dromen van de Premier League.”

Met deze droom sluiten we het interview af met Gyan de Regt, een doodnormale, nuchtere en vooral vriendelijke voetballer die bezig is zijn droom te verwezenlijken.

 

Tiende Weekbrief van seizoen 2020-2021  (25-11-2020)

De tiende Weekbrief van het seizoen 2020-2021 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat de volgende artikelen: ‘In Memoriam Bas Bakker’, ‘Algemene Ledenvergadering op 14 december’, ‘Agenda Algemene Ledenvergadering 2020’, ‘Koop drinken met chips of snoep bij de webshop’, ‘Geef VV Papendrecht een rondje!’, ‘Leegverkoop alcohol kantine’, ‘Rookvrije sportaccomodatie per 1 januari’, ‘Guus Baars, speler van Feyenoord JO18-1’, ‘Aron Kraal, trainer van het tweede’ en ‘JO17/19 werkt zich in het zweet!’. De Weekbrief wordt meestal eens per twee weken uitgebracht. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen.

 

Agenda Algemene Ledenvergadering 2020

Het bestuur van Voetbalvereniging Papendrecht nodigt hierbij haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 14 december 2020.

AGENDA

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Vaststelling agenda.
 3. Vaststelling van het verslag van de algemene ledenvergadering gehouden 3 december 2019.
 4. Ingekomen stukken.
 5. Jaarverslag secretaris. *
 6. Verslag Kascontrolecommissie.
 7. Financieel verslag 2019-2020 van de penningmeester. *
 8. Begroting 2020-2021.
 9. Benoeming Kascontrolecommissie.
 10. Bestuursmededelingen
 • Voorstel tot contributieverhoging; *
 • Rookvrije accommodatie per 01-01-2021.
 1. Bestuursverkiezing **
 • Aftredend is: dhr. E. Schreurs (Secretaris).
 • Herkiesbaar is: dhr. E. Schreurs (Secretaris).
 • Aftredend is: dhr. R. Croese (Bestuurslid Jeugdzaken).
 • Herkiesbaar is: dhr. R. Croese (Bestuurslid Jeugdzaken).
 • Aftredend is: dhr. E. Schuil (Bestuurslid Commerciële zaken en communicatie).
 • Herkiesbaar is: dhr. E. Schuil (Bestuurslid Commerciële zaken en communicatie).
 • Aftredend is: dhr. J. Warner (Bestuurslid Technische zaken).
 • Dhr. J. Warner is niet herkiesbaar. ***
 1. Voorstel terugbrengen aantal bestuursleden tot vijf. ***
 2. Rondvraag.
 3. Sluiting.

* De bijhorende stukken zijn voor leden vanaf maandag 30 november op te vragen door een e-mail met een verzoek hiertoe te sturen naar secretaris Edwin Schreurs: secretaris@vvpapendrecht.nl.

** Kandidaten voor de functie van secretaris, bestuurslid jeugdzaken en
bestuurslid commerciële zaken en communicatie en kunnen zich tot drie dagen voor de vergadering schriftelijk aanmelden bij het secretariaat. De kandidaatsstelling moet door ten minste drie stemgerechtigde leden zijn ondertekend.

*** Het bestuur wil het voorstel ter stemming brengen om het aantal bestuursleden terug te brengen tot vijf. Dit in het kader van de ingezette koers om te komen tot een commissiegestuurde vereniging met een kleiner bestuur. Het bestuur vindt dit het moment om het aantal bestuursleden terug brengen tot vijf leden. Indien de vergadering hiermee akkoord gaat, zal de vrijkomende functie van bestuurslid technische zaken niet ingevuld worden. De technische commissie zal het bestuur adviseren op technisch vlak. Alle besluiten op technisch vlak zullen te allen tijde worden genomen binnen het bestuur. De voorzitter zal de portefeuille technische zaken onder zijn hoede nemen.

Namens het bestuur

Hans Jonker – voorzitter

 

Algemene Ledenvergadering op 14 december

In een eerder bericht hebben we aangekondigd dat de Algemene Ledenvergadering online gaat plaatsvinden. Dit gaat gebeuren op maandag 14 december om 20.00 uur. Om de ledenvergadering online mogelijk te maken, wordt een platform beschikbaar gesteld waar de leden kunnen deelnemen aan de vergadering. Met behulp van het platform kunnen leden via een chat vragen stellen en kunnen er stemronden gehouden worden. Het is tevens mogelijk om buiten het bestuur ook andere leden hun verslag te laten doen als de Kascontrolecommissie.

Hoe gaat het in zijn werk
Leden die willen deelnemen aan de vergadering, kunnen zich aanmelden bij de secretaris. Zij dienen een e-mailadres en een mobiel telefoonnummer op te geven waaronder zij bereikbaar zijn. Op het opgegeven e-mailadres ontvangt u de uitnodiging met daarin de link naar het platform. Om toegang te krijgen tot de vergadering heeft u een code nodig die u verstrekt krijgt via een sms op het opgegeven mobiele nummer. Twee weken voor de vergadering kunt u al inloggen en de vergaderstukken bekijken of downloaden. Tevens vindt u daar instructiefilmpjes hoe u kunt stemmen en chatten.

Vanaf maandag 30 november kunt u de vergaderstukken ook opvragen bij de secretaris. U kunt dit doen door het sturen van een e-mail naar secretaris@vvpapendrecht.nl. Wij beseffen dat er leden zijn die niet de mogelijkheid hebben om de vergadering online te volgen. Indien dit het geval is, kunt u zich wenden tot de secretaris. We kijken dan hoe we het toch voor u mogelijk kunnen maken om de ledenvergadering te volgen. Dit kunt u doen door contact op te nemen met de secretaris:

Een online vergadering is niet het ideaal. Op dit moment is er echter geen andere mogelijkheid om een ledenvergadering te laten plaatsvinden.

Namens het bestuur,

Edwin Schreurs
Secretaris VV Papendrecht

 

Aron Kraal, trainer van het tweede

Aron Kraal is sinds deze zomer trainer van het tweede selectieteam. “Mijn voordeel is dat ik alle spelers al ken. Of ik heb ze al eerder getraind of heb met ze gevoetbald. Ik ben geboren in Sliedrecht en daar ook begonnen met voetballen, bij VV Sliedrecht. Op negenjarige leeftijd verhuisden we naar Papendrecht. Ik ben toen gaan voetballen bij VV Papendrecht. Ik meen in E4, daarna in D2 en C2 en uiteindelijk B1 en A1. Na de jeugd heb ik één seizoen in Zondag 2 in de reserve Hoofdklasse gespeeld. Na dat jaar heb ik de switch gemaakt naar de zaterdag. Dennis Zaal was toen trainer. Ik heb 2 of 3 jaar in Zaterdag 1 gespeeld.”

Zaterdag 2
“Na de komst van Richard Elzinga ben ik verhuisd naar Zaterdag 2. Daar heb ik een mooie periode meegemaakt. Van de 3e klasse naar de Hoofdklasse. Vooral de promotie naar de reserve Hoofdklasse was geweldig. In 2018 ben ik gestopt. Ik had te veel last van blessures. Een jaar lang ben ik bijna niet op het Slobbengors geweest. Vorig jaar heb ik gevraagd of er ruimte in het begeleidingsteam van Zaterdag 2 was. Die was er, dus werd ik assistent van trainer-coach Martin Nouwen.”

Trainer
“Ik ben als trainer gestart bij de F’jes. Ik heb dat een paar jaar gedaan. Daarna twee jaar de E1, vervolgens twee jaar D1. In die beginperiode heb ik via de club mijn trainersdiploma TC3 gehaald. In het jaar dat ik stopte, was ik assistent bij B1. Vorig seizoen was ik dus assistent bij het tweede en nu zelfs trainer van het tweede. Ik ben blij dat het vertrouwen er van de club is en dat ook de spelersgroep er positief in stond.”

Eerst medespeler en nu trainer
“Tuurlijk is het vreemd. Met de meeste jongens heb ik gevoetbald of het zijn vrienden van mij. Mijn voordeel is dus wel dat ik iedereen ken. Met de ouderen heb ik zelf gevoetbald. De meeste jongeren heb ik in het verleden in de jeugd training gegeven. Het vertrouwen is er dus. Dat komt wel goed.”

Speelstijl
“Ik ben daar vrij simpel in. Met een tweede elftal speel je bijna nooit in dezelfde samenstelling. Er komen spelers uit het eerste die speeltijd moeten krijgen of terugkomen van een blessure. Spelers uit het tweede gaan weer met het eerste mee, kortom, automatismen inslijpen gaat niet lukken. Mijn kracht ligt in de communicatie. Ik moet zorgen dat er elke week een team staat dat gezamenlijk ervoor wil gaan. Het tweede is een opleidingsteam voor het eerste. De spelers uit het tweede moeten meekunnen op het niveau van het eerste als dat nodig is. Het is daarom geweldig dat we op het hoogste niveau voor reserveploegen spelen.”

Doelstelling
“We mikken op het linkerrijtje en hopen dat we kunnen meedoen om een periodetitel. Dat moet mogelijk zijn met deze groep. Het is een mooie mix van jongere en oudere spelers en een mooie middengroep. In de voorbereiding hebben we wisselende resultaten geboekt. We hebben iedereen speelminuten gegeven, zodat eenieder zich heeft kunnen laten zien. In de beker zijn we uitstekend gestart. We hebben in de bekerpoule alle drie de tegenstanders verslagen. We zijn derhalve door naar de knock-outfase.”

Begeleidingsteam
“Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik een groot begeleidingsteam heb. Mark Schreurs is mijn assistent. Johan Keizer en Danny van der Ende zijn de leiders. Gert de Vogel hanteert de vlag en Jan Scharloo is onze verzorger. Dus aan de begeleiding zal het niet liggen als we onze doelstelling niet halen.”

 

JO17/19 werkt zich in het zweet!

Vanaf het moment dat de competitie half oktober stil kwam te liggen, hebben alle trainers en begeleiders van VV Papendrecht supersnel geschakeld en ervoor gezorgd dat de jeugd toch iedere zaterdag met voetbal bezig kan zijn. Om wedstrijdritme te houden en om fit te blijven. De afgelopen zaterdagen was het prachtig weer en is een paar keer 7×7 gespeeld, waarbij de teams van JO17 en JO19 gemixt werden. Een hartstikke leuk concept waarbij de onderlinge band tussen alle spelers aangehaald werd.

    

Zaterdag 21 november beloofde met iets minder mooi weer te verlopen en daarom had de trainer van JO19-1, Karel Spitsbaard, geregeld dat we gebruik konden maken van de gymzalen van het Willem de Zwijger College. De 23 aanwezige spelers werden in 3 groepen verdeeld. Telkens gingen twee groepen partijen. Door de mix van JO17/19 werden het leuke partijtjes. De ploegen waren behoorlijk aan elkaar gewaagd. De spelers van het team dat niet aan het voetballen was, zaten ook niet stil maar werden door Peter Rombout onder handen genomen met een heuse bootcamp. Boksen, burpy’s, planken, buikspieren en opdrukken. De jongens hebben alle spieren optimaal gebruikt. Na ongeveer anderhalf uur kon eenieder moe maar zeer voldaan weer naar huis.

    

Hopelijk kan iedereen zo op deze manier fit en gemotiveerd blijven tot het moment dat de competitie weer mag beginnen.

   

 

In Memoriam Bas Bakker

Ons heeft het droeve bericht bereikt dat op 19 november Bas Bakker op 94-jarige leeftijd is overleden. Bas Bakker was een bekend gezicht op het Slobbengors. Hij heeft vele jaren als vrijwilliger de kaartverkoop van de wedstrijden van ons eerste verzorgd.

Wij wensen de familie de komende tijd sterkte met het verwerken van het verlies van Bas.

Hans Jonker
Voorzitter

 

Guus Baars, speler van Feyenoord JO18-1

De 17-jarige Guus Baars heeft eerder dit jaar zijn eerste profcontract getekend. Hij heeft zich tot de zomer van 2023 verbonden aan Feyenoord. De centrale verdediger, broer van eerste-elftalspeler Cees en zoon van hoofdsponsor Teus Baars, maakte enige jaren geleden de overstap van de pupillen van Voetbalvereniging Papendrecht naar de Feyenoord Academy. Hij ontwikkelde zich in verschillende jeugdteams tot vaste kracht en speelt nu in Feyenoord O18-1. Wij spraken met hem af voor een interview.

Wat was je laatste team bij VV Papendrecht?
“Ik speelde met heel veel andere eerstejaars in E1 in de Hoofdklasse. We werden dat jaar kampioen met een heel sterk team.”

Hoe begon het bij Feyenoord?
“In 2013 ben ik naar Feyenoord gegaan. Ik was toen 10 jaar oud. Ik ben begonnen in de O11 en heb alle lichtingen doorlopen. Ik heb al die jaren als centrale verdediger gespeeld. Die positie bekleed ik nu nog steeds. We trainen 6 keer per week en spelen iedere zaterdag een wedstrijd. Selectiespelers van Feyenoord spreek ik eigenlijk niet. Zij trainen op ‘1908’ en wij op ‘Varkenoord’. Dat zijn echt verschillende trainingscomplexen.”

Je krijgt elk jaar een beoordeling. Kan je aangeven wat dit met jou deed en hoe dat ging?
“Als jonge speler was dit erg spannend. Het was natuurlijk aan het eind van elk seizoen. Je weet dan dat er nieuwe spelers zijn aangenomen, dus er moeten dan ook spelers weg. Ook trainen er regelmatig nieuwe jongens mee. Erg spannend allemaal. Je moet het gewoon altijd goed doen. Naarmate ik wat ouder werd, kreeg ik door dat ik niet zo snel zou afvallen en werd het voor mij gelukkig ook minder spannend. Ik heb heel veel spelers zien afhaken. Van de groep waar ik destijds in O11 mee startte, zijn er nog zeven over. In de loop van de jaren zijn er misschien wel 25 jongens gekomen en gegaan. De laatste jaren is het verloop minder groot en is de groep vrij stabiel. Dit jaar zijn er alleen jongens bijgekomen die zijn doorgeschoven uit een lagere leeftijdsklasse.”

Hoeveel jeugdinterlands heb je nu gespeeld?
“Vorig jaar maakte ik in Amerika mijn debuut in Oranje O17. Dat was natuurlijk altijd al een droom voor mij. Ik denk dat ik er al langer dichtbij was. In de jaren voor mijn debuut heb ik door mijn groei vrij lang met een blessure gelopen waardoor ik best een tijd niet heb kunnen spelen. Daardoor heeft het allemaal wat langer geduurd. Ik heb nu twee interlands gespeeld. Mijn debuut tegen USA en een wedstrijd tegen Turkije. Ik zit momenteel in de voorselectie van Oranje O18. Als ik daarvoor geselecteerd word, speel ik later dit seizoen misschien nog twee interlands.”

Wanneer hoorde je dat je een profcontract kon tekenen en kan je uitleggen hoe dat gaat?
“Aan het begin van dit jaar hoorde ik van mijn vader dat Feyenoord mij een contract wilde aanbieden. Dat was natuurlijk heel bijzonder. Daarna heeft het best nog even geduurd voordat ik echt kon tekenen. Er waren op de achtergrond wel onderhandelingen. Die zijn gevoerd door mijn zaakwaarnemer. Die heeft er alle verstand van en weet ook wat ‘normaal’ is. Het gaat uiteraard over geld, maar ook over wat je wel en niet kan doen en wat er allemaal bij komt kijken om ‘prof’ te zijn. Een dag voor de coronastop in maart heb ik uiteindelijk mijn handtekening kunnen zetten. Het eerste contract dat je tekent, is normaliter vrij standaard bij Feyenoord. Ik ben er in ieder geval heel blij mee.”

Wat is je mooiste wedstrijdmoment bij Feyenoord?
“Eigenlijk heb ik geen echt favoriet moment. Er zijn er best veel met wedstrijden tegen Ajax, PSV, FC Barcelona en mooie toernooien. Scoren tegen Ajax en PSV is natuurlijk mooi. Maar als ik echt iets zou moeten noemen, is dat het Nederlands kampioenschap in de O16. Dat was echt heel mooi. Bovenal was het een heel leerzaam jaar waarin we samen heel goed hebben gepresteerd en beter zijn geworden. Ook vorig jaar in de O17 bleven we een half jaar ongeslagen en hebben we heel goede wedstrijden gespeeld.”

Hoe ziet jouw carrière er in jouw dromen uit?
“Ik zou graag tussen nu en anderhalf jaar mijn debuut maken in De Kuip. Vervolgens hoop ik natuurlijk basisspeler te worden bij Feyenoord. De titel winnen met Feyenoord, dat zou geweldig zijn! Als dat zou lukken, dan zien we daarna wel verder. Eerst maar eens het eerste halen. Ik moet hard werken aan alle punten in het spel. Zoals altijd eigenlijk. Werken aan mijn fysiek. Sterker worden. Nog meer leidinggeven aan het team, werken aan mijn trap en positiespel. Alles gewoon. Je mag nooit tevreden zijn.”

Wat zou je jongens en meisjes adviseren als ze de ambitie hebben om prof te worden?
“Probeer vooral altijd plezier te hebben. Nooit negatief worden en heel veel voetballen. Ook buiten je club op pleintjes of op straat. Niet te veel bezig zijn om gescout te worden. Gewoon goed voetballen! Dan komt de beloning vanzelf. Of bij je eigen club of misschien wel bij een betaaldvoetbalorganisatie.”

 

Geef VV Papendrecht een rondje!

Onze kantine is alweer een tijd dicht en ook de komende weken gaat deze niet open. Hierdoor missen we veel inkomsten. Wil je VV Papendrecht toch steunen?
Geef ons dan een rondje via deze link  >>

Een rondje is een donatie voor onze club. U krijgt hier verder zelf niks voor terug maar helpt de club enorm in deze lastige tijd. Een rondje kost € 20, een gangbare prijs voor een rondje in de kantine. Maar je kunt ook een kwart rondje, half rondje of meerdere rondjes tegelijk geven. Iedereen die zijn of haar club een warm hart toedraagt, kan meedoen. De acties wordt wordt georganiseerd door Clubplan Nederland. Doneren gaat via iDEAL. De betalingen worden verzorgd door Mollie en Stichting Clubpot Nederland. Alle donaties worden door de stichting beheerd en na afloop aan VV Papendrecht uitgekeerd. Tevens kunnen we in aanmerking komen voor een SUPER-Rondje die gelijk staat aan 20 normale rondjes ter waarde van € 400. Dit kan op de volgende wijze gewonnen worden:

 1. Plaats een reactie op het bericht op Facebook of een ander sociaal medium  >>
 2. Vermeld daarin aan welke club jij al een rondje hebt gegeven.
 3. Tag vervolgens één of meerdere clubs uit jouw buurt die volgens jou ook mee moeten doen aan Rondjevoorjeclub. Doe je dit vóór 5 december, dan maakt onze club kans op het SUPER-Rondje. VV Papendrecht krijgt dan in één keer 400 euro oftewel 20 normale rondjes cadeau! Alle informatie staat op www.rondjevoorjeclub.nl/sinterklaas

Doet u ook mee? Alle beetjes helpen!

 

Leegverkoop alcohol kantine

De kantine is op last van de overheid al geruime tijd gesloten vanwege de coronacrisis. De verwachting is dat het nog wel even zal duren, voordat we de deuren van onze voetbalkantine mogen openen. Daarom houden we een leegverkoop van enkele alcoholische dranken. Het gaat om:

      

 • Pakket 6 flesjes speciaalbier: € 13,50.
 • Pakket 10 flesjes speciaalbier: € 22,00.
 • Fles Duitse zoete witte wijn: € 7,50.
 • Fles Zuid-Afrikaanse droge witte wijn: € 7,50.
 • Fles Zuid-Afrikaanse Cape Rosé: € 7,50.
 • Fles Italiaanse rode wijn (Merlot): € 7,50.

De inhoud van een fles wijn is 0,75 cl.

      

Getracht wordt de bestelling op vrijdag (gratis) bij u thuis te bezorgen mits u in Papendrecht of de directe omgeving woont. Wel de bestelling gaarne uiterlijk donderdag 21 uur doorgeven zodat wij tijd hebben om alle bestellingen af te handelen. Dus plaats uw bestelling in onze webwinkel.

 

Rookvrije sportaccommodatie per 1 januari

In de ledenvergadering van 2018 is het initiatief ingebracht om ons sportpark rookvrij te maken. Twee leden, Bert Duthler en Mischa van Heteren, hebben destijds aangeboden dat uit te werken in een voorstel. Een jaar later werd het voorstel door de leden goedgekeurd. Het voorstel bestond uit twee stappen. In 2020 werd het Slobbengors deels rookvrij. Vanaf 1 januari 2021 wordt ons sportcomplex volledig rookvrij. Binnen niet al te lange tijd zullen we beginnen met ons sportcomplex in te richten als rookvrij sportpark. Zo zullen borden aangepast en aangebracht worden. Tevens zullen alle rookplekken verdwijnen. Hiermee geven we onze jeugd het goede voorbeeld, maken we roken minder normaal en minder aantrekkelijk en wordt het schadelijke meeroken voorkomen. Roken en sport passen niet bij elkaar. Als kinderen anderen zien roken, lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken, zoals sporters, trainers en ouders. Zien roken, doet roken. Het begint vaak op jonge leeftijd. Twee derde van de rokers is begonnen voor het 18e levensjaar. Door de keuze van onze leden hebben zij aangegeven dat zij willen dat iedereen op onze sportaccommodatie rookvrij kan voetballen en het voetbal rookvrij kan bijwonen. VV Papendrecht is zeker niet de eerste vereniging die een rookvrij sportpark heeft, maar we zijn blij dat wij een bijdrage kunnen leveren aan de rookvrije generatie. We beseffen dat we ook leden hebben die roken. We waarderen het zeer dat zij zich het afgelopen jaar hebben gehouden aan de afspraken. Hoe vervelend het ook is voor hen, we denken dat we de juiste keuze hebben gemaakt.

Het bestuur

 

Koop drinken met chips of snoep bij de webshop

Het is altijd lekker om tijdens of na het trainen en voetballen wat te drinken en te eten. Normaal kan je daarvoor terecht in de kantine, maar deze is vanwege de coronamaatregelen tot nader order gesloten. In plaats daarvan kun je in onze webhop een bestelling plaatsen zodat je toch wat lekkers kunt drinken en eten na de training.

    

Een bestelling bestaat uit drinken met chips of snoep. Wat het drinken betreft, kun je kiezen uit AA Drink, Sportwater of O2Life in diverse smaken. Daar kun je een zakje chips, busje Pringles, Marsreep, reep Snickers panna, Kinderbueno, zakje blauwe M&M’s, zakje Haribo kindermix, rol Mentos of Dextro energy bij nemen. De chips en Pringles zijn er in diverse smaken. De inhoud van een reep, zakje, blikje is meestal ongeveer 40 tot 50 gram, afhankelijk van de soort. De prijzen zijn als volgt:

 • AA Drink met busje Pringles: € 2,75.
 • AA Drink met zakje chips of snoep: € 2,50.
 • Sportwater met chips of snoep: € 3,00.
 • O2Life met chips of snoep: € 3,50.

De bestellingen kunnen op zaterdag (coronaproof) opgehaald worden op het Rood-Zwarte Plein, voor de kantine. We verzoeken u een bestelling uiterlijk vrijdag 21 uur door te geven. Dat geeft ons de tijd alle bestellingen klaar te zetten. Dus plaats je bestelling in onze webwinkel.

 

Negende Weekbrief van seizoen 2020-2021  (07-11-2020)

De negende Weekbrief van het seizoen 2020-2021 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat de volgende artikelen: ‘Presentatiegids De Rode V 2020 is uit!’, ‘Algemene Ledenvergadering online’, ‘Grote Clubactie nadert einde’, ‘Koop het Jubileumboek of andere VV Papendrecht-artikelen’, ‘Privacybeleid’, ‘Veiligheid en VOG-beleid’, ‘Business Club vv Papendrecht’, ‘Leuke oefenduels jeugdspelers’ en ‘MO13-1 verliest nipt van jongens’. De Weekbrief wordt meestal eens per twee weken uitgebracht. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen.

 

Algemene Ledenvergadering online

Beste leden,

Op maandag 23 november stond onze algemene ledenvergadering gepland. Gezien de huidige situatie zal die niet op de normale manier georganiseerd kunnen worden. Als bestuur hebben we besloten om de vergadering online te laten plaatsvinden. Door verschillende omstandigheden hebben we tevens besloten om de ledenvergadering een week naar achteren te schuiven, naar 30 november. We gaan gebruikmaken van een onlinetool die het ook mogelijk maakt om te stemmen. We beseffen dat er leden zullen zijn die niet de mogelijkheid hebben om de vergadering online te volgen. In de voorbereiding zullen we bekijken, hoe we dit gaan oppakken. Over enkele weken zal de agenda op de website verschijnen waarna de bijhorende vergaderstukken per e-mail aangevraagd kunnen worden bij de secretaris. Als tijdens de voorbereiding blijkt dat we meer tijd nodig hebben om de zaken te organiseren, zullen wij de vergadering later laten plaatsvinden. De vergadering zal in ieder geval dit jaar worden gehouden.

Namens het bestuur,

Edwin Schreurs
Secretaris

 

Grote Clubactie nadert einde

De Grote Clubactie begint haar einde te naderen. Wilt u kans maken op mooie prijzen en tegelijkertijd VV Papendrecht ondersteunen? Wacht dan niet te lang met het kopen van loten, als u dit nog niet gedaan hebt. Dit jaar kan dat op de volgende manieren:

 • Op de traditionele wijze door een lot te kopen van een lotenverkoper met een lotenboekje.
 • Digitaal. Klik op de link Voetbalvereniging Papendrecht >>
 • Door het scannen van onderstaande QR-code met uw smartphone of tablet.

Een lotenverkoper die 20 loten van de Grote Clubactie of meer verkocht heeft, ontvangt een 20-loten-waardebon waarmee hij of zij in aanmerking komt voor flinke kortingen en leuke prijzen. Daarnaast stelt VV Papendrecht extra prijzen beschikbaar. De best verkopende ploeg wint een teammaaltijd in de kantine. De beste verkoper wint een shirt naar keuze van zijn of haar favoriete club. De tweede prijs is een bioscoopbon. Probeer dus nog snel je laatste loten te verkopen en vergeet niet tijdig je lotenboekje in te leveren. Het geeft uiteraard niet, als je niet alle loten hebt weten te verkopen. We hopen dat ondanks alle coronaperikelen veel loten van VV Papendrecht worden afgenomen. We wensen iedereen veel succes en bedanken alle lotenkopers en -verkopers voor de ondersteuning van de club.

 

Koop het Jubileumboek of andere VV Papendrecht-artikelen

We zitten alweer enige tijd in een nieuwe (gedeeltelijke) lockdown. Dat wil niet zeggen dat u onze club hoeft te missen. Zo kunt u het Jubileumboek openslaan voor alle wetenswaardigheden over 100 jaar Voetbalvereniging Papendrecht. Hebt u het boek nog niet? Bestel het dan in onze webwinkel.

Daar vindt u tevens allerlei leuke, andere artikelen. Wilt u zeker weten dat u niet nat wordt als u buiten bent, bijvoorbeeld als u aan het wandelen bent? Koop dan die schitterende Jubileumparaplu. Zolang de kantine gesloten is, worden de producten gratis bij u thuis afgeleverd, mits u in Papendrecht of de directe omgeving woont. Indien gewenst kunt u onbreekbare, niet al te grote en niet al te zware items per post laten bezorgen. De verzendkosten bedragen € 8,50 en zijn voor uw rekening. Uiteraard kunt u ook nog steeds VV Papendrecht-artikelen bestellen van onze nieuwe kledingleverancier Quick Teamwear als trainingsshirts en –broeken, presentatiekleding, jassen en tassen, maar er is ook een casuallijn. We hebben uit die collectie een selectie gemaakt die kan worden geleverd met ons clublogo. Alle leden kunnen daarvoor terecht bij de speciale webwinkel VVPapendrecht.Voetbalstraat.nl  >>

Log in met onze clubcode VVP1920 en koop de fraaie kleding en accessoires van Quick Teamwear met maar liefst 25% ledenkorting. Tijdelijk krijgt u op alle producten met de -30% tag ook nog eens 30% extra korting bovenop de 25% clubkorting! Plaats de geselecteerde artikelen in de winkelwagen, voer de code VOETBALVOORDEEL in en de korting wordt verrekend. De eerste 20 bestellers ontvangen een gratis schoenentas NR. 10. Voor meer informatie kunt u mailen met de Sponsorcommissie: sponsor@vvpapendrecht.nl.

 

Veiligheid en VOG-beleid

VV Papendrecht vindt het essentieel, dat iedereen zich veilig en prettig voelt op de club en dat mensen respectvol met elkaar omgaan. Onze Normen en Waarden en onze Gedragsregels vormen de pijlers van onze club. Tevens voert onze club een preventief, alert en proactief beleid om de kans op grensoverschrijdend gedrag tot een maximum te beperken. Het is uitermate belangrijk dat onze leden onbezorgd kunnen sporten en bij de trainers, begeleiders en overige vrijwilligers in goede handen zijn. Binnen onze vereniging moeten we er gezamenlijk alles aandoen om zaken als (seksuele) intimidatie, treiteren, pesten, agressie, geweld, discriminatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen. VV Papendrecht voert daarom een aannamebeleid en een VOG-beleid  >>

VOG-beleid wordt vanuit de KNVB en het NOC*NSF gestimuleerd. Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) staat ook wel bekend als een verklaring van goed gedrag. Je krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie. Iedereen binnen de club die werkt met jeugdleden of actief is voor de G-afdeling dient te beschikken over een VOG. Wij zijn ons ervan bewust dat dit geen 100%-garantie biedt, maar het sluit wel een aantal zaken uit.

 

Privacybeleid

Voetbalvereniging Papendrecht verwerkt persoonsgegevens van mensen omdat zij lid zijn, gebruikmaken van onze diensten en/of omdat zij die aan ons verstrekt hebben. VV Papendrecht hecht veel waarde aan het beschermen van en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. De club houdt zich dan ook strikt aan de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Welke persoonsgegevens worden bewaard alsmede waarom en voor hoelang, wordt beschreven in het Privacyreglement  >>
Hoe invulling gegeven wordt aan verschillende verplichtingen van de AVG, staat in de Privacyverklaring  >>

Een belangrijk onderdeel van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is het gebruik van foto’s, films, posters of ander beeldmateriaal waarop mensen zichtbaar in beeld zijn. Beeldmateriaal waarop personen te herkennen zijn, mag alleen op ons sportcomplex opgehangen worden, hetzij op onze mediakanalen of in lokale media gepubliceerd worden, als VV Papendrecht schriftelijke toestemming heeft van de betrokkene(n). Indien de betrokkene jonger is dan 16 jaar, dan is tevens toestemming nodig van ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s). Toestemming kan verleend worden door een e-mail te sturen naar onze secretaris: secretaris@vvpapendrecht.nl.
Een andere manier om toestemming te verlenen is met behulp van het Toestemmingsformulier  >>

U kunt op elk moment uw toestemming intrekken. Dit kan door contact op te nemen met onze secretaris Edwin Schreurs. VV Papendrecht mag u alleen benaderen met betrekking tot commerciële boodschappen en activiteiten van derden, als u daar schriftelijk toestemming voor gegeven hebt.  In de Weekbrief of andere publicaties die VV Papendrecht uitgeeft, kunnen commerciële boodschappen als sponsorberichten en/of activiteiten van derden, als goede doelen of de voetbalschool, opgenomen zijn. VV Papendrecht zal u daarom alleen die publicaties opsturen, als u daar toestemming voor gegeven hebt. Dit kan met behulp van het Toestemmingsformulier, door op de pagina ‘Weekbrief & Weeknieuws‘ of op de pagina Nieuwsbrief, Krant, Glossy‘ uw gegevens in te vullen en de aangegeven stappen te volgen. Meer informatie over ons privacybeleid staat op de pagina Privacy & VOG  >>

 

Business Club vv Papendrecht  (31-10-2020)

Steeds meer leden melden zich aan bij Business Club vv Papendrecht. Dan rijst al gauw de vraag; waarom doen ondernemers dat? Wat is er zo bijzonder aan deze business club, dat juist voor deze club gekozen wordt? Het antwoord is simpel. Business Club vv Papendrecht onderscheidt zich van andere business clubs door de ontspannen en informele sfeer die deze uitademt. Business Club vv Papendrecht is veelzijdig en actief. We bieden interessante ontmoetingen en verdiepende activiteiten om elkaar nog beter te leren kennen en de onderlinge band te versterken. Belangrijk voor u om te weten is dat uw levenspartner ook van harte welkom is bij de activiteiten. Zo wordt een bezoek aan ons zakelijk met een aangenaam karakter. Uw maatschappelijke betrokkenheid zal binnen en buiten de club goed zichtbaar zijn. Het logo van uw onderneming wordt op het ledenbord geplaatst. Zowel in de kantine als in de bestuurskamer is een exemplaar van het ledenbord prominent aanwezig. Uw logo is ook te vinden op de website van Business Club vv Papendrecht: www.bcvvpapendrecht.nl. Na een druk op het logo wordt direct doorgelinkt naar uw website. Met uw deelname aan de Business Club steunt u tevens VV Papendrecht. Zorgvuldig wordt overwogen wat bekostigd gaat worden zodat alle clubleden hier baat bij hebben. Van uw bijdrage worden verschillende zaken gefinancierd zoals nieuwe kleding, nieuwe doelen of andere zaken, die de jeugd de kans biedt op een fijne, sportieve en leerzame tijd bij Voetbalvereniging Papendrecht. Helaas heeft uiteraard ook de Business Club last van de coronacrisis. Gelukkig konden de leden elkaar tijdens de zomer wel ontmoeten tijdens het leuke samenzijn op het terras van restaurant ‘De Kat in de Wilg’ in Oud-Alblas. Vanzelfsprekend verliep de plezierige bijeenkomst keurig volgens de richtlijnen van het RIVM. De opkomst was groot en iedereen was enthousiast om elkaar weer te zien en te spreken.

Wilt u meer informatie over deze interessante en prettige manier van zakendoen? Neem dan contact met ons op, bijvoorbeeld per e-mail: info@bcvvpapendrecht.nl.


De bestuursleden van Business Club vv Papendrecht zijn van links naar rechts:
Peter-Jan van der Giessen, Inge de Otter, Nicole de Groen, Christa Luijendijk en Bram Blom.

 

Presentatiegids De Rode V 2020 is uit!

Ondanks de coronacrisis is het VV Papendrecht onder leiding van de Communicatiecommissie gelukt de zesde editie van de presentatiegids De Rode V uit te brengen. Onze dank gaat uit naar de inspanningen van vele vrijwilligers en onze mediapartners NOSUCH en ZPRESS Media Group. We willen Van ’t Geloof Kalkzandsteen lijmwerken, Atro Fiscaal Advies, Zon-, wind- en regenspecialist Jaleco-Havaro Papendrecht, TriCasa Vastgoedbeheer, JB business wear, Aanzet Werving en Selectie, CLB Loodgieters en Installatiebedrijf, Sportcentrum Physique, Forza Fietsen, Bistro Basic, Drechtsteden Accountants en Adviseurs, BiiC Organisatieadvies 2.0, Vego Papendrecht, A.A.S. Dubbeldam Schade, E.A. Bijleveld Woningstoffering, DG Infra BV, Ron’s Bloemen- & Kadosjop, Lewand Autorijschool, Lukassen & Boer Advieskantoor, Nexus Contructions, Bouwstoffenhandel De Rivierendriesprong Papendrecht, Com Creative Outdoor Signing & Interior Solutions, Woonwinkel Klop, Connect-Parts Cable solutions en elektrotechnische groothandel, Create Comfort Airconditioning, King Jeans & Casuals, Elsco Drankenhandel, RM Stoffering, Schenk Tanktransport, Esbi, Ames Autobedrijf, Nederlof Makelaardij, Breko Shipbuilding & Repair, PSI Piping, 2M Makelaars, Melini Pizzeria & Döner, Tapperij “Tijdloos”, Autobedrijf A&G Autoservice, SMG Allround Bouw, Ten Dam Projecten, MPG Mortel BV en NOSUCH bedanken voor het plaatsen van een advertentie in de glossy. Deze geeft een indruk van wat de vereniging allemaal te bieden heeft. Uiteraard wordt ruim aandacht besteed aan het 100-jarig bestaan van VV Papendrecht. Door alle COVID-19-maatregelen kunnen we het magazine helaas niet op de gebruikelijke wijze verspreiden. U kunt wel hier de digitale versie inzien  >>

 

Trainingen 28 en 29 oktober afgelast

Vanwege de stromende regen op 28 en 29 oktober zijn plassen op het Slobbengors ontstaan. Onze voetbalvelden zijn dermate drassig geworden dat ze onbespeelbaar zijn. Alle trainingen die op de laatste woensdag en donderdag van oktober op het programma stonden, zijn dan ook afgelast.

 

Algemene Ledenvergadering online

Beste leden,

Op maandag 23 november stond onze algemene ledenvergadering gepland. Gezien de huidige situatie zal die niet op de normale manier georganiseerd kunnen worden. Als bestuur hebben we besloten om de vergadering online te laten plaatsvinden. Door verschillende omstandigheden hebben we tevens besloten om de ledenvergadering een week naar achteren te schuiven, naar 30 november. We gaan gebruikmaken van een onlinetool die het ook mogelijk maakt om te stemmen. We beseffen dat er leden zullen zijn die niet de mogelijkheid hebben om de vergadering online te volgen. In de voorbereiding zullen we bekijken, hoe we dit gaan oppakken. Over enkele weken zal de agenda op de website verschijnen waarna de bijhorende vergaderstukken per e-mail aangevraagd kunnen worden bij de secretaris. Als tijdens de voorbereiding blijkt dat we meer tijd nodig hebben om de zaken te organiseren, zullen wij de vergadering later laten plaatsvinden. De vergadering zal in ieder geval dit jaar worden gehouden.

Namens het bestuur,

Edwin Schreurs
Secretaris

 

Leuke oefenduels jeugd

Aangezien alle competities vanwege de coronacrisis zijn stilgelegd, heeft VV Papendrecht het plan opgevat om op ons sportcomplex regelmatig onderlinge oefenduels voor de jeugd te organiseren. De eerste keer was op zaterdag 24 oktober, uiteraard met inachtneming van de opnieuw aangescherpte coronaprotocollen. Om 9 uur begonnen op veld 5 de teams van JO10 en JO11 met 8 ploegen aan een onderling toernooi. Tegelijkertijd voetbalden de spelers van JO8 en JO9 op veld 2 en speelden de minipupillen op het Cees van Swieten-veld. Op veld 3 werden de degens gekruist door de teams van MO13 en MO15.

    

Om half 11 was het de beurt aan de JO13, JO14, JO15 en MO17 om zich op de velden 2 en 3 te bewijzen door allemaal tegen elkaar te spelen. En om half 1 kwamen de JO17 en van de JO19 de spelers onder 18 jaar in actie.

We kijken terug op een bijzonder geslaagde dag voor onze jeugd. Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers, trainers en begeleiders die dit mogelijk hebben weten te maken. Uiteraard vergeten we niet de ouders die buiten het terrein, op de dijk en in het park toch hun kinderen aan de slag konden zien. We hopen ook komende zaterdagen weer met alle kinderen te kunnen voetballen op Slobbengors!

Rick Croese, Jeugdvoorzitter

 

Achtste Weekbrief van seizoen 2020-2021  (22-10-2020)

De achtste Weekbrief van het seizoen 2020-2021 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat de volgende artikelen: ‘Bestuursmededeling’, ‘Robbin Sterk winnaar hoofdprijs Grote Clubactie 2019’, ‘Grote Clubactie 2020 is volop bezig’, ‘Stem op VV Papendrecht bij Rabo ClubSupport’, ‘Vrijwilliger van de Maand Johan Keizer’, ‘VV Papendrecht in de media’, ‘Papendrecht VR1 wint met dubbele cijfers’, ‘Knappe uitzege MO19-1’, ‘Opnieuw ruime uitzege MO13-1’ en ‘JO7-1 ook in oefenduels nog ongeslagen’. De Weekbrief wordt meestal eens per twee weken uitgebracht. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen.

 

Robbin Sterk winnaar hoofdprijs Grote Clubactie 2019

De Grote Clubactie van dit jaar is in volle gang. Robbin Sterk van MO15 verkocht vorig jaar maar liefst 42 loten en was daarmee de beste lotenverkoper van voetbalvereniging Papendrecht. Zij won daarmee de hoofdprijs van onze club: een voetbaltenue naar keuze. Zij koos voor het schitterende uittenue van Feyenoord van dit seizoen. Gefeliciteerd Robbin met je fraaie prijs!

Ook dit jaar is de speciaal door VV Papendrecht beschikbaar gestelde eerste prijs een voetbaltenue naar keuze. De tweede prijs is een bioscoopbon. De best verkopende ploeg wint een teammaaltijd in de kantine. Wil jij in aanmerking komen voor deze prijzen? Probeer dan zoveel mogelijk loten te verkopen aan je ouders, grootouders, ooms, tantes, broers, zussen, vrienden, vriendinnen, klasgenoten, buren etc. Ook bij de Grote Clubactie zelf zijn mooie prijzen te winnen, zowel voor kopers als verkopers van loten.

 

VV Papendrecht in de media

Ondanks dat de competitie momenteel stilligt, werd in de regionale media de nodige aandacht besteed aan Voetbalvereniging Papendrecht. Zo zijn in het VoetbalJournaal Drechtsteden interviews verschenen met eerste-elftalspelers Justin Beemsterboer, Cees Baars en Michael van Rooijen alsook met hoofdtrainer Johan Sturrus. Verder staan in de najaarskrant 2020 van VoetbalJournaal Drechtsteden artikelen over onze club op zowel pagina 5 als pagina 31. Maar ook in andere kranten komt VV Papendrecht aan bod. Zo stonden eerder in de Klaroen, Dordt Centraal en bij RTV Papendrecht diverse artikelen over onze club als ‘VV Papendrecht in actie voor Duchenne‘, ‘Nieuw kledingcontract VV Papendrecht‘, ‘Meisjesafdeling VV Papendrecht blijft groeien‘ en ‘VV Papendrecht viert 100-jarig bestaan met 100 leden‘.

 

Grote Clubactie 2020 is volop bezig

De Grote Clubactie is volop bezig. Dit jaar kunt u op drie manieren loten aanschaffen: op de traditionele wijze door een lot te kopen van een lotenverkoper met een lotenboekje, digitaal, of door het scannen van de QR-code met uw smartphone of tablet. Door mee te doen aan de Grote Clubactie steun je niet alleen VV Papendrecht, maar tevens liggen er prachtige prijzen klaar, niet alleen voor lotenkopers, maar ook voor lotenverkopers. Na het verkopen van 20 loten of meer ontvang je een 20-loten-waardebon. Hiermee kom je in aanmerking voor flinke kortingen en leuke prijzen. Verkopers kunnen verder van Masita een cadeaubon, nieuw trainingspak of een volledige nieuwe outfit voor hun team winnen.

Let op: lotenkopers moeten wel 18 jaar of ouder zijn!

Daarnaast stelt VV Papendrecht extra prijzen beschikbaar. De best verkopende ploeg wint een teammaaltijd in de kantine. Voor de beste verkoper hebben we de volgende prijzen:

 • 1e prijs: een shirt naar keuze van je favoriete club.
 • 2e prijs: een bioscoopbon.

We roepen iedereen op om ondanks de coronacrisis zoveel mogelijk loten te verkopen en te kopen van de Grote Clubactie. Veel succes!

 

Vrijwilliger van de Maand Johan Keizer

Johan Keizer is de eerste Vrijwilliger van de Maand van het seizoen 2020-2021. Johan is al heel lang bij Voetbalvereniging Papendrecht betrokken. In het verleden heeft hij bij de jeugd zo’n 12 jaar lang gefungeerd als trainer, leider, grensrechter en chauffeur. Sinds dit seizoen is hij leider van Zaterdag 2. Verder is hij niet te beroerd de nodige klussen uit te voeren. Zo was hij eerder dit jaar vele avonden en zaterdagen onze kantine aan het opknappen. Tot slot is hij al geruime tijd de teammanager van Zondag 3, een ploeg waarvoor hij al 30 jaar actief is als voetballer.

Kortom, Johan is een actief lid en heeft de titel Vrijwilliger van de Maand beslist verdiend. Als dank voor al zijn inspanningen heeft hij een fraaie bos bloemen van Ron’s Bloemen- & Kadosjop in ontvangst mogen nemen.

 

Bestuursmededeling

Vanwege de sterke stijging van het aantal coronagevallen heeft het kabinet helaas opnieuw extra beperkende maatregelen genomen. Zo zijn alle competities voor zowel de jeugd als de volwassenen stilgelegd. Vanaf de leeftijd van 18 jaar mag er ook niet meer getraind worden. De jeugd t/m 17 jaar mag nog wel blijven trainen en onderlinge wedstrijden spelen. Ouders kunnen hun kinderen buiten, voor de ingang van ons sportcomplex, afzetten en ophalen. We hebben als bestuur besloten dat alle trainingen van de jeugd volgens het trainingsschema doorgang blijven vinden, mits er begeleiding beschikbaar is. Ook op zaterdag 17 oktober kunnen de jeugdteams gaan trainen. Om dit in goede banen te leiden zal tijdig een tijdschema voor de verschillende leeftijdsgroepen opgesteld worden. Vanaf zaterdag 24 oktober zullen onderlinge wedstrijden georganiseerd gaan worden. Het streven is om elke woensdag voorafgaand aan het betreffende weekend een speelschema klaar te hebben. Een maatregel die ons ook treft, is het sluiten van alle kleed- en doucheruimten. Het kleedkamergebouw is daarom alleen toegankelijk voor trainers om trainingsmaterialen te pakken. De commissiekamer blijft dus eveneens dicht. We willen de trainers vragen om bij het betreden van het kleedkamergebouw een mondkapje te dragen. Dit doe je niet voor jezelf, maar voor je collega-trainers die ook het kleedkamergebouw moeten betreden. Het is allemaal zeer vervelend voor onze voetballers vanaf 18 jaar, die hun favoriete hobby tijdelijk niet kunnen uitoefenen. Aan de andere kant zijn we blij dat we onze jeugd nog kunnen laten voetballen, al is het niet in competitieverband. We zullen er met zijn allen het beste van moeten maken en hopen dat we over een paar weken, bij de tussentijdse evaluatie, wat licht in de donkere coronatunnel kunnen zien.

Het bestuur

 

Thuiswedstrijden zondag 11 oktober afgelast

Op zondag 11 oktober zijn de thuiswedstrijden afgelast. Door de aanhoudende regen zijn de voetbalvelden van sportpark Slobbengors onbespeelbaar.

 

Zaterdag 10 oktober gaan enkele duels niet door

Op zaterdag 10 oktober gaan enkele wedstrijden niet door. Het gaat om:

 • 14.30 uur:  Papendrecht 1 – Heinenoord 1
 • 12.00 uur:  Papendrecht 2 – Kloetinge 2
 • 12.00 uur:  ZBC’97 2 – Papendrecht 4
 • 10.30 uur:  Hekelingen G1 – Papendrecht G1

 

Stem op VV Papendrecht bij Rabo ClubSupport

Een club is zoveel meer dan een club. Het is de plek waar we samenkomen, waar je iedereen kent, waar je jezelf kunt zijn en waar we elkaar en de buurt sterker maken. De Rabobank biedt met Rabo ClubSupport kennis en financiële ondersteuning aan clubs en verenigingen. Als lid van de Rabobank bepaal jij welke club een financiële ondersteuning ontvangt. Kortom: jouw stem is geld waard. VV Papendrecht is trots op de vrijwilligers van de jeugdafdeling. Door hun belangeloze inzet in weer en wind, kunnen al onze jeugdleden onder een goede begeleiding met veel plezier sporten. Daarom willen we elk van die vrijwilligers voorzien van een mooie, herkenbare clubjas die ze tijdens het trainen en/of coachen kunnen dragen. Als je lid bent bij de Rabobank, kun je ons helpen dat doel te bereiken. Je kan tot 25 oktober stemmen op Voetbalvereniging Papendrecht. Niet vergeten! Stemmen kan via de website van Rabo Clubsupport  >>

In deze moeilijke tijd kunnen we iedere stem goed gebruiken. Alvast hartelijk bedankt namens alle vrijwilligers en leden van VV Papendrecht!

 

Trainingen donderdag 8 oktober afgelast

Alle reguliere trainingen van donderdagavond 8 oktober zijn afgelast. Als gevolg van de stromende regen zijn al onze voetbalvelden onbespeelbaar.

 

Zevende Weekbrief van seizoen 2020-2021  (07-10-2020)

De zevende Weekbrief van het seizoen 2020-2021 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat naast vaste onderdelen als de Pupil van de Week, wedstrijdverslagen en het wedstrijdprogramma voor de komende twee weken de volgende artikelen: ‘Geen toeschouwers, kantine gesloten’, ‘Toelichting toegangsregels’, ‘Kleedkamers’, ‘Grote Clubactie 2020 gestart’, ‘JO7-1 winnaar eerste fase!’, ‘Jubileum-Nieuwsbrief 22’, ‘Afscheid Peter van der Linde’, ‘Wedstrijdbal gesponsord door Jaap van der Waal’ en ‘Beluister Papendrecht 1 op Drechtsport’. De Weekbrief wordt meestal eens per twee weken uitgebracht. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen.

 

Kleedkamers

Medio augustus hebben we de keuze gemaakt om in principe voor de meeste trainings- en wedstrijddagen alleen voor spelers in de A-categorie en de vrouwen kleedkamers ter beschikking te stellen en niet voor de overige spelers. Wij hebben van verschillende kanten het verzoek gekregen om te kijken of er mogelijkheden zijn om de toch kleedkamers toch vaker open te stellen.

Training jeugd tot en met 17 jaar
Besloten is om op trainingsdagen vier kleedkamers ter beschikking te stellen aan de jeugdvoetballers tot en met 17 jaar om zich na de training om te kleden. Het is niet de bedoeling dat zij zich douchen. De eerste vier kleedkamers die vanuit de ingang aan het Rood Zwarte Plein bereikbaar zijn, worden beschikbaar gesteld. Kettingen geven aan tot waar de jeugd zich mag begeven in het kleedkamergebouw. De ingang naar de vier kleedkamers wordt door de jeugd ook gebruikt als uitgang. Dit betekent dat de ingang van het kleedkamergebouw wordt verplaatst naar de ingang aan het hoofdveld.

Training jeugd vanaf 18 jaar en senioren
Het is helaas onmogelijk om ook voor alle jeugd vanaf 18 jaar en de overige senioren altijd kleedkamers ter beschikking te stellen. Ons kleedkamergebouw is eenvoudig weg te klein om aan de anderhalvemetereis te voldoen. Om deze categorie tegemoet te komen zijn op maandag- en woensdagavond de voorkleedkamers open om na de training om te kunnen kleden. Het gebruik van de kleedkamers gaat wel onder de restricties dat er niet meer dan 7 mensen gelijktijdig in de kleedkamer aanwezig zijn, dat de anderhalvemeterregel gerespecteerd wordt en dat er niet gedoucht wordt.

Wedstrijddagen
Op zaterdagen (en op maandag tot en met donderdag in het geval van wedstrijden) zullen wij, zowel voor de jeugd als voor de spelers vanaf 18 jaar, per situatie bekijken of er kleedkamers beschikbaar gesteld kunnen worden.

Wij denken hiermee een oplossing te kunnen bieden om aan de wensen van onze leden te voldoen. We vinden het allemaal zeer vervelend, echter, de veiligheid van iedereen staat voorop. We rekenen op uw begrip.

Het bestuur

 

JO17-1 afgelast op 3 oktober

Op zaterdag 3 oktober is de volgende wedstrijd afgelast:

 • 10.15 uur: VVGZ JO17-2 – Papendrecht JO17-1

 

Beluister Papendrecht 1 op Drechtsport

Omdat de komende weken geen toeschouwers bij sportwedstrijden aanwezig mogen zijn, zorgt Drechtsport, het sportprogramma van RTV Papendrecht, ervoor dat supporters van in elk geval de hoofdmachten van de twee Papendrechtse voetbalclubs op de hoogte kunnen blijven van de vorderingen op de velden. Drechtsport geeft aankomende periode elke zaterdag tussen 14 en 17 uur via Papendrecht FM informatie door van de verschillende velden. Drechtsport is zaterdagmiddag te beluisteren:

 

Week van de Scheidsrechter

Net als de afgelopen jaren wordt ook in 2020 de ‘Week van de Scheidsrechter’ gehouden. Dit jaar is het van 3 tot en met 11 oktober. Hierbij staat het uitspreken van waardering voor de wedstrijdleiding centraal. Of het nu een voetbalouder betreft, een clubscheidsrechter of een KNVB-official. Zij maken het plaatsvinden van voetbalwedstrijden immers mede mogelijk. Zij zetten zich vaak belangeloos in en mogen daarvoor best in het zonnetje gezet worden. Geef ze dan ook altijd het respect dat ze verdienen en vergeet de arbitrage zeker niet te bedanken. Bij VV Papendrecht gaat de speciale aandacht uit naar onze eigen spelbegeleiders, scheidsrechters en grensrechters die onder de bezielende leiding van Aad Koot er in hun vrije tijd voor zorgen dat op het Slobbengors gevoetbald kan worden. Scheidsrechters bedankt!

 

Grote Clubactie 2020 gestart  (30-09-2020)

De Grote Clubactie is weer gestart. Een lot kost slechts € 3,00. Hiervan gaat 80% naar de vereniging. De opbrengst willen we gebruiken voor verdere investeringen in materialen voor de jeugd. Ondanks de coronacrisis willen wij de actie door laten gaan. De jeugd zal middels intekenboekjes de loten aan de man of vrouw brengen. We hebben de laatste jaren gemerkt dat de meeste loten door de jeugd aan familie en naaste bekenden worden verkocht en dat kan op een veilige manier. Ook kunnen dit jaar digitaal loten worden gekocht. Of scan de QR-code met uw smartphone of tablet. U komt dan bij de pagina voor onze club. Uiteraard zijn met de Grote Clubactie schitterende prijzen te winnen. De eerste prijs is 100.000 euro belastingvrij. De tweede prijs is een auto, een Seat Electric. Daarnaast zijn er nog meer dan 650 andere prijzen. Ook lotenverkopers kunnen prijzen winnen. Na het verkopen van 20 loten of meer ontvang je een 20-loten-waardebon. Hiermee kun je flinke korting krijgen op leuke dagjes uit, gratis entreekaartjes en leuke aanbiedingen bij het uitzoeken van een nieuwe sportoutfit. Heb je 40 loten of meer verkocht? Geef je dan op voor de Kids-verkoopwedstrijd. De beste lotenverkopers van 2020 maken kans op fantastische prijzen. De hoofdprijs is een Nintendo Switch. Voor de beste verkopers en verkopende teams stelt de club een extra prijs ter beschikking. Zo kan de beste verkoper een shirt van zijn of haar favoriete club winnen en de best verkopende ploeg een teammaaltijd in de kantine. We hopen dat ondanks de beperking veel loten van VV Papendrecht worden afgenomen. Iedereen succes en de verkopers en kopers bedankt voor de ondersteuning van de club!

 

Toelichting toegangsregels

Met ingang van dinsdag 29 september 18 uur zijn voor minstens drie weken geen toeschouwers welkom op sportaccommodaties. Hieronder volgt een toelichting.

Mogen ouders naar sportwedstrijden van kinderen komen kijken?
Nee. Dat mag vanaf 29 september niet meer. Het doel is om de wedstrijden en trainingen zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Om die reden zijn toeschouwers niet toegestaan. Dit geldt ook voor ouders.

Wie is er wel welkom op de sportaccommodatie?
Op het publiek na zijn alle personen welkom die een rol hebben bij de organisatie van de wedstrijden/trainingen. Naast de spelers is dat de gebruikelijke bezetting van coaches, stafleden, officials, bestuursleden, vrijwilligers en/of chauffeurs.

Ik rijd mijn kind (t/m 19 jaar) naar een uitwedstrijd. Ben ik dan toeschouwer?
Nee. Bij uitwedstrijden van jeugdspelers (t/m 19 jaar) vallen de benodigde chauffeurs onder de teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd.

Ik rijd mijn kind (t/m 19 jaar) die scheidsrechter is bij een wedstrijd. Ben ik dan toeschouwer?
Nee. Ouders van scheidsrechters (t/m 19 jaar) die hun kind naar een wedstrijd rijden zijn noodzakelijk voor de organisatie van wedstrijden en vallen niet onder toeschouwers en mogen dus blijven kijken naar de wedstrijd.

Ik rijd mijn kind naar een training of thuiswedstrijd. Mag ik blijven kijken?
Nee. Als kinderen sporten op de eigen accommodatie dan vallen de chauffeurs niet onder de teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken naar de training/wedstrijd.

Mogen er bij spelers met een beperking wel ouders/begeleiding aanwezig zijn?
Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een speler met een beperking mogen wel worden toegelaten op de sportaccommodatie.

 

Geen toeschouwers, kantine gesloten

Het bestuur heeft kennisgenomen van de verscherpte coronamaatregelen die op maandagavond 28 september door het kabinet zijn afgekondigd. Deze maatregelen raken onze club hard, zowel op sociaal als financieel gebied. Voor sportclubs als VV Papendrecht geldt dat met ingang van dinsdag 29 september 18.00 uur voor minstens drie weken:

 • Geen toeschouwers meer welkom zijn bij trainingen en wedstrijden;
 • De kantine gesloten moet blijven.

Vanzelfsprekend zal VV Papendrecht zich conformeren aan de maatregelen. Wij vinden het heel vervelend maar begrijpen uiteraard de maatregelen. De KNVB komt later met een verdere verduidelijking. Als dit tot gevolg heeft dat er andere inzichten ontstaan, dan zullen wij dit via de website en onze andere mediakanalen communiceren. Houd u alstublieft aan de richtlijnen en blijf gezond.

Het bestuur

 

MO15-1 afgelast op 26 september

Op zaterdag 26 september is de volgende wedstrijd afgelast:

 • 09.30 uur: MZC’11 MO15-1 – Papendrecht MO15-1

 

Jubileum-Nieuwsbrief 22

We hadden gehoopt in 2020 het 100-jarig bestaan van VV Papendrecht uitgebreid te kunnen vieren, maar vanwege de toegenomen coronacrisis heeft de Jubileumcommissie, die een nieuwe Jubileum-Agenda heeft gepubliceerd, moeten besluiten de jubileumactiviteiten die dit najaar op het programma stonden, uit te stellen naar volgend jaar. Gelukkig hebben we het Jubileumboek nog dat verkrijgbaar is in de kantine of in onze webwinkel.

Meer over de genoemde onderwerpen kunt u lezen in de 22e Nieuwsbrief van de Jubileumcommissie. U kunt Jubileum-Nieuwsbrief 22 downloaden door hier te klikken  >>

Sponsoren, helpen of ideeën? Laat het ons weten en doe mee. Contact opnemen kan per e-mail via: jubileum@vvpapendrecht.nl.

 

Wedstrijdbal gesponsord door Jaap van der Waal

Op zaterdagmiddag 26 september stond voor Papendrecht 1 de eerste thuiswedstrijd voor de competitie van het nieuwe seizoen op het programma. De wedstrijdbal werd geschonken door ons prominente lid Jaap van der Waal. De oud-scheidsrechter heeft vele functies binnen Voetbalvereniging Papendrecht bekleed. Vanwege zijn warme gevoelens voor de club heeft hij besloten de wedstrijdbal sponsoren. VV Papendrecht bedankt Jaap van der Waal voor het sponsoren van de eerste wedstrijdbal van het seizoen 2020-2021. Bent u ook geïnteresseerd in sponsoring? Neem dan contact op met de sponsorcommissie, e-mail: sponsor@vvpapendrecht.nl.

 

Zesde Weekbrief van seizoen 2020-2021  (23-09-2020)

De zesde Weekbrief van het seizoen 2020-2021 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat naast vaste onderdelen als wedstrijdverslagen en het wedstrijdprogramma voor de komende twee weken de volgende artikelen: ‘De competitie is begonnen!’, ‘Samen ruimen we op!’, ‘VV Papendrecht in actie voor Duchenne Parent Project!’, ‘Week van de Scheidsrechter’, ‘Jubileumactiviteiten uitgesteld, nieuwe Jubileum-Agenda’, ‘Soos nog niet van start’, ‘Maximaal 250 toeschouwers per veld’, ‘Voetbalschool QSM weer begonnen’ en ‘4-fasenvoetbal pupillen’. De Weekbrief wordt meestal eens per twee weken uitgebracht. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen.

 

Voetbalschool QSM weer begonnen

Voetbalschool QSM is weer van start gegaan met het geven van speciale voetballessen voor kinderen. Het uitgangspunt is plezier en het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden. De trainingen, die afwisselend bij VV Papendrecht en VV Drechtstreek zijn, vinden plaats op de zondag. Op 20 september was de eerste voetballes op het hoofdveld van het Slobbengors. De nieuwe lesmodule, die uit 10 trainingen bestaat, richt zich op jongens en meisjes in de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar, maar mini’s van 4 en 5 jaar zijn ook welkom. De komende weken kunt u de kinderen regelmatig aan het werk zien op onze velden. De laatste training is op 15 november. De precieze data waarop de voetbalschool op ons sportcomplex actief is, staan op onze website op de pagina Programma.

 

De competitie is begonnen!

Na enkele weken trainen, beker- en oefenwedstrijden is de competitie weer begonnen. Even een opsomming, vooral met betrekking tot jeugdzaken en jeugdspelers, meisjes en jongens.

COVID-19
Afgelopen seizoen is als een nachtkaars uitgegaan. Het is dan ook fijn dat we weer mogen beginnen. Echter, COVID-19 is nog steeds aanwezig en de nodige maatregelen zijn getroffen. Des te belangrijk om als vereniging met al haar leden en bezoekers deze maatregelen te respecteren en te handhaven. Wat de toekomst gaat brengen, is nu nog lastig in te schatten, maar de verwachting is dat deze richtlijnen nog wel even gaan blijven. Daarom het verzoek om vooral te genieten van het feit dat we mogen voetballen en onze passie mogen uitdragen. Ook met deze maatregelen!

Faciliteiten
Waar we ook zorgvuldig mee om dienen te gaan, zijn onze accommodatie en materialen. Trainers, spelers en ouders: behandel uw vereniging als zijnde uw eigen huis. Ruim alle materialen netjes op. Voor afval hebben we prima vuilnisbakken en het gras is toch een stuk mooier als het gemaaid is. Maar met de doelen erop gaat dat niet lukken.

Teamindelingen
De afgelopen weken hebben veel hoofdbrekens gekost bij veel mensen. De verruiming van de overschrijvingsmogelijkheden hebben tot vergelijkbare situaties geleid als in de eredivisie. Zelfs tot op dit moment is het een komen en gaan van jeugdspelers. Dit heeft veel problemen opgeleverd bij de teamindelingen en is niet bevorderlijk voor de teamvorming geweest richting competitie. Waar in juni al de concept-indelingen bekend werden gemaakt, liggen er momenteel geheel andere teamindelingen. De nodige jeugdspelers zochten hun heil elders. Maar gelukkig vonden ook veel jeugdspelers, en met name speelsters, ook de weg naar het Slobbengors. Ook bij de zittende leden en vooral ouders was, geheel logisch, de nodige onrust. Maar helaas kunnen we in zo’n situatie niet iedereen tevreden houden en dienen soms pijnlijke beslissingen genomen te worden. Momenteel hebben we de meeste teams gereed. Er zijn nog enkele ploegen waar de nodige aandacht naartoe gaat, maar met de hulp van andere trainers en spelers kunnen we in ieder geval starten. In de winterperiode zal nogmaals gekeken worden naar de indelingen en, indien nodig, aanpassingen gedaan worden.

Kader
Het blijft een terugkerend aandachtspunt, kader voor de jeugd. We mogen trots zijn op ons huidig kader en onze vrijwilligers. Maar helaas hebben we nog steeds te maken met een tekort. Het klinkt cliché, maar vele handen maken licht werk. En ik ben van mening dat er binnen de vereniging enorm veel potentie rondloopt, op welk vlak dan ook. Dus schroom niet om iemand van de jeugdcommissie aan te schieten om aan te geven dat je iets wilt betekenen voor de vereniging. Wie weet, misschien vind je het nog leuk ook!

Nieuwe intakecoördinator
Gelukkig mogen we ons ook gelukkig prijzen met de mensen die we hebben. Zo is dit seizoen één van de ambities gerealiseerd die vorig seizoen is bepaald tijdens de drukbezochte inspiratieavond. Met ingang van dit seizoen zal Joyce Janssen fungeren als intakecoördinator. Zij zal nieuwe jeugdleden verwelkomen en de wederzijdse verwachtingen bespreken. Wij menen hiermee een goede stap te hebben gezet in het behoud van leden. Overigens is haar rol als coördinator van de JO10/JO11 overgenomen door Marco Kornet.

Nieuw Jeugdvoetbalbeleidsplan (JVBP)
Helaas lopen we achter op schema, maar in het najaar van 2020 willen we een nieuw Jeugdvoetbalbeleidsplan (JVBP) hebben. De eerste kleine stapjes zijn gezet. Zo zijn er plannen gemaakt om te werken vanuit een 3-fasenopbouw, te weten het FUNdament waar de basis wordt gelegd voor de jongste jeugd, de Ontwikkelfase waarin spelers leren om op een groot veld te spelen en wat dit betekent voor posities en linies. En uiteindelijk de Prestatiefase, de fase waarin spelers zullen leren om met elkaar tot de best mogelijke teamprestatie te komen. Ook willen we breder spelers opleiden. Het jeugdteam als een eilandje binnen de vereniging moet op termijn einde verhaal zijn. We gaan binnen elke fase teams en spelers samen laten trainen. Dit kan inhouden dat we teams mengen, linietrainingen verzorgen met meerdere leeftijden, trainers uitwisselen, etc. De komende weken zal hiervoor een eerste aanzet worden gemaakt.

Modules
Een van de nieuwe ideeën is om met modules te werken die niet teamgerelateerd zijn. Momenteel worden de suggesties verzameld en uitgewerkt. Het idee erachter is om jeugdspelers ook een eigen invulling te geven aan hun ontwikkeling. Naast de reguliere teamtrainingen zijn er in het trainingsschema aparte momenten ingebouwd om specifieke leerdoelen te trainen als een module ‘vrije trappen nemen’, ‘verdedigen 1 op 1’, ‘aanvallend koppen’, ‘loop- en coördinatietraining’ en dergelijke. Het zijn enkele suggesties die momenteel zijn ingebracht. Deze ideeën worden verder uitgewerkt. Uiteraard staan en vallen deze ideeën met kader. Dus wil je een module van 3 tot 4 trainingen verzorgen, meld je dan aan bij ondergetekende. Wordt dus vervolgd.

Een hoop terug- en vooruitblikken. Maar voor nu VEEL PLEZIER met de eerste competitiewedstrijden. Binnenkort volgt meer info over de lopende zaken.

Met sportieve groet,

Dennis Zaal
Hoofd Jeugdopleidingen VV Papendrecht
E-mail: hoofdjeugdopleidingen@vvpapendrecht.nl

 

Soos nog niet van start

Het bestuur heeft besloten de Gouwe Ouwe Papendrecht-Soos nog niet van start van laten gaan. De bestuursleden vinden het niet verantwoord de Ouderensoos alweer op te starten. Gezien de recente stijging van het aantal coronabesmettingen vinden wij het risico te groot. Vanzelfsprekend is iedereen wel op zaterdag welkom in de kantine en op het Rood-Zwarte Plein, uiteraard wel met inachtneming van alle coronamaatregelen.

Het bestuur

 

Maximaal 250 toeschouwers per veld

De afgelopen jaren zagen we het toeschouwersaantal op het Slobbengors stijgen. Diverse malen bezochten vele honderden mensen of soms zelfs meer ons sportpark. Dat gaf veel sfeer en was uiteraard bijzonder fijn. We hebben daarom de afgelopen tijd de vraag gekregen, waarom het bestuur verzoekt het bijwonen van voetbalwedstrijden, zowel thuis als uit, te beperken. Dat heeft alles te maken met de coronaverordeningen die aangeven dat per wedstrijdveld maximaal 250 bezoekers aanwezig mogen zijn zonder reservering, gezondheidscheck of placering. Vanzelfsprekend houdt Voetbalvereniging Papendrecht zich daaraan en dat geldt natuurlijk ook voor onze collega-verenigingen. Voor nadere informatie of vragen kunt u contact opnemen met secretaris
Edwin Schreurs: secretaris@vvpapendrecht.nl.

 

Samen ruimen we op!

De afgelopen weken zijn we als club door de gemeente en de onderhoudspartij op de vingers getikt. Op en rond onze velden ligt na wedstrijddagen van alles en nog wat. Zo liggen langs de lijn, in of rond de dug-outs flesjes, blikjes, tape en andere troep. Cornervlaggen staan nog op de hoeken, de netten zijn niet opgehaald. Kortom, we gooien onze eigen glazen in.

      

Maar ook na trainingen worden buiten het afval ook allerlei trainingsattributen gevonden. Dit gaat van pionnen tot hoedjes en hesjes. Een ander fenomeen zijn de trainingsdoelen. De afspraak is dat aan het eind van de training de goals van het veld worden gehaald, zodat de volgende dag de velden in zijn geheel onderhouden kunnen worden. De trainers dienen daarop toe te zien. Helaas blijkt dat niet iedereen zich houdt aan deze afspraken.

      

Als bestuur willen wij iedereen dringend verzoeken om zijn en haar verantwoordelijkheid te nemen en niet te denken: een ander ruimt het wel op. Ruim na de wedstrijd de rommel langs de lijn of in de dug-out op. Is het de laatste wedstrijd van de dag, neem dan de vlaggen mee en haal de netten op. Haal na de training de goals van het veld en neem al het trainingsmateriaal mee terug.

We zullen het samen moeten doen.

Het bestuur

 

Jubileumactiviteiten uitgesteld, nieuwe Jubileum-Agenda

Het aantal coronagevallen toont de laatste tijd een flinke stijging. Vanuit overheidswege zijn de maatregelen dan ook aangescherpt. In dit licht bezien heeft de Jubileumcommissie moeten beslissen de Jubileumactiviteiten die voor dit najaar op het programma stonden, uit te stellen naar volgend jaar. Voor meer informatie kunt u contact opnenem met de Jubileumcommissie, e-mail: jubileum@vvpapendrecht.nl.

 

4-fasenvoetbal pupillen

Het voetbalaanbod voor de pupillen (JO7 t/m JO12) ziet er vanaf het seizoen 2020-2021 iets anders uit. Deze zomer is het 4-fasenmodel ingevoerd. Het seizoen is opgesplitst in 4 fasen, 2 in het najaar en 2 in het voorjaar. De indeling van de eerste fase gebeurt nog steeds op basis van de teaminschrijving van de vereniging. In principe vindt geen tussentijdse herindeling plaats. In het 4-fasenvoetbal is het een streven om de reisduur te beperken en wordt er niet gespeeld in de schoolvakanties. Beker- en inhaalwedstrijden zijn voor deze leeftijdscategorieën komen te vervallen. Het 4-fasenmodel is gebaseerd op het voetballende kind en hoe hij/zij optimaal plezier beleeft aan het voetballen in een veilige omgeving en hoe hij/zij zich daarbinnen ontwikkelt. De belevingswereld van de pupillen en hun ambities en drijfveren om te voetballen zijn het uitgangspunt voor de inrichting van dit voetbalaanbod. Eén van de grote voordelen van dit model is de mogelijkheid om pupillenteams sneller te herindelen, mits noodzakelijk.

De insteek is gelijkwaardige competities waarbij, in vergelijking met het verleden, meer wedstrijden gespeeld worden en minder grote scores voorkomen doordat de krachtsverhouding tussen teams in balans is. De verwachting is dat dat laatste tot meer plezier bij de kinderen leidt en ervoor zorgt dat ze langer blijven voetballen. De eerste fase duurt tot eind oktober en omvat 7 speeldagen. Op basis van de uitslagen worden de teams heringedeeld voor aanvang aan de nieuwe fase. Daarna volgen de overige fasen:

 • Fase 2: 7 november t/m 5 december 2020, 5 speeldagen.
 • Fase 3: 30 januari t/m 27 maart 2021, 7 speeldagen.
 • Fase 4: 10 april t/m 29 mei 2021, 5 speeldagen.

 

Koop met korting bij Quick Teamwear

Onze nieuwe kledingleverancier Quick Teamwear heeft naast wedstrijdkleding een schitterende collectie aan trainingsshirts en –broeken, presentatiekleding, jassen en tassen, maar er is ook een casuallijn. VV Papendrecht heeft uit die collectie een selectie gemaakt die kan worden geleverd met ons clublogo. Alle leden kunnen vanaf heden terecht bij de speciale webwinkel VVPapendrecht.Voetbalstraat.nl  >>

Log in met onze clubcode VVP1920 en koop de prachtige kleding en accessoires van Quick Teamwear met maar liefst 25% ledenkorting. Als openingsaanbieding van onze voetbalstraat krijg je op alle producten met de -30% tag, nu ook nog eens 30% extra korting bovenop de 25% clubkorting! Plaats de geselecteerde artikelen in de winkelwagen, voer de code: VOETBALVOORDEEL in en de korting wordt verrekend. De eerste 20 bestellers ontvangen een gratis schoenentas NR. 10. Bovendien worden onder de bestellers in de maand september nog eens een paar mooie clubitems verloot. Voor meer informatie kun je mailen met de Sponsorcommissie: sponsor@vvpapendrecht.nl.

 

VV Papendrecht in actie voor Duchenne Parent Project!

Op zaterdag 12 september vond het landelijke evenement De Duchenne40 plaats. Dit evenement is gestart op initiatief van Bart van Riet die onlangs 40 jaar geworden is. Een unieke leeftijd voor iemand die de ziekte van Duchenne heeft, een ongeneeslijke en dodelijke spierziekte. Doel was zoveel mogelijk geld bijeen te brengen voor de stichting Duchenne Parent Project door het fietsen van minimaal 40 kilometer.

   

Ook de kleinzoon van voormalig erevoorzitter Ad Matena, Robin Matena, heeft Duchenne en daarom steunt Voetbalvereniging Papendrecht dit goede doel al vele jaren. Dus werd ook voor De Duchenne40 een team ingeschreven met diverse clubcoryfeeën en Duchenne-vrijwilligers als VV Papendrecht-voorzitter Hans Jonker, Paul Blokzijl, Bianca Matena, Aart van Toor, Guido Donk, Gerrit Schutte en Mariska van ‘t Zant. Geheel in stijl vertrokken 40 fietsers net na het middaguur, onder prima weersomstandigheden, voor een tocht door de mooie Alblasserwaard. Deze voerde onder andere langs Oud-Alblas, Bleskensgraaf, Vuilendam, Sliedrecht en Wijngaarden. Start en finish waren uiteraard op Sportpark Slobbengors.

      

Het team van VV Papendrecht genaamd de Bende van Duchenne haalde met medewerking van velen liefst € 8.370 op en omdat successen gevierd moeten worden, werd de derde helft op het sportpark, uiteraard coronaproof, van een gouden randje voorzien. De Duchenne40 heeft tot nu toe ruim 158.000 euro opgebracht, met heel veel dank aan de velen die op welke wijze dan ook, hieraan hebben bijgedragen.

 

Vijfde Weekbrief van seizoen 2020-2021  (09-09-2020)

De vijfde Weekbrief van het seizoen 2020-2021 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat naast vaste onderdelen als het wedstrijdprogramma voor de komende twee weken de volgende artikelen: ‘Nieuw kledingcontract VV Papendrecht’, ‘Coronaprotocol van VV Papendrecht’, ‘Koop met korting bij Quick Teamwear’, ‘Tenten op het Rood-Zwarte Plein’, ‘Joop van Daele in het Jubileumboek’, ‘Zondag 35+1 neemt geen enkel risico’, ‘Twee keer dubbele cijfers Vrouwen 1’, ‘MO13-1 in bekerpoule bovenaan’, ‘Papendrecht 1 laat bekerwinst glippen’, ‘Papendrecht 1 verliest tweede bekerwedstrijd’ en ‘JO7-1 wint medaille bij Jan Boskamp Cup’. De Weekbrief wordt meestal eens per twee weken uitgebracht. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen.

 

Joop van Daele in het Jubileumboek

Op 9 september was het precies 50 jaar geleden dat Joop van Daele geschiedenis schreef. Feijenoord, winnaar van Europa Cup I, speelde toen in De Kuip de return om de Wereldbeker voor clubteams tegen het Argentijnse Estudiantes, winnaar van de Copa Libertados. Zijn schot van 20 meter hard en laag in de hoek betekende de enige treffer. Door de 1-0 zege werd Feijenoord de eerste Nederlandse ploeg die de wereldbeker wist te veroveren. Jaren later werd Joop van Daele trainer bij VV Papendrecht en bezorgde ons enkele legendarische hoogtepunten. Meer hierover kunt u lezen in het Jubileumboek over het 100-jarige bestaan van onze club. U kunt dat kopen in de kantine of bestellen in onze webwinkel.

 

Nieuw kledingcontract VV Papendrecht

Na maar liefst 10 jaar heeft VV Papendrecht afscheid genomen van Beltona als onze kledingleverancier. Recentelijk hebben wij een overeenkomst gesloten met Kogros Sport & Fashion en is gekozen voor de collectie van Quick Teamwear. “Een goede prijs-kwaliteitverhouding, een sportieve, professionele uitstraling, maar ook de ondersteuning die we krijgen vanuit Kogros Sport & Fashion, heeft VV Papendrecht doen besluiten de samenwerking aan te gaan”, vertelt Erwin Schuil, bestuurslid Commerciële Zaken en Communicatie, vol trots. Voetbalvereniging Papendrecht is blij dat zij haar leden kan voorzien van mooie, eigentijdse kledij en bijbehorende accessoires. Quick Teamwear heeft in de voetbalwereld de afgelopen jaren flink aan de weg getimmerd en verzorgt inmiddels voor vele amateur- en professionele voetbalclubs de kleding voor op, naast en buiten de velden.

De club heeft door de omstandigheden wat aan de late kant besteld. Hierdoor zal de wedstrijdkleding van Quick Teamwear helaas nog even op zich laten wachten. In de loop van de komende weken zullen onze leden echter steeds meer in de nieuwe tenues op de velden te bewonderen zijn. De nieuwe kledinglijn heeft diverse bedrijven doen besluiten om teams van VV Papendrecht te sponsoren en van nieuwe kleding en tassen te voorzien. Heeft u ook interesse om een ploeg te sponsoren? Dat kan al vanaf € 450. Neem daarvoor contact op met de Sponsorcommissie, e-mail: sponsor@vvpapendrecht.nl.

 

Registratie bij geopende kantine

Vanwege de toename van het aantal coronagevallen heeft de rijksoverheid recentelijk enkele nieuwe verordeningen doorgevoerd. Wij als VV Papendrecht dienen ons daar uiteraard aan te houden. Datzelfde geldt voor iedereen die het Slobbengors bezoekt. We verzoeken eenieder nogmaals dringend zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen en zich te allen tijde aan alle coronarichtlijnen te houden. Veelvuldige overtreding daarvan kan ernstige gevolgen hebben. Zo zijn, ook in onze regio, zware boetes opgelegd en zijn verenigingen zelfs gesloten, hetzij door vele coronabesmettingen, hetzij door aanhoudend negeren van alle coronamaatregelen. Vanzelfsprekend willen wij niet dat dit VV Papendrecht overkomt. Een nieuwe maatregel is, wanneer de kantine geopend is, de verplichting bezoekers bij betreding van ons sportcomplex te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Dit gebeurt weliswaar op vrijwillige basis, maar we vragen iedereen om mee te werken. Geeft iemand geen toestemming, kan overigens de toegang niet geweigerd worden. De contactgegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek en worden na 14 dagen vernietigd. VV Papendrecht maakt gebruikt van het modelregistratieformulier dat opgesteld is door Koninklijke Horeca Nederland. Wilt u weten waar het om gaat, dan kunt u het registratieformulier hier downloaden  >>

De overheid heeft de noodmaatregel ingesteld in de strijd tegen het coronavirus. We hopen op uw begrip en medewerking.

 

Coronaprotocol van VV Papendrecht

We gaan weer beginnen, dat is de slogan van de KNVB. Wij dus ook, maar dat geeft nogal wat hoofdbrekens. We moeten met zijn allen voldoen aan de richtlijnen van de rijksoverheid en het RIVM, dus ook op ons mooie sportpark. Dit betekent dat we afspraken moeten maken hoe we met elkaar omgaan. Tevens wordt het gebruik van onze accommodatie en gebouwen beperkt door de maatregelen. We hebben daarom keuzes moeten maken, wat wel, en wat niet kan. Heel vervelend natuurlijk. We hopen op begrip, maar staan zeker open voor discussie. Wij doen een beroep op ieders besef dat door het opvolgen van alle maatregelen en afspraken de kans op besmettingen lager is. De gevolgen van een eventuele besmetting blijven helaas niet alleen beperkt tot de club, maar raken ook de privé- en werkomgeving. Als aanvulling op alle maatregelen vanuit de overheid en de sportkoepels, die ervoor moeten zorgen dat we zo veilig mogelijk kunnen sporten, hebben we een eigen protocol opgesteld. In ons protocol staan maatregelen en afspraken over wedstrijd- en trainingsdagen. Neem de tijd om dit protocol en de andere protocollen door te lezen. Het is belangrijk dat iedereen zich houdt aan de afspraken. Door veranderende maatregelen of inzichten kan het zijn dat de protocollen aangepast of bijgesteld worden. Op de website zullen altijd de laatste versies van de protocollen te vinden zijn. Voor vragen of nadere informatie kun je contact opnemen met secretaris Edwin Schreurs: secretaris@vvpapendrecht.nl.

Het bestuur

 

Koop het Jubileumboek in webshop of kantine

Het Jubileumboek over de 100-jarige geschiedenis van VV Papendrecht vindt gretig aftrek. Velen hebben dit buitengewone document inmiddels verworven. Het boek staat bol van de schitterende verhalen, verrassende wetenswaardigheden, hilarische anekdotes, persoonlijke herinneringen van leden en ex-leden en natuurlijk bijzondere foto’s, variërend van bijna 100 jaar oud tot vrij recent.

   

We zijn bijzonder blij met alle complimenten van lezers die aangeven hun hart op te halen aan dit feest van herkenning. “Heerlijk om de tijd mee door te komen!”, “heel blij mee”, “prachtig boek” en “zit ervan te genieten” zijn maar enkele van de reacties. Het wordt bekeken op de bank, op het balkon, in de tuin en zelfs op het strand. Als u het Jubileumboek ook in uw bezit wilt hebben, dan kunt u het bestellen in onze webwinkel.

   

Bestelde exemplaren kunnen afgehaald worden in de kantine. U kunt het boek ook laten opsturen. De verzendkosten bedragen € 8,50. Overigens kunt u het Jubileumboek ook gewoon aan de kassa van de kantine aanschaffen. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Jubileumcommissie via jubileum@vvpapendrecht.nl.

Wij wensen u veel leesplezier!

 

Algemene Voorwaarden Lidmaatschap  (31-08-2020)

VV Papendrecht heeft de voorwaarden die betrekking hebben op het lidmaatschap van onze club opgenomen in het document ‘Algemene Voorwaarden Lidmaatschap’. Hierin staan regels die standaard gelden alsmede de nodige rechten en plichten van zowel de club als het lid. Van elk lid wordt verwacht dat hij of zij zich houdt aan de algemene voorwaarden van het lidmaatschap.

 

Tenten op het Rood-Zwarte Plein

Vanwege de coronamaatregelen kunnen we helaas maar een beperkt aantal mensen toelaten in onze gebouwen. Aangezien bovendien op de hoofdtribune nog geen dak zit, is dat vooral bij slecht weer problematisch. Om mensen toch de gelegenheid te geven te kunnen schuilen bij regen, is besloten om tenten op het Rood-Zwarte Plein te zetten.

    

Op donderdagavond 27 augustus begon onder aanvoering van onze voorzitter en met steun van Kiki een groep veteranen met het opzetten van de tenten. Ze konden er direct gebruik van maken, want de werkzaamheden waren nog niet afgerond, of het begon te regenen. Dankzij de tenten kunnen mensen het Rood-Zwarte Plein benutten zonder nat te worden.

   

VV Papendrecht bedankt iedereen die gezorgd heeft voor de plaatsing van de tenten op ons sportcomplex.

 

Vierde Weekbrief van seizoen 2020-2021  (26-08-2020)

De vierde Weekbrief van het seizoen 2020-2021 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat naast vaste onderdelen als het wedstrijdprogramma voor de komende twee weken de volgende artikelen: ‘Registratie bij geopende kantine’, ‘Koop het Jubileumboek in webshop of kantine’, ‘Meisjesafdeling blijft maar groeien’, ‘Algemene Voorwaarden Lidmaatschap’, ‘Wijzigen foto spelerspas’, ‘Vacatures jeugd’, ‘Indelingen jeugdteams’, ‘Eerste training Vrouwen 1 en MO19-1’, ‘Veteranen weer actief op het Slobbengors’ en ‘We gaan weer beginnen!’. De Weekbrief wordt meestal eens per twee weken uitgebracht. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen.

 

Indelingen jeugdteams

De voorlopige indelingen van de jeugdteams zijn iets aangepast. Ze zijn nu als volgt:

Voorlopige teamindeling junioren seizoen 2020-2021  >>
Voorlopige teamindeling pupillen seizoen 2020-2021  >>
Voorlopige teamindeling meisjes seizoen 2020-2021  >>

Waarschijnlijk volgen nog enkele aanpassingen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met je jeugdcoördinator of mailen naar de jeugdafdeling: jeugd@vvpapendrecht.nl.

 

Meisjesafdeling blijft maar groeien

Ook dit jaar blijft het aantal meisjes bij VV Papendrecht maar groeien. Dit seizoen start de meisjesafdeling met maar liefst 5 teams. MO19-1 speelt op hoog niveau in de Hoofdklasse en is ondergebracht in de Meidenvoetbalacademie. Die staat vanaf deze zomer onder leiding van Ron Renneke. Berry de Leeuw is gebleven als assistent. Net als de afgelopen jaren komen MO17-1, MO15-1 en MO13-1 als elftal uit in de competitie. Daarnaast komt er een nieuwe ploeg bij die 8 tegen 8 gaat spelen. Op dit moment is nog niet bekend of dat team gaat uitkomen als MO13-2 of als MO15-2. Daarnaast spelen veel meisjes bij de jongens. Uiteraard kun ook jij bij Voetbalvereniging Papendrecht komen voetballen. Kom een keer langs op het Slobbengors om een kijkje te nemen of neem deel aan een proeftraining. Informatie over het lidmaatschap staat op de website op de pagina Lid Worden  >>

Voor meer informatie kun je ons ook mailen:
Jeugdafdeling: jeugd@vvpapendrecht.nl.
Ledenadministratie: ledenadministratie@vvpapendrecht.nl.

 

We gaan weer beginnen!

Het laatste weekend van augustus betekent de officiële start van het nieuwe voetbalseizoen. Dan staan de eerste wedstrijden voor de districtsbeker op het programma. Het coronavirus waart nog steeds rond. We verwachten dat iedereen zich te allen tijde aan alle richtlijnen houden.  Zaterdag 2, Vrouwen 1, G1 en JO19-1 spelen op de 5e zaterdag van maand 8 uit tegen respectievelijk Unitas, Noordeloos, PGS/VOGEL en Nieuw Lekkerland. Op het Slobbengors staan al direct de nodige leuke wedstrijden gepland. Ons eerste start op zaterdag 29 augustus om 14.30 uur tegen Pelikaan. Verder spelen onder meer Zaterdag 3, JO17-1 en JO13-1 thuis. Een dag later bekert Zondag 3 thuis tegen ZBC’97 3. Alle reden dus om naar ons sportcomplex te komen. Het volledige wedstrijdprogramma staat op de website op de pagina Programma.

 

Vacatures jeugd

Hoewel bij de jeugdafdeling de meeste functies zijn ingevuld, hebben we nog enkele vacatures. Het gaat om:

 • Spelbegeleiders voor JO7 t/m JO10.
 • Jeugdscheidsrechters.
 • Keeperstrainer pupillen.
 • Trainers en leiders voor JO12-1, JO10-1 en MO13-2.
 • Trainer voor JO11-2.

Bent u bereid om een openstaande functie te bekleden om weet u iemand die dat zou willen doen, neemt dan contact op met de jeugdafdeling, e-mail: jeugd@vvpapendrecht.nl.

 

Wijzigen foto spelerspas

Elke voetballer die uitkomt in JO13 of hoger en KNVB-wedstrijden speelt, dient te beschikken over een digitale spelerspas. Deze is onderdeel van de Wedstrijdzaken-app. Alleen met een geldige spelerspas met een correcte en herkenbare foto mag je meedoen aan beker- en competitiewedstrijden. Tot 1 november kan elke speler of teammanager via de Wedstrijdzaken-app of Voetbal.nl-app een foto toevoegen of veranderen. Overigens mogen spelers jonger dan 16 jaar dit niet zelf doen. Dat dienen ze over te laten aan een ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Belangrijk is, dat in alle redelijkheid verwacht kan worden, dat de arbiter het een goedgelijkende foto vindt en de identiteit kan vaststellen. Zorg voor een recente foto met voldoende contrast. Zijaanzichten, gezichten van te grote afstand, petjes of zonnebrillen zijn niet toegestaan. Je digitale spelerspas is gekoppeld aan je e-mailadres. Voor elk spelend lid is het derhalve belangrijk dat de administratie van VV Papendrecht over zijn of haar juiste e-mailadres beschikt. Zo niet, dan kan deelname aan officiële voetbalduels van de KNVB op de tocht komen te staan. Zorg er daarom voor, dat je huidige e-mailadres bij ons bekend is. Neem voor meer informatie, voor problemen met je spelerspas of voor het doorgeven van wijzigingen, per e-mail contact op met onze ledenadministratie: ledenadministratie@vvpapendrecht.nl.

 

Bestellingen webshop ophalen of laten bezorgen

U kunt behalve het Jubileumboek diverse leuke VV Papendrecht-artikelen aanschaffen. Als u een bestelling plaatst in onze webshop, komt deze binnen bij VV Papendrecht. Onder normale omstandigheden wordt de bestelling binnen 10 werkdagen afgehandeld.

 • Als sportpark Slobbengors geopend is, is uw bestelling af te halen in de Commissiekamer van VV Papendrecht. Het Jubileumboek kunt u ophalen in de kantine. Het is alleen mogelijk om daar de bestelling op te halen. Neem hiervoor uw factuur mee. Dit is uw aankoopbewijs.
 • Als sportpark Slobbengors voor langere tijd gesloten is, wordt de bestelling bij u thuis afgeleverd, mits u in Papendrecht of de directe omgeving woont. Daar zijn in principe geen extra kosten aan verbonden.
 • Onbreekbare, niet al te grote en niet al te zware items als het Jubileumboek, het mini-T-shirt, de trainingssokken, de Jubileumbadtas, -sjaal, -handschoenen en -aanvoerdersband kunt u per post laten bezorgen. De verzendkosten bedragen € 8,50.

Dus als u iets leuks wilt kopen voor uzelf of voor een ander, bijvoorbeeld als geschenk, kijk dan in de webwinkel van VV Papendrecht.

 

Eerste training Vrouwen 1 en MO19-1

Op zaterdag 15 augustus vond voor MO19-1 en Vrouwen 1 de eerste activiteit van het nieuwe seizoen plaats. Voor onze dames en de meiden van de Meidenvoetbalacademie stond op veld 5 aan het eind van de ochtend een gezamenlijke training op het programma. Ondanks dat vanwege de zomervakantie velen afwezig waren, trotseerden 21 vrouwen de warmte en werkten zich fanatiek in het zweet.

Na de training werd op het Rood-Zwarte Plein een heerlijke lunch verzorgd. Gekozen kon worden uit verschillende broodjes, allerlei beleg en het nodige drinken. De kop is eraf.

 

VV Papendrecht doet mee aan BOB in de sportkantine

Onlangs is in het zuidelijke deel van Zuid-Holland de campagne ‘BOB in de sportkantine’ van start gegaan. Die is erop gericht te voorkomen dat sporters en supporters na kantinebezoek achter het stuur kruipen nadat zij hebben gedronken. VV Papendrecht ondersteunt de campagne uiteraard van harte. Wekelijks zijn veel mensen onderweg van of naar onze sportclub. We willen graag dat die mensen veilig op hun bestemming arriveren. In Zuid-Holland zijn dagelijks 16 mensen het slachtoffer van een verkeersongeval. Het merendeel van de ongevallen vindt zijn oorzaak in gedrag, bijvoorbeeld omdat mensen toch met te veel drank op aan het verkeer deelnemen. Of het nu gaat om de automobilist, de wandelende of fietsende leden of bezoekers: iedereen moet veilig thuiskomen na het bezoeken van het Slobbengors!

 

Keeperstrainers pupillen gezocht

Binnenkort beginnen de pupillenkeepers weer met hun trainingen. Helaas hebben we voor hen in de persoon van Rob Regeer maar één keeperstrainer. Gezien het verschil in leeftijd en niveau tussen de verschillende, jeugdige doelverdedigers is dit eigenlijk te weinig. Daarom zijn we dringend op zoek naar één of twee keeperstrainers voor JO8 tot en met JO12. De pupillenkeepers trainen elke woensdag op veld 5 van 18 tot 19 uur. Wil jij samen met Rob Regeer onze goalies jonger dan 13 jaar training geven, laat dit dan weten aan Rob of stuur een e-mail naar jeugd@vvpapendrecht.nl. Alvast hartelijk dank namens onze pupillenkeepers.

 

Derde Weekbrief van seizoen 2020-2021  (11-08-2020)

De derde Weekbrief van het seizoen 2020-2021 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat de volgende artikelen: ‘VV Papendrecht is 100!!!’, ‘VV Papendrecht viert 100-jarig bestaan’, ‘Afhalen en kopen Jubileumboek’, ‘Alles weer netjes en opgeruimd’, ‘Toegang sportcomplex opgeschoond’, ‘Opknappen bestuurskamer nadert voltooiing’, ‘Jubileumreceptie uitgesteld’, ‘Bestellingen webshop ophalen of laten bezorgen’, ‘VV Papendrecht doet mee aan BOB in de sportkantine’, ‘Jubileum-Nieuwsbrief 21’, ‘Keeperstrainers pupillen gezocht’, ‘Trainingen en trainingsschema’ en ‘Oefenprogramma A-selectie’. De Weekbrief wordt meestal eens per twee weken uitgebracht. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen.

 

Oefenprogramma A-selectie

Nog even en dan worden er weer wedstrijden gespeeld op het Slobbengors, te beginnen door ons eerste. Het voorlopige oefenprogramma van de A-selectie is als volgt:

Zaterdag 15 augustus
14.30 uur: Papendrecht 1 – GJS 1

Dinsdag 18 augustus
20.00 uur: Papendrecht 1 – Sparta AV 1

Zaterdag 22 augustus
12.00 uur: XerxesDZB <23- Papendrecht 2

Dinsdag 25 augustus
20.00 uur: Papendrecht 1  – Poortugaal Za1
20.00 uur: Papendrecht 2 – RVVH Za2

Dinsdag 1 september
20.00 uur: Papendrecht 1 – Brielle Za1
20.00 uur: Papendrecht 2 – Poortugaal 2

Dinsdag 8 september
20.00 uur: Papendrecht 1 – SHO 1
20.00 uur: Papendrecht 2 – SHO 2

We willen iedereen nadrukkelijk oproepen zich voor, tijdens en na het voetballen te houden aan alle coronamaatregelen.

 

Trainingen en trainingsschema

Het seizoen 2020-2021 is begonnen. Aangezien het coronavirus nog steeds op de loer ligt, is het van het grootste belang dat we ons allemaal aan alle richtlijnen houden. Wij begrijpen heel goed dat dit vervelende maatregelen zijn, maar we dienen elkaar bewust te maken van de risico’s die er zijn. Een eventuele uitbraak op de vereniging heeft niet alleen vervelende gevolgen voor de club maar ook voor onze leden. We vertrouwen op jullie medewerking. Wij verwachten dat iedereen elkaar aanspreekt als de maatregelen niet opgevolgd of gerespecteerd worden. De zaterdagselectie heeft inmiddels de eerste trainingen achter de rug. De overige ploegen starten binnenkort.

 • Woensdag 12 augustus: JO19-1
 • Zaterdag 15 augustus: Vrouwen 1 en MO19-1
 • Maandag 24 augustus: overige senioren en overige jeugd, in afstemming met de trainer

Het trainingsschema voor de komende periode staat op de website op de pagina Trainingen  >>

Het betreft een voorlopig trainingsschema. Naar verwachting zullen tot de start van de competitie nog enkele kleine aanpassingen worden doorgevoerd. Aan eenieder wordt met klem gevraagd met elkaar rekening te houden, het aangewezen trainingsveld en de opgegeven begin- en eindtijden aan te houden, zodat we allemaal aan trainen toe kunnen komen. Houd je aan de opgestelde regels voor de trainingen.

Hebt u vragen of opmerkingen, dan kunt u dit per e-mail laten weten aan onze secretaris Edwin Schreurs: secretaris@vvpapendrecht.nl.

 

Afhalen en kopen Jubileumboek

Het Jubileumboek over 100 jaar VV Papendrecht is vanaf heden verkrijgbaar. Bestelde exemplaren zijn af te halen in de kantine. Dit kan je doen tijdens de gebruikelijke openingsuren van de kantine (zaterdagmiddag). Mocht u het boek echt niet kunnen afhalen, hebt u niemand die dat voor u kunt doen en woont u in Papendrecht of de directe omgeving, dan kunt u per e-mail contact opnemen met de Jubileumcommissie via jubileum@vvpapendrecht.nl om het bij uitzondering te laten bezorgen. Als je het boek via een waardebon hebt gekocht of gekregen, dan hebben we de code nodig op de waardebon. Die code is jouw bestelbewijs. Ben je de bon of code kwijt zijn? Neem dan contact op met de Jubileumcommissie. Wij kunnen deze voor je achterhalen.


Presentatie Jubileumboek (foto: Guillaume Kortekaas)
Van links naar rechts: Niels van Heteren, Teus van der Have en Bram Blom

Als je het boek via de webshop hebt gekocht, dan staat je naam op de lijst met bestellingen. Je kunt voor de zekerheid je bestelbevestiging laten zien die je per e-mail hebt ontvangen, maar in principe is het doorgeven van je naam voldoende om het boek mee te krijgen. Staat je naam niet op de lijst en mocht je geen bestelbevestiging hebben ontvangen of deze zijn kwijtgeraakt, neem dan ook contact op met jubileum@vvpapendrecht.nl. Uiteraard kan het boek nog steeds aangeschaft of besteld worden voor de prijs van € 24,99. Dit kan behalve in de kantine ook bij de webwinkel van VV Papendrecht.

Dus mocht u het Jubileumboek nog niet in uw bezit hebben, koop dan dit prachtige historische overzicht van onze 100-jarige vereniging, voor uzelf of als verjaardagscadeau.

De Jubileumcommissie

 

Jubileumreceptie uitgesteld

De honderdste verjaardag van VV Papendrecht hebben we gelukkig op een mooie wijze kunnen vieren. De recente toename van het aantal coronabesmettingen zorgt helaas voor dusdanig veel onzekerheid dat het bestuur en de Jubileumcommissie hebben moeten besluiten de Jubileumreceptie van volgende maand uit te stellen naar juni 2021. De aanhoudende coronacrisis zorgt er voor verder dat niet zeker is of de laatste twee jubileumactiviteiten die voor 2020 op het programma staan, namelijk de Pubquiz over 100 jaar Voetbalvereniging Papendrecht (10 oktober) en de Duchennedag (7 november) kunnen doorgaan. Binnen niet al te lange tijd zal daarover beslist worden. Zodra meer bekend is, zal erover bericht worden. Houd daarom onze mediakanalen in de gaten.

 

Jubileum-Nieuwsbrief 21

Op 1 augustus 2020 is VV Papendrecht precies 100 jaar jong geworden. Dit is op gepaste wijze gevierd. Tijdens die viering is het Jubileumboek gepresenteerd dat vanaf heden te koop is. Aangezien het coronavirus helaas aan een nieuwe opmars lijkt te zijn begonnen, hebben het bestuur en de Jubileumcommissie moeten besluiten de Jubileumreceptie van volgende maand uit te stellen naar juni 2021. Meer over de genoemde onderwerpen kunt u lezen in de 21e Nieuwsbrief van de Jubileumcommissie. U kunt Jubileum-Nieuwsbrief 21 downloaden door hier te klikken  >>

Sponsoren, helpen of ideeën? Laat het ons weten en doe mee. Contact opnemen kan per e-mail via: jubileum@vvpapendrecht.nl.

 

Subsidiecommissie van start

Bij de laatste Algemene Ledenvergadering werd de wens uitgesproken om in de loop van dit jaar een Subsidiecommissie te vormen. Die is recentelijk van start gegaan en bestaat uit Dieter Hasenbein en Mathilde Schram. De Subsidiecommissie gaat onderzoeken welke subsidies interessant zouden kunnen zijn voor VV Papendrecht. Bent u bekend in de wereld van subsidies, zou een bijdrage willen leveren aan of zitting willen nemen in de Subsidiecommissie, neem dan contact op met Dieter of Mathilde of stuur een e-mail naar onze secretaris Edwin Schreurs: secretaris@vvpapendrecht.nl.

VV Papendrecht wenst de Subsidiecommissie veel succes.

 

Opknappen bestuurskamer nadert voltooiing

Onder leiding van onze erevoorzitter wordt de bestuurskamer gemoderniseerd. Deze begint er al schitterend uit te zien. Recentelijk is prachtige, donkere vloerbedekking gelegd. GerritS. heeft het hang-en-sluitwerk van de openslaande ramen verbeterd. Deze kunnen nu op een kier gezet worden, zonder dat ze van buitenaf geopend kunnen worden. De volgende fase betreft het opknappen van de keuken van de bestuurskamer.

   

 

Voorlopige indeling lagere seniorenteams

De voorlopige indeling van de lagere seniorenteams is beschikbaar. Staat je naam er niet bij, is je naam foutief geschreven, ben je volgens jou in een verkeerde ploeg ingedeeld of heb je een andere vraag over de voorlopige indeling, dan kun je per e-mail contact opnemen met onze secretaris Edwin Schreurs: secretaris@vvpapendrecht.nl.

Klik hier voor de voorlopige indeling van de lagere seniorenteams  >>

 

Alles weer netjes en opgeruimd

Direct na afloop van het Oudejaarsavondfeest begonnen midden in de nacht de nodige volhouders al met de eerste opruimwerkzaamheden. Sommigen lagen daardoor pas op bed, toen de ochtend al aangebroken was. Al was dat een ervaring die een enkeling na de vrijdagavondtraining al eerder had meegemaakt.

    

Ondanks een korte nacht was op zaterdag 1 augustus de schoonmaakploeg aan het begin van de middag op het Slobbengors paraat om alles op te ruimen, proper te maken en weer op de juiste plek te zetten. Halverwege de middag was die klus geklaard.

     

VV Papendrecht bedankt iedereen die ervoor gezorgd heeft dat ons sportcomplex na afloop van de viering onze 100e verjaardag er weer keurig bij ligt.

 

VV Papendrecht viert 100-jarig bestaan

Op 1 augustus is onze vereniging 100 jaar oud geworden. De club is in 1920 opgericht door een tiental mannen in café Wapperom (waar nu restaurant Jut & Jul zit). Op vrijdagavond 31 juli, oudejaarsavond, en de daaropvolgende nachtelijke uren hebben we dat op gepaste wijze gevierd. Want helaas was het voor ons een moeilijke aanloop naar het jubileum. De meeste evenementen zijn verzet naar 2021 en heel even was de vrees dat we ook de oudejaarsavond niet konden vieren. Maar gelukkig mochten we volgens het RIVM met 100 leden bij elkaar komen om deze bijzondere verjaardag te vieren.

    

Iedereen werd bij de ingang welkom geheten, waarna Wim Erkelens, voorzitter van de Jubileumcommissie, het openingswoord verzorgde. Het Rood-Zwarte Plein was sfeervol versierd en alle aanwezigen werden goed bediend door de kantinevrijwilligers. Zij offerden zich op om iedereen te voorzien van drankjes en een hapje. Vanzelfsprekend werden er ook oliebollen geserveerd en stond er een kerstboom op het plein. Het was een oudejaarsavond zoals die behoort te zijn, alleen was het deze keer nog 25 graden in de avond.

    

In de loop van de avond werd ons officiële jubileumboek gepresenteerd door Niels van Heteren en door hem overhandigd aan Teus van der Have en Erevoorzitter Bram Blom. De ouders van Teus waren er vanaf de oprichting bij en waren 50 jaar lang vrijwilliger voor de vereniging. Maar vooral het enthousiasme van Teus met zijn verhalen over vroeger was voor schrijver Niels een mooie motivatie om het boek te schrijven. Het boek telt 172 pagina’s en is te koop via onze webshop.

   

Om middernacht was het dan zover. We telden met zijn allen af en proostten op het 100-jarige bestaan van onze prachtige vereniging met een glas bubbels. Er werd een klein feestje gevierd met DJ John en zijn geluidstechnici. Het hoogtepunt was het prachtige vuurwerk boven het hoofdveld. Het vuurwerk was tot in Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht te zien.

Nu we als vereniging eindelijk 100 jaar zijn, kan de Jubileumcommissie niet wachten om de rest van de jubileumactiviteiten te organiseren. Zo staan in 2021 een receptie, de Feestweek, reünies, Jubileumwedstrijden tegen VV Drechtstreek en FC de Rebellen (oud-profs), het KNVB Zuid I G-Toernooi en diverse activiteiten voor de jeugd op het programma. Er zullen nog heel wat mooie feestjes volgen voor onze 100-jarige vereniging.

 

VV Papendrecht is 100!!!

Voetbalvereniging Papendrecht is opgericht op 1 augustus 1920.
Dat betekent dat VV Papendrecht een eeuw jong is.

GEFELICITEERD MET ONS!!!

Kort na het begin van 1 augustus 2020 werd dit gevierd middels een spetterend vuurwerk  >>

    

We bedanken iedereen die ervoor gezorgd heeft dat we deze geweldige mijlpaal hebben kunnen bereiken.

VV Papendrecht  een club met historie en toekomst!

 

We zijn er bijna klaar voor!

Op donderdagavond 30 juli is op het Rood-Zwarte Plein gestart met de opbouw voor het Oudejaarsavondfeest. In rijen van vier zijn op gepaste afstand picknicktafels neergezet alsmede tafels, met om elke tafel vier stoelen. Tevens zijn twee grote parasollen geplaatst. Tegen de kantine is een tent neergezet die bestemd is voor de dj. Aan het houten hok zijn bevestigingen aangebracht voor de aftelklok.

    

Morgenmiddag zullen de laatste voorbereidingen plaatsvinden. We zijn er bijna klaar voor!

    

 

Onthulling, afhalen en kopen Jubileumboek op Oudejaarsavond

Beste voetbalvrienden en -vriendinnen,

Bijna is het zover, de Oudejaarsavond van onze vereniging. Inmiddels is de avond vrijwel uitverkocht en kunnen we met zijn allen gaan genieten van een prachtige zomeravond. De weergoden zijn ons jubileum een stuk gunstiger gezind dan het coronavirus. Op de Oudejaarsavond gaan we ook eindelijk het Jubileumboek presenteren. Veel mensen hebben het boek in de voorverkoop besteld. Na de officiële presentatie en overhandiging van het boek om 21.30 uur kunnen alle aanwezigen, die het boek hebben gekocht of willen kopen, het direct meenemen.

De Jubileumcommissie

 

Toegang sportcomplex opgeschoond

Nadat eerder de botanische tuin van het Rood-Zwarte Plein was verwijderd, was het in de laatste dagen van juli tijd om ook de directe omgeving ervan aan te pakken. Onze voorzitter durfde de uitdaging wel aan en baande zich als een ware Tarzan een weg door de VV Papendrecht-jungle. Ook de drie musketiers gingen de strijd niet uit de weg, kort daarop gevolgd door nummer 4, d’Artagnan. Al bekende het ex-Zaterdagfenomeen de survivaltocht vooral te ondernemen om wat te doen aan zijn vele overtollige kilo’s. De expeditie werd geleid door PeterLi. die als een soort Gandalf met zijn op een bezem lijkende staf het bonte gezelschap veilig door de onbekende oorden loodste.

   

Al snel volgde een eerste verrassing: na een opgraving bleek het tussen het Rood-Zwarte Plein en het kassahok bezaaid te liggen met verloren gewaande grindtegels. Wat een ontdekking! Onze erevoorzitter en GerritS. waren intussen gearriveerd om met scheppen het weggehaalde groen in containers te deponeren.

   

De volgende dag volgde de laatste fase. Vanaf het Rood-Zwarte plein diende een begaanbaar pad gemaakt te worden naar de achteringang van de kantine en naar onze fietsenstalling. Helaas waren enkele dappere krijgers de eerste dag niet ongeschonden doorgekomen, waardoor slechts een select groepje geharde onverschrokkenen was overgebleven. Gelukkig wisten zij de klus te klaren. Tijdens de tweede helft van juli was zoveel biomassa van ons sportcomplex geschraapt dat de HVC de gemeente Dordrecht een week lang van warmte kan voorzien. VV Papendrecht complimenteert iedereen die ervoor gezorgd heeft dat de toegang van ons sportcomplex er weer keurig bij ligt.

 

Tweede Weekbrief van seizoen 2020-2021  (28-07-2020)

De tweede Weekbrief van het seizoen 2020-2021 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat de volgende artikelen: ‘Alle VV Papendrecht bedankt!’, ‘Oudejaarsavondfeest bijna uitverkocht!’, ‘Renovatie in eindfase’, ‘Vacatures bij VV Papendrecht’, ‘Opknapbeurt Rood-Zwarte Plein, hulp gevraagd’, ‘Barbecue klusploeg’, ‘Business Club sluit seizoen borrelend af’, ‘Verwijdering asbest dak hoofdtribune’, ‘Subsidiecommissie van start’, ‘Jubileum-Nieuwsbrief 20’, ‘Wijzigingen spelregels veldvoetbal’, ‘Start trainingen, velden nog niet betreden’, ‘Bekerindeling Papendrecht 1’, ‘Nieuwe technische staf Zaterdag 2’ en ‘Voorlopige indeling lagere seniorenteams’. De Weekbrief wordt meestal eens per twee weken uitgebracht. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen.

 

Jubileum-Nieuwsbrief 20

Komende vrijdag gaan we de honderdste verjaardag van VV Papendrecht vieren middels een spetterend Oudejaarsavondfeest. Daarvoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Verder is een nieuwe Jubileum-Agenda opgesteld met daarin de nieuwe datum voor Dé Dorpsderby die vanwege de coronacrisis uitgesteld moest worden. Meer over de genoemde onderwerpen kunt u lezen in de 20e Nieuwsbrief van de Jubileumcommissie. U kunt Jubileum-Nieuwsbrief 20 downloaden door hier te klikken  >>

Sponsoren, helpen of ideeën? Laat het ons weten en doe mee. Contact opnemen kan per e-mail via: jubileum@vvpapendrecht.nl.

 

Oudejaarsavond enkele extra plaatsen beschikbaar!

Zoals inmiddels wel bekend is, wordt VV Papendrecht over een paar dagen 100 jaar en gaan we dat komende vrijdag vieren middels een spetterende Oudejaarsavond. Vanwege het verwachte mooie weer kunnen we de plaatsindeling iets anders inrichten met als gevolg dat enkele extra plaatsen beschikbaar zijn. Wilt u ons verjaardagsfeest bijwonen, dan kan dat door te mailen naar jubileum@vvpapendrecht.nl onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. Als u meerdere personen tegelijk aanmeldt, dan dient u van eenieder naam en telefoonnummer door te geven almede of u een huishouden voert met deze mensen.

Wees er snel bij, want VOL = VOL!

 

Opknapbeurt Rood-Zwarte Plein, hulp gevraagd

Op de laatste dag van juli vindt op het Rood-Zwarte Plein het Eeuw-verjaardagsfeest van onze club plaats. Dat het plein steeds meer op een botanische tuin was gaan lijken, was al langer een doorn in het oog van menig lid. Om te voorkomen dat de gasten komende vrijdag een kapmes nodig zouden hebben om bij hun zitplaatsen te komen, bonden onder leiding van royere-lid Peter Michielse vier noeste werkers afgelopen zaterdag de strijd aan met de groene wildernis.

   

Het weer was warm en nat (wat wil je nog meer) en om een beetje overzicht te krijgen werd begonnen met de vegetatie hoger dan 1 meter. Daarna werd op de knietjes en hurken voeg voor voeg van het hinderlijke groen ontdaan. Na 16 uur (4 personen, 4 uur) werken was de metamorfose voltooid en konden de heren tevreden aan het gerstenat.

    

Aanstaande dinsdagavond wordt het pleintje achter het kassahok onder handen genomen, zodat ook de entree er weer pico bello uitziet. Helpers zijn welkom. Om 19 uur wordt het startschot gegeven.

 

Business Club sluit seizoen borrelend af

De leden van Business Club vv Papendrecht hebben elkaar na een lange periode weer ontmoet voor de afsluiting van het toch wel bijzonder te noemen seizoen. Restaurant ‘De Kat in de Wilg’ in Oud-Alblas was deze keer de aangewezen plaats voor de gezellige afsluiting die keurig volgens de richtlijnen van het RIVM verliep. De opkomst was groot en iedereen was enthousiast om elkaar weer na zo’n lange tijd te zien en te spreken.

Voorzitter Bram Blom opende de avond en de aanwezige, nieuwe leden werden voorgesteld. Aannemersbedrijf Garant en Ysbrand de Haas Timmer en onderhoudsbedrijf werden van harte welkom geheten bij de leukste en gezelligste Business Club van Papendrecht. Last but not least werd het glas geheven op een nieuw seizoen, waarin gezondheid en gezelligheid hand in hand gaan.

 

Renovatie in eindfase

De werkzaamheden aan onze opstallen zitten in de eindfase. De commissiekamer is bijzonder fraai geworden, zoals u kunt zien in het filmpje van Mariska  >>

Maar ook de verzorgersruimte is mooi opgeknapt  >>

De werkzaamheden aan de bestuurskamer zijn nog in volle gang. Recentelijk is de vloerbedekking verwijderd. Binnenkort wordt nieuwe vloerbedekking gelegd. Verder is het bedoeling ons ballenhok aan te pakken. Zo gaat er een nieuw keukentje geplaatst worden.

   

Het meeste werk heeft ongetwijfeld gezeten in de kantine. Het is gewoon onbeschrijfelijk wat daar allemaal gebeurd is.  Het beste is om dat met uw eigen ogen te aanschouwen. De komende weken kan dat elke zaterdag vanaf 14 uur. Kom gezellig even langs voor een hapje en een drankje en om de gerenoveerde kantine te bewonderen. En om van de prachtige, nieuwe loungebanken gebruik te maken. U bent van harte welkom!

 

Alle VV Papendrechters bedankt!

Wij willen alle leden, vrijwilligers en sponsors van VV Papendrecht bedanken voor de steun in de afgelopen periode. We zijn dankbaar en blij dat, ondanks de voetballoze maanden, alle leden zich solidair hebben getoond door de club niet in de steek te laten en zonder morren de contributie te betalen. We zijn dankbaar voor de loyaliteit van onze sponsors. Ondanks dat ook zij de weerslag voelen van de coronacrisis, zijn ze massaal achter ons blijven staan. Dit lijkt allemaal vanzelfsprekend, maar is het zeker niet. Dat beseffen wij ons terdege. Extra waardering gaat uit naar alle vrijwilligers en bedrijven die een bijdrage hebben geleverd aan de metamorfose van onze kantine en het aanpakken van ons clubgebouw als het omtoveren van de commissiekamer tot een schitterende ruimte en last but not least de mensen die de bestuurskamer getransformeerd hebben tot een ruimte met het cachet en de uitstraling, die hoort bij een honderdjarige eersteklasser.

Alle VV Papendrechters hartelijk bedankt!

Het bestuur

 

Vacatures bij VV Papendrecht

Ondanks dat het zomer is, wordt achter de schermen hard gewerkt aan het invullen van openstaande functies. Veel functies zijn inmiddels ingevuld, maar we zoeken zeker nog mensen. Wij roepen daarvoor uw hulp in. Op het moment hebben we de volgende vacatures:

 • Terrein- en materiaalbeheerder, beheer ruimte voetbalmaterialen en kleedkamers.
 • Het prepareren van de doelen op zaterdagochtend tijdens wedstrijddagen.
 • Commissieleden voor de Vrijwilligerscommissie, Sponsorcommissie, Financiële Commissie en Activiteitencommissie.
 • Spelbegeleiders voor JO7 t/m JO10.
 • Scheidsrechters, met name voor JO11 t/m JO13.
 • Leiders jeugdteams.
 • Grensrechters bij juniorenploegen.
 • Technisch coördinator JO13/12.

Daarnaast zijn kantinemedewerkers en medewerkers voor de onderhouds- en schoonmaakploeg altijd welkom. Ben je een betrokken lid, vrijwilliger, ouder of familielid van een (jeugd)lid en wil je graag iets voor de club doen, laat het ons dan weten. Voor de functies bij de jeugdafdeling kunt u mailen naar jeugd@vvpapendrecht.nl. Voor de overige functies kunt u contact opnemen met secretaris Edwin Schreurs, bijvoorbeeld per e-mail: secretaris@vvpapendrecht.nl.

 

Wijzigingen spelregels veldvoetbal

Met ingang van het nieuwe seizoen zijn de nodige spelregelwijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste hebben betrekking op strafschoppen, de strafschoppenserie en hands. Wat dat laatste betreft geldt:

 • Met het oog op het bepalen van overtredingen met betrekking tot hands, eindigt de ‘arm’ bij onderkant van de oksel (zie afbeelding hieronder).

Andere belangrijke veranderingen zijn:

 • Als de doelverdediger bestraft wordt voor het onreglementair voor de tweede keer raken van de bal bij een spelhervatting, dan wordt de bijbehorende disciplinaire straf gegeven, zelfs als het tweede keer raken met de hand of arm gebeurde.
 • Als de scheidsrechter een ‘snelle vrije schop’ toestaat of voordeel geeft in het geval van een overtreding die een veelbelovende aanval verhinderde of onderbrak, dan wordt de gele kaart niet gegeven.
 • Een speler die niet de vereiste vier meter afstand in acht neemt bij een scheidsrechtersbal, moet een gele kaart ontvangen.
 • Als de doelverdediger de bal opwipt bij een doelschop of vrije schop en deze wordt naar hem terug gekopt of met borst teruggespeeld door een ploeggenoot zodat de doelverdediger de bal in zijn handen kan nemen, dan moet de schop worden overgenomen maar er hoeft geen disciplinaire straf gegeven te worden tenzij dit aanhoudend gebeurt.

 

Start trainingen, velden nog niet betreden

Hoewel onze voetbalvelden er steeds beter bij gaan liggen, zijn ze nog niet voldoende hersteld om erop te kunnen. Blijf daarom nog van de velden af, want hoe langer ze met rust gelaten worden, hoe eerder we er weer gebruik van kunnen maken.

    

De verwachting is dat in de loop van augustus de eerste teams kunnen gaan starten met trainen. Zodra meer bekend is, zal daarover bericht worden.

   

 

Barbecue klusploeg

Onze klusploeg heeft de afgelopen maanden bergen werk verzet. Speciaal voor hen werd op zaterdag 18 juli een barbecue gehouden. De avond werd gestart met speeches van Kiki en bestuursleden Erwin en Hans. Hierin werd iedereen uitgebreid bedankt voor de werkzaamheden, alle initiatieven en het prachtige resultaat. Daarna werd het buffet geopend.

   

Onder leiding van BBQ-meesters Patrick en Aad werd allerei vlees bereid als hamburgers, karbonades en braadworsten. Ook zorgden ze voor gebakken uienringen en de nodige spiezen, onder meer met garnalen en varkenshaas, slaslieksticks en sateetjes. Verder konden drie verschillende soorten salade genomen worden. Tevens was gesneden stokbrood aanwezig, wit en bruin, met voor de liefhebbers kruidenboter. Tot slot stonden voor bij al dat lekkers diverse sauzen klaar. Het bijzonder geslaagde samenzijn werd pas afgesloten, toen het al donker was geworden.

   

VV Papendrecht wil nogmaals alle mensen van de klusploeg van harte dankzeggen voor alle uitgevoerde en nog te verrichten werkzaamheden. Onze speciale dank gaat uit naar Kiki en Aad en alle anderen, die voor de geweldige barbecue gezorgd hebben.

 

Oudejaarsavondfeest uitverkocht!

De belangstelling voor het Oudejaarsavondfeest van vrijdag 31 juli is zo groot dat het is uitverkocht. U kunt er zich nog wel voor aanmelden middels het sturen van een e-mail naar jubileum@vvpapendrecht.nl onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. U wordt dan op de wachtlijst geplaatst. Als de weersomstandigheden het toelaten, kunnen we het aantal plaatsen voor het feest verhogen, zodat u alsnog de viering van de honderdste verjaardag van VV Papendrecht kunt bijwonen.

 

Verwijdering asbest dak hoofdtribune

Eerder is medegedeeld dat het dak van onze hoofdtribune asbesthoudend was. Op maandagochtend 13 juli werd door het gespecialiseerde Papendrechtse bedrijf IJzer & Metaalhandel Stal begonnen met de verwijdering van de asbesthoudende platen. Na anderhalve dag hard werken was de klus geklaard. VV Papendrecht bedankt IJzer & Metaalhandel Stal voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

   

Op dit moment loopt een onderzoek naar de mogelijkheden voor een nieuw dak. Gedacht wordt aan een duurzame oplossing. We hopen dit binnen niet al te lange tijd te realiseren. Zodra meer bekend is, zal hierover bericht worden op onze mediakanalen.

 

Portret van Liza van der Most bij VV Papendrecht

In het voorjaar zijn we per e-mail benaderd door AjaxTV. Daarin werd verteld dat een portret gemaakt zou worden van Liza van der Most, Mrs. Ajax en OranjeLeeuwin. Gevraagd werd of dat kon bij de club waar het voor haar allemaal begonnen is, namelijk VV Papendrecht. Vanzelfsprekend wilden we daar graag aan meewerken.

Het resultaat staat op YouTube  >>

 

Meeste plaatsen Oudejaarsavondfeest gereserveerd

De meeste plaatsen voor het Oudejaarsavondfeest van vrijdag 31 juli zijn inmiddels gereserveerd. Mocht u de viering van de honderste verjaardag van VV Papendrecht willen bijwonen, wacht dan niet te lang met aanmelden. Dit kan door te mailen naar de Jubileumcommissie: jubileum@vvpapendrecht.nl. Vermeld daarbij uw naam en telefoonnummer. Als u meer personen tegelijk aanmeldt, dan dient u van elk persoon naam en telefoonnummer door te geven almede of u een huishouden voert met deze mensen.

Geef je nu op, want VOL = VOL!

 

Eerste Weekbrief van seizoen 2020-2021  (11-07-2020)

De eerste Weekbrief van het seizoen 2020-2021 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat de volgende artikelen: ‘Oudejaarsavond op vrijdag 31 juli 2020’, ‘Lancering Jubileumboek VV Papendrecht op 31 juli’, ‘Jubileumwedstrijd tegen Drechtstreek op 11 juni’, ‘Portret Liza van der Most bij VV Papendrecht’, ‘Jubileum-Nieuwsbrief 19’, ‘Papendrecht 1 in eerste klasse B’, ‘Vrouwen 1 aan het partijen’ en ‘Zondagveteranen blijven maar doorgaan’. De Weekbrief wordt meestal eens per twee weken uitgebracht. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen.

 

Jubileum-Nieuwsbrief 19

Op 1 augustus 2020 bestaat VV Papendrecht precies 100 jaar. Aan de vooravond daarvan gaan we dat vieren middels een speciale Oudejaarsavond. Dan zal tevens het Jubileumboek officieel gepresenteerd worden. Het is in de voorverkoop te bestellen, vanwege ons oprichtingsjaar 1920 voor het symbolische bedrag van € 19,20. Deze voorverkoop duurt tot en met zondag 12 juli. Meer over de genoemde onderwerpen kunt u lezen in de 19e Nieuwsbrief van de Jubileumcommissie. U kunt Jubileum-Nieuwsbrief 19 downloaden door hier te klikken  >>

Sponsoren, helpen of ideeën? Laat het ons weten en doe mee. Contact opnemen kan per e-mail via: jubileum@vvpapendrecht.nl.

 

Oudejaarsavond op vrijdag 31 juli 2020

Het zal geen verrassing zijn dat onze club in 2020 100 jaar bestaat. De exacte oprichtingsdatum is 1 augustus 1920 en dat betekent dat we op vrijdagavond 31 juli 2020 onze Oudejaarsavond vieren. Nu het coronavirus in het land is, is het lang onduidelijk geweest of we überhaupt iets zouden kunnen vieren. Echter, vanaf 1 juli zijn er weer bijeenkomsten mogelijk, mits de richtlijnen van het RIVM gevolgd worden. We kennen daarvan allemaal de anderhalve meter, geen handen schudden, vaak handen wassen en hoesten en niezen in de elleboog. Het goede nieuws is dus dat we onze Oudejaarsavond kunnen vieren en dat gaan we dan ook doen. Maar we moeten ons wel aan een aantal voorschriften houden. Wat locatie betreft, we vieren het buiten, dat wil zeggen op het Rood-Zwarte Plein tussen kleedkamers en kantine. We hopen uiteraard op mooi weer, maar we zetten ook tenten neer. We zorgen voor zitplaatsen waarbij de anderhalve meter afstand bewaard kan worden. Desinfecteringsmiddelen zijn aanwezig en tafels worden regelmatig gedesinfecteerd. Met pijlen zijn de routes aangegeven richting dames- en herentoiletten (gescheiden). Kantinepersoneel zal bedienen, dus we hoeven niet zelf de kantine in te lopen. Betalen is alleen mogelijk door te pinnen, geen contant geld dus. Het belangrijkste is echter onze eigen discipline tijdens de avond zelf. We vragen iedereen zich aan de regels te houden.

Voordat het echter zo ver is, is het noodzakelijk dat iedere gast zich vooraf aanmeldt. Dat doet u door een e-mail te sturen naar het e-mailadres van de Jubileumcommissie: jubileum@vvpapendrecht.nl. De volgende gegevens hebben wij van u nodig:

 • Naam;
 • (Mobiel) telefoonnummer.

Als u meerdere personen tegelijk aanmeldt, dan dienen wij elke naam en elk telefoonnummer te krijgen. En of u een huishouden voert met deze personen. Vooraf per e-mail aanmelden is dus verplicht. We gaan er dan van uit dat u geen klachten heeft als hoesten, niezen en koorts. Blijf anders thuis. Een ander punt om rekening mee te houden is dat de ruimte die we hebben niet onbeperkt is. Wanneer het onverhoopt heel slecht weer is, moeten we uitwijken naar de kantine. Dat betekent dus ook dat er een maximum zit aan het aantal mensen dat we kunnen ontvangen. Geef u zich daarom zo spoedig mogelijk op. In principe is iedereen welkom, maar gezien het beperkte aantal plaatsen hebben leden (en hun gezinsleden) voorrang. U ontvangt geen e-mail van ons terug, tenzij we over het maximum aantal personen heengaan. Bij aankomst op de avond stellen wij u weer vragen over uw gezondheid. De avond start om 21.00 uur, met inloop vanaf 20.45 uur. Het Jubileumboek zal om 21.30 uur gepresenteerd worden. Precies om middernacht heffen we het glas, eten we een oliebol en wensen we onze vereniging een goede nieuwe eeuw toe. Om 01.00 uur eindigen we. Voor muziek hebben we gezorgd. Graag hadden wij deze uitnodiging geschreven zonder alle voorwaarden erin. Het is echter niet anders, vandaar dat we het zowel vooraf als tijdens de avond heel zorgvuldig moeten doen. Natuurlijk hopen we wel dat u er zin in heeft en houdt.

Dus meldt u zich aan!

 

Lancering Jubileumboek VV Papendrecht op 31 juli

Voetbalvereniging Papendrecht wordt op 1 augustus precies een eeuw oud. De dag ervoor, oudejaarsavond dus voor VV Papendrecht, wordt het speciale jubileumboek vanwege ons 100-jarig bestaan gelanceerd. Het jubileumboek is 172 pagina’s (A4-formaat) groot geworden en in de beste kwaliteit denkbaar gedrukt. Het is ontworpen door onze hoofdsponsor NOSUCH. Wij van de Jubileumcommissie zijn enorm trots om dit boek straks aan iedereen te presenteren. De officiële presentatie van het Jubileumboek zal plaatsvinden op vrijdag 31 juli om 21.30 uur. Daarna kan het boek worden opgehaald in de kantine van VV Papendrecht. Het boek is nu al online in onze webshop in de voorverkoop te bestellen, vanwege ons oprichtingsjaar 1920 voor het symbolische bedrag van € 19,20. Deze voorverkoop duurt tot en met zondag 12 juli. Hierna zal de prijs omhooggaan naar € 24,99. Dus grijp uw kans en koop nu nog het jubileumboek tegen het gereduceerde tarief van € 19,20!

Bestellen kan door hier te klikken  >>

 

Jubileumwedstrijd tegen Drechtstreek op 11 juni

De Jubileumwedstrijd tegen Drechtstreek, die in het kader van het 100-jarig bestaan van VV Papendrecht deze zomer op het programma stond maar vanwege de coronacrisis geen doorgang kan vinden, is verschoven naar volgend jaar. Op vrijdag 11 juni 2021 zal Dé Dorpsderby op het Slobbengors gespeeld gaan worden. Nadere details als het aanvangstijdstip volgen later. Sponsoren, helpen of ideeën? Laat het de Jubileumcommissie weten en doe mee. Contact opnemen kan via: jubileum@vvpapendrecht.nl.

 

Voorlopige indelingen jeugdteams seizoen 2020-2021

VV Papendrecht heeft na intensief overleg de voorlopige indelingen van de jeugdteams voor het seizoen 2020-2021 opgesteld. Let wel: het gaat om voorlopige indelingen. Veranderingen zijn dus nog mogelijk! Voor deze werkwijze is gekozen om iedereen tijdig een idee te geven waar hij of zij aan toe is. De definitieve indelingen volgen pas bij aanvang van de eerste, officiële wedstrijden van het nieuwe seizoen. Op dit moment lopen nog de nodige gesprekken met spelers, ploegen en teambegeleiders. Het kan daarom zijn, dat jouw naam er niet bijstaat. Met uiterste zorgvuldigheid is gekeken naar de invulling. Mocht desondanks je naam ontbreken of je naam niet juist geschreven zijn, contacteer dan je jeugdcoördinator of stuur een e-mail naar: jeugd@vvpapendrecht.nl. U kunt eveneens van dat e-mailadres gebruikmaken, als u als vrijwilliger een bijdrage wilt leveren aan de jeugdafdeling, bijvoorbeeld als (assistent-)scheidsrechter, trainer of leider.

 

Kantine zaterdag geopend

Hoewel de metamorfose van de kantine nog niet voltooid is, ziet deze er nu al geweldig uit. Er is van alles gebeurd. Zo is bestaand meubilair opgeknapt, zijn nieuwe meubels gemaakt, lampen en een stuk plafond vervangen, muren en plafonds gesaust, kozijnen en deuren geverfd, te veel om op te noemen. Eén ding willen we speciaal benoemen. Boven de bar is nu de tijdlijn van 100 jaar VV Papendrecht te zien, weergegeven met foto’s. Een geweldige aanwinst voor de club. Al het harde werken is weliswaar nog niet helemaal klaar, maar desalniettemin is de kantine komende zaterdag gewoon voor iedereen geopend vanaf 14 uur. We nodigen je uit om te komen kijken, het resultaat te bewonderen en een consumptie te nuttigen. Je kunt dan tevens onze klushelden live aan het werk zien. Wil je helpen, dan kan dat vanzelfsprekend, maar het hoeft niet.

Uiteraard moeten we voldoen aan de coronamaatregelen van de rijksoverheid. De 1,5-meterregel geldt nog steeds, dus ook in de kantine. Op de vloeren zijn looproutes en looprichtingen aangegeven. Kortom, de handjes zijn weer flink uit de mouwen gestoken. We willen nogmaals iedere vrijwilliger van harte bedanken voor de geleverde inzet en alvast voor de inzet die nog geleverd gaat worden.

Het bestuur