Terug
Berichten januari en februari 2021

Ook competities senioren A-categorie niet hervat

Naar aanleiding van het besluit van het kabinet de bestaande maatregelen in de strijd tegen het coronavirus grotendeels te verlengen tot 15 maart, heeft de KNVB besloten ook de seniorencompetities veldvoetbal in de categorie A niet te hervatten. Geen enkel team van VV Papendrecht zal daarom dit seizoen nog in competitieverband in actie komen. Na afloop van het seizoen zullen geen promoties en degradaties plaatsvinden. De indeling voor het seizoen 2021-2022 zal worden gebaseerd op de indeling van het seizoen 2020-2021. Mocht het kabinet het spelen van wedstrijden in de loop van het voorjaar weer toestaan, dan zal gestart wordt met de KNVB Regio Cup. Dit betreft regionale competities zonder promotie of degradatie. In principe doet elke ploeg daaraan mee. Teams die geen behoefte om deel te nemen aan de KNVB Regio Cup, kunnen dit per e-mail laten weten aan onze secretaris: secretaris@vvpapendrecht.nl.

 

Van de bestuurstafel (02-2021)

In principe zal het bestuur op maandelijkse basis een bericht uitbrengen waarin aangegeven is waar het bestuur mee bezig is en wat de komende periode de aandachtspunten zijn. Het bestuursbericht is per e-mail naar alle leden van VV Papendrecht verzonden. Hebt u de e-mail niet ontvangen? Dan betekent dat, dat uw huidige e-mailadres niet bekend is bij de ledenadministratie. Geef in dat geval het juiste e-mailadres door via: ledenadministratie@vvpapendrecht.nl. U kunt uw recentste persoonlijke gegevens ook verstrekken middels het invullen van het Wijzingsformulier, dat hier te downloaden is  >>

De bestuursbrief van februari 2021 staat tevens in Weekbrief 16 van dit seizoen. Als u nog geen abonnee bent, kunt u dat worden door op de website te gaan naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws  >>

VV Papendrecht gaat vanzelfsprekend te allen tijde zorgvuldig met privacygegevens om en houdt zich strikt aan alle wettelijke verplichtingen.

 

16e Weekbrief van seizoen 2020-2021  (22-02-2021)

De 16e Weekbrief van het seizoen 2020-2021 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat de volgende artikelen: ‘Van de bestuurstafel (02-2021)’, ‘Jumbo-actie Sparen met Elkaar loopt ten einde’, ‘Stem op ons voor Rookvrije Generatie Award’, ‘Technische Commissie’, ‘Ledentevredenheidsmeting’, ‘Competitie Categorie B niet hervat’, ‘KNVB Regio Cup’, ‘Voorstel Regiocup Drechtsteden/West-Alblasserwaard’, ‘Reconstructie Industrieweg/Westeind’, ‘Spelen en trainen recreatieve senioren’ en ‘Slobbengors onder de sneeuw’. De Weekbrief wordt meestal eens per twee weken uitgebracht. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen.

 

Stem op ons voor Rookvrije Generatie Award

Dankzij een voorstel van onze leden is VV Papendrecht sinds 1 januari van dit jaar rookvrij en daar zijn we trots op. Vanwege dit initiatief zijn we genomineerd voor de Rookvrije Generatie Award in de categorie Sportverenigingen.

De Rookvrije Generatie Awards zijn tot stand gekomen dankzij de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Samen hebben de drie gezondheidsfondsen het doel om ervoor te zorgen dat kinderen rookvrij kunnen opgroeien. Dat lukt als we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen komen rookvrij maken. Omdat VV Papendrecht heeft bijgedragen aan een Rookvrije Generatie komen we in aanmerking voor een Award. Door zoveel mogelijk stemmen te vergaren maken we kans om te winnen. De stemfase duurt tot en met zondag 7 maart. Dus stem op VV Papendrecht en help ons de Rookvrije Generatie Award te winnen!

 

Jumbo-actie Sparen met Elkaar loopt ten einde

De Jumbo-actie Sparen met Elkaar loopt ten einde. Tot en met dindag 9 maart ontvangt u bij iedere 10 euro aan boodschappen bij Jumbo Westpolder Papendrecht en Jumbo Meentpassage Papendrecht een spaarpunt dat u aan ons kunt toekennen door deze in de supermarkt te deponeren in het bakje van VV Papendrecht of door de unieke code van uw spaarpunt invullen op de website van Jumbo Sparen met Elkaar. Hoe meer punten VV Papendrecht heeft, hoe groter het bedrag dat de we kunnen besteden aan spel-, leer- en trainingsmaterialen voor de jeugd. In de tussenstand van 15 februari had VV Drechtstreek de meeste punten vergaard, op de voet gevolgd door VV Papendrecht. Help ons zoveel mogelijk punten te verzamelen, zodat we ons spaardoel kunnen bereiken en de blauw-witten verslaan. VV Papendrecht bedankt bij voorbaat iedereen voor de ondersteuning.

 

Reconstructie Industrieweg/Westeind

Vanaf maandag 22 februari wordt verder gegaan met de reconstructie van het gebied rond de kruising Industrieweg/Westeind. Het verkeer wordt daarbij niet stilgelegd zodat de bereikbaarheid van het Slobbengors vanaf het Westeind niet in het geding is. Het verkeer wordt middels bebording geïnformeerd en door het werkvak heengeleid. In de periode van uitvoering is enige overlast helaas niet te vermijden. Hiervoor wordt uw begrip en medewerking gevraagd. In een later stadium wordt het bovengenoemd kruispunt voor een dag afgesloten voor asfalteringswerkzaamheden. Zodra dat het geval is, zal hierover bericht worden.

 

Spelen en trainen recreatieve senioren

We zitten nog volop in de beperkende maatregelen, maar hopen de komende tijd wat meer mogelijkheden te krijgen. Zoals jullie wellicht gelezen hebben, zullen alle competities voor de B-categorie niet meer hervat worden. In plaats daarvan wil de KNVB Regiocups gaan houden. Zodra het kan, worden deze opgestart. De KNVB gaat ervan uit dat alle teams daaraan meedoen. Wij gaan daar ook van uit en staan daarom in de startblokken om de bijbehorende wedstrijden te organiseren. Als er interesse is, kunnen de recreatieve senioren weer gaan trainen, vanzelfsprekend volgens de huidige regels. Dit betekent in tweetallen en op anderhalve meter. Gezien de maatregelen zijn er uiteraard geen kleedkamers beschikbaar. Als teams gebruik willen maken van de mogelijkheid om weer te gaan trainen, kan de aanvoerder of leider van het team contact zoeken met de secretaris via secretaris@vvpapendrecht.nl. In principe zijn op de vaste trainingsdagen maandag, woensdag en vrijdag mogelijkheden om in de avond te trainen. De tijd waarop je wilt gaan trainen, zal worden afgestemd met de accommodatiemanager en de (wedstrijd)secretaris. Ook bestaat de mogelijkheid om op zaterdag of zondag te trainen.

Edwin Schreurs
Secretaris VV Papendrecht

 

Voorstel Regiocup Drechtsteden/West-Alblasserwaard

Hoewel de KNVB nog niet officieel besloten heeft de competities voor de hoogste selectieteams stop te zetten, lijkt het onmogelijk deze te hervatten. Om het seizoen toch met voetbalwedstrijden te kunnen afsluiten hebben twaalf voetbalverenigingen uit de Drechtsteden en West-Alblasserwaard de handen ineengeslagen. Zij zijn van plan een regiocompetitie voor de eerste elftallen te organiseren als volledig trainen en wedstrijden spelen weer mogelijk is. Gestreden zal worden in 2 poules van 6 ploegen waarbij na de eerste 5 wedstrijden een ‘winnaarspoule’ en een ‘verliezerspoule’ worden geformeerd. De winnaar van de winnaarspoule wint de eerste en hopelijk laatste Regiocup. De voorlopige indeling is als volgt:

 • Poule 1: De Alblas, Alblasserdam, Drechtstreek, Papendrecht, Nieuw-Lekkerland, De Zwerver.
 • Poule 2: Hardinxveld, Pelikaan, Oranje Wit, Sliedrecht, Groote Lindt, VVGZ

De plannen zijn uiteraard onder voorbehoud van goedkeuring van de KNVB. Bekeken zal worden of de tweede elftallen van de genoemde clubs bij deze opzet betrokken worden.

 

Ledentevredenheidsmeting

De afgelopen maanden heeft een onderzoek binnen onze club plaatsgevonden, uitgevoerd door twee HBO-studenten van de opleiding SPECO Sportmarketing van de Fontys Hogeschool te Tilburg. Het onderzoek heeft zich gericht op drie aspecten binnen onze club, te weten sportmanagement, financieel management en ledentevredenheid. In een uitgebreid adviesrapport hebben zij de uitkomsten van het onderzoek verwoord. Op basis van alle resultaten en analyses hebben zij aanbevelingen opgesteld. Een onderdeel van het onderzoek was een ledentevredenheidsmeting. De resultaten van deze meting stellen we beschikbaar aan de leden. In het ledentevredenheidsonderzoek zijn allerlei ideeën en suggesties naar voren gebracht. Wij zullen deze communiceren met de betreffende commissies. Zij zullen gaan bekijken of er mogelijkheden zijn om deze op te pakken. Indien u interesse heeft in de resultaten van het ledentevredenheidsonderzoek, dan kunt u dit opvragen door een e-mail te sturen naar de secretaris: secretaris@vvpapendrecht.nl.

 

Trainingen week 7 afgelast

Aan het begin van week 7 is de dooi ingezet. Voor de rest van de week worden weliswaar temperaturen van ruim boven nul voorspeld, maar dat betekent niet dat op korte termijn alweer op het Slobbengors gevoetbald kan worden. De vorst zit nog diep in de grond. Bovendien wordt regen voorspeld. Het gevolg is dat de staat van onze velden zo slecht is dat voetballen onmogelijk is. Daarom zijn van maandag 15 tot en met zaterdag 20 februari alle trainingen afgelast.

 

Technische Commissie

Joop Warner heeft tijdens de algemene ledenvergadering van december vorig jaar aangegeven dat hij zijn werkzaamheden binnen de Technische Commissie (TC) aan het einde van het seizoen zal beëindigen. Wij zijn daarom op zoek gegaan naar een vervanger. Bert Duthler heeft zich bereid gevonden om een rol te gaan spelen binnen het technische beleid van de club. Bert heeft zijn visie op het te voeren technisch beleid op papier gezet en aangeboden aan het bestuur. Hij heeft meerdere opties uitgewerkt hoe het nieuwe technische beleid vormgegeven zou kunnen worden. De doelstelling is om voor de drie geledingen binnen de club, heren, vrouwen en jeugd, een TC in te richten. De coördinator van elk van de drie TC’s zal naar een centraal technisch overleg afgevaardigd worden. Hiermee willen we bereiken dat de verschillende geledingen nauwer samenwerken op technische vlak. De huidige TC blijft in zijn huidige vorm bestaan maar heet vanaf nu Technische Commisie  heren (TC-heren). Het technische beleid van de jeugd ligt al binnen de jeugdcommissie. De TC-dames zal de komende maanden tot stand dienen te komen. De drie technische commissies zijn adviesorganen die het bestuur aanbevelingen geven op voetbaltechnisch gebied. Alle besluitvorming ligt binnen het bestuur. De voorzitter heeft de portefeuille technische zaken onder zijn hoede en is derhalve het aanspreekpunt binnen het bestuur. De komende periode zal de visie op het technisch beleid en de samenstelling van de TC’s verder uitgewerkt en ter advies aan het bestuur aangeboden worden. De activiteiten op technisch gebied van de TC-heren ten aanzien van het nieuwe seizoen zullen op de nieuwe wijze plaatsvinden met Bert Duthler als coördinator.

Het bestuur

 

Slobbengors ondergesneeuwd, trainingen afgelast

Vanwege de vele sneeuwval tijdens eerste weekend van februari en het begin van week 6 is het Slobbengors ondergesneeuwd. Het levert fraaie, winterse taferelen op. Gezien de situatie op de velden en het verwachte winterweer zijn echter van maandag 8 tot en met zondag 14 februari alle trainingen en onderlinge oefenwedstrijden afgelast.

Het bestuur

    

    

 

KNVB Regio Cup

Na al die moeilijke maanden wil iedereen weer dolgraag voetballen. De KNVB wil hiervoor alle mogelijkheden benutten en heeft als doel om alle opties open te houden en iedereen zoveel mogelijk te laten voetballen als dat (weer) verantwoord kan. De voetbalbond wil daarom voor de amateurverenigingen kleinschalige, regionale competities organiseren voor het vervolg van het huidige seizoen: de KNVB Regio Cup. Dit gebeurt in elk geval voor de teams in de Categorie B. Voor onze club vallen de jeugd, de dames en de lagere seniorenelftallen daaronder. Daar komt de Categorie A bij als deze competities ook niet meer op tijd kunnen worden hervat vanwege de coronamaatregelen. De regionale aanpak zorgt voor minder lange reisafstanden en vergroot volgens de nationale voetbalbond de kans op aantrekkelijke, lokale derby’s. Sportiviteit blijft de leidraad. Teams in de Categorie B doen standaard mee tenzij een ploeg zich afmeldt. De nadere invulling van de KNVB Regio Cup, zoals het aantal teams per poule, de start en de duur, hangt onder meer af van de tijd die dit seizoen nog beschikbaar zal zijn om wedstrijden te spelen.

 

Competitie Categorie B niet hervat

Vanwege de aanhoudende coronacrisis heeft de KNVB aangekondigd dat de competitie voor de teams uit de Categorie B niet hervat zal worden. Voor VV Papendrecht betreft dit alle teams, behalve Zaterdag 1, 2 en 3. Die vallen onder Categorie A. Voor Categorie A is er nog een optie om de eerder gestarte competities dit seizoen te hervatten als de eerste seizoenshelft nog kan worden uitgespeeld. In dat geval geeft het sportieve aspect de doorslag (eerdere wedstrijden zijn niet voor niets gespeeld) en zijn promotie en degradatie nog mogelijk. De KNVB hanteert voor de senioren veldcompetities in Categorie A een uiterste startdatum in het speelweekend van 10 en 11 april en een minimale voorbereidingsperiode waarin zonder beperkingen getraind kan worden van 4 tot 5 weken. Trainen zonder beperkingen zou in dat geval mogelijk moeten zijn vanaf 10 maart. De routekaart van het kabinet geeft perspectief aan volwassenen om bij een eerstvolgende versoepeling weer zonder beperkingen te kunnen trainen. Ondanks alle onzekerheid blijft de KNVB daarom de optie openhouden voor amateurteams uit de Categorie A om dit seizoen met een competitieve eindstrijd af te sluiten. De tijd zal leren of dat mogelijk is.

 

15e Weekbrief van seizoen 2020-2021  (04-02-2021)

De 15e Weekbrief van het seizoen 2020-2021 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat de volgende artikelen: ‘Met Jumbo sparen voor VV Papendrecht’, ‘Jubileumboek bijna uitverkocht’, ‘Voetballende sponsor Ronald van der Veere’, ‘Nieuwe trainingsmaterialen’, ‘Karel Spitsbaard, trainer-coach van JO19-1’ en ‘Verlaat ’s avonds tijdig het Slobbengors’. De Weekbrief wordt meestal eens per twee weken uitgebracht. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen.

 

Verlaat ’s avonds tijdig het Slobbengors

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen traint sinds enige tijd alleen de jeugd tot 18 jaar in teamverband. De doordeweekse trainingen eindigen om 20.15 uur, al werd het weleens later. Ook vond soms een gezellige nazit plaats. Dat is allemaal vanwege de ingestelde avondklok niet meer mogelijk. We verzoeken iedereen dringend om om 20.15 uur te stoppen met trainen om vervolgens direct daarna huiswaarts te keren zodat je vóór 21.00 uur thuis bent. Neem niet het risico op een bekeuring van 95 euro die opgelegd kan worden als je zonder geldige reden tussen 21.00 en 4.30 uur buiten bent. En blijf je houden aan alle coronarichtlijnen.

 

Trainingen 2 februari afgelast

Vanwege de zware regenval van 2 februari zijn de voetbalvelden van VV Papendrecht  niet bespeelbaar. Alle trainingen van de eerste dinsdagavond van februari zijn daarom afgelast.

 

Met Jumbo sparen voor VV Papendrecht

Bij Jumbo Westpolder Papendrecht en Jumbo Meentpassage Papendrecht loopt een leuke spaaractie. Deze werkt als volgt:

 1. Tot en met dinsdag 2 maart ontvangt u bij iedere 10 euro* aan boodschappen een spaarpunt.
 2. In de winkel kunt u gelijk de spaarpunten in het bakje van VV Papendrecht deponeren. U kunt ook tot 9 maart de unieke code van uw spaarpunt invullen op de website van Jumbo Sparen met Elkaar.
  Geef op dat u de spaarpunten wilt doneren aan VV Papendrecht.
 3. Na afloop van de actie ontvangt de club een waardecheque waarmee materialen voor de jeugd zullen worden aangeschaft.

VV Papendrecht bedankt bij voorbaat iedereen die onze jeugdafdeling ondersteunt middels deelname aan de spaaractie van Jumbo Papendrecht.

* Dit bedrag is exclusief (door de wet) uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels, toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en servicekosten.

 

Nieuwe trainingsmaterialen

Het is ons en andere verenigingen er alles aan gelegen om, ondanks de huidige, moeilijke tijd, te blijven (ver)binden en passende voetbalactiviteiten te blijven organiseren. Om dit te ondersteunen heeft de KNVB een Stimuleringsbudget beschikbaar gesteld. In december heeft de jeugdafdeling van VV Papendrecht een aanvraag daarvoor ingediend inclusief een toelichting. Het betrof de aankoop van extra trainingsattributen met als doel het verhogen van de trainingsintensiteit en het trainingsplezier. Ons plan is bij de KNVB in de smaak gevallen, met als gevolg dat we een bedrag uit het Stimuleringsbudget ontvangen hebben. Met dat bedrag, gecombineerd met een bijdrage vanuit de club en de sponsoring van een individueel lid, zijn de volgende attributen aangeschaft:

 • 10 vrijetrappoppen en een goalshotnet voor het oefenen van vrije trappen.
 • 8 korte speedladders voor de warming-up en loop- en coördinatietrainingen.
 • 2 balverdelers voor keepers- en spitsentraining.

Hoewel de trainingsartikelen initieel voor de jeugd zijn bedoeld, staat het elk team vrij om hiervan, in overleg met de materiaalbeheerder, gebruik te maken. Wel verwachten we dat iedereen netjes met de nieuwe trainingsattributen omgaat en dat deze na gebruik worden opgeruimd in het ballenhok.

Veel plezier met de trainingen!

Rick Croese, Jeugdvoorzitter

 

Jubileumboek bijna uitverkocht

Vanwege het 100-jarig bestaan van onze club is afgelopen zomer onder leiding van Niels van Heteren en met dank aan hoofdsponsor NOSUCH het schitterende Jubileumboek uitgebracht. Het omvat 172 pagina’s (A4-formaat) en is in de beste kwaliteit denkbaar gedrukt. De belangstelling voor de uitgebreide beschrijving van een eeuw VV Papendrecht is zo groot dat bijna alle exemplaren zijn uitverkocht. Mocht u het Jubileumboek willen hebben, wees er dan snel bij. Het kost € 24,99 en is verkrijgbaar in onze webwinkel. Als u in Papendrecht of omgeving woont, wordt het gratis bij u thuis afgeleverd. U kunt het ook per post laten bezorgen. De verzendkosten bedragen € 8,50. In dat geval bent u derhalve € 33,49 kwijt voor het Jubileumboek. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Jubileumcommissie. E-mail: jubileum@vvpapendrecht.nl.

 

VV Papendrecht is rookvrij

VV Papendrecht is met ingang van het nieuwe jaar rookvrij. Op ons sportcomplex zijn geen rookplekken en asbakken meer aanwezig. Hiermee maken we deel uit van een groep van ongeveer 1700 sportclubs die het roken uitgebannen hebben. Roken is slecht voor de gezondheid. Het is veruit de belangrijkste leefstijlfactor waardoor mensen ziek worden of overlijden. Ruim één achtste van de totale ziektelast in Nederland is toe te schrijven aan roken. In ons land overlijden elk jaar bijna 20.000 mensen aan de gevolgen van roken, actief en passief. Vooral volwassenen met gezondheidsklachten en kinderen zijn gevoelig voor meeroken. Om daar iets aan te doen heeft VV Papendrecht besloten dat bij ons nergens meer gerookt mag worden. Onze club steunt hiermee het initiatief om komen tot een Rookvrije Generatie. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met secretaris Edwin Schreurs: secretaris@vvpapendrecht.nl.

VV Papendrecht rekent erop dat iedereen die ons sportterrein aanwezig is, zich aan het rookverbod houdt. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

Een nieuw merk, een nieuw tenue

In de zomer van 2020 is VV Papendrecht in zee gegaan met een nieuwe kledingleverancier, namelijk Quick Teamwear. Kogros Sport & Fashion is de distributeur van de sportartikelen. Door deze keuze kan de vereniging haar leden voorzien van mooie, eigentijdse kledij en bijbehorende accessoires. Erwin Schuil, bestuurslid Commerciële Zaken en Communicatie: “In onze kledingtender hebben we aangegeven dat VV Papendrecht alweer heel wat jaren speelt in het unieke, klassieke tenue met het zwarte shirt met de rode V. En dat dit bij onze club hoort en dat we dat zo houden. Wel was er de wens vanuit de vereniging om het ontwerp na al die jaren te moderniseren. Samen met onze hoofdsponsor NOSUCH en de nieuwe kledingleverancier zijn we aan de tekentafel gaan zitten en het resultaat is echt verbluffend mooi.”

“Enkele opvallende details: de rode V is korter gemaakt. Het klinkt misschien gek maar hierdoor komt deze beter tot zijn recht, zeker op de shirts van onze kleinste leden. Bovendien is het shirt zo geschikter voor shirtreclame aan de voorzijde. Het oogt wat minder rommelig. De reclame blijft overigens verplicht in het wit, net als de rugnummers. Verder zijn er wat andere, subtiele details aan het shirt toegevoegd zoals de drie molens uit het Wapen van Papendrecht alsmede een verwijzing naar ons 100-jarige bestaan. Voor de broek is gekozen voor effen rood zonder strepen. De grootste verandering in het nieuwe tenue zit in de kousen. Deze zijn rood met alleen aan de bovenkant een zwarte rand. De details en de rode V komen ook terug in het geheel witte uittenue en de lichtblauwe keeperstenues. Met de zorgvuldig uitgekozen, nieuwe clublijn lopen onze leden er de komende jaren in ieder geval weer tiptop bij!”

Door de COVID-19-pandemie heeft de levering van de nieuwe kledij en bijbehoren flinke vertraging opgelopen. We hebben het meeste inmiddels binnen. Later meer hierover. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Sponsorcommissie: sponsor@vvpapendrecht.nl.

 

Sportakkoord Papendrecht

Eind 2020 is het Sportakkoord Papendrecht afgesloten. Ruim 20 instellingen als plaatselijke sportaanbieders, scholen, kinderopvang en andere maatschappelijke organisaties, zijn met de gemeente een duurzame samenwerking aangegaan gaan om meer kansen en mogelijkheden te creëren voor een aantrekkelijk sport- en beweegaanbod. Het is een middel om samen richting te geven aan de gemeenschappelijke ambities voor een gezonde leefstijl voor alle inwoners van Papendrecht. Sporten en bewegen worden gezien als middel om een belangrijke bijdrage te leveren aan een sociale, inclusieve, leefbaarder en veiliger samenleving. Het is de bedoeling dat in de loop van 2021 meer partijen zich aansluiten bij het Sportakkoord Papendrecht. De kopgroep, waartoe VV Papendrecht behoort, speelt een centrale rol in de uitwerking van het sportakkoord. Onze club werkt mee aan diverse doelstellingen als:

 • Sport voor echt iedereen waarbij eenieder met plezier mee kan doen, zich welkom voelt, erbij hoort, geaccepteerd en niet uitgesloten wordt.
 • Het versterken en vergroten van maatschappelijke impact door samenwerking en verbinding, bijvoorbeeld in de organisatie en promotie van sportactiviteiten, gebruik van faciliteiten, opleiden van trainers en coaches of het werven van vrijwilligers.

VV Papendrecht wordt vertegenwoordigd door jeugdvoorzitter Rick Croese. Voor nadere informatie kunt u contact met hem opnemen, bijvoorbeeld per e-mail: jeugdvoorzitter@vvpapendrecht.nl.

 

VV Papendrecht in de media

Ondanks dat we met een harde lockdown te maken hebben, komt VV Papendrecht in de regionale media volop aan bod. Zo zijn in het VoetbalJournaal Drechtsteden vraaggesprekken verschenen met Rob en Sjors de Vogel, met Petra Dugardein van Vrouwen 1 alsook met damestrainer Eimerd van de Griend. Verder werd het feit dat Johan Sturrus ook volgend seizoen de hoofdtrainer zal zijn van onze club, onder meer vermeld door Regio-Voetbal.nl en VoetbalRotterdam.nl. Maar ook in lokale kranten komt VV Papendrecht aan bod. Zo stond in de Klaroen een interview met voormalig jeugspeler Gyan de Regt. Zowel door diezelfde krant als door Dordt Centraal werd aandacht besteed aan het uitdelen van kerstpakketten aan oudere leden.

 

Trainingen 19 januari afgelast

Vanwege de grote hoeveelheid regen die op 19 januari gevallen is, zijn de voetbalvelden op het Slobbengors onbespeelbaar. Alle trainingen van de derde dinsdagavond van het jaar zijn daarom afgelast.

 

Eerste Weekbrief van 2021  (16-01-2021)

De eerste Weekbrief van 2021, de 14e Weekbrief van het seizoen 2020-2021, is naar de abonnees verzonden. Deze bevat de volgende artikelen: ‘Nieuwjaarsrede voorzitter’, ‘Sparen met Jumbo voor de club’, ‘Een nieuw merk, een nieuw tenue’, ‘Rabo ClubSupport brengt € 963,19 op’, ‘VV Papendrecht is rookvrij’, ‘Rondjevoorjeclub levert mooi bedrag op’, ‘VV Papendrecht-helden knappen de accommodatie op’, ‘Contributie 2021’, ‘Sportakkoord Papendrecht’, ‘VV Papendrecht in de media’, ‘JO17-2 trapt als eerste af’ en ‘Ook MO13-1 hervat training’. De Weekbrief wordt meestal eens per twee weken uitgebracht. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen.

 

Auto niet voor ingang of slagboom

Regelmatig vinden werkzaamheden plaats op sportpark Slobbengors of worden grote bestellingen afgeleverd. In dat geval kan de slagboom omhoogstaan en het grote toegangshek geopend zijn. Dit is noodzakelijk zodat auto’s ons terrein kunnen bereiken. Het is niet toegestaan dat overige bezoekers van de gelegenheid gebruikmaken om met de auto naar de ingang van ons sportcomplex te rijden, bijvoorbeeld ouders die hun kinderen afzetten, of dat auto’s voor de ingang geparkeerd worden. Uiteraard is het eveneens niet toegestaan om uw auto voor de gesloten slagboom te plaatsen. Bezoekt u sportpark Slobbengors met de auto, parkeer deze dan bovenaan in een daarvoor bestemd parkeervak.

 

Sparen met Jumbo voor de club

Op woensdag 20 januari start bij Jumbo Westpolder Papendrecht en Jumbo Meentpassage Papendrecht een spaaractie. Tijdens de actieperiode, die loopt tot begin maart, ontvang u bij iedere 10 euro boodschappen die u doet, een punt met een unieke code. Deze punten kunt u toewijzen aan onze club via de website van Jumbo Sparen met Elkaar. Hoe meer punten we hebben, hoe groter het bedrag dat de we kunnen besteden aan ons spaardoel, namelijk spel-, leer- en trainingsmaterialen voor de jeugd. Aan het einde van de actie wordt het beschikbare budget van 7.500 euro verdeeld over alle deelnemende sportverenigingen op basis van het aantal ontvangen punten. Door tijdens de spaarperiode je boodschappen te doen bij Jumbo Papendrecht en je punten aan VV Papendrecht toe te wijzen, ondersteun je derhalve onze jeugd. Alvast bedankt voor de steun.

 

Nieuwjaarsrede voorzitter

Beste voetbalvrienden en -vriendinnen,

Op 4 januari 2020 hield ik na de nieuwjaarswedstrijd in een volle kantine een nieuwjaarstoespraak waarin werd teruggeblikt op 2019 en met vol optimisme op 2020 werd vooruitgeblikt. Het jubileumjaar van onze 100-jarige VV Papendrecht kon van start gaan. Voorbereidingen waren getroffen, activiteiten stonden gepland en het enthousiasme was groot. Hoe anders is het in januari 2021. Geen fysieke nieuwjaarswensen, een lege kantine, geen nieuwjaarswedstrijd, het is stil op ons sportcomplex. Dit stille beeld is in 2020 overheersend geweest. In dit afgelopen jaar hebben we helaas afscheid moeten nemen van één van onze leden en een tweetal vrijwilligers. In maart ontvingen wij het bericht dat Jan de Lange, die ik tijdens de nieuwjaarsreceptie in 2019 mocht feliciteren met zijn 75-jarige lidmaatschap, was overleden. In november werden wij opgeschrikt door het bericht dat Leo Commandeur, jarenlang scheidsrechter bij vele wedstrijden op het Slobbengors, was overleden. Kort daarna hoorden wij dat onze oudste vrijwilliger, Bas Bakker, was overleden. Bas was bij velen bekend als de man bij de kassa bij de wedstrijden van ons eerste. Wij wensen alle nabestaanden nogmaals veel sterkte toe met het verlies.

Waar we in januari en februari nog met vol elan aan de tweede helft van het seizoen 2019-2020 gestart waren, werden op 17 maart de hekken en gebouwen van ons sportterrein gesloten. Het coronavirus sloeg toe in Nederland en de eerste lockdown volgde. Voor bestuur, trainers en vrijwilligers was het zoeken. Zoeken naar mogelijkheden om binnen de richtlijnen van de overheid op enige manier toch nog iets voor leden en vereniging te kunnen blijven doen. Trainingen en onderlinge wedstrijden waren voor de jeugd mogelijk maar binnen het sportpark moesten er wel maatregelen worden getroffen. Gelukkig waren velen bereid om mee te denken en helpen. Omdat al vrij snel duidelijk werd dat grote feesten en bijeenkomsten geen doorgang konden vinden, is in overleg met de Jubileumcommissie besloten praktisch alle activiteiten een jaar door te schuiven. En gelukkig heeft de Jubileumcommissie hierover ook vrijwel met alle deelnemers overeenstemming bereikt. Eind mei, begin juni kon er op het sportpark weer wat meer. Senioren konden in beperkte mate op afstand trainen en de jeugd kon weer volledig aan de bak. Het spelen van competitiewedstrijden was wel voorbij. De KNVB besloot namelijk de competitie voortijdig te beëindigen. Half juni gingen de velden in onderhoud en werden de trainingsactiviteiten gestopt. Daarmee werd het rustig op het sportpark, maar nog niet stil. Op 31 juli werd door de Jubileumcommissie binnen de RIVM-maatregelen tóch nog de Oudejaarsavond georganiseerd. Het schitterende jubileumboek over 100 jaar VV Papendrecht werd gepresenteerd en op 1 augustus 00.00 uur werd het 100-jarig bestaan van Voetbalvereniging Papendrecht ingeluid. Dank en waardering voor de Jubileumcommissie en allen die aan het jubileumboek hebben meegewerkt.

Gedurende de zomerstop is door een fanatieke groep vrijwilligers de kantine aan de binnenzijde vrijwel geheel opgeknapt. Deze heeft een ware metamorfose ondergaan. Dat enthousiasme werkte aanstekelijk want vervolgens werden ook de commissiekamer, verzorgersruimte en bestuurskamer geheel opgeknapt. Mijn enorme dank gaat uit naar deze vrijwilligers die blij waren om gedurende deze stille periode iets om handen te hebben. Een voorbeeld voor het verenigingsleven dat eenieder zo node mist! In aanloop naar het nieuwe seizoen 2020-2021 kon er in augustus weer worden getraind en konden oefen- en bekerwedstrijden worden gespeeld. Vervolgens werd gestart met de competitie. Wel waren aan het betreden van het kleedkamergebouw en de kantine strenge eisen verbonden. Om iedereen toch een mogelijkheid te bieden zich bij regen droog om te kleden en toeschouwers een droge plek te geven bij het nuttigen van een drankje, werden op het Rood-Zwarte Plein door vrijwilligers tenten geplaatst. Helaas werd de competitie na enkele wedstrijden weer stilgelegd en werden de hekken en gebouwen van het sportpark Slobbengors opnieuw gesloten. Alleen voor de jeugd vonden en vinden er in beperkte mate trainingen en onderlinge wedstrijden plaats. Voorlopig is er nog geen enkel vooruitzicht op een herstart van de officiële wedstrijden. Begin januari werden de trainingen voor de jeugd met de nodige beperkingen weer opgestart. Jammer genoeg zijn op derde kerstdag de tenten op het plein weggewaaid. Met de werkploeg wordt gekeken of herstel mogelijk is of dat deze vervangen dienen te worden. Zoals eenieder hoopt ook het bestuur dat er in 2021 betere tijden aanbreken. Dat de beperkingen kunnen worden opgeheven en de activiteiten kunnen worden hervat. De pandemie hakt er behoorlijk in. Gelukkig hebben vele leden en sponsors ons laten weten de vereniging te blijven steunen. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat wij, op dit moment gezegd en door de schouders eronder te blijven zetten, niet in de problemen gaan komen.

Mede namens het bestuur wil ik iedereen bedanken die in dit afgelopen, bijzondere jaar op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan onze vereniging. De saamhorigheid was groot en er is op veel fronten ontzettend veel werk verzet. Het resultaat mag er zijn. Bedankt daarvoor. Ik wens u allen, ondanks deze voor velen zware periode, een goed en sportief maar vooral gezond 2021 toe. Dat we elkaar maar weer snel op ons sportpark Slobbengors bij onze mooie 100-jarige Voetbalvereniging Papendrecht mogen ontmoeten.

Hans Jonker
Voorzitter

 

VV Papendrecht-helden knappen de accommodatie op

Toen in maart 2020 in Nederland uitbrak, kwamen de verenigingsactiviteiten van VV Papendrecht noodgedwongen tot stilstand. Na een tijd niets gedaan te hebben, kregen vrijwilligers Kiki Smit en Aad Koot het idee om de kantine eens aan te pakken. De stille zaterdagen boden zich daar natuurlijk uitstekend voor. Het uitgangspunt was om voor een flinke schoonmaakbeurt te gaan, hier en daar wat op te ruimen en kleine klusjes te doen. Het ene klusje leidde tot het andere. Een paal werd geverfd en het idee ontstond om dan maar gelijk de volgende paal ook te verven. Andere leden van VV Papendrecht kregen lucht van de werkzaamheden in de kantine en kwamen helpen. Al snel stonden mensen te werken aan de kozijnen, deuren en muren. Steeds meer leden van VV Papendrecht en dan vooral spelers van de zondagelftallen sloten zich aan bij het klusteam. Op initiatief van Guido Donk werd een grootschalige Tikkie-actie gehouden onder de leden en opeens was er budget om de gehele kantine te renoveren. Tijdens het klussen bleek het dak ook nog eens lek te zijn, maar het klusteam pakte ook dit aan. Vele zaterdagen en doordeweekse avonden werd er geklust. De omstreden kleuren, voor veel leden een doorn in het oog de afgelopen jaren, werden overschilderd. De kantine heeft nu een frisse aanblik. Verder is bestaand meubilair opgeknapt, zijn nieuwe meubels gemaakt, lampen en een stuk plafond vervangen, muren en plafonds gesaust. Eén ding willen we speciaal benoemen. Met dank aan hoofdsponsor NOSUCH is nu boven de bar de tijdlijn van 100 jaar VV Papendrecht te zien, weergegeven met foto’s. Een geweldige aanwinst voor de club.

Omdat er zoveel leden waren die hielpen met het opknappen, werd besloten om ook de bestuurskamer, de commissiekamer en de verzorgersruimte te moderniseren. Voor het verfraaien van de laatste twee ruimten werden de handen uit de mouwen gestoken door vooral vrouwelijke leden. Ook zij hebben een geweldige prestatie geleverd. Ook werd nog even het Rood-Zwarte Plein aangepakt. Een pittige klus waarbij een stel leden urenlang gehurkt onkruid heeft verwijderd. Het is jammer dat door de huidige omstandigheden niet iedereen kan genieten van al het werk dat gedaan is. De vele klussers hebben namelijk een fantastische prestatie geleverd. De kantine, commissiekamer, bestuurskamer, verzorgersruimte en het Rood-Zwarte Plein staan er strak en waardig bij voor een vereniging die een eeuw oud is.

Nog één keer willen we alle mensen onwijs bedanken die meegeholpen hebben met de werkzaamheden. Jullie waren voor VV Papendrecht de helden van 2020. De club kan zich alleen maar gelukkig prijzen met de inzet en saamhorigheid van zoveel vrijwilligers, leden, donateurs en sponsors. Ondanks de coronacrisis is er door jullie het beste van gemaakt. Bedankt helden!

 

Rabo ClubSupport brengt € 963,19 op

In het najaar van 2020 vond Rabo ClubSupport plaats, een actie waarmee het verenigingsleven gesteund werd. Clubs en verenigingen van Nederland zijn ongelofelijk waardevol, omdat ze ons bij elkaar brengen. Klanten van de Rabobank konden door hun stem uit te brengen onze club een steuntje in de rug geven. Dit werd massaal gedaan met als resultaat dat VV Papendrecht het bedrag van € 963,19 tegemoet kan zien. Dit gaat gebruikt worden om de jeugdtrainers te voorzien van een mooie trainingsjas.

VV Papendrecht wil iedereen die op ons gestemd heeft, hartelijk bedanken.

 

Contributie 2021

In 2017 deed de penningmeester tijdens de Algemene Ledenvergadering namens het bestuur het voorstel om de contributie jaarlijks per 1 januari te verhogen overeenkomstig de stijging van de consumentenprijsindex. Deze wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. De vergadering ging daarmee akkoord. Daardoor steeg het lidmaatschapsgeld de afgelopen drie jaar telkens met ongeveer 2,5% per jaar. Vanwege de moeilijke tijden waarin we momenteel verkeren inclusief het ontbreken van competitievoetbal, deed het bestuur bij monde van de penningmeester tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2020 het voorstel daar deze keer van af te wijken om de leden enigszins tegemoet te komen. De penningmeester stelde voor een eventuele contributieverhoging pas op 1 juli door te voeren met een indexering van rond de 1%. Als na 1 juli nog niet in teamverband gevoetbald mag worden, dan vervalt de contributieverhoging voor 2021. Alle stemgerechtigden ging akkoord met het voorstel.

 

Rondjevoorjeclub levert mooi bedrag op

Hoewel onze kantine al tijden gesloten is, kon u dankzij de actie Rondjevoorjeclub wel een rondje geven in de virtuele kantine. Elk rondje kostte 20 euro. De laatste weken van 2020 hebben 52 donateurs 45,5 rondjes gegeven. Dit heeft ons een mooi bedrag voor de clubkas opgeleverd.

VV Papendrecht bedankt de donateurs hartelijk voor hun steun.

 

Kascontrolecommissie

Het bestuur heeft enige jaren geleden het beleid ingevoerd om elk jaar tenminste een lid van de Kascontrolecommissie te vervangen. Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd daarom voorgesteld Dieter Hasenbein, die vorig jaar toegetreden is tot de Kascontrolecommissie, te laten zitten en Marc Commandeur, die drie keer voor de kascontrole gezorgd heeft, te vervangen door reservelid Martin van Heteren. Daarna bood Eimerd van de Griend aan reservelid te worden.

 

Uitslag Grote Clubactie 2020

Meer dan ooit is de inzet van de verkopers en kopers van loten van de Grote Clubactie goud waard geweest voor de vereniging. In dit bijzondere jaar hebben jullie de schouders eronder gezet en een mooi bedrag weten te realiseren. Namens de vereniging allemaal hartelijk dank voor jullie inzet en bijdrage. Of u als lotenkoper (uw lotnummer staat op uw rekeningafschrift) een prijs gewonnen heeft, kunt u hier controleren >>

Er is een totaalbedrag van € 1.882,50 opgehaald dat zal worden gebruikt voor materialen voor de jeugdafdeling. VV Papendrecht heeft voor de beste verkopers, zowel individueel als in teamverband, leuke prijzen ter beschikking gesteld. Prijswinnaars kunnen per e-mail contact opnemen met Nelie Sterrenburg via jeugd@vvpapendrecht.nl.

Beste lotenverkopers

 1. Fay Matena (67 loten): shirt favoriete club.
 2. Wessel Sterk (56 loten): 2 bioscoopbonnen.
 3. Hugo Kornet (48 loten): 2 bioscoopbonnen.

Beste verkopende teams

 1. JO8-1 (128 loten): teammaaltijd in de kantine *
 2. JO9-2 (124 loten): teammaaltijd in de kantine *

* Vanzelfsprekend kan de teammaaltijd in de kantine pas aangeboden worden, zodra de kantine weer geopend mag worden.

Nogmaals iedereen bedankt en hopelijk kunnen we volgend jaar weer een beroep op jullie doen!

Het bestuur

 

Wetenswaardigheden roken en meer

Als je je laatste sigaret hebt gedoofd, wat verandert er dan?

 • Al na 20 minuten herstelt je bloeddruk en je hartslag.
 • Na 8 uur daalt het koolmonoxide in je bloed en stijgt het zuurstofniveau.
 • Na 24 uur verlaagt al de kans op een hartinfarct.
 • Na 48 uur verbeteren je smaak, reuk en tast en je zenuwuiteinden beginnen weer met groeien.
 • Na 3 maanden neemt je longfunctie met 30% toe.
 • Na 9 maanden ga je minder hoesten, word je minder verkouden en verdwijnt je kortademigheid.
 • Na 1 jaar halveert de kans op hartfalen ten opzichte van een roker.
 • Na 5 jaar is de kans op een beroerte vrijwel gelijk aan een nooit-roker.
 • Na 10 jaar is de kans op longkanker gehalveerd ten opzichte van een roker.
 • Na 15 jaar is de kans op hartfalen gelijk aan een nooit-roker.

Wist u dat…

 • 33% van de huidige volwassenen een ex-roker is?
 • 44% van de volwassenen (>18 jr.) nooit gerookt heeft?
 • in 1990 nog 38% van de volwassenen rookte en dat dat gedaald is naar 24% in 2020?
 • de helft van de Nederlanders aan de beweegrichtlijnen voldoet?
 • 75% van de wekelijkse sporters lid van een sportvereniging is?
 • de KNVB 1,2 miljoen leden heeft?
 • VV Papendrecht graag een kunstgrasveld wil hebben om iedereen het hele seizoen te kunnen laten sporten?

 

Geen nieuwjaarsviering

Het bestuur heeft besloten om begin 2021 geen Nieuwjaarsreceptie in de kantine te houden. Tevens zullen de traditionele Nieuwjaarswedstrijden niet gespeeld worden. De COVID-19-pandemie maakt het niet mogelijk om het nieuwjaar gezamenlijk te vieren inclusief de traditionele huldiging van onze jubilarissen onder het toeziend oog van velen. Wij vinden het echter bijzonder belangrijk om de jubilarissen de aandacht te geven die zij verdienen. Daarom heeft inmiddels een alternatieve huldiging plaatsgevonden, waarover u eerder hebt kunnen lezen op onze mediakanalen. Wij hopen hiermee de jubilarissen het gevoel te hebben geven dat zijn niet worden vergeten voor hun langdurige verbondenheid aan onze club.

Het bestuur

 

Ledentevredenheidsonderzoek

Beste leden,

Zoals jullie wellicht weten, zijn drie hbo-studenten met een onderzoek bezig binnen onze club. Een onderdeel daarvan is het houden van een ledentevredenheidsonderzoek. Hoe u daaraan mee kunt doen, kunt u lezen in Weekbrief 13 van dit seizoen of in de e-mail die recentelijk naar alle leden gestuurd is. Wij willen jullie vragen om even tijd vrij te maken om de vragenlijst in te vullen. U hebt daar tot 10 januari de tijd voor. Mocht u geen e-mail ontvangen hebben, dan is uw huidige e-mailadres niet bij VV Papendrecht bekend. Geef dat dan door aan de ledenadministratie: ledenadministratie@vvpapendrecht.nl. De resultaten van het ledentevredenheidsonderzoek zullen uitgewerkt en verwerkt worden in een rapport dat aangeboden zal worden aan het bestuur. Voor nadere informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de secretaris: secretaris@vvpapendrecht.nl.

Edwin Schreurs
Secretaris VV Papendrecht

 

Start trainingen 2021

Naar verwachting zullen in week 1 of 2 van 2021 de jeugdspelers, de voetballers van de A-selectie en de dames de trainingen kunnen hervatten. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van trainers en vanzelfsprekend van de staat van de velden en de weersomstandigheden. Uiteraard dienen alle coronamaatregelen strikt in acht genomen te worden.

 

Nieuwe reclame-uiting Webmyday

Nadat Webmyday drie jaar geleden een reclamebord langs ons hoofdveld heeft laten plaatsen, is enige tijd terug een reclamedoek opgehangen van het bedrijf van A-selectiespeler Ronald van der Veere. Het Dordtse bedrijf biedt een totaalpakket op het gebied van digitale marketing en webdevelopment, variërend van het ontwerpen van een nieuwe website en de werkelijke bouw tot onderhoudspakketten en e-mailmarketing. Diverse technieken worden gebruikt om voor een goede online vindbaarheid van de klant te zorgen. Verder worden allerlei trainingen gegeven. Webmyday heeft alles in huis om u optimaal te begeleiden. Als u hulp nodig hebt, wordt u niet afgescheept met een helpdesk maar wordt de telefoon gewoon opgenomen door iemand van het gedreven team van onlinemarketing- en designspecialisten.

VV Papendrecht bedankt Webmyday voor de plaatsing van de nieuwe reclame-uiting langs ons hoofdveld.

 

Persoonlijk stukje rookbeleid

Waarom dit stukje?

In de ledenvergadering van november 2018 heeft het bestuur aan de leden gevraagd om een voorstel uit te werken met als doel een rookvrije sportomgeving op het sportpark Slobbengors. Ik ben daar graag ingestapt. Gezondheid is een namelijk een groot goed. Misschien kan ik in plaats van gezondheid wel beter spreken over kwaliteit van leven of welbevinden. Voor een deel heb je kwaliteit van leven in je eigen hand. Een sportvereniging is een ontmoetingsplaats, die bij uitstek de omgeving is waar je aan je gezondheid kunt werken. Voor de één staan de sportieve prestaties voorop, voor de ander de gezelligheid en de sociale contacten. Een ontmoetingsplaats, die al dan niet bewust, bijdraagt aan je gezondheid. In dat licht bezien past roken daar – ik zou haast zeggen vanzelfsprekend – niet bij. Zo vanzelfsprekend is het echter niet, denk ik. Ook de rokenden onder ons zijn hun gezondheid aan het verbeteren en hebben misschien het sporten juist wel meer nodig om hun ‘verlies’ aan gezondheid te compenseren. Ik realiseer mij dan ook, dat met het invoeren van een rookvrije accommodatie, de rokenden degenen zijn die alle concessies moeten doen.

Dat roken slecht voor je gezondheid is, wil ik nog even illustreren. Wat veel mensen zich niet realiseren of gewoonweg niet weten, is dat tien seconden na inhalatie al een algehele vaatvernauwing ontstaat in onze bloedvaten. Ingeademde koolmonoxide bindt zich namelijk eerder dan zuurstof aan de rode bloedcellen. Daardoor krijg je minder zuurstof in het bloed, wat betekent dat er minder zuurstof naar onze weefsels, huid, spieren, hart, longen, hersenen etc. wordt getransporteerd. Als we het even beperken tot ons bewegingsapparaat, dan komt er dus minder zuurstof in de spieren. Wat essentieel is, is dat een spier zuurstof nodig heeft om aan te kunnen spannen. Resultaat is dat je minder energie kunt leveren. Het prestatievermogen daalt en de blessuregevoeligheid neemt toe. Je kunt met deze wetenschap bedenken, wat de invloed is van een peukje vlak voor aanvang of direct na een wedstrijd.

Vandaar dat ik graag probeer een bijdrage te leveren voor alle bezoekers van het Slobbengors, of je nu wel of niet rookt.

Bert Duthler (ook namens Mischa van Heteren)