Terug
Berichten eerste helft 2017

In Memoriam Ad Matena 1937 – 2017

Op 22 juni 2017 is op de leeftijd van 79 jaar overleden onze erevoorzitter Ad Matena. De verdiensten van Ad voor onze vereniging zijn van ongekend formaat geweest: voorzitter van 1994 tot 2005, vicevoorzitter en verantwoordelijk voor accommodatie van 1982 tot 1994, en leider en stimulator van Werkgroep ’77, de groep mannen die tot op de dag van vandaag de accommodatie bijhoudt en vernieuwt. En dat is nog maar een kleine greep uit de activiteiten die Ad voor onze vereniging heeft verricht. Terecht kreeg hij tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2005 de titel erevoorzitter, unaniem ondersteund door de aanwezige leden.

Ad werd lid van voetbalvereniging Papendrecht in het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw. Net als zovele van onze leden kwam Ad bij onze club door zijn zoons, die op jeugdige leeftijd wilden gaan voetballen. En zo kwam het dat Ad jeugdleider werd bij de teams waarin zijn zoons Ton, Addy en Johan speelden. Zelf had Ad nooit gevoetbald, maar zijn leiderskwaliteiten werden al snel opgemerkt door het toenmalige bestuur, onder voorzitterschap van Jan Terlouw: Ad werd gevraagd als leider van het eerste zondagelftal ten tijde van hoofdtrainer Maarten de Keizer, zo rond 1974. In die tijd speelde Papendrecht op het hoogste amateurniveau, in de net door de KNVB ingestelde hoofdklasse. In de jaren daarna kwamen veel jeugdspelers over naar de hoogste selectieteams, altijd opgevangen door Ad. Toen Ad in 1982 toetrad tot het bestuur, werd hij als elftalleider opgevolgd door Jan den Otter.

Ondertussen was in 1977 de Werkgroep ’77 opgericht, door Ad met een aantal enthousiaste en bovenal handige leden. Ook Ad had gouden handen en dat werd zichtbaar bij de grote projecten die door de ‘werkploeg’ uitgevoerd werden. Het woord ‘zelfwerkzaamheid’ werd in die tijd uitgevonden. Een professionele aannemer deed het noodzakelijke voorwerk en vervolgens begon de zelfwerkzaamheid. De werkploeg stond zijn mannetje bij de uitbreiding van de kantine, en bij de kleedkamers, commissiekamers en later de bestuurskamer. Tot op de dag van vandaag is de werkploeg actief met onze accommodatie en opstallen.

De inzet van Ad voor onze vereniging, het voorbeeld dat hij daarin gaf, heeft hij gedeeld met zijn vrouw Rinie en hun kinderen. Rinie heeft zich jarenlang ingezet voor onze vereniging, op verschillende manieren, waarbij haar inzet in de kantine waarschijnlijk het meest bekend is. Oudste zoon Ton werd bestuurslid en sponsor (was Ad trouwens ook), zoon Addy jeugdleider en –trainer, en begenadigd voetballer, terwijl Johan af en toe op installatie-technisch vlak bijsprong. Naast zijn werk voor voetbalvereniging Papendrecht was Ad ook actief voor de Papendrechtse sportwereld in zijn geheel. Hij was lid van de Sportraad en later lid van een adviescommissie aan de gemeente waarbij het ging om de planning van sportvelden en accommodaties door de gemeente heen. Zowel binnen de KNVB als binnen de gemeente Papendrecht zijn Ad’s verdiensten opgemerkt, getuige de toekenning van de gouden speld van de KNVB en zijn koninklijke onderscheiding als lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Met een persoonlijke noot, zowel de op 16 juni afgetreden voorzitter Bram Blom als de huidige vicevoorzitter Peter Michielse hebben als bestuursleden gediend onder voorzitter Ad Matena, in het begin van de negentiger jaren. Ad was een voorzitter van het type “niet zeuren, niet ouwehoeren, gewoon doen”. En hij gaf zelf het goede voorbeeld. Werkzaam in Papendrecht, als directeur-eigenaar van Mamach Machinehandel, was Ad in de gelegenheid om naar het Slobbengors te gaan als dat nodig was, ook overdag dus. En dat gebeurde dus ook. En de vergaderingen waren kort en krachtig. Ad had zelf altijd een mening, maar kon ook waarderen als wij als collega-bestuursleden een andere hadden. Flinke discussies, maar wel met open vizier. En na afloop gewoon een biertje drinken. Robuust, dat was hij.

Ad was voorzitter bij het 75-jarig jubileum van onze vereniging in 1995. Veel activiteiten, jubileumclubblad, mooie receptie en feestavond in het toenmalige hotel ‘De Staatse Schans’. Ad was duidelijk trots, dit was zijn club, en dat heeft hij ook altijd uitgestraald en verdedigd. Het algemene respect voor Ad was al groot, en is in de loop der jaren alleen maar toegenomen. Ad was letterlijk en figuurlijk een groot mens, stond klaar voor iedereen en in het bijzonder voor zijn club.

Moge zijn vrouw Rinie, zijn kinderen Ton, Addy en Johan en hun gezinnen, en verdere familie en vrienden de kracht kunnen vrijmaken om dit verlies te dragen. Ad was geweldig voor de club. Wij hebben van hem geleerd en van hem genoten.

Een bijzonder mens is heen gegaan.

Namens het voltallige bestuur van voetbalvereniging Papendrecht,

Hans Jonker, voorzitter
Peter Michielse, vicevoorzitter

 

 

Vrijwilligerscommissie van start

Dit voorjaar is de Vrijwilligerscommissie opgericht die onder voorzitterschap staat Sandra Zwart. De overige leden zijn Linda van Vianen, Marc Tenfelde en Ronald van der Veere. De nieuwe commissie is enthousiast begonnen. Een voorwaarde voor het werven van nieuwe vrijwilligers is het duidelijk maken van de structuur van onze vereniging, welke commissies er zijn en wat voor activiteiten daarin plaatsvinden. Vervolgens kunnen functiebeschrijvingen gemaakt worden, zodat potentiële vrijwilligers in beeld hebben wat er bij bepaalde functies wordt verwacht. Met een actief benaderingsbeleid hoopt de commissie meer vrijwilligers te kunnen rekruteren, in het belang van het voortbestaan van de club. Op die manier kunnen we hopelijk andere maatregelen voorkomen, zoals contributieverhoging en het opleggen van verplichtingen.

 

Elsco nieuwe sponsor

Drankenhandel Elsco is een nieuwe sponsor van VV Papendrecht. Elsco Drankenhandel is in 1962 ontstaan uit een fusie tussen twee drankenhandels annex limonadefabrieken, te weten Elscot en Confurius die beiden in Rotterdam gevestigd waren. In 1978 verhuisde het bedrijf naar Zwijndrecht. Daar begon Elsco zich te richten op de horeca, sportverenigingen, buurtwinkels, bedrijfskantines en dergelijke en werd het assortiment uitgebreid. Inmiddels is het bedrijf totaalleverancier voor horecabenodigdheden met een uitgebreid assortiment op het gebied van dranken, diepvriesproducten en bijbehoren. VV Papendrecht is bijzonder blij dat Elsco een reclamebord langs ons hoofdveld heeft laten plaatsen.

    

Erwin Schuil, voorzitter van de Sponsorcommissie (rechts), schudt Rob van Buuren van Elsco de hand.

 

VV Papendrecht gastheer MBT-Motorrun 2017

We schrijven zondag 18 juni 2017 en op een van de hitte zinderend sportpark Slobbengors staat kersvers voorzitter Hans Jonker om 11 uur met de bladblazer het Rood-Zwarte Plein te ontdoen van de sporen van een paar mooie voetbalfeesten van de afgelopen weken. Snel sluiten de mannen van Veteranen 1 zich bij hem aan om onze prachtige accommodatie in gereedheid te brengen voor de ontvangst van de MBT-Motorrun 2017.

     

Een gezelschap van 25 zijspanmotoren met passagiers met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking komt de lunch gebruiken en rijdt rond de klok van 13 uur het sportpark op. De zijspannen worden begeleid door het MotorBegeleidingsTeam (MBT) van 15 rijders, aangevuld met mensen van het Rode Kruis, persoonlijke begeleiders en een motorduivel van de sterke arm. Al met al een colonne van meer dan 90 personen. En die willen allemaal mee-eten).

     

De lunch is een coproductie van Vermeij Verhuur & Horeca en VV Papendrecht. Wij zorgen voor zitplaatsen in de schaduw, voldoende koud water om de ergste dorst te lessen en een goed gevulde bar. Richard Vermeij tekent voor een keur aan overheerlijke broodjes. De verhitte deelnemers laten zich de lekkernijen goed smaken en vermaken zich prima met de muziek van DJ Tinky. Hij laat een mix van Django Wagner, André Hazes en Peter Beense uit de speakers schallen, waarmee de deelnemers wel raad weten. Waar zijn die handjes????? Tot grote vreugde van onze gasten wordt in de vriezer nog een restant raketten gevonden en in rap tempo aan de man gebracht.

Even over drieën verlaat de karavaan weer fris en fruitig ons sportpark. Uitgezwaaid door onze voorzitter en zijn assistenten wordt koers gezet naar begin- en eindpunt Zoetermeer. Wij ruimen snel alles weer netjes op en krijgen van de inmiddels ook verhitte voorzitter een kouwe klets aangeboden. Die gaat erin als Wieger Ketellapper. Het smaakt naar meer, maar we houden het dit keer netjes, sluiten af en fietsen tevreden huiswaarts. We hebben onze voetbalvereniging weer van haar beste kant laten zien en hebben heel veel mensen een plezier gedaan. Al ging het DJ Tinky allemaal niet in de koude kleren zitten (zie onderstaande foto rechts)…………

      

 

Bram Blom afgezwaaid als voorzitter

Aan elke regeerperiode komt een einde. En dat geldt ook voor voorzitters van sportverenigingen, voorzitters die vaak dag en nacht in touw zijn voor hun cluppie. De voorzitter van voetbalvereniging Papendrecht, Bram Blom, is daar geen uitzondering op. Op vrijdag 16 juni is hij teruggetreden als voorzitter. Vicevoorzitter Peter Michielse heeft enkele mensen hun gedachten aan Bram laten verwoorden.

Erevoorzitter Ad Matena
Ik heb je leren kennen in de zomer van 1993, toen mijn broer Han zijn positie van secretaris weer wilde opnemen, na een jaar jeugdvoorzitter te zijn geweest. Jij was zijn opvolger. In 1994 werd ik zelf voorzitter. Jij hebt mij weer opgevolgd in 2005. Je bent erin geslaagd om een voorzitter voor de gehele vereniging te worden. Jij hebt je laten zien als voorzitter die steeds gezocht heeft naar mogelijkheden om de verschillende meningen binnen de vereniging samen te brengen. Beste Bram, ik spreek je toe als erevoorzitter, een titel die ik gekregen heb mede op jouw initiatief. Namens onze gehele club wil ik je bedanken voor je enorme inzet voor onze vereniging. Onze club heeft altijd karakteristieke voorzitters gehad. Jij past perfect in dat rijtje.

Secretaris Theo Wolters
In 2008 benaderde je mij of ik interesse had in de functie van secretaris bij de VV Papendrecht. Na een gesprek waren we er snel uit. Vanaf mijn toetreden begon ook het bezoeken van alle wedstrijden van zowel de Zondag 1 als de Zaterdag 1 en dat thuis en uit. Het gebied van Leiden tot Meersen hebben we bijna altijd gezamenlijk bestreden. De uitwedstrijd tegen EVV in Echt zal mij altijd bijblijven. Deze werd op Paaszaterdag gespeeld om 17.00 uur. Na afloop was het zo gezellig in de bestuurskamer dat er voor een maaltijd werd gezorgd en we pas tegen 23.00 uur aan de thuisreis begonnen. Uiteraard alleen maar water gedronken.

Arie en Nelie Sterrenburg
De oudste herinnering die wij aan jou hebben is dat we samen leider waren bij onze zoons Peter en Maikel. Het moet in de D’tjes geweest zijn. We stonden allebei aan een kant van het veld om de jongens aan te moedigen. Sinds die tijd zijn we bevriend en hebben we met onze gezinnen veel meegemaakt, veel lol gehad, en daarbij ook veel gedaan voor onze vereniging. Het kon niet uitblijven dat jij lid werd van het bestuur en dat heb je dus lang volgehouden. Hartelijk dank!

Sponsor en bestuurslid Teus Baars
Niet alleen namens mezelf, maar zeker ook namens heel veel mensen binnen onze club, wil ik jou ontzettend bedanken voor alles wat je voor VV Papendrecht betekend hebt en nog altijd betekent. Wat heb ik een ongelofelijk groot respect voor jou! Wekelijks zie ik met hoeveel plezier hier door honderden mensen wordt gevoetbald en ontspand. Jij hebt hier dagelijks een enorme bijdrage aan geleverd! Altijd ontspannen. Vriendelijk, menselijk en realistisch. Altijd ‘in’ voor een gesprek, een grap, een knipoog en onder alle omstandigheden jezelf. Een zeer geliefd voorzitter en een zeer geliefd mens. Nogmaals mijn grote dank!

Lid van verdienste Addy van der Kolk
Als jeugdvoorzitter bewees je snel je waarde voor de vereniging en daarna als voorzitter. Toen alweer een aantal jaren geleden de onterecht genaamde ‘Rebellenclub’ werd opgericht, ontstond er wrijving in de vereniging. Jij zag het volgens mij meer als een kans om een nieuwe weg in te slaan. Je bleef openstaan voor de andere meningen en redde daarmee naar mijn mening de VV Papendrecht. Ik vind dat je deze pluim moet ontvangen. En dan heb ik het nog niet over wat je met je bedrijf voor ons cluppie hebt gedaan. Blijf alsjeblieft aan de club verbonden! BRAM BEDANKT.

Erelid Mark Kalishoek
Zelf heb ik jou voornamelijk goed leren kennen in de 12 jaar dat je voorzitter bent geweest van onze club. Wat losser in de leer dan je voorganger Ad Matena en vooral een luisterend oor voor problemen en wensen die er bij de leden bestonden en een democraat in de vergadering met jouw medebestuursleden. Voorzitter zijn is een zware en tijdrovende baan, maar gelukkig had je in Coby een partner die op dezelfde intense wijze bij de VV Papendrecht betrokken was, dus dat voorkwam ongetwijfeld de nodige huiselijke discussies over de tijd die je in jouw hobby stopte. Ik denk van tijd tot tijd nog graag terug aan het moment dat ik door jou het insigne als erelid kreeg opgespeld na de promotie van de Zondag 1 naar de hoofdklasse. Dat was voor ons beiden misschien wel het grootste sportieve succes in onze lange loopbaan. Bram, hartelijk dank voor alles wat je voor de club hebt betekend en ongetwijfeld tot ziens rond de wedstrijden van het eerste elftal die wij vooral als supporter zullen beleven.

U kunt de collage hier downloaden  >>

 

Receptie Bram Blom

Op vrijdag 16 juni vond in onze kantine een speciale receptie plaats die het bestuur had aangeboden aan Bram Blom vanwege zijn afscheid als bestuurslid. Bram heeft bijna een kwart eeuw in ons bestuur gezeten. Om half 9 opende vicevoorzitter Peter Michielse in een bomvolle kantine het officiële gedeelte. Meerdere mensen spraken Bram Blom toe. De rode draad was dat iedereen Bram kenmerkte als een echte verbinder met een hart voor de club. Kees Koppenol, tweede locoburgemeester en wethouder van sport, prees Bram als de man die gezorgd heeft voor een fijne en vruchtbare samenwerking tussen onze club en de gemeente Papendrecht. Na de afgevaardigde van de KNVB nam onze vicevoorzitter het woord. Hij vergeleek de afscheidnemende voorzitter met zijn illustere voorgangers. Teus Baars vertelde dat het bestuur met enkele voorname leden gesproken had. Hun herinneringen aan Bram waren samengevoegd in een fraaie collega die aan hem overhandigd werd.

     

Tot slot werd Bram Blom de mogelijkheid geboden de mensen toe te spreken. Hij zei overweldigd te zijn door de enorme hoeveelheid reacties, alle loftuitingen, de vele aanwezigen en het overvloedige aantal cadeaus. Hij roemde vooral de saamhorigheid. Hij vertelde verder benaderd te zijn om de BusinessClub nieuw leven in te blazen. Hij gaat dus zeker niet verloren voor onze club. Als hij die taak met zijn bekende enthousiasme opneemt, zal het wel goed komen. Na alle sprekers sloot de vicevoorzitter het ceremoniële deel af. De aanwezigen bleven nog lange tijd in de kantine om een woordje te wisselen met Bram en hem te bedanken voor al zijn inspanningen voor onze club.

RTV Papendrecht maakte een reportage van de receptie  >>

 

Bram Blom krijgt Gouden Speld KNVB

Op vrijdag 16 juni trad Bram Blom af als bestuurslid na ruim 24 jaar onze voetbalclub vertegenwoordigd te hebben, de eerste 12 jaar als jeugdvoorzitter en de afgelopen 12 jaar als voorzitter. Vóór zijn periode in het bestuur was hij jeugdleider. Bij zijn afscheid als voorzitter werd Bram Blom door de KNVB onderscheiden met de Gouden Speld. De heer Koos Mensert, vertegenwoordiger van het KNVB-district Zuid I, overhandigde hem de waarderingsspeld vanwege zijn inspanningen voor het voetbal in het algemeen en onze club in het bijzonder. Een mooie en welverdiende bekroning op al het werk dat hij voor VV Papendrecht doet en gedaan heeft. Van harte gefeliciteerd Bram!

     

 

Voorzittershamer van Bram Blom naar Hans Jonker

Op vrijdagavond 16 juni werd in de kantine van VV Papendrecht een Buitengewone Algemene Ledenvergadering gehouden. Om half 8 werd deze geopend door voorzitter Bram Blom. Doel van de vergadering was de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Bram Blom gaf aan dat ruim een half jaar geleden Hans Jonker zich gemeld had voor die positie. Na enkele gesprekken werd Hans de mogelijkheid geboden vanaf januari mee te draaien met het bestuur. Beide partijen beviel die samenwerking dusdanig goed dat het bestuur unaniem besloten had Hans voor te dragen als kandidaat voor het voorzitterschap. Niemand had zich als tegenkandidaat opgeworpen. De aanwezige leden gingen akkoord met het voorstel van het bestuur waarop Bram Blom de voorzittershamer overdroeg aan Hans Jonker.

     

Volgens de statuten diende de rest van de vergadering geleid te worden door de vicevoorzitter. Peter Michielse gaf erevoorzitter Ad Matena de gelegenheid de vergadering toe te spreken. Ad Matena prees Bram Blom voor zijn werkzaamheden voor de club en gaf aan te verwachten dat Hans Jonker het net zo goed zal gaan doen. Aan het eind van zijn toespraak gaf de erevoorzitter aan dat Bram het vervullen van zijn bestuurstaken alleen had kunnen doen dankzij de steun van zijn vrouw Coby. Ad Matena overhandigde zijn meegenomen presentje dan ook aan haar.

     

Aan het eind van de vergadering hield Hans Jonker zijn eerste toespraak als voorzitter van voetbalvereniging Papendrecht. Hij vertelde dat hij sinds januari uitgebreid heeft samengewerkt met de erevoorzitter, onder meer om zijn taken als leider van de werkgroep over te kunnen nemen. Verder gaf Hans aan uit te zien naar de samenwerking met de vele commissies, waarbij hij de onlangs opgerichte Vrijwilligerscommissie en de vernieuwde Jeugdcommissie aanstipte. Om 10 voor 8 sloot de vicevoorzitter de vergadering.

Meer foto’s van Edwin Schreurs staan op de Facebook-pagina van VV Papendrecht  >>

 

Mutaties A-selectie

Nu de overschrijvingstermijn voor selectiespelers is afgelopen, kan de balans worden opgemaakt. Zes spelers van de A-selectie vertrekken naar andere clubs. Verder heeft Jeffrey Beek aangegeven op een lager niveau bij onze club te willen voetballen. Daartegenover staat de komst van vijf spelers waaronder enkelen die terugkeren op het oude nest.

Vertrekkende spelers
Claudio Barros Alves Andrade (Heerjansdam), Kevin van Meerkerk (De Zwerver), Corry Ndongala (Drechtstreek), Lennart van den Heuvel (Drechtstreek), Djordi de Boer (De Alblas) en Mark Schreurs (DHV).

Komende spelers
Kenneth Klaverweide (Kocatepe), Thomas Muilwijk (’s-Gravendeel), Justin Beemsterboer (TSC), Jeroen van de Zeeuw(VVGZ) en Jeroen Blom (De Alblas).

 

E-jeugd traint in Vondelpark

Een groot aantal kinderen vond het jammer dat op het Slobbengors vanwege het onderhoud aan de velden niet meer getraind kan worden. De nieuwe E-coördinator Joyce Janssen kwam daarover in gesprek met Peter Rombout, de trainer van JO11-3. Dit leidde tot een spontane actie om op dinsdagavond van 18 tot 19 uur te gaan trainen in het Vondelpark. De eerste keer had een 20-tal E-pupillen het geweldig naar de zin. Het is wel de bedoeling dat ouders bij de training aanwezig zijn om bijstand te verlenen, bijvoorbeeld in het geval van eventuele ongelukjes.

 

25e Weekbrief van seizoen 2016-2017  (14 juni 2017)

De 25e Weekbrief van het seizoen 2016-2017 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat, naast het vaste onderdeel het Team van de Week, de volgende artikelen: ‘MO15-1 wint KNVB-beker!!!’, ‘Papendrecht 3 promoveert’, ‘Inschrijven Westfalia VV Papendrecht-Voetbaldagen tot 18 juni’, ‘Slotdag seizoen 2016-2017’, ‘Zeskamp tijdens de Slotdag’, ‘Huldiging kampioenen’, ‘Leuk voetvolleytoernooi’, ‘Historische clash eindigt in gelijkspel’, ‘Elsco nieuwe sponsor’, ‘Vrijwilligerscommissie van start’, ‘Gezellige dag kantinecrew’ en ‘Vrouwen 1 sluit seizoen af met weekend vol spektakel!!!’. De Weekbrief komt tweewekelijks uit. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen. Op die pagina staan tevens artikelen over voetbalvereniging Papendrecht die in het Papendrechts Nieuwsblad verschenen zijn.

 

Historische clash eindigt in gelijkspel

Het kampioensteam dat exact 30 jaar geleden onder leiding van Joop van Daele de Hoofdklasse Zondag bestormde, speelde op zondag 11 juni op ons hoofdveld tegen een All Stars-selectie met daarin veel spelers die in Zaterdag 1 gespeeld hebben. Het werd een gedenkwaardige middag. Zelden was er zoveel voetballende kwaliteit op één veld verzameld. Van de gebroeders Jos en Sjaak van Giersbergen, Jacco Hessing, Bouw, Estirado en Tamerus aan de ene kant. Tot de gebroeders Van der Leeden en Brouwer aan de andere kant. Van der Linden, Baars, Kaptein versus Michielse, Vievermans, Molenaar, Uneputty en Uitermarkt. Het zijn toch illustere namen die bijeen werden gebracht door de al even illustere leider Henk Markestein.

     

In de bakoven van het Slobbengors startte de wedstrijd onder tropische omstandigheden. De voornamelijk op ervaring terende ex-spelers lieten de bal geroutineerd het werk doen. Oud-Zondag 1 dwong de nodige corners af, maar werd pas gevaarlijk toen de bal plotseling voor de voeten van de compleet vrijstaande Michel Ooijen kwam. De spits aarzelde geen moment, maar zag tot zijn grote verbazing dat zijn verwoestende inzet op miraculeuze wijze klemvast geplukt werd door de ooit als talentvol omschreven doelman Ronald van der Wens. Toch kwam de Zondagploeg na een kleine 20 minuten terecht op voorsprong. André Tamerus was aan de aandacht van zijn directe bewaker ontsnapt, draaide schitterend weg en scoorde beheerst de 1-0. Papendrecht Zaterdag ging daarop een versnelling hoger spelen. Met de van een nieuwe heup voorziene spits Edwin van der Linden als aanjager ging het tempo omhoog, hetgeen al snel resulteerde in de karakteristieke gelijkmaker van Edwin Brouwer. Hard en meedogenloos scoorde hij de 1-1. Na een kleine drinkpauze werd er verder gevoetbald. Voormalig Zondag 1 had een schijnoverwicht, maar tot echt grote kansen kwam het tot de rust niet meer.

    

Na de kantenwisseling ontrolde zich een bijzonder aantrekkelijk duel. Het massaal op de been gebrachte publiek keek met open mond naar het combinatiespel dat beide teams op de mat wisten te leggen. Het tempo was wat lager dan in hun hoogtijdagen, maar de liefhebbers van technisch spel keken desondanks hun ogen uit. Oud-coach Joop van Daele deed een aantal tactische meesterzetten waar de Zaterdag het antwoord niet snel genoeg op wist te vinden. Na een kleine 10 minuten wist good-old Jos van Giersbergen van de gecreëerde wanorde te profiteren. Hij rondde een prima voorzet van de sterk spelende Peter Bouw af met een gericht kopballetje. Met de 2-1 op het scorebord greep Oud-Zaterdag het initiatief en zette nog maar eens aan voor een offensief. In deze fase lieten ook deze heren zien tot uitstekend voetbal in staat te zijn. De bal ging soepeltjes van voet tot voet en de wisselpass werd veelvuldig gespeeld. Joop van Daele keek met genoegen toe hoe het team dat hij midden jaren negentig coachte, zijn lessen nog prima in de praktijk wist te brengen. Het tactisch uiterst sterke Zaterdagteam stond inmiddels als een huis. Een schitterende verdedigende actie van Guido Donk leidde de 2-2 in. Katachtig kwam hij voor zijn man, dribbelde de bal met overtuiging het middenveld op en lanceerde met een splijtende pass de rappe Anton Schreuders. Vanaf de rechterkant was Brian Kaptein er als de kippen bij om de bal, die door de niet zelfzuchtige Schreuders subtiel opzij gelegd was, binnen te tikken: 2-2.

     

Het spel was nu echt op de wagen. Het publiek liet van zich horen en gedragen door de vele toejuichingen zetten de spelers nog één keer alles op alles om de winnende treffer aan te tekenen.  Een winnaar kwam er niet. Enkele minuten na de gelijkmaker floot de uitblinkende scheidrechter Wim Erkelens namelijk voor het einde. Het gelijke spel was een resultaat waar beide ploegen mee konden leven. Na de wedstrijd was het mooi om te zien hoe de oude krijgers in het gras van Slobbengors het heden en verleden met elkaar deelden. Old soldiers never die. Het bleef nog lang onrustig op Slobbengors waar aan het eind van de middag de barbecue werd ontstoken. Oude koeien werden uit de sloot gehaald terwijl het verse vlees geroosterd werd. Volgend jaar volgt een zekere revanche. We kijken er nu al naar uit!

Meer foto’s staan op de Facebook-pagina van VV Papendrecht  >>

 

Inschrijven Westfalia VV Papendrecht-Voetbaldagen tot 18 juni

Al heel veel kinderen hebben zich ingeschreven voor de Westfalia Voetbaldagen bij VV Papendrecht op 14, 15 en 16 augustus 2017. Er zijn nog maar een paar plekken vrij. Belangstellenden kunnen zich inschrijven tot 18 juni. Dus pak je kans en kom 3 dagen leven als prof …! Voor nadere informatie kun je contact opnemen met de organisatie:

Coördinatie: Dick Verschoor en Martin van Heteren;
Algemeen: Sandra Zwart, Nelie Sterrenburg en Coby Blom;
Technisch: Mark Schreurs en Jacco Hessing;
Sponsoring: Erwin Schuil;
Materialen: Wim van Pelt.

 

Huldiging kampioenen

Op zaterdagmiddag 10 juni werden tijdens de Slotdag de kampioenen van het seizoen 2016-2017 letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet. Voorzitter Bram Blom leidde de ceremonie en overhandigde na een toespraak samen met Lonneke Michielse aan alle spelers van de kampioensploegen een kampioensmedaille.

       

De voetballers van JO9-2 werden als eersten gehuldigd. Daarna waren de pupillen van JO11-1 aan de beurt samen met twee van hun aanwezige begeleiders, te weten Michael Blom en Thomas van der Kaap. Die twee heren werden niet veel later opnieuw naar voren geroepen, omdat ook MO17-1, het andere team waarmee ze het afgelopen seizoen gewerkt hebben, dit voorjaar kampioen geworden is.

     

Ook een andere meisjesploeg had uitstekend gepresteerd. MO15-1 was namelijk eerder op de dag bekerkampioen geworden. Aanvoerster Bo Jonker had de beker opgedragen aan onze scheidende voorzitter vanwege al zijn inspanningen voor onze club. Bram Blom gaf aan bijzonder ontroerd te zijn door dit prachtige gebaar. Tot slot werden delegaties van voorjaarskampioen JO17-2 en najaarskampioen JO19-2 toegesproken.

       

We feliciteren nogmaals alle kampioenen met het behalen van de titel en hopen volgend jaar opnieuw vele kampioenen te kunnen toejuichen.

     

 

Leuk voetvolleytoernooi

Tijdens de Slotdag werd voor het eerst een voetvolleytoernooi georganiseerd. Op het minipupillenveld waren drie veldjes uitgezet. Tijdens de wedstrijden van 4 tegen 4 werd vanaf de achterlijn afgetrapt waarbij de bal over het net naar de andere kant moest worden geschoten. Eenieder mocht de bal maar één keer raken en de bal mocht maximaal één keer op de eigen helft stuiten.

     

Het toernooi kende een groot aantal deelnemers, van A-junioren tot veteranen en van G-voetballers tot selectiespelers. Iedere ploeg speelde in de poulefase drie potjes. Van elk van de vier poules gingen de beste twee teams door naar de kock-outfase.

     

De finale ging tussen een afvaardiging van Zaterdag 3 onder leiding van aanvoerder Marc Commandeur en de ploeg van Peter Boudewijn, voormalig aanvoerder van Zondag 1. De Speler van het Jaar 2003 had een select gezelschap uit ons roemrijk verleden weten te strikken waaronder mensen als Anton Schreuders en Peter Bouw. De ‘oudjes’ toonden aan het voetballen zeker nog niet verleerd te zijn en versloegen de jonge honden overtuigend.

     

Na afloop vond de prijsuitreiking plaats op het Rood-Zwarte Plein. Het G-team won de Sportiviteitsprijs. Daarna reikte Bram Blom de kampioensbeker uit aan Peter Boudewijn. Daarmee kwam een einde aan het bijzonder geslaagde voetvolleytoernooi dat volgend jaar zeker een vervolg verdient.

     

 

Zeskamp tijdens de Slotdag

Op zaterdag 10 juni arriveerden de eerste vrijwilligers in alle vroegte op het Slobbengors om voor de Slotdag de Zeskamp tot stand te brengen. Gezien de vele toestellen kan overigens beter van Meerkamp gesproken worden. Tegen 1 uur was alles in gereedheid waarna spreekstalmeester Peter Michielse de start van de Zeskamp aankondigde.

       

Op het hoofdveld gingen vele jeugdleden met de onderdelen aan de slag zoals het slingerbalspel, balansspel, jonasspel, midgetgolf, zwembad, de dubbele kruiptunnel, kop van Jut, krokorun, jumping balls en stormbaan surfer. Dat betekende urenlang inspanning en plezier. Na afloop werden alle onderdelen weer keurig netjes opgeruimd.

       

VV Papendrecht bedankt iedereen die ervoor gezorgd heeft dat de Zeskamp heeft kunnen plaatsvinden.

     

     

   

     

 

Slotdag seizoen 2016-2017

Onder ideale omstandigheden vond op zaterdag 10 juni bij VV Papendrecht de jaarlijkse Slotdag plaats. Zoals altijd werd begonnen met de Zeskamp voor de jeugd tot en met de B-junioren. Dat betekende een paar uur lang grote pret op het hoofdveld.

     

Tijdens de tweede helft van de middag kon iedereen die 17 jaar of ouder was op het minipupillenveld aan het voetvolleytoernooi deelnemen. Dat het met de technische kwaliteiten wel goed zit bij onze club, was duidelijk te zien.

     

Aan het eind van de middag nam op het Rood-Zwarte Plein onze voorzitter Bram Blom het woord. Hij huldigde met Lonneke Michielse de kampioenen van dit seizoen.

     

De gehele avond bleef het druk op het Slobbengors. Onder een heerlijk zonnetje werd na 19 uur begonnen met de traditionele barbecue. Daarna zorgden een zanger en feestmuziek voor één en al gezelligheid. De laatste mensen gingen pas diep in de nacht naar huis.

    

VV Papendrecht bedankt alle mensen die de feestelijke afsluiting van het seizoen tot een geweldig succes hebben gemaakt.

Meer foto’s staan op de Facebook-pagina van VV Papendrecht  >>

 

Kapsalon Alpha nieuwe sponsor

Kapsalon Alpha heeft in het voorjaar van 2017 een reclamebord langs ons hoofdveld laten plaatsen. De frisse, jonge zaak bestaat inmiddels bijna drie jaar en is gevestigd op winkelcentrum De Meent op Veerpromenade 9, achter het gemeentehuis. Sinds de oprichting is de salon sterk gegroeid. De kapsalon staat namelijk garant voor een goede kwaliteit tegen een lage prijs; knippen kan al vanaf €10! Ouderwets baardscheren hoort tot de unieke mogelijkheden. Heren en kinderen kunnen binnenlopen zonder afspraak. De dames worden bij voorkeur op afspraak geknipt. Kapsalon Alpha biedt ook diverse hoogwaardige haarproducten tegen aantrekkelijke prijzen. De openingstijden zijn ruim, dus kom snel een keertje op bezoek. Een bak koffie of thee staat voor u klaar.

     
Erwin Schuil, voorzitter van de Sponsorcommissie (links), en Abdel Hammouchi van Kapsalon Alpha.

 

Oud-Zondag 1 tegen All Stars op 11 juni

Dit jaar (2017) is het dertig jaar geleden dat Papendrecht Zondag kampioen werd in de eerste klasse en promoveerde naar de hoofdklasse, destijds het hoogste amateurniveau. De toenmalige ploeg, onder leiding van Joop van Daele en Henk Markesteijn, wordt gezien als één van de sterkste teams uit de historie van VV Papendrecht. Regelmatig vertoont dit team zijn kunsten nog, zoals vorig jaar in het Parkstad-stadion van Roda JC. Voor zondagmiddag 11 juni staat een wedstrijd op ons eigen Slobbengors gepland. Oud-Zondag 1 neemt het vanaf 13.30 uur op tegen een team van Papendrechtse All Stars, bijeengebracht door Teus Baars, Hans Jonker en Erwin Schuil. Kortom, veel nostalgie, schuifelende spelers en wellicht nog bewijzen van de vroegere klasse. Kom kijken naar de matadoren van vroeger, onder leiding van een andere matador, namelijk scheidsrechter Wim Erkelens.

 

SamenLoop voor Hoop op 23 en 24 juni

Al vele jaren wordt de SamenLoop voor Hoop georganiseerd. De estafettewandeltocht van 24 uur heeft als doel geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Maar ook: dierbaren herdenken die aan kanker zijn overleden, dierbaren steunen die nu worstelen met kanker én vieren dat steeds meer mensen kanker overleven. De SamenLoop voor Hoop 2017 vindt in Papendrecht plaats op de Markt, start op vrijdag 23 juni om 16.00 uur en eindigt op zaterdag 24 juni om 16.00 uur. Zaterdag 24 juni om 13.30 uur is er een speciale kinderloop van een uur. Elke SamenLoop bestaat uit een aantal vast onderdelen. Daarbuiten is een wervelend en afwisselend programma samengesteld. Wanneer de avond valt, verlichten kaarsenzakken met persoonlijke boodschappen het parcours. Tijdens deze ceremonie herdenken we dierbaren en vieren we dat mensen kanker hebben overwonnen. Na 24 uur wandelen loopt iedereen de laatste ronde, wordt de opbrengst bekendgemaakt en de cheque overhandigd aan KWF Kankerbestrijding. In het verleden hebben de nodige VVP’ers meegedaan. Het zou bijzonder leuk zijn als onze leden ook aan deze editie meewerken. Dus begin een inzamelingsactie, schrijf je in, trek je wandelschoenen aan en doe mee!

 

De Jeugdopleiding

Een kleine 3 jaar geleden is de Technische JeugdCommissie (TJC) in het leven geroepen met als doel de opleiding bij de jeugd te verbeteren. Na een evaluatie is de TJC tot de conclusie gekomen dat wij onze doelstelling niet volledig hebben kunnen behalen. Om dit te verbeteren heeft de TJC in overleg met de JeugdCommissie (JC) onlangs afgesproken de taken van beide commissies aan te passen. Dit zal worden ingezet na goedkeuring van het bestuur. Hierbij komen alle verantwoordelijkheden voor de jeugdteams weer bij de JC te liggen. Tevens zal de TJC als officiële benaming verdwijnen en zullen de activiteiten weer onder de JC gaan vallen, met daarin aparte aandacht voor het opleiden van trainers. De betrokkenen vormen binnen de JC de subcommissie Jeugdopleidingen (JO). De commissie JO zal de JC daar waar gewenst ondersteunen met advies en dergelijke. De nieuwe taken en verantwoordelijkheden zullen duidelijk worden omschreven. De Jeugdcommissie zal weer aanspreekbaar zijn voor alle zaken rondom de jeugdteams zoals de teamindelingen en toewijzingen van de trainers aan de groepen. De JO gaat zich richten op het verbeteren van de voetbalopleiding bij de jeugd. Dit doen we door:

– ondersteuning van onze trainers door middel van coaching op het trainingsveld;
– het aanbieden van trainingsvormen;
– het organiseren van bijeenkomsten als thema-avonden voor de trainers;
– alles wat we kunnen aanbieden om onze trainers beter te maken (= spelers beter maken).

Voor de Jeugdcommissie verandert er in die mate iets, dat we in feite teruggaan naar de situatie van drie jaar geleden. De nieuwe JO-commissie kan zich gaan focussen op datgene waar het in eerste instantie voor is opgericht, namelijk het verbeteren van de jeugdopleidingen. Dit zal vanaf het seizoen 2017-2018 ingaan.

Jacco Hessing, Hoofd Jeugdopleidingen

 

Technische Commissie

VV Papendrecht heeft een Technische Commissie (TC) die als kerntaken heeft het toezicht houden op en het ontwikkelen en uitvoeren van het uit te voeren technische beleid. De TC zit in een bijzonder drukke periode. Allereerst is gewerkt aan de vormgeving en bemensing van de commissie zelf en aan het vastleggen van de taken en de taakverdeling. De TC bestaat momenteel uit Joop Warner (voorzitter), Jacco Hessing, Teus Baars en Nick Warner. Er wordt gesproken met Theo Smit, voormalig hoofdtrainer van VV Papendrecht, ASWH en Smitshoek en vriend van de club. Taken zijn onder meer:

– Regelmatig overleg voeren met hoofdtrainers;
– Het aanstellen van trainers zonder arbeidscontract;
– Het geven van advies aan het bestuur rond de aanstelling van trainers met een arbeidscontract;
– Verantwoordelijk voor medisch en preventief beleid en het aanstellen van verzorgers en/of fysiotherapeuten.

Een belangrijke taak van de TC is het zorgen voor een goede overgang van junioren naar de seniorenafdeling. Daarom is veelvuldig gesproken met overkomende jeugdspelers. Daarnaast is achter de schermen intensief gewerkt aan de organisatie. Zo zijn uitgebreide gesprekken gevoerd met de spelers en leiding van Papendrecht 3, dat de afgelopen twee seizoenen als opleidingsploeg voor de A-selectie heeft gefungeerd. In gezamenlijk overleg is besloten dat het elftal komend seizoen geen selectieteam meer zal zijn. Uiteraard wordt wel gekeken naar de vormgeving van een nieuw Zaterdag 3. Tevens wordt gekeken naar de invulling van de keeperstrainingen. Tot slot wordt vanzelfsprekend hard gewerkt aan een frisse start voor de A-selectie voor het seizoen 2017-2018.

 

24e Weekbrief van seizoen 2016-2017  (31 mei 2017)

De 24e Weekbrief van het seizoen 2016-2017 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat naast vaste onderdelen als het wedstrijdprogramma voor de komende twee weken en het Team van de Week, de volgende artikelen: ‘Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 16 juni,’ ‘Uitnodiging receptie Bram Blom’, ‘Slotdag op 10 juni’, ‘Vrijwilliger van de Maand Arjan Herwig’, ‘Kapsalon Alpha nieuwe sponsor’, ‘Voetbalhesjes van ING’, ‘De Jeugdopleiding’, ‘Tentenkamp 2017’, ‘Technische Commissie’, ‘Toernooibeleving’, ‘SamenLoop voor Hoop op 23 en 24 juni’, ‘Geslaagd tweede thuistoernooi’, ‘Zaterdag 3 en JO19-1 door in de nacompetitie’, ‘MO15-1 naar bekerfinale!’ en ‘JO13-3 verslaat ouders’. De Weekbrief komt tweewekelijks uit. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen. Op die pagina staan tevens artikelen over voetbalvereniging Papendrecht die in het Papendrechts Nieuwsblad verschenen zijn.

 

Uitnodiging receptie Bram Blom

Na 24 jaar deel uitgemaakt te hebben van het bestuur van VV Papendrecht, waarvan 12 jaar als voorzitter, gaat Bram Blom het bestuur verlaten en daarmee de voorzittershamer overdragen. Dit zal gebeuren tijdens een Buitengewone Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt op vrijdag 16 juni 2017. Na deze vergadering biedt het bestuur Bram een receptie aan die zal aanvangen om 20.30 uur. Wij nodigen u van harte uit deze receptie bij te wonen om Bram te bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging, eerst als bestuurslid en voorzitter van de jeugdcommissie en later als voorzitter. Uw komst wordt zeer op prijs gesteld. Eventuele sprekers kunnen zich aanmelden via: secretaris@vvpapendrecht.nl.

Graag tot vrijdag 16 juni.

Bestuur VV Papendrecht

U kunt de uitnodiging ook hier downloaden  >>

 

Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 16 juni

Op vrijdag 16 juni is er een Buitengewone Algemene Ledenvergadering. In deze vergadering, die gehouden wordt in de kantine van VV Papendrecht en die start om 19.30 uur, zal de nieuwe voorzitter worden gekozen. Wij hebben gemeend hier niet mee te wachten tot de reguliere vergadering in november. Op deze wijze kunnen we het seizoen 2017-2018 starten met de nieuwe voorzitter. Tevens is er dan ruimte om de scheidende voorzitter een passend afscheid te geven.

AGENDA
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststelling van de agenda
3. Ingekomen stukken
4. Verkiezing nieuwe voorzitter
5. Korte toespraak nieuwe voorzitter
6. Sluiting

Als nieuwe voorzitter draagt het bestuur de heer H. (Hans) Jonker voor. Kandidaten voor het voorzitterschap kunnen zich tot drie dagen voor de vergadering schriftelijk aanmelden bij het secretariaat. De kandidaatsstelling moet door ten minste drie stemgerechtigde leden zijn ondertekend.

Namens het Bestuur

Theo Wolters – secretaris

U kunt de agenda ook hier downloaden  >>

 

Vrijwilliger van de Maand Arjan Herwig

De laatste Vrijwilliger van de Maand van het seizoen 2016-2017 is Arjan Herwig. De altijd goedlachse Arjan, nu zeker met Feyenoord als kampioen, is al vele jaren aan VV Papendrecht verbonden. De voormalige doelman heeft de nodige activiteiten uitgevoerd binnen de club. Hij is een echt manusjes-van-alles: trainer, leider, technisch coördinator, invaller-accommodatiemanager, zorgt ervoor dat het bij de PapendrechtLegends op rolletjes loopt en staat zijn mannetje in de kantine.

Arjan is al met al een druk baasje waar iedereen zeer blij mee is. Als dank is hij beloond met een fraaie bos bloemen van onze sponsor Ron’s Bloemen- & Kadosjop.

 

Slotdag op 10 juni

Op zaterdag 10 juni vindt de jaarlijkse Slotdag van VV Papendrecht plaats en de voorbereidingen zijn al in volle gang! Voor de A-jeugd en seniorenelftallen wordt een professioneel voetvolleytoernooi georganiseerd. Waarom is dit professioneel? Nou, er zijn geweldige prijzen te winnen voor de ploeg met de leukste outfits en uiteraard de winnaars van het toernooi. Deelnemers kunnen hun team, bestaande uit minstens 5 personen, opgeven bij Nick Warner. Voor de jeugd tot en met de B-junioren wordt op het hoofdveld de traditionele zeskamp georganiseerd. Bij de meerkamp worden zowel je voetbalkwaliteiten getest als het bestormen van een stormbaan of het overleven van het gevreesde zwembad. Ieder jeugdlid wordt geacht deel te nemen. Voor meer informatie kun je terecht bij je leider of bij de jeugdcoördinator van jouw leeftijdsafdeling. Wij vragen de leiders van de jeugdteams om hierin een actieve rol te spelen. Aan het eind van de middag vindt op het Rood-Zwarte Plein de huldiging plaats van de winnaars van de dag en de kampioenen van het afgelopen voetbalseizoen. Aan het begin van de avond wordt de barbecue geopend. De kosten zijn €10,- per bonnenboekje. Opgeven hiervoor, dat in verband met het inhuren van de cateraar vóór 1 juni dient te geschieden, kan in de Commissiekamer bij Nelie of Coby. Uiteraard ontbreekt ook het grootse slotfeest niet. Dit jaar gaan we uitpakken met een DJ en zanger. Kinderen en volwassen kunnen allemaal hun muzikale verzoekjes indienen, zodat iedereen met een geweldig feest het seizoen kan afsluiten.

Het voorlopige schema in het kort:
– Zeskamp: 13:00 – 17:00 uur;
– Voetvolleytoernooi: 15:00 – 17:30 uur;
– Huldiging winnaars en kampioenen: 17.30 – 18.00 uur;
– Barbecue: 18:00 – 20:00 uur;
– Slotfeest: vanaf 20:00 uur.

Wij hopen alle VV Papendrecht-leden zaterdag 10 juni te verwelkomen op ons gezellige Slobbergors. Nogmaals de dringende oproep om je op tijd aan te melden bij één van de bovenstaande contactpersonen. Wij hebben er in ieder geval al zin in. Tot dan!

 

Bestuur anno 1995

Voorzitter Bram Blom en vicevoorzitter Peter Michielse hebben aangekondigd aan het eind van dit voorjaar terug te treden als bestuursleden, mede omdat zij vinden lang genoeg in het bestuur gezeten te hebben. Dat dat zo is, blijkt wel uit onderstaande foto die in 1995 gemaakt werd in het kader van het 75-jarig bestaan van VV Papendrecht en waar het toenmalige bestuur op staat inclusief de twee genoemde heren.

Staand van links naar rechts:
Han Matena (secretaris), Ad Matena (voorzitter), Frits Schorer (penningmeester), Herman Vermeulen (vicevoorzitter).
Gehurkt van links naar rechts: Wim Uiterwijk (damesafdeling), Bram Blom (jeugdvoorzitter), Peter Michielse (technische zaken), Fred Brouwer (accommodatie).

Hebt u ook leuke foto’s, een wedstrijdverslag, filmpje, nieuwsfeit of andere wetenswaardigheid, stuur dat dan naar ons op: websitevoetbal@vvpapendrecht.nl.

 

Tentenkamp 2017

Van woensdag 24 op donderdag 25 mei heeft het jaarlijkse tentenkamp op het terrein van onze club plaatsgevonden. Op woensdagmiddag verzamelden in totaal 55 van onze D-, E- en F-pupillen op het Slobbengors. Vergezeld door hun ouders en voorzien van slaapgerei en voetbalkledij keken onze jongste helden al vol verwachting uit naar de komende avond en nacht! Nadat alle luchtbedden waren opgepompt, werden alle overnachtingsspullen in de tenten neergezet, waarbij elke leeftijdsgroep voorzien was van een eigen tent. Bij de introductie en indeling werden de regels doorgenomen waar de kinderen zich aan zouden moeten houden. De avond ervoor waren de tenten opgezet op de grasstrook achter het hoofdveld door de mannen met ervaring, onze veteranen van de zondag! Nadat alle slaapposten waren ingenomen en iedereen kwam te liggen naast zijn voetbalvriend, werd het tijd voor de broodnodige ontspanning… Dat gebeurde, hoe kan het ook anders, met een potje voetbal op het hoofdveld en op het minipupillenveld.

      

Omstreeks half 6 was het tijd voor het avondeten waarbij de verloren calorieën werden aangevuld met frieten en kroket of frikandel. Na deze lekkernijen werd het tijd voor wat spel en plezier. Onze JO13-mannen maakten de tocht te voet richting de bowling met onze begeleiders. De overige kinderen vermaakten zich met Oud-Hollandsche Spellen zoals Spijkerpoepen, Steltlopen, Zaklopen en Sjoelen. Bij terugkomst van de oudste pupillen omstreeks half 9 was het grote televisiescherm al ingesteld op de wedstrijd van Ajax tegen Manchester United en de kantine stroomde vol met kinderen en begeleiders. De niet-Ajacieden waren duidelijk in de meerderheid, getuige het gejuich bij de doelpunten van Manchester. Na de wedstrijd zochten de meeste kinderen tevreden de buitenlucht op en werd het tijd om aanstalten te maken richting de tent.

    

Rond half 12 was het iedereen gelukt om zijn plekje binnen de tent te bemachtigen en konden de tenten dicht, wat vergezeld ging van een gejoel van jewelste! De dienstklok ging in en de eerste begeleiders begonnen aan hun ‘shift’. Na een periode van stilte stonden om 1 uur bijna alle JO11- en JO13-spelers in de starthouding voor een toiletbezoek. Gelukkig werden de jongens na een half uur stilte weer gewekt door een langsvarende partyboot, zodat het rond 2 uur eindelijk rustig werd.

      

Om half 6 werden de eerste spelers wakker en om 6 uur stond meer dan de helft van de spelers alweer op het pupillenveld! Na het douchen werd om 8 uur gezamenlijk ontbeten en werd er gezongen voor de jarige Eden. Na het ontbijt was het tijd voor onze Vicevoorzitter Peter Michielse die dik uitpakte met een voetbalparcours. Hier werden tactisch inzicht en technische kwaliteiten gekoppeld aan uithoudingsvermogen en inzet. En dat bij ruim 24 °C en pak hem beet 3 uur slaap gemiddeld! Naast Pannavoetbal en Slagbalvoetbal was het de trainers niets te dol om alles uit onze jongelingen te halen! Terwijl de kinderen en enkele begeleiders op het hoofdveld druk bezig waren, werden ondertussen de tenten weer afgebroken en opgeborgen voor volgend seizoen.

Om half 12 werd afscheid genomen van onze ‘mannen’, die moe maar zeer voldaan met hun ouders weer richting huis vertrokken. Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagd tentenkamp.
VV Papendrecht wil graag alle begeleiders, trainers, moeders, vaders, wacht –en nachtlopers, tentenbouwers, eten- en drinkenuitdelers, pleisterplakkers en tranendrogers bedanken voor al hun inzet!!
We zien jullie allemaal heel graag terug bij het volgend tentenkamp!

Rick Croese, Jeugdvoorzitter

Foto’s van Guillaume Kortekaas staan op onze Facebook-pagina  >>

 

Lidmaatschap en overschrijvingen

Het seizoen loopt op zijn einde en de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn gaande. De periode van opzeggingen en overschrijvingen is weer aangebroken. Daarom even de spelregels. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Eenieder die op 1 juli lid is, is contributie verschuldigd voor het gehele verenigingsjaar. Indien u het lidmaatschap wenst te beëindigen, moet u dit vóór 31 mei doen, rekening houdend met de opzeggingstermijn, anders moet u voor het gehele seizoen 2017-2018 contributie betalen. Wilt u overschrijving aanvragen naar een andere vereniging, dan kunt u zich gewoon aanmelden bij uw nieuwe vereniging. U vermeldt dat u van VV Papendrecht komt en noemt het liefst uw KNVB-nummer. Als u voor prestatief voetbal gaat (categorie A), dan moet u dit vóór 15 juni doen. Voor het recreatieve voetbal (categorie B) kan dit het gehele seizoen (maximaal 1 keer per seizoen). Komt u van een andere vereniging en wilt u bij VV Papendrecht komen spelen, dan kunt u zich gewoon bij ons inschrijven. Vermeld dan wel bij welke vereniging u gespeeld heeft en geef zo mogelijk uw KNVB-nummer door. Houd ook hier het onderscheid tussen prestatief en recreatief voetbal in de gaten. Meer informatie hierover staat op de website op de pagina Lid Worden  >>

 

Ook dit jaar de Westfalia Voetbaldagen bij VV Papendrecht

VV Papendrecht is blij en trots dat Westfalia Marketing B.V., net als de voorgaande jaren, ook dit jaar de Voetbaldagen sponsort. Door deze sponsoring is het weer mogelijk om voor een laag deelnamebedrag aan dit fantastische evenement mee te kunnen doen. Een belangrijke maatschappelijke voorwaarde van de sponsor is dat ieder kind mee moet kunnen doen. De 8e editie van het voetbalfeest is tijdens de laatste week van de zomervakantie op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 augustus 2017. De dagen zijn voor alle kinderen, jongens en meisjes, leden en niet-leden van 5 t/m 13 jaar. Iedereen is welkom, waarbij alles in het teken staat van drie dagen leven als een voetbalprof. De kinderen kruipen in de huid van de beste spelers van de Europese competities.

De Westfalia Voetbaldagen vinden plaats bij VV Papendrecht op sportpark Slobbengors. Tientallen vrijwilligers zullen de handen uit de mouwen steken om de kinderen ’s morgens op het veld te voeden met aantrekkelijke trainingsvormen. Tussen de middag krijgen ze heerlijke maaltijden voorgeschoteld. Na de lunch start het competitieve deel waarbij eeuwige roem kan worden vergaard. De kosten bedragen € 15,00 voor leden en € 30,00 voor niet-leden. Dit is inclusief tenue. Het inschrijfformulier is verkrijgbaar in de Commissiekamer.

 

Voetbalhesjes van ING

ING is al ruim 20 jaar sponsor van het Nederlandse voetbal. In het kader daarvan heeft het bedrijf voetbalhesjes beschikbaar gesteld aan Nederlandse amateurverenigingen. VV Papendrecht heeft aan de actie meegedaan en heeft haar inspanningen beloond gezien. Sinds enige tijd zijn we in het bezit van 50 fraaie ING-hesjes in de kleuren wit en oranje en in de formaten senioren en pupillen. Vanzelfsprekend voldoen ze aan alle vereiste wet- en regelgeving.

VV Papendrecht bedankt de ING voor de voetbalhesjes en gaat er uiteraard gretig van gebruikmaken.

 

Gezellige dag kantinecrew

Op zondag 21 mei 2017 was het dan eindelijk zo ver. Na ongeveer anderhalve maand van plannen en regelen kwam de kantinecrew van VV Papendrecht, inclusief aanhang, samen in onze ‘eigen’ kantine om een heerlijk ontspannen dagje te hebben. Om 14 uur werd iedereen ontvangen met koffie of thee met de inmiddels overbekende saucijzenbroodjes, gevulde koeken, appelflappen en amandelbroodjes, uiteraard gebakken door onze eigen VVP-bakker, en muziek en zang van Peter en Leon, de leden van Duo Bekend uit Brabant.

    

De sfeer was lekker, het weer zelfs heel erg mooi, en iedereen genoot zichtbaar van alles. En de kids vermaakten zich uiteraard met, hoe kan het ook anders bij VVP, voetballen. De muziek ging iets harder en er werd vrolijk meegezongen, gedanst en gekletst, en zelfs Johan waagde een lied mee te zingen, wat erg vermakelijk was. Op zijn Facebook-pagina is te zien hoe dat verliep……

      

De klok tikte door en het vooraf besproken en bestelde eten arriveerde, Grieks van Nefeli, maar nu eens niet de standaardgerechten, maar de wat minder bekende gerechten, die er overheerlijk uitzagen. Iedereen liet het zich dan ook prima smaken, onder genot van Griekse muziek op de achtergrond. Na het Grieks even iets uitbuiken, onder wederom het genot van muziek en zang van Duo Bekend, was het tijd voor een ongekend toetjesbuffet, bestaande uit verschillende soorten ijs, fruit, soesjes en meer, samengesteld door ons aller Corrie, en ook dit liet iedereen zich uiteraard smaken. Tijd voor (alweer) uitbuiken en koffie.

      

Voordat iedereen het besefte, was het tijd om op te ruimen en alles weer netjes achter te laten. Duo Bekend werd uitgezwaaid en eenieder ging relaxed en met een heel goed gevoel naar huis. Een dag om niet snel te vergeten, samen veel gelachen, gepraat, gezongen, en voor iedereen gold: voor herhaling vatbaar!

      

Iedereen die aanwezig was: bedankt voor een fijne en gezellige dag en op naar de bekende laatste loodjes van het seizoen voor de kantinecrew!!

 

Toernooibeleving

Half mei, zaterdag net na 8 uur, samen met Bart kom ik aan bij VV Papendrecht en we zijn zo te zien aan de late kant. Mariska heeft net het luik opengedaan van het hok en zet de prullenbakken vast op hun plek. Johan en zijn vrouw hebben hun schort al om en lopen richting de kantine. Er wordt een laatste doekje over de bar gehaald en de stoelen worden rechtgezet. In de Commissiekamer zijn Nelie en Coby ook al druk in de weer. Het moet half januari zijn geweest dat ik door Rick werd benaderd of ik zitting zou willen nemen in de Toernooicommissie. Daar moest ik toch even over nadenken. In principe tijd zat en overal wel een mening over, maar toch. Veel hoefde Rick uiteindelijk niet te doen om mij over te halen. Na de eerste vergadering waren de taken verdeeld. Jeroen zou de uittoernooien gaan regelen, Nelie en ik de thuistoernooien. Nelie doet dit gelukkig al jaren en waar ik heel het internet afstruinde naar leuke clubs, had zij al een heel regiment aan verenigingen bij haar contacten staan. Ook een brief werd zo uit de hoge hoed getoverd. Begin maart kwamen de eerste aanmeldingen binnen en vanaf dat moment was ik er toch behoorlijk druk mee: indelingen maken, bevestigingen sturen enz. enz. Nadat de datum van het eerste thuistoernooi dichterbij kwam, kreeg ik steeds weer de vraag waar het programmaboekje bleef en de planning. Gelukkig hadden we daar Dick Verschoor voor achter de hand en hij had in geen tijd een mooi programma in elkaar gedraaid. Programma in een mooi boekje omtoveren en klaar is… O nee, er moeten ook bekers komen, op naar Sabine, de vaste huisleverancier. Vandaag is het dus zover en ik word gelijk aan het werk gezet. De schema’s moeten op het grote bord gehangen worden en de briefjes voor de scheidsrechters moeten op volgorde worden gelegd. Ondertussen melden de eerst clubs zich. Ook de arbiters druppelen binnen.

Om 9 uur gaat het los. De eerste wedstrijden worden gespeeld en even is er tijd voor koffie, maar niet voor lang. Een speler heeft zich geblesseerd en omdat het er niet zo fijn uitziet, moet de EHBO erbij komen. Gelukkig valt het achteraf mee, maar toch. Nu de eerste wedstrijden achter de rug zijn, moeten de standen verzameld worden en de volgende scheidsrechters kunnen weer aan de bak. Ik schud vele handen. Namen van de e-mails krijgen een gezicht en de meesten zijn zeer te spreken over de organisatie. Aan het einde van de ochtend komen de eerste teams alweer binnen voor het middagprogramma en worden de mooie bekers aan de teams van het ochtendprogramma uitgedeeld. In de Commissiekamer komen we niets tekort. Koeken, broodjes, drinken, het is er allemaal. Het toernooi verloopt voorspoedig en dat is mede te danken aan al die fantastische vrijwilligers. Zonder hen zou zo’n toernooi nooit gehouden kunnen worden. Aan het einde van de middag ben ik moe, maar voldaan. We hebben een heleboel kinderen een leuke dag bezorgd en niet alleen ik en de rest van de Toernooicommissie, maar iedereen die maar iets heeft bijgedragen, heeft daarvoor gezorgd. Ik vond het erg leuk en leerzaam om een toernooi eens van een andere kant mee te maken en met eigen ogen te zien hoeveel werk het kost om zoiets neer te zetten. Iedereen BEDANKT voor zijn of haar inzet. Volgende keer weer met elkaar knallen.

Yvonne van der Zande

 

Geslaagd tweede thuistoernooi

Op zaterdag 20 mei 2017 was de tweede toernooidag. Het weer zat wederom mee. In de ochtend waren vier Papendrechtse teams actief op het Slobbengors en in de middag drie. Helaas was een vereniging, die zich had ingeschreven voor zowel de poule van JO11-5 als die van JO13-4, zonder opgaaf van reden niet komen opdagen. Hierdoor moest flink geïmproviseerd worden. Voor de eerste poule werd een schema bedacht waarbij de ploegen twee keer tegen elkaar speelden. Dit leverde in vergelijkbaar met het oorspronkelijke schema een bonus van één wedstrijd op.

    

Voor JO13-4 waren de druiven extra zuur aangezien eerder in de week al een team had afgezegd. Hierdoor was alleen BVCB JO13-7 nog over als tegenstander. Een extra lange wedstrijd zorgde ervoor dat de gasten niet voor niets waren gekomen uit Bergschenhoek en uiteindelijk konden de Papendrechtse D-pupillen toch maar mooi vertellen dat ze tweede waren geworden op het toernooi. De andere winnaars zijn:

– Minipupillen: MVV’58 JO7-1;
– Poule JO9-4: Spartaan’20 JO9-11;
– Poule JO11-3: BVCB JO11-5;
– Poule JO13-3: ’s Gravendeel JO13-2;
– Poule JO9-3: Kon. HCVV JO9-4;
– Poule JO11-5: GVV Unitas JO11-8;

Na afloop ging iedereen tevreden naar huis. Tot volgend jaar!

 

Tentenkamp op 24 en 25 mei

Dit jaar wordt weer het gezellige Tentenkamp georganiseerd. De deelnemers worden op woensdag 24 mei om 16 uur op sportpark Slobbengors verwacht. Mocht je om wat voor reden dan ook later komen, geef dit dan door en meld je in de Commissiekamer, zodra je gearriveerd bent. Leg na aankomst je (slaap)spullen in de aangewezen kleedkamers en ga dan direct naar de kantine waar het welkomstwoord wordt gehouden. Een aantal kinderen blijft niet slapen. Voor hen geldt dat het ochtendprogramma op donderdag 25 mei start om 8 uur. Het tentenkamp eindigt aan het begin van de middag. In het geval van vragen kun je contact opnemen met de organisatie via: jeugd@vvpapendrecht.nl.

Nadere gegevens staan in de informatiebrief die hier is te downloaden  >>

 

Zaterdag 3 en JO19-1 door in nacompetitie

Zowel Zaterdag 3 als JO19-1 is door in de nacompetitie. A1 verloor op zaterdagmiddag 20 mei op het Slobbengors weliswaar met 1-3 van Madese Boys, maar aangezien in Made met 1-5 gewonnen was, is de ploeg toch door naar de volgende nacompetitieronde. Zaterdag 3 won beide confrontaties met Oosterhout 2. De heenwedstrijd leverde dankzij treffers van Raymon, Thomas en Rinaldo een 3-1 thuiszege op. Uit werd met 1-2 gezegevierd. Na een 1-0 achterstand werd de winst gepakt dankzij twee treffers van Rinaldo. Inmiddels zijn de volgende tegenstanders bekend. Beide elftallen spelen op zaterdag 27 mei op het Slobbengors:

12.00 uur: Papendrecht 3 – De Fendert 2.
14.30 uur:  Papendrecht JO19-1 – TSC JO19-1.

Dus kom aanstaande zaterdag naar ons sportcomplex om de ploegen aan te moedigen.

 

VV Papendrecht in de media

De laatste tijd was VV Papendrecht weer veelvuldig in de media. Zo werd in het VoetbalJournaal editie Alblasserwaard van het voorjaar van 2017 een paginagroot stuk aan onze club gewijd in de vorm van interviews met Hans Jonker en Xavier Leenheer  >>

Op VoetbalRotterdam TV was een terugblik te zien op het afgelopen seizoen van het regionale amateurvoetbal. Eén van de geïnterviewden was Vincent de Klerk die het seizoen bij Zaterdag 1 begon als speler en assistent-trainer en die eindigde als hoofdverantwoordelijke. Klik hier voor de link naar het interview  >>

 

Feestelijk avondje dollen met voetballers!

Op zaterdag 20 mei staat Theater De Willem bol van het voetbal, want FC de Rebellen speelt een uitwedstrijd bij ons. FC de Rebellen is een initiatief van Marcel Meeuwis (Willem II, Roda JC, Borussia Mönchengladbach, VVV-Venlo). De Rebellen, dat zijn voetballers die wel van een dolletje houden, die niet te beroerd zijn om te zeggen waar het op staat, ook als dat niet overal even lekker valt. Die ruzie hadden met hun collega’s, trainers, bondscoach en bestuur en die daarom door de fans op handen gedragen werden. Denk aan John de Wolff (Sparta, FC Groningen, Feyenoord, Wolverhampton Wanderers, trainer bij Sliedrecht) en Glenn Helder (Sparta, Vitesse, Arsenal, Benfica). Ook cabaretier Leo Alkemade (Shouf Shouf!, de Dino Show, Toren C) en presentator Koert Westerman (Voetbal International, RTL7 Darts) zijn van de partij. Samen halen ze anekdotes uit de kleedkamer op, persoonlijke verhalen en doldwaze ervaringen. Lachen met topvoetballers, recht voor zijn raap en hilarisch. De voorstelling begint om 20.15 uur, De entree bedraagt € 25,00. Dit is inclusief een consumptie.

 

Thuistoernooi op 20 mei

Op zaterdag 20 mei is het laatste van de twee toernooien bij VV Papendrecht van het seizoen 2016-2017. De meeste teams zijn ingedeeld in poules van 4. Alleen JO13-3 zit in een poule van 5. De minipupillen, Papendrecht JO9-4 en JO13-3 beginnen om 09.00 uur. Papendrecht JO11-3 begint een half uur later. Het toernooi voor die vier ploegen eindigt rond het middaguur. In de middag voetballen Papendrecht JO9-3, JO11-5 en JO13-4. Voor de minipupillen, die spelen op het Cees van Swietenveld, duurt een wedstrijd 20 minuten, waarbij niet gedraaid wordt. De ploegen in de poule van JO11-3 voetballen telkens 2 x 15 minuten. De overige teams spelen elke keer 2 x 12,5 minuten. Het laatste voetbalduel is naar verwachting rond kwart voor 5 afgelopen.

Het voorlopige toernooiboekje kunt u hier downloaden  >>

 

23e Weekbrief van seizoen 2016-2017  (17 mei 2017)

De 23e Weekbrief van het seizoen 2016-2017 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat naast vaste onderdelen als het wedstrijdprogramma voor de komende twee weken, wedstrijdverslagen en Team van de Week, de volgende artikelen: ‘In Memoriam Tim Rijnsdorp’, ‘Westfalia Voetbaldagen bij VV Papendrecht’, ‘Ook Zaterdag 8 is kampioen!!!’, ‘Zaterdag 3 periodekampioen!’, ‘Leuk eerste thuistoernooi’, ‘Lentebingo weer heel gezellig’, ‘Afscheid scheidsrechter Peter Bosselaar’, ‘Thuistoernooi op 20 mei’, ‘Tentenkamp op 24 en 25 mei’, ‘Bestuur anno 1995’, ‘VV Papendrecht in de media’, ‘Regiofinale schoolvoetbal bij VV Papendrecht’, ‘Feestelijk avondje dollen met voetballers’, ‘Velden en onderhoud’ en ‘Nieuwe spelers A-selectie’. De Weekbrief komt tweewekelijks uit. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen. Op die pagina staan tevens artikelen over voetbalvereniging Papendrecht die in het Papendrechts Nieuwsblad verschenen zijn.

 

Regiofinale schoolvoetbal bij VV Papendrecht

Op woensdagmiddag 17 mei vindt de KNVB-regiofinale van het schoolvoetbal plaats bij voetbalvereniging Papendrecht. De kampioenen van het gemeentelijke schoolvoetbal voor de groepen 7 en 8 hebben zich hiervoor geplaatst. Zes jongens- en vier meisjesteams uit Papendrecht, Dordrecht, Sliedrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Hardinxveld-Giessendam en de gemeenten Giessenlanden en Zederik komen in actie op het Slobbengors. De winnaars kwalificeren zich voor de Districtsfinale van Zuid I. Kom kijken om uw favorieten aan te moedigen.
Meer informatie kunt u vinden in het programmaboekje dat u hier kunt downloaden  >>

 

Nieuwe spelers A-selectie

Kenneth Klaverweide, Thomas Muilwijk en Justin Beemsterboer spelen volgend seizoen op het Slobbengors. Voor alle drie de spelers betekent dit een terugkeer op het oude nest. Klaverweide maakte uitstapjes naar DFC en SHO, terwijl Muilwijk de afgelopen jaren uitkwam voor ASWH en ’s Gravendeel. Justin Beemsterboer speelde na zijn Papendrechtse periode enkele seizoenen voor TSC. VV Papendrecht is verheugd over de komst van deze spelers. Muilwijk en Beemsterboer zijn jonge talenten. Klaverweide is een gerenommeerde versterking die met zijn ervaring van onschatbare waarde kan zijn voor de vele jonge spelers in onze selectie.

 

Lentebingo weer heel gezellig

Op zaterdag 13 mei werd de jaarlijkse Lentebingo gehouden in onze voetbalkantine. Ondanks dat wij op iets meer mensen hadden gehoopt, werd het opnieuw een gezellige avond. De trouwe bingospelers waren natuurlijk weer aanwezig. Nadat de voetballers en begeleiders van het eerste hun feestje ter ere van het lijfsbehoud elders gingen voortzetten, begon de bingo. Dit jaar hadden we 5 rondes plus een superronde met telkens 3 prijzen per ronde. De 6e en laatste ronde was gesponsord door modezaak Carrera Jeans Van de Voort. Sandra Herwig ging er met de hoofdprijs vandoor. Onze dank gaat uiteraard ook uit naar onze andere sponsors, te weten Intertoys Dordrecht Centrum, Grieks afhaalrestaurant Nefeli, Ron’s Bloemen- & Kadosjop, Shoeby Papendrecht, Club Kappers PapendrechtPannenkoekenhuis Frittella Papendrecht, IJssalon Gebo Gelato Papendrecht, Thermen Sauna Papendrecht, Bakkerij ’t Stoepje, Kippie Papendrecht, Kwalitaria Papendrecht, Beads & Fashion, Stroopwafelman (Markt) en Mijnhobbykraam (Markt).

VV Papendrecht bedankt het A-Team voor de organisatie, het kantinepersoneel voor de natjes en droogjes en alle deelnemers voor het meespelen. Volgend seizoen zien we iedereen graag weer bij een nieuwe activiteit.

 

Leuk eerste thuistoernooi

Het eerste toernooi van het voorjaar van 2017 op het Slobbengors is achter de rug en op een hoosbui na is het zonnig verlopen. Over het algemeen waren de poules redelijk aan elkaar gewaagd en bleef het tot het einde spannend welke ploeg er met de 1e prijs vandoor zou gaan.

      

De allerspannendste ontknoping was toch wel in de poule met Papendrecht JO13-2. Daar waren behalve Papendrecht nog 2 teams op 10 punten geëindigd, die zelfs hetzelfde doelsaldo hadden. Een zinderende penaltyreeks bepaalde uiteindelijk dat Stolwijk er met de 1e prijs vandoor ging, voor BVCB. De andere poules kenden de volgende winnaars:

– Poule JO9-2: HVV Laakkwartier JO9-3;
– Poule JO11-2: VV Hekelingen JO11-2;
– Poule JO11-4: Kon. HCVV JO11-4;
– Poule JO9-1: BVCB JO9-1;
– Poule JO11-1: SV DSO JO11-1;
– Poule JO11-6: GJS JO11-7.

Maar ook de teams die iets minder hadden gepresteerd, gingen allemaal met een glimlach naar huis, mede dankzij de inzet van alle vrijwilligers die er deze dag weer allemaal waren. Achter de schermen wordt alweer hard verder gewerkt om ook het tweede thuistoernooi tot een fantastisch einde te brengen. Op naar 20 mei.

      

 

Velden en onderhoud

Het voetbalseizoen loopt langzaam ten einde en zo ook de trainingen. Dit betekent dat het onderhoud van onze voetbalvelden voor de deur staat. Op donderdag 25 mei wordt niet getraind vanwege Hemelvaartsdag. De laatste reguliere trainingen zijn op vrijdag 26 mei. Mochten na die datum nog teams actief zijn in de nacompetitie, dan zal er uiteraard voor gezorgd worden dat nog getraind kan worden, mocht daar behoefte aan zijn. Op maandag 15 mei gaan de velden 2 en 4 in onderhoud. De trainingen vinden vanaf dat moment plaats op de velden 3 en 6. De bouwhekken rond het pas aangelegde parkje zijn weggehaald. In de tweede helft van mei wordt gestart met het plaatsen van het nieuwe hekwerk langs het nieuwe park. Dit kan tot enig ongemak leiden, waarvoor uw begrip.

 

Westfalia VV Papendrecht Voetbaldagen op 14, 15 en 16 augustus

Elk jaar vinden in augustus, tijdens de laatste week van de zomervakantie, op het Slobbengors de Westfalia VV Papendrecht Voetbaldagen plaats. Ze duren drie dagen en zijn voor alle kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 13 jaar, jongens en meisjes, leden en niet-leden. Iedereen is welkom, waarbij het motto is: drie dagen leven als een voetbalprof. Momenteel zijn wij druk bezig met alle voorbereidingen. Binnenkort komt het inschrijfformulier beschikbaar. Houd onze mediakanalen in de gaten!

 

Thuistoernooi op 13 mei

Op zaterdag 13 mei is het eerste van de twee toernooien dat georganiseerd wordt door VV Papendrecht. De F- en de lagere E-pupillen spelen 3 wedstrijden. JO9-2 en JO11-2 beginnen om 9.00 uur. Hun wedstrijden op een half voetbalveld duren 2×12,5 minuten. Dat laatste geldt ook voor JO11-4 dat begint om 9.30 uur. Het toernooi voor die drie ploegen is aan het eind van de ochtend afgelopen. Het toernooi voor JO13-2 begint om 9.00 uur en eindigt aan het begin van de middag. De D2-pupillen spelen op een heel veld vijf voetbalduels die elk 20 minuten duren zonder dat gedraaid wordt. JO9-1 en JO11-6 voetballen hun wedstrijden van 2×12,5 minuten in de middag.

Het toernooiboekje kunt u hier downloaden  >>

Op het laatste moment is de opzet van het toernooi van JO11-1 gewijzigd. Het begint om 13.00 uur. De E1-pupillen spelen 4 keer. Een wedstrijd duurt 20 minuten, waarbij niet van helft gewisseld wordt.

Het toernooiboekje voor JO11-1 kunt u hier downloaden  >>

 

PapendrechtLegends op 12 mei

Voor iedereen nadert het voetbalseizoen zijn einde en dus ook voor de PapendrechtLegends. Vrijdag 12 mei is de laatste mogelijkheid van dit voorjaar voor de veteranen om op ons sportcomplex op een half veld een leuk potje te voetballen. Ben je 35 jaar of ouder en wil je meedoen? Dat kan, neem voetbalspullen mee en meld je om 20 uur op het Slobbengors. Voor inschrijving en informatie: ppdlegends@gmail.com.

 

Afscheid scheidsrechter Peter Bosselaar

Na decennialang wedstrijden gefloten te hebben heeft Peter Bosselaar afscheid genomen als scheidsrechter. Vele jaren floot hij voornamelijk de lagere seniorenteams op zondag, maar hij was tevens nooit te beroerd om als arbiter op te treden tijdens evenementen als toernooien, de Slotdag en de Robin Matena Bokaal. De laatste seizoenen was hij de vaste scheidsrechter van Zondag 2. Zondag 2 alsmede het bestuur in de persoon van voorzitter Bram Blom en secretaris Theo Wolters greep de laatste competitieronde op zondag 7 mei aan op Peter te bedanken dat hij gedurende een groot aantal jaren bereid was om op zondagochtend vroeg de wedstrijden op het allerlaagste niveau van overwegend oude mannen in goede banen te leiden. Peter was een scheidsrechter met bijzondere kenmerken. Gele of rode kaarten heeft hij nooit bij zich gehad. Aan blessuretijd werd niet gedaan, evenmin als aan een warming-up. Verder kon Peter er onmogelijk van worden beticht dat hij een thuisfluiter was …. Maar altijd beschikbaar, op tijd en fair. Helaas moet Peter door blessures nu afhaken. Zondag 2 is Peter dankbaar voor zijn jarenlange betrokkenheid. Daarom werd na de laatste thuiswedstrijd van het seizoen tegen Wernhout afscheid genomen en ontving Peter enkele cadeaus voor hem en zijn vrouw Jeanette.

Peter: bedankt en we hopen er een toeschouwer bij te hebben!

 

Ook Zaterdag 8 is kampioen!!!

VV Papendrecht begon dit seizoen voor het eerst met een achtste zaterdagploeg. De debutanten deden het geweldig en pakten op de laatste speeldag op het Dordtse sportpark Reeweg de titel door SC Emma 4 met 1-6 te verslaan. In 22 competitiewedstrijden werd maar 2 keer verloren en 2 keer gelijkgespeeld. Liefst 18 maal werd gewonnen. Ook het doelsaldo van +70, 104 voor en 34 tegen, is overtuigend. Gefeliciteerd allemaal.

 

Geen Excelsior-Feyenoord op groot scherm

In tegenstelling tot eerdere berichten op andere sociale media dan de officiële  mediakanalen van VV Papendrecht is de wedstrijd Excelsior-Feyenoord komende zondagmiddag 7 mei NIET te zien in onze voetbalkantine. FOX Sports zendt deze wedstrijd uit en wij als vereniging hebben geen licentie of abonnement om dat in onze kantine voor een grote groep leden te mogen vertonen.

Het Bestuur

 

In Memoriam Tim Rijnsdorp

Met grote verslagenheid geven wij kennis van het overlijden van Tim Rijnsdorp op 1 mei 2017. Tim heeft dit seizoen deel uitgemaakt van onze JO15-3 en heeft wegens ziekte vroeg in het seizoen moeten stoppen met voetballen. Tim was een rustige, lieve jongen maar in het veld een harde werker met een fraaie techniek. Hij stond voornamelijk aan de linkerflank waar hij met zijn overzicht vaak onze aanvallers in stelling wist te brengen.

Namens het bestuur van VV Papendrecht wensen wij Tim’s ouders en familie heel veel kracht en sterkte toe met dit verlies. Wij zullen hem missen.

Herdenking en afscheid nemen van Tim is op maandag 8 mei om 14:00 uur in de Biesbosch Aula op begraafplaats Essenhof, Nassauweg 200, 3312 JR te Dordrecht.

Uit respect voor Tim zullen op zaterdag 6 mei en zondag 7 mei alle voetballende teams 1 minuut stilte houden voorafgaand aan de wedstrijd.

Namens het Bestuur van Voetbalvereniging Papendrecht,

Rick Croese
Jeugdvoorzitter

 

4 mei geen training, wel restant gestaakt duel Papendrecht 1

Op donderdag 4 mei is de Nationale Dodenherdenking. Nederland herdenkt dan alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. In verband hiermee vinden bij VV Papendrecht geen trainingen of andere activiteiten plaats. Overigens moet Papendrecht 1 dan wel voetballen. Het restant van het gestaakte duel bij Pelikaan is namelijk vastgesteld voor 4 mei om 21.00 uur. Helaas niet de fraaiste oplossing, maar dit was de enige mogelijkheid om verplaatsing van de gehele voorlaatste competitieronde te voorkomen.

 

22e Weekbrief van seizoen 2016-2017  (3 mei 2017)

De 22e Weekbrief van het seizoen 2016-2017 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat naast vaste onderdelen als het wedstrijdprogramma voor de komende twee weken, wedstrijdverslagen en Pupil en Team van de Week, de volgende artikelen: ‘MO17-1 is kampioen!!!’, ‘Ook Zaterdag 5 is kampioen!!!’, ‘JO17-2 is eveneens kampioen!!!’, ‘Theo Wolters Koninklijk Onderscheiden’, ‘A-selectie seizoen 2017-2018’, ‘Technische staf A-selectie’, ‘Lentebingo op 13 mei’, ‘543 euro dankzij Rabo ClubkasRun’, ‘Gezellige meidenavond’, ‘Geslaagd schoolvoetbaltoernooi’, ‘Nieuws over het complex’, ‘Schrijf je in voor Neymar Jrʾs Five’, ‘Lidmaatschap en overschrijvingen’, ‘4 mei geen training, wel restant gestaakt duel Papendrecht 1’, ‘Toernooien’, ‘Thuistoernooien op 13 en 20 mei’, ‘Eindfase seizoen’ en ‘JO19-1 naar volgende ronde Dordt Centraal Jeugdbokaal’. De Weekbrief komt tweewekelijks uit. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen. Op die pagina staan tevens artikelen over voetbalvereniging Papendrecht die in het Papendrechts Nieuwsblad verschenen zijn.

 

Technische staf A-selectie

De Technische Commissie onder leiding van Joop Warner heeft een bijzonder drukke tijd achter de rug. Achter de schermen is intensief gewerkt aan de organisatie en de invulling van de technische staf voor zowel het huidige als het komende seizoen. Om te beginnen is de nodige tijd gestoken in de afwikkeling rondom het plotselinge vertrek van hoofdtrainer Mark Weel. Zoals bekend is ervoor gekozen Papendrecht 1 voor de rest van het seizoen te laten leiden door het interim-duo Vincent de Klerk en André Hoogink. Inmiddels is voor het komende seizoen Peter de Haan vastgelegd als nieuwe hoofdtrainer. Karel Spitsbaard, nu jeugdtrainer, wordt de nieuwe assistent-trainer. Tevens is gezocht naar een nieuwe leider als opvolger van John van Est. Dit wordt Marc de Groen. Robert Rijntjes heeft besloten te stoppen als keeperstrainer van de A-selectie, maar Leo Bax en Thea Vuurens blijven aan als respectievelijk assistent-scheidsrechter en verzorger. De Technische Commissie heeft zich verder beziggehouden met de invulling van de begeleiding van Zaterdag 2. De werving en selectie van een nieuwe trainer, ter vervanging van Joop Warner, heeft geleid tot het vastleggen van Martin Nouwen. Ron van den Heuvel blijft grensrechter. Met verzorger Jan Scharloo en leider Geert de Boer wordt nog overleg gepleegd. Bert Duthler, onze gewaardeerde hersteltrainer, kampt met ernstige gezondheidsproblemen. Hij is met zijn kennis natuurlijk onvervangbaar. Samen met Thea Vuurens en Hans Jonker worden fysio- en hersteltrainingen ingericht en wordt een aanvraag ingediend voor een stageplaats. Bert hoopt zijn taken opnieuw te kunnen oppakken, zodra hij zich beter voelt.

 

A-selectie seizoen 2017-2018

De Technische Commissie heeft de afgelopen periode uitgebreide gesprekken gevoerd om de spelersgroep van de A-selectie voor het volgende seizoen rond te krijgen. We zijn bijzonder verheugd dat het overgrote deel van de voetballers hun woord gegeven heeft om ook het seizoen 2017-2018 voor VV Papendrecht uit te komen. Jeffrey Beek heeft aangekondigd te stoppen als selectiespeler, maar gewoon bij onze club te blijven. Hij overweegt op een lager niveau te gaan spelen en begeleider te worden bij de jeugd. Van de huidige spelersgroep hebben de volgende mensen toegezegd te blijven:

Papendrecht 1
Jelle Baan, Karsten van de Velde, Koen Lighaam, Michael van Rooijen, Nick Kamerling, Edinho Goodett, Ronald van der Veere, Daeley van der Graaff, Stephan Bravenboer, Xavier Leenheer, Bryan Mooiman, Jay Luciano, Jearlon Martina, Djerrel Saffignani en Timo Kurpershoek.

Papendrecht 2
Dani de Boer, Mark Schreurs, Jesse Hooimeijer, Achraf Eddahchouri, Mischa van Heteren, David Wemmenhove, Aron Kraal, Mick de Bruin en Thomas van Dongen.

Verder heeft de Technische Commissie gesproken met A1-spelers die deze zomer de overstap maken naar de senioren. De volgende spelers hebben beloofd zich bij de A-selectie te zullen aansluiten: Sven van der Net, Bright Adouvi, Romano Ramos, Kenneth van den Berg, Massine Boudihi, Roger Dupuis, Mark Koelman, Saviel Le Pair, Stef van Middelkoop, Rick Molenaar en Kevin Tilroe. Gestreefd wordt naar een selectie van 40 à 42 spelers inclusief keepers. Het is aan de trainers om voor aanvang van de competitie de selectie te splitsen in een eerste en tweede selectie.

 

Eindfase seizoen  (30 april 2017)

Het seizoen nadert zijn einde. Na afloop van de meeste competities zullen de kampioenen promoveren. Bij ploegen die niet op het laagste niveau spelen, degradeert de laatste en veelal tevens de voorlaatste. Bij enkele competities beslist de nacompetitie over eventuele promotie, handhaving of degradatie. Ons eerste team is volop in de strijd tegen degradatie verwikkeld en richt zich op een plaats in de nacompetitie, alhoewel er een minieme kans is op rechtstreekse handhaving. Zaterdag 2 heeft nog twee punten nodig om zeker te zijn van handhaving. Tegen concurrenten Rijsoord en Walcheren moet dit tot de mogelijkheden behoren. Zaterdag 3 speelt tijdens de laatste competitieronde tegen directe concurrent ASWH om een plek in de nacompetitie voor promotie naar de reserve 2e klasse. De ploeg van trainer/coach Wout van Dijk heeft aan een gelijkspel genoeg. JO19-1 is al in het bezit van een periodetitel en gaat vanaf 13 mei strijden om een plek in de 4e divisie. JO17-1 heeft nog een kleine kans om zich te plaatsen voor de nacompetitie, maar is afhankelijk van de resultaten van de concurrentie. De opzet van de nacompetitie is dit jaar iets gewijzigd, zodat pas de komende tijd duidelijkheid verkregen zal worden over de (mogelijke) tegenstanders. Bij de ploegen in de A-categorie (Zaterdag 1, 2, 3, A1, B1 en D1) wordt bij een gelijk aantal punten in de eindstand in de strijd om het kampioenschap of rechtstreekse degradatie een beslissingswedstrijd gespeeld. Gaat het om een plaats in de nacompetitie, dan beslist het doelsaldo. Bij de overige senioren wordt na een gelijke stand voor het kampioenschap een beslissingswedstrijd gespeeld op het terrein van het team met het beste doelsaldo. Bij de jeugd wordt er geen beslissingswedstrijd gespeeld. Hier is het doelsaldo doorslaggevend. Mochten er nog vragen zijn, richt u zich dan tot het secretariaat, e-mail: secretaris@vvpapendrecht.nl.

 

Thuistoernooien op 13 en 20 mei

VV Papendrecht organiseert dit jaar twee pupillentoernooien die gehouden worden op 13 en 20 mei. Vele ploegen komen dan naar het Slobbengors om het tegen onze voetballers op te nemen. Op zaterdag 13 mei komen namens VV Papendrecht JO13-2, JO11-2, JO11-4 en JO9-2 in de ochtend en JO11-1, JO11-6 en JO9-1 in de middag in actie. Een week later spelen JO13-3, JO11-3, JO9-4 en de Minipupillen in de ochtend en JO13-4, JO11-5 en JO9-3 in de middag. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de speelschema’s. Zodra ze klaar zijn, zullen ze gepubliceerd worden op onze mediakanalen. Na afloop zullen de deelnemers niet met lege handen naar huis gaan. Want iedereen is een winnaar!

 

Toernooien

De competitie loopt op haar einde en is voor sommige ploegen zelfs al afgelopen. Nog even en dan beginnen de toernooien weer. De toernooicommissie heeft ervoor gezorgd dat vrijwel elke jeugdploeg aan één of meerdere toernooien kan deelnemen. Het eerste toernooi is op zaterdag 13 mei. Het laatste toernooi is op tweede pinksterdag, maandag 5 juni. De lijst met toernooien staat op de website op de pagina toernooien  >>

Voor nadere informatie over de thuistoernooien kunt u contact opnemen met Yvonne van de Zande en Nelie Sterrenburg. Voor informatie over de uittoernooien voor de jeugd kunt u terecht bij Jeroen Lasschuit. E-mail: jeugd@vvpapendrecht.nl

 

Lentebingo op 13 mei

Op zaterdag 13 mei wordt door het Activiteitenteam van VV Papendrecht onze traditionele Lentebingo georganiseerd. Iedereen is welkom, leden én niet-leden, jong en oud. De bingoavond wordt gehouden in onze verenigingskantine op sportpark Slobbengors aan de Industrieweg 3 te Papendrecht. De deuren gaan open om 19.00 uur. De Lentebingo start om 19.30 uur en gaat over 5 ronden plus de superronde. Elke ronde is verdeeld in drie delen, waarbij het gaat om achtereenvolgens de bovenste rij, de bovenste/onderste rij en de volle kaart. Tijdens de bingoavond worden dus 18 prijzen uitgedeeld inclusief de hoofdprijs, die tijdens de superronde valt. Voor 10 euro kunt u een boekje met bingokaarten kopen waarmee u de eerste 5 ronden kunt meedoen. Uiteraard zijn er ook per ronde losse loten te koop die 2 euro per stuk zijn. Het lot voor de superronde kost 5 euro. U kunt dan de hoofdprijs winnen die bestaat uit een kledingbon van modezaak Carrera Jeans Van de Voort. Onze dank gaat verder uit naar de overige sponsors die deze avond mogelijk hebben gemaakt, namelijk Intertoys Dordrecht Centrum, Grieks afhaalrestaurant Nefeli, Ron’s Bloemen- & Kadosjop, Shoeby Papendrecht, Club Kappers PapendrechtPannenkoekenhuis Frittella Papendrecht, IJssalon Gebo Gelato Papendrecht, Thermen Sauna Papendrecht, Bakkerij ’t Stoepje, Kippie Papendrecht, Kwalitaria Papendrecht, Beads & Fashion, Stroopwafelman (Markt) en Mijnhobbykraam (Markt). Uiteraard staan de koffie, thee en andere drankjes klaar. Verder wordt tussendoor voor wat lekkers gezorgd. We hopen velen van jullie te zien om er met zijn allen een gezellige avond van te maken!

Het A-Team

 

Theo Wolters Koninklijk Onderscheiden

Op woensdagochtend 26 april 2017 heeft burgemeester Moerkerke namens Koning Willem-Alexander onze secretaris Theo Wolters een lintje opgespeld. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Theo is al decennialang actief in de sportwereld en met name in de voetballerij. In de jaren 80 begon hij als verzorger bij achtereenvolgens VV Sliedrecht, RVVH en Deetos. Daarna ging hij bij VV Drechtstreek aan de slag als leider van zijn toen nog spelende zoon. Al snel daarna kwam hij als secretaris terecht in het bestuur bij VV Drechtstreek waar hij tot 2007 actief was. Na een jaar sabbatical werd hij in 2008 gevraagd als secretaris bij VV Papendrecht. Tot op de dag van vandaag vervult hij nog steeds deze rol binnen het bestuur. Tevens is hij verzorger van de vrouwenploeg, is hij scheidsrechter geweest en treedt hij namens de gemeente op als consul voor de velden. Daarnaast is hij lid van de regionale tuchtcommissie. Naast de voetballerij is hij ook nog eens actief als penningmeester voor de Vrienden van Stolpenhove. Gezien alle activiteiten die Theo heeft verricht, is het meer dan terecht dat hij nu een Koninklijke Onderscheiding ontvangen heeft.
Theo: van harte gefeliciteerd met het ontvangen van de Nederlandse Ridderorde.

      


Geslaagd schoolvoetbaltoernooi

In 2017 was het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi op dinsdag 25 april. Ook deze keer was het georganiseerd door VV Papendrecht. Het was weliswaar aan de koude kant met af en toe een buitje, maar de zon brak regelmatig door en dat vergoedde veel. Het maakte de vele honderden kinderen en supporters allemaal niet uit. Ze hadden veel plezier op het Slobbengors waar talrijke VV Papendrechters actief waren om alles in goede banen te leiden. Na de wedstrijden werden de winnaars bekendgemaakt en de bekers uitgedeeld. De winnaars zijn:

A-poule, groep 1: ‘t Kofschip Zuidkil.
A-poule, groep 2: ‘t Kofschip De Wielen.
B-poule, groep 3 en 4: Prins Florisschool.
C-poule, groep 5en 6: De Viermaster.
D-poule, groep 7 en 8: Prins Florisschool.

De winnaar van afdeling C (groep 5 en 6), De Viermaster, gaat op 17 mei naar de regiofinale in Roosendaal. De winnaar van afdeling D (groep 7 en 8), de Prins Florisschool, gaat naar de regiofinale in Papendrecht die plaatsvindt bij VV Papendrecht. Veel succes. De 58e editie van het schoolvoetbal is op dinsdag 1 mei 2018. Tot dan!

 

Ook Zaterdag 5 is kampioen!!!

Ook Papendrecht 5 heeft de titel weten te veroveren. Jaren was toe geleefd naar dit moment. Op zaterdag 22 april 2017 was het dan zover. Zaterdag 5 versloeg in Dordrecht Oranje Wit met 0-3, waardoor twee speelronden voor het einde de titel binnen is. Van de 20 gespeelde competitiewedstrijden werden er liefst 18 in winst omgezet. Voor velen was het hun eerste kampioenschap in hun voetbalcarrière. Gefeliciteerd mannen!

 

Gezellige meidenavond

De coördinatoren en begeleiders van de meisjesafdeling vonden het weer eens tijd voor een gezellig samenzijn. Daarom organiseerden ze in onze kantine een Griekse avond voor alle speelsters van de meisjesteams inclusief alle trainers en leiders. Jeroen Lasschuit had voor Grieks eten en patat gezorgd en had een lopend buffet besteld bij het Griekse afhaalrestaurant Nefeli. Net als binnen het veld hadden de meisjes het erg gezellig onder elkaar.

    

De prestaties van de meisjesteams zijn uitstekend. Zo is MO17-1 onlangs kampioen geworden. MO15-1 zit in de halve finale van de KNVB-beker en staat in de competitie in de top drie. MO15-2 heeft het wat zwaarder maar is zo’n hecht team. We zijn heel trots op deze meiden, een voorbeeld!!! De meiden hebben vanuit de club het drinken voor hun rekening genomen en daar willen we ze graag voor bedanken!

    

    

 

543 euro dankzij Rabo ClubkasRun

Op donderdagavond 20 april 2017 werd in Papendrecht de 23e editie van de Rabo ClubkasRun gehouden. Alle deelnemers werkten één of meerdere malen door sportpark Oostpolder het uitgezette parcours af van 2,5 km. Ze werden toegejuicht door een grote schare supporters. Na afloop werden alle lopers, die met elkaar liefst 7915 kilometer aflegden, door de organisatie getrakteerd op popcorn en een drankje. Namens VV Papendrecht deden 199 mensen mee. Ze haalden bij elkaar € 543,00 op. Dit geld is bestemd voor onze jeugdafdeling. We willen iedereen bedanken die bijgedragen heeft aan het binnenhalen van dit mooie geldbedrag.

 

Schrijf je in voor Neymar Jr’s Five

Neymar JR’s Five is het wereldwijde vijf-tegen-vijf voetbaltoernooi van de sterspeler van Barcelona, waaraan meer dan 70.000 voetballers uit 53 landen meedoen. Alle voetballers tussen de 16 en 25 jaar kunnen zich kosteloos inschrijven met een ploeg die uit minimaal 5 en maximaal 7 spelers dient te bestaan. In Nederland worden vijf kwalificatietoernooien georganiseerd:

– Zaterdag 27 mei: Sportclub Excelsior te Rotterdam.
– Zondag 28 mei: Voetbalvereniging SML Arnhem.
– Zaterdag 3 juni: Footy Amsterdam.
– Zaterdag 10 juni: Indoor Soccer Centre Groningen.
– Zondag 11 juni: RKVV Brabantia Te Eindhoven.

De 32 beste teams plaatsen zich voor de Nederlandse finale op zondag 18 juni in Utrecht. Het winnende team gaat naar de World Final in Brazilië waarbij je met Neymar op het veld komt te staan. Hoe gaaf zou het zijn als daar Papendrechters bij zouden zijn. Dus stel een team samen en schrijf je in.

 

Nieuws over het complex

De afgelopen tijd zijn wederom de nodige werkzaamheden op het Slobbengors verricht. Zo zijn aan het nieuwe park twee waterpartijen toegevoegd: een sloot langs de rivierdijk en een vijver achter veld vier. Half mei worden de bouwhekken weggehaald en wordt een start gemaakt met het plaatsen van hekken rond het park en dus langs onze velden 2, 3, 4 en 6.

    

Tussen de velden 3 en 4 zijn twee plaatsjes gemaakt waar de verplaatsbare doelen neergezet moeten worden als ze niet nodig zijn. Dit gaat ook gebeuren bij veld 2. Tot slot is het nodige onderhoud aan onze velden gepleegd.

    

    

 

21e Weekbrief van seizoen 2016-2017  (19 april 2017)

De 21e Weekbrief van het seizoen 2016-2017 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat naast vaste onderdelen als het wedstrijdprogramma voor de komende twee weken, wedstrijdverslagen en Pupil en Team van de Week, de volgende artikelen: ‘JO9-2 eerste kampioen van 2017!!!’, ‘Ook JO11-1 is kampioen’, ‘Donderdagavond 20 april: Rabo ClubkasRun’, ‘Inschrijven Tentenkamp’, ‘Vrijwilliger van de Maand Claudia den Ouden’, ‘Toernooicommissie’, ‘Druk bezochte Spring Break Party’, ‘Schoolvoetbal op dinsdag 25 april’ en ‘JO19-1 pakt periodetitel’. De Weekbrief komt tweewekelijks uit. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen. Op die pagina staan tevens artikelen over voetbalvereniging Papendrecht die in het Papendrechts Nieuwsblad verschenen zijn.

 

Inschrijven Tentenkamp

De Jeugdcommissie en de Activiteitencommissie willen ook dit jaar op ons sportcomplex het tweedaagse Tentenkamp organiseren voor alle D-, E- en F-pupillen en wel op woensdag 24 en donderdag 25 mei. Het Tentenkamp kan alleen doorgaan bij voldoende inschrijvingen van zowel jeugdleden als vrijwilligers. We hopen daarom op grote belangstelling. Opgeven kan met behulp van het inschrijfformulier dat af te halen is in de Commissiekamer. De kosten bedragen €5,00 per kind, te betalen bij inlevering van het ingevulde inschrijfformulier. We slapen in tenten of, bij slecht weer, in de kleedkamers. Maar als je liever thuis slaapt, kan dat natuurlijk ook. Pas als het Tentenkamp definitief doorgaat, zal het precieze programma bekendgemaakt worden. Neem voor meer informatie contact op met de Jeugdcommissie: jeugd@vvpapendrecht.nl

 

Vrijwilliger van de Maand Claudia den Ouden

De Vrijwilliger van de Maand april is Claudia den Ouden – Broersma. Claudia loopt al aardig wat jaartjes rond op de club en is met name actief voor onze meisjes/vrouwenafdeling. Ze kwam jarenlang uit voor Vrouwen 1. De laatste jaren heeft ze de nodige meisjesgroepen begeleid en met veel succes. Zo werd ze eind 2015 najaarskampioen met MB1. Dat ze geliefd is blijkt wel uit het feit dat bij haar bruiloftsfeest op 1 juli 2016 ‘haar’ meiden in groten getale aanwezig waren. Dit seizoen staat de enthousiaste trainster samen met Irma Korver aan het hoofd van MO15-1 dat in de stand in de top drie staat. Al met al is Claudia een actief lid dat de titel van Vrijwilliger van de Maand dik verdiend heeft inclusief de bijbehorende bos bloemen van onze sponsor Ron’s Bloemen- & Kadosjop.

 

Toernooicommissie

Het einde van de competitie is in zicht. Sommige teams strijden nog voor het kampioenschap of om de nacompetitie te halen. Om het voetbalseizoen af te sluiten worden bij veel clubs toernooien georganiseerd, zo ook bij voetbalvereniging Papendrecht. Op twee zaterdagen, te weten 13 en 20 mei, zal het weer een drukte van belang zijn op de club. Vrijwel alle pupillenteams zullen verspreid over deze dagen een ochtend of een middag lekker tegen leeftijdsgenoten wedstrijdjes gaan voetballen. Op de website staat de lijst met alle toernooien  >>
De toernooicommissie, bestaande uit Nelie Sterrenburg, Yvonne van der Zande en Jeroen Lasschuit, zorgt ervoor dat vrijwel elke jeugdploeg aan één of twee toernooien kan deelnemen. De dames zorgen voor de organisatie van de thuistoernooien en Jeroen zoekt voor ieder team een uittoernooi. Samen hopen ze op een mooie afsluiting van het voetbalseizoen. Voor meer informatie kunt u met hen contact opnemen, bijvoorbeeld per e-mail: jeugd@vvpapendrecht.nl.

 

Druk bezochte Spring Break Party

Wat een weer was het zaterdag 8 april, een dag om van te genieten! Mensen die zich niet goed hadden ingesmeerd of voorbereid tegen de zon, zag je in de avond met verbrande gezichten rondlopen. Helaas speelde ons eerste gelijk, maar wel tegen de nummer 3. Zoals een wijs man ooit zei: ”Wij moeten nu alles zetten op het feit, dat we vanaf nu iedere wedstrijd moeten winnen”. De kantine was zelfs gesloten om het terras van VV Papendrecht, het Rood-Zwarte Plein, volledig te benutten. In het midden was zand neergelegd en er was zelfs een zwembadje voor de kinderen. De parasols waren uitgeklapt, de picknicktafels verspreid en de loungeset was buiten gezet. De drankjes werden buiten geschonken, mede dankzij een buitenbar, en Johan en Astrid maakten heerlijke broodjes hamburgers, braadworsten en broodjes bal. Het was een mooie en gezellige dag waarbij het mooie weer optimaal is benut. Wij hopen dat iedereen net zo genoten heeft als wij! Tot slot willen wij de bar- en keukenvrijwilligers ontzettend bedanken voor hun harde werken en inzet. Zonder hen zijn dit soort festiviteiten niet mogelijk!

 

Schoolvoetbal op dinsdag 25 april

Het schoolvoetbaltoernooi wordt dit jaar voor de 57e maal georganiseerd. Het toernooi, dat opnieuw bij VV Papendrecht plaatsvindt, wordt in zijn geheel afgewerkt op dinsdag 25 april 2017. Dit jaar wordt bij het basisonderwijs voor het eerst gespeeld in 5 afdelingen.

Afdeling A1: groep 1; 4 tegen 4 op het minipupillenveld.
Afdeling A2: groep 1 en 2; 7 tegen 7 op een half veld.
Afdeling B: groep 3 en 4; 7 tegen 7 op een half veld.
Afdeling C: groep 5 en 6; 7 tegen 7 op een half veld.
Afdeling D: groep 7 en 8; 11 tegen 11 op een heel veld.

Deze keer doen 40 teams van 9 scholen mee. In een ploeg kunnen zowel jongens als meisjes zitten. Er zijn geen aparte meisjesteams. Ongeveer 350 kinderen zullen op de velden van het Slobbengors aan het voetballen zijn. De kantine is de gehele dag geopend. Het is een gewone werkdag voor Fokker. Dat betekent dat het aantal beschikbare parkeerplaatsen beperkt zal zijn. Kom daarom bij voorkeur lopend of op de fiets, of laat de kinderen zoveel mogelijk met elkaar meerijden. Zet de fiets (op slot!) in de daarvoor bestemde fietsenstalling. Plaats geen fietsen voor het toegangshek. Dit moet vrij blijven voor de eventuele komst van hulpdiensten als politie, ambulance of brandweer.

 

VOG en vertrouwenspersoon

De sportwereld is de afgelopen tijd nogal negatief in het nieuws geweest met betrekking tot intimidaties, discriminaties en ongewenste intimiteiten. Niet de berichten waar we op zitten te wachten. Helemaal voorkomen is helaas niet mogelijk. Wel hebben we binnen onze vereniging een beleid om het zoveel mogelijk uit te sluiten. Zo moet iedereen die met jeugd of G-voetbal te maken heeft in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze verklaring wordt afgegeven door het Ministerie van Justitie en is voor leden van VV Papendrecht gratis aan te vragen. Meer informatie hierover staat op onze website  >>
Verder beschikt VV Papendrecht over een vertrouwenspersoon. Dat is Danielle Bouter (foto), kindercoach en eigenaar van Kinderpraktijk Papendrecht. Op het moment dat een probleem speelt met iets of iemand binnen de club en u er samen met de coördinator niet uitkomt, kan haar hulp ingeroepen worden. Ze zal een luisterend oor bieden en op zoek gaan naar een acceptabele oplossing. Het kan ook zijn dat er iets speelt in het leven van uw kind wat belangrijk is voor trainers en begeleiders om te weten. Mocht u het moeilijk vinden om bij hen uw verhaal te doen, dan kunt u haar vragen om hierbij te helpen. Ze zal de begeleiding adviseren zonder uw vertrouwen te schaden.

 

20e Weekbrief van seizoen 2016-2017  (5 april 2017)

De twintigste Weekbrief van het seizoen 2016-2017 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat naast vaste onderdelen als het wedstrijdprogramma voor de komende twee weken, wedstrijdverslagen en Pupil en Team van de Week, de volgende artikelen: ‘VV Papendrecht-Voetbalkrant 2017 is uit’, ‘Rabo ClubkasRun op 20 april’, ‘PapendrechtLegends op 7 april’, ‘Trainers gezocht voor jeugdkeepers en JO15-1’, ‘Zeer geslaagde Kinderbingo’ en ‘Dineren voor Duchenne enorm succes’. De Weekbrief komt tweewekelijks uit. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen. Op die pagina staan tevens artikelen over voetbalvereniging Papendrecht die in het Papendrechts Nieuwsblad verschenen zijn.

 

Trainers gezocht voor jeugdkeepers en JO15-1

VV Papendrecht is momenteel hard aan het werk om de technische staf voor de jeugdgroepen voor het komende seizoen in orde te maken. Voor veel ploegen zijn de begeleiders al vastgelegd, maar voor sommige groepen is dat nog niet het geval. Zo zijn we nog op zoek naar mensen die onze jeugdkeepers willen trainen en naar een trainer-coach voor JO15-1. Hebt u interesse om volgend seizoen de C1-junioren of een ander team te begeleiden, neem dan contact op met Jacco Hessing, Hoofd Jeugdopleidingen. Wilt u aan de slag met de jeugdkeepers, neem dan contact op met Technisch Coördinator Richard Lokenberg. E-mail: jeugd@vvpapendrecht.nl.

 

Dineren voor Duchenne goed voor 5600 euro!

Op zondag 2 april was het een drukte van belang in het clubhuis van de rood-zwarten. Maar liefst 83 gasten hadden zich aangemeld voor een viergangendiner. Iedere deelnemer had een plaats gekocht aan één van de fraai gedekte tafels en de opbrengst van de dag kwam ten goede aan het goede doel.

    

    

Voetbalvereniging Papendrecht steunt al jaren de Stichting On Wheels en de Stichting Duchenne Parent Project. De naam van Duchenne Parent Project prijkt sinds dit seizoen zelfs op de shirts van alle jeugdspelers. Om beide stichtingen nogmaals een (financieel) hart onder de riem te steken werd voor de tweede keer in successie Dineren voor Duchenne georganiseerd.

      

Het diner werd, samen met een aantal sponsors, geheel belangeloos verzorgd door vrijwilligers van onze club, met Chef Marc de Groen als belangrijkste man. Hij leefde zich helemaal uit in de keuken met een aantal culinaire hoogstandjes als resultaat. Voorafgaand aan het diner werd gezamenlijk op een groot scherm gekeken naar de topper Ajax-Feyenoord. Het diner werd muzikaal sfeervol omlijst door de muzikanten van House of Drums.

    

Aan het eind van de avond kon voorzitter Bram Blom beide Stichtingen een cheque van € 2.800,- overhandigen. Een geweldig resultaat van een geweldige avond!

    

    

 

Donderdagavond 20 april: Rabo ClubkasRun

Om elke vereniging een extra financiële meevaller te bezorgen organiseert Rabobank Drechtsteden ook in 2017 de jaarlijkse ClubkasRun, deze keer op donderdag 20 april bij AV Passaat / PKC, sportpark Oostpolder, Andoornlaan 38. Iedereen kan rondjes rennen of lopen en daarmee een extraatje verdienen voor de clubkas. Hoe werkt het?

– Je kunt alleen meedoen met een deelnameformulier met ons verenigingsnummer.
– Eén formulier per persoon.
– Met het formulier kan alleen geld verdiend worden als er minimaal 2 stempels op staan: een rode en een blauwe (2½ km).
– Aanvang 1e wedstrijd tot 15 jaar: 18.30 uur, deelnemers lopen maximaal 2 rondes, dus maximaal 2 rode en 2 blauwe stempels.
– Aanvang 2e wedstrijd vanaf 15 jaar: 19.30 uur, deelnemers lopen maximaal 4 rondes, dus maximaal 4 rode en 4 blauwe stempels.
– Vooraf inschrijven is niet nodig.

Het geld dat opgehaald wordt met de Rabo ClubkasRun is bestemd voor de jeugdafdeling van VV Papendrecht. Dus doe mee!

 

Rabo ClubkasRun op 20 april  (31 maart 2017)

De Rabo ClubkasRun is dit jaar op donderdagavond 20 april. Elke deelnemer ontvangt per ronde van ongeveer 2,5 km van de Rabobank € 1,50 voor de verenigingskas. Iedereen kan deelnemen, dus motiveer familie, buren, collega’s of vrienden om mee te doen. Je mag ook wandelen. Elke ronde dienen stempels verzameld te worden. Zonder stempels is de deelnemerskaart ongeldig. De jeugdloop voor kinderen onder 15 jaar gaat over maximaal 2 rondjes. De overige lopers kunnen maximaal 10 km afleggen. De trainingen gaan in principe niet door zodat je in teamverband kunt deelnemen. Sport, sponsoring en gezelligheid is het motto van de avond.

Start en finish: de atletiekbaan van AV Passaat, Sportpark Oostpolder, Andoornlaan 38.
Starttijd: lopers tot 15 jaar om 18.30 uur, lopers vanaf 15 jaar om 19.30 uur.

Het ingezamelde geld zal voornamelijk gebruikt worden voor de jeugd als activiteiten op de Slotdag en voor het tentenkamp. Dus help ons en loop mee!

 

PapendrechtLegends op 7 april

Op vrijdag 7 april komen de PapendrechtLegends weer in actie op het Slobbengors. VV Papendrecht biedt veteranen de mogelijkheid om lekker zeven tegen zeven te spelen op een half veld. Deelnemers dienen om 20 uur op ons sportcomplex aanwezig te zijn. Twee weken later wordt op sportpark Oostpolder gevoetbald. Ben je 35 jaar of ouder en wil je weer eens een leuk potje voetballen met leeftijdsgenoten? Meld je dan aan. Zowel individuen als teams kunnen zich opgeven. Voor inschrijving en informatie: ppdlegends@gmail.com.


Drechtstreek – Papendrecht tijdens het seizoen 1990-1991.
Van links naar rechts: Ed den Dunnen, Henk van Hemert, Geert de Boer en Arjan van Toor.

 

VV Papendrecht Sponsorcommissie

Onze voetbalvereniging heeft een Sponsorcommissie die de contacten met de sponsoren van VV Papendrecht onderhoudt. Daarnaast heeft de Sponsorcommissie als dofelstelling de brug te zijn tussen het (regionale) bedrijfsleven en VV Papendrecht. De commissie telt momenteel vier leden en is nog op zoek naar versterking!

Teus Baars (links op de foto) 
Teus Baars is de duizendpoot van de commissie. Zo is Teus Bestuurslid Commerciële Zaken en Communicatie, voetballer en sponsor van het befaamde Zaterdag 7, lid van de Technische Commissie èn hoofdsponsor van de club. Tussendoor weet Teus ook nog eens als eigenaar van NOSUCH zijn bedrijf te runnen.

Erwin Schuil (op de foto tweede van rechts)
Erwin Schuil is een kind van de club. Naast leider en voetballer van Zaterdag 7 is hij ook de voorzitter van de Sponsorcommissie. Bovendien is Erwin samen met Marco Kluver van Drechtstreek initiatiefnemer van PapendrechtLegends, het 7×7-voetbal voor 35-plussers. Erwin is het eerste aanspreekpunt van de Sponsorcommissie.

Roland Moesman (rechts op de foto)
Met zijn jarenlange ervaring als verkoopdirecteur kent Roland het klappen van de zweep. Net als Erwin ook al sinds zijn jonge jaren voetballend voor de club èn ook een vaste waarde van Zaterdag 7. Maakt wel meer speelminuten dan Erwin en is ook regelmatig aanvoerder.

Hans Jonker (op de foto tweede van links)
Ook Hans Jonker is op het Slobbengors opgegroeid. Net als de andere leden van de commissie speelt ook Hans in het 7evende, al is dit wel zijn laatste seizoen omdat het niet meer te combineren is met zijn twee voetballende kinderen en zijn bestuurlijke ambities bij de club. Met zijn eigen bedrijf TriCasa Vastgoed Beheer is Hans tevens sponsor van VV Papendrecht.

Het werven en onderhouden van sponsors is voor een club natuurlijk van levensbelang. Zo ook voor VV Papendrecht. Om onze huidige en toekomstige sponsoren zo goed mogelijk te kunnen bedienen is de Sponsorcommissie op zoek naar uitbreiding, bij voorkeur met een ondernemer met een netwerk in het (Papendrechtse) bedrijfsleven. Maar uiteraard kunnen ook andere enthousiaste vrijwilligers zich opgeven! Als u interesse heeft, kunt u terecht bij de bovengenoemde personen. Of mailt u ons op: sponsor@vvpapendrecht.nl.

 

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onbetaalbare krachten binnen een vereniging. Er zijn er velen die op allerlei vlakken hun bijdrage leveren aan de club. Of het nu is als kantinemedewerker, trainer, bestuurslid, leider, commissielid, werkploeglid, terreinknecht, schoonmaker, (assistent-)scheidsrechter, lid van de medische staf of wat dan ook, het zijn allemaal mensen die onze club een warm hart toedragen. Het zijn er echter nooit genoeg, hulp is altijd welkom. Iedereen heeft wel een talent of een professie die onze voetbalvereniging kan helpen om verder te komen. Wacht niet af tot er iemand je vraagt. Kom langs en meld je aan als vrijwilliger bij VV Papendrecht. Dit kan ook per e-mail:

Voorzitter Bram Blom:     voorzitter@vvpapendrecht.nl of
Secretaris Theo Wolters:  secretaris@vvpapendrecht.nl.

 

Spring Break Party op 8 april

De astronomische lente is begonnen. Dit heeft zich ook vertaald in het weer. Wij hopen dan ook dat in het tweede weekend van april al temperaturen worden bereikt van 20 graden. Het lijkt ons daarom een goed idee om met een leuk outdoorfeest officieel het terras van het Rood-Zwarte Plein te openen. Op zaterdag 8 april staan de nodige activiteiten op het programma. Uiteraard beginnen we om half 3 met ons eerste elftal naar de overwinning te schreeuwen tegen Hellevoetsluis in de belangrijke strijd tegen degradatie. Daarna zal buiten worden gebarbecued en getapt. De muziek zal buiten staan, loungestoelen staan klaar en naarmate de avond aanbreekt, worden de vuurkorven aangestoken. Een mooie en vooral gezellige zaterdag 8 april, daar gaan we op hopen.

Tot slot; mocht het weer ons in de steek laten, dan zullen we de Spring Break Party gewoon naar binnen verslepen. Hoe dan ook gaat het een gezellige dag worden.

 

Kledingwinkel VV Papendrecht

Ook dit seizoen is onze kledingwinkel, die gevestigd is in de kantine, weer wekelijks geopend. Iedere zaterdag bent u tussen 9 en 13 uur van harte welkom voor allerlei mooie spullen van VV Papendrecht. Loop eens binnen en zie ons ruime assortiment. Kijk ook eens naar de aanbiedingen of naar sportartikelen van onze kledingsponsor Beltona als kousen, trainingspakken (met of zonder naam), tassen (diverse types, zelfs een rugzak), shirts, broekjes, jassen, scheenbeschermers, keepershandschoenen en allerlei andere zaken. Of wat dacht u van leuke Papendrecht-artikelen zoals een paraplu, cap, horloge, handdoek, sjaal etc. Kom eens vrijblijvend langs.

Cadeautip: een mooi trainingspak met de naam van uw kind erop?

 

Zeer geslaagde Kinderbingo

Op vrijdag 24 maart werd in de kantine een Kinderbingo gehouden voor de D- en E-jeugd inclusief hun begeleiders. Rond 19 uur werd de avond geopend door presentatrice Marika van ’t Zant. Susan Verschuren zorgde voor de trekking van de balletjes. Isette Boudihi van het Activiteitenteam had heerlijke cakejes gemaakt. De hele kantine zat vol. Alle kids waren enthousiast én geconcentreerd. Tevens bleven veel ouders gezellig hangen aan de bar.

      

Er zijn veel prijzen gewonnen. Bij de hoofdprijs was er zelfs een dubbele bingo. Twee jeugdleden hadden een goede bingo. Het gevolg was een spannende loting met als inzet de hoofdprijs. De prachtige, grote Drone was uiteindelijk voor Dirk! Gelukkig was de tweede bingowinnares ook erg blij met het boek van Geronimo Stilton én het gezelschapsspel.

    

    

Veel vrijwilligers waren gekomen om te helpen: top! Voetbalvereniging Papendrecht wil haar dank uitspreken voor Intertoys Dordrecht Centrum voor de vele gesponsorde prijzen. En iedereen bedankt voor de gezellige avond!

    

      

 

VV Papendrecht-Voetbalkrant is uit!

De nieuwe editie van de VV Papendrecht-Voetbalkrant is per post door de gehele gemeente Papendrecht bezorgd. De krant is tot stand gebracht onder redactie van Edwin Schreurs, Dick Verschoor en Jan Willem de Man van de Communicatiecommissie en Erwin Schuil van de Sponsorcommissie en met medewerking van Peter Michielse, Lonneke Michielse, Pieter Bernaards en Erik de Bruin. Edwin Schreurs en Foto Schievink zijn verantwoordelijk voor de foto’s. Hoofdsponsor NOSUCH heeft gezorgd voor de vormgeving. De krant is gedrukt door ZPRESS Print en uitgegeven door ZPRESS Sport. In de VV Papendrecht-Voetbalkrant wordt uiteraard uitgebreid aandacht besteed aan onze club. In de krant staat onder meer dat nieuwe leden in het tweede jaar lidmaatschap één kwartaal contributie cadeau kunnen krijgen. Leden die een nieuw lid aanbrengen, kunnen een mooi cadeau tegemoetzien. Ook adverteerders hebben fraaie acties. Zo kunt u met een bon 50% korting krijgen op een product naar keuze van de kaasafdeling van Jumbo Westpolder Papendrecht en Jumbo Meentpassage Papendrecht. En bij Carrera Jeans Van de Voort krijgt u op vertoon van de VV Papendrecht-Voetbalkrant 10% korting op de gehele zomercollectie. Als u geen VV Papendrecht-Voetbalkrant heeft, kunt u deze afhalen op de club.

Wij wensen u veel leesplezier.

 

19e Weekbrief van seizoen 2016-2017  (22 maart 2017)

De negentiende Weekbrief van het seizoen 2016-2017 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat naast vaste onderdelen als het wedstrijdprogramma voor de komende twee weken, wedstrijdverslagen en Pupil en Team van de Week, de volgende artikelen: ‘VV Papendrecht Voetbalkrant 2017’, ‘Peter de Haan nieuwe hoofdtrainer’, ‘Spring Break Party op 8 april’, ‘VV Papendrecht Sponsorcommissie’, ‘Kinderbingo D- en E-jeugd op 24 maart’, ‘Vrijwilliger van de Maand Maikel Blom’, ‘Gezellige Vrijwilligersavond’ en ‘VOG en vertrouwenspersoon’. De Weekbrief komt tweewekelijks uit. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen. Op die pagina staan tevens artikelen over voetbalvereniging Papendrecht die in het Papendrechts Nieuwsblad verschenen zijn.

 

VV Papendrecht Voetbalkrant 2017

Leden van de Communicatiecommissie en de Sponsorcommissie hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe VV Papendrecht-Voetbalkrant. We bedanken Sportcentrum Physique, Aannemersbedrijf A. Blom en Zonen, Ysbrand de Haas Timmer- & Onderhoudsbedrijf, Theties HaarzaakPeter Kroon van WHAOW Natuursteen, Vlot Opleidingen, Kunstgrasdepot.eu, BENU Apotheek Westpolder, TriCasa Vastgoed Beheer, Woonwinkel Klop, Restaurant bistro wijnbar De Ertepeller, Carrera Jeans Van de Voort, SMG Allround BouwRestaurant De PepermolenRon’s Bloemen- & Kadosjop, Tapperij “Tijdloos”, AVH Computeronderhoud, Ceewood Productions, Voetreflexpraktijk Sylvia, RS-Sartoria, BBA Tattoo, Euromax Horeca-apparatuur, Melini Pizzeria & DönerVan Heeswijk Advies, Settlement Drechtsteden, Autobedrijf A&G Autoservice, Paul Tinselboer Design, Stukadoorsbedrijf Hennekes, Jumbo Westpolder Papendrecht, Jumbo Meentpassage Papendrecht en NOSUCH  voor het plaatsen van een advertentie in onze krant. De VV Papendrecht-Voetbalkrant wordt vóór het laatste weekend van maart per post door heel Papendrecht verspreid. Houd uw brievenbus in de gaten!

 

20 maart alleen trainen op veld 2 en 4

Als gevolg van de regen is op maandag 20 maart veld 6 afgekeurd voor trainingen. Op de XtraGrass-velden kan wel gevoetbald worden. De trainingen van de F-pupillen gaan gewoon door en worden verspreid over de velden 2 en 4.

 

18 en 19 maart enkele wedstrijden afgelast

Vanwege de flinke hoeveelheid regen die gevallen is, zijn op zaterdag 18 maart thuis de wedstrijden afgelast van Zaterdag 6, JO19-2, JO15-2, JO13-3, JO13-4, JO11-5 en JO11-6. Tevens is de uitwedstrijd van JO9-1 tegen Oranje Wit JO9-1 afgekeurd. Vooralsnog gaan de overige wedstrijden gewoon door. Neem voor de zekerheid contact op met je trainer of leider of kijk op de website naar het wedstrijdprogramma.
Op zondag 19 maart is de thuiswedstrijd van de Zondagveteranen afgelast.

 

Peter de Haan nieuwe hoofdtrainer

Peter de Haan is vanaf het seizoen 2017-2018 de nieuwe hoofdtrainer van VV Papendrecht. De ervaren trainer, die recent actief was bij onder meer VOC en TOGB, geeft ons de kans de gewenste vervolgstap maken. “We zijn als club enorm trots dat we erin geslaagd zijn zo’n succesvolle en ervaren trainer binnen te halen”, aldus hoofd technische zaken Joop Warner. “Peter heeft een schat aan ervaring, is communicatief sterk en heeft een duidelijk idee over het spel. Met hem denken we de juiste man te hebben aangetrokken om onze talentvolle groep en de aanstormende jeugd komend seizoen een duw in de juiste richting te kunnen geven.” Wij wensen Peter enorm veel succes!

    

      

 

Gezellige Vrijwilligersavond

VV Papendrecht heeft enkele honderden vrijwilligers die ervoor zorgen dat onze club draaiende gehouden wordt. Om hen te bedanken voor hun tomeloze inzet werd op vrijdag 17 maart de jaarlijkse Vrijwilligersavond gehouden. Al aan het begin van de avond was onze kantine flink vol.

    

Om kwart voor 7 opende Bram Blom middels een toespraak de feestavond officieel. Hij bedankte de vrijwilligers uitvoerig voor al hun inspanningen. Hij gaf aan dat onder leiding van chef-kok Marc de Groen weer allerlei lekkernijen bereid waren, waarna onze voorzitter het buffet voor geopend verklaarde.

    

De aanwezigen konden naast allerlei soorten drinken kiezen uit saté van kip, rundvlees of geit, patat, vele fraai opgemaakte salades, stukken stokbrood en bijlagen als kruidenboter, kroepoek, komkommer, tomaat, ei, mayonaise en pindasaus. De aanwezigen lieten het zich goed smaken. Na het eten bleef het nog lang gezellig. VV Papendrecht bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan het geslaagde festijn.

    

 

Jumbo Sportpunten uiterlijk dinsdag 21 maart inleveren

De afgelopen weken kreeg u als klant van de Papendrechtse Jumbo supermarkten Sportpunten als u daar voor € 10,- of meer aan boodschappen uitgaf. Als u nog Sportpunten hebt liggen, lever die dan uiterlijk dinsdag 21 maart in op de club, zodat de Sportpunten aan ons totaal kunnen worden toegevoegd. Hoe meer Sportpunten VV Papendrecht gespaard heeft, hoe meer geld we ontvangen van Jumbo om te besteden aan sportmaterialen. Alvast bedankt.

 

Vrijwilliger van de Maand Maikel Blom

Maikel Blom is een bekende verschijning op het Slobbengors. De 35-jarige oud-speler van Zaterdag 1 is vanaf zijn zesde levensjaar lid van VV Papendrecht. Maikel zet zich op veel gebieden in voor de club. Bij werkzaamheden op onze accommodatie is hij niet te beroerd om zijn handen uit te mouwen te steken. Zo heeft hij vorig jaar zomer zijn bijdrage geleverd aan het opknappen van het Rood-Zwarte Plein. Verder heeft hij de nodige jeugdteams begeleid. Vorig seizoen leidde hij E3 naar de titel. De kampioenenmaker is dit seizoen als trainer-coach betrokken bij twee ploegen die allebei bovenaan staan, namelijk JO11-1 en MO17-1. Tevens is hij met zijn bedrijf Nexus shirtsponsor van het meidenteam.

Vanwege al zijn inspanningen voor VV Papendrecht is Maikel Blom uitgeroepen tot Vrijwilliger van de Maand maart en heeft hij de bijbehorende bos bloemen ontvangen van onze sponsor Ron’s Bloemen- & Kadosjop. Bedankt voor je inzet Maikel. We hopen nog vele jaren op je te kunnen rekenen.

 

Kinderbingo voor D- en E-jeugd

Zin in een gezellig avondje uit? Het Activiteitenteam van VV Papendrecht organiseert op vrijdagavond 24 maart een Kinderbingo voor de D- en E-pupillen. Uiteraard zijn weer leuke prijzen te winnen waar iedereen blij van wordt met als klap op de vuurpijl een drone. Veel prijzen zijn beschikbaar gesteld door Intertoys Dordrecht Centrum. De kantine gaat open om 18.45 uur. De eerste bingoronde start om 19.00 uur. In totaal zullen vier rondes gespeeld worden inclusief de superronde waarin de hoofdprijs te winnen is. De Kinderbingo duurt tot ongeveer 21.00 uur.

De lootjes kosten € 0,50 per ronde. Voor de superronde waarbij de drone te winnen is, wordt € 2,00 gevraagd. Uiteraard zorgt het A-team voor een drankje en wat lekkers. Uit eerdere ervaringen weten we dat jeugdleden het leuk vinden om in teamverband te komen, samen met trainers en leiders. Het zou leuk zijn als teambegeleiders hiervoor zouden kunnen zorgen. Wij hopen jullie te zien op 24 maart!

 

Voorlichtingsavond nieuwe wedstrijdvormen pupillen

Zoals u in de media en op de mediakanalen van VV Papendrecht hebt kunnen lezen, begint de KNVB met het invoeren met nieuwe wedstrijdvormen voor pupillen, dat wil zeggen spelers onder 13 jaar. De voetbalbond doet dit volgens eigen zeggen om te kunnen blijven voldoen aan optimaal spelplezier en optimale ontwikkeling van jeugdvoetballers. De spelers onder 9 jaar beginnen ermee in het volgende seizoen, de oudere pupillen in het seizoen 2018-2019. Op dinsdag 14 maart komt een afgevaardigde van de KNVB uitleg geven over het vernieuwde pupillenvoetbal. Om 19.30 uur zijn trainers, leiders, ouders en overige belangstellenden van harte welkom in onze kantine.

 

Nieuwe opzet competitie

In het seizoen 2017-2018 komen er wijzigingen in de aanvang van de competitie. Om zoveel mogelijk rekening te houden met de verschillende zomervakanties heeft de KNVB gekozen voor een landelijke kalender. De competitie gaat hierdoor later beginnen en wel in de 4e week van september. De competitie wordt voorafgegaan door 3 bekerrondes in de eerste drie weken van september. Consequentie van het later beginnen van de competitie is dat deze ook later eindigt en wel in het laatste weekend van mei. Daarna moet nog de nacompetitie worden gespeeld. In de huidige opzet zou dit betekenen dat die zou kunnen doorlopen tot midden juni. Momenteel wordt gekeken of de nacompetitie in een andere vorm gegoten kan worden. Zodra de kalender definitief is, zullen we u verder informeren en hier ook de start van de trainingen op aanpassen.

 

8 maart alles afgelast, 9 maart alleen veld 2 en 4 bespeelbaar

Vanwege de grote hoeveelheid regen die op 8 maart gevallen is, zijn onze voetbalvelden op die woensdag onbespeelbaar. Alle trainingen zijn daarom afgelast, net als de thuiswedstrijd van JO19-1 voor de Dordt Centraal Jeugdbokaal. Op 9 maart zijn de natuurgrasvelden nog onbespeelbaar. Van de XtraGrass-velden kan wel gebruikgemaakt worden. Op die donderdagavond kan daarom alleen gevoetbald worden op de velden 2 en 4. Voor de pupillen die normaal trainen op veld 6, wordt een alternatief trainingsschema opgesteld zodat zij gewoon op één van de XtraGrass-velden kunnen ballen.

 

Achttiende Weekbrief van seizoen 2016-2017  (8 maart 2017)

De achtiende Weekbrief van het seizoen 2016-2017 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat naast vaste onderdelen als het wedstrijdprogramma voor de komende twee weken, wedstrijdverslagen en Team van de Week, de volgende artikelen: ‘Op handen zijnde wijzigingen in het bestuur’, ‘Papendrecht Legends weer van start’, ‘Lentebingo op 24 maart’, ‘Dineren voor Duchenne bij VV Papendrecht’, ‘Blijf Jumbo Sportpunten doneren, ‘Nieuwe biersoorten en prijzen vanaf maart’, ‘Wifi in onze kantine’, ‘Ted Verweij gehaktballenkampioen’, ‘Vrijwilligers’, ‘Nieuwe opzet competitie’ en ‘JO19-1 in de Dordt Centraal Jeugdbokaal’. De Weekbrief komt tweewekelijks uit. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen. Op die pagina staan tevens artikelen over voetbalvereniging Papendrecht die in het Papendrechts Nieuwsblad verschenen zijn.

 

Blijf Jumbo Sportpunten doneren

Jumbo Supermarkten geeft in totaal 8.500 euro weg aan Papendrechtse sportverenigingen. Tot en met dinsdag 14 maart ontvangt u als klant van Jumbo Westpolder Papendrecht en Jumbo Meentpassage Papendrecht bij elke besteding van € 10,- een Sportpunt met een code. U kunt de Sportpunten in de inzamelbox deponeren in de winkel of ze inleveren in de dropbox op de club. Over VV Papendrecht en de spaarpunten het volgende:

Onze missie
Het bieden van een verenigingssfeer waarin recreatief voetbal, verenigingsactiviteiten, sfeer en respect samengaan voor alle leden. Het is zaak om de vereniging voor jeugd aantrekkelijk te maken. Vanzelfsprekend betekent dat goed kader: goede trainers, goede leiders en een goede organisatie en goed materiaal. Dit materiaal kan onder andere via sponsoring worden verkregen. Via extra sponsoring streven we ook naar het organiseren en realiseren van extra jeugdactiviteiten.
Spaardoel 1: loopladder van 6 meter
Spaardoel 2: Voetbal Derby Star classic super light.
Spaardoel 3: Afbakenschijven hard inclusief houder.

Op dit moment heeft alleen Drechtstreek meer Sportpunten verzameld dan VV Papendrecht. Blijf daarom Sportpunten sparen en help ons voorbij Drechtstreek!

 

PapendrechtLegends weer van start

Aanstaande vrijdag is het weer zover: de eerste avond van de PapendrechtLegends van 2017! De 35-plussers gaan weer lekker zeven tegen zeven spelen op een half veld. Om 20 uur word je verwacht op het Slobbengors voor de eerste avond en de eerste derde helft van het seizoen! Houd alvast de volgende vrijdagavonden vrij in je agenda:

– 10 maart en 7 april op het Slobbengors.
– 24 maart en 21 april op sportpark Oostpolder.

Ben je 35 jaar of ouder en wil je weer eens lekker voetballen tegen leeftijdsgenoten, maar heb je geen eigen team? Meld je gewoon aan, er is plek voor iedereen! Uiteraard kunnen ook volledige ploegen zich opgeven. Voor inschrijving en informatie: ppdlegends@gmail.com.

 

Ted Verweij gehaktballenkampioen!

Onze vrijwilliger Ted Verweij, leider en grensrechter bij Vrouwen 1 en vroeger speler en grensrechter van de Zondagveteranen, maakte naam door het geheel belangeloos braden en verkopen van Broodjes Bal tijdens de Robin Matena Bokaal. De ‘ballen van Ted’ werden daarmee een begrip. Op zaterdag 4 maart maakten ook de inwoners van het zuiden des lands kennis met dit fenomeen toen ons aller Ted het open West-Brabants Oma’s Gehaktballen Kampioenschap op zijn naam wist te schrijven. In een sterk deelnemersveld, waaronder de vroeger van televisie bekende slager Sjef Hendrikx uit Zundert en Rob Geus zelf, wist Ted met zijn ballen de hoofdprijs binnen te halen. Volgens de jury met een “goed op kleur en smaak zijnde bal, gewoon lekker”.

De door Ted meegebrachte, tienkoppige supportersschare was door het dolle heen, net als Ted zelf, en vierde de triomf uitgebreid, de Brabanders in vertwijfeling achterlatend. In café Het Wapen van Roosendaal bleef het nog lang onrustig en gezellig. Ted ging uiteraard weg met de hoofdprijs, een prachtige, massieve pan van Le Creuset, en een dieffenbachia, door Gerrit Schutte persoonlijk uitgezocht.

      

 

4 maart uitwedstrijden bij Pelikaan afgelast, rest gaat door

Op zaterdag 4 maart zijn de uitwedstrijden van Papendrecht 5 en JO7-2 bij Pelikaan afgelast. Alle overige voetbalduels gaan gewoon door.

 

Op handen zijnde wijzigingen in het bestuur

Op de Algemene LedenVergadering (ALV) van 21 november 2016 hebben voorzitter Bram Blom en vicevoorzitter Peter Michielse aangegeven aan hun laatste seizoen als bestuurslid bezig te zijn. Bram Blom heeft er dan in totaal 24 jaar als bestuurslid op zitten, waarvan 13 jaar als voorzitter, en Peter Michielse in totaal 9 jaar, verdeeld over de perioden 1991-1995 en 2012-2017. De vereniging heeft op zeker moment behoefte aan vers bloed en het bestuur heeft daarom dan ook kandidaten voor een bestuurslidmaatschap opgeroepen zich te melden. Reeds kort na de ALV heeft ons lid Hans Jonker zich gemeld bij het bestuur met de ambitie te willen onderzoeken of het voorzitterschap iets voor hem zou kunnen zijn. Na een gesprek heeft het bestuur Hans daarop aangeboden om vanaf januari mee te draaien en zo alle kanten van een eventueel voorzitterschap te proeven en te kunnen beoordelen. Uiteraard is het aan de leden om tijdens de volgende – of indien nodig een eerder ingelaste bijzondere – ALV te bepalen of de eventuele kandidatuur van Hans ook hen bevalt. De eerste indrukken binnen het bestuur zijn in ieder geval goed en er is wederzijds vertrouwen.

Het Bestuur

 

Wel trainen op 2 maart, maar niet op veld 6

Door de grote hoeveelheid neerslag die sinds woensdagavond 1 maart gevallen is, is trainen op veld 6 op 2 maart niet mogelijk. Op de velden 2 en 4 kan wel gevoetbald worden. Voor de pupillen die normaal op donderdagavond op veld 6 actief zijn, wordt een alternatief trainingsschema opgesteld zodat zij gewoon op één van de XtraGrass-velden kunnen trainen.

 

Dineren voor Duchenne bij VV Papendrecht

Op zondag 2 april organiseert voetbalvereniging Papendrecht Dineren voor Duchenne 2. Vorig jaar werd het 20-jarig jubileum van de Robin Matena Bokaal gevierd middels een diner en was Dineren voor Duchenne (DvD) een feit. Dit jaar is de 2e editie van hopelijk een nieuwe traditie. Voetbalvereniging Papendrecht steunt al jaren de Stichting On Wheels en het Duchenne Parent Project. De naam van Duchenne Parent Project prijkt zelfs sinds dit seizoen op de shirts van alle jeugdspelers. Om beide stichtingen nogmaals een (financieel) hart onder de riem te steken staat nu DvD 2 op het programma. Locatie is dit jaar de kantine van VV Papendrecht. Behalve de nieuwe locatie is ook een nieuwe chef-kok aangesteld. Marc de Groen is bereid gevonden om zich geheel belangeloos uit te leven in de keuken met een aantal culinaire hoogstandjes als resultaat. De gasten krijgen een majestueus driegangendiner voorgeschoteld met daarbij 5 consumpties (bier, wijn, fris). Aanvang van het diner is 17.30 uur. De kantine is vanaf 14.00 uur geopend in verband met de topper Ajax-Feyenoord, die rechtstreeks op een groot scherm bekeken kan worden. Voor en na het diner zijn de consumpties voor eigen rekening en kosten €2,- per stuk. Een deel van deze opbrengst gaat ook naar het goede doel. Om de feestvreugde helemaal compleet te maken wordt ook nog gezorgd voor livemuziek, zodat de voetjes van de vloer kunnen. Het totaalpakket van voetbal kijken, vorstelijk dineren en livemuziek wordt u aangeboden voor minimaal €45,- per persoon. Dit bedrag moet vóór eind maart op onderstaand rekeningnummer overgemaakt zijn. Reageer snel, want vol = vol. Bij aanmelding ook aangeven of de voorkeur uitgaat naar een vegetarische smulpartij of dat rekening gehouden dient te worden met een allergie.

Hartelijke groeten, mede namens chef Marc,
Wim   06-11334864

NL 27 INGB 0005325707 ten name van W. Erkelens onder vermelding van DvD2

P.S. Mocht je niet mee kunnen of willen dineren, dan is het altijd mogelijk om een donatie voor het goede doel te doen. De jongens met Duchenne zijn er heel erg blij mee.

U kunt de informatie ook hier downloaden  >>

 

Wifi in onze kantine  (28 februari)

Vanaf heden beschikt VV Papendrecht in de kantine over een wifihotspot van de KPN. Dat betekent dat iedereen daar voortaan draadloos en gratis het internet op kan. We hopen dat menigeen van de uitbreiding van de service aan onze leden en gasten gebruik zal maken.

 

Trainingen afgelast op 27 februari

Het KNMI heeft voor 27 februari tot halverwege de avond Code Geel afgekondigd vanwege buien die gepaard gaan met onweer, hagel en zware windstoten. Buitenactiviteiten kunnen er hinder van ondervinden. Opgeroepen wordt om open water en open gebied te mijden en niet te schuilen onder bomen. Om die reden zijn de trainingen voor maandagavond afgelast.

 

Nieuwe biersoorten en prijzen vanaf 1 maart

Zoals velen van jullie ongetwijfeld hebben gemerkt of gehoord, is VV Papendrecht recentelijk van brouwer veranderd. Heineken is verruild voor AB InBev. Onlangs zijn de eerste biertjes Hertog Jan getapt. Vanaf 1 maart gaan we met het tankbier over van Heineken op Jupiler en zullen de Heineken-zuilen vervangen zijn door Jupiler-zuilen. Aangezien de glazen van Jupiler en Hertog Jan bijna 15% meer inhoud hebben dan Heineken-glazen, namelijk 0,25 liter tegenover voorheen 0,22 liter, zijn de prijzen vanaf 1 maart aangepast. Jupiler (0,25 liter) kost € 1,70 en Hertog Jan (0,25 liter) € 1,85.

Het bestuur

 

Liza van der Most terug bij Oranje

Liza van der Most is voor het eerst sinds ruim twee jaar weer uitgenodigd voor de Nederlandse vrouwenploeg. De 23-jarige speelster van Ajax, koploper in de Eredivisie Vrouwen, begon met voetballen bij de jeugd van onze club, waar ze tot en met de D-pupillen in jongensteams speelde. Liza neemt begin maart met de OranjeLeeuwinnen deel aan het toernooi om de Algarve Cup. In Portugal zijn China, Australië en Zweden de tegenstanders. VV Papendrecht wenst Liza veel succes en hoopt dat ze zich in de selectie kan spelen die komende zomer een gooi gaat doen naar de titel tijdens het Europees Kampioenschap in eigen land.

 

22 en 23 februari alles afgelast

Vanwege de overvloedige regenval zijn voor woensdag 22 februari alle trainingen afgelast. Ook de oefenwedstrijd die Papendrecht JO19-1 op het Slobbengors zou spelen tegen SC Feyenoord (AV) JO19-1, gaat niet door. Voor donderdagavond 23 februari heeft het KNMI Code Oranje afgekondigd vanwege een westerstorm die, behalve voor regen, zorgt voor zware windstoten die gevaar kunnen opleveren. Om die reden zijn alle trainingen afgelast. De kantine is overigens gewoon geopend vanaf 20.30 uur.

 

Zeventiende Weekbrief van seizoen 2016-2017  (22 februari)

De zeventiende Weekbrief van het seizoen 2016-2017 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat naast vaste onderdelen als het wedstrijdprogramma voor de komende twee weken, wedstrijdverslagen en Pupil en Team van de Week, de volgende artikelen: ‘Mark Weel vertrekt per direct’, ‘Vrijwilligersavond op 17 maart’, ‘Nieuwsbrief 5 is uit’, ‘Win extra Sportpunten Jumboactie’, ‘VVP-leden weten weer een goed feestje te bouwen’, ‘VV Papendrecht bij het Sportgala’, ‘Nieuwe trainer Zaterdag 2’, ‘Aanleg Park Slobbengors’, ‘Wedstrijdbal sponsoren’, ‘Liza van der Most terug bij Oranje’ en ‘Tussenstand Voetballer van het Jaar’. De Weekbrief komt tweewekelijks uit. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen. Op die pagina staan tevens artikelen over voetbalvereniging Papendrecht die in het Papendrechts Nieuwsblad verschenen zijn.

 

Vrijwilligersavond op 17 maart

De vele vrijwilligers van VV Papendrecht zorgen ervoor dat alles bij onze club op rolletjes loopt. Om hen te bedanken voor hun inzet wordt ook dit jaar op ons sportcomplex een Vrijwilligersavond georganiseerd met een hapje en een drankje. Deze keer is het bijeenzijn op vrijdag 17 maart. Op de gezellige Saté-avond zijn ook de partners van de VVP-vrijwilligers van harte welkom. De deuren van de kantine gaan om 18 uur open. Vanaf 18.30 uur begint de Vrijwilligersavond.

We proberen elke VVP-vrijwilliger persoonlijk uit te nodigen, maar mocht u als VVP-vrijwilliger nog niet benaderd zijn en het samenzijn graag willen bijwonen, dan kunt u zich opgeven in de Commissiekamer of via: websitevoetbal@vvpapendrecht.nl.

 

Mark Weel vertrekt per direct

Het bestuur van voetbalvereniging Papendrecht heeft zich gedwongen gevoeld per direct afscheid te nemen van hoofdtrainer Mark Weel. Dat heeft niets te maken met de huidige mindere prestaties van het eerste elftal. Het heeft wel te maken met het feit dat Weel, ondanks mondelinge afspraken met het bestuur voor volgend seizoen en vastgelegde bevestigingen daarover per e-mail, besloten heeft om met ingang van het volgende seizoen in dienst te treden van VOC. Daar komt nog eens bij dat Weel hierover het bestuur pas heeft ingelicht nadat spelersgroep, begeleiding en sommige toeschouwers al op de hoogte waren. Het vertrouwen dat het bestuur tot dusver steeds in Mark Weel uitgesproken had, is door de handelswijze van de trainer volledig verdwenen. Ondanks gemaakte afspraken met onze club, toch met een andere vereniging in zee gaan, en vervolgens niet eerst daarover in gesprek gaan met de werkgever (i.c. het bestuur) is onaanvaardbaar, en heeft tot deze beslissing geleid. In overleg is met assistent-trainer Vincent de Klerk afgesproken dat hij het lopende seizoen als hoofdtrainer afmaakt. Uiteraard wensen wij hem en het eerste elftal veel succes toe bij het strijden voor lijfsbehoud in de tweede klasse.

Het Bestuur

 

VVP-Leden weten weer een goed feestje te bouwen

Het blijft toch altijd weer gezellig. Ondanks de tegenvallende resultaten van het eerste mocht dit op zaterdag 18 februari de pret niet drukken. Spelers, supporters, vrijwilligers en andere aanwezigen bouwden weer een spetterend feest met elkaar. Met de hits uit de jaren 90 en 00 knallend uit de speakers die gedraaid werden door DJ Karsten, maakte eenieder onder een hapje en een drankje het goed gezellig met elkaar. Zo gezellig dat om 22 uur (het feest zou eigenlijk tot 21 uur duren) de mensen door het kantinepersoneel langzaam maar zeker vriendelijk verzocht werden om het feestje ergens anders voort te zetten. De karaoke-apparatuur werd niet door iedereen gebruikt, maar diegenen die het deden, waaronder onze eigen voorzitter Bram Blom, brachten veel hilarische momenten voort. Verder was er ook een uitgebreide wijnproeverij waarbij zeker 40 tot 50 mensen hun favoriete wijn hebben ingevuld. Het was leuk dat behoorlijk wat mensen de wijnen met enthousiasme hebben geproefd en hun voorkeur ingevuld. Zo snel wordt mogelijk een selectie gemaakt van wijnen die de vereniging voortaan gaan schenken. Tot slot nog een grote dank aan de (bar-)vrijwilligers die het feest weer hebben mogelijk gemaakt, maar ook bijvoorbeeld op de late zaterdagavond, zondag en maandag de kantine weer hebben opgeruimd en schoongemaakt. Zonder hen zouden dit soort feesten niet georganiseerd kunnen worden, bedankt!

 

Win extra Sportpunten Jumboactie

Eerder hebben we een oproep gedaan om onze voetbalvereniging te helpen door in het kader van de actie Sparen voor je Sportvereniging bij de Papendrechtse Jumbo supermarkten Sportpunten te verzamelen. U kunt extra Sportpunten verdienen door een foto met clubleden te maken waarop te zien is dat jullie van VV Papendrecht zijn. Wees creatief en verdien daarmee 25 punten. Plaats de foto op de Facebook-pagina van Jumbo Meentpassage Papendrecht en laat deze zoveel mogelijk liken en daarbij natuurlijk ook even aan de likers melden dat ze Jumbo Meentpassage Papendrecht ook liken. Succes!!

 

Wedstrijdbal sponsoren

Bij alle thuiswedstrijden van ons eerste elftal bestaat de mogelijkheid om de wedstrijdbal te sponsoren. De Pupil van de Week heeft de eer om even voor aanvang van het voetbalduel bij de opkomst van de beide elftallen de bal het veld op te dragen. Bent u geïnteresseerd om onze club te steunen door uw naam te verbinden aan de wedstrijd en de bijbehorende bal, dan kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie: sponsor@vvpapendrecht.nl.

 

VV Papendrecht bij het Sportgala

Woensdag 15 februari werd het Sportgala Papendrecht gehouden in theater De Willem. Naast de categorieën Sportman, Sportvrouw en Sportploeg van het Jaar waren er de categorieën Sporttalent en Sporttalentploeg. Ook werd een aanmoedigingsprijs uitgereikt en werden vrijwilligers in het zonnetje gezet. Als eerste van VV Papendrecht mocht het G-team het podium op. De groep ontving de aanmoedigingsprijs. Alle voetballers, inmiddels zo’n 18, ontvingen een medaille. Trots verlieten de aanwezige G-spelers het podium. Vervolgens was het de beurt aan de vrijwilligers. Onze club had Mariska van ’t Zant en Patrick Benjamins aangemeld. Beiden mogen zich Vrijwilliger van het Jaar noemen. Ze kregen de daarbij behorende versierselen van de burgemeester uitgereikt. Ook zij verlieten vol trots het podium. Als laatste van VV Papendrecht mochten de spelers van C1 van het seizoen 2015-2016 op het podium komen. Zij streden met Flits-meisjes C1 (volleybal) en Top-meisjes 11-17 jaar (tennis) om de prijs Sporttalentploeg van 2016. De prijs ging naar de tennismeisjes. C1 werd verdienstelijk 2e. Een prachtig sportgala was voorbij, een mooie avond voor alle sporters. VV Papendrecht feliciteert alle winnaars in de diverse categorieën.

(Foto: Dirk Werkman)

 

Vrijwilliger van de Maand Thomas van der Kaap

Thomas van der Kaap is de Vrijwilliger van de Maand februari. Thomas is al meer dan 26 jaar lid van VV Papendrecht en heeft de hele jeugd doorlopen. De oud-speler van Zaterdag 1 heeft vele functies gehad binnen onze club, voornamelijk bij de jeugdafdeling. Dit seizoen is hij leider, verslaggever en fotograaf van JO11-1, waar zijn zoon Jelte op het doel staat. Daarnaast is Thomas assistent-trainer bij MO17-1. Zijn jarenlange inzet voor onze voetbalvereniging is beloond met een prachtige bos bloemen van onze sponsor Ron’s Bloemen- & Kadosjop.

 

Aanleg Park Slobbengors

VV Papendrecht heeft wederom met de gemeente overlegd met betrekking tot de werkzaamheden op het Slobbengors. De rood-witte linten hebben weliswaar een waarschuwende werking, maar bleken niet afdoende te zijn. Daarom zijn zowel tussen de sloot en de velden 2, 3 en 4 alsmede tussen de vijver en veld 6 bouwhekken geplaatst.

    

    

Voor de ballen die toch nog in het water belanden, zijn inmiddels nieuwe ‘ballenhengels’ in de maak. Verder worden ideeën ontwikkeld voor een goede afscherming zodra het parkje klaar is.

    

Onderstaande schets geeft een idee hoe het Slobbengors er op termijn gaat uitzien.

 

Nieuwsbrief 5 is uit

De vijfde Nieuwsbrief van VV Papendrecht is verschenen. Deze staat in het teken van het trainingskamp aan de Spaanse kust van Papendrecht 1. Daarnaast bevat Nieuwsbrief 5 de nodige nieuwsberichten, bijvoorbeeld over het Kledingplan, uitgevoerde werkzaamheden, jubilarissen en de Werkploeg. VV Papendrecht geeft minstens tweemaal per jaar publicaties uit voor het grote publiek in de vorm van de VV Papendrecht-Voetbalkrant, het tijdschrift De Rode V en/of de Nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina ‘Nieuwsbrief, Krant, Glossy‘ te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen. Vanaf die pagina kunt u tevens verschenen publicaties inzien en downloaden.

 

11 en 12 februari alles afgelast, kantine zaterdagmiddag geopend

De KNVB heeft vanwege de veldcondities alle officiële wedstrijden van het district West II voor het tweede weekend van februari afgelast alsmede die van het district Zuid I in de B-categorie. Ook de duels van de ploegen uit de A-categorie zijn afgekeurd. De kantine is overigens zaterdagmiddag 11 februari gewoon geopend vanaf half 2.
Let op: het KNMI heeft voor zaterdag code geel afgegeven vanwege mogelijke gladheid door lichte sneeuwval of bevriezing van natte weggedeeltes. Wees dus voorzichtig als u naar het Slobbengors komt.

 

Help VV Papendrecht met Jumbo Sportpunten

Tot en met dinsdag 14 maart 2017 kan bij Jumbo Supermarkten gespaard worden voor sportverenigingen. Ook VV Papendrecht doet mee met deze actie. Samen met je familie, vrienden en teamgenoten kan je als klant van Jumbo sparen voor sportartikelen en ander relevant materiaal, zoals trainingspionnen, doelen, ballen of zelfs speeltoestellen.

Hoe werkt de actie?
Voor de actie ‘Sparen voor je Sportvereniging’ stelt Jumbo onder de deelnemende sportverenigingen in de regio een te verdelen budget beschikbaar. Aan het einde van de actie wordt het beschikbare budget over alle deelnemende sportverenigingen verdeeld op basis van het aantal ontvangen sportpunten. Iedere sportvereniging krijgt dan een cheque uitgereikt waarmee aankopen (zonder of met bijbetaling) kunnen worden gedaan uit een grote selectie (sport)artikelen van gerenommeerde leveranciers.

Hoe kan jij VV Papendrecht helpen?
Tijdens de actieperiode ontvang je als klant van Jumbo Westpolder Papendrecht en Jumbo Meentpassage Papendrecht bij elke besteding van € 10,- een Sportpunt met een code. Je kan eenvoudig de punten in de inzamelbox in de winkel deponeren, maar je kan jouw gespaarde Sportpunten ook inleveren bij ons op de vereniging. Bij de ingang van de kantine staat een dropbox waarin je ze kunt achterlaten. Hoe meer punten we verzamelen, hoe meer er kan worden besteed aan sportartikelen en ander relevant materiaal.

Alvast bedankt voor jullie bijdrage!

 

KNVB drukt wijzigingen jeugdvoetbal door

Ondanks grote weerstand van verenigingen en diverse gerenommeerde trainers gaat de KNVB wijzigingen in het pupillenvoetbal doorvoeren. In de media is hier al volop aandacht aan geschonken. Ook wij hebben in bijeenkomsten en enquêtes aangegeven het niet eens te zijn met de wijzigingen en de huidige opzet te willen handhaven. Met ingang van het volgende seizoen wordt in het amateurvoetbal gestart met de nieuwe wedstrijdvormen. Het advies is kinderen Onder de 6 jaar 2 tegen 2 te laten spelen en die Onder de 7 jaar 4 tegen 4. Volgens de plannen gaan de pupillen Onder 8 en Onder 9 jaar partijtjes van 6 tegen 6 spelen op een kwart veld. Komende weken moet duidelijk worden welke wijzigingen er komend seizoen gaan plaatsvinden en wat de impact hiervan is.

 

Zestiende Weekbrief van seizoen 2016-2017  (8 februari)

De zestiende Weekbrief van het seizoen 2016-2017 is verschenen. Deze bevat naast vaste onderdelen als het wedstrijdprogramma voor de komende twee weken, wedstrijdverslagen en Pupil en Team van de Week, de volgende artikelen: ’90’s & 00’s Karaoke-Feest’, ‘Vrijwilliger van de Maand Thomas van der Kaap’, ‘Help VV Papendrecht met Jumbo Sportpunten’, ‘Trainer voor Zaterdag 2 gezocht’, ‘Complimenten onderhoudsploeg’, ‘Waterpartijen Park Slobbengors’, ‘Europees kampioenschap vrouwen’, ‘KNVB drukt wijzigingen jeugdvoetbal door’ en ‘BOB Wintercampagne’.

We ondervinden momenteel helaas problemen met het versturen van de Weekbrief. Deze is daarom voorlopig alleen te bekijken via uw browser  >>
Zodra de problemen verholpen zijn, wordt de Weekbrief alsnog per e-mail verzonden.

Update: de problemen zijn verholpen, de Weekbrief is naar de abonnees verstuurd.

De Weekbrief komt tweewekelijks uit. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen. Op die pagina staan tevens artikelen over voetbalvereniging Papendrecht die in het Papendrechts Nieuwsblad verschenen zijn.

 

Waterpartijen Park Slobbengors

Momenteel wordt op het Slobbengors hard gewerkt aan de aanleg van een park dat op de plaats komt van het voormalige veld 5 en het pupillenveld. Dit parkje wordt voorzien van de nodige waterpartijen.

    

Enkele van deze waterpartijen liggen zeer dicht bij onze velden 2, 3, 4 en 6 en zijn nog dusdanig open dat daar afgezwaaide ballen in terecht kunnen komen. Een ongewenste situatie die bovendien het nodige gevaar op kan leveren. Wij zijn in gesprek met de gemeente om hiervoor met spoed afdoende maatregelen te treffen.

    

    

 

Team van de Week: De Werkploeg

In de rubriek ‘Team van de Week’ wordt een groep van VV Papendrecht in de spotlights geplaatst zodat het grote publiek kennis kan maken met de verschillende ploegen van onze club.
Deze keer geen voetbalelftal als Team van de Week, maar de Werkploeg. Een belangrijk team van onze voetbalvereniging, dat onder leiding van Erevoorzitter Ad Matena al jarenlang op het hoogste niveau presteert en uit vele sterren bestaat. Het is lastig om namen te noemen, want voordat je het weet vergeet je een belangrijke pion. Het aantal projecten dat zij hebben uitgevoerd in de loop der jaren, is niet meer te tellen. Vrijwel dagelijks zijn ze op het Slobbengors in de weer om onderhoud te plegen en hun bijdrage te leveren aan allerlei projecten. Of het nu gaat om de bouw, af-, verbouw of renovatie van onze panden, het aanbrengen van nieuwe stoeltjes op de tribune, het plaatsen van toestellen in ons speeltuintje, het opknappen van ruimtes in onze gebouwen, het verven van het worstenhok en andere objecten, het herinrichten van het Rood-Zwarte Plein, het uitvoeren van schoonmaakklussen, werkzaamheden met betrekking tot elektra, de douches of reclameborden, de Werkploeg geeft altijd acte de présence. De Werkploeg is derhalve een onmisbaar team dat door hun prestaties onze accommodatie op het gewenste niveau houdt. De onderhoudsploeg kan uiteraard altijd nieuwe mensen gebruiken. Hebt u ook interesse om toe te treden tot deze elitetroep? Neem dan contact met ons op, bijvoorbeeld per e-mail: websitevoetbal@vvpapendrecht.nl

 

Bert Duthler

Bert Duthler, voormalig eerste-elftalspeler en al jaren actief binnen onze vereniging als hersteltrainer bij het eerste en tweede elftal, kampt reeds geruime tijd met hartproblemen. Op dit moment herstelt hij in het Erasmus MC van een zware operatie, waarin hij ter overbrugging van de periode naar een donorhart een zogenaamd steunhart heeft gekregen. Dit is een pomp die het eigen hart ondersteunt bij het rondpompen van bloed door het lichaam. Het herstel gaat langzaam, dus Bert zal nog wel enige tijd in het ziekenhuis moeten blijven. Bert laat weten zeer dankbaar te zijn voor alle blijken van steun die hij vanuit onze vereniging ontvangt. Via Mark Kalishoek blijven wij op de hoogte van de ontwikkelingen bij Bert, waarvoor onze dank. Op bezoek gaan is beperkt en wordt door Berts vrouw gereguleerd, maar kaartjes ter attentie van hem worden zeer op prijs gesteld.
Adresgegevens: Bert Duthler, Erasmus MC, Thoraxcentrum, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.
Uiteraard wensen wij Bert en zijn gezin alle sterkte en herstel toe.

Het bestuur

 

Zaterdag 8 afgelast, rest gaat door

Vanwege de regen is de thuiswedstrijd van Zaterdag 8 tegen Sliedrecht 10, die op zaterdag 4 februari om 14.30 uur op het programma stond, afgelast. Alle overige wedstrijden gaan gewoon door.

 

BOB Wintercampagne

Enige tijd terug is de BOB Wintercampagne van start gegaan. Doel ervan is automobilisten te stimuleren op een zo vroeg mogelijk moment aan hun directe sociale omgeving op de alcohollocatie kenbaar te maken dat ze Bob zijn. Dit schept duidelijkheid over het voornemen van Bob om geen alcohol te drinken en na afloop veilig naar huis te rijden. En van groot belang, want bij bijna een kwart van de verkeersongevallen met ernstige slachtoffers is drank in het spel. Alcohol zorgt ervoor dat je slechter ziet. Rood licht wordt minder duidelijk en het blikveld wordt kleiner (tunnelzicht). Je gaat ook trager reageren. Door alcohol denk je vaak dat je alles perfect onder controle hebt, terwijl dat in werkelijkheid juist niet zo is. In het verkeer zijn dat soort beperkingen levensgevaarlijk.

De centrale boodschap van de campagne luidt ook deze keer: “Ben je BOB zeg het Hardop”.

 

90’s & 00’s Feest

Langzaam maar zeker ontwaakt iedereen uit zijn winterslaap, ook wel de winterstop genoemd. Als we de weerberichten mogen geloven, zijn de vorstdagen achter de rug en dat betekent dat we eindelijk kunnen beginnen met de tweede seizoenshelft. Dat betekent ook direct de aankondiging van het eerste feest in 2017. Het nieuwe VV Papendrecht-feest gaat plaatsvinden op zaterdag 18 februari. Op die dag speelt Papendrecht 1 om 14.30 uur tegen Nieuwenhoorn 1. Daarna kunnen we losbarsten met een heuse 90’s & 00’s Party! Terug naar steengoede of juist superfoute nostalgische muziek, waar eenieder op los kan gaan. Onze huis-DJ Karsten zal het feest begeleiden, maar hij gaat dit keer hulp krijgen van jullie. Want iedereen kan zijn of haar zangtalenten tonen. Dit is mogelijk doordat we een prachtige Karaoke-machine hebben geregeld waar alle liedjes ingezet en meegezongen kunnen worden. Dus kom zaterdag 18 februari eerst naar de wedstrijd van ons eerste elftal en daarna naar de kantine voor het 90’s & 00’s Karaoke-Feest!

 

Complimenten onderhoudsploeg

De afgelopen periode is er weer hard gewerkt op het Slobbengors. De gemeente heeft de ballenvanger achter het doel van het hoofdveld aan de kant van veld 2 die vorig jaar na een najaarsstorm was omgevallen, weer overeind gezet.

    

Verder is de plaatsing van de nieuwe omheining om het hoofdveld afgerond. Ondanks het koude weer heeft de werkploeg daarna de reclameborden op hun plek gehangen. Dat was nog een hele klus, aangezien de huidige reclameborden te dik zijn voor het nieuwe bevestigingssysteem. Daarom moest van elk reclamebord de onder- en bovenkant middels frezen dunner gemaakt worden, voordat ze in het hekwerk gezet konden worden.

    

    

De onderhoudsploeg heeft nog een groot karwei geklaard en wel de nodige werkzaamheden in ons kleedkamercomplex. Zo is de warmwatervoorziening gerepareerd. Door aanpassingen en het trekken van nieuwe leidingen moet het probleem van koud douchewater zijn opgelost.
VV Papendrecht bedankt de onderhoudsploeg voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

 

Europees kampioenschap vrouwen  (31 januari 2017)

Zoals onze voorzitter Bram Blom in zijn Nieuwjaarstoespraak heeft medegedeeld, is het Slobbengors kandidaat als trainingsaccommodatie voor het Europees kampioenschap vrouwen dat in juli in Nederland wordt gehouden. Ons voetbalcomplex is hiervoor zowel door de KNVB als door de UEFA goedgekeurd. Helaas heeft op dit moment geen van de deelnemende landen Papendrecht gekozen als trainingsaccommodatie.

 

30 januari alleen trainen op veld 2 en 4, niet op 6

Doordat de vorstperiode is opgevolgd door een etmaal met regen, is veld 6 op maandag 30 januari onbespeelbaar. Op dat veld kan daarom niet getraind worden. De trainingen op de velden 2 en 4 gaan wel gewoon door.

 

Zet een streep door discriminatie!

Voetbal verbindt mensen, zowel op het veld als op de tribune. Of je nu zelf voetbalt, of graag naar voetbal kijkt: alle voetbalfans, van jong tot oud, genieten op een veilige en plezierige manier van de grootste en leukste sport van Nederland. Voetbal is van iedereen en voor iedereen. Maar voetbal is een afspiegeling van de maatschappij. Helaas wordt het voetbal daarom nu en dan geconfronteerd met maatschappelijke spanningen, zoals discriminatie en racisme. Deze discriminerende en anderszins kwetsende uitingen horen niet thuis in het voetbal. We vinden het belangrijk dat iedereen, ongeacht huidskleur, religie of seksuele voorkeur, zich welkom blijft voelen in het voetbal. Daarom steunen de KNVB, Eredivisie CV, Coöperatie Eerste Divisie samen met het gehele voetbal en minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de campagne: ‘Voetbal is van iedereen, zet een streep door discriminatie‘. De boodschap is niet zozeer bedoeld om degenen aan te spreken die discrimineren, maar verenigt juist de 99% normale voetballiefhebbers die het ook zat zijn geassocieerd te worden met kwetsende en discriminerende uitingen in het voetbal. Door een koppeling te maken tussen de campagne van de rijksoverheid en de verbindende kracht van voetbal versterken we de eensgezindheid in het voetbal.
Samen spreken we ons uit tegen discriminatie.

 

28 januari bijna alles afgelast, kantine ’s middags open

De KNVB van het district Zuid I heeft vanwege de vorst van de afgelopen periode voor zaterdag 28 januari alle officiële wedstrijden in de B-categorie afgelast. Ook de competitiewedstrijden van de ploegen uit de A-categorie, Zaterdag 1, Zaterdag 2 en JO19-1, zijn afgekeurd, net als de meeste oefenduels. De oefenwedstrijd van Vrouwen 1 bij Noordeloos gaat wel door. Als alternatief speelt Papendrecht 1 een oefenwedstrijd tegen De Zwerver. De aftrap op sportpark De Schans in Kinderdijk is om 14.45 uur. Overigens is onze kantine, net als alle zaterdagen, ’s middags vanaf 13.30 uur geopend.

 

De voetbalkunsten van Bailey de Regt

Bailey de Regt, die een half jaar geleden onze jeugdopleiding heeft ingeruild voor die van FC Dordrecht, kan veel met een bal kan, ook op het gebied van freestylevoetbal. Dat is te zien in een filmpje genaamd The Kick-Off, dat op Youtube staat  >>
Het filmen en editen is gedaan door Björn van der Starre van BjornGraphics.
Hebt u ook een leuk filmpje, een wedstrijdverslag, een nieuwsfeit, leuke foto’s, of andere wetenswaardigheden, stuur dat dan naar ons op: websitevoetbal@vvpapendrecht.nl.

 

26 januari alleen trainen Zaterdag 1 en 2, rest afgelast

Vanwege de vorst zijn onze velden op donderdag 26 januari praktisch onbespeelbaar. De meeste trainingen zijn daarom afgelast. Alleen de trainingen van Zaterdag 1 en 2 gaan door.

 

Vijftiende Weekbrief van seizoen 2016-2017  (25 januari 2017)

De vijftiende Weekbrief van het seizoen 2016-2017 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat naast vaste onderdelen als het wedstrijdprogramma voor de komende twee weken en het Team van de Week, onder meer de volgende artikelen: ‘Kantine elke zaterdag geopend’, ‘Nieuw hek rond hoofdveld’, ‘Omploegen veld 5’, ‘Spelerspas verlengen of aanvragen’, ‘Respect voor de trainers’ ‘Vincent de Klerk verlaat VV Papendrecht’ en ‘De voetbalkunsten van Bailey de Regt’. Tot slot wordt in de Weekbrief uitgebreid aandacht besteed aan het trainingskamp van Papendrecht 1 in Torremolinos. De Weekbrief komt tweewekelijks uit. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen. Op die pagina staan tevens artikelen over voetbalvereniging Papendrecht die in het Papendrechts Nieuwsblad verschenen zijn.

 

Respect voor de trainers

Binnen elke vereniging zijn vele vrijwilligers actief. Elke vrijwilliger is even waardevol. De trainers hebben echter mijn respect. Twee keer per week op het veld, in weer en wind. Werken met mini’s die alles nog moeten leren, werken met pupillen die weleens lastig kunnen zijn, werken met junioren die eigenwijs zijn, werken met mannen die alles beter weten, werken met vrouwen die soms andere dingen belangrijker vinden, werken met G-voetballers die weleens nukken hebben. Kortom, een groep vrijwilligers binnen de club waarvoor ik mijn petje afneem. VV Papendrecht kan altijd (assistent-)trainers gebruiken. Interesse? Neem dan contact met ons op, bijvoorbeeld via e-mail:

Algemene informatie:   websitevoetbal@vvpapendrecht.nl.
Jeugdzaken:   jeugd@vvpapendrecht.nl.

 

Een andere vrijwilliger

 

Omploegen veld 5

Half januari is gestart met het omvormen van het voormalige pupillenveld en veld 5 tot een park. Eerst werden de bomen omgezaagd die tussen veld 2 en veld 5 stonden. Daarna zijn twee graafmachines aangevoerd. Daarmee wordt het deel van veld 5 omgeploegd dat grenst aan de velden 2 en 6. In een latere fase worden de rest van veld 5 en het pupillenveld aangepakt.

    

    

    

    

 

Nieuw hek rond hoofdveld

In de derde week van januari is gestart met het vervangen van het hekwerk rond het hoofdveld. Om te beginnen werden de reclameborden verwijderd, waarna het oude hek uit de grond werd gehaald door Aannemersbedrijf A. Blom en Zonen van voorzitter Bram Blom. De gemeente zorgde voor de aanleg van de nieuwe omheining. Eerst werden de palen ervan in de grond geplaatst. Om het hekwerk compleet te maken werden daarna de verbindingen tussen de palen aangebracht. In een later stadium worden alle reclameborden opgehangen.

    

    

    

    

    

    

 

21 en 22 januari bijna alles afgelast, kantine open

De KNVB district Zuid I heeft voor zaterdag 21 januari alle competitiewedstrijden in de B-categorie afgelast. Ook de oefenwedstrijden van Zaterdag 1 en 2 zijn geschrapt. Op het Slobbengors wordt weliswaar niet gevoetbald, maar de kantine is zaterdagmiddag vanaf 13.30 uur gewoon geopend. De competitiewedstrijd van JO19-1 bij Unitas’30 gaat wel door. Ook de competitiewedstrijd van Zondag 2 van zondag 22 januari is afgekeurd.

 

Afgelastingen 18, 19 en 20 januari

Door de vorst in de derde week van januari zijn onze voetbalvelden stijf bevroren. De oefenwedstrijd die JO11-1 op woensdag 18 januari op het Slobbengors zou spelen tegen Feyenoord JO11-1, is daarom afgekeurd. Ook de trainingen van woensdag 18, donderdag 19 en vrijdag 20 januari zijn daardoor afgelast.

 

VV Papendrecht in de media

De laatste tijd is VV Papendrecht volop in het nieuws. Zo kwam vorige maand VoetbalJournaal Alblasserwaard editie najaar 2016 uit met zowel op de voorpagina als op pagina 5 aandacht voor onze club. In het Papendrechts Nieuwsblad van week 3 van 2017 wordt zowel op de voorpagina als op de voorlaatste pagina bericht over het trainingskamp van ons eerste naar de Spaanse zon inclusief de oefenwedstrijd tegen eersteklasser SHO, dat geleid wordt door voormalig VV Papendrecht-trainer Richard Middelkoop. Tevens staat er een artikel over op de Facebook-pagina en de website van de krant.

 

Steun Bert Duthler!

Voormalig speler van Zondag 1, medisch begeleider en assistent-trainer van de zaterdagselectie en oer-VV Papendrechter Bert Duthler heeft onlangs een zeer zware hartoperatie ondergaan. De operatie is technisch geslaagd, maar Bert verblijft nog wel enige tijd in het ziekenhuis en wacht nog een lange en zware revalidatie. VV Papendrecht wenst Bert en zijn gezin veel sterkte. We zouden het leuk vinden dit te laten blijken door Bert te overstelpen met kaarten. De adresgegevens zijn:
Erasmus MC, t.a.v. Bert Duthler, ICV 1, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.

Dus steun Bert en stuur hem een kaart!

 

Onze Vrijwilliger in Oranje

Het voetbal wordt mede mogelijk gemaakt door de vrijwilligers. Speciaal om deze groep helden in het zonnetje te zetten komt de KNVB met een actie: nomineer vóór dinsdag 31 januari een vrijwilliger, dan maakt hij of zij kans om mee te draaien met Oranje bij de wedstrijd Nederland – Italië op 28 maart 2017 in de Amsterdam Arena. Vrijwilligers moeten minimaal de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Aanmelden kan door hier te klikken  >>
Geef bij de aanmelding aan waarom juist deze vrijwilliger een plek in Oranje verdient en voeg daarbij een foto van hem of haar toe. Alle foto’s worden gebruikt om de vrijwilligers een gezicht te geven voor de campagne ‘Vrijwilligers Bedankt’. Begin maart wordt de voorselectie van 23 vrijwilligers onthuld die kans maken op de hoofdprijs. Deze 23 toppers mogen allemaal naar Nederland – Italië. De winnaars worden halverwege maart op een bijzondere manier bekendgemaakt. Als dank voor uw nominatie biedt de KNVB u de mogelijkheid om met uw vrijwilliger naar Nederland – Italië te gaan. In de bevestiging van de nominatie ontvangt u 25% korting op uw tickets.

 

Vincent de Klerk verlaat VV Papendrecht

Vincent de Klerk, speler en assistent-trainer van Papendrecht 1, verlaat onze voetbalvereniging aan het eind van het seizoen. Vincent was vooral succesvol als trainer van de nodige jeugdteams. Zo loodste hij vorig seizoen C1 naar de titel. Momenteel is hij trainer van JO13-1. Vincent wordt volgend seizoen hooftrainer van VV Zwaluwe uit Lage Zwaluwe dat bovenaan staat in de derde klasse zaterdag.

VV Papendrecht bedankt Vincent de Klerk voor al zijn inspanningen voor onze club en wenst hem voor de toekomst veel succes.

 

Thuiswedstrijden 14 januari afgelast

Vanwege de overvloedige neerslag aan het einde van week 2 van 2017 zijn onze voetbalvelden onbespeelbaar. Alle thuiswedstrijden van zaterdag 14 januari zijn daarom afgekeurd. De kantine is ’s middags echter vanaf half 2 gewoon geopend. De oefenwedstrijd van JO19-1 bij VVAC gaat overigens gewoon door.
Let op: het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege winterse buien en verraderlijke gladheid. Wees derhalve voorzichtig als u naar ons sportcomplex komt.

 

Kantine elke zaterdag geopend

Nu de winterstop voorbij is, staan voor elk weekend wedstrijden op het programma. Als er gevoetbald wordt, is de kantine uiteraard geopend. Maar ook als er geen voetbal op het Slobbengors is, is de kantine zaterdags gewoon open. Voor het leggen van een kaartje, een balletje stoten of voor een drankje kun je derhalve elke zaterdag vanaf 13.30 uur op ons sportcomplex terecht. Dus kom langs en proef onze gezelligheid!

 

Trainingen 12 en 13 januari afgelast

Het KNMI heeft voor donderdagavond 12 januari voor grote delen van het land code geel afgegeven vanwege de zware regenval. Voor vrijdag 13 januari geldt vanwege de winterse buien en zware windstoten eveneens code geel. Daarom zijn voor beide dagen de trainingen afgelast.

 

Eerste Weekbrief van 2017  (11 januari 2017)

De veertiende Weekbrief van het seizoen 2016-2017, de eerste van het kalenderjaar 2017, is naar de abonnees verzonden. Deze bevat naast vaste onderdelen als het wedstrijdprogramma voor de komende twee weken de volgende artikelen: ‘Zet een streep door discriminatie’, ‘Jubilarissen 2017’, ‘Nieuwjaarsreceptie 2017’, ‘Einde veld 6, pupillenveld en trainingsdriehoek’, ‘Trainingskamp eerste elftal’, ‘Foto’s uit de oude doos’, ‘Onze Vrijwilliger in Oranje’, ‘JO19-1 wint zaalvoetbaltoernooi ASWH’ en ‘Eerste duels van 2017’. De Weekbrief komt tweewekelijks uit. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen. Op die pagina staan tevens artikelen over voetbalvereniging Papendrecht die in het Papendrechts Nieuwsblad verschenen zijn.

 

Eerste wedstrijden van 2017

Half januari staan de eerste officiële wedstrijden van 2017 op het programma. Op zaterdag 14 januari speelt MO15-1 om 12.30 uur thuis tegen HRC’14 MO15-1. Zaterdag 8 treedt om 14.30 uur aan bij GSC/ODS 3. Daarnaast zijn er de nodige oefenduels gepland. Op zondag 15 januari voetballen de Zondagveteranen in Rotterdam vanaf 10.00 uur tegen Coal VE1. Op zaterdag 21 januari zijn er twee inhaalwedstrijden op het Slobbengors. Onze vrouwen spelen vanaf half 1 tegen Marjora Girls Vr1. Om half 3 begint Papendrecht 6 tegen ASWH 7. Het volledige wedstrijdprogramma staat op de website op de pagina Programma.

 

Jubilarissen 2017

Op zaterdag 7 januari werden de jubilarissen in het zonnetje gezet. Ze werden toegesproken door voorzitter Bram Blom, kregen van hem het bijbehorende speldje en daarna van Mariska van ’t Zant een fraaie bos bloemen van Ron’s Bloemen- & Kadosjop.

    

Henk Hilgeman, die in het verre verleden ruim 10 jaar lang in Papendrecht 1 voetbalde, werd gehuldigd omdat hij liefst 70 jaar lid is van VV Papendrecht. Trouwe supporter en talentvolle linksbuiten Ton Harlaar en Pleun v.d. Linden, die zowel voor de zaterdag als de zondag gespeeld heeft, vierden hun 60-jarige jubileum.

    

Nico Hofland en Sjaak van Giersbergen zijn onze club al een halve eeuw trouw. Nico Hofland was jarenlang grensrechter bij zowel Zaterdag 1 als Zondag 1 en fungeerde als buschauffeur van Zondag 1. Rechtsbuiten Sjaak van Giersbergen is degene die de meeste wedstrijden voor Zondag 1 achter zijn naam heeft staan. Tevens was hij jeugdtrainer van onder meer A1 waarmee hij naar de derde divisie promoveerde.

    

Teus Baars en Jan Willem de Man kregen een speldje voor hun 25-jarige lidmaatschap. De linksbenige middenvelder Teus Baars kwam uit voor Zaterdag 1 en speelt tegenwoordig in Zaterdag 7. Hij is een waardevol bestuurslid en hoofdsponsor en heeft zitting in de nodige commissies. Jan Willem de Man, een aanvallend ingestelde linksback, kwam in de jeugd op hoog niveau uit voor alle selectieteams en pakte de nodige kampioenschappen. Tegenwoordig voetbalt hij in Zondag 2 en is hij lid van de Communicatiecommissie.

    

– 70 jaar lid: H. Hilgeman.
– 60 jaar lid: W.de Koning, P. v.d. Linden en T. Harlaar.
– 50 jaar lid: J. van Giersbergen en N. Hofland.
– 40 jaar lid: T. Punt.
– 25 jaar lid: C.T. Baars en J.W. de Man.

 

Nieuwjaarsreceptie 2017

Op zaterdag 7 januari 2017 was het ondanks de winterse weersomstandigheden al halverwege de middag goed vol in onze kantine voor de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie. Tegen kwart voor 5 begon voorzitter Bram Blom zijn Nieuwjaarstoespraak waarin hij terugblikte op 2016 en vooruitblikte op het nieuwe jaar. De voorzitter nam alle geledingen binnen onze club onder de loep en keek vooral terug op de goede prestaties inclusief kampioenschappen van de selectieteams bij de junioren. Hij gaf aan blij te zijn met mooie activiteiten als de VV Papendrecht Westfalia Voetbaldagen en het gerealiseerde Kledingplan en de Presentatiegids die mede tot stand kwamen dankzij de Sponsorcommissie. Verder was de voorzitter trots op aanpassingen van ons sportcomplex als het Rood-Zwarte Plein dat verbouwd werd onder leiding van Dieter Haisenbein en het nieuwe Pannaveld dat bekostigd werd door het Activiteitenteam. In de winterstop heeft de Werkploeg in het kleedkamercomplex leidingen vervangen en heeft de douche-installatie een nieuwe thermostaat gekregen waardoor de problemen met het douchen voorbij zijn. In de kantine is een nieuwe koelinstallatie aangebracht en zijn de nodige feesten georganiseerd dankzij de nieuwe Kantinecommissie.

    

Naast de vele positieve ontwikkelingen had Bram Blom uiteraard ook aandacht voor minder leuke zaken als het overlijden van de leden Paul Borburgh, Cor Hardam en Jan van der Wal. Tot slot stipte hij aan dat ons eerste team net als een jaar geleden op trainingskamp gaat in Zuid-Europa. Onze voorzitter sloot zijn Nieuwjaarstoespraak af met iedereen het allerbeste te wensen voor 2017. Het was bijzonder gezellig in de kantine en het bleef nog lang druk. Menigeen bleef geruime tijd hangen voor een praatje, om wat te drinken en voor de vele hapjes waarmee het kantinepersoneel regelmatig langskwam. VV Papendrecht bedankt de aanwezigen voor hun komst alsmede onze vrijwilligers voor de prima georganiseerde Nieuwjaarsreceptie.

    

 

Nieuwjaarswedstrijd afgelast, Nieuwjaarsreceptie gaat gewoon door

Vanwege de vorst en de sneeuw zijn op zaterdag 7 januari 2017 voetbalactiviteiten op het Slobbengors onmogelijk. De Nieuwjaarswedstrijd en de trainingen zijn daarom afgelast. De Nieuwjaarsreceptie gaat wel gewoon door en begint om 16 uur. De kantine is vanaf 14.30 uur geopend.
Let op: vanwege de ijzel en de bijbehorende gladheid heeft het KNMI voor de kust code geel afgekondigd en voor de rest van het land code oranje. Wees dus voorzichtig als u naar ons sportcomplex komt.

 

Einde veld 5, pupillenveld en trainingsdriehoek

Eind vorig jaar zijn de eerste werkzaamheden voor de grondige aanpassing van het Slobbengors begonnen. Rond de trainingsdriehoek zijn alle bomen en het struikgewas verwijderd. Tevens is een zandweg aangelegd van de Industrieweg naar dat stuk grond. Het gebied wordt bouwrijp gemaakt voor de bouw van het nieuwe hoofdkantoor van Fokker. Dat betekent dat we het gras op de punt, voorbij veld 4, niet meer voor voetbalactiviteiten kunnen gebruiken.

    

Verder zijn alle struiken rond het voormalige pupillenveld weggehaald alsmede de struiken tussen de trainingsdriehoek en het pupillenveld, gelegen tussen de rivierdijk en veld 4. Het is de bedoeling dat het pupillenveld en veld 5 op termijn plaatsmaken voor een nieuw park. De verwachting is dat de eerste werkzaamheden daarvoor binnen niet al te lange tijd zullen starten.

    

 

Trainingskamp eerste elftal

Van 12 tot en met 16 januari 2017 zal ons eerste elftal op trainingskamp gaan in het Spaanse Torremolinos. De selectie en staf kunnen deze dagen goed gebruiken om zich, hopelijk in perfecte weersomstandigheden, voor te bereiden op de belangrijke tweede competitiehelft. Hierin zullen nog de nodige punten gepakt moeten worden door Mark Weel en zijn mannen. Aan de Costa del Sol zal niet alleen getraind worden, maar bovendien een oefenwedstrijd worden gespeeld tegen het Oud-Beijerlandse SHO, de nummer twee van de eerste klasse C en getraind door voormalig VV Papendrecht-trainer Richard Middelkoop. Daarnaast zullen tal van activiteiten plaatsvinden zoals een bezoek aan de wedstrijd Malaga – Real Sociedad in de Primera Division. Het trainingskamp wordt in zijn geheel mogelijk gemaakt door hoofdsponsor Westfalia Marketing B.V.

 

Eerste training op 9 januari

De eerste trainingen van 2017 beginnen op maandag 9 januari, mits de omstandigheden dat toelaten. VV Papendrecht wil die gelegenheid aangrijpen om nogmaals te wijzen op de regels die voor de trainingen gelden.

– Houd u aan de tijden en de velden die in het trainingsschema staan. Dit om ervoor te zorgen dat eenieder zijn of haar minuten kan maken. Langer op een veld blijven heeft gevolgen voor de groep die erna komt. Houd rekening met elkaar en wijk niet af van het trainingsschema. Ga dus niet zomaar op een ander veld trainen.
– Indien de weersomstandigheden daarvoor aanleiding geven, worden de velden gekeurd. Dat kan leiden tot een gedeeltelijke of gehele afkeuring. We proberen dat zoveel mogelijk te beperken, maar het weer hebben we uiteraard niet in de hand. Het kan ook voorkomen dat in de tijd tussen keuren en trainen de weersomstandigheden dusdanig wijzigen, dat de velden geheel of gedeeltelijk onbespeelbaar worden of dat trainen onverantwoord is door het uitbreken van hevig noodweer. Neem dan als trainer de verantwoording en besluit zelf om wel of niet door te gaan.
– De doelgebieden dienen vrijgehouden te worden. Op de velden moeten ook wedstrijden gespeeld worden. De trainingen dienen daarom zoveel mogelijk over het hele veld verspreid te worden. Ga dus geen oefendoel in de vaste doelen zetten. Gebruik van de vaste doelen is niet toegestaan.
– Doe het korte werk tijdens de warming-up zoveel mogelijk buiten het veld en zeker niet op de lijnen van het strafschopgebied!
– Er is veel materiaal aanwezig, maar ruim al het materiaal na de trainingen op. Dat geldt zeker voor de oefendoelen die na de training langs de kant, over de veldomheining, gezet dienen te worden.
– Neem de ballen, hoedjes, pionnen en hesjes na afloop mee naar het kleedkamercomplex. Zoekgeraakte ballen worden niet vervangen.
– Zorg dat de kleedkamer na afloop schoon is en doe de lichten uit.
– Suggesties zijn altijd welkom. Neem dan even contact op met het bestuur, zodat bekeken kan worden wat de mogelijkheden zijn.

Afwijken van bovenstaande punten kan alleen na toestemming van het bestuur of de consul. Het zijn kleine dingen die niet veel tijd kosten, maar waar we allen profijt van hebben. Wij rekenen op ieders medewerking om het trainen met elkaar goed te laten verlopen. U kunt de regels ook hier downloaden  >>

 

Ga naar ‘FIFA Blatter’ en verdien 5 euro voor onze club

Op donderdag 12 januari vindt vanaf 20.15 uur in theater De Willem de ultieme combinatie plaats van voetbal en cultuur. De voorstelling ‘FIFA Blatter, de val van de voetbalkeizer’ is een spectaculaire reconstructie van de ongekende corruptieschandalen rond de FIFA en haar baas, Sepp Blatter. Leden en businessclubleden van VV Drechtstreek en VV Papendrecht die de voorstelling bezoeken, zorgen ervoor dat theater De Willem voor elk bezoekend lid 5 euro overmaakt aan hun vereniging. Je hebt dus niet alleen een leuke avond, maar steunt ook je club. De voorstelling geeft een ultiem kijkje achter de schermen, opent hotelkamers, vergaderzaaltjes en skyboxen en kruipt in de krochten van de ziel van Blatter en zijn trawanten. Voorafgaand aan de voorstelling spreekt voetbalpresentator Tom Egbers met vertegenwoordigers van VV Drechtstreek en VV Papendrecht over voetbal in Papendrecht, Nederland en de rest van de wereld op amateur- en  profniveau. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de website van theater De Willem en telefonisch via 078-6158226. Geeft u bij de prijscode de naam VV Papendrecht op of noemt u bij de telefonische bestelling onze clubnaam, dan ontvangt de club 5 euro van De Willem.

 

Spelerspas verlengen of aanvragen

Volgens onze gegevens hebben enkele leden geen geldige spelerspas of hebben ze een spelerspas waarvan de geldigheid binnenkort verloopt. Zij dienen een spelerspas aan te vragen en worden daarom verzocht een recente pasfoto + € 2,60 af te geven. Zorg ervoor dat op de achterkant van je pasfoto je naam en geboortedatum staat. Regel het zo spoedig mogelijk door de pasfoto en het geld:

 – in te leveren in de Commissiekamer;
 – te overhandigen aan secretaris Theo Wolters;
 – op te sturen naar:
VV Papendrecht, Postbus 100,  3350 AC  Papendrecht.


Let op: Geen geldige spelerspas betekent niet spelen tijdens officiële wedstrijden!

Het gaat om de volgende personen:

    Naam Geboortedatum
– L. Bleij 03-09-2004
– I. Chaudron 26-04-2005
– I. Farji 10-11-1998
– A. Groeneweg 13-08-1968
– L. v.d. Heuvel 31-10-1996
– C. Mohamed Ismaail 07-01-2005
– D. v.d. Net 17-07-1996
– R. van Oosten 05-09-1995
– E. Opraus 12-12-1995
– A. Reedijk 06-06-2005
– C. v.d.Spek 21-12-2001
– F.P. Verdoorn 03-04-2001
– B. v.d. Voet 24-10-1993

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met secretaris Theo Wolters,  e-mail: secretaris@vvpapendrecht.nl.

 

Foto’s uit de oude doos

We krijgen regelmatig leuke, oude foto’s. Marion van Geel, moeder van Taco Guichelaar, stuurde ons onderstaande elftalfoto van E1, waarschijnlijk uit 1987.

Boven van links naar rechts staan de volgende spelers: Pascal Schmidt, Sander vd Staay, Jan Willem van Veen, Arno van Diest, Menno Schot en Dennis Matena.
Zittend van links naar rechts: Dennis Hoogerland, Serge van Lier, Ramon van Lier, Raimon Matla, Fred van Muilwijk en Taco Guichelaar.
De leiders zijn Jan van Lier en Henk van Diest.

Peter Michielse stuurde bovenstaande foto uit het najaar van 1979 van het toenmalige derde zondagelftal, gesponsord door kapper Ad de Graaff. Achter het reclamebord staan: Ricardo Romy, Ralph Nardten, Ad de Graaff, Arie Leeuwis, Jan Sleeking, ??, Ron Butter, Wim Pegtel, Dick van Hoek, Arie de Bruin, Jose Gallardo, Nico Mosterd, Antonio Gallardo en Bert Alderliesten.
Voor het reclamebord staan twee A1-junioren: Ferry Jansen (links) en Peter Michielse (rechts).

Hebt u ook leuke foto’s, een wedstrijdverslag, nieuwsfeit of andere wetenswaardigheid, stuur dat dan naar ons op: websitevoetbal@vvpapendrecht.nl.