Terug
Berichten eerste helft 2014

Familiedag (30 juni 2014)

Tijdens de afsluitende feestavond van de Familiedag heeft zich een uiterst vervelend incident voorgedaan. Ondanks inspanningen van een aantal mensen zijn we er niet in geslaagd de zaak snel te corrigeren, waardoor uiteindelijk zelfs de hulp van de politie moest worden ingeroepen. Dit incident is aanleiding geweest voor een aantal mensen, waaronder veel leden met jonge kinderen, ons complex geschokt te verlaten en bij de mensen die zijn gebleven was de feestvreugde flink getemperd. Na de zaak uitgebreid te hebben onderzocht heeft het bestuur unaniem besloten de aanstichter van het gebeuren te royeren als lid van onze vereniging en hem een accommodatieverbod op te leggen van twee jaar. Een aantal leden heeft aangedrongen op eerdere mededelingen. Een eerste vereiste is echter uiterste zorgvuldigheid, zodat wij daarvoor gekozen hebben. Daarnaast dienen wij eerst de betrokkene in te lichten alvorens naar buiten te treden. De organisatie van de Familiedag en het bestuur betreuren de gang van zaken, die een smet hebben geworpen op een afsluiting van een mooi seizoen.

Bestuur VV Papendrecht

 

Werkzaamheden rond het hoofdveld

De laatste tijd hebben de nodige werkzaamheden rond ons hoofdveld plaatsgevonden. Om te beginnen heeft NoSuchCompany, één van de hoofdsponsors van onze club, voor 4 nieuwe vlaggen gezorgd voor de vlaggenstokken. Twee zwarte en twee rode vlaggen met het bedrijfslogo wapperen nu naast het veld. Het bedrijf van voormalig eerste-elftalspeler Teus Baars is een belangrijke en gewaardeerde steunpilaar voor VV Papendrecht. De kuipstoeltjes van de hoofdtribune die in januari zijn vernield door vandalen, zijn vervangen door nieuwe stoeltjes zonder leuning. Enkele hoofdsponsors hebben dit mede mogelijk gemaakt. De nieuwe stoeltjes zijn zwart van kleur waardoor de zittribune nu een fraai rood-zwart uiterlijk heeft. We bedanken de hoofdsponsors voor de gulle gift en de werkploeg voor de arbeid die verricht is om de stoeltjes te plaatsen. Dezelfde werkploeg heeft hard gewerkt aan de dug-outs. Vanwege betonrot was vernieuwing noodzakelijk. Elke dug-out heeft nu een rood geverfde, houten kap. Tot slot worden alle reclameborden nagekeken. Ze worden zo nodig schoongemaakt, verwijderd of vervangen.

 

Kaboutersport door VV Papendrecht

Sinds 2009 is er in Papendrecht Kaboutersport. Dit sportkennismakingsproject is speciaal ontwikkeld voor kinderen uit groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Bewegen en sporten is goed voor iedereen en met name voor kinderen. Helaas is de keuze voor een sport lastig op jonge leeftijd. Door middel van attractieve lessen, verzorgd door vakkundige docenten, komen de jongste basisschoolleerlingen in contact met allerlei verschillende vormen van sport en bewegen. Dankzij een prettige samenwerking met de verschillende sportbonden en andere samenwerkingspartners worden sportmaterialen beschikbaar gesteld die speciaal zijn aangepast aan de kinderen. Het initiatief ligt bij de gemeente Papendrecht. De uitvoering wordt gedaan door Stichting Hattrick. Het onderdeel voetbal, dat in de sporthal plaatsvond, werd mede door VV Papendrecht verzorgd. Namens onze club waren Kevin Tilroe en Lychen Thomas samen met een begeleider van stichting Hattrick aanwezig om de kinderen kennis te laten maken met voetbal. Er waren twee sessies van een uur. De opkomst was groot. Beide jongens kregen achteraf complimenten voor hoe zij de kinderen bij alles betrokken.

 

Afscheid met succes

Het succes van de gehele selectie in het afgelopen seizoen 2013-2014 zal u niet ontgaan zijn. Het eerste elftal werd glansrijk kampioen in de derde klasse, enkele wedstrijden voor het einde van de competitie, en promoveerde daarmee rechtstreeks naar de tweede klasse. Het tweede elftal behaalde als periodekampioen de nacompetitie en bleek daarin oppermachtig, waarmee promotie naar de reserve eerste klasse afdwongen werd. Voor een gedeelte van de begeleiding van het eerste elftal was seizoen 2013-2014 het laatste seizoen bij onze club. Trainer Richard Elzinga, na eerst de jeugd onder zijn hoede gehad te hebben, is gedurende de laatste drie seizoenen verantwoordelijk geweest voor het eerste elftal. Onder zijn leiding werd twee jaar geleden promotie naar de derde klasse afgedwongen en dit seizoen, zoals gezegd met een kampioenschap, promotie naar de tweede klasse. Richard sluit hiermee een uiterst succesvolle periode bij VV Papendrecht af en zet zijn trainerscarrière voort bij DBGC uit Oude-Tonge. Uiteraard wensen wij hem alle succes. Met Richard beëindigen ook leider Leo Kraal en verzorger Huib de Sprong hun activiteiten voor eerste elftal en gehele selectie. Gedurende een aantal jaren hebben zij zich ingezet voor de selectie en er mede aan bijgedragen dat een hechte en succesvolle groep ontstaan is. Uiteraard gaat onze dank ook naar hen uit.
De man die een bijzondere vermelding verdient, is Mark Kalishoek, erelid van onze vereniging, gedurende tientallen jaren actief in verschillende rollen, eerst op zondag, de laatste twee seizoenen ook op zaterdag. Als leider, teammanager, organisator, regelaar en bestuurslid is hij van buitengewone waarde geweest voor de hoogste teams van VV Papendrecht. In die lange periode heeft Mark alle ups en downs meegemaakt, variërend van kampioenschappen met het eerste en tweede, Nederlands kampioen bij de reserveteams, bekerwinnaar tot degradaties. Kortom, alle aspecten van de voetballerij heeft Mark meegemaakt. Mark zet een punt achter zijn carrière en gaat genieten van het voetbaltalent van zijn kleinzoon. Vanzelfsprekend hopen wij hem nog vaak langs de lijn te zien. Mark, zeer bedankt!
Voor seizoen 2014-2015 gaan trainers Joop Warner, Bert Duthler en Laurens Gerlich en hun staf aan de slag. Ze kunnen voortbouwen op de basis die de afgelopen jaren gelegd is door de mensen die nu afscheid nemen. Onze dank gaat nogmaals naar hen uit. Aan het einde van het seizoen vinden veel dankzeggingen plaats. Vanaf deze plaats willen wij onze belangrijkste sponsors danken voor hun steun, niet alleen voor de hoogste seniorenteams, maar voor de gehele vereniging. Auto van Wijngaarden (Gert van Wijngaarden), NoSuchCompany (Teus Baars), TCA (Jan Heyman) en Westfalia Marketing (Paul Blokzijl) ondersteunen onze vereniging reeds gedurende vele jaren en wij hopen van harte dat dat zo blijft. Dank!

Het bestuur.

 

Leuke haringparty voor sponsoren

Op woensdag 25 juni heeft voetbalvereniging Papendrecht onze sponsoren in het zonnetje gezet middels de jaarlijkse haringparty die gehouden werd in onze kantine. De bijeenkomst was georganiseerd door de Sponsorcommissie in samenwerking met erevoorzitter Ad Matena. Aan het eind van de middag arriveerden de eerste genodigden. Even na zessen hield Erwin Schuil, de voorzitter van de Sponsorcommissie, het welkomstwoord waarna het buffet werd geopend. De uitstekende haringen werden zoals elk jaar geleverd door Hoek’s Viswinkel uit Alblasserdam. Daarnaast konden de genodigden genieten van salades, bami, saté, stokbrood en kruidenboter, geleverd door de Papendrechtse sponsor Restaurant De Pepermolen. De dames achter de bar zorgden ervoor dat iedereen genoeg te drinken had. Het was een bijzonder genoeglijk feest dat tot laat in de avond duurde. VV Papendrecht wil nogmaals alle sponsoren bedanken voor hun inzet, bijdrage en steun gedurende het afgelopen seizoen.

Haringparty1 25-06-2014     Haringparty5 25-06-2014

Haringparty3 25-06-2014     Haringparty7 25-06-2014

Haringparty6 25-06-2014     Haringparty4 25-06-2014

Haringparty2 25-06-2014

 

Bouwjournaal 9

De afgelopen periode zijn flinke vorderingen gemaakt. Veld 2 is inmiddels ingezaaid en eind juni wordt de omheining hersteld. Aan veld 4 is ook hard gewerkt. Zaterdag 21 juni was het zover in orde gekomen dat erop maandag 23 juni kon worden beginnen met inzaaien. Daarna werd grond op het veld aangebracht, een kleine twee weken later dan gepland. De vertraging is bijna geheel terug te voeren op de weersomstandigheden. Nu is het wachten op ‘goed’ weer. Dat wil zeggen vochtig weer met een temperatuur tussen de 18 en 25 graden. Inmiddels is veld 2 al een keer kunstmatig beregend, maar dat is nooit zo goed als de natuurlijke regen. Wanneer de velden in gebruik genomen kunnen worden, is moeilijk te zeggen. Over het algemeen is ongeveer 10 weken nodig na het inzaaien, maar dat is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Begin augustus valt hierover meer te zeggen. Aangezien de werkzaamheden aan de XtraGrass-velden bijna zijn afgerond, is dit het laatste bouwjournaal. Het reguliere onderhoud aan de andere velden gaat overigens gewoon verder. Wij wensen eenieder een prettige vakantie met groeizaam weer.

Veld4c 24-06-2014     Veld4d 24-06-2014

Veld4e 24-06-2014     Veld4f 24-06-2014

Veld4b 24-06-2014     Veld4a 24-06-2014
Veld 4 op dinsdag 24 juni 2014

Veld3c 24-06-2014

Veld3a 24-06-2014     Veld3b 24-06-2014
Veld 3 op dinsdag 24 juni 2014

Veld2b 24-06-2014     Veld2a 24-06-2014
Veld 2 op dinsdag 24 juni 2014

Trainingsdriehoek2 24-06-2014     Trainingsdriehoek1 24-06-2014
Voormalige trainingsdriehoek op dinsdag 24 juni 2014

 

Terugblik op seizoen 2013-2014

Op de jaarlijkse Algemene LedenVergadering (ALV) van VV Papendrecht is het gebruikelijk, dat het bestuur met de leden terugkijkt op het voorbije seizoen en vooruit kijkt naar het dan al lopende nieuwe seizoen om het ingezette beleid te delen en te toetsen met de aanwezige leden. De ALV wordt meestal in november gehouden, als het nieuwe seizoen al bezig is. Het bestuur heeft er behoefte aan de leden reeds nu te informeren over de belangrijkste zaken van het afgelopen seizoen. Daar is deze notitie voor bedoeld. Voor wat betreft de hoogste seniorenteams (eerste en tweede) is het seizoen zeer succesvol verlopen. Het eerste werd met overmacht kampioen in de derde klasse en is gepromoveerd naar de tweede klasse, waarin het onze vrienden van Drechtstreek zal ontmoeten. Het tweede team is ook gepromoveerd, naar de reserve eerste klasse, via de nacompetitie waarin Papendrecht veel sterker bleek dan zijn tegenstanders. Complimenten aan complete spelersgroep en begeleiding zijn op haar plaats. Voor seizoen 2014-2015 is het eerste ingedeeld in de om Rotterdam georganiseerde tweede klasse, terwijl het tweede zich opmaakt voor een aantal reizen naar Zeeland. Met nogmaals dank aan de scheidende aanvoerder Giovanni Ada, trainer Richard Elzinga, teammanager Mark Kalishoek, leider Leo Kraal en verzorger Huib de Sprong zal nieuwe trainer Joop Warner met zijn staf met genoegen de opgaande lijn voortzetten. De terugkeer naar onze vereniging van bij VV Papendrecht opgeleide en vervolgens uitgevlogen spelers is een positief signaal en versterkt onze selectie voor het komende seizoen. De recreatieve seniorenteams op zowel zaterdag als zondag hebben hun competities met wisselend succes maar wel met veel plezier afgemaakt, met een bijzondere opmerking over het jongste zaterdag7-team, dat met spelers fris uit onze jeugdafdeling een sportief en organisatorisch prima seizoen heeft doorgemaakt.

In de jeugdafdeling gebeurde en gebeurt nog steeds veel. Onze teams hebben wisselend gepresteerd, met de gebruikelijke ups en downs in een seizoen. Een belangrijke ontwikkeling is echter ingezet en dat is om aan de hand van een JeugdOpleidingsPlan de technische ontwikkeling van spelers en de technische ondersteuning van jeugdtrainers te verbeteren. Dit plan, geschreven door Jacco Hessing, Paco Ariza Lora en Richard Nardten, is door het bestuur geaccordeerd en is reeds gepresenteerd op twee open avonden in april en mei jl. Het plan is erop gericht om enerzijds jeugdspelers op de juiste manier op te leiden, zo uniform mogelijk binnen de gehele jeugdafdeling, en anderzijds op de begeleiding van trainers en leiders binnen de jeugdafdeling. Aan de invulling wordt (succesvol) gewerkt, zodat vanaf seizoen 2014-2015 naast de organisatorische aspecten van de jeugdafdeling ook de technische aspecten in goede handen zijn. Binnen de jeugdafdeling hebben ook de meisjes een plaats – aardig om te constateren dat MD1 het afgelopen seizoen kampioen geworden is in de najaarscompetitie en de afdelingsbeker heeft gewonnen in juni.
Via wervingsactiviteiten wordt getracht de jeugdafdeling, inclusief meisjes, verder uit te breiden. De zomervakantie lijkt rustig, maar niets is minder waar: op 25, 26 en 27 augustus vinden weer de jeugdvoetbaldagen plaats, gesponsord door Westfalia Marketing, waarop ruim honderd jeugdige voetballers en voetbalsters gedurende drie dagen met voetbal bezig zijn.

De meeste leden zullen wellicht gemerkt hebben dat onze accommodatie wat velden betreft deze zomer fors aangepast wordt. Veld 2 en veld 4 worden omgevormd tot zogenaamde XtraGrass-velden, een combinatie van kunstgras en natuurlijk gras. Met lichtinstallaties om beide velden moet dit leiden tot een betere trainings- en wedstrijdaccommodatie. Naar verwachting zullen deze velden vlak voor de start van de competitie in gebruik genomen kunnen worden.

Wat voor veel leden vaak niet zichtbaar is, zijn de zaken die het bestuur op de achtergrond bezig houden. Zoals bekend zijn de financiën al enige jaren een punt van zorg. Twee jaar geleden is tijdens de bijzondere ledenvergadering een lijn ingezet om de financiële situatie van de vereniging binnen twee tot drie jaar gezond te krijgen. Na twee seizoenen zit de vereniging op schema en de verwachting is dat per juni 2015 die situatie bereikt zal zijn. Na een seizoen voorbereidingen is de opgezette Sponsorcommissie nu klaar voor de start voor uitvoering van haar plannen. In overleg met het bestuur wordt een jaarkalender opgezet van activiteiten om nieuwe sponsors en het bedrijfsleven verder te interesseren voor onze vereniging. De in maart uitgebrachte VV Papendrecht Voetbalkrant, met advertenties van sponsors, is een eerste resultaat waarvoor zowel Sponsorcommissie als de Communicatiecommissie zich ingezet heeft. VV Papendrecht is haar huidige sponsors uiteraard erkentelijk voor hun steun in deze voor het bedrijfsleven geen eenvoudige tijden.
Naast deze Sponsorcommissie is er nu een reeds anderhalf jaar functionerende Communicatiecommissie en daarvan zijn de activiteiten en resultaten al zeer bekend. Website, Nieuwsbrief, Weekbrief etc. worden door de Communicatiecommissie verzorgd en bijgehouden, hetgeen cruciaal is in het bereiken van leden en andere geïnteresseerden.

Een blijvend aandachtspunt is het werven en behouden van leden. Hoewel ook het afgelopen seizoen, naast het voetballen, extra activiteiten georganiseerd zijn om leden aan onze club te binden en nieuwe leden te verwerven, blijft het ledental een punt van aandacht. Het bestuur probeert hier een tweesporenbeleid te voeren: enerzijds zijn we een voetbalvereniging en proberen we het voetballen en de begeleiding op een hoog niveau te krijgen (denk aan het genoemde plan), anderzijds proberen we met extra activiteiten net wat meer te bieden. Denk aan Tentenkamp, Slotdag, Voetbaldagen en activiteiten die door de Activiteitencommissie georganiseerd worden.

Helaas zijn er ons in het afgelopen seizoen ook enkele leden ontvallen. Meest prominente daarvan is ongetwijfeld Cees van Swieten, die onze vereniging jarenlang als zeer betrokken lid en als sponsor heeft ondersteund. Het dit seizoen gerealiseerde pupillenveldje met boarding draagt dan ook zeer terecht de naam van Cees van Swieten.

Samenvattend: geheel tevreden terug kijken kun je nooit. Er zijn altijd zaken die nog niet gedaan zijn, of beter of anders hadden gekund. Dat geldt natuurlijk bij ons ook. Wat het bestuur verheugt, is dat een start gemaakt is met veel van de zaken zoals hierboven benoemd en vooral dat leden in toenemende mate bereid zijn zich hiervoor in te zetten. Als we dat kunnen volhouden, dan heeft onze club een sociale functie binnen de Papendrechtse gemeenschap en kunnen we met recht volhouden:

VV Papendrecht, een club met historie en toekomst!

Het Bestuur

 

Contributieverhoging

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering die eind 2013 gehouden werd, werd door het bestuur voorgesteld de contributie met ingang van het seizoen 2014-2015 licht te verhogen, vergelijkbaar met de inflatie, afgezien van het lidmaatschapsgeld voor rustende leden 65+ (deze blijft gelijk). De aanwezige leden gingen akkoord met het voorstel. Per 1 juli 2014 is de contributie per kwartaal als volgt:

– Pupil:   € 29,25
– Junior:   € 35,50
– Senior:   € 46,50
– Rustend lid:   € 23,50
– Rustend lid 65+:   € 13,50

 

E en F naar Blomberg

Ook dit jaar zullen weer enkele teams van voetbalvereniging Papendrecht actief zijn op het Freundschaftsturnier van TuS BW Istrup. De deelname is gebaseerd op de gemeentelijke vriendschap tussen Papendrecht en partnerstad Blomberg. Op vrijdagmiddag 27 juni vertrekken twee E-groepen en een F-ploeg naar Duitsland om mee te doen aan de 14e editie van het Vriendschapstoernooi. Op zaterdag 28 juni staat om 10.00 uur de eerste wedstrijd van het jeugdtoernooi gepland dat 29 uur later wordt afgesloten. Op zondag 29 juni wordt tegen het eind van de middag de terugreis aangevangen.

 

Nieuwsbrief 2 is verschenen

De tweede Nieuwsbrief is uit. Hierin staan wetenswaardigheden van de afgelopen tijd. In de Nieuwsbrief valt informatie te lezen op het gebied van sponsoring alsook een interview met vrijwilligers Dien en Paul Borburgh. Tevens komen activiteiten en de prestaties van diverse teams aan bod, inclusief een terugblik op het voortreffelijke seizoen van de A-selectie. Verder wordt aandacht besteed aan succesvolle VV Papendrechters, de officiële opening van het minipupillenveld en de aanleg van de XtraGrass-velden. Tot slot bevat de Nieuwsbrief enkele nieuwsberichten. Het is de bedoeling om enkele malen per jaar een Nieuwsbrief uit te geven. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina ‘Nieuwsbrief, Krant, Glossy‘ te gaan en daar uw naam en e-mailadres in te vullen. Vanaf die pagina kunt u tevens Nieuwsbrieven inzien en downloaden.

 

Laatste Weekbrief van seizoen 2013-2014  (18 juni 2014)

De laatste Weekbrief van het seizoen 2013-2014 is naar de abonnees verzonden. Naast vaste onderdelen als het bouwjournaal, het Team van de Week en wedstrijdverslagen waaronder die van de bekerwinst van MD1 wordt in Weekbrief uitgebreid bericht over de Slotdag, de Westfalia Marketing Voetbaldagen 2014, de spelerspassen, de Sponsorcommissie en de voorlopige teamindelingen voor het komende seizoen. Het is de bedoeling om tijdens het seizoen tweewekelijks een Weekbrief uit te geven. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw naam en e-mailadres in te vullen. Op die pagina staan tevens artikelen over voetbalvereniging Papendrecht die in het Papendrechts Nieuwsblad verschenen zijn.

 

Bouwjournaal 8

Enige tijd terug is tussen de velden 2 en 4, langs beide zijden van veld 3, een sleuf gegraven. De sleuf aan de kant van de Industrieweg was om de kabel voor het licht aan te kunnen leggen. De sleuf aan de andere kant was om aan de afvoer van de drainage te kunnen werken. De oude drainage heeft afwatering aan de Industriewegkant, maar door het ontbreken van een sloot wordt daar gewerkt met pompen. Aangezien al onze velden daarop staan, kan bij overvloedige regenval stuwing ontstaan waardoor niet alle velden even goed afwateren. Daarom is voor nieuwe drainage gekozen waarbij overtollig water via de sloot achter de voormalige trainingsdriehoek wordt weggeleid. Inmiddels is alles getest en zijn de sleuven weer dichtgegooid. Aan het eind van de tweede week van juni is de kunststofmat op veld 2 compleet gelegd. Op vrijdagmiddag 13 juni is gestart met het instrooien waarmee op zaterdag verder gegaan werd. Op maandag 16 juni is gestart met het leggen van de kunststofmat op veld 4.

Xtragrass 13 juni 2014

 

Veld2 17-06-2014        Veld4 17-06-2014
 Veld 2 op dinsdag 17 juni         Veld 4 op dinsdag 17 juni

 

Veld3a 17-06-2014       Veld3b 17-06-2014
 Veld 3 op dinsdag 17 juni, links de kant van de Industrieweg, rechts de kant van veld 5

 

Terugblik selectie 1 + 2 seizoen 2013-2014

Het seizoen 2013-2014 is voor de selectieteams succesvol verlopen. Het eerste team, onder leiding van Richard Elzinga, werd afgetekend kampioen en promoveerde naar de tweede klasse. Het tweede team, met trainer Laurens Gerlich promoveerde ook, maar had hiervoor de nacompetitie nodig. Hier wacht volgend seizoen de reserve 1e klasse.

Papendrecht 1 startte de competitie als favoriet voor de titel en maakte die kwalificatie ook waar. In de eerste zeven wedstrijden werd de volle winst gehaald, wat de eerste periodetitel opleverde. Zoals dan zo vaak gebeurt, werd de eerste wedstrijd hierna verloren. De eer voor de eerste nederlaag was voor Ameide. Dit werd gevolgd door een gelijkspel tegen ZBC’97, de ploeg die lang in het spoor van Papendrecht bleef, maar in de slotfase van de competitie toch af moest haken en zelfs naast alle prijzen greep. Vlak voor de winterstop was het Groot-Ammers dat Papendrecht nog wist te verrassen. Na de winterstop een iets mindere periode. Twee achtereenvolgende nederlagen, tegen EBOH en Peursum waren het resultaat van een aantal blessures en de negatieve instelling van de tegenstanders. Met tussendoor een overwinning op DFC kwamen hier nog twee gelijke spelen overheen en kwam ZBC’97, dat deze competitie maar liefst dertien keer gelijk speelde, angstig dichtbij en ook GSC/ODS klopte aan de deur. Na een gelijkspel tegen ZBC’97 herpakte de ploeg zich echter weer en het kampioenschap was slechts een kwestie van tijd. Toch kwam het nog enigszins verrassend. In het Paasweekeinde werd het sterke Amstelwijck, dat later via de nacompetitie alsnog zou promoveren, verslagen en speelde concurrent ZBC’97 onverwacht gelijk tegen de nummer laatst DFC. Het kampioenschap was binnen.

Dat de titel volkomen verdiend is, bewijzen de cijfers. Papendrecht boekte de meeste overwinningen: in 16 van de 26 wedstrijden werden de volle drie punten behaald. De voorhoede bleek het productiefst van de afdeling met 56 doelpunten. Ook de verdediging bleek de sterkste, slechts 20 doelpunten werden doorgelaten. In maar liefst 13 wedstrijden wist de tegenstander helemaal niet te scoren. In de eindstand volgde de nummer 2, GSC/ODS, op maar liefst 10 punten. Een terechte kampioen dus. Elzinga gebruikte dit seizoen 24 spelers. Slechts één speler kwam in alle 26 wedstrijden in actie: Michael van Rooijen. Giovanni Ada en Joey v.d. Net ontbraken slechts één keer. Het meeste zitvlees kweekte Maikel Blom. Maar liefst 20 keer zat hij bij de selectie, maar hij speelde slechts in 12 wedstrijden waarvan een groot gedeelte maar enkele minuten. In 8 wedstrijden kwam hij helemaal niet aan bod. Jay Luciano werd topscoorder, ondanks het feit dat hij maar in 12 van de 26 wedstrijden in actie kwam.

Het tweede elftal startte de competitie met een zwakke periode en half oktober kwam zelfs de gevarenzone angstig dichtbij. De nieuwe trainer Laurens Gerlich, die Maarten van Gastelen opvolgde, had toen echter de juiste formatie gevonden en de opmars was een feit. Helaas was de latere kampioen Alblasserdam 2, waarvan overigens twee keer werd gewonnen, uit beeld, maar de tweede periode werd wel binnengehaald. In de nacompetitie werd eerst GDC 2 opzijgezet en daarna bleek Kozakken Boys 3 geen partij. De belangrijke promotie naar de reserve 1e klasse was daarmee binnen. Ook daar moet dit team een rol kunnen spelen. In de competitie + nacompetitie werden in totaal 25 spelers gebruikt. Melvin Keesmaat kwam de meeste keren binnen de lijnen: 26 keer. Goede tweede zijn Aron Kraal en Jesse Hooijmeier die 24 keer voor Zaterdag 2 uitkwamen.

Volgen seizoen 2e klasse en reserve 1e klasse. In beide competitie lonkt de derby tegen Drechtstreek.

 

VV Papendrecht huldigt jeugdkampioenen

Onder leiding van jeugdvoorzitter Dick Verschoor werden op de Slotdag alle jeugdkampioenen van het seizoen 2013-2014 nog eens extra in het zonnetje gezet. Alle spelers en begeleiders kregen een fraaie medaille en een oorkonde. Aangezien de meisjes D1 eerder op de dag de KNVB-beker gewonnen hadden, kregen zij daarbovenop een bos bloemen. Proficiat allemaal. Dit zijn de kampioenen:

– D3 en D4: winnaar najaarscompetitie.
– F3 en E4: winnaar voorjaarscompetitie.
– MD1: kampioen najaarscompetitie en winnaar KNVB-beker.

Jeugdkampioenen1 2013-2014       Jeugdkampioenen2 2013-2014

Jeugdkampioenen4 2013-2014       Jeugdkampioenen5 2013-2014

Jeugdkampioenen3 2013-2014

 

Leuke Voetbalstad

Op de Slotdag werd het hoofdveld door de mensen van Voetbalcity omgebouwd tot Voetbalstad. Meer dan 120 kinderen namen deel aan een hele reeks onderdelen als spelen op verschillende, kleine voetbalvelden, een pannakooi, een miniveld waarop 2×2-pannavoetbal werd gespeeld, levend tafelvoetbal, knikkervoetbal (voetballen met een minibal) en punten schieten. Dankzij vele vrijwilligers liep het op rolletjes. Het geheel werd in goede banen geleid door spreekstalmeester Eimerd van de Griend. Al met al ruim drie uur lang voetbalplezier.

Voetbalstad2 07-06-2014       Voetbalstad3 07-06-2014

Voetbalstad4 07-06-2014       Voetbalstad5 07-06-2014

Voetbalstad6 07-06-2014       Voetbalstad7 07-06-2014

Voetbalstad8 07-06-2014       Voetbalstad11 07-06-2014

Voetbalstad10 07-06-2014       Voetbalstad9 07-06-2014

Voetbalstad1 07-06-2014

Familiedag2014     Familiedag 2014

 

Prijsuitreiking Kleurplaatwedstrijd

Op de Slotdag van het seizoen 2013-2014 werd de uitslag van de kleurplaatwedstrijd bekend gemaakt. De prijzen werden uitgereikt door Edwin Schreurs, de voorzitter van de Communicatiecommissie. Drie kinderen wonnen een prachtige leren bal, geschonken door Ron Timmers van kledingsponsor Beltona Sports:

– Ivo Voortman (7 jaar).
– Yoeri Huizer (9 jaar).
– Mohamed Rashid (13 jaar).

Paul Blokzijl van hoofdsponsor Westfalia Marketing B.V. had gratis toegang tot de voetbaldagen in augustus in het vooruitzicht gesteld. Deze prijs werd gewonnen door:

– Ryan Huizer (6 jaar).
– Ilias (8 jaar).
– Anouk Schuil (10 jaar).

De hoofdprijs, een Bluetooth Rockbox, was ter beschikking gesteld door Jurian Duijzer van Intertoys Dordrecht aan het Statenplein. Deze werd gewonnen door:

– Milan Clarijs (7 jaar).

Alle andere inzenders kregen een leuke attentie: een mooie bal van kledingsponsor Beltona Sports. Iedereen bedankt voor het meedoen en de sponsoren bedankt voor alle prijzen.

Klik hier voor de winnende kleurplaten  >>

Prijs Kleurplaat2       Prijs Kleurplaat1

Prijs Kleurplaat3       Prijs Kleurplaat4

Prijs Kleurplaat5

 

Succesvolle Slotdag

Op zaterdag 7 juni werd op het Slobbengors de Slotdag van VV Papendrecht gehouden. Al vroeg in de ochtend druppelden de eerste vrijwilligers binnen voor de voorbereiding van de activiteiten. Even voor het middaguur werd de dag geopend. Gestart werd met de uitreiking van de prijzen van de kleurplaatwedstrijd. Daarna werd voor de pupillen de Voetbalstad geopend. Ruim drie uur lang plezier op het hoofdveld. Na afloop van de Voetbalstad werden alle jeugdkampioenen gehuldigd. Op het hoofdveld volgde de groepsfoto. Om 3 uur werd op de velden 3 en 5 het 7×7-toernooi gestart. Op vier halve speelvelden werd verdeeld over vier groepen een groot aantal voetbalpotjes afgewerkt door jong en oud. Om 4 uur vond ter gelegenheid van het afscheid van Giovanna Ada een oefenwedstrijd plaats tussen Zaterdag 1 en een team van voormalige Zondag1-spelers. Het was flink zonnig en warm op het hoofdveld, maar scheidsrechter Bert van Rooden was zo verstandig drinkpauzes in te lassen. Aan het begin van de avond werd alles in gereedheid gebracht voor eten. Enkele honderden mensen genoten van allerlei lekkere salades inclusief gevulde eieren, fruit, allerlei lekkere hapjes en stokbrood en diverse soorten vlees van de barbecue. De feestavond werd opgevrolijkt door de doelman van Zaterdag 1 Karsten van der Velde in zijn rol als DJ Fossiel. Giovanni Ada maakte van de gelegenheid gebruik om zijn aanvoerdersband over te dragen aan Nick Kamerling. De jeugd benutte de zwoele zomeravond om nog urenlang op het hoofdveld te voetballen. Al met al een bijzonder geslaagde seizoensafsluiting.

Slotdag2 7 juni 2014       Slotdag3 7 juni 2014

Slotdag5 7 juni 2014       Slotdag10 7 juni 2014

Slotdag6 7 juni 2014       Slotdag7 7 juni 2014

Slotdag8 7 juni 2014       Slotdag9 7 juni 2014

Slotdag1 7 juni 2014

 

Bouwjournaal 7

Begin juni is het merendeels goed weer geweest waardoor de grondwerkzaamheden flink zijn opgeschoten. De drainage ligt er inmiddels in en is getest, tevens is de bestaande drainage doorgespoten. Vrijdag 6 juni is tot laat in de avond gewerkt aan de topdrainage en dit werk is op zaterdag 7 juni afgemaakt. Indien de weersomstandigheden ons niet in de steek laten, wordt in de loop van de tweede week van juni gestart met het leggen van de kunststofmat. De rollen met de kunstgrasmatten werden op dinsdag 10 juni afgeleverd. Het streven is om op woensdag 11 juni in de tweede helft van de middag te beginnen met het neerleggen van het eerste kunstgras. De groeizame weersomstandigheden hebben ervoor gezorgd dat het in mei opnieuw ingezaaide trainingsveld weer aardig groen begint te worden.

 

Veld 2 10-06-2014        Veld 4 10-06-2014
 Veld 2 op 10 juni 2014         Veld 4 op 10 juni 2014

 

Kunstmatten 10-06-2014      Trainingsveld 10-06-2014
 De rollen met de kunstgrasmatten       Trainingsveld op 10 juni 2014

 

Westfalia Marketing Voetbaldagen 2014

Elk jaar vinden bij voetbalvereniging Papendrecht in augustus de ‘Westfalia Marketing Voetbaldagen’ plaats. Ze duren drie dagen en zijn voor alle kinderen, jongens en meisjes, tot en met de D-jeugd, leden en niet-leden. Iedereen is welkom, waarbij het motto is: 3 dagen leven als een voetbalprof. De kinderen kruipen in de huid van de beste spelers in de Europese competities. Westfalia Marketing B.V. is de hoofdsponsor van de voetbaldagen. Het bedrijf van Paul Blokzijl maakt het door zijn inbreng mogelijk om voor een laag deelnamebedrag aan dit fantastische evenement bij voetbalvereniging Papendrecht mee te kunnen doen. De vijfde editie is op maandag 25, dinsdag 26 en woensdag 27 augustus 2014. Tientallen vrijwilligers zullen de handen uit de mouwen steken om de kinderen ’s morgens op het veld te voeden met aantrekkelijke trainingsvormen. Tussen de middag krijgen ze heerlijke maaltijden voorgeschoteld. Na de lunch begint het competitieve gedeelte. Met Goalmaster, vier tegen vier, het WK-spel en latje schieten kan eeuwige roem worden vergaard. De inschrijving is gestart. Per leeftijdscategorie is plaats voor 30 kinderen. De kosten bedragen € 15,00 voor leden en € 30,00 voor niet-leden. Dit is inclusief tenue. Je kunt je inschrijven tot begin juli 2014. Je inschrijving is pas definitief nadat het inschrijfgeld betaald is.

 

Ook VV Papendrecht kleurt oranje!!

ING heeft ervoor gekozen zich voor lange tijd, tot 2018, te verbinden aan de KNVB en het Nederlandse voetbal. ING heeft amateurclubs in Nederland uitgenodigd een pitch te doen en kans te maken op een intensief sponsorschap van de ING. Daarbij zijn kennis, enthousiasme en motivatie van de clubbestuurders van groot belang. ING wil met dit initiatief een structurele bijdrage leveren aan het waarmaken van de ambities van amateurverenigingen. Een belangrijk onderdeel daarvan is de financiële gezondheid van de clubs. De honderd verenigingen met het beste, leukste en meest onderscheidende voorstel hebben ondersteuning door de ING verdiend. Wij hebben te horen gekregen, dat wij een subsponsorschap voor 3 jaar hebben gewonnen. Iets om trots om te zijn. We kunnen het geld goed gebruiken vanwege de extra kosten die de XtraGrass-velden met zich meebrengen en andere, stijgende kosten. In de loop van de zomer zal de afdeling Sponsoring & Evenementen met ons contact opnemen over de verdere invulling. Wordt vervolgd…..

 

Weekbrief 20 is uit  (4 juni 2014)

De twintigste Weekbrief van het seizoen 2013-2014 is naar de abonnees verzonden. Naast het bouwjournaal bevat de Weekbrief berichten over de Slotdag, het afscheid van Giovanni Ada, de nieuwe jeugdvoorzitter, het kampioenschap van Vrouwen 2 en de promotie van Zaterdag 2. Verder staat erin dat MD1 de bekerfinale bereikt heeft en dat VV Papendrecht uitgeroepen is tot de Leukste Sportvereniging van de gemeente Papendrecht. Het is de bedoeling om tijdens het seizoen tweewekelijks een Weekbrief uit te geven. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw naam en e-mailadres in te vullen. Op die pagina staan tevens artikelen over voetbalvereniging Papendrecht die in het Papendrechts Nieuwsblad verschenen zijn.

 

Bouwjournaal 6

De afgelopen periode heeft het wederom niet meegezeten met het weer. Op maandag 26 mei werd op veld 2 gestart met de aanleg van de drainage, maar halverwege de dinsdag moesten deze werkzaamheden worden gestaakt vanwege de vele regen. Omdat het donderdag 29 mei Hemelvaartsdag was, is er verder niet veel meer gebeurd. Als het weer begin juni meewerkt, kan aan het eind van de eerste week van juni worden gestart met de kunststofmat en zien we op de familiedag weer wat groen op de velden.

 

Veld 2 03-06-2014        Veld 4 03-06-2014
 Veld 2 op dinsdag 3 juni 2014         Veld 4 op dinsdag 3 juni 2014

 

Trainingsdriehoek 03-06-2014
 Trainingsdriehoek op 3 juni 2014

 

Martin van Tol volgt Dick Verschoor op als Jeugdvoorzitter

Nadat Dick Verschoor vorig seizoen al had aangegeven te willen stoppen als jeugdvoorzitter, maar er toch nog een seizoen aan vastknoopte daar er geen opvolger was gevonden, is het nu wel zover. Met ingang van de komende ledenvergadering (november 2014) zal Dick stoppen en zal Martin van Tol deze taak op zich gaan nemen. De komende periode tot aan de ledenvergadering zal Martin al mee gaan lopen bij de jeugdcommissie- en bestuursvergaderingen. Dit om goed voorbereid het uitgezette beleid en het nieuwe jeugdbeleidsplan respectievelijk voort te zetten en vorm te geven. En om daarnaast op eigen wijze invulling te kunnen geven aan de rol als jeugdvoorzitter. Na een tip of Martin niet een geschikte kandidaat zou zijn, is er de afgelopen weken door jeugdcommissie- en bestuursleden met Martin gesproken. Alle ins en outs over wat de taak inhoudt, zijn met hem doorgenomen. Alle plussen en minnen zijn besproken. Martin van Tol is 46 jaar. Naast dat hij de echtgenoot is van Allyson van Tol is hij ook vader van Terence, Jack en Demi. Martin trapt nu op zondag nog een balletje, wat hij komende seizoen op zaterdag gaat doen. Daarnaast is hij betrokken bij het team waar Jack in voetbalt. Op zondag, als zijn cluppie Feyenoord thuis speelt, is hij in de Kuip te vinden. Martin weet dat het een drukke agenda wordt, maar is voor 200% gemotiveerd om de taak van jeugdvoorzitter op te pakken. Hij weet zich gesterkt door het vertrouwen dat de jeugdcommissie- en bestuursleden in hem hebben. Wij zijn blij dat Martin deze taak op zich gaat nemen en wensen hem veel succes!

Jeugdcommissie en Bestuur.

 

VV Papendrecht Leukste Sportclub!!!

Voetbalvereniging Papendrecht heeft glansrijk de verkiezing van de Leukste Sportvereniging van de Gemeente Papendrecht gewonnen. Met het prachtige rapportcijfer 8,96 behaalden we bijna twee keer zoveel stemmen als de nummer 2, PKC. We kregen meer stemmen dan alle andere Papendrechtse sportclubs bij elkaar. Wij gaan door naar de finaleronde in september waarin alle gemeentewinnaars strijden om de provinciale en de landelijke titel. Iedereen bedankt voor het stemmen op

VV Papendrecht, de Leukste Sportvereniging van de Gemeente Papendrecht!!!

 

Papendrecht Voetbalvereniging

 

Vrijwilligers: bedankt voor een topseizoen!  (31 mei 2014)

Voetbal is de mooiste sport van Nederland. Een sport die niet kan bestaan zonder de talloze vrijwilligers die zich dag in dag uit inzetten voor hun vereniging, voor het voetbal. Tijd dus om hen in het zonnetje te zetten! De KNVB bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet het afgelopen seizoen. Want zonder het werk van al die vrijwilligers is het niet mogelijk om alle voetballers en een veelvoud aan liefhebbers iedere week van voetbal te laten genieten. Van de dames en heren achter de bar tot de terreinknechten op het veld. Van de schoonmakers in de kleedruimten tot de webmaster achter de computer. Van de jeugdtrainers in de regen tot de lijnentrekkers op het gras. Het voetbal kan niet bestaan zonder die talloze vrijwilligers die zich dag in dag uit inzetten voor hun vereniging, voor het voetbal. Schitterende acties op het veld krijgen vaak veel aandacht, maar het werk dat al deze mensen verzetten om die acties mogelijk te maken helaas een stuk minder. Daarom bedanken de KNVB en de verenigingen nu specifiek alle voetbalvrijwilligers voor hun inzet. We laten zien dat voetbal van en voor iedereen is en dat voetbal het grootste sociale netwerk van Nederland is. Het werk van duizenden vrijwilligers draagt hier zeker aan bij.

 

Bouwjournaal 5

Het laatste deel van mei is er ogenschijnlijk niet veel gebeurd. Dit is mede veroorzaakt door de weersomstandigheden en de beschikbare materialen. Zowel veld 4 als veld 2 is inmiddels doorgespit. De kabels voor de verlichting op veld 2 zijn gelegd. In de loop van de laatste week van mei wordt op beide velden begonnen met de aanleg van de drainage. Daarna vindt egalisatie plaats en is alles klaar voor het uitrollen van de kunstgrasmatten. Als alles meezit, zal dit begin juni van start gaan. Inmiddels is ook begonnen met het reguliere onderhoud aan de andere velden. Zo is het voormalige trainingsveld opnieuw ingezaaid. Dit wordt omgevormd tot een speelveld.

 Veld 2 29-05-2014      Trainingsveld 29 mei 2014
  Veld 2 op 29 mei 2014       Voormalige trainingsveld op 29 mei 2014

 

 Veld 4 29-05-2014
  Veld 4 op 29 mei 2014

 

Toernooien voor Pupillen

Dat de jeugdopleiding van VV Papendrecht goed bekend staat blijkt wel uit de uitnodigingen voor sterk bezette, gerenommeerde toernooien. Zo voetbalde F2 bij Xerxes/DZB op het Rotterdamse sportpark Faas Wilkes om de Coen Moulijn Memorial Cup, waarbij F-teams actief zijn van amateurclubs uit de Topklasse als Kozakken Boys en IJsselmeervogels. F1, E1 en D1 deden het prima op het prestigieuze toernooi bij Feyenoord op sportpark Varkenoord. F1 en E2 waren aanwezig op het Internationaal Robin van Persie toernooi bij VDL Maassluis, het grootste E- en F-toernooi van Nederland waar tal van internationale topteams als Manchester United en Bayer Leverkussen aantraden. De minipupillen haalden een mooie derde plaats op het toernooi bij Wieldrecht. D3 won het toernooi bij HVC’10. Prachtige prestaties, gefeliciteerd allemaal!

Minipupillen Wieldrecht       D1 Feyenoordtoernooi 2014

D3 wint toernooi HVC'10     F2 Coen Moulijn Tournooi 2014

 

Tentenkamp gaat door

Ondanks het wisselvallige weer gaat het VV Papendrecht Tentenkamp gewoon door. Alleen heeft de organisatie besloten vanwege de vele regen van de afgelopen tijd en de weersvoorspelling voor vandaag niet in tenten te gaan slapen, maar de droge kleedkamers als slaapplek op te zoeken. Vanwege het tentenkamp wordt er op woensdag 28 mei niet getraind.

 

Nieuw Trainingsschema

Vanwege verzorging van het trainingsveld kan daarop vanaf heden niet meer gevoetbald worden. Dit heeft de nodige consequenties voor de trainingen. Voor de mini- en F-pupillen, D3, B3, MD1 en de zondagteams verandert er niets. Voor de andere ploegen heeft dit wel gevolgen, zie hiervoor het vernieuwde trainingsschema. Overigens kan alleen nog tot begin juni getraind worden op het Slobbengors. Daarna kan vanwege onderhoudswerkzaamheden niet meer van de velden gebruik gemaakt worden.

 

Weekbrief 19 is uit  (23 mei 2014)

De negentiende Weekbrief van het seizoen 2013-2014 is naar de abonnees verzonden. Naast vaste onderdelen als het Team van de Week, wedstrijdverslagen, het bouwjournaal en het wedstrijdprogramma voor de komende tijd bevat de Weekbrief berichten over allerlei activiteiten als het tentenkamp voor de pupillen, de Slotdag en de presentatie van de jeugdplannen. Het is de bedoeling om tijdens het seizoen tweewekelijks een Weekbrief uit te geven. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw naam en e-mailadres in te vullen. Op die pagina staan tevens artikelen over voetbalvereniging Papendrecht die in het Papendrechts Nieuwsblad verschenen zijn.

 

Afscheid Giovanni Ada

Hierbij nodigen wij iedereen uit voor de afscheidswedstrijd op zaterdag 7 juni van Giovanni Ada, die bijna 10 jaar uitgekomen is voor VV Papendrecht. De wedstrijd gaat tussen het huidige eerste zaterdagelftal, de trotse kampioen van de derde klasse, en een door Gio zelf samengesteld team van spelers waarmee hij 1 of meerdere jaren in het eerste elftal van de zondag heeft gespeeld. En natuurlijk heeft hij ook zijn favoriete begeleiding en trainersstaf hiervoor uitgenodigd. Wij willen graag, voorafgaand aan de wedstrijd, met elkaar oude herinneringen ophalen en aansluitend Gio zijn verdiende huldiging geven. Wij hopen dat wij dan ook uiterlijk 14.30 uur op jullie aanwezigheid in onze kantine kunnen rekenen. De wedstrijd begint om 16.00 uur en zal onder leiding staan van Bert van Rooden die in dezelfde periode altijd voor de club heeft klaargestaan voor het leiden van vriendschappelijke wedstrijden. Na het voetballen en de nodige grappen en grollen volgt de barbecue die, traditioneel, op onze Slotdag wordt verzorgd. En voor diegenen die de hernieuwde kennismaking met onze club niet lang genoeg kan duren, wordt de dag vanaf 20.00 uur afgesloten met een daverende feestavond. Namens Gio alvast bedankt voor jullie aanwezigheid.

Bert Duthler
Karsten van de Velde
Mark Kalishoek

 

Slotdag op 7 juni 2014

Op zaterdag 7 juni 2014 wordt de traditionele Slotdag van dit voor VV Papendrecht enerverende seizoen gehouden. Wij hopen dat velen van jullie net als de afgelopen jaren naar de club komen om met zijn allen deze laatste clubdag van het seizoen 2013-2014 tot een succes te maken. Voor sommige activiteiten moet u zich opgeven vanwege de logistieke planning. Voor de Voetbalstad voor pupillen geldt dat wij verwachten dat alle teams aanwezig zijn, het niet als vrijblijvend zien, maar zichzelf verplichten om mee te doen. Voor de ouderen, ouders, oudere broers of zussen die iets willen doen, bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan het zeven-tegen-zeven-voetbal. Stel een 7×7-team samen en geef dat door in de Commissiekamer. Aan het begin van de avond zal de barbecue worden aangestoken en als een ieder zijn of haar buik vol heeft, start de daverende slotavond. Het (voorlopige) programma ziet er als volgt uit:

 11:30 -15:30 uur    Voetbalstad D/E/F/MP
 15:00 -18:00 uur    7×7-voetbal voor Senioren, Vrouwen, Junioren (A/B/C)
 15:30 uur    Huldiging jeugdkampioenen 2013-2014
 16:00 uur    Afscheidswedstrijd Zaterdag 1
 18:30 uur    Barbecue
 20:00 uur    Feestavond (gratis)

 

Voor de barbecue dien je te betalen: € 7,50 voor een kind tot en met 12 jaar en € 10,00 voor oudere kinderen en volwassenen. Als je je eenmaal opgegeven hebt, dien je het verschuldigde bedrag altijd te betalen, ook als je uiteindelijk niet komt. Het ingevulde inschrijfformulier kun je inleveren in de commissiekamer (bij Coby of Nelie) of je kunt het als bijlage met een e-mail sturen naar jeugd@vvpapendrecht.nl met als onderwerp “inschrijving slotdag 2014”.

Slotdag 2014

 

Bouwjournaal 4

De afgelopen tijd hebben de weersomstandigheden ons parten gespeeld. Door de vele regen is er niet veel gebeurd. Het risico dat werkzaamheden aan de ondergrond niet goed zouden uitpakken, was te groot. Op vrijdag 16 mei is het werk weer hervat en is veld 4 doorgespit. In de loop van week 21 zal begonnen worden aan de drainage en naar verwachting zullen tegen het einde van week 21 de eerste stappen worden gezet met het leggen van de kunststofmat.

 Veld 2 20-05-2014 A      Veld 4 20-05-2014
  Veld 2 op 20 mei 2014       Veld 4 op 20 mei 2014

 

 Veld 2 20-05-2014 B
  Veld 2 op 20 mei 2014

 

Presentatie Jeugdplannen

Op 14 april jl. is een presentatieavond gehouden waarop het nieuwe JeugdBeleidsPlan (JBP) en het nieuwe JeugdOpleidingsPlan (JOP) uit de doeken gedaan werden. Aangezien niet iedereen in de gelegenheid was om aanwezig te zijn, willen we een tweede avond organiseren om deze mensen alsnog kennis te laten maken met de toekomstplannen voor de jeugd. Voetbalvereniging Papendrecht is volop in beweging. Dat was reden voor een aantal mensen om het bestaande Jeugdplan eens goed onder de loep te nemen en te herschrijven teneinde de structuur van de organisatie en de kwaliteit van de opleiding te verbeteren. Een plan schrijven is een, uitvoeren is twee. Dit kunnen we niet alleen en daar hebben we veel enthousiaste mensen voor nodig die zich betrokken voelen bij de club. Mensen die bereid zijn te helpen de club een kwaliteitsimpuls te geven en de jeugdopleiding te verbeteren waarbij door en voor iedereen een hoger niveau wordt nagestreefd. Dit gaat uiteraard hand in hand met plezier voor een ieder die daarbij betrokken is. Wij organiseren daartoe een avond die in het teken staat van de presentatie van het Jeugd Opleidingsplan en Jeugd Beleidsplan. Aan de plannen hangt een uitgebreidere organisatie dan voorheen gebruikelijk was bij VV Papendrecht. Wij vinden dat dit noodzakelijk is om de gewenste doelstellingen te kunnen halen. Uiteraard zal deze nieuwe organisatie ingevuld moeten worden door enthousiaste, ervaren en opgeleide mensen. Wij weten dat deze mensen aanwezig zijn binnen de club zelf! De tweede presentatieavond zal op maandag 26 mei 2014 gehouden worden. Graag willen we alle belangstellenden voor deze avond uitnodigen die in het teken zal staan van de toekomst van de jeugd bij VV Papendrecht. En, uiteraard, je eigen rol bij de club. We doen hierbij een dringend beroep aan iedereen om aanwezig te zijn omdat de enige weg naar succes WIJ is! Dus IEDEREEN is uitgenodigd! Graag zien we je op maandag 26 mei om 20:00 uur in de kantine van VV Papendrecht. Eventuele trainingen komen op deze avond vanaf 20:00 uur te vervallen zodat een ieder die op onze club actief is, aanwezig kan zijn.

Met vriendelijke groeten en tot maandag 26 mei,

Jacco Hessing (auteur JBP)
Richard Nardten (auteur JBP)
Paco Ariza Lora (auteur JBP)
Dick Verschoor (jeugdvoorzitter)
Peter Michielse (bestuurslid beleidszaken)

 

Geslaagde Vrijwilligersavond

Om alle vrijwilligers van VV Papendrecht te bedanken die ook van dit seizoen weer een succes gemaakt hebben, werd speciaal voor hen een feestavond gehouden op het Slobbengors. Aan het begin van de avond druppelden de eersten binnen. Na een welkomstwoord in de kantine door voorzitter Bram Blom verklaarde hij het buffet voor geopend. Bij de keuken konden patat en stokjes saté van kip of varkensvlees gehaald worden. Op de tafel naast de Papendrecht-winkel stonden schalen met verschillende soorten, rijk opgemaakte salades alsmede schalen met sneetjes stokbrood en kroepoek alsook kuipjes kruidenboter. Na het eten bleef een groot deel van de meer dan 100 aanwezigen tot diep in de nacht hangen om onder het genot van een drankje bij te praten. Wij willen het barpersoneel bedanken voor alle drankjes en Marc de Groen en zijn crew voor de uitstekende catering. Al met al een uiterst geslaagd en gezellig feest.

Vrijwilligersavond 2014c      Vrijwilligersavond 2014b

Vrijwilligersavond 2014d       Vrijwilligersavond 2014e

Vrijwilligersavond 2014f       Vrijwilligersavond 2014a

Vrijwilligersavond 2014g

 

Succesvolle Rabo ClubkasRun

De Rabo ClubkasRun heeft dankzij een grote groep lopers van VV Papendrecht € 417 opgeleverd voor onze clubkas. Onze hartelijke dank gaat uit naar een ieder die bijgedragen heeft aan het binnenhalen van dit prachtige bedrag. Het geld zal gebruikt worden voor jeugdactiviteiten tijdens het Tentenkamp op 28 en 29 mei en tijdens de Slotdag op 7 juni. Complimenten aan Sander van Heteren van Zaterdag 6 die als eerste eindigde op de 10 km. Naast Zaterdag 1 en veel jeugd waren ook de meiden van Jos van der Waal (MB1) van de partij. Nogmaals iedereen BEDANKT!

Rabo ClubkasRun MB1     Rabo ClubkasRun2014 1

Rabo ClubkasRun2014 2

 

Tentenkamp voor de Pupillen

Nog even en dan is het zover, het oude vertrouwde tentenkamp voor onze pupillen. De voorbereidingen zijn in volle gang. De vrijwilligers zijn gemobiliseerd, groepsleiders, EHBO’ers, wachtlopers, tentenbouwers, catering en ga zo maar door. Wij hopen dat jullie er ook klaar voor zijn. En wat gaan wij doen? Nadat de tenten zijn opgezet, luchtbedden opgeblazen en slaapplekken ingericht gaan wij na het eten starten met de activiteiten. De D- en MD-jongeren gaan zwemmen. De E- en F-kinderen hebben verschillende activiteiten op het sportpark. Later op de avond is er voor de D en MD een kleine Wampex opgezet op en rond het sportpark. Tegen middernacht, nadat eerder het kampvuur is aangestoken, er muziek is gemaakt of een spannend verhaal is verteld, gaan we proberen te slapen. In de ochtend, na een vroeg ontbijt en het leegruimen van de tenten, vertrekken wij naar het Gelderse Enspijk waar wij gaan boerengolven. Met een klompstick, tussen de koeien en koeienvlaaien, zo goed mogelijk zien te scoren. Haha, wie slaat zijn bal niet in een koeienvlaai? Nadat een ieder zijn of haar rondje heeft gedaan, of nog even heeft geskelterd, op de trampoline of in de voetbalkooi actief is geweest, gaan wij terug naar het Slobbengors en hebben wij hopelijk een geslaagd tentenkamp achter de rug. Nu nog duimen voor mooi weer en dan kan het wat ons betreft al niet meer stuk. Tot woensdag 28 mei, voor de deelnemers en de vele vrijwilligers die ons helpen. Nadere gegevens staan in de informatiebrief, die iedere deelnemer krijgt.

Lees de informatiebrief goed door zodat dat ook jij voorbereid bent op een mooi en gezellig tentenkamp. In de brief staat wat info, hoe en wat mee te nemen, wat niet en informatie voor je ouders/verzorgers.

Groeten, De organisatie

 

Twee ex-Papendrecht-trainers missen titel

Twee oud-trainers van Papendrecht konden met hun voetbalclub de competitie met het kampioenschap afsluiten. Beiden haalden het helaas niet. Maarten van Gastelen speelde met Streefkerk met 1-1 gelijk tegen Asperen en omdat er in de verlenging niet meer werd gescoord, ging de titel op doelsaldo naar Asperen. Dennis Zaal verloor met Rhoon met 2-0 van Oude Maas dat daarmee de titel voor zich opeiste. Beide trainers kunnen nog wel via de nacompetitie promotie afdwingen. Wij wensen Maarten en Dennis daarbij veel succes.

 

Zondag 4 kampioen!!!

Zondag 4 heeft op ongenaakbare wijze de titel behaald. Het team met veel voormalige spelers van Zondag 1 als Sjaak en Jos van Giersbergen, Peter Bouw, Anton Schreuders, Jacco Hessing en Henk Stout, werd onder de voortreffelijke leiding van de 77-jarige coach Henk van Wijngaarden ongeslagen kampioen. Met alleen een gelijkspel (1-1) in Huijbergen tegen de nummer 2, Vivoo 3, en voor de rest louter overwinningen, liefst 139 gemaakte goals en maar 20 tegentreffers, werd Vivoo op een ruime achterstand van 8 punten gezet. Dat het kampioenschap uitbundig gevierd werd, behoeft geen betoog. Van harte gefeliciteerd, mannen!

Zondag 4 092013

 

Bouwjournaal nummer 3

Ondanks het wat mindere, regenachtige weer van de afgelopen periode is de aanleg van de velden ook in de tweede week volgens schema verlopen. Op veld 4 is een zandlaag aangebracht en heeft ook voorbemesting plaatsgevonden. In de loop van week 20 wordt gestart met eggen waarna de nieuwe drainage de grond in zal gaan en de blokken voor de doelen geplaatst zullen worden. Als dat achter de rug is, volgt het egaliseren. Als de weersomstandigheden meewerken zal op vrijdag 16 mei worden gestart worden met het aanbrengen van de XtraGrass-mat. Ook aan veld 2 wordt volop gewerkt en ook dat ligt nog op schema. Naar verwachting is alles net voor de Slotdag gereed.

 Veld 2 13-03-2014      Veld 4 13-03-2014
  Veld 2 op 13 mei 2014       Veld 4 op 13 mei 2014

 

Trainingshoek 13-03-2014
 Trainingsdriehoek op 13 mei 2014

 

Nacompetitie B-junioren 1e klasse

Op zaterdagmiddag 10 mei speelden de periodekampioenen uit de eerste klasse van de B-junioren op het Slobbengors om het klasseperiodekampioenschap. De deelnemers waren Streefkerk B1 (winnaar van de 1e periode), Sliedrecht B1 (2e periode) en Tricht B1 (3e periode). Om 13.00 uur was de aftrap van het eerste duel. Het wedstrijdprogramma zag er als volgt uit:

Wedstrijd A: Streefkerk – Sliedrecht.
Wedstrijd B: Verliezer A – Tricht.
Wedstrijd C: Winnaar A – Tricht.

Tricht B1 stapte uiteindelijk als winnaar van het veld. Gefeliciteerd.

 

Feestavond voor vrijwilligers

Nu de jaargang 2013-2014 er bijna op zit, willen wij de vrijwilligers van VV Papendrecht bedanken voor de inzet dit seizoen. Jullie verdienen allemaal een medaille en die willen we jullie dan ook symbolisch geven met een gezellige en bovendien lekkere satéavond onder het genot van een drankje. Dit jaar is deze avond niet alleen voor jullie als vrijwilligers, maar ook de partners, die jullie keer op keer aan ons afstaan, zijn van harte uitgenodigd! Deze happening wordt gehouden op vrijdag 16 mei 2014 in onze kantine en begint rond 19 uur. Geef je op via je leeftijdscoördinator (bij de jeugd), de zaterdagcommissie of een bestuurslid, zodat de organisatie rekening kan houden met de opkomst. Graag zien we jullie met partner op 16 mei verschijnen. Tot dan!

Bestuur / Zaterdag- & Jeugdcommissie

 

Kleurplaatwedstrijd

Win mooie prijzen met de kleurplaatwedstrijd van VV Papendrecht. De kleurplaat is te downloaden vanaf de website >>

Kleur de kleurplaat zo mooi mogelijk, lever die in de kantine in of scan de kleurplaat in en mail deze naar: jeugd@vvpapendrecht.nl. Opsturen kan ook, naar: VV Papendrecht, Postbus 100, 3350 AC Papendrecht. Iedereen die de kleurplaat inlevert, krijgt een attentie. Per leeftijdscategorie (mini’s F, E en D) zijn er twee prijzen voor de mooiste kleurplaten. Een leren bal, beschikbaar gesteld door kledingsponsor Beltona Sports, en gratis toegang tot de voetbaldagen in augustus, beschikbaar gesteld door hoofdsponsor Westfalia Marketing B.V. De allermooiste kleurplaat wordt beloond met een Bluetooth Rockbox. De hoofdprijs is ter beschikking gesteld door Intertoys Dordrecht aan het Statenplein. Je kunt de kleurplaat inleveren tot en met 31 mei. De prijsuitreiking is op 7 juni tijdens de slotdag.

 

Help ons winnen en stem!!!

De verkiezing van de Leukste Sportvereniging van de gemeente Papendrecht is momenteel een nek-aan-nekrace tussen VV Papendrecht en PKC. Daarom nogmaals de oproep om op ons te stemmen zodat we de verkiezing kunnen winnen.

– Stem per sms en stuur de tekst “VOTE 4736” naar nummer 1008.
– Ga naar www.leukstesportvereniging.nl en stem via Facebook of e-mail.

Na het uitbrengen van uw stem dient deze bevestigd te worden. Pas dan is uw stem geldig. Met het stemmen zijn mooie prijzen te winnen en kunt u goede doelen helpen. Tot en met zaterdag 24 mei kan onze sportclub gesteund worden. Laten we allemaal ons best doen om te winnen!

LeuksteSportclub2014

 

Weekbrief 18 is uitgebracht

De achttiende Weekbrief van het seizoen 2013-2014 is naar de abonnees verzonden. Naast vaste onderdelen als Pupil en Team van de Week, wedstrijdverslagen en het wedstrijdprogramma voor de komende weken bevat de Weekbrief berichten over het kampioenschap van Vrouwen 1, de feestavond voor vrijwilligers en het eerste bouwjournaal. Het is de bedoeling om tijdens het seizoen tweewekelijks een Weekbrief uit te geven. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw naam en e-mailadres in te vullen. Op die pagina staan tevens artikelen over voetbalvereniging Papendrecht die in het Papendrechts Nieuwsblad verschenen zijn.

 

Bouwjournaal nummer 2

Begin mei vonden de eerste werkzaamheden aan veld 4 plaats. Het freeswerk en spitten zijn inmiddels afgerond. In de loop van week 19 wordt de infill geprepareerd en zal gewerkt worden aan de drainage, aan het eind van de week gevolgd door bezanding en bemesting. Op dinsdag 6 mei werd verder gegaan met veld 2. De verwijderde grond wordt gestort op de (voormalige) trainingsdriehoek. Vanuit onze vereniging geschiedt de coördinatie door secretaris Theo Wolters. Hij is bij de gehele voorbereiding betrokken geweest. Heeft u vragen of opmerkingen, richt u zich dan tot hem, bijvoorbeeld per e-mail: secretaris@vvpapendrecht.nl.

 Veld2 06052014      Veld4 06052014
  Veld 2 op 6 mei 2014       Veld 4 op 6 mei 2014

 

Glijbaan in speeltuintje

Onze werkploeg is vrijwel dagelijks op ons sportcomplex te vinden om allerlei klussen uit te voeren en het nog aantrekkelijker te maken. Nu het volop voorjaar is, zijn de mannen aan het werk geweest op het speeltuintje tussen de kantine en fietsenstalling. Ze hebben de glijbaan in elkaar gezet, zodat de allerkleinsten weer fijn kunnen spelen.

Glijbaan

 

Pieter Hoogstad op Facebook

Kijkt u behalve op onze website wel eens naar onze Facebook-pagina? Daar kunt u reageren op berichten en contact leggen met vrienden van voetbalvereniging Papendrecht, als Pieter Hoogstad die vanwege zijn jarenlange inspanningen voor onze sportclub benoemd is tot Lid van Verdienste. Op onze Facebook-pagina heeft hij het volgende bericht achtergelaten: “Ik, Piet Hoogstad, voormalig Pupillensecretaris van VV Papendrecht, ben op zoek naar oud-collega’s / vrienden van genoemde vereniging. De afdeling pupillenvoetbal is door mij opgericht. Hieruit zijn later zeer goede voetballers voortgekomen voor 1e elftal. Ik woon nu in Breda.” Zijn dochter schrijft: “Mijn vader Pieter Hoogstad zoekt naar mensen die van 1960-1980 bij VV Papendrecht op de een of andere manier meewerkten. Mijn vader organiseerde in die tijd op Hemelvaartsdag het PIET HOOGSTAD Toernooi. Willen degenen die zich dat herinneren, contact zoeken met Pieter Hoogstad.” Wilt u contact in contact komen met de heer Hoogstad of met anderen die onze vereniging een warm hart toedragen, neem dan eens een kijkje op onze Facebook-pagina.

Pieter Hoogstad

 

Bouwjournaal nummer 1

Gedurende de aanleg van de hybridevelden zullen we wekelijks een bouwjournaal uitbrengen zodat een ieder op de hoogte kan blijven van de vorderingen. De tweede helft van april heeft in het teken gestaan van de voorbereidingen. Op dinsdag 22 april is er een vergadering geweest met alle betrokkenen om de nodige afspraken te maken. De velden worden aangelegd door Sports Pitch Engineering, een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd op het gebied van ontwerp en projectmanagement van sportveldconstructies. Het project wordt begeleid door dhr. De Kroon van Adviesbureau R.I.E.T. dat hiervoor door de gemeente is aangetrokken. Op ons sportcomplex zijn de eerste werkzaamheden verricht. Op dinsdag 22 april begon de firma Oostendorp Nederland B.V. met het verplaatsen van de lichtmasten van de trainingsdriehoek naar veld 2. Dit was op donderdag 24 april afgerond. Op vrijdag zijn de gaten, met dank aan Aannemersbedrijf A. Blom en Zonen, gedicht. Overigens was onze oplettende erevoorzitter Ad Matena er dinsdag tijdig bij om een kleine ramp te voorkomen. Oostendorp maakte namelijk al aanstalten om de lichtmasten van veld 4 naar veld 2 over te brengen.

Op woensdag 30 april was om 9 uur de officiële start met een ceremonieel tintje. Wethouder Koppenol gaf de spreekwoordelijke aftrap, geholpen door de erevoorzitters van Papendrecht en Drechtstreek, Ad Matena en Jan van Walsem. De rest van die dag werd benut om veld 4 vrij te maken (doelen verwijderen e.d.) en het leggen van de rijplaten. Op donderdag 1 mei is met het echte werk begonnen, bestaande uit het affrezen van de eerste laag van veld 4. Vervolgens volgt de tweede laag. Naar verwachting is dat laatste op vrijdag voltooid, waarna met spitten begonnen zal worden. Alles is natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden. Indien noodzakelijk wordt ook op zaterdag gewerkt.

 XtraGrass2      XtraGrass1
  De officiële start van de werkzaamheden

 

 XtraGrass6      XtraGrass5
  Veld 2 met lichtmasten       Veld 4 zonder toplaag

 

  XtraGrass3      XtraGrass4
  De officiële start van de werkzaamheden       De (voormalige) trainingsdriehoek

 

Kampioensfeest op 3 mei  (30 april 2014)

Op 19 april heeft Zaterdag 1 de titel in de derde klasse C binnengesleept. Het behaalde kampioenschap willen we met jullie vieren op zaterdag 3 mei rond de laatste thuiswedstrijd van ons eerste. Het wordt een dag vol feestelijkheden, mooi weer, leuke potjes voetbal, kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig voor een supergezellige dag!!!
Op onze Facebook-pagina is erover een evenement aangemaakt. Het programma ziet er ongeveer zo uit.

– 11.45 uur  Vrouwen 1 tegen IFC om de eerste plaats in de voorjaarscompetitie.
– 14.30 uur  Papendrecht – Groot-Ammers. In de rust is er penalty schieten.
– 16.30 uur  Begin festiviteiten.
– 18.30 uur  Grieks eten en feestavond in de kantine met onze keeper als DJ Karsten.

De kosten voor het eten bedragen € 7,50 voor een volwassene en € 3,50 voor een kind tot en met 12 jaar. Wil jij ook blijven eten, geef dit dan door aan onze penningmeester, bij voorkeur per e-mail: penningmeester@vvpapendrecht.nl. Kom allemaal naar het Slobbengors en neem familie, vrienden, buren, kennissen of wie dan ook maar mee. We gaan er een prachtige dag van maken!

Zaterdag 1 kampioen 2014      Kampioensfeest

 

Rinie Matena Koninklijk Onderscheiden

Burgemeester De Bruin speldde op vrijdag 25 april in het gemeentehuis Koninklijke Onderscheidingen op bij tien Papendrechters die zich op uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor de maatschappij. Eén van die Papendrechters was mevrouw A. (Ariana) Matena – De Raad. Ze werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor werkzaamheden die ze ruim veertig jaar lang ontplooid heeft en nog steeds uitvoert voor verschillende maatschappelijke organisaties. Bij VV Papendrecht is Rinie al tientallen jaren actief in uiteenlopende functies, onder meer als beheerder van de bestuurskamer en de kantine. Verder was ze tien jaar vrijwilliger bij verpleegtehuis De Stolpe, collecteert ze al meer dan tien jaar voor het Longfonds, bezoekt en helpt ze al ruim vijfentwintig jaar wekelijks een inmiddels 100-jarige tante en is ze mantelzorger voor haar kleinzoon Robin Matena die de spierziekte van Duchenne heeft. Daarnaast is ze actief voor de Brede Welzijnsinstelling, voor de dagopvang van Zorgcentrum De Waalburcht van RIVAS en begeleidt ze vakanties van bewoners van de Merwebolder. Het is duidelijk dat Rinie de Koninklijke Onderscheiding meer dan verdiend heeft. Wij feliciteren haar van harte en hopen haar met man Ad nog vele jaren op ons sportcomplex te mogen aantreffen.

 

VV Papendrecht Voetbalkrant is uit!

De VV Papendrecht Voetbalkrant is uit en per post door de gehele gemeente bezorgd. Mocht u geen krant hebben, dan kunt u de papieren versie afhalen op de club. In de krant staat een kleurplaat. Hiermee zijn mooie prijzen te winnen zijn. De hoofdprijs is ter beschikking gesteld door Intertoys Dordrecht Centrum. Ieder kind dat de kleurplaat inlevert, krijgt een leuke attentie. Mensen die lid worden van onze vereniging, kunnen het eerste kwartaal gratis krijgen. Deze actie loopt tot eind 2014. We willen nogmaals onze dank uitspreken aan de adverteerders Arjan van Toor / Lola en Engel, Café Tinus, NoSuchCompany, Westfalia Marketing B.V., Aannemersbedrijf A. Blom en Zonen, Esbi, Sytec, Profile Tyrecenter DBS Papendrecht, Tri-Casa Vastgoedbeheer BV, ProDriving!, Beltona Sports, Garant Beveiliging, Euromax Cooking with kids, Grieks afhaalcentrum Nefeli, Q Makelaars, Restaurant De Pepermolen, Tapperij de Stoep, PAP-Computerservice, De Jong Tuinen, Display4All, Echopraktijk Drechtsteden, Mulder Automotive, Ron’s Bloemen- en kadosjop en Sport2000 Papendrecht. Van de laatste twee zaken vindt u een kortingsbon in de krant.

Voetbalkrant wordt gelezen     VVPap Voetbalkrant

 

Blijf stemmen op VV Papendrecht!!!

Stemmen op VV Papendrecht voor de Verkiezing van de Leukste Sportvereniging van de gemeente Papendrecht kan nu ook via sms. Stuur een sms-bericht naar nummer 1008 met de tekst “VOTE 4736”. In de gemeenteronde kan maximaal 1 stem per mobiel nummer worden uitgebracht. Ter bevestiging van uw stem ontvangt u 1 sms-bericht retour. De kosten hiervan bedragen eenmalig € 0,60 exclusief de kosten van uw mobiele telefoon. Heeft u uw stem via SMS uitgebracht, dan kunt u ook nog via Facebook of e-mail stemmen via www.leukstesportvereniging.nl. Met het stemmen zijn mooie prijzen te winnen als een tablet, een jaar lang gratis sporten, gratis boodschappen ter waarde van € 250 en een wellnessdag voor twee personen. Tot en met 24 mei kan onze sportvereniging gesteund worden. We kunnen pas winnen als voldoende bevestigde stemmen op ons zijn uitgebracht. Blijf op ons stemmen en moedig iedereen in je omgeving aan hetzelfde te doen. Doe mee en help ons de verkiezingen te winnen. Alvast bedankt!

 

Weekbrief 17 is uit  (23 april 2014)

De zeventiende Weekbrief van het seizoen 2013-2014 is naar de abonnees verzonden. Naast vaste onderdelen als Pupil en Team van de Week, wedstrijdverslagen en het wedstrijdprogramma voor de komende weken bevat de Weekbrief berichten over het kampioenschap van Zaterdag 1 en E4 alsmede over naderende activiteiten op het Slobbengors, als het schoolvoetbal, het Tentenkamp en de Westfalia Marketing Voetbaldagen. Het is de bedoeling om tijdens het seizoen tweewekelijks een Weekbrief uit te geven. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw naam en e-mailadres in te vullen. Op die pagina staan tevens artikelen over voetbalvereniging Papendrecht die in het Papendrechts Nieuwsblad verschenen zijn.

 

We zijn gestart, nieuw trainingsschema

De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de XtraGrass-velden zijn van start gegaan. De eerste fase bestaat uit het verplaatsen van de lichtmasten van de oefenstrook naar veld 2. Dit zal naar verwachting tot het laatste weekend van april duren. Veld 2 kan in die periode niet gebruikt worden. In hoeverre de oefenstrook gebruikt kan worden, wordt nog bekeken. Vanwege de werkzaamheden aan de velden zal binnenkort het nieuwe trainingsschema ingaan. Getracht is het aantal trainingen zoveel mogelijk gelijk te houden. In de praktijk is het vooral schipperen met de hoeveelheid ruimte. Daarom het dringende verzoek om de begin- en eindtijden te respecteren en alleen het voorgeschreven trainingsgedeelte te gebruiken, zodat iedereen aan trainen toekomt.

 

Tentenkamp op 28 en 29 mei

Zoals elk jaar organiseert de Jeugdcommissie in samenwerking met de Activiteitencommissie op ons sportcomplex het tentenkamp. Ook dit jaar rekenen wij op mooi weer en een gezellig tentenkamp. Het is voor alle de D-, E- en F-jeugd inclusief MD1 en vindt plaats op woensdag 28 en donderdag 29 mei. Wij hopen dat jullie je massaal opgeven. Je kunt je voor het tentenkamp inschrijven met behulp van het inschrijfformulier.

– aanvang: woensdagmiddag rond 16:00 uur.
– spannend avondprogramma.
– slapen in tenten * (of kleedkamers).
– eten en drinken.
– inclusief leuk ochtendprogramma.
– kosten € 5,00 (betalen bij inleveren formulier).

* Wil je gewoon thuis slapen is dat geen probleem, geef dat dan op het inschrijfformulier aan bij bijzonderheden.

Je ingevulde inschrijfformulier moet uiterlijk 2 mei 2014 zijn ingeleverd. Je kunt het inleveren in de commissiekamer. De informatie over het tentenkamp zoals wat je tegen die tijd moet meenemen zal op de website worden gezet of kun je zelf afhalen in de commissiekamer (na 2 mei). Wilt u nadere informatie, heb je nog vragen over het inschrijven of andere zaken met betrekking tot het tentenkamp, dan kunt u per e-mail contact opnemen met de jeugdcommissie: jeugd@vvpapendrecht.nl. Om deze activiteit tot een succes te maken en om het überhaupt door te kunnen laten gaan hebben wij uw hulp nodig. U kunt zich opgeven via het het inschrijfformulier.
Alle informatie kunt u nog eens rustig nalezen op het informatieformulier, dat je op de club kunt afhalen.

Met sportieve groeten, Jeugdcommissie & Activiteitencommissie

P.S. Voor het tentenkamp vragen wij een eigen bijdrage. Mocht dit om wat voor redenen dan ook een bezwaar zijn om uw kind niet te laten deelnemen aan het tentenkamp, dan horen wij dat graag.

VVP Tentenkamp

 

Schoolvoetbal bij VV Papendrecht

Ook dit voorjaar wordt op ons sportcomplex het Schoolvoetbal gehouden. Ongeveer 450 kinderen doen op dinsdag 29 april mee, verspreid over 54 teams van 12 scholen. Behalve om de prijs voor het beste team wordt gestreden om de KlasseCup!, een extra prijs die geïntroduceerd is door de KNVB en sponsor Albert Hein. Daarmee wordt onderstreept dat Schoolvoetbal gaat om de prestatie van de hele klas inclusief goed gedrag: van supporter tot coach, van keeper tot reporter voor de schoolkrant. De zes KlasseRegels voor een KlasseToernooi zijn:

Klein of groot: niemand buitenspel | iedereen is gelijk.
Loltrappen en aanmoedigen verplicht | plezier.
Alleen is er geen bal aan | samenspel.
Sporten is sportief zijn | sportiviteit.
Schelden scoort niet | respect.
Energie kun je eten | eet en drink gezond.

Het is een gewone werkdag voor Fokker. Dit betekent dat het aantal parkeerplaatsen beperkt is. Kom daarom zoveel mogelijk lopend, op de fiets, of zet de kinderen af. Stal de fiets op de daarvoor bestemde plekken en niet voor het toegangshek. Dit moet vrij blijven voor de eventuele komst van hulpdiensten als ambulance of brandweerauto. Alle schoolvoetbalteams maken kans op kaarten voor één van de uitzwaaiwedstrijden van het Nederlands Elftal naar Brazilië. Stuur de leukste AH Schoolvoetbal KlasseFoto uiterlijk 16 mei 2014 onder vermelding van school en klas op naar: ahschoolvoetbal@knvb.nl. Na 16 mei wordt de winnaar bekendgemaakt.

 

De nieuwe velden

De aanleg van de nieuwe XtraGrass-velden ligt nog steeds op schema. Op 30 april zal gestart worden met veld 4 en op 5 mei met veld 2. Naar verwachting zullen deze velden tegen het einde van augustus, al of niet beperkt, in gebruik genomen kunnen worden. Eén en ander is wel afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden. Direct na aanvang van de werkzaamheden zullen we ook een stuk van de trainingsdriehoek kwijtraken waar plaats moet worden gemaakt om grond op te slaan. We worden dus in mei beperkt in onze trainingsmogelijkheden. Hierdoor is het helaas niet mogelijk dat alle teams in mei twee keer per week kunnen trainen. Uiteraard zullen de teams die in mei nog belangen hebben dusdanig ingedeeld worden, dat ze gewoon twee keer per week kunnen trainen.

 

Zuipen voor Duchenne goed voor € 3.500,-

Op zaterdag 12 april 2014 werd voor de derde keer op het Slobbengors geld ingezameld voor het goede doel onder de noemer “Zuipen voor Duchenne”. De opbrengst van het benefietevenement komt ten goede aan de Stichting on Wheels (aangepaste vakantievoorzieningen) en het Duchenne Parent Project (wetenschappelijk onderzoek). Tot diep in de nacht vond in de kantine van de voetbalvereniging Papendrecht een groot festijn plaats. Samen met een tiental Duchenne-patienten vierden ruim 200 bezoekers een knalfeest met belangeloze optredens van Zeeg van Seben, Dad & the Studs en Blaaskapel Gin Ammezuur uit Breda. De dj’s van Richard Vermeij zorgden voor de verdere muzikale omlijsting. Paaldanseres Eva tekende voor een spetterende uitsmijter voor een uitzinnige menigte. Het voetbaltoernooi om de Robin Matena Bokaal dat voorafging aan de feestavond, werd gewonnen door de IJshockeyers van Dordrecht Lions. Zij versloegen Des’72 in een spannende finale met strafschoppen. De avond bracht ruim € 3.500,- op.

Met rollende groet,

Wim Erkelens  (078-6150863 / 06-11334864, wimenhester@hetnet.nl)
NL27 INGB 00053.25.707 t.n.v. W. Erkelens o.v.v. ZVD 2014

Van het evenement zijn foto’s gemaakt door Dirk Werkman >>

Stichting on Wheels       DuchenneParentProject     Zuipen voor Duchenne 2014

 

Weekbrief 16 is gepubliceerd  (9 april 2014)

De zestiende Weekbrief van het seizoen 2013/2014 is naar de abonnees verzonden. Naast vaste onderdelen als Pupil en Team van de Week, wedstrijdverslagen en het wedstrijdprogramma voor de komende weken bevat de Weekbrief een interview met Dien en Paul Borburgh en berichten over de Verkiezing van de Leukste Sportvereniging, de binnenkort te verschijnen Voetbalkrant, de bijeenkomst van de jeugdafdeling en Zuipen voor Duchenne 2014. Het is de bedoeling om tijdens het seizoen tweewekelijks een Weekbrief uit te geven. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw naam en e-mailadres in te vullen. Op die pagina staan tevens artikelen over voetbalvereniging Papendrecht die in het Papendrechts Nieuwsblad verschenen zijn.

 

Bijeenkomst Jeugdafdeling

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat geldt voor elke sportclub en zeker ook voor voetbalvereniging Papendrecht. De afgelopen maanden is door diverse personen nagedacht over hoe de voetbaltechnische en organisatorische opzet van onze jeugdafdeling zo goed mogelijk ingevuld kan worden. Het resultaat hiervan, de ideeën en plannen willen wij graag met (jeugd)leiders, (jeugd)trainers en andere geïnteresseerden delen. Daartoe organiseren we een bijeenkomst op onze vereniging. Het betreft jongens en meisjes, A-B-C-D-E-F-mini’s:

  Datum:    maandag 14 april 2014.
  Aanvang:    20:00 uur.
  Plaats:    de kantine.

 

Wij zien uit naar uw komst!

Namens het bestuur: Dick Verschoor en Peter Michielse.

 

Toernooien

In 2014 zullen geen thuistoernooien bij VV Papendrecht worden georganiseerd. Voor alle jeugdteams worden één of meerdere uittoernooien gezocht. Wel zullen (kleinschalige) jeugdactiviteiten worden georganiseerd, mits teams geen andere verplichtingen zoals toernooien en/of wedstrijden hebben. Hierover volgt t.z.t meer informatie. Waarom geen thuistoernooien? Omdat in april 2014 zal worden gestart met de aanleg van de twee XtraGrass-velden op het Slobbengors. Daarnaast moet minstens één veld beschikbaar blijven voor voetbalverplichtingen als beker en nacompetitie. Dit in combinatie met mogelijk onveilige situaties door de werkzaamheden bij de aanleg, verplaatsing van lichtmasten etc. heeft de club doen besloten één jaar over te slaan met het organiseren thuistoernooien. Volgend seizoen 2014-2015 zullen er wel weer thuistoernooien zijn. Wij rekenen op een ieders begrip. Het is niet zo leuk, maar wij hebben er begin volgend seizoen twee mooie velden voor terug.

Voorlopige programma uittoernooien 2014
A1 25 mei CVV Zwervers
A2 24 mei Herovina
B1 25 mei CVV Zwervers
B2
B3
C1 19/20 april Overmaas
24 mei Zestienhoven
C2
C3 24 mei Strijen
D1 17 mei Feyenoord
D2 19/20 april Overmaas
31 mei H. van Beijnentoernooi bij Baardwijk
D3 17 mei HVC’10
D4 24 mei Arkel
E1 17 mei Feyenoord
E2 17 mei Be Fair
24 mei van Persie Toernooi bij VDL
E3 24 mei Binnenmaas
E4 24 mei Hekelingen
E5 31 mei HVC’10
E6 24 mei Strijen
F1 17 mei Feyenoord toernooi
24 mei van Persie Toernooi bij VDL
F2 17 mei Coen Moulijn toernooi bij XerxesDZB
F3 17 mei Be Fair
F4 31 mei   HVC’10
MP1 17 mei Wieldrecht
MD1 17 mei   Peursum
MB1 10 mei Nieuw-Lekkerland
VR1 24 mei Desk

 

Regelingen promotie/degradatie

De competities komen in de eindfase. Voor de goede orde geven wij even de diverse promotie-/degradatiemogelijkheden.

Zaterdag 1: de kampioen promoveert rechtstreeks naar 2e klasse. De drie periodekampioenen gaan strijden voor promotie. De nummer 14 degradeert rechtstreeks naar de 4e klasse. De nummer 13 gaat met de periodekampioenen van de 4e klasse strijden om behoud of degradatie.
Zaterdag 2: de kampioen promoveert rechtstreeks naar de reserve 1e klasse. De drie periodekampioenen gaan strijden voor promotie. De nummers 11 en 12 degraderen rechtstreeks naar de reserve 3e klasse. De nummers 9 en 10 gaan met de periodekampioenen van de reserve 3e klasse strijden om behoud of degradatie.
Zaterdag 3 en 4: de kampioenen promoveren rechtstreeks naar de reserve 3e klasse.
De nummers 12 degraderen naar de 5e klasse.
Zaterdag 5, 6 en 7: de kampioenen promoveren naar de reserve 4e klasse. Er zijn geen degradanten.

A1: de kampioen promoveert naar de 4e divisie. De drie periodekampioenen strijden voor een promotie. De nummers 11 en 12 degraderen naar de 1e klasse. De nummer 10 gaat met de periodekampioenen van de 1e klasse strijd om behoud of degradatie.
A2: de kampioen promoveert naar de 2e klasse, mits geen dispensatiespelers.
B1: de kampioen promoveert naar de hoofdklasse. De periodekampioenen gaan strijden voor promotie. De nummer 12 degradeert. De nummer 11 gaat met de andere nummers 11 strijden om 1 plaats voor behoud. De overige nummers 11 degraderen.
B2: de kampioen promoveert naar de 2e klasse. De nummers 11 en 12 degraderen.
C1: de kampioen promoveert naar de hoofdklasse. De nummer 12 degradeert rechtstreeks.
De nummer 11 speelt met de overige nummers 11 om 1 plaats voor behoud. De overige nummers 11 degraderen.
C2: de kampioen promoveert naar de 2e klasse, mits geen dispensatiespelers.
D1: de kampioen promoveert naar de 2e divisie. De nummers 11 en 12 degraderen naar
de 1e klasse.

Vr1: zit in een poule waaraan geen promotie verbonden is. De nummers 5 en 6 degraderen naar de 5e klasse, de overigen handhaven zich in de 4e klasse.
Bij het zondagvoetbal promoveren de kampioenen. Bij de veteranen is geen promotie. Degradatie is niet mogelijk.

 

Zuipen voor Duchenne 2014

Zaterdag 12 april is het dan eindelijk zover. We zijn rond! Het programma staat, de glazen worden gespoeld. It giet oan! Binnenkort is het partytime voor het goede doel. Laten we allemaal ons beste glaasje voorzetten, dan wordt het een topavond! De goede doelen hebben ieder een prima bestemming voor hun deel van de opbrengst. Duchenne Parent Project blijft investeren in wetenschappelijk onderzoek naar een medicijn. Dat is keihard nodig is. Stichting on Wheels gaat voor de vervanging van een van hun volledig aangepaste campers. De 3e editie van “Feesten voor het Goede Doel”, in de volksmond ZUIPEN VOOR DUCHENNE, wordt gevierd op sportpark Slobbengors. De ultieme vorm van het nuttige met het aangename verenigen is klaar om beleefd te worden en moet het ontberen van het jaarlijkse rolstoelhockeytoernooi ruimschoots compenseren. Het geheel hangt weer aan elkaar van belangeloze inzet. Van de bardames, de keukenploeg, de dj’s van Richard Vermeij Verhuur, de zanger tot aan de band. Allemaal zetten ze zich in voor het goede doel.

We beginnen rond de klok van vijf uur met het 7×7-voetbaltoernooi. Ook dit jaar weer zowel een dames- als herentoernooi. De heren spelen om de Robin Matena Bokaal en de dames om de felbegeerde Duchenne Tril Cup. Om 20.00 uur begint de feestavond in de kantine met de line-up van de wheelers en de prijsuitreiking. Daarna storten we ons in het feestgedruis tot in de kleine uurtjes voor de Stichting on Wheels en Duchenne Parent Project. Uiteraard staan weer spectaculaire optredens op het programma. De band genaamd “Dad and the studs” rammelt een half uur lang de ramen uit de sponningen. Selectiespelers Django en Mick vormen de basis van deze, nu al legendarische, formatie. Als we iets lichter in ons hoofd zijn, slaat volkszanger Zeeg van Seben genadeloos toe. Zeeg, die zijn residentie heeft in de Zeeheldenbuurt in Dordt verdedigde tot voor kort de kleuren van SSW en weet dus wat feesten is. Als klap op de vuurpijl komt paaldanseres Eva nog een sexy show weggeven. Uiteraard mogen de aanwezigen vooraf de paal alvast voorzichtig opwarmen. Wat wil je nog meer? Aan het eind van de avond of beter: begin van de nacht, wordt het resultaat van onze inspanningen bekendgemaakt. Natuurlijk is het de bedoeling dat er weer een zo hoog mogelijk bedrag op de cheques kan worden genoteerd. Maar om de volksgezondheid niet al te zeer in gevaar te brengen wordt geadviseerd vooraf al een donatie over te maken op onderstaand rekeningnummer. Ik hoor graag wat dit jaar jullie bijdrage is. Tot slot nog een laatste advies: goed trainen de komende weken en zorg dat je piekt op 12 april en dan heb ik het niet over het voetballen.

Met rollende groet,

Wim Erkelens  (078-6150863 / 06-11334864, wimenhester@hetnet.nl)
NL27 INGB 00053.25.707 t.n.v. W. Erkelens o.v.v. ZVD 2014

ZuipenVoorDuchenne 2014

 

Rabo ClubkasRun op 24 april 2014

Op donderdag 24 april vindt de 20e Rabo ClubkasRun plaats. Iedereen die deelneemt, kan geld verdienen voor de verenigingskas. Tijdens deze Run loop je maximaal twee (als je jonger dan 15 jaar bent) of maximaal vier (als je 15 jaar of ouder dan bent) rondjes door sportpark Oostpolder. Elk rondje is ongeveer 2,5 kilometer. Je hoeft niet te rennen, wandelen mag ook. Je kunt het net zo snel of langzaam doen als je zelf wil. Het aantal gelopen rondes wordt beloond met € 1,50 per persoon, met een maximum van € 3,- voor de jeugd tot 15 jaar en € 6,- voor de oudere deelnemers. Het wordt een echte feestdag, op en rond de atletiekbaan van AV Passaat wordt het alleen maar gezelligheid. Voor kinderen is er popcorn en drinken. Het deelnameformulier wordt uitgedeeld onder de jeugdleden. Het kan ook verkregen worden bij de Rabobank aan de Brederodelaan 2 in Papendrecht, maar je kunt het ook op de avond zelf, vlak voor de aanvang van het lopen, bij de aanwezige jeugdcommissieleden afhalen. Op het deelnameformulier dient ons verenigingsnummer vermeld te zijn: 61. Het ingevulde formulier dient bij de daarvoor bestemde kraam van de organisatie worden ingeleverd. Per elke volledige ronde dienen twee stempels verzameld te worden. Op de route is een extra stempelpost ingericht. Hier krijgen de deelnemers een rode stempel. Aan het eind van een ronde kan een blauwe stempel verkregen worden. Op elke ingeleverde deelnemerskaart dienen dus minimaal 2 stempels te staan, een rode en een blauwe per 2,5 km. Voor de 10 km betekent dit dus 8 stempels: 4 rode en 4 blauwe. Een deelnemerskaart zonder deze stempels is ongeldig. Doe mee en verdien een extraatje voor de clubkas! Het opgehaalde geld zal voornamelijk gebruikt worden voor activiteiten op de slotdag en voor het tentenkamp, dat nieuw leven ingeblazen is en op 28 en 29 mei zal plaatsvinden.

Datum: donderdag 24 april.
Plaats: sportpark Oostpolder, bij AV Passaat / PKC.
Starttijd: lopers tot 15 jaar om 18.30 uur, lopers vanaf 15 jaar om 19.30 uur.

 

VV Papendrecht Voetbalkrant

De afgelopen tijd is onder leiding van de Communicatiecommissie en de Sponsorcommissie door enthousiaste vrijwilligers en sponsors hard gewerkt aan de Voetbalkrant. Deze wordt binnenkort naar de drukker gezonden. Naar verwachting wordt de krant in de loop van week 15 in een oplage van bijna 13.000 exemplaren door de gehele gemeente Papendrecht verspreid. Houd uw brievenbus in de gaten! De Voetbalkrant zal ook te verkrijgen zijn op de club en te downloaden via de website. Kinderen kunnen een kleurplaat inkleuren, waarmee mooie prijzen te winnen zijn. Een ieder die de kleurplaat inlevert, krijgt een leuke attentie. Hierbij willen wij dank zeggen aan de adverteerders Arjan van Toor / Lola en Engel, Café Tinus, NoSuchCompany, Westfalia Marketing B.V., Sytec, Aannemersbedrijf A. Blom en Zonen, Esbi, Profile Tyrecenter DBS Papendrecht, Tri-Casa Vastgoedbeheer BV, ProDriving!, Beltona Sports, Garant Beveiliging, Euromax Cooking with kids, Grieks afhaalcentrum Nefeli, Q Makelaars, Restaurant De Pepermolen, Tapperij de Stoep, PAP-Computerservice, De Jong Tuinen, Display4All, Echopraktijk Drechtsteden, Mulder Automotive, Intertoys Dordrecht Centrum, Ron’s Bloemen- en kadosjop en Sport2000 Papendrecht. Van de laatste twee zaken vindt u een kortingsbon in de krant. We willen een ieder bedanken die aan de totstandkoming van de Voetbalkrant bijgedragen heeft. Onze speciale dank gaat uit naar Rizzo Schouten van stersponsor Mahony Media Groep voor zijn prachtige ontwerp en al zijn andere inspanningen.

VVPVoetbalkrant

 

Acties van Intertoys Dordrecht Centrum!

Jurian Duijzer van Intertoys Dordrecht Centrum, Statenplein 26 (tel.: 078 – 6143826), heeft onze sportvereniging een PS3 met spellen geschonken. De club heeft verder bij de  speelgoedwinkel tegen een gereduceerd tarief dartborden en bijbehorende accessoires kunnen aanschaffen. Daarom kan tegenwoordig in de kantine worden gegamed en gedart! Intertoys Dordrecht Centrum heeft een mooie kortingsactie voor onze leden. Als je daar dartartikelen aanschaft en daarbij vermeldt dat je lid bent van VV Papendrecht, dan krijg je 10 % korting. Dus ga langs bij Intertoys Dordrecht Centrum. Vind jij deze actie leuk, like en deel dan de pagina op Facebook:

https://www.facebook.com/intertoys.statenplein?fref=ts

Intertoys Dordrecht Statenplein hoopt dat iedereen veel spelplezier heeft.

 

Weekbrief 15 is uit  (26 maart 2014)

De vijftiende Weekbrief van het seizoen 2013-2014 is naar de abonnees verzonden. Naast vaste onderdelen als het Team van de Week, wedstrijdverslagen en het wedstrijdprogramma voor de komende weken bevat de Weekbrief berichten over de officiële opening van het Cees van Swieten Veld, het geslaagde Après-skifeest en de nieuwe organisatie bij de jeugd met een Hoofd Jeugdopleidingen. Het is de bedoeling om tijdens het seizoen tweewekelijks een Weekbrief uit te geven. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw naam en e-mailadres in te vullen. Op die pagina staan tevens artikelen over voetbalvereniging Papendrecht die in het Papendrechts Nieuwsblad verschenen zijn.

 

Succesvol Après-skifeest VV Papendrecht

Onlangs vond het Après-skifeest plaats in de kantine van VV Papendrecht dat op zaterdagavond 22 maart begon en duurde tot zondag in de vroege uurtjes. Het feest werd georganiseerd door enthousiaste jongeren vanuit de voetbal met als doelgroep de 18+ jongeren van Papendrecht. De organisatoren en de vrijwilligers waren er helemaal klaar voor en gekleed in après-skistijl. Toen het feest op gang kwam, waren de Après-skisfeer en de gezelligheid die je zo vaak tegenkomt tijdens de wintersport gelijk aanwezig. In vele handen zag je Desperados-flesjes en pullen bier, de mixjes met Trojka waren populair onder de vrouwen en ook de Schrobbelèr vond gretig aftrek. Al met al was het volgens de organisatie een zeer geslaagd feest. De organisatie wil de DJ’s Keller en Compact bedanken voor de goede muziek die zij draaiden. Verder wil de organisatie Schrobbelèr bedanken voor de geleverde spullen die gebruikt mochten worden. Als laatste ook een pluim voor de vrijwilligers die geholpen hebben om dit feest te laten slagen en een speciale dank naar de barvrouw/-mannen die zich tot het einde ingezet hebben om niemand dorst te laten lijden. Hopelijk zien we dezelfde gasten terug bij het volgende feest op 12 april in de kantine van VV Papendrecht: ‘Zuipen voor Duchenne 2014’.

Apres-skifeest2     Apres-skifeest1

 

Feestelijke opening miniveld

Vooral dankzij Mehmet Ipekten en Stephan Thuss staan sinds eind vorig jaar reclameborden rond het minipupillenveld zodat het dezelfde uitstraling heeft als het hoofdveld. Op zaterdag 22 maart vond de openingsplechtigheid van het minipupillenveld plaats. De sponsors en de genodigden als de familie Van Swieten en Gert van Wijngaarden, de beschermheer van VV Papendrecht, werden vanaf het middaguur door de bestuursleden ontvangen in de bestuurskamer. Vanaf half 1 werden enkele toespraken gehouden, onder andere door de wethouder van sport Kees Koppenol en voorzitter Bram Blom. Om kwart voor 1 opende Tiny van Swieten onder massale belangstelling het Cees van Swieten Veld officieel middels het doorknippen van het lint, gevolgd door het oplaten van ballonnen en het afschieten van  confettikanonnen. Daarna speelden de minipupillen op het versierde veld een wedstrijd tegen de mini’s van Wieldrecht. Na afloop werden de aanwezigen uitgenodigd in de bestuurskamer voor een hapje en een drankje. Daar kregen Tiny van Swieten en haar schoondochters een bloemetje van Bram Blom. Hij had uiteraard ook een boeket voor Stefan Thuss en Mehmet Ipekten, alleen was de laatste helaas verhinderd. Al met al een geslaagde en feestelijke dag. VV Papendrecht kan trots zijn op zijn prachtige Cees van Swieten Veld. De onderstaande foto′s zijn van Wouter Gorter van de Mahony Media Groep. Ook Dirk Werkman heeft foto′s gemaakt.

WJGvvpapendrechtMINIVELD 22032014a     WJGvvpapendrechtMINIVELD 22032014b

WJGvvpapendrechtMINIVELD 22032014d     WJGvvpapendrechtMINIVELD 22032014e

WJGvvpapendrechtMINIVELD 22032014h     WJGvvpapendrechtMINIVELD 22032014j

WJGvvpapendrechtMINIVELD 22032014f     WJGvvpapendrechtMINIVELD 22032014g

WJGvvpapendrechtMINIVELD 22032014i     Miniveldopen

WJGvvpapendrechtMINIVELD 22032014c     Opening Cees van Swieten veld

 

Hoofd Jeugdopleidingen

De afgelopen maanden is door Jacco Hessing samen met Richard Nardten en Paco Ariza Lora hard gewerkt aan een vervolg op het huidige technisch jeugdbeleidsplan. Het vorige plan is herschreven en op diverse fronten aangescherpt. Het resulteert ook in een iets andere technische structuur bij de jeugdafdeling dan alleen een technische commissie. In de nieuwe organisatie komt boven alle technische functies bij de jeugd een Hoofd Jeugdopleidingen. Na intensief overleg van de plannen binnen het bestuur en met het advies van de jeugdcommissie is besloten voor deze belangrijke rol Jacco Hessing te vragen, als opsteller van het plan, als echte Papendrechter. Jacco heeft hierop positief gereageerd en pakt graag deze uitdaging aan. Het bestuur en de jeugdcommissie wensen Jacco veel succes met het verder optimaliseren van de jeugdopleiding. De technische plannen zullen zoals nu gepland op maandag 14 april aanstaande aan de trainers, leiders en andere belangstellenden worden gepresenteerd. Nadere informatie hierover volgt binnenkort. Mocht u willen komen, meld dit dan via: jeugd@vvpapendrecht.nl. Mocht u interesse hebben in een functie op technisch of algemeen gebied binnen de jeugdafdeling laat het ons dan ook weten, want zonder u als vrijwilliger kunnen wij niet en er is altijd wat te doen!

 

Win Win Weken

Voetbalvereniging Papendrecht neemt deel aan een spaaractie van Fixet Papendrecht: de “WIN WIN WEKEN”, voordeel voor jezelf en je club, samen sparen voor je club en voor jezelf. Tijdens de campagneperiode, die loopt van tot en met 3 mei 2014, ontvangen klanten bij iedere besteding van 20 euro een coupon. Deze coupon bestaat uit 2 delen, één deel is voor de klant zelf en één deel is voor de vereniging. Het deel voor de klant (€ 2,-) is te besteden bij een volgend bezoek bij iedere besteding van 20 euro. Dus: € 20,- besteden = 1 coupon / € 40,- besteden = 2 coupons, zowel bij het eerste bezoek (ontvangen) als bij het tweede bezoek (gebruiken). Hierdoor kan het klustegoed snel oplopen. Het deel dat voor de vereniging bestemd is, kan de klant direct in de winkel achterlaten in de spaarpot. Maar ook bij de club kunnen de bonnen gedeponeerd worden. Het gespaarde klustegoed is geld voor onze sportclub. Hiermee kunnen we in de winkel materialen kopen om de nodige klussen aan te pakken. Tot en met 3 mei ontvangen klanten in de winkel de coupons. Na die dag wordt het totaal opgeteld en kunnen we aan de slag. Dus help de vereniging en ga langs bij:

Bouwmarkt Fixet Papendrecht, Coornhertstraat 4-8.

 

Digitaal Wedstrijdformulier

Enige jaren geleden is door het bestuur amateurvoetbal van de KNVB besloten om binnen het gehele amateurvoetbal stapsgewijs het Digitaal WedstrijdFormulier (DWF) in te voeren. Bij gebruik van het DWF geldt de regel dat dit formulier door zowel de thuis- als bezoekende vereniging en door de scheidsrechter na afloop van de wedstrijd voor wat betreft de digitaal ingevoerde gegevens wordt geaccordeerd en daarna voor verwerking digitaal wordt verzonden naar de KNVB. De KNVB heeft ervoor gekozen de laatste fase van invoering van het DWF door te voeren. Met ingang van 29 maart 2014 gaan alle D-pupillen over op het DWF, op 12 april gevolgd door de C-junioren en op 19 april de B-junioren. Als laatste zijn de A-junioren aan de beurt en wel op 3 mei. In het komende seizoen behoort het geschreven wedstrijdformulier dan tot het verleden. In maart zullen wij de leiders van de D-teams uitnodigen om hen wegwijs te maken in het invullen van het DWF.

 

Weekbrief 14 is uit  (12 maart 2014)

De veertiende Weekbrief van het seizoen 2013-2014 is naar de abonnees verzonden. Naast vaste onderdelen als de Pupil en het Team van de Week, wedstrijdverslagen en het wedstrijdprogramma voor de komende weken bevat deze informatie over de “WIN WIN WEKEN”, acties van Intertoys Dordrecht Centrum, adverteren in de komende VVP-voetbalkrant, festiviteiten op 22 maart als de officiële opening van het minipupillenveld en staat erin dat liefst vier D1-spelers door de KNVB zijn geselecteerd. Het is de bedoeling om tweewekelijks een Weekbrief uit te geven. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw naam en e-mailadres in te vullen. Op die pagina staan tevens artikelen over voetbalvereniging Papendrecht die in het Papendrechts Nieuwsblad verschenen zijn.

 

KNVB: Doe mee

Voetbal is de mooiste sport van Nederland en is voor iedereen. Of je nou in de F4, A2, Oranje of het veteranenteam voetbalt. En of je nou terreinknecht, scheidsrechter, G-voetballer, trainer of pupil bent. Samen zijn we het voetbal. En samen zorgen we ervoor dat voetbal de mooiste sport van Nederland blijft. Het filmpje ‘Samen zijn we voetbal’ onderschrijft dit gevoel. ‘Samen’ is een collectieve liefdesverklaring aan het voetbal. Het is de eerste film in een serie filmpjes ‘Doe mee’. Een serie bestaande uit verschillende films die de mooie kanten van de voetbalsport belichten. De KNVB laat met de serie zien dat we houden van de sport, dat voetbal van en voor iedereen is en dat we te maken hebben met het grootste sociale netwerk van Nederland. Vind je voetbal ook de mooiste sport van Nederland? Doe mee! Deel het filmpje op Facebook en Twitter, en laat via #doemee weten hoe jij voetbal beleeft. Door het filmpje te delen op Facebook en je mailadres achter te laten, maak je kans op een gesigneerd Oranjeshirt of 5 x 4 kaarten voor de wedstrijd Nederland – Ecuador op zaterdag 17 mei in de Amsterdam ArenA.

 

VVP’ers bij gemeenteraadsverkiezingen

Ook bij voetbalvereniging Papendrecht zijn de mensen politiek betrokken. Een aantal is direct betrokken bij de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 19 maart. In de komende tijd zal veel op de raad afkomen. Door verlegging van verantwoording naar de gemeentes zullen belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. Binding met de betrokken partijen is hierbij cruciaal. In Papendrecht staat secretaris Theo Wolters op plaats 3 bij de Partij van de Arbeid. De selectiespelers Xavier Leenheer en Stephan Bravenboer staan respectievelijk op plaats 2 en 4 op de lijst van Leefbaar Alblasserdam. Technisch coördinator Mark Kalishoek fungeert als lijstduwer op de lijst van de PvdA en voormalig Papendrecht-speler Hawar Mouhidinne staat bij deze partij op plaats 5. Theo Wolters was al eerder gemeenteraadslid voor de PvdA in de periode 2006 – 2010. Na vier jaar politieke stilte heeft hij zich opnieuw kandidaat gesteld. Hij kan nu weer meer tijd kan vrijmaken om het intensieve raadswerk naar behoren te kunnen vervullen. Ofschoon hij een brede belangstelling heeft, gaat zijn voorkeur vooral uit naar sport en maatschappelijke aspecten. Hij vindt het niet geheel terecht dat de landelijke politiek veel invloed heeft op de gemeenteraadsverkiezingen. Eigenlijk zijn alle partijen in de raad plaatselijke partijen die op hun wijze zeer betrokken zijn bij onze gemeente. Toch hebben de landelijk georiënteerde partijen een voordeel op de plaatselijke partijen. Zij hebben de mogelijkheid om steun te zoeken bij vertegenwoordigers in de provincie en de tweede kamer. Plaatselijke partijen hebben dit niet. Van groot belang is echter dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezing kwam Papendrecht maar net boven de 50% uit. Dit moet zeker 10% meer worden.

Xavier Leenheer en Stephan Bravenboer staan op de lijst bij de nieuw gevormde partij Leefbaar Alblasserdam. Een jonge partij met jonge ambitieuze kandidaten die een aantal aspecten niet terugvinden bij de huidige partijen. Als belangrijke punten formuleren zij: aanzienlijke ontwikkeling van de sociale-cohesie én saamhorigheid, natuur én gezondheid, recreatie én leefbaarheid, democratie én maatschappelijke/politieke participatie, duurzaamheid, verkeer, educatie, sport en cultuur binnen Alblasserdam en het beschermen en bevorderen van de Alblasserdamse toekomst én integriteit. Alle beleidsbesluiten en zowel lopende als recent gerealiseerde projecten, moeten intrinsiek worden beoordeeld op nut en noodzaak voor de inwoners van Alblasserdam.

 

Oefenduels Zaterdag 1, 2 en Vrouwen 1

Op dinsdag 4 maart speelt zowel Zaterdag 1 als Zaterdag 2 een oefenduel op het Slobbengors. Beide wedstrijden starten om 20.00 uur. Aanvankelijk zouden beide teams tegen Drechtstreek voetballen. Vanwege het grote aantal blessures heeft het eerste van Drechtstreek afgezegd. In plaats daarvan voetbalt ons eerste nu tegen Hardinxveld. Zaterdag 2 speelt wel gewoon tegen Drechtstreek 2. Op woensdag 5 maart speelt ons beste vrouwenteam op het Slobbengors een oefenwedstrijd tegen Vrouwen 1 van De Alblas, aanvang 19.30 uur. Tot dinsdag- en woensdagavond op het Slobbengors.

 

Après-skifeest in de kantine

Beste allen! Graag jullie aandacht voor het volgende. Op zaterdag 22 maart organiseert voetbalvereniging Papendrecht voor het eerst een groot feest voor iedereen boven de 18! Het feest zal het thema “Après-Ski” dragen. De muziek zal een combinatie zijn van hedendaagse Dancemuziek, wat Après-Skiknallers en de eigen stijlen van de DJ’s. De DJ’s, die mede met de organisatie voor een onvergetelijke avond moeten zorgen, zijn DJ Keller en Compact. Ben je enthousiast geraakt voor dit feest en wil je samen met je vrienden de gezelligheid proeven die normaal alleen te vinden is in de Alpen? Ervaar dan samen de traditionele Après-Skisfeer die gewoonlijk uitsluitend te proeven is in Oostenrijkse kroegen als de Tiroler en Almrausch. Maak mee wat een feest in een Après-Skibar inhoudt! Kom op zaterdagavond 22 maart naar VV Papendrecht en nuttig een Schnaps met ons! De organisatie is in handen van Niels van Heteren, Marc Commandeur, Francis Leeuwesteijn, Ronald van der Veere en Jordy Vervoorn. De toegangsprijs is 5 euro en dient betaald te worden aan de deur op 22 maart. Tevens ben je verplicht je legitimatie mee te nemen en is het feest 18+. Het vindt plaats in de kantine van onze sportclub op sportpark Slobbengors. Het feest vangt aan om 21:30 uur en eindigt om 2:00 uur. Het evenement staat ook op Facebook:

https://www.facebook.com/events/1441381106099304

Let op: je mag alleen komen feesten, als je je ingeschreven hebt. Geef je nu op via onderstaande link zodat jouw naam op de gastenlijst voorkomt en krijg gratis munten:

http://apresskifeest.surveytalent.com/survey/apres-ski-feest-2014

Dus: geen registratie, dan mag je niet naar binnen.

Feest 22 maart

 

 

Weekbrief 13 is gepubliceerd  (26 februari 2014)

De dertiende Weekbrief is naar de abonnees verstuurd. Naast vaste onderdelen als het Team van de Week, wedstrijdverslagen en het wedstrijdprogramma voor de komende weken staat hierin een stuk over het actieplan “Tegen Geweld, Voor Sportiviteit” van de KNVB, wordt de nieuwe accommodatiemedewerker Rien van Vugt voorgesteld en wordt beschreven hoe u onze vereniging kunt steunen via de Vriendenloterij. Het is de bedoeling om tweewekelijks een Weekbrief uit te geven. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw naam en e-mailadres in te vullen. Op die pagina staan tevens artikelen over voetbalvereniging Papendrecht die in het Papendrechts Nieuwsblad verschenen zijn.

 

Geen thuisvoetbal begin maart

Vanwege het carnaval wordt in het eerste weekend van maart op het Slobbengors niet gevoetbald. Wel is op zaterdagmiddag 1 maart de kantine open van 15.00 tot 18.00 uur. Op zaterdag 8 maart wordt weer gewoon op ons thuisterrein gevoetbald. Fijne carnaval voor wie zich in het feestgedruis stort!

 

Uw advertentie in de VVP-Voetbalkrant?

De Communicatiecommissie is in samenwerking met onder andere de Sponsorcommissie druk doende met een Voetbalkrant over onze sportclub. De VVP-krant zal allerlei verhalen en informatie over voetbalvereniging Papendrecht bevatten en zal in april 2014 met een oplage van zo’n 13.000 stuks over de gehele gemeente Papendrecht worden verspreid. De VVP-voetbalkrant zal ook bij onze club te verkrijgen zijn. Tevens zal deze krant in pdf-formaat te downloaden zijn via de diverse digitale kanalen van VV Papendrecht. Wilt u met uw bedrijf in de VVP-krant of weet u een bedrijf dat graag zou willen adverteren in de voetbalkrant, neem dan per e-mail contact op met de Sponsorcommissie:

sponsor@vvpapendrecht.nl , ter attentie van Erwin Schuil.

Voor algemene informatie kunt u per e-mail contact opnemen met de Communicatiecommissie:

websitevoetbal@vvpapendrecht.nl.

 

Stem op VV Papendrecht!!!

In de gemeente Papendrecht start binnenkort de 3e editie van de Verkiezing van de Leukste Sportvereniging. En uiteraard is voetbalvereniging Papendrecht daarvoor genomineerd. De te winnen titel levert voor de club publiciteit op, trotse vrijwilligers en aantrekkingskracht op nieuwe sponsors en leden. Indien VV Papendrecht de titel wint, is er straks een gratis uiting met de naam van de vereniging in combinatie met de gemeentetitel beschikbaar. Ga naar www.leukstesportvereniging.nl  en stem op VV Papendrecht. Op deze website is ook alle informatie te vinden over de verkiezing. Tot en met 24 mei kan op onze sportclub gestemd worden. Bij het uitbrengen van een stem wordt een rapportcijfer gevraagd voor vier criteria: sfeer, sportiviteit en respect, betrokkenheid vrijwilligers en deskundigheid bestuur (cijfers tussen 1-10). In iedere gemeente zijn na 24 mei 2014 twee winnaars: de sportvereniging met het hoogste gemiddelde cijfer en de sportvereniging met het meeste aantal stemmen. Dit kan natuurlijk ook dezelfde sportvereniging zijn! Er zijn wel meer dan 50 bevestigde stemmen nodig voor een sportvereniging om gemeentewinnaar te kunnen worden. Iedere stem moet per e-mail bevestigd worden. Alleen bevestigde stemmen tellen mee. Voor iedere stem waarbij toestemming gegeven wordt om de nieuwsbrieven van partners te ontvangen, wordt € 0,05 gedoneerd aan Spieren voor Spieren. Dit goede doel helpt in samenwerking met vele topsporters kinderen met een spierziekte. In september volgt de finaleronde waarin alle gemeentewinnaars strijden om de provinciale en de landelijke titel.

STEM OP VV PAPENDRECHT!!!!!

Leukste sportclub

 

Weekbrief 12 is verschenen

De twaalfde Weekbrief is naar de abonnees verstuurd. Naast vaste onderdelen als het Team van de Week, de Pupil van de Week en het wedstrijdprogramma voor de komende weken wordt aandacht besteed aan goede teamprestaties en het verlengen van het contract van Laurens Gerlich. Verder worden met spoed  accommodatiemedewerkers gezocht. Het is de bedoeling om tweewekelijks een Weekbrief uit te geven. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw naam en e-mailadres in te vullen. Op die pagina staan tevens artikelen over voetbalvereniging Papendrecht die in het Papendrechts Nieuwsblad verschenen zijn.

 

Opnieuw veel afgelastingen

Net als een week geleden zijn door de grote hoeveelheid neerslag op zaterdag 8 februari veel voetbalwedstrijden afgelast, onder andere die van het eerste. Wederom zijn op het Slobbengors alle voetbalvelden onbespeelbaar en wordt daarom thuis niet gespeeld. Het bekerduel van Vrouwen 1 bij Groot Ammers gaat gewoon door. Voor de competitie gaan bij de jeugd de volgende uitduels door:

– GSC/ODS E2 – Papendrecht E3.
– Kozakken Boys C3 – Papendrecht C3.
– Pelikaan B3 – Papendrecht B2.
– Tricht A1 – Papendrecht A1.
– Peursum MB1 – Papendrecht MB1.

 

Succesvol Sportgala van voorzitter Erkelens

Op woensdag 5 februari vond het jaarlijkse Sportgala Papendrecht plaats in het volle theater De Willem. Het bestuur van het Sportgala, dat sinds vorig jaar geleid wordt door VV Papendrecht-lid Wim Erkelens, borduurde voort op de ingeslagen weg, maar had ook andere accenten gelegd. De deels nieuwe opzet pakte goed uit en werd door de aanwezigen gewaardeerd. Dankzij optredens van artiesten en het bekende enthousiasme van presentator Michel Zegelaar werd het een vrolijke en gezellige avond. De vaart zat er goed in, iets wat volgens voorzitter Erkelens een bewuste keuze was. “We wilden voor wat meer snelheid in het programma zorgen. Door bijvoorbeeld het uitreiken van de bloemen door vier charmante dames te laten doen in plaats van één, wat vroeger gebruikelijk was, hielden we het tempo erin. Zulke details kunnen net het verschil maken.” De grootste verandering was echter het stemmen op de genomineerden middels elektronische stemkastjes op de avond zelf door afgevaardigden van Papendrechtse sportverenigingen. Namens ons bestuur zaten voorzitter Bram Blom en bestuurslid technische zaken Peter Michielse achter de knoppen. Namens voetbalvereniging Papendrecht viel erelid Herman Vermeulen in de prijzen. Hij verwierf de titel “Vrijwilliger van het jaar 2013.”

 

BOB in de Sportkantine

Begin maart start in Zuid-Holland-Zuid de nieuwste BOB-campagne, gericht op bezoekers van sportkantines. De verschillende overheden, sportbonden en de politie hebben de handen ineen geslagen om de BOB-gedachte ook in de sportwereld een vaste plaats te geven. Nog steeds rijden te veel bezoekers van sportkantines na een wedstrijd of training met alcohol op naar huis. Het doel is het rijden onder invloed na kantinebezoek terugdringen en het samen rijden op basis van een BOB-afspraak stimuleren. Uit onderzoek is gebleken dat na een bezoek aan de sportkantine 1 op de 10 automobilisten meer blaast dan is toegestaan. En 5% zelf flink meer. Daar is dus nog winst te halen. Want we willen allemaal dat sporters, supporters en andere weggebruikers veilig thuiskomen. Onder het motto ‘Scoor eerst een BOB’ spoort de campagne bezoekers van sportkantines op een positieve manier aan alcoholvrij te rijden en met elkaar af te spreken wie als de BOB zijn sportvrienden veilig naar huis brengt. Een echte BOB heeft 0% op! Alle sportclubs krijgen begin maart een pakket met sportspecifiek campagnemateriaal toegestuurd om BOB in en rond de kantine zichtbaar te maken. Daarnaast worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals de inzet van campagneteams en speciale trainingen voor het barpersoneel. Door eerdere BOB-sportcampagnes werden goede resultaten behaald. Het aandeel bezoekers dat de sportkantine verliet en nuchter naar huis reed, is door de campagnes met bijna negen procent gestegen. Met informatie is te vinden op de volgende websites:

BOB-Campagne

http://www.daarkunjemeethuiskomen.nl/bob/
http://www.rovzh.nl/bobsport

 

Visuele controle spelerspas B-categorie jeugd

Vanaf 1 maart is de verplichte visuele controle van de spelerspas ook van toepassing in de categorie B van het jeugdvoetbal (jongens en meisjes). Hiermee treedt de laatste fase in werking van de stapsgewijze invoering van deze maatregel. Per 1 maart is de verplichte visuele controle dus een feit in het gehele amateurvoetbal. De visuele controle biedt verenigingen een instrument om te controleren of de juiste speler op het juiste veld staat. Cruciaal voor een eerlijk competitieverloop en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van aanvoerders, leiders en scheidsrechter. Een tussentijdse evaluatie over de eerste seizoenshelft heeft geleid tot een aantal aanpassingen. Samen met betrokkenen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in de uitvoering van de visuele controle:

• Visuele controle vindt plaats op het veld voorafgaand aan de wedstrijd, inclusief de dan aanwezige wisselspelers.
• Visuele controle tijdens de wedstrijd van wisselspelers wordt niet meer gedaan.
• Spelers die komen als de wedstrijd al van start is gegaan, worden na afloop gecontroleerd.
• Als er sprake is van bijzondere weersomstandigheden (veel regen, vorst en/of sneeuw) kan de visuele controle binnen plaatsvinden. Dit is in overleg te bepalen door aanvoerders en leiding.

De maatregel is een onderdeel van het actieplan ‘Tegen Geweld, Voor Sportiviteit’ van het KNVB.

 

Vrijwel alle zaterdagduels afgelast

Vanwege de overvloedige regenval zijn vrijwel alle wedstrijden van zaterdag 1 februari afgelast, inclusief die van het eerste. Op het Slobbengors zijn alle voetbalvelden onbespeelbaar. Thuis wordt daarom helemaal niet gevoetbald. Voor de competitie gaan slechts twee uitduels door:

– Peursum MD1 – Papendrecht MD1.
– Sliedrecht E3 – Papendrecht E2.

 

Even voorstellen  (31 januari 2014)

Hallo Allemaal,

Ik ben Rien van Vugt en ik kom, als vrijwilliger, de vereniging versterken en wel als accommodatiemedewerker. Ik neem de taken van Patrick Benjamins over op Dinsdag en Donderdag. Dit betekent zoals jullie weten, dat ik alles klaar leg en jullie in een keer door kunnen naar de training. Na afloop van de training zorg ik ervoor dat het gebouw netjes wordt achtergelaten voor de clubgenoten die de andere dag gebruikmaken van de kleedkamers. Ik heb hierbij wel de hulp van jullie nodig. Als jullie ervoor zorgen dat het gewone afval, onder andere bekers en flesjes, in de afvalbak wordt gegooid en het zand, klei, blubber wordt geveegd naar het douchegedeelte, dan zorg ik dat alle prullenbakken worden geleegd en de kleedkamers netjes worden gemaakt voor de volgende keer. Ik hoop dat jullie het op deze manier leuk vinden om te komen voetballen en een schone kleedkamer aan te treffen en dat mijn vrijwilligerswerk nuttig is, zodat we hier met z’n allen van kunnen genieten. Heel veel voetbalplezier en tot ziens op de vereniging.

DSCN0138

 

Extra korting bij Van Wijngaarden Tankstation

Hoofdsponsor Autobedrijven Van Wijngaarden heeft sinds 1 januari een nieuw concept voor hun brandstofstation, gelegen aan de Vondellaan 164 te Papendrecht. Tijdens de Olympische Winterspelen heeft het een speciale kortingsactie. Wint een Nederlandse olympiër een medaille, dan betekent dat extra korting aan de pomp. Kom dus langs bij Van Wijngaarden Tankstation.

Tankkorting

 

Weekbrief 11 is uit  (29 januari 2014)

De elfde Weekbrief is naar de abonnees verstuurd. Naast vaste onderdelen als het Team van de Week en het wedstrijdprogramma voor de komende weken staan hierin korte wedstrijdverslagen van Zaterdag 1 en Vrouwen 1 alsmede berichten over de nieuwe hoofdtrainer, de voortgang van de XtraGrass-velden en de nieuwe milieucontainers. Het is de bedoeling om tweewekelijks een Weekbrief uit te geven. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw naam en e-mailadres in te vullen. Op die pagina staan tevens artikelen over voetbalvereniging Papendrecht die in het Papendrechts Nieuwsblad verschenen zijn.

 

Een beter milieu begint bij onze eigen club!

Beste leden en supporters!

Waar gaat dit nu weer over zullen jullie denken? Maar mooier kan het bijna niet. Jullie hebben namelijk allemaal afval dat gerecycled kan worden. Hiervoor moeten jullie op dit moment echter “moeite” doen om het in de juiste milieuvriendelijke afvalbak te krijgen. Jullie rijden allemaal een aantal keer per week naar ons voetbalcomplex. En als voetbalvereniging hebben we ons verbonden aan ECOsupporter®. Op het oog zaken die helemaal niets met elkaar te maken hebben. Maar het concept ECOsupporter® zorgt er juist voor dat we door deze 3 ingrediënten te combineren met zijn allen de club financieel kunnen ondersteunen, zonder dat het onszelf iets kost! Sterker nog, we komen zelfs gemakkelijker van ons recyclebaar afval af. Het concept is eenvoudig. Op ons terrein staan tegenwoordig drie afvalcontainers:

– Een container voor kleine elektrische apparaten.
– Een container voor frituurvet.
– Een container voor kleding.

Als jullie thuis, op het werk, bij familie, bij de buren, enz., afval hebben dat bij deze groepen hoort, dan neem je dat mee als je naar ons sportcomplex komt en gooit het in de betreffende bak. ECOsupporter komt periodiek de bakken legen, weegt hoeveel erin zit en maakt het daarbij behorende bedrag over naar de vereniging. Termen als: win-win-win, kind kan de was doen of 1+1=3 zijn hierop dus echt van toepassing. Help de vereniging. Onze oproep aan jullie is dan ook om aan dit initiatief mee te doen, op deze manier de vereniging te ondersteunen en daarbij ook nog het milieu een handje te helpen. Op deze manier genereren we groen geld voor de club!!

Met vriendelijke groet, Het Bestuur


VV Papendrecht feliciteert PKC

Op zaterdag 18 januari heeft PKC/Hagero zich voor een uitzinnige menigte tot de beste zaalkorfbalclub van Europa gekroond. In de met ruim 1500 toeschouwers uitverkochte eigen sporthal werd tijdens een zinderende finale de Belgische kampioen Boeckenberg met 31-27 verslagen. Zo haalde het keurkorps van ’s werelds grootste korfbalclub voor de zevende keer in totaal en voor het eerst sinds 2006 de Europacup naar Papendrecht. VV Papendrecht feliciteert PKC/Hagero met deze fantastische prestatie en deze prachtige Papendrechtpromotie.

 

Voorronde Beste Keeper van Nederland

Na de succesvolle dagen in 2012 en 2013 organiseert voetbalvereniging Nieuw-Lekkerland op vrijdag 2 mei 2014 wederom de KNVB Frans Hoek keeperspromotiedag, tevens voorronde “Beste Keeper van Nederland”! Onder leiding van Frans Hoek Sports wordt in elk district van de KNVB een keeperspromotiedag gehouden, die het keepen onder de aandacht brengt en doelverdedigers motiveert. Deze dagen worden georganiseerd door Frans Hoek Sports in samenwerking met de KNVB. Iedereen, meisjes en jongens vanaf 6 jaar, is van harte welkom! Tijdens deze dagen kunnen goalies kennis maken met de aanpak van Frans Hoek. De keepers en het keepen staan in het middelpunt van de belangstelling. De dagen zijn bedoeld om techniek en inzicht bij te schaven en een leuke dag met andere keepers en keepsters te hebben. De sluitpost van een voetbalteam is en blijft een eenling, die een specifieke en gerichte aanpak verdient. Grondlegger Frans Hoek is de voormalige assistent-keeperstrainer van Ajax, het Nederlands elftal en F.C. Barcelona. Frans Hoek ontwikkelde zijn eigen visie en methode, die voor alle leeftijden en niveaus een doelgerichte aanpak heeft. De dag begint om 10 uur en is om ongeveer 16 uur afgelopen. Tijdens de ochtend krijgen de keepers trainingen in kleine groepjes/poules in de leeftijdscategorieën 6/7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16+. Het begint met een instructieprogramma. In groepen wordt een specifiek onderdeel van het keepen behandeld, in veel gevallen met behulp van een hulpmiddel, zoals de Tsjoek (= een veerkrachtig net). Hiermee kan een keeper als het ware zichzelf trainen. Het programma wordt aangepast aan de leeftijd. Na de lunch gaan de trainingen nog even door en worden wedstrijdjes en een één-tegen-ééncompetitie afgewerkt. Uit elke poule gaan de nummers 1 & 2 en alle meisjes door naar de landelijke finale in Harderwijk voor de titel “Beste Keeper van Nederland”. Na een spectaculaire en zeer interessante demonstratie met spelers en een keeper, veelal uit het professionele voetbal, en een aantal amateurkeepers en -spelers volgt een afsluiting, waar vragen gesteld kunnen worden en de op die dag verdiende prijzen worden uitgereikt. De kosten zijn € 19,90 inclusief lunch en T-shirt.

 

Zaalvoetballen F-pupillen, MD1 en B1

Op zaterdag 18 januari wordt in de Papendrechtse sporthal “De Laaght” (adres: Douwes Dekkerlaan 1) een zaalvoetbaltoernooi georganiseerd. De F-pupillen spelen onderlinge wedstrijden van 12.00 uur tot 14.00 uur. De meisjes D1 voetballen van 14.00 tot 15.00 uur. Daarna is B1 een uur lang aan de beurt.

 

Weekbrief 10 is verschenen  (15 januari 2014)

Weekbrief 10 is naar de abonnees verstuurd. Naast vaste onderdelen als de Pupil van de Week, een interview en het wedstrijdprogramma voor de komende weken staan hierin berichten over zaalvoetballen, de Nieuwjaarsreceptie en het trainingskamp van het eerste. Het is de bedoeling om tweewekelijks een Weekbrief uit te geven. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw naam en e-mailadres in te vullen. Op die pagina staan tevens artikelen over voetbalvereniging Papendrecht die in het Papendrechts Nieuwsblad verschenen zijn.

 

Kampioenschap penalty schieten

Bij voetbalvereniging De Zwerver in Kinderdijk wordt op 28, 29, 30 april en 1 mei het grootste kampioenschap penalty schieten van Zuid-Holland georganiseerd. Naast het penalty schieten zal ook aan krat schieten gedaan worden. Het is bestemd van kinderen van 5 tot en met 13 jaar. Tijdens de kwalificatieronde wachten profkeepers op jouw schot. De winnaars kwalificeren zich voor de finale die plaatsvindt in het stadion van Excelsior tijdens de rust van een competitiewedstrijd. Na aanmelding krijg je een mail terug met alle benodigde informatie. Je bent pas officieel aangemeld na betaling. De kosten voor deelname bedragen 9 euro per persoon. Dit is inclusief voordeeltickets tot de finale, vaantje, goody-bag, T-shirt en deelnamecertificaat.

 

Tribunestoeltjes vernield

Jammer genoeg hebben onlangs vandalen tribunestoeltjes vernield. Drank maakt meer kapot dan je lief is, maar dit komt zeker niet door de drank. Liefst 100 nieuwe stoeltjes dienen aangeschaft te worden, een enorme financiële strop voor onze club derhalve. Uiteraard willen wij de schade verhalen op de daders. Help ons de vernielers van de tribune te vinden! Mocht iemand wat gezien of gehoord hebben, laat het ons weten, bijvoorbeeld via de e-mail: websitevoetbal@vvpapendrecht.nl

Stoeltjes tribune vernield

 

Voortgang XtraGrass-velden

Er wordt volop gewerkt aan de totstandkoming van de twee XtraGrass-velden op het Slobbengors. Op dinsdag 7 januari heeft het eerste overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de gemeente en Adviesburo R.I.E.T., die het bestek zal gaan maken. In dit overleg zijn mogelijkheden en wensen besproken om zodoende voeding te krijgen voor het bestek. Bij ons zal in ieder geval op het huidige veld 2 XtraGrass worden aangelegd. Het besluit over het andere veld wordt genomen, zodra de analyse van de grondmonsters bekend is. Voor de voortgang is het volgende schema afgesproken:

Week 6: presentatie en bespreking conceptbestek.
Week 7: definitief bestek.
Week 8 tot en met 13: aanbesteding
28 april: start aanleg eerste veld Slobbengors
5 mei: start aanleg tweede veld Slobbengors.

Wij zullen u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden. Mocht u vragen hebben, wendt u zich dan tot onze secretaris Theo Wolters.

 

Met spoed gezocht accommodatiemedewerker(s)

Onze vereniging is met spoed op zoek naar één of enkele vrijwilligers die willen meehelpen met het op trainingsavonden op orde houden van de accommodatie, als de kleedlokalen, materialen etc. Het gaat om één of meerdere avond(en), niet om alle avonden. Indien u interesse hebt, meldt u zich dan bij onze voorzitter Bram Blom, telefonisch: 06-54325577, of via de e-mail: voorzitter@vvpapendrecht.nl.

 

Goed bezochte nieuwjaarsreceptie

Op zaterdag 4 januari werd in de kantine van VV Papendrecht de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie gehouden. Iedere bezoeker werd van harte welkom geheten door de bestuursleden. Het was een goede gelegenheid om iedereen gelukkig nieuwjaar te wensen en even bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Nadat de kantine flink volgelopen was, hield voorzitter Bram Blom de nieuwjaarstoespraak. Hij blikte terug op enkele dieptepunten als het overlijden van vier leden. Het jaar 2013 kende gelukkig ook vele hoogtepunten als de kampioenschappen van Zaterdag 2 en Meisjes D1. Het was een reuze gezellige bijeenkomst voor alle aanwezigen. Het bestuur bedankt de leden voor hun komst en het barpersoneel voor de verzorging van de versnaperingen.

DSCN0118     DSCN0119

DSCN0121     DSCN0122

DSCN0124     DSCN0126

DSCN0125       DSCN0128

DSCN0117

 

Nieuwjaarswedstrijden in gezellige ambiance gespeeld

Op zaterdag 4 januari 2014 werden, voorafgaande aan de Nieuwjaarsreceptie, twee nieuwjaarswedstrijden gespeeld op het Slobbengors. Zondag 2 speelde tegen het Veteranenelftal en Vrouwen 1 speelde tegen GSC/ODS Vrouwen 1. Even zag het ernaar uit dat de wedstrijden niet door konden gaan in verband met de eerder gevallen regen. De weergoden bleken toch gunstig gestemd en om 14.00 uur werd er afgetrapt. Beide wedstrijden werden in een gezellige ambiance afgewerkt, waarna de spelers en speelsters na een warme douche aanschoven in de kantine.

Nog even voor de statistieken:
Zondag 2 – Veteranen: 1-3,  Vrouwen 1 – GSC/ODS Vrouwen 1: 3-1.

DSCN0109     DSCN0108

DSCN0111     DSCN0110

 

Geslaagd nieuwjaarsfeest in PKC-hal

De viering van de jaarwisseling in de sporthal van PKC/Hagero heeft bijna 600 mensen, overwegend jongeren, getrokken. Het grandioze feest, dat duurde van middernacht tot 7 uur in de ochtend, werd georganiseerd door PKC/Hagero in  samenwerking met de gemeente Papendrecht, VV Papendrecht en VV Drechtstreek. Onder andere DJ Yorit en DJ Freek-F zorgden in een uitverkochte PKC-hal voor een uitgelaten stemming.

OudenNieuwFeest

 

Eerste Weekbrief van 2014  (1 januari 2014)

De eerste Weekbrief van 2014 is naar de abonnees verstuurd. Naast vaste onderdelen als het Team van de Week en het wedstrijdprogramma voor de komende weken staan hierin een bericht over de Nieuwjaarsreceptie, een aantal wedstrijdverslagen en de drie pupillenteams die kampioen geworden zijn. Het is de bedoeling om tweewekelijks een Weekbrief uit te geven. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw naam en e-mailadres in te vullen. Op die pagina staan tevens artikelen over voetbalvereniging Papendrecht die in het Papendrechts Nieuwsblad verschenen zijn.