Terug
Activiteitencoördinator gezocht

De afgelopen periode zijn allerlei evenementen binnen onze club georganiseerd en nog meer activiteiten staan op stapel. Wij zijn daar uiteraard zeer blij mee. We zien echter ook dat soms de coördinatie ontbreekt met betrekking tot al deze activiteiten. Zo is de communicatie richting de leden nogal eens te laat of onvoldoende, kruisen activiteiten elkaar en dergelijke. We zijn daarom op zoek naar een activiteitencoördinator die hier structuur in kan aanbrengen. Deze coördinator organiseert niets zelf maar heeft overzicht over alle activiteiten. Hij of zij coördineert de planning en de communicatie naar onze leden.

Heeft u interesse om activiteitencoördinator  te worden of weet u iemand die die functie in zou kunnen vullen, neem dan contact op met één van de bestuursleden of stuur een e-mail naar secretaris Edwin Schreurs: secretaris@vvpapendrecht.nl.

Namens het bestuur,

Edwin Schreurs
Secretaris