Terug
Interview Dennis Zaal

De jeugdafdeling, de toekomst van onze club
Half februari is een oude bekende teruggekeerd op het Slobbengors. Dennis Zaal vertrok ruim zes jaar geleden na een periode, waarin hij actief was als hoofdtrainer van Zaterdag 1, in combinatie met de functie van Hoofd Jeugdopleidingen. “Ik was toen toe aan een andere uitdaging als hoofdtrainer. Ik heb verschillende clubs getraind in het Rotterdamse. Als laatste was ik actief bij Rozenburg, waar ik in januari vertrokken ben. Begin februari werd ik benaderd door VV Papendrecht of ik interesse had om weer wat te gaan doen binnen de jeugdopleiding. We hebben afgesproken, dat ik me de eerste maanden ga oriënteren binnen de jeugdopleiding en een inventarisatie maak van de stand van zaken. In juni ga ik met de club om tafel om te evalueren en te kijken, of we de samenwerking gaan verlengen. De doelstelling is, om na dit seizoen een verbintenis aan te gaan voor nog twee jaar.

Verder ontwikkelen van de basis
“Na mijn vertrek zijn een Jeugdopleidingsplan en een Jeugdbeleidsplan opgesteld die later zijn geëvalueerd en bijgesteld. Het zijn prima stukken, die als basis dienen om de jeugdafdeling verder te brengen.” Dennis, die in het dagelijkse leven opleidingscoördinator en docent Marketingmanagement is op een mbo-school, heeft twee belangrijke motto’s, waarmee hij de vervolgstappen wil maken in de verdere ontwikkeling van de jeugdopleiding. “Ik vind het belangrijk dat als eerste de basis goed staat. Ik bedoel daar onder andere mee de juiste afstemming tussen de verschillende geledingen van de club, faciliteiten op orde, structuur en samenwerking binnen de trainersgroep. De neuzen moeten dezelfde kant op. Dat kost tijd, maar dat gaat zeker lukken. Mijn andere motto is: kwaliteit gaat boven kwantiteit. Het is belangrijk, dat we onze jeugdleden wat kunnen bieden op voetbalgebied inclusief goede faciliteiten. Als we dat op orde hebben, als we kwaliteit uitstralen, komen de nieuwe leden vanzelf.”

Jeugdcommissie
Dennis werkt uiteraard nauw samen met de jeugdcommissie. Jeugdvoorzitter Rick Croese is heel blij met de terugkeer van Dennis. “Dennis kent de club en de meeste mensen die hier rondlopen. De mensen weten ook, wat ze aan Dennis hebben. In zijn vorige periode heeft hij uitstekend werk verricht en de mensen kennen en waarderen zijn kennis en kunde. Met de komst van Dennis kan ik me weer meer richten op de beleidszaken binnen de jeugdcommissie en worden de technische zaken opgepakt door Dennis.”

Trainers
Een belangrijk onderdeel van de jeugdafdeling is de trainersgroep. Deze bestaat uit gediplomeerde trainers, trainers met de nodige ervaring en goedwillende ouders. “De groep van de goedwillende ouders heeft vanzelfsprekend de meeste aandacht nodig. We gaan dat doen door ze intensief te begeleiden op trainingsavonden. We geven ze handvatten om leuke en zinvolle trainingen te geven. Hoe bouw je een training op en welke oefenstof gebruik je voor een bepaalde leeftijdsgroep. Hieraan gaan we de komende tijd werken. Want de lagere jeugdploegen zijn net zo belangrijk als de selectieteams.”

Het vervolg
Er is nog genoeg te doen binnen de jeugdafdeling. De afgelopen jaren is de basis gelegd voor een prima jeugdopleiding. Verder uitbouwen en op enkele onderdelen verbeteren zijn de volgende stappen. “Het kan altijd beter. Je moet constant blijven evalueren en bijsturen. Een hartstikke leuke uitdaging die ik graag met de jeugdcommissie en de vele betrokken vrijwilligers aanga. We gaan ervoor.” Met deze woorden sluit Dennis Zaal zijn verhaal af. De jeugdopleiding binnen VV Papendrecht staat als een huis. Of je nu een talentvolle speler bent of een speler die gewoon lekker wil voetballen, iedereen is welkom en krijgt de aandacht die benodigd is om deze sport met alle plezier te beoefenen.

Het interview is hier te downloaden  >>