Terug
Voorzittershamer van Bram Blom naar Hans Jonker

Op vrijdagavond 16 juni werd in de kantine van VV Papendrecht een Buitengewone Algemene Ledenvergadering gehouden. Om half 8 werd deze geopend door voorzitter Bram Blom. Doel van de vergadering was de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Bram Blom gaf aan dat ruim een half jaar geleden Hans Jonker zich gemeld had voor die positie. Na enkele gesprekken werd Hans de mogelijkheid geboden vanaf januari mee te draaien met het bestuur. Beide partijen beviel die samenwerking dusdanig goed dat het bestuur unaniem besloten had Hans voor te dragen als kandidaat voor het voorzitterschap. Niemand had zich als tegenkandidaat opgeworpen. De aanwezige leden gingen akkoord met het voorstel van het bestuur waarop Bram Blom de voorzittershamer overdroeg aan Hans Jonker.

     

Volgens de statuten diende de rest van de vergadering geleid te worden door de vicevoorzitter. Peter Michielse gaf erevoorzitter Ad Matena de gelegenheid de vergadering toe te spreken. Ad Matena prees Bram Blom voor zijn werkzaamheden voor de club en gaf aan te verwachten dat Hans Jonker het net zo goed zal gaan doen. Aan het eind van zijn toespraak gaf de erevoorzitter aan dat Bram het vervullen van zijn bestuurstaken alleen had kunnen doen dankzij de steun van zijn vrouw Coby. Ad Matena overhandigde zijn meegenomen presentje dan ook aan haar.

     

Aan het eind van de vergadering hield Hans Jonker zijn eerste toespraak als voorzitter van voetbalvereniging Papendrecht. Hij vertelde dat hij sinds januari uitgebreid heeft samengewerkt met de erevoorzitter, onder meer om zijn taken als leider van de werkgroep over te kunnen nemen. Verder gaf Hans aan uit te zien naar de samenwerking met de vele commissies, waarbij hij de onlangs opgerichte Vrijwilligerscommissie en de vernieuwde Jeugdcommissie aanstipte.

Om 10 voor 8 sloot de vicevoorzitter de vergadering.

Meer foto’s van Edwin Schreurs staan op de Facebook-pagina van VV Papendrecht  >>