Terug
Toestemming publicatie foto’s en ander beeldmateriaal

Om VV Papendrecht in het nieuws te brengen worden regelmatig artikelen, foto’s of ander beeldmateriaal gedeeld van wedstrijden of evenementen van de club via diverse mediakanalen zoals lokale kranten, onze website en sociale media. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en ander beeldmateriaal. Wij plaatsen geen afbeeldingen die als bezwarend beschouwd zouden kunnen worden. De rechten van door VV Papendrecht gemaakte artikelen, foto’s en ander beeldmateriaal berusten bij VV Papendrecht.

In het kader van de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft voetbalvereniging Papendrecht bij het publiceren van beeldmateriaal als foto’s en films uw uitdrukkelijke toestemming nodig. Het betreft de vraag of u VV Papendrecht toestemming verleent voor het publiceren van foto’s of ander beeldmateriaal, met of zonder bijschrift, waar u en/of uw gevolmachtigd kind opstaat. Indien de betrokkene jonger is dan 16 jaar, dan is tevens toestemming nodig van ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s).

U kunt die toestemming geven door een e-mail te sturen naar onze secretaris: secretaris@vvpapendrecht.nl.
Een andere manier om uw toestemming te verlenen is met behulp van het Toestemmingsformulier  >>
Het ingevulde Toestemmingsformulier kunt u afgeven aan onze secretaris of sturen naar:
VV Papendrecht, t.a.v. de secretaris,  Postbus 100,  3350 AC  Papendrecht.

Bedankt voor uw medewerking.

Het Bestuur van VV Papendrecht