Terug
Privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming

Dat de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming ofwel AVG op 25 mei is ingegaan, is waarschijnlijk niemand ontgaan. Ook wij als voetbalvereniging Papendrecht hebben daarmee te maken. De afgelopen maanden is door het bestuur het beleid bepaald, zijn diverse documenten opgesteld en zijn maatregelen genomen om te voldoen aan deze wetgeving.

Op de website is onder hoofdcategorie De Club de pagina Privacy ingericht, waarop verschillende documenten zijn te vinden waarin wordt aangegeven, hoe VV Papendrecht met persoonsgegevens omgaan. In het Privacyreglement geven we aan welke persoonsgegevens worden bewaard alsmede waarom en voor hoelang. In de Privacyverklaring staat, hoe invulling gegeven wordt aan verschillende verplichtingen van de AVG.

Een belangrijk onderdeel van de AVG is het gebruik van foto’s en films, waarop mensen zichtbaar in beeld zijn. Foto’s of ander beeldmateriaal waarop personen herkend zijn afgebeeld, mogen alleen op onze mediakanalen of in lokale media gepubliceerd worden, als VV Papendrecht schriftelijke toestemming heeft van de betrokkenen.

Wij zullen binnenkort al onze leden en vrijwilligers benaderen om op voorhand toestemming te vragen voor het gebruik van beeldmateriaal, waarop leden en/of vrijwilligers herkenbaar te zien zijn. Voor kinderen onder de 16 jaar dient eveneens toestemming gegeven te worden door de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s).

De toestemming zal onder meer via de e-mail gevraagd worden. Indien u toestemming geeft, zal dit geregistreerd worden. U heeft het recht om de toestemming op elk moment weer intrekken.

Namens het bestuur,

Edwin Schreurs
Secretaris