Terug
Nieuwe contributieadministratie per 1 juli

Met ingang van het nieuwe seizoen heeft VV Papendrecht de contributiegegevens ondergebracht in Sportlink. Voor de ledenadministratie gebruikten wij Sportlink al. Door de contributieadministratie vanaf heden in hetzelfde pakket als de ledenadministratie uit te voeren, zijn de twee administraties automatisch aan elkaar gekoppeld. Het voordeel voor ons is, dat dit zorgt voor een betere borging, dat bij ieder lid zijn of haar contributie wordt ingehouden of gefactureerd.

De komende dagen zullen wij een eerste factuurrun draaien voor het eerste kwartaal van het seizoen 2018-2019. Dit betekent, dat net als u voorheen gewend (of niet gewend) was, automatisch wordt geïncasseerd of u een factuur van ons ontvangt. Het kan zijn, dat bij u geen incasso plaatsvindt of u geen factuur ontvangt. Geen zorgen, want dan heeft dit te maken met een schoning c.q. synchronisatie van alle gegevens, waar wij tegelijkertijd mee bezig zijn. De komende periode zullen wij nog een aantal keer een factuurrun draaien. Dan zult u alsnog aan de beurt zijn.

Mochten, ondanks de nauwkeurigheid die wij nastreven, fouten bij uw contributie-inning voorkomen, is ten onrechte bij u geïncasseerd, hebt u ten onrechte een factuur ontvangen, of hebt u vragen, neem dan contact op met de ledenadministratie. Die zal samen met de penningmeester de eventueel nodige aanpassingen doorvoeren, zodat een en ander juist in het systeem komt te staan.

Verder streeft VV Papendrecht ernaar om de contributie-inning zoveel mogelijk via automatische incasso te laten verlopen. Dit scheelt ons veel tijd en kosten. Op het Inschrijfformulier en op de pagina Lid Worden van de website staat, dat als u niet voor automatische incasso kiest, de club u per kwartaalfactuur € 2,50 aan administratiekosten in rekening brengt. Dit is voorheen niet gedaan. Vanaf 1 oktober 2018 gaan wij dat wel doen. Betaalt u het lidmaatschapsgeld nog per factuur en wilt u per jaar € 10,00 besparen, stap dan over naar automatische incasso. Dit kunt u zelf regelen door een e-mail te sturen naar de ledenadministratie:

ledenadministratie@vvpapendrecht.nl.

Vermeld in deze mail uw naam en KNVB-nummer en zet in het onderwerp van de mail “voortaan automatische incasso”. Wij zullen dit dan voor het tweede kwartaal van het seizoen 2018-2019 verwerken.

Tot slot zullen wij gedurende de zomermaanden acties ondernemen met betrekking tot de achterstallige betalingen. Per 1 oktober 2018 moet dit project zijn afgerond, waarbij ons motto zal zijn: niet betalen = niet spelen.

Met sportieve groeten,

Ledenadministratie en Penningmeester