Terug
Lidmaatschap en contributie
Aanmelden

Voor de aanmelding van een potentieel nieuw lid dient u te zijn bij de secretaris van VV Papendrecht of, in het geval van een jeugdvoetballer, bij de coördinator van de jeugdcommissie. U ontvangt van hem of haar een inschrijfformulier dat u ook hier kunt downloaden  >>

Daarna kan een potentieel nieuw lid eerst tweemaal meetrainen voordat hij of zij besluit door te gaan. De hoofdtrainer zal met de technisch coördinator overleggen met welk team de speler zal gaan meetrainen en -spelen. Na twee trainingen neemt de technische coördinator contact op met de voetballer en in het geval van een jeugdspeler met zijn of haar ouder(s)/verzorgers(s) om aan te geven wat de club de nieuwe speler kan aanbieden. Hoe het met de trainingen zit, waar hij of zij kan komen te spelen en dergelijke. Vervolgens wordt het inschrijfformulier ingevuld en afgegeven of opgestuurd naar VV Papendrecht.

Opzeggen

Het kan natuurlijk voorkomen dat u het lidmaatschap wilt opzeggen, om welke reden dan ook. Opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren en dient uiterlijk 16 dagen vóór het einde van het lopende seizoen, dus vóór 15 juni, door de vereniging te zijn ontvangen. Het nieuwe seizoen begint op 1 juli van ieder jaar en eindigt op 30 juni van het jaar daarop.

Opzeggen kan op de volgende twee manieren:

1. Door een e-mail te sturen naar:
de secretaris van VV Papendrecht: secretaris@vvpapendrecht.nl
of de ledenadministratie: ledenadministratie@vvpapendrecht.nl.
2. Per post:
Voetbalvereniging Papendrecht, t.a.v. de secretaris, Postbus 100, 3350 AC Papendrecht.

Bij tussentijds opzeggen bent u gewoon contributie verschuldigd voor het hele seizoen!
Meer over aanmelden en opzeggen staat op de website op de pagina Lid Worden  >>