Terug
Laatste trainingen in week 22

In verband met het jaarlijks groot onderhoud aan onze voetbalvelden vinden in week 22 de laatste trainingen van dit seizoen plaats. Dit betekent dat de laatste reguliere trainingsavond op vrijdag 1 juni is. Mochten na 2 juni nog teams in de nacompetitie actief zijn, dan zal bekeken worden op welke wijze die ploegen kunnen trainen.