Terug
Huishoudelijk Reglement

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur een nieuwe versie van het Huishoudelijk Reglement gepresenteerd. De aanwezige leden stemden in met de versie van 27 november 2017. In het Huishoudelijk Reglement staan, in aanvulling op de statuten en de wet, allerlei afspraken, regels, procedures, werkwijzen en richtlijnen, alsook de taken en bevoegdheden van bestuursleden. Het is een dynamisch document. Dat wil zeggen dat als u op- of aanmerkingen heeft, u dit aan de bestuursleden kunt doorgeven, waarna het bestuur bekijkt of aanpassing van Huishoudelijk Reglement gewenst is. Bij de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering kan een bijgewerkte versie in stemming gebracht worden.

Wilt u een kopie van het Huishoudelijk Reglement ontvangen, wilt u nadere informatie of hebt u suggesties, neem dan contact op met het secretariaat, bijvoorbeeld per e-mail:

secretaris@vvpapendrecht.nl.