Lid worden

Welkom op deze pagina met informatie over en voor (nieuwe) leden. Vaak bestaan vragen als: “Mijn zoon of dochter wil graag bij VV PAPENDRECHT voetballen, hoe regel ik dat?”, “Hoeveel contributie moet ik betalen?”, “In welke leeftijdsgroep kom ik terecht?” etc. We hopen dat je op deze pagina vindt, wat je zoekt. Indien dit niet het geval is, mail dan je vraag naar: ledenadministratie@vvpapendrecht.nl of jeugd@vvpapendrecht.nl.

Leeftijdscategorieën

Kinderen kunnen lid worden vanaf een leeftijd van 4 jaar. In de jeugd, jongens en meisjes, zijn verschillende categorieën. 

 

Pupillen
 • JO7 (Onder 7): Mini’s, 4 – 6 jaar, spelen 4 tegen 4, afhankelijk van de organisatie.
 • JO9 (Onder 9): F-jeugd, 7 – 8 jaar, spelen 7 tegen 7 op een half veld, 2 x 20 minuten.
 • JO11 (onder 11): E-jeugd 9 – 10 jaar, spelen 7 tegen 7 op een half veld, 2 x 25 minuten.
  E1 speelt 9 tegen 9 op een driekwart veld.
 • JO13 (Onder 13): D-jeugd, 11 – 12 jaar, spelen 11 tegen 11 op heel veld, 2 x 30 minuten.
Junioren
 • JO15 (Onder 15): C-junioren, 13 – 14 jaar, 11 tegen 11 op heel veld, 2 x 35 minuten.
 • JO17 (Onder 17): B-junioren, 15 – 16 jaar, 11 tegen 11 op heel veld, 2 x 40 minuten.
 • JO19 (Onder 19): A-junioren, 17 – 18 jaar, 11 tegen 11 op heel veld, 2 x 45 minuten.
Senioren

Senioren zijn ouder dan 18 jaar, spelen 11 tegen 11 op een heel veld, 2 x 45 minuten.

Tenue

De voetbalvereniging Papendrecht stelt aan jeugdleden wedstrijdkleding beschikbaar.  

De kleding blijft eigendom van de vereniging. Voor senioren is de beschikbaarheid van kledij afhankelijk van sponsoring voor dat team. De leden/ouders zijn verantwoordelijk voor het compleet en netjes houden van de kleding. Bij de jeugd wordt gewerkt met een zogenaamd borgsysteem. Na inlevering van alle, ongeschonden kleren ontvangt u de waarborgsom terug.

Vrijwilligers

De voetbalvereniging Papendrecht draait op vrijwilligers. Op dit moment is “lid zijn is meedoen”, wat inhoudt dat elk lid/ouder zijn of haar steentje aan het verenigingsleven dient bij te dragen, nog geen vaste afspraak. In de tussentijd vragen wij leden/ouders zich spontaan aan te melden bij de secretaris (secretaris@vvpapendrecht.nl) of bij één van de commissieleden (zie Organisatie).

Tarieven lidmaatschap

De contributie kan op verschillende manieren betaald worden.

Papendrecht geeft de voorkeur aan betaling per automatische incasso. Als u de vereniging daartoe machtigt, wordt aan het begin van elk kwartaal de contributie van uw bank-/girorekening afgeschreven. Het machtigen is mogelijk door het invullen van een formulier dat te verkrijgen is op de club en tevens hier te downloaden is  >>
U kunt er ook voor kiezen te betalen via een acceptgirokaart.

Contributie per kwartaal (per 1 oktober 2016)

Pupil   €  30,50
Junior   €  36,75
Senior   €  48,25
Rustend lid   €  24,25
Rustend lid 65+   €  13,75

 

De contributie wordt vier keer per jaar geïnd en wel in de maanden juli, oktober, januari en april. In uitzonderlijke gevallen kan de contributie per maand worden betaald. Neem hiervoor contact op met de penningmeester, bijvoorbeeld per e-mail:

penningmeester@vvpapendrecht.nl.

Wil je lid worden, maar kan je het niet betalen? Dan kan je je wenden tot het SMS-Kinderfonds dat sport mogelijk maakt voor iedereen tot 18 jaar. Meer informatie hierover vind je op de website van de gemeente Papendrecht  >>

Ik wil me graag aanmelden als lid!

Lid worden is mogelijk door het inschrijfformulier in te vullen 

Het inschrijfformulier kunt u afhalen bij de voetbalclub of downloaden via onderstaande link. Tevens is een document te downloaden met extra informatie omtrent een lidmaatschap bij voetbalvereniging Papendrecht. Aan de inschrijving als nieuw lid is € 5,00 aan administratiekosten verbonden.

Inschrijfformulier  >>
Aanvullende informatie  >>

U kunt het inschrijfformulier inleveren bij de club of opsturen naar:

Voetbalvereniging Papendrecht, t.a.v. de Ledenadministratie
Postbus 100,  3350 AC  Papendrecht

Vanaf de D-pupillen dien je tevens te beschikken over een spelerspas. Deze is noodzakelijk om deel te mogen nemen aan KNVB-wedstrijden. Om een spelerspas te verkrijgen dient u een recente pasfoto + € 2,60 in te leveren. Gaarne naam + geboortedatum vermelden, het liefst op de achterkant van de pasfoto. Zorg dat het tijdig geregeld is door de pasfoto en het geld:

 – in te leveren in de Commissiekamer.
 – af te geven bij secretaris Theo Wolters.
 – op te sturen naar:
VV Papendrecht, Postbus 100,  3350 AC  Papendrecht.


Let op: Geen geldige spelerspas betekent niet spelen!

En dan ben je lid, en dan…

Als alles geregeld is, kun je gaan voetballen. Van je teamleider krijg je te horen, wanneer je moet trainen en wanneer er wedstrijden zijn. 
Als je meer wilt weten over onze vereniging, de afspraken die we onderling gemaakt hebben, wat je rechten, maar ook wat je plichten zijn, kijk dan eens via de site bij ‘De Club‘. Daar staat nuttige informatie voor leden, ouders en vrijwilligers.

Ledenadministratie

Geef wijzingen zo snel mogelijk door aan de ledenadministratie. 

Gegevenswijzigingen

Om onze ledenadministratie zo goed mogelijk op orde te houden vragen wij onze leden om wijzigingen van adres, telefoonnummer, rekeningnummer (IBAN), e-mailadres en dergelijke zo snel mogelijk aan ons door te geven, bijvoorbeeld via de e-mail:

ledenadministratie@vvpapendrecht.nl of penningmeester@vvpapendrecht.nl

Wijzigingen kunnen tevens doorgegeven worden door het invullen van een formulier dat te verkrijgen is op de club en hier te downloaden is  >>

Afmelden als lid

Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen, kunnen dit alleen schriftelijk doen. De van een handtekening voorziene brief kan afgegeven worden in de Commissiekamer of opgestuurd worden naar de secretaris of de ledenadministratie.
 De opzegging dient vóór 15 juni binnen zijn. Is dat niet het geval dan blijft u, afhankelijk van de reden van opzegging, nog maximaal 1 seizoen lid. Voor die periode bent u gewoon contributie verschuldigd.

Overschrijven

Leden die overschrijving willen naar een andere vereniging, dienen de volgende stappen te doorlopen:

 1. U gaat naar de vereniging waar u naar toe wilt. Deze voert de benodigde gegevens in in Sportlink.
 2. De vereniging waar u vertrekt, krijgt via Sportlink een melding daarover en het verzoek u vrij te geven.
 3. Uw huidige vereniging gaat akkoord en geeft u vrij mits aan alle financiële verplichtingen is  voldaan als contributie en eventuele boetes en mits geleende spullen als kleding en eventuele andere materialen weer ingeleverd zijn.
 4. U krijgt een voorlopige spelerspas gevolgd door een nieuwe pas.

Aanvragen voor de A-categorie moeten vóór 15 juni gebeuren. Voor de B-categorie kan dit het gehele jaar (maximaal één keer per seizoen).

welkom

Welkom bij voetbalvereniging Papendrecht

 

Schrijf je in!

Download:

Inschrijfformulier
Aanvullende informatie
Tijdelijk lid worden met korting

 

MP2 12-09-2015