Terug

VOG en Vertrouwenspersoon

De sportwereld is de afgelopen tijd nogal negatief in het nieuws geweest met betrekking tot intimidaties, discriminaties en ongewenste intimiteiten. Niet de berichten waar we op zitten te wachten. De directe gevolgen voor wie dit overkomt zijn enorm, terwijl de vereniging in een kwaad daglicht komt te staan. Vaak is het zo dat het niet een op zich staand feit is en de betrokkene al eens eerder voor een dergelijk vergrijp in aanraking met justitie is geweest.
Helemaal voorkomen is helaas niet mogelijk. Wel hebben we binnen onze vereniging een beleid om het zoveel mogelijk uit te sluiten. Zo heeft het bestuur besloten dat iedereen binnen onze club die iets met onze Jeugdafdeling en met het G-voetbal te maken heeft, in het bezit moet zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), die wordt afgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Wij zijn ons bewust dat dit geen 100%-garantie is, maar het sluit wel een aantal zaken uit. Daarnaast heeft VV Papendrecht een vertrouwenspersoon.

 

Hoe gaat de aanvraag van een VOG in zijn werk

U stuurt een e-mail met uw naam en e-mailadres naar ons secretariaat:

secretaris@vvpapendrecht.nl.

De secretaris doet een vooraangifte van de aanvraag bij het Ministerie. 

In deze aanvraag staan alleen de naam, de geboortedatum en het e-mailadres van de persoon in kwestie. Deze krijgt vervolgens van het Ministerie per e-mail bericht dat de vereniging een vooraangifte heeft ingediend. Hierna moet hij of zij de aangifte bevestigen met zijn of haar DigiD-code. Vervolgens wordt het onderzoek gestart.
Het ministerie onderzoekt of het gedrag van de aanvrager in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Dit is voor onze vereniging: Belast zijn met zorg voor minderjarigen (voor de jeugdafdeling) en Belast met de zorg voor hulpbehoevende personen, zoals ouderen en gehandicapten (voor het G-voetbal). Aan deze aanvraag zijn geen kosten verbonden.
De afloop van het onderzoek wordt alleen aan de persoon in kwestie bekendgemaakt. Wij gaan ervan uit dat dit de officiële verklaring is. De vereniging krijgt dit bericht niet. Indien u het certificaat ontvangt, verzoeken wij u een kopie hiervan bij de secretaris in te leveren. 

Hebt u vragen of zijn er bezwaren om hieraan mee te werken, neem dan contact op met de secretaris Edwin Schreurs.

 

Vertrouwenspersoon

VV Papendrecht beschikt in de persoon van Danielle Bouter over een vertrouwenspersoon.

Danielle Bouter is kindercoach en eigenaar van Kinderpraktijk Papendrecht. Op het moment dat een probleem speelt met iets of iemand binnen de club en u er samen met de coördinator niet uitkomt, kan haar hulp ingeroepen worden. Ze zal een luisterend oor bieden en op zoek gaan naar een acceptabele oplossing. Het kan ook zijn dat er iets speelt in het leven van uw kind wat belangrijk is voor trainers en begeleiders om te weten. Mocht u het moeilijk vinden om bij hen uw verhaal te doen, dan kunt u haar vragen om hierbij te helpen. Ze zal de begeleiding adviseren zonder uw vertrouwen te schaden. U kunt onze vertrouwenspersoon ook direct per e-mail benaderen: info@kinderpraktijkpapendrecht.nl.


Danielle Bouter

MD2 19-03-2016 B

Papendrecht G1 10-09-2016 A

Meisjes kunnen ook voetballen