Terug
Berichten mei 2018

Een geslaagde en inspirerende brainstormsessie  (31-05-2018)

Op dinsdag 29 mei vond de brainstormsessie plaats, waarbij het jeugdkader werd uitgenodigd om mee te denken over de koers, die we graag op willen gaan met onze jeugd binnen de vereniging. Na een korte introductie en inleiding van ondergetekende werden de aanwezigen aan het werk gezet. De avond werd in twee delen gesplitst. In het eerste deel werden de aanwezigen gevraagd om te denken in een ‘van…naar…-situatie’. Met andere woorden: wat zien we nu en wat willen we over 2 jaar anders zien? Vervolgens werden deze ideeën per leeftijdscategorie gesorteerd en verzameld. Hier begonnen ook al direct de eerste goede discussies te ontstaan. Onderwerpen zoals ouderbetrokkenheid, betere faciliteiten, scholing van het technisch kader en ledenbehoud passeerden de revue.

     

In deel 2 ging het om denken vanuit principes. Principes zijn universeel en voor elke leeftijd en niveau toe te passen. Verdeeld over drie onderwerpen, te weten ‘Voetbalprincipes’, ‘Omgangsprincipes’ en ‘Randvoorwaardelijkheden’, konden de aanwezigen wederom hun ideeën uitten. ‘Dominant voetbal’, ‘positiespel om kansen te creëren’ en ‘communicatie is de basis’ zijn enkele principes die naar voren kwamen. Zonder oeverloze discussies was er een constructieve setting, waarbij meningen gelijkwaardig werden behandeld. Dit zorgde voor veel input. Op basis van deze input zal ondergetekende een actieplan maken voor 2018-2020. Dit zal in een vervolgsessie, die zal plaatsvinden in het begin van het nieuwe seizoen, worden besproken.

Mede namens de Jeugdcommissie en de Technische Jeugdcommissie wil ik alle aanwezigen bedanken voor hun input.

Dennis Zaal, Hoofd Jeugdopleidingen VV Papendrecht

 

24e Weekbrief van seizoen 2017-2018  (30-05-2018)

De 24e Weekbrief van het seizoen 2017-2018 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat naast vaste onderdelen als het wedstrijdprogramma voor de komende twee weken en wedstrijdverslagen de volgende artikelen: ‘Slotdag op 16 juni’, ‘Proeftraining meisjes op 9 juni’, ‘Kooyman Eigen Huis nieuwe sponsor’, ‘Webmyday lid Business Club’, ‘Succesvolle netwerkactiviteit Business Club’, ‘VV Papendrecht-trainer naar Zuid-Afrika’, ‘Geslaagd FIFA-gametoernooi’, ‘Leuke Disco-Party’, ‘Interview Dennis Zaal’, ‘Tennistoernooi voor (oud-)voetballers bij Oranje Wit’, ‘Papendrecht wint B-finale EM Cup’, ‘Leuk onderling toernooi JO11’ en ‘Dank aan Cees van de Berg en Aad Koot’. De Weekbrief komt tweewekelijks uit. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen. Op die pagina staan tevens artikelen over voetbalvereniging Papendrecht die in het Papendrechts Nieuwsblad verschenen zijn.

 

Geen jeugdtrainingen op 29 mei

Op 29 mei heeft het KNMI voor halverwege de middag tot halverwege de avond Code Oranje afgekondigd vanwege stevige onweersbuien met zware windstoten. Om die reden zijn alle jeugdtrainingen voor dinsdagavond afgelast.

 

Kooyman Eigen Huis nieuwe sponsor

Kooyman Eigen Huis is niet alleen een actieve en sportieve makelaar, maar ook erg betrokken bij de samenleving. VV Papendrecht is er dan ook trots op dat Kooyman Eigen Huis de komende jaren onze club sponsort. Al ruim 40 jaar is Makelaardij Kooyman Eigen Huis actief in de regio. Daarnaast levert het bedrijf een bijdrage aan diverse sportverenigingen, waaronder nu dus ook aan onze club. Kooyman Eigen Huis is een ondernemende makelaar met karakter. Kernwoorden: beslissend, creatief, deskundig en klantgericht. U kunt er terecht voor taxaties, aankopen en verkopen van een huis en voor verzekeringen en hypotheken. Hiervoor kunt u zich wenden tot één van de vier vestigingen in Alblasserdam, Oud-Alblas, Sliedrecht of Papendrecht.
Wij danken Kees Kooyman en zijn team voor de betrokkenheid bij onze club!

      
Erwin Schuil, bestuurslid Commerciële Zaken en Communicatie, en Kees Kooyman (rechts)

 

Dank aan Cees van den Berg en Aad Koot

Op zondag 27 mei speelden de zondagteams op het Slobbengors voor het laatst dit seizoen voor de competitie. Het was dankzij de inzet van de heren Cees van den Berg en Aad Koot, dat zij elke keer op ons sportcomplex een potje konden voetballen en na afloop konden genieten van de gezellige nazit. Reden voor de zondagvoetballers om hen in het zonnetje te zetten. Namens de spelers hield Lid van Verdienste Addy van der Kolk een dankwoord en overhandigde hen een presentje.
Aad en Cees: nogmaals onze dank voor weer een prachtig jaar en tot volgend seizoen!

 

Webmyday lid Business Club

In onze bestuurskamer heeft Ronald van der Veere van Webmyday in het bijzijn van Danielle Bouter het contract ondertekend voor toetreding tot onze Business Club. Webmyday is een web- en onlinemarketingbureau, dat dagelijks meer dan 200 bedrijven helpt met het verbeteren van de online zichtbaarheid. Webmyday is opgericht door Menno de Munter samen met Wessel Korteweg en VV Papendrechter in hart en nieren Ronald van der Veere.

Webmyday is een klantgericht bedrijf, dat persoonlijke aanpak en betrokkenheid hoog in het vaandel heeft staan. Deze gedrevenheid is ook terug te zien bij VV Papendrecht, waar Ronald van der Veere al vanaf zijn zesde jaar met veel plezier voetbalt. Na een periode in het eerste team van VV Papendrecht voetbalt hij momenteel in Zaterdag 2. Daarnaast is hij ook achter de schermen actief. Als bestuurslid van de Vrijwilligerscommissie zorgt hij ervoor, dat er meer vrijwilligers worden aangetrokken en dat ze zich met veel plezier kunnen inzetten voor de vereniging. Wij verwelkomen Webmyday van harte als nieuw lid van de Business Club VV Papendrecht.

 

VV Papendrecht-trainer naar Zuid-Afrika

VV Papendrecht-trainer Mark Schreurs vertrekt woensdag 30 mei voor tien dagen naar Westbury in Zuid-Afrika. Westbury is een voorstad van Johannesburg. Mark gaat daar voetbaltraining geven aan kinderen op een school genaamd de Bernard Isaac Primary School. “Het is allemaal spontaan ontstaan”, vertelt Mark Schreurs. “Mijn nichtje Resinda Coenraads loopt voor haar studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 5 maanden stage op deze school. Ze is daar schoolmaatschappelijk werker. Alle kinderen met gedragsproblemen worden naar haar gestuurd. Ik ging er eigenlijk heen om haar te bezoeken en te kijken op de school. Ik dacht, als ik er toch ben, kan ik me gelijk nuttig maken door daar voetbaltrainingen te geven.” De 22-jarige jeugdtrainer traint bij VV Papendrecht de JO13-1 en is tevens trainer bij voetbalschool QSM. “Ik hoorde van mijn nichtje, dat de school niet in een doorsneewijk ligt. Het is een enorme achterstandswijk waarin de school staat. Drugs en armoede zijn twee heel grote problemen. De kinderen lopen met kapotte schooluniformen en te kleine of te grote schoenen. Het is een overheidsschool, waardoor met minimale hulpmiddelen alles geregeld dient te worden.” Daarmee was gelijk het volgende idee geboren. “Toen ik dat hoorde dacht ik gelijk, dat er vast wel mensen zijn, die oude sportspullen hebben liggen. Als ik die inzamel en mee kan nemen, deel ik daar alles uit. Voor ik het wist, had ik twee koffers vol. Alleen al van VV Papendrecht had ik een koffer vol.”

De kosten voor het meenemen van de koffers vielen wel erg tegen, € 200,00 per koffer. “Ik ben toen sponsors gaan zoeken om de kosten een beetje in de hand te houden. Ook daar heb ik heel veel spontane reacties op gehad. Ik had binnen een dag al anderhalve koffer gefinancierd, helemaal geweldig! Als het zo doorgaat, kan ik nog een derde koffer meenemen. Als ik geld overhoud, dan gaat dat naar de non-profit organisatie The Family Life Centre”. Deze organisatie, die kantoor houdt in Coronationville dat ook in Westbury ligt, zorgt ervoor dat de schoolkinderen ook in vakanties te eten hebben. De kinderen krijgen normaal tijdens schooldagen te eten op school. Tijdens de vakantieperiode krijgen ze echter niets. The Family Life Centre zorgt er dus voor, dat ze in de zomervakantie ook te eten krijgen. “Ik ga trouwens niet alleen de trainingen verzorgen. Ik ga ook nog wat zien van Zuid-Afrika. Zo ga ik in ieder geval een kijkje nemen in het Krugerpark. Ik kijk ernaar uit om de trainingen te gaan geven. Het lijkt me best spannend, maar enorm leuk om te doen. Ik hoop met dit kleine beetje hulp kinderen blij te maken, die het niet al te makkelijk hebben. Langs deze weg wil ik iedereen bedanken, die een bijdrage heeft geleverd aan dit initiatief in vorm van sportkleding of met financiële steun.”

 

Laatste trainingen in week 22

In verband met het jaarlijks groot onderhoud aan onze voetbalvelden vinden in week 22 de laatste trainingen van dit seizoen plaats. Dit betekent dat de laatste reguliere trainingsavond op vrijdag 1 juni is. Mochten na 2 juni nog teams in de nacompetitie actief zijn, dan zal bekeken worden op welke wijze die ploegen kunnen trainen.

 

Interview Dennis Zaal

De jeugdafdeling, de toekomst van onze club
Half februari is een oude bekende teruggekeerd op het Slobbengors. Dennis Zaal vertrok ruim zes jaar geleden na een periode, waarin hij actief was als hoofdtrainer van Zaterdag 1, in combinatie met de functie van Hoofd Jeugdopleidingen. “Ik was toen toe aan een andere uitdaging als hoofdtrainer. Ik heb verschillende clubs getraind in het Rotterdamse. Als laatste was ik actief bij Rozenburg, waar ik in januari vertrokken ben. Begin februari werd ik benaderd door VV Papendrecht of ik interesse had om weer wat te gaan doen binnen de jeugdopleiding. We hebben afgesproken, dat ik me de eerste maanden ga oriënteren binnen de jeugdopleiding en een inventarisatie maak van de stand van zaken. In juni ga ik met de club om tafel om te evalueren en te kijken, of we de samenwerking gaan verlengen. De doelstelling is, om na dit seizoen een verbintenis aan te gaan voor nog twee jaar.

Verder ontwikkelen van de basis
“Na mijn vertrek zijn een Jeugdopleidingsplan en een Jeugdbeleidsplan opgesteld die later zijn geëvalueerd en bijgesteld. Het zijn prima stukken, die als basis dienen om de jeugdafdeling verder te brengen.” Dennis, die in het dagelijkse leven opleidingscoördinator en docent Marketingmanagement is op een mbo-school, heeft twee belangrijke motto’s, waarmee hij de vervolgstappen wil maken in de verdere ontwikkeling van de jeugdopleiding. “Ik vind het belangrijk dat als eerste de basis goed staat. Ik bedoel daar onder andere mee de juiste afstemming tussen de verschillende geledingen van de club, faciliteiten op orde, structuur en samenwerking binnen de trainersgroep. De neuzen moeten dezelfde kant op. Dat kost tijd, maar dat gaat zeker lukken. Mijn andere motto is: kwaliteit gaat boven kwantiteit. Het is belangrijk, dat we onze jeugdleden wat kunnen bieden op voetbalgebied inclusief goede faciliteiten. Als we dat op orde hebben, als we kwaliteit uitstralen, komen de nieuwe leden vanzelf.”

Jeugdcommissie
Dennis werkt uiteraard nauw samen met de jeugdcommissie. Jeugdvoorzitter Rick Croese is heel blij met de terugkeer van Dennis. “Dennis kent de club en de meeste mensen die hier rondlopen. De mensen weten ook, wat ze aan Dennis hebben. In zijn vorige periode heeft hij uitstekend werk verricht en de mensen kennen en waarderen zijn kennis en kunde. Met de komst van Dennis kan ik me weer meer richten op de beleidszaken binnen de jeugdcommissie en worden de technische zaken opgepakt door Dennis.”

Trainers
Een belangrijk onderdeel van de jeugdafdeling is de trainersgroep. Deze bestaat uit gediplomeerde trainers, trainers met de nodige ervaring en goedwillende ouders. “De groep van de goedwillende ouders heeft vanzelfsprekend de meeste aandacht nodig. We gaan dat doen door ze intensief te begeleiden op trainingsavonden. We geven ze handvatten om leuke en zinvolle trainingen te geven. Hoe bouw je een training op en welke oefenstof gebruik je voor een bepaalde leeftijdsgroep. Hieraan gaan we de komende tijd werken. Want de lagere jeugdploegen zijn net zo belangrijk als de selectieteams.”

Het vervolg
Er is nog genoeg te doen binnen de jeugdafdeling. De afgelopen jaren is de basis gelegd voor een prima jeugdopleiding. Verder uitbouwen en op enkele onderdelen verbeteren zijn de volgende stappen. “Het kan altijd beter. Je moet constant blijven evalueren en bijsturen. Een hartstikke leuke uitdaging die ik graag met de jeugdcommissie en de vele betrokken vrijwilligers aanga. We gaan ervoor.” Met deze woorden sluit Dennis Zaal zijn verhaal af. De jeugdopleiding binnen VV Papendrecht staat als een huis. Of je nu een talentvolle speler bent of een speler die gewoon lekker wil voetballen, iedereen is welkom en krijgt de aandacht die benodigd is om deze sport met alle plezier te beoefenen.

Het interview is hier te downloaden  >>

 

Tennistoernooi voor (oud-)voetballers bij Oranje Wit

Van zaterdag 2 tot met zondag 10 juni wordt bij Oranje Wit wederom het tennistoernooi voor (oud-)voetballers georganiseerd. Het Elie van Marentoernooi is inmiddels een traditie. Veel deelnemers zien het als een reünie. Oude verhalen ophalen, oude vetes bijleggen, sportieve rivaliteit en niet te vergeten gezelligheid zijn belangrijke ingrediënten bij dit toernooi. Op verschillende niveaus kan worden meegedaan. Ook dit jaar is weer gekozen voor een leeftijdsgrens. Dus heb je gevoetbald en ben je 35 jaar of ouder, schrijf je dan in via toernooi.nl of stuur een mail naar: bestuur@oranjewittennis.nl.

De gehele week word je in de watten gelegd en verwend. Op zaterdag 9 juni wordt, traditiegetrouw, de reischeque verloot onder de aanwezigen. Op deze feestavond wordt de muziek verzorgd door duo Hollands Welvaren. Meedoen is fantastisch, maar komen kijken zou ook mooi zijn.

 

Slotdag op 16 juni

Het einde van het seizoen nadert en dat betekent dat de jaarlijkse Slotdag er weer aankomt. Deze keer wordt die gehouden op zaterdag 16 juni. Voor de jeugd tot en met 15 jaar worden vanaf 13.30 uur oud-Hollandse spelletjes gedaan. Voor de voetballers van 16 jaar en ouder wordt een voetbalvolleytoernooi georganiseerd. Beide activiteiten worden rond de klok van 17 uur beëindigd. De jeugdkampioenen alsmede de prijswinnaars van de twee evenementen worden aan het eind van de middag op het Rood-Zwarte Plein geëerd. Aan het begin van de avond kan iedereen aansluiten voor heerlijk Griekse eten. De kosten hiervan zijn € 7,50 voor de jeugd tot en met 12 jaar en € 10,00 voor 13 jaar en ouder. Opgeven voor het eten kan in de Commissiekamer bij Coby Blom of Nelie Sterrenburg. Eenmaal opgegeven betekent dat je de financiële bijdrage dient te betalen, ook al kom je niet, daar wij met onze bestellingen rekening met u hebben gehouden. Na het eten wordt op het Rood-Zwarte Plein de uitslag bekend gemaakt van de verkiezing van de Speler van het Jaar. De dag wordt afgesloten met een gezellige feestavond, die omlijst wordt met livemuziek. Reden genoeg om 16 juni alvast te reserveren in ieders agenda.

 

Proeftraining meisjes op 9 juni

De meisjesafdeling van VV Papendrecht organiseert op zaterdag 9 juni een open training. Wil je graag kennismaken met meisjesvoetbal, dan krijg je van de selectietrainers van de meisjesafdeling een training aangeboden. We nodigen alle meisjes van 10 tot 18 jaar uit om gratis mee te trainen. De training zal gegeven worden van 13:30 uur tot 15:00 uur op de voetbalvelden van het Slobbengors. “De doelstelling van de open training is om weer nieuwe meiden enthousiast te maken voor het spelletje”. Aan het woord zijn Lonneke Michielse en Monique Klooster, de kartrekkers van de meidenafdeling. “We hopen volgend seizoen ook een team onder de 13 jaar in te schrijven. Dit jaar hebben we drie meidenploegen, namelijk MO19, MO17 en MO15. Ze doen het prima. Het zou geweldig zijn, als we volgend seizoen voor alle leeftijden een team hebben. We zijn nog wel op zoek naar keepers. Die zijn nu een beetje dun gezaaid. De trainersstaf voor volgend seizoen is wel helemaal rond. We kunnen nog wel leiders en vlaggers gebruiken. De uiteindelijke doelstelling is om een meidenafdeling neer te zetten, die jaarlijks de vrouwenploeg voorziet van nieuw bloed. Dat is wel een uitdaging, maar het moet mogelijk zijn.” Met deze woorden sluiten de dames af.

Kom langs voor meer informatie of neem contact met ons op per e-mail:

Algemene informatie:   websitevoetbal@vvpapendrecht.nl.
Jeugdzaken:   jeugd@vvpapendrecht.nl.
Lid worden:   ledenadministratie@vvpapendrecht.nl.

 

Tot zaterdagmiddag 9 juni en beleef hoe het is om Voetballeeuwin te zijn!

 

Brainstormsessie jeugdbegeleiders op dinsdag 29 mei

VV Papendrecht; een club met historie en toekomst! Dat is ons credo. Echter, hoe ziet deze toekomst eruit? Dat blijft voor een groot deel onzeker. Maar tevens hebben we zelf invloed op het resterende deel. Als Hoofd Jeugdopleidingen zou ik graag, mede namens de Jeugdcommissie en de Technische Jeugdcommissie, alle huidige en toekomstige trainers en leiders van onze jeugdteams willen uitnodigen voor een brainstormsessie. Tijdens deze brainstormsessie staan de volgende vragen centraal: waar willen we naartoe en hoe gaan we dit realiseren? Tijdens een interactieve avond zou ik graag met het jeugdkader willen sparren over deze twee hoofdvragen. Doel van de avond is input verzamelen om naast het huidige Jeugdbeleidsplan (JBP) en Jeugdopleidingsplan (JOP) een koers te bepalen voor de komende jaren, waarin de ontwikkeling van onze jeugdspelers centraal staat, niet alleen als voetballer, maar ook als individu. Deze avond vindt plaats op dinsdag 29 mei in onze kantine en begint om 19.30 uur. De duur zal ongeveer 1,5 uur zijn. Ik hoop u, als jeugdkaderlid, te mogen begroeten op deze avond.

Dennis Zaal, Hoofd Jeugdopleidingen VV Papendrecht

 

Leuke Disco-Party

Op vrijdag 18 mei vond op ons sportcomplex een Disco-Party plaats voor O17 en O19. Vooral de meisjesafdeling was goed vertegenwoordigd. De hele avond schalde in de kantine de muziek uit de luidsprekers. De feestverlichting verhoogde de sfeer. Pas rond middernacht gingen de laatsten naar huis.
VV Papendrecht bedankt de organisatie en de discogangers voor de geslaagde avond.

     

 

Succesvolle netwerkactiviteit Business Club

Donderdag 17 mei was het zover. De eerste netwerkactiviteit van de Business Club VV Papendrecht van 2018 was een feit. Na het welkomstwoord van voorzitter Bram Blom verzorgden Marc Commandeur en Niels van Heteren van De Barossa een overheerlijke wijnproeverij in de bestuurskamer van VV Papendrecht. De wijnproeverij werd nog aantrekkelijker gemaakt doordat chef-kok Marc de Groen de leden van de Business Club voorzag van overheerlijke hapjes, die perfect aansloten bij de gepresenteerde wijnen. Door de combinatie van de wijn en het hapje werden de smaken van de wijn nog intenser ervaren. Het werd een gezellige, ontspannen en informele activiteit, waarbij kennismaken hoofddoel was. U vindt een sfeerimpressie op de website van de Business Club VV Papendrecht  >>

De volgende netwerkactiviteit staat gepland op donderdagavond 21 juni aanstaande. Houd de website in de gaten voor meer informatie.

 

Geslaagd FIFA-gametoernooi

Na veel voorbereidingen was het eindelijk zover: het eerste FIFA-gametoernooi bij VV Papendrecht. Aangezien het de eerste keer was, dat dit gehouden werd, was het ook wel een beetje spannend voor de organisatie. De schermen en spelcomputers waren netjes opgesteld, toen de eerste deelnemers zich rond 12:30 uur begonnen aan te melden. Ze gaven aan er veel zin in te hebben en konden bijna niet wachten om te beginnen, zeker nadat ze de poule-indeling en het wedstrijdschema hadden gezien. Na een kleine uitleg van het toernooi konden eindelijk de wedstrijden in de poulefase beginnen. Al gauw klonken de aaaaaahs en oehhhhhhs door de kantine om gemiste kansen tijdens de wedstrijden. Hoe meer wedstrijden er gespeeld werden, des te fanatieker de spelers werden. De één was dolblij vanwege winst, de ander gefrustreerd na een nederlaag. Na een zeer boeiende poulefase was het tijd om een pauze te nemen. De deelnemers namen even lekker de tijd om het hoofdveld in beslag te nemen. Op dat moment was het rust bij JO19-1, die daar met een echte wedstrijd bezig was. Tijdens dit rustmoment konden alle uitslagen verwerkt en de eindstand van de poules opgemaakt worden. Daarna werden de kwartfinales bekendgemaakt. Om iedereen de kans te gunnen op een prijs, gingen de nummers 1 en 2 van de poule naar de winnaarsronde en de nummers 3 en 4 naar de troostronde.

Vanaf de kwartfinales werd volgens het knock-outsysteem gespeeld. Het was te merken aan de spelers, dat ze zich extra gingen concentreren en nog meer gingen focussen op de te spelen wedstrijd. Na acht spannende wedstrijden was het al gauw duidelijk, wie doorgingen naar de halve finale en wie uitgeschakeld waren voor het toernooi, wat voor sommigen best een verassing was. De acht overgebleven spelers konden de finale al ruiken. De spanning steeg nog meer. In de eerste halve finale van de winnaarsronde stonden Jason en Bart tegen over elkaar. Hun eerdere ontmoeting in de poule fase was in een 2-2 gelijkspel geëindigd. In de tweede halve finale van de winnaarsronde stond Martin tegenover Yeirgiv. Hun eerdere ontmoeting in de poulefase was een duidelijk overwinning voor Martin geworden met 4-0. Dus Yeirgiv wist, dat hij nu echt aan de bak moest om kans te maken op de finale. Waar Jason en Bart in de poulefase aan elkaar gewaagd waren, trok Jason nu met een duidelijke uitslag van 6-1 aan het langste eind. Hij had de eerste finaleplaats te pakken. Bij de wedstrijd van Martin en Yeirgiv waren de rollen deze keer omgedraaid. Yeirgiv won nu overtuigend van Martin met 1-5 en bemachtigde zo de tweede finaleplaats. In de halve finale van de troostronde stond Sem tegenover Damian. Beiden waren in hun poule laatste geworden met nul punten uit drie wedstrijden, maar hadden toch de halve finale gehaald. In de tweede halve finale stond Cian tegenover Eduard, die elkaar al eerder in de poulefase waren tegengekomen. Cian had deze wedstrijd toen met 2-1 gewonnen. Waar het duel tussen Sem en Damian al gauw was beslist in het voordeel van Sem (7-1), was de tweekamp tussen Cian en Eduard superspannend tot het laatste fluitsignaal met als overwinnaar Eduard (1-2).

Even later stonden de finalisten tegenover elkaar. Wie zouden bekroond worden tot de grote overwinnaars van deze dag? Nadat alle rookwolken waren opgetrokken en de supporters de finalisten flink hadden aangemoedigd, zagen we twee wedstrijden die tot het einde toe zeer spannend waren. Uiteindelijk hadden we onze kampioenen van de dag. In de winnaarsfinale versloeg Jason zijn tegenstander Yeirgiv met 2-0. In de troostfinale was het Sem, die tegen Eduard de betere was met 2-1. Na veel gejuich, en misschien ook wel een traantje van blijdschap, namen onze winnaars Jason en Sem dankbaar hun prijs in ontvangst met een glimlach van oor tot oor.
VV Papendrecht feliciteert de winnaars en bedankt alle deelnemers, toeschouwers en vrijwilligers die ervoor hebben gezorgd, dat dit een leuke, gezellige en geslaagde dag is geworden.

Meer foto’s staan op de Facebook-pagina van VV Papendrecht  >>

 

23e Weekbrief van seizoen 2017-2018  (16-05-2018)

De 23e Weekbrief van het seizoen 2017-2018 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat naast vaste onderdelen als het wedstrijdprogramma voor de komende twee weken en wedstrijdverslagen de volgende artikelen: ‘Bericht van het bestuur’, ‘Veel evenementen VV Papendrecht’, ‘Inschrijving Voetbaldagen 2018 gestart’, ‘Op 19 mei extra activiteiten’, ‘Drankenhandel Elsco lid Business Club’, ‘Nieuwe sponsor Bothof Klimaattechniek’, ‘Axel Brown nieuwe speler A-selectie’, ‘JO19-1 pakt periodetitel’, ‘Laatste trainingen in week 22’, ‘Nacompetitie op 2, 9 en 16 juni’ en Papendrecht naar troostfinale EM Cup’. De Weekbrief komt tweewekelijks uit. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weekbrief & Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen. Op die pagina staan tevens artikelen over voetbalvereniging Papendrecht die in het Papendrechts Nieuwsblad verschenen zijn.

 

Extra activiteiten op zaterdag 19 mei

Aanstaande zaterdag staat voor ons eerste het laatste thuisduel van dit voorjaar op het programma, en wat voor eentje: Pelikaan komt op bezoek en die ploeg speelt nog om de prijzen. Met maar drie punten achterstand op de koploper heeft Pelikaan zelfs nog een kans op het kampioenschap. Onze mannen zijn bezig aan een mooie reeks en zijn gebrand om het seizoen in stijl af te sluiten. Dit belooft dus een mooie pot voetbal te worden tegen een uitstekende tegenstander. Aangezien het de laatste competitiewedstrijd van Papendrecht 1 van dit seizoen op ons sportcomplex is, worden de nodige extra’s georganiseerd. Zo zal in de rust en na afloop van de wedstrijd DJ Mark van Rijsbergen zorgen voor de muziek. Onze mensen in de kantine staan zoals altijd voor je klaar voor een hapje en een drankje. Kortom, het belooft een mooie en feestelijke middag te worden. De wedstrijd begint om 14.30 uur. Wij zien u graag zaterdag op het Slobbengors!

 

Nacompetitie op 2, 9 en 16 juni

De competitie loopt langzaam ten einde en de nacompetitie nadert. Voor VV
Papendrecht hebben Zaterdag 2, Zaterdag 3 en JO19-1 zich geplaatst door een periodetitel te pakken. Die ploegen gaan daarom strijden om een plek in een hogere klasse. De opzet van de nacompetitie is gewijzigd ten opzichte van de vorige jaren. De afgelopen seizoenen werd steeds een thuis- en een uitwedstrijd gespeeld. Dit keer gaat het via het knock-outsysteem. Maximaal drie wedstrijden worden gespeeld en wel op de zaterdagen 2, 9 en 16 juni. Aangezien op dit moment nog diverse beslissingen moeten vallen, is het programma nog niet bekend. Zo heeft Zaterdag 2 nog een kleine kans op het behalen van het kampioenschap. Zodra het wedstrijdprogramma voor de nacompetitie bekend is, zullen we dit publiceren.

 

Veel evenementen VV Papendrecht

Bij en voor VV Papendrecht staan de komende weken veel evenementen op het programma. Een korte opsomming.

– Vrijdag 18 mei: Disco-Party O17/19
– Zaterdag 19 mei: Laatste thuiswedstrijd Papendrecht 1 met het nodige entertainment
– Maandag 21 mei: Papendrecht 1 in troostfinale EM Kantoorsystemen Cup
– Dinsdag 29 mei: Brainstormsessie jeugdbegeleiders
– Zaterdag 2, 9 en 16 juni: Nacompetitie Zaterdag 2 en 3 en JO19-1
– Zaterdag 9 juni: Proeftraining voor meisjes
– Vrijdag 15 juni: Voetbaltoernooi Fokker
– Vrijdag 15 juni: 7×7 voor 35+
– Zaterdag 16 juni: Slotdag

Meer informatie over de evenementen kunt u vinden met behulp van de Agenda of wordt later gepubliceerd.

 

Nieuwe sponsor Bothof Klimaattechniek

Bothof Klimaattechniek is een nieuwe sponsor van VV Papendrecht. Het Sliedrechtse bedrijf, dat gevestigd is aan de Lelystraat 57 L, is gespecialiseerd in het ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden van airconditioning-/warmtepompinstallaties voor zowel de zakelijke als de particuliere markt. Een op de juiste wijze ontworpen en geplaatste klimaatinstallatie levert een belangrijke bijdrage aan een optimaal binnenklimaat. Bij het adviseren wordt rekening gehouden met de eisen en wensen van de klant, gebruiks- en bedieningsgemak, de prijs-kwaliteitverhouding en energiezuinigheid. Tevens wordt gekeken naar de eventuele mogelijkheid tot het verkrijgen van subsidie. De dienstverlening houdt niet op na plaatsing van de installatie. Bothof Klimaattechniek staat garant voor service en onderhoud. Hierdoor behoudt de klant een optimaal binnenklimaat en worden onverwacht hoge kosten vermeden. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens stringente normen en milieu-eisen. Uiteraard is het bedrijf gecertificeerd, aangesloten bij de brancheorganisatie en wordt voldaan aan alle wettelijke normen en eisen.
VV Papendrecht dankt Bothof Klimaattechniek voor het plaatsen van een reclamebord langs ons hoofdveld.

 

Inschrijving Voetbaldagen 2018 gestart

Tijdens de laatste week van de zomervakantie worden wederom de VV Papendrecht-Voetbaldagen georganiseerd, die net als de afgelopen jaren gesponsord worden door Westfalia Marketing B.V. Dankzij het bedrijf uit Maasdijk, dat ook de komende drie edities de hoofdsponsor is, kan de jeugd op maandag 20, dinsdag 21 en woensdag 22 augustus tegen een relatief laag inschrijvingsbedrag deelnemen aan dit voetbalspektakel. Het festijn is voor alle kinderen, jongens en meisjes, leden en niet-leden, tot en met 13 jaar. Iedereen is welkom! De kosten bedragen voor leden € 15,00 en voor niet-leden € 30,00. Dit is inclusief een voetbaltenue. Je kunt je inschrijven tot 1 juni. Lees voor meer details het inschrijfformulier, dat je kunt afhalen op de club of hier kunt downloaden  >>

Haast je, want vol = vol. Wij hopen velen van jullie te mogen begroeten op deze drie voetbaldagen, waarbij het motto is: Drie dagen leven als een voetbalprof!

       

 

Voorstelling van 14 mei gaat niet door

Op maandag 14 mei zou in de kantine van VV Papendrecht voor alle ouders van onze jeugdleden de voorstelling ‘Dat schiet lekker op zo!’ plaatsvinden. Aangezien te weinig mensen hiervoor belangstelling getoond hebben, gaat de voorstelling jammer genoeg niet door.

 

Drankenhandel Elsco lid Business Club

Onder het genot van een kop koffie is in onze bestuurskamer het contract ondertekend door Aad van Buuren voor de Business Club van VV Papendrecht. Aad van Buuren is mededirecteur van Drankenhandel Elsco.

Elsco is in 1962 ontstaan uit een fusie tussen twee drankenhandels/limonadefabrieken, te weten firma Elscot en firma Confurius, beide uit Rotterdam. Zij leverden veel aan buurtwinkels. Maar omdat deze steeds meer verdwenen, ging de focus steeds meer naar slijterijen en wijnhandels. De vader van Aad was ook een echte ondernemer en ging zelfs naar Engeland om Grolsch te verkopen en later ook fusten Stella Artois. Uiteindelijk is een samenwerkingsverband aangegaan met de Dommelsche Bierbrouwerij. In samenwerking met hen en dankzij zeer goede mond-tot-mondreclame heeft Elsco in een betrekkelijk korte tijd een grote klantenkring opgebouwd in de horeca, voetbal- en andere sportverenigingen. Door de groei werd gezocht naar een nieuwe en meer moderne locatie. Het bedrijf is inmiddels sinds 1978 in Zwijndrecht gevestigd. Drankenhandel Elsco B.V. wordt nu geleid door Aad en zijn broer Rob van Buuren.
Aad is een man met vele mooie, leuke en boeiende verhalen. Zijn enthousiasme en ideeën zijn zeer aanstekelijk en wij zijn er dan ook trots op Aad van Buuren tot lid van de Business Club VV Papendrecht te mogen rekenen.

 

Axel Brown nieuwe speler A-selectie

Het seizoen 2018-2019 sluit Axel Brown zich aan bij onze A-selectie. De 1,85 m lange, aanvallende speler is met zijn 28 jaar een ervaren kracht. Axel is geboren in Den Bosch en woont tegenwoordig in Rotterdam. Hij werkt bij Deloitte en zit in de afrondende fase om registeraccountant te worden.

      

Axel begon zijn voetbalcarrière bij de jeugd van Nivo Sparta en kwam daarna in de selectie terecht van de voetbalclub uit Zaltbommel. Hij speelde daarna achtereenvolgens bij WNC, GVV’63 en Zwarte Pijl. Hij geeft aan zin te hebben om op het Slobbengors te gaan voetballen. “Mijn ambitie bij Papendrecht is om bovenin mee te doen. Persoonlijk wil ik natuurlijk een goed seizoen draaien en mijn steentje bijdragen aan de prestaties van de selectie.”
VV Papendrecht heet Axel Brown van harte welkom en wenst hem komend seizoen veel succes.

 

Sponsor Van ’t Geloof Kalkzandsteen lijmwerken

Melvin van ’t Geloof heeft negen jaar geleden als zzp’er Timmerbedrijf J.M. van ’t Geloof opgericht. Sinds drie jaar is Melvin gespecialiseerd kalkzandsteenlijmer. Naast zijn zeer drukke baan maakt Melvin altijd tijd vrij voor VV Papendrecht. Hij is een echte clubman en is daarom sponsor en vrijwilliger geworden. Hij sponsort onze club op meerdere manieren. Zo is zijn bedrijf lid van de Business Club VV Papendrecht en behoort het tot de Vrienden van VV Papendrecht. Sinds enige tijd is Van ’t Geloof Kalkzandsteen lijmwerken reclamebordsponsor.

Melvin is enige jaren geleden bij de jeugd begonnen als leider en is op dit moment trainer van JO11-2. Melvin is altijd met voetbal bezig geweest. Nadat hij naar Papendrecht was verhuisd, is hij bij VV Papendrecht gaan voetballen. Samen met Joyce heeft Melvin drie stoere jongens, allemaal even gek op voetbal. Op de club zie je altijd wel één van de jongens met een bal in de weer. Joyce kon door al dit enthousiasme natuurlijk niet achterblijven en zet zich als lid van de Jeugdcommissie met veel plezier in voor onze jeugd.
VV Papendrecht dankt Melvin en Joyce voor het ondersteunen van onze club.


Van links naar rechts: Voorzitter Hans Jonker, Joyce Janssen en Melvin van ’t Geloof

 

Vrijwilliger van de Maand Martin van Heteren

Martin van Heteren loopt al vele jaren rond bij VV Papendrecht. Hij heeft verschillende functies bekleed als leider en trainer van zijn voetballende kinderen. Momenteel is hij voorzitter van de Seniorencommissie en lid van de Jubileumcommissie, die ons 100-jarig bestaan voorbereidt. Verder heeft hij meegewerkt aan de totstandkoming van het nieuwe vrijwilligersbeleid en gaat hij de Vrijwilligerscommissie leiden. Daarbij is Martin speaker tijdens de thuiswedstrijden van Papendrecht 1 en betrokken bij allerlei andere zaken. Hij is altijd bereid je te helpen en zijn handen uit de mouwen te steken. Een waardevol clubman dus. Het is dan ook meer dan terecht dat Martin van Heteren vanwege al zijn inspanningen voor VV Papendrecht beloond is met een prachtige bos bloemen van Ron’s Bloemen- & Kadosjop.

 

22e Weekbrief van seizoen 2017-2018  (02-05-2018)

De 22e Weekbrief van het seizoen 2017-2018 is naar de abonnees verzonden. Deze bevat naast vaste onderdelen als het wedstrijdprogramma voor de komende twee weken, wedstrijdverslagen en de Pupil van de Week de volgende artikelen: ‘Steun VV Papendrecht en profiteer zelf ook!’, ‘Ambitieuze trainers gezocht voor JO15-1 en JO17-1’, ‘FIFA-gametoernooi op 12 mei’, ‘Voorstelling voor alle ouders!’, ‘Disco-Party O17/19 op 18 mei’, ‘Vrijwilliger van de Maand Martin van Heteren’, ‘Van ’t Geloof Kalkzandsteen lijmwerken’ en ‘Lukassen & Boer Verenigingsrun’. De Weekbrief komt tweewekelijks uit. U kunt zich aanmelden als abonnee door op de website naar de pagina Weeknieuws te gaan en daar uw e-mailadres en eventueel uw naam in te vullen. Op die pagina staan tevens artikelen over voetbalvereniging Papendrecht die in het Papendrechts Nieuwsblad verschenen zijn.

 

Schoolvoetbal van 1 mei afgelast

Het schoolvoetbal, dat op dinsdag 1 mei op het Slobbengors zou plaatsvinden, is helaas afgelast. De afgelopen dagen zijn vele tientallen millimeters regen gevallen, waardoor onze voetbalvelden onbespeelbaar geworden zijn.